Ubuntu-packagemanagement

  • 12 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
Ubuntu Server
Quản lý gói phần mềm
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Gói phần mềm
• Chứa các tập tin cần thiết, meta-data, hướng dẫn
để cài đặt một chức năng hoặc một ứng dụng lên
máy chủ Ubuntu
• Sử dụng định dạng của Debian, phần mở rộng là
.deb
• Chứa trong các kho (repositories)
• Thường chứa các tập tin mã nhị phân đã biên dịch
sẵn
• Có thể phụ thuộc các gói phần mềm khác
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 2
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Các công cụ quản lý gói phần mềm
• Dpkg
– cài đặt, xóa, tạo gói, nhưng không tự động tải về
• Apt-get
– Cài đặt, nâng cấp, cập nhật danh sách các gói từ
kho chứa (repositories)
– Tự động tải về các gói phụ thuộc
– Nâng cấp cả hệ thống Ubuntu
• Aptitude
– Cung cấp giao diện menu/texte cho apt-get
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 3
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Kho phần mềm (Repository)
• Địa chỉ ở Mỹ http://us.archive.ubuntu.com/
• Địa chỉ ở Việt nam: http://vn.archive.ubuntu.com/
• Chọn ubuntu/dists
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 4
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Thư mục kho phần mềm
• maverick
– Chứa các tập tin phục vụ cài đặt hệ điều hành,
– Một số gói có chứa trong CD-ROM cài đặt
• maverick-proposed
– Mô tả các gói chưa sẵn sằng để phát hành
• maverick-security
– Ghi nhận các gói cần phải update vì vấn đề an ninh
• maverick-updates
– Chứa các gói upate chức năng
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 5
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Phân loại gói trong kho
• Main:
– Các gói phần mềm phát hành dưới bản quyền tự do
– Hỗ trợ bởi Canonical
– Mở sẵn khi cài đặt Ubuntu
– Được cập nhật an ninh và hỗ trợ miễn phí
• Restricted
– Các gói phần mềm thường được dùng
– Phát hành KHÔNG dưới bản quyền phần mềm tự do,
– Được hỗ trợ bởi Canonical
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 6
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Phân loại gói trong kho (tt)
• Universe
– Hàng ngàn gói phần mềm
– Không được hỗ trợ chính thức bởi Conanical
– Phát hành dưới các loại bản quyền tự do khác nhau
– Chỉ được download qua Internet
• Multiverse
– Chứa các phần mềm không tự do
– Người dùng phải tự kiểm tra bản quyền
– Hỗ trợ và cập nhật an ninh không được cung cấp
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 7
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Địa chỉ kho phần mềm
• Mô tả trong tập tin /etc/apt/sources.list
• Mỗi dòng tương ứng với một kho
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 8
Quản trị gói phần mềm trên Ubuntu
Advanced Package Tool
• Cài đặt một hoặc nhiều gói
– sudo apt-get install package1 [package2 ]
• Xóa gói
– sudo apt-get remove package1 [package2 ]
• Xóa gói và các files cấu hình liên quan
– sudo apt-get --purge remove package1 [package2 ]
• Tìm kiếm gói phần mềm
– sudo apt-cache search package-name
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 9