Tuyển tập 101 đề đọc hiểu có đáp án ôn thi học kì và thpt qg

  • 165 trang
  • file .doc
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
TUYỂN TẬP 101 ĐỀ ĐỌC HIỂU CÓ ĐÁP ÁN
GIỚI THIỆU : Đây là những đề đọc hiểu trên website cô Thu Trang , các em truy cập
địa chỉ : http://thutrang.edu.vn/ để tham khảo nhiều đề đọc hiểu khác nhé.
Đề 1 : Đề minh họa kì thi THPT QG năm 2015-2016 của Bộ GD
Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
… (1) Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch,
du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du
lịch trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới
mênh mông. Kể làmsao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc
du lịch bằng sách vở ?
(2) Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở
thời Đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài tả viên “Dạ minh châu” của
Đường Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi
thích nghiên cứu đời con kiến, con sâu – mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ –
thì đã có J.H.Pha-brow và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi
nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị.
(3) Đương học về kinh tế, thấy chán những con số ư? Thì ta bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba
Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai. Hoặc không muốn học
nữa thì ta gấp sách lại, chẳng ai ngăn cản ta cả.”
(Trích Tự học – một nhu cầu thời đại – Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà
Nội, 2003)
Câu 1. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên. (0,5 điểm)
Câu 2. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,25 điểm)
Câu 3. Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng khi “thấy chán những con số” thì “bỏ nó
đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai”?
(0,5 điểm)
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Câu 4. Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của
mình. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25 điểm)
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:
… Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Theo Thơ Nguyễn Duy,
NXB Hội nhà văn, 2010)
Câu 5. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,25 điểm)
Câu 6. Xác định 02 biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bốn dòng đầu của đoạn
thơ trên. (0,5 điểm)
Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. (0,5 điểm)
Câu 8. Anh/chị hãy nhận xét quan niệm của tác giả thể hiện trong hai dòng thơ: Mẹ ru cái
lẽ ở đời – sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25
điểm)
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Và dưới đây là đáp án của Bộ GD ĐT :
Câu 1. Câu văn nêu khái quát chủ đề của văn bản: Cái thú tự học cũng giống cái thú đi
chơi bộ ấy.
Câu 2. Thao tác lập luận so sánh/ thao tác so sánh/ lập luận so sánh/ so sánh.
HS Trả lời đúng theo một trong các cách trên
Câu 3. Tác giả cho rằng khi“thấy chán những con số” thì “bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể
ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai”, bởi vì “coi cảnh hồ Ba Bể
ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai” sẽ giúp ta thư giãn đầu óc,
tâm hồn cởi mở, phóng khoáng hơn, làm cho đời sống đỡ nhàm chán, trở nên thú vị hơn.
Có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lí, chặt chẽ.
– Điểm 0,5: Trả lời theo cách trên
– Điểm 0,25: Câu trả lời chung chung, chưa thật rõ ý
– Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
Câu 4. Nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của bản thân, không
nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho. Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức
thuyết phục.
– Điểm 0,25: Nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo hướng trên
– Điểm 0: Cho điểm 0 đối với một trong những trường hợp sau:
+ Nêu 02 tác dụng của việc tự học nhưng không phải là quan điểm riêng của bản thân mà
nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho;
+ Nêu 02 tác dụng của việc tự học nhưng không hợp lí;
+ Câu trả lời chung chung, không rõ ý, không có sức thuyết phục;
+ Không có câu trả lời.
Câu 5. Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: phương thức biểu cảm/biểu cảm.
– Điểm 0,25: Trả lời đúng theo 1 trong 2 cách trên
– Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Câu 6. Hai biện pháp tu từ: lặp cấu trúc (ở hai dòng thơ bao giờ cho tới…), nhân hóa
(trong câu trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm).
– Điểm 0,5: Trả lời đúng 2 biện pháp tu từ theo cách trên
– Điểm 0,25: Trả lời đúng 1 trong 2 biện pháp tu từ theo cách trên
– Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
Câu 7. Nội dung chính của đoạn thơ: Đoạn thơ thể hiện hồi tưởng của tác giả về thời ấu
thơ bên mẹ với những náo nức, khát khao và niềm vui bé nhỏ, giản dị; đồng thời, cho
thấy công lao của mẹ, ý nghĩa lời ru của mẹ và nhắn nhủ thế hệ sau phải ghi nhớ công lao
ấy.
Có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục.
– Điểm 0,5: Trả lời đúng, đầy đủ 2 ý trên hoặc diễn đạt theo cách khác nhưng hợp lí.
– Điểm 0,25: Trả lời được 1 trong 2 ý trên; trả lời chung chung, chưa thật rõ ý.
– Điểm 0: Trả lời không hợp lí hoặc không có câu trả lời.
Câu 8. Nêu quan niệm của tác giả thể hiện trong hai dòng thơ: Lời ru của mẹ chứa đựng
những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm, bài học về cách ứng xử, cách sống đẹp ở
đời; sữa mẹ nuôi dưỡng thể xác, lời ru của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Đó là ơn
nghĩa, là tình cảm, là công lao to lớn của mẹ.
Có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục.
Từ đó, nhận xét về quan niệm của tác giả (đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp…).
Câu trả lời phải hợp lí, có sức thuyết phục.
– Điểm 0,25: Nêu đầy đủ quan niệm của tác giả và nhận xét theo hướng trên; hoặc nêu
chưa đầy đủ quan niệm của tác giả theo hướng trên nhưng nhận xét có sức thuyết phục.
– Điểm 0: Cho điểm 0 đối với một trong những trường hợp sau:
+ Chỉ nêu được quan niệm của tác giả nhưng không nhận xét hoặc ngược lại;
+ Nêu không đúng quan niệm của tác giả và không nhận xét hoặc nhận xét không có sức
thuyết phục;
+ Câu trả lời chung chung, không rõ ý;
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
+ Không có câu trả lời.
Đề 1 b : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu
không khí và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh. Leo lên đỉnh cao là để các em
có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em. Hãy đến Paris để
tận hưởng cảm giác đắm chìm trong Paris chứ không phải lướt qua đó để ghi Paris vào
danh sách các địa điểm các em đã đi qua và tự hào mình là con người từng trải. Tập luyện
những suy nghĩ độc lập, sáng tạo và táo bạo không phải để mang lại sự thỏa mãn cho bản
thân mà là để đem lại lợi ích cho 6,8 tỷ người trên trái đất của chúng ta. Rồi các em sẽ
phát hiện ra sự thật vĩ đại và thú vị mà những kinh nghiệm trong cuộc sống mang lại, đó
là lòng vị tha mới chính là điều tốt đẹp nhất mà các em có thể làm cho bản thân mình.
Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến vào lúc các em nhận ra các em chẳng có
gì đặc biệt cả. Bởi tất cả mọi người đều như thế.
(Trích Bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley của thầy Hiệu
trưởng David McCullough – Theo http://ehapu.edu.vn, ngày 5/6/2012)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Anh/Chị hiểu thế nào về câu nói sau: “Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà
là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn
xung quanh.”?
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng: “Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra
lại đến vào lúc các em nhận ra các em chẳng có gì đặc biệt cả.”?
Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?
Hướng dẫn trả lời :
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
1.. Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.
2 “Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu
không khí và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh”, có thể hiểu:
– “Cắm cờ”: để khẳng định chủ quyền, để thể hiện sức mạnh, đánh dấu thành tích.
– “Bầu không khí”, “quang cảnh rộng lớn xung quanh”: là thành quả sau cuộc hành trình
gian khổ.
=> Ý nghĩa: Trong mỗi hành trình, khó khăn, thử thách là để ta có cơ hội khám phá chính
bản thân mình và khi vượt qua thử thách, ta cũng chiến thắng chính mình. Đồng thời,
vượt qua nó để được tận hưởng những điều tốt đẹp – đó là một quan điểm sống tích
cực, lành mạnh, có sức mạnh cổ vũ rất lớn với mỗi chúng ta.
3 “Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến lúc các em nhận ra các em chẳng có
gì đặc biệt cả”. Tác giả nói như vậy vì:
– Khi nhận ra mình “chẳng có gì đặc biệt cả” tức là các em hiểu rõ mình là ai, mình đang
ở đâu, các em hiểu rằng thế giới ngoài kia kì vĩ, lớn lao, thú vị vô cùng. Và khi đó, các
em sẽ có ý thức, có ham muốn, có niềm vui khi học hỏi, khám phá và chinh phục thế
giới.
– Ngược lại, nếu tự mãn về bản thân, các em sẽ không tìm ra mục tiêu cho cuộc sống của
mình, vì vậy, cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán, vô vị.
4 HS trình bày suy nghĩ cá nhân, nêu rõ vì sao thông điệp đó có ý nghĩa với em nhất?
Có thể lựa chọn thông điệp về ý nghĩa của việc vượt lên thử thách hay về sự khiêm tốn,…
Đề 2 : (Đề chính thức) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM
2016
PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường
Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa Thành đã mất
Nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già.
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
(Trích Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ, Thơ Việt Nam 1945 – 1985, NXB Giáo dục, 1985,
tr.218)
Câu 1. Sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt được thể hiện ở những từ ngữ nào trong khổ
thơ thứ nhất?
Câu 2. Kể tên hai biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ hai và thứ ba.
Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn trích.
Câu 4. Từ đoạn trích, anh/ chị hãy bày tỏ cảm nghĩ của mình về tiếng Việt. (Trình bày
khoảng 7 đến 10 dòng)
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 5 đến câu 8:
“Cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống
nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được
chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ
nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ
vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ
nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh
phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông
bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận cảu
những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm
muốn.”
(Theo A. L. Ghéc-xen, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.31)
Câu 5. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 6. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của “cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa
nhà mình” được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh nào?
Câu 7. Tại sao tác giả cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ
ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn”?
Câu 8. Anh/ Chị suy nghĩ như thế nào về cuộc sống của con người khi thoát ra khỏi “cái
tuyệt đối cá nhân”? (Trình bày khoảng 7 đến 10 dòng)
Đáp án:
Câu 1:
Sự mượt mà và tinh tế của Tiếng Việt được thể hiện ở những từ ngữ sau:
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ, tiếng Việt như bùn và như lụa, óng tre ngà và mềm
mại như tơ.
Câu 2:
Hai biện pháp tu từ: So sánh và ẩn dụ
– So sánh: tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, Như gió nước không thể nào nắm bắt.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
– Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối.
Câu 3:
Nội dung chính của đoạn trích:
Đoạn trích thể hiện sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt. Qua đó bày tỏ niềm tự hào của
tác giả Lưu Quang Vũ về vẻ đẹp và giá trị của ngôn ngữ dân tộc.
Câu 4:
Từ đoạn trích bày tỏ cảm nghĩ của mình về tiếng Việt:
Tiếng Việt là ngôn ngữ chính để tạo ra bản sắc riêng của dân tộc, là thành quả đáng tự
hào của người Việt Nam trong suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước. Tiếng Việt của
chúng ta mượt mà, tinh tế, giúp chúng ta không chỉ giao tiếp mà còn bày tỏ tiếng nói, tâm
tư, tình cảm.
Hơn nữa, ngôn ngữ là một phần khẳng định chủ quyền độc lập của Tổ quốc ta. Trải qua
hàng ngàn năm đấu tranh, cha ông ta đã giữ gìn tiếng mẹ để đến hôm nay. Vì thế chúng ta
cần trân trọng, phát huy cái hay và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Câu 5:
Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.
Câu 6:
Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của “cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà
mình” thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh: “một cuộc sống nghèo nàn, giống như một
mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng”.
Câu 7:
Tác giả cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ ra khỏi bản
thân, chẳng có gì đáng thèm muốn” vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ nghèo
nàn, nhàm chán với một hạnh phúc mong manh.
Đó là một cuộc sống thiếu khát vọng, không có sự khẳng định, dấu ấn cá nhân, chỉ an
toàn trong một “mảnh vườn” sạch sẽ, gọn gàng. Cuộc sống khép kín sẽ khiến con người
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
trì trệ, khó thích nghi khi bị giông bão tràn đến, và hơn nữa sẽ khiến ta chìm trong cô
đơn, buồn phiền, chán nản.
Câu 8:
Cuộc sống của con người khi thoát ra khỏi “cái tuyệt đối cá nhân”:
– Khi thoát ra khỏi cuộc sống cá nhân êm đềm, bằng phẳng trong ngưỡng cửa nhà mình,
con người sẽ vươn ra cuộc đời rộng lớn bên ngoài ngưỡng cửa. Đó là một cuộc sống
nhiều thử thách, phong ba nhưng là một cuộc sống đích thực mà mỗi người cần vươn
đến: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
– Con người sẽ phải đối mặt với chông gai, khó khăn nhưng đó sẽ là cơ hội để con người
khẳng định năng lực, bản lĩnh, khát vọng, ước mơ của mình.
– Khi được trải nghiệm, dấn thân: con người sẽ mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm hơn. Đó
là yếu tố rất quan trọng để chạm đến thành công.
– Cuộc sống thử thách với nhiều khát vọng sẽ cho mỗi người cảm nhận được giá trị thực
sự của cá nhân mình: “Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ”.
Đề 3 : Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi
Trưa về đến sau đồi
Gọi con như mọi bận
Mà không nghe trả lời
Thì mẹ ơi đừng giận
Nhìn vở bài toán đố
Con làm còn dở dang
Bỏ quên bên cửa sổ
Đừng bảo con không ngoan
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Sân nhà đầy lá rụng
Mẹ đừng trách con lười
Thấy áo con đẫm máu
Đừng, đừng khóc, mẹ ơi !
Giặc Mĩ nó nhằm con
Mà bắn vào tim mẹ
Đừng khóc con, mẹ nhé
Khóc sao hả căm thù !
(Mẹ, Nguyễn Lê, Dẫn theo Maxreading.com)
Câu 1. Chỉ ra những phương thức biểu đạt của bài thơ ? (0,25 điểm )
Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? (0,25 điểm)
Câu 3. Nội dung chính của bài thơ ? (0,5 điểm)
Câu 4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng) trình bày cảm xúc của anh (chị) khi đọc
bài thơ ? (0,5 điểm)
Đáp án :
1.Phương thức biểu đạt: biểu cảm, tự sự, miêu tả.
2.Thể thơ ngũ ngôn
3.Bài thơ là lời an ủi mẹ của một em bé bị giặc Mĩ sát hại, qua đó ngợi ca tình mẫu tử cao
quý, thiêng liêng và lên án chiến tranh tàn khốc…
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
4. – Bày tỏ được cảm xúc và suy nghĩ chân thành, sâu sắc khi đọc bài thơ. (Chẳng hạn:
xúc động, xót thương trước cái chết của em bé; cảm thông, chia sẻ với nỗi đau mất con
của người mẹ; căm ghét súng đạn, chiến tranh, trân quý và nỗ lực gìn giữ hòa bình…)
– Diễn đạt trôi chảy, rõ ý, không mắc lỗi chính tả
Đề 4 : Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4
Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn
nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là điều chắc chắn.
Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào,
cán bộ và chiến sĩ anh hùng ; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng
yêu quý của chúng ta.
Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cám ơn các nước anh em trong phe xã
hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước
của nhân dân ta.
(Hồ Chí Minh, Di chúc, In trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc
gia)
Câu 1 : Chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. (0, 25 điểm)
Câu 2 : Tác giả của đoạn trích hướng bài viết đến những đối tượng nào ? Tại sao anh
(chị) nhận ra điều đó ? (0,5 điểm)
Câu 3 : Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kết trong đoạn trích trên ? (0,5
điểm)
Câu 4 : Tương lai mà Hồ Chí Minh dự đoán trong di chúc thể hiện vẻ đẹp nào của
Người ? Trong khoảng 5 – 7 dòng, thể hiện suy nghĩ của anh (chị) về vẻ đẹp đó. (0,25
điểm)
Đáp án :
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích là lời khẳng định chắc chắn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
và mong muốn, dự định của Người vào ngày trọng đại khi dân tộc ta giành chiến thắng.
(0,25 điểm)
Câu 2: Đoạn trích hướng tới đối tượng là toàn thể nhân dân Việt Nam, các nước anh em
trong phe xã hội chủ nghĩa và bầu bạn khắp năm châu, những nước luôn ủng hộ và sát
cánh với nước Việt Nam ta. (0,25 điểm)
Người đọc nhận ra điều đó vì Người đã nhắc đến các đối tượng này trong bài viết của
mình, bài viết không hề gửi đến riêng một đối tượng nào. Cụ thể các từ trong đoạn trích
thể hiện điều đó là: để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng ; thăm hỏi các
cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.
Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cám ơn các nước anh em trong phe xã
hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước
của nhân dân ta.
Đối với ý hỏi thứ hai, học sinh có thể trả lời như sau thì vẫn cho điểm tối đa: Vì nội dung
của bài viết nhằm tuyên bố những dự định của Hồ Chí Minh tới tất cả những đối tượng
trên nên người đọc nhận ra những đối tượng mà Người hướng tới trong bài viết.
(0,25điểm)
Câu 3: Các phép liên kết:
Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về nhân dân: đồng bào, cán bộ, chiến sĩ
anh hùng, cụ phụ lão, …
Phép thế: “đó” dùng để thay thế cho“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải
kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.”
Phép nối: “kế theo đó” (0,25 điểm)
Giá trị của phép liên kết: Hướng nội dung của đoạn trích đến chủ đề là lời dự đoán của
Bác về chiến thắng của dân tộc ta. (0,25 điểm)
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Câu 4: Học sinh triển khai thành đoạn trong khoảng 5 – 7 dòng viết về vẻ đẹp của Bác,
đó có thể là vẻ đẹp của lòng lạc quan, vẻ đẹp của lòng yêu nước sâu sắc, tùy học sinh cảm
nhận. (0,25 điểm)
Đáp án :
Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích là lời khẳng định chắc chắn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
và mong muốn, dự định của Người vào ngày trọng đại khi dân tộc ta giành chiến thắng.
(0,25 điểm)
Câu 2: Đoạn trích hướng tới đối tượng là toàn thể nhân dân Việt Nam, các nước anh em
trong phe xã hội chủ nghĩa và bầu bạn khắp năm châu, những nước luôn ủng hộ và sát
cánh với nước Việt Nam ta. (0,25 điểm)
Người đọc nhận ra điều đó vì Người đã nhắc đến các đối tượng này trong bài viết của
mình, bài viết không hề gửi đến riêng một đối tượng nào. Cụ thể các từ trong đoạn trích
thể hiện điều đó là: để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng ; thăm hỏi các
cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.
Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cám ơn các nước anh em trong phe xã
hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước
của nhân dân ta.
Đối với ý hỏi thứ hai, học sinh có thể trả lời như sau thì vẫn cho điểm tối đa: Vì nội dung
của bài viết nhằm tuyên bố những dự định của Hồ Chí Minh tới tất cả những đối tượng
trên nên người đọc nhận ra những đối tượng mà Người hướng tới trong bài viết.
(0,25điểm)
Câu 3: Các phép liên kết:
Phép liên tưởng: nhà văn sử dụng trường từ vựng về nhân dân: đồng bào, cán bộ, chiến sĩ
anh hùng, cụ phụ lão, …
Phép thế: “đó” dùng để thay thế cho“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải
kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.”
Phép nối: “kế theo đó” (0,25 điểm)
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Giá trị của phép liên kết: Hướng nội dung của đoạn trích đến chủ đề là lời dự đoán của
Bác về chiến thắng của dân tộc ta. (0,25 điểm)
Câu 4: Học sinh triển khai thành đoạn trong khoảng 5 – 7 dòng viết về vẻ đẹp của Bác,
đó có thể là vẻ đẹp của lòng lạc quan, vẻ đẹp của lòng yêu nước sâu sắc, tùy học sinh cảm
nhận. (0,25 điểm)
Đề 5: Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
[…] 6) Nếu đọc, chúng ta sẽ đạo.
Rất nhiều khi chúng ta đương nhiên coi những gì chúng ta đọc được là của mình. Và
chúng ta nhại lại như thế chúng ta viết ra nó.
7) Chúng ta thiếu sự hoài nghi.
Thường thì sách báo nói thế nào, chúng ta tin như vậy. Rất ít khi chúng ta thử dừng lại,
nhìn lại vấn đề theo quan điểm riêng. Trong khi nghi ngờ sách là một thái độ đáng tôn
trọng không kém gì tôn sùng sách.
8) Chúng ta dễ dãi với những sai sót.
Ngày trước, kèm theo mỗi cuốn sách xuất bản thường có một tờ đính chính. Nhưng đính
chính đó đôi khi chỉ là lỗi chính tả tên riêng… Mẩu giấy nhỏ nhưng hàm chứa một ý thức
lớn của người làm sách. Bây giờ, công nghệ hiện đại hơn, in ấn rẻ hơn, nhưng những
mẩu giấy đính chính lại gần như thất truyền mặc dù lỗi in rõ ràng là nhiều hơn. Cả ý
thức của người làm sách lẫn người đọc sách đều kém hơn trước.
9) Chúng ta chỉ đọc những gì mình thích.
Điều đó không xấu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những điều mình không
thích, nhưng cần. Bởi đọc không chỉ là để giải trí. Đọc cần phải có mục đích, và rất
nhiều sự kiên nhẫn.
(9 thói quen sai lầm của người Việt khi đọc sách, dẫn theo Internet)
Câu 1. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích trên? (0,5 điểm)
Câu 2. Nêu cách hiểu các từ: chúng ta sẽ đạo; đính chính. (0,25 điểm)
Câu 3. Căn cứ vào nội dung đoạn trích, hãy cho biết tại sao tác giả lại cho rằng: nghi ngờ
sách là một thái độ đáng tôn trọng không kém gì tôn sùng sách? (0,25 điểm)
Câu 4. Nêu ít nhất 02 tác dụng của việc đọc sách theo quan điểm riêng của anh/chị, viết
trong khoảng 5 – 7 dòng. (0,5 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:
Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?
Bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội
Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa ô tàu đói những vành trăng.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi sao chẳng ra đi?
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.
(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)
Câu 5. Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào? (0,25
điểm)
Câu 6. Nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con tàu và vành trăng trong đoạn thơ. (0,5
điểm)
Câu 7. Câu thơ Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp thể hiện điều gì? (0,25 điểm)
Câu 8. Chỉ ra và nêu tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong khổ 1 đoạn
thơ.
(0,5 điểm)
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ VÀ CHẤM
Câu 1. Câu chủ đề: Lòng đố kị có thể gắn với sự hiếu thắng – một tâm lí muốn chứng tỏ
mình không thua chúng kém bạn, thậm chí hơn người.
– Điểm 0,25: Nêu đủ những vấn đề cơ bản trên.
– Điểm 0: Nêu ý khác không liên quan nội dung hoặc không trả lời.
Câu 2. Nêu cách hiểu về các từ: Biến dạng – thay đổi so với hình dạng gốc; ích kỷ: chỉ
nghĩ đến mình, vì lợi ích của bản thân, không biết nghĩ cho người khác.
– Điểm 0,5: Nêu được đúng nghĩa của các từ như trên.
– Điểm 0,25: Giải thích được một từ hoặc cả hai nhưng chưa đầy đủ.
– Điểm 0: Giải thích chung chung, mơ hồ, sai lệch hoặc không trả lời.
Câu 3. Lí giải:
– Điểm 0,25: Nêu được các ý trên hoặc diễn đạt được tương tự các ý cơ bản đó.
– Điểm 0: Nêu ý khác không liên quan nội dung hoặc không trả lời.
Câu 4. Nêu 02 tác dụng của việc đọc sách theo quan điểm riêng. Hs diễn đạt tốt, nêu đủ
ý, không lạc đề.
– Điểm 0,5: đảm bảo những yêu cầu trên.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
– Điểm 0,25: Nêu được 01 biện pháp hoặc nêu 02 biện pháp nhưng cách diễn đạt còn
chung chung.
– Điểm 0: + Nêu biện pháp nhưng không liên quan tới câu hỏi.
+ Không trả lời.
Câu 5. Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ: Tự sự, miêu tả, biểu
cảm, nghị luận.
– Điểm 0,25: Nêu đủ các phương thức biểu đạt trên.
– Điểm 0,125: Nêu được từ 1-3 phương thức biểu đạt trên.
– Điểm 0: Nêu sai hoặc không trả lời.
Câu 6.
Con tàu – tượng trưng cho tâm hồn sôi nổi, giàu khát vọng.
– Vành trăng: tượng trưng cho những vẻ đẹp của những chân trời mới.
– Điểm 0,5: Nêu được đầy đủ các ý trên hoặc hiểu và diễn đạt theo cách khác, miễn là
hợp lí, có sức thuyết phục.
– Điểm 0,25: Chỉ nêu được nghĩa của một trong số hai hình ảnh, hoặc nêu được nghĩa của
hai hình ảnh nhưng còn chung chung, không rõ ý.
– Điểm 0: Nêu sai hoặc không trả lời.
Câu 7. Câu thơ Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp thể hiện sự tương phản giữa sự
mênh mông, rộng lớn của đất nước, cộng đồng với sự bé nhỏ, chật hẹp của cái tôi cá
nhân.
– Điểm 0,25: Nêu được đầy đủ các ý trên.
– Điểm 0,125: Nêu được đúng ý nhưng chưa đầy đủ hoặc diễn đạt còn chung chung.
– Điểm 0: Nêu sai hoặc không trả lời.
Câu 8. Biện pháp nghệ thuật tiêu biểu nhất: Câu hỏi tu từ, nhân hóa, ẩn dụ, tương phản
đối lập. Tác dụng: Thể hiện sự trăn trở, chất vấn, giục giã chính mình của nhân vật trữ
tình, qua đó bộc lộ khát vọng mãnh liệt muốn được lên Tây Bắc và đến với những chân
trời mới.
– Điểm 0,5: Nêu được đầy đủ các ý trên.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
– Điểm 0,25: + Nêu được ½ số biện pháp và nêu được tác dụng ở mức sơ
sài. + Nêu được đúng (từ 3-4) biện pháp nhưng chưa chỉ ra được tác dụng.
– Điểm 0: Nêu sai hoặc không trả lời.
Đề 6 : Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Trong sổ tay ghi chép của một Hs, có đoạn chép như sau:
Kẻ thù lớn nhất của tất cả chúng ta là sự lười biếng. Nếu chúng ta không lười biếng thì
mọi cái mà chúng ta chông thấy đều là các cơ hội, bởi vì càng khó khăn cơ hội càng lớn.
Tôi có một lý thuyết cho cá nhân tôi. Gọi là lý thuyết bên bờ vực. Tôi không bao giờ làm
việc gì rễ và không làm việc gì mà người khác có thể ngay lập tức làm giống tôi được.
Tôi gọi là lý thuyết bên bờ vực bởi vì kẻ định cạnh tranh với mình không dám theo gia
mép vực để cạnh tranh và kẻ thù cũng không dám theo mình ra mép vực. Tôi nghĩ rằng
không lười biếng và phải dũng cảm, hai cái đấy tạo ra cơ hội. Các bạn đừng sợ. Khó
khăn là thuốc kích thích để mỗi con người dũng cảm, sáng suốt và sống có lý tưởng. Mọi
khó khăn là điềm báo tạo cơ hội.
(Ông Nguyễn Trần Bạt đối thoại với sinh viên Học viện Ngoại giao, nguồn chungta.com)
1. Trong đoạn trích trên, có một số lỗi sai về chính tả và một lỗi ngữ pháp câu.
Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng (0,5 điểm).
2. Lý thuyết bên bờ vực được nhắc tới ở trên có những đặc điểm gì? (0,5 điểm).
3. Viết một đoạn văn ngắn (từ 8 – 10 dòng) về chủ đề: Sự lười biếng (1,0 điểm).
HƯỚNG DẪN
1. – Chỉ ra lỗi sai:
+ Lỗi sai về chính tả: chông, rễ, gia
+ Lỗi sai về ngữ pháp: Gọi là lý thuyết bên bờ vực.
– Sửa lại cho đúng:
+ Chính tả: trông, dễ, ra
+ Ngữ pháp: thêm dấu phảy đằng trước, coi câu này chỉ là một bộ phận của câu. Câu
hoàn chỉnh sẽ là: Tôi có một lý thuyết cho cá nhân tôi, gọi là lý thuyết bên bờ vực.
* Lưu ý: Chấp nhận cả phương án học sinh thêm từ vào trước câu để câu này đúng ngữ
pháp. Ví dụ: Đó là….; Tôi gọi là….; Nó gọi là….
2. Đặc điểm của lý thuyết trên bờ vực
+ Không bao giờ làm việc gì dễ, không làm việc gì mà người khác có thể ngay lập tức
làm giống như mình được.
+ Khiến kẻ định cạnh tranh với mình không dám theo ra mép vực để cạnh tranh và kẻ thù
cũng không dám theo mình ra mép vực.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
*Lưu ý: Chấp nhận cả phương án học sinh trích nguyên văn hai câu văn có nêu đặc
điểm trên, tuy nhiên lỗi chính tả phải được sửa.
3. Viết đoạn văn (8- 10 dòng) về chủ đề Kẻ thù lớn nhất của tất cả chúng ta
là sự lười biếng (1,0 điểm)
– Về hình thức: Hs phải đảm bảo đúng yêu cầu về mặt hình thức của một đoạn văn hoàn
chỉnh, không xuống dòng tạo thành hai đoạn văn. Câu chủ đề có thể đặt ở đầu hay cuối
đoạn đều được.
– Về nội dung: Đoạn văn phải bám sát nội dung của câu chủ đề đã cho, làm rõ điều đó,
tránh lan man, lạc đề.
Đề 7 : Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
Ngày nay, có quá nhiều phụ huynh chỉ biết con mình đang bị sỉ nhục, đang phải chịu
đựng sự ức hiếp khi đã quá muộn. Hàng ngày, người ta online, đặc biệt là những người
trẻ – những người chưa được trang bị để đối phó với điều này, và vì thế họ bị lạm dụng,
bị làm tổn thương đến mức không thể tưởng tượng có thể sống tiếp tới ngày hôm sau nữa
hay không, và một số thảm kịch đã xảy ra. Nó không còn ở trong thế giới ảo nữa.
ChildLine – một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết những vấn đề của
người trẻ đã đưa ra một thống kê đáng kinh ngạc vào năm ngoái: từ năm 2012 tới 2013,
các cuộc gọi và email yêu cầu được giúp đỡ liên quan tới xúc phạm trong thế giới ảo
tăng tới 87%. `Một phân tích tổng hợp cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ tự tử vì bị sỉ nhục trên
mạng nhiều hơn đáng kể so với bị ức hiếp trực tiếp. Và điều hoảng hốt là một nghiên cứu
khác vào năm ngoái chỉ ra rằng sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và
tức giận.
Chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu cần phải dừng lại. Hãy bình luận bằng
những ngôn từ tích cực, tiếp nhận tin tức và click chuột bằng sự bao dung, bởi chúng ta
đã gieo những hạt giống của sự xấu hổ và sự tổn thương trên mảnh đất văn hóa của
mình, cả ở thế giới thật và ảo.
(Bài thuyết trình chấn động của nữ thực tập sinh nổi tiếng, Vietnamnet.vn)
Câu 1. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích trên? (0,25 điểm)
Câu 2. Đặt nhan đề cho đoạn trích. (0,25 điểm)
Câu 3. Căn cứ vào nội dung đoạn trích, hãy cho biết tại sao tác giả lại gọi chế giễu công
khai là một môn thể thao đổ máu? (0,5 điểm)
Câu 4. Theo quan điểm riêng của anh/chị, cần phải làm gì để dừng môn thể thao đổ
máu này? Viết trong khoảng 5 – 7 dòng. (0,5 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:
Năm 20 của thế kỷ 20
Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người
Nước đã mất. Cha đã làm nô lệ.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn
Giáo viên : Dương Thị Thu Trang
Ôi những ngày xưa… Mưa xứ Huế
Mưa sao buồn vậy, quê hương ơi!
Ngẩng đầu lên, không thấy mặt trời
Đất lai láng những là nước mắt…
Có lẽ vậy thôi… Tôi đã trôi như con thuyền lay lắt
Trên dòng sông mù sương
Tôi đã khô như cây sậy bên đường
Đâu dám ước làm hoa thơm trái ngọt
Tôi đã chết, lặng im, như con chim không bao giờ được hót
Một tiếng ca lảnh lót cho đời
Nếu chậm mùa xuân ấy, em ơi!
(Một nhành xuân – Tố Hữu)
Câu 5. Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào? (0,25
điểm)
Câu 6. Nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh mặt trời và nước mắt trong đoạn thơ. (0,5
điểm)
Câu 7. Cụm từ Có lẽ vậy thôi thể hiện điều gì trong tư tưởng, tình cảm của nhân vật trữ
tình (0,25 điểm)
Câu 8. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhất được thể hiện
trong 7 dòng thơ cuối? (0,5 điểm)
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ
Câu 1. Nội dung của đoạn trích: Nói về sự sỉ nhục/ xúc phạm/chế giễu công khai trong
thế giới ảo và những hậu quả đáng báo động của nó, đồng thời kêu gọi mọi người chấm
dứt môn thể thao đổ máu này.
– Điểm 0,5: Nêu đủ 2 vấn đề cơ bản trên, có thể diễn đạt bằng một số từ ngữ gần nghĩa.
– Điểm 0,25: Nêu được 1 trong 2 ý trên hoặc nêu được vấn đề một cách chung chung.
– Điểm 0: Nêu ý khác không liên quan nội dung hoặc không trả lời.
Câu 2. Đặt nhan đề cho đoạn trích: Hậu quả của sự xúc phạm trong thế giới ảo; Chế giễu
công khai trong thế giới ảo – môn thể thao đổ máu…
– Điểm 0,25: Nhan đề như trên hoặc diễn đạt khác, miễn là gọi được đúng tên vấn đề
chính.
– Điểm 0: Nhan đề không liên quan nội dung đoạn trích hoặc không trả lời.
Website : http://thutrang.edu.vn/
Fanpage : Tiếp sức mùa thi môn Ngữ văn