Tuyển chọn các bài văn nghị luận lớp 12 ôn thi thpt quốc gia - nhiều tác giả, 202 trang

  • 202 trang
  • file .pdf
LỜI NGỎ
PHẦN MỘT: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì
Đề 1 không có phương hướng kiên định, mà không có 1
phương hướng thì không có cuộc sống……..
Đề 2 “Ôi ! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ?” 2
Đề 3 Tình thương là hạnh phúc của con người. 7
Đề 4 “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động” 9
Mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học để biết,
Đề 5 học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định 10
mình”.
Hiện tượng “nghiện” Internet trong nhiều bạn trẻ hiện
Đề 6 11
nay.
Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần
Đề 7 12
giảm thiểu tai nạn giao thông.
Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức
thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong
Đề 8 thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi 14
dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành
mạnh, tốt đẹp.
Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động
Đề 9 “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh 16
thành tích trong giáo dục.
Đề 10 Nêu suy nghĩ và quan niệm của em về HIV/AIDS 17
Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn nói về vai trò của
Đề 11 18
sách đối với thanh niên ngày nay.
Anh (chị) hãy viết một bài văn nói về l í tưởng sống của
Đề 12 19
thanh niên ngày nay
Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói sau
Đề 13 21
‘sống sao cho khỏi xót xa….”
: Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói sau
Đề 14 22
“tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.
Nhà văn nữ người Pháp Ursula K.Le Guin đã từng nói:
Đề 15 “Thành công của người này là thất bại của người 23
khác.”…….
Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về các nữ sinh
Đề 16 thời nay nên mặc áo dài truyền thống hay trang phục 25
hiện đại khi đến trường.
Một câu triết học nói: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất
Đề 17 cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt 27
lòng thì chẳng là gì cả. Nó làm thế nào thì nó sẽ trở
thành như thế ấy, và nó phải làm bằng tự do của chính
nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra
Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói của
Đề 18 Democrite đã nói: “Ai không có một người bạn chân 28
chính thì người đó không xứng đáng được sống.”
Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình “mẫu
Đề 19 30
tử”.
Giữa một vùng sỏi đá khô cằn,cây hoa dại vẫn mọc lên
và nở những chùm hoa thật đẹp.
Đề 20 32
Phát biểu suy nghĩ của anh(chị) được gợi ra từ hiện
tượng nêu trên.
Qua câu chuyện về người đàn bà hàg chài trog tác phẩm
chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, anh chị
Đề 21 33
có suy nghĩ gì về nạn bạo hành trong gia đình những
vùng quê nghèo hiện nay.
Suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa triết lí nhân linh, trong
2 lời thoại : Hồn Trương Ba trong cuộc trò chuyện giữa
Hồn Trương Ba với Đế Thích.
"Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo
Đề 22 được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn". "Sống nhờ vào đồ đạc 35
của người khác đã là một chuyện không nên, mà đằng
này đến cái thân tôi cũng sống nhờ anh hàng thịt. Ông
chỉ nghỉ đơn giản là tôi sống, nhưng sống như thế nào
thì ông chẳng cần biết."
Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần
Đình Hượu viết "con đường hình thành bản sắc dân tộc
của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn
Đề 23 trong cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những 35
giá trị văn hoá bên mình."
Anh chị trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng tiếp
nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay.
Em ơi Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
(Đất Nước – Trích Mặt đường khát
Đề 24 vọng - Nguyễn Khoa Điềm,) 37
Dựa vào những câu thơ trên, anh (chị) hãy phát
biểu trong một bài văn ngắn (không quá 400 từ) ý kiến
cá nhân về trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay
với đất nước.
Anh chị có suy nghĩ gì về hiện tượng “gây ô nhiễm môi
Đề 25 trường do xã rác bừa bãi” của người dân nước ta hiện 38
nay.
PHẦN HAI: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Đề 1 Phân tích “Tây Tiến” của Quang Dũng 1
Phân tích 8 câu thơ đâù “Tây Tiến” của tác giả Quang
Dũng:
Đề 2 5
" Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
..... mưa xa khơi”
Phân tích khổ thơ sau được trích trong bài “Tây Tiến”
của Quang Dũng:
Đề 3 " Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc 7
...............
Sông Mã gầm lên khúc độc hành”
Phân tích đoạn thơ sau trong bài “ Tây Tiến” của Quang
Dũng
Đề 4 11
“…Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa,
Sông Mã gầm lên khúc độc hành…”
Đề 5 Bình giảng bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc 14
Anh chị hãy phân tích đoạn thơ sau trog bài thơ Việt
Bắc của Tố Hữu:
Đề 6 “Mình về mình có nhớ ta 22
……………
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa”
Phân tích bài “Đất nước” (trích trường ca Mặt đường
Đề 7 24
khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm.
Qua bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm anh chị hãy
Đề 8 26
làm sang tỏ quan điểm Đất nước là của nhân dân.
Đề 9 Bình giảng bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh 29
Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài “Sóng” của nhà
thơ Xuân Quỳnh.
Đề 10 32
“…Con sóng dưới lòng sâu.....
Hướng về anh một phương”.
Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân
Đề 11 Quỳnh. Anh (chị) cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn người 34
phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng này?
Cảm nhận bài “Đàn ghi ta của F.G.Lorca” của Thanh
Đề 12 35
Thảo.
Đề 13 Phân tích bài "Người lái đò sông Đà" của Nguyễn Tuân 38
Đề 14 Cảm nhận “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân. 40
Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “ Người lái đò
Đề 15 43
sông Đà” của Nguyễn Tuân.
Anh chị hãy phân bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”
Đề 16 45
của Hoàng Phủ Ngọc Tường
Đề 17 Phân tích tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài. 47
Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy phân tích giá trị hiện
Đề 18 thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A phủ 49
của Tô Hoài.
Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị (Vợ chồng
Đề 19 51
A Phủ – Tô Hoài)
Đề 20 Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. 53
Đề 21 Giá trị hiện thực và nhân đạo trong vợ nhặt 55
Phân tích nhân vật người vợ nhặt, từ đó làm nổi bật lên
Đề 22 59
số phận của người dân Việt trước CM.
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN VẬT TRONG BÀI VỢ
Đề 23 60
NHẶT CỦA KIM LÂN
Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm
Đề 24 63
"Vợ nhặt" của Kim Lân.
HÌNH TƯỢNG CÂY XÀ NU TRONG “ RỪNG XÀ
Đề 25 66
NU” CỦA NGUYỄN TRUNG THÀNH
Tính sử thi của tác phẩm Rừng xà nu (Nguyễn Trung
Đề 26 69
Thành)
Phân tích hình tượng nhân vật Tnu trong tác phẩm Rừng
Đề 27 70
Xà Nu của Nguyễn Trung
Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng
Đề 28 Xà Nu của Nguyễn Trung Thành. Nhận xét ngắn gọn về 73
nghệ thuật miêu tả cây xà nu của nhà văn
Vẻ đẹp con người Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ
Đề 29 qua tác phẩm Những đứa con trong gia đình của nhà văn 74
Nguyễn Thi.
Trong chuyện những đứa con trong gia đình. Nguyễn
Thi có nêu lên quan niệm: chuyện gia đình cũng dài như
sông, mỗi thế hệ phải ghi vào 1 khúc. Rồi trăm con sông
của gia đình lại cùng đổ về 1 biển," mà biển thì rộng
Đề 30 lắm[...], rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta". 76
Anh(chị)có cho rằng trong thiên truyện của Nguyễn Thi
quả đã có 1 dòng sông truyền thống liên tục chảy từ
những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp
người đi sau : chị em Chiến và Việt
Anh(chị) hãy phân tích nhân vật Phùng trong tác phẩm "
Đề 31 77
Chiếc thuyền ngoài xa " của Nguyễn Minh Châu.
Anh chị hãy phân tích tình huống truyện trong truyện
Đề 32 80
ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.
CÁC ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG NĂM 2009
CÁC BÀI THI ĐẠT ĐIỂM 10 TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ
NĂM
2005-2008
MỤC LỤC
BOX NGỮ VĂN 12 DIỄN ĐÀN HOCMAI.VN XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ
GIÚP ĐỠ CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN SAU:
CÁC ĐƠN VỊ
TRANG WEB ONTHI.COM TRANG WEB VANTHPT.CO.CC
TRANG WEB TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU – TP.HỒ CHÍ MINH
TRANG WEB TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - HÀ NỘI
TRANG WEB TRƯỜNG THPT THÁI THANH HOÀ - ĐẦM DƠI – CÀ MAU
TRANG WEB TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH – TP. HỒ CHÍ MINH
TRANG WEB TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN
TRANG WEB ÔN THI MÔN VĂN KHỐI C VÀ D
CÁC CÁ NHÂN
Duongthuydo.hocmai.vn Biên tập viên ngữ văn của hocmai.vn
Conu Mod Ngữ Văn
Congchualolem_b Mod Ngữ Văn
Phaodaibatkhaxampham Mod Ngữ Văn
Quansuquatmo Mod Ngữ Văn
Quinhmei Mod Ngữ Văn
Money_22 Thành viên
thanhthuytu Mod Tin Học và Tiếng Anh
(Và một số thành viên khác của Box Ngữ Văn diễn đàn hocmai.vn)
Cảm ơn các bạn đã giúp box Ngữ Văn 12 thực hiện thành công dự án này!
Chúc các bạn đạt kết quả cao trong 2 kì thi lớn sắp tới, xin chân thành cảm ơn các bạn.
LỜI NÓI ĐẦU
Trong tầm tháng 6 và tháng 7 là những tháng được xem là cao điểm và “nóng”
nhất đối với những ai đang đọc lớp 12, vì lúc này mọi ng đang cấp tốc chuẩn bị cho 2 kì
thi liên tiếp có ảnh hưởng rất lớn và mang tính quyết định đến tương lai của mình. Theo
xu thế hiện nay, có nhiều bạn trội tự nhiên hơn so với xã hội, tạo sự bấp bênh
thấy rõ và đó cũng là điều gây cản trở họ đạt được điểm cao trong kì thi tốt nghiệp
THPT. Nhiều bạn còn băn khoăn và lo lắng vì điểm văn rất kém, thấy mình hầu như
không nắm được kiến thức và thực sự khó khăn để đạt được điểm trung bình.
Nắm bắt được nhu cầu củng cố kiến thức môn văn và nhằm giúp các bạn đạt
thành tích cao trong kì thi này, Mod văn 12 của diễn đàn học mãi đã quyết định tìm
kiếm và tổng hợp các đề thi tốt nghiệp mới nhất có kém theo bài giải. Đây sẽ là tài liệu
tốt dành cho các bạn, giúp các bạn giảm bớt nỗi lo và có thể yên tâm dùi mài kinh sử
cũng như tập trung thật tốt cho kì thi. Ngoài ra, đối với những bạn có thành tích tốt
với môn Văn thì quyển sách có thể giúp các bạn củng cố kiến thức và nâng cao thêm về
kĩ năng, các bạn có thể tìm hiểu thêm về dạng đề năm nay, góp phần hoàn thiện các
mảng kiến thức bị loãng.
Mặt khác, hiện nay trên thị trường có nhiều quyển văn mẫu nhưng chủ yếu
đều là sách ở chương trình cũ, các bài đó cũng ít được bổ sung nên khó đáp ứng được
nhu cầu tìm hiểu của học sinh. Gần đây các giáo viên dạy văn bắt đầu chú trọng việc
ra đề mở với học sinh, nhằm phát huy tối đa khả năng tư duy cũng như đòi hỏi người
viết phải nắm vững kiến thức, biết cách làm bài và có khả năng cảm thụ. Đó thực sự là
một thử thách đối với học sinh vì nó còn mới, khá bỡ ngỡ, nhất là các bạn đang học ở
ban Khoa học Tự Nhiên.
Quyển văn mẫu 12 này có sự tham gia đóng góp của nhiều Member trong học
mãi, đặc biệt là các Mod văn 12 đã tích cực tìm đề và giải đề cũng như chịu khó tổng
hợp các bài viết nằm trong chương trình 12. Nó sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể
hơn, rèn luyện được nhiều mặt, và đảm bảo không bị nhầm sách bởi các bài trong đây
đều được chọn lọc và chỉnh sửa qua các “pro văn” của diễn đàn.
Quyển sách được thiết kế và bố trí theo trình tự rất dễ nhìn và dễ đọc. Phần
đầu là trang bìa của sách, kế tiếp là lời ngỏ, phần nội dung trọng tâm là phần bao gồm
các bài viểt sẽ được xếp từ nghị luận và phân tích xã hội rồi đến nghị luận văn học.
Ngoài ra trong sách còn tập hợp những bài văn đạt điểm “10” trong các kì thi tuyển
sinh ĐH và CĐ, các đề mẫu mới nhất của năm 2009. Bìa cuối là logo của một số trường
có các Mem tham gia thực hiện xây dựng quyển văn mẫu này.
Trong quá trình biên soạn sách dù đã được thực hiện rất chặt chẽ nhưng vẫn
không tránh khỏi những thiếu sót đáng tiếc, ban biên tập luôn mong nhận
được sự đánh giá, đóng góp ý kiến để những lần sau khi cho tái bản sách văn
mẫu 12 của diễn đàn sẽ được hoàn thiện hơn, thực sự trở thành “địa chỉ số 1”
dành cho các bạn học sinh lớp 12. Mọi đóng góp xin các bạn liên hệ mod
“Quansuquatmo” hoặc admin diễn đàn. Hi vọng quyển văn
mẫu sẽ giúp các bạn đạt thành tích tốt và nắm chắc thêm các
bài học trong chương trình. Lời cuối xin chúc các bạn học thật tốt, đạt
kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ
sắp tới.
Thân mến!
BBT sách văn mẫu 12 của diễn đàn học mãi
Đề 1: Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì
không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh
(chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống con người.
Bài làm
Trong cuộc sống, mỗi con người từ khi sinh ra đã là một hành trình tư tưởng. Cha mẹ khắc
khoải một lí tưởng là con sinh ra được khoẻ mạnh, lớn khôn con là đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi gian,
mai kia con trở thành môt người thành đạt. Rồi khi con đủ lớn, đủ ý thức để sống cho những lí
tưởng riêng của mình. Con sẽ trở thành một học sinh xúât sắc, lớn hơn nửa con sẽ là một danh
nhân lớn hay là một bác sĩ tài ba, con có cuộc sống riêng cùng một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống
được nuôi dưỡng bằng những lí tưởng. Nói cách khác: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có
lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc
sống".( Lép Tôn -xtôi)
Mỗi chúng ta khi vô tình chạm đến hai chữ "lí tưởng" thì cảm thấy như gặp một cái gì xa
vời, không thực tại chút nào. Ta cứ nghĩ rằng lí tưởng là cái gì đó vĩ đại như lí tưởng cách mạng
của Các Mác- Ăngghen, lí tưởng vô sàn của Lênin. Nhưng chúng ta lại không biết rằng lí tưởng lá
thực tại, rất đời thường và gần gũi gắn bó bên cuốc sống mỗi chúng ta. Hoàn toàn có thể hiểu " lí
tưởng là một ngọn đèn", nói dễ hiểu lí tưởng là niềm tin, lòng ao ước mong mõi của mỗi người đặt
ra trong cuộc sống. Lí tưởng chính là cái mục tiêu phấn đấu. Lí tưởng trở thành một phần của
cuộc sống, và ví thế cuộc sông sẽ vô vị biết bao nếu
thiếu đi "lí tưởng".
Theo cách nói của Lép Tôn-xtôi thí lí tưởng là ngọn đèn chí đường, và vì là ngọn đèn chỉ
đường nên khi thiếu vắng nó con người ta sẽ dễ lầm lạc, đôi khi chậm trễ trên lô trình của cuộc
sống: "Lí tường là ngọn đèn chị đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định,
mà không có phương hướng
thí không có cuộc sống".
Hành trình đi đến lí tưởng, phấn đấu theo lí tưởng, cũng như một vận động viên điền kinh
đang ra sức chinh phục chặng dường đua của mình.anh chàng vận động viên chỉ biết rằng phía
trước, những bước cuối cùng của chăng đường đua là dãi băng gôn về đích. anh cố hết sức và lao
về trước với một tinh thần sức mạnh thiêng liêng, như mỗi chúng ta đều hướng về lí tưởng của
mình. Cuộc sống cũng là một chặng đua và nếu chặng đua ấy không có đích đến, không có hướng
đi thì chúng ta sẽ đi đâu về đâu.
Nhưng Lép Tôn-xtôi bảo rằng: " lí tưởng là phương hướng kiên định", đó không có nghĩa
rằng lí tưởng là một khối vật khổng lồ, nặng chịt không bao giờ có thể chuyển dịch. Nếu hiểu
ngược kiểu ấy chả nhẻ lí tưởng của cuộc sống hiện đại lại là một ông già phong kiến cổ hữu, cùng
những đạo luật khắc khe của chế độ xưa.Đó hoàn toàn không phải là lí tưởng. Đã là lí tưởng
thiêng liêng của một cuộc sống tươi đẹp
thì đòi hỏi ở cái khí chất cao đẹp.
Trong cuộc sống có vô vàng lí tưởng nhưng như thế nào mới là một lí tưởng chính đáng.Lí
tượng của một người kinh doanh là làm giàu, nhưng không phải là được làm giàu mọi cách. anh ta
phải tuân theo khuôn khổ của pháp luật và trách nhiệm của lương tâm.Lí tưởng của một cậu học
sinh là đỗ cao trong kì thi đại học. Thế rồi ngày anh đến phòng thi để thực hiện cái lí tượng đó của
mình, thì lương tâm, xã hội không bao giờ cho phép anh có quyền làm ngơ khi thấy một ngưòi
chết đuối. một hành đông đi trái lại pháp luật, trái với đạo lí thì không còn là lí tưởng.
Mỗi bước đi của chúng ta bây giờ đều bước theo những bậc thang của lí tưởng, và luôn luôn
có lí tưởng sáng soi chỉ đường. Lúc ấy chung ta như những đứa trẻ vô tri được bàn tay người mẹ
nâng niu dìu dắt từng bước đi. Và khi ấy nếu không có mẹ, không có lí tưởng con là đứa trẻ bơ vơ,
lạc loài, rồi sẽ đi đâu về đâu.Anh muốn chinh phục nốc nhà thế giới, muốn đứng trên đỉnh Everrét
dù chỉ là một giây, dùi phải trãi qua ngàn giờ hãi hùng, có lúc tưởng rằng hi sinh cả tính mạng,
nhưng vẫn hết mình thực hiện cái lí tượng của bản thân. Nếu một con chị tồn tại như một bản năng,
hoạt động như một cái máy, khởi đông thì chạy, hết nhiên liệu thì tắt. Ta tự hỏi thế có phải là cuốc
sống? Để chứng minh rằng ta đang sống, đang tồn tại trước tiên ta phải có lí tưởng,
và khi đã có lí tưởng ta sẽ có dũng khí làm những gí ta quyết.
Ngày 5.6.1911, chàng thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành cùng bàn tay trắng xuống
tàu buôn ra nước ngoài mang trên mình hàng trang duy nhất là lí tưởng tìm đưỡng cứu nước. Giả
dụ, nếu không có đủ sức mạnh của lí tưởng thì Bác đã không bao giớ có can đảm ra đi. Chính vì
thế ta hãy sống, và thực sự sông khi đã có lí tưởng riêng của bàn thân. Xuân Diệu thì mài mê với
lí tưởng:
" Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn ngồi buồn le lói suốt trăm năm."
Cám ơn nhà thơ đã đem đến một quan niệm mới về lí tưởng của cuộc sống. Chắc
hẳn,chúng ta ai cũng biết Xuân Diệu là một nhà thơ khát khao giao cảm với đời, yêu đời một cách
tha thiết nhất. Chính vì thế nhà thơ đem hết trái tim của mình cống hiến cho cuộc sống này, cho lí
tưởng sống tràn đầy yêu thương. Xuân Diệu mong muốn được sống chân thành với lí tưởng của
riêng ông, được hiến dâng cả cuộc đời để đổi lấy " 1 phút huy hoàng" , đó là giây phút cháy bổng
của một tâm hồn sống trong lí tưởng. Đông thời nhà thơ, nhà thơ cũng muốn gửi gắm lí tưởng
sống ấy cho mọi người trong cuốc đời. Sống phải sống sao cho đáng sống, phải đem hết dũng cảm
để sống cho cái lí tưởng của mình, để từ đó tìm ra phương hướng đi theo tiếng gọi của "lí tưởng"
như L.Tôn-xtôi đã khẳng định " không có lí tưởng thì không có phương
hướng, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống"
Nhưng thử hỏi có mấy ai có đủ dũng cảm để sống hết mình, sống một cách trọn đấy cho lí
tưởng. Chắc hẳn, chúng ta - những người con của dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên và
cũng không bao giờ được quên người thiếu nữ đã chết cho "mùa hoa lê-ki-ma nở, ở quê ta vùng
Đất Đỏ", và chết cho đời sau. Nữ anh hùng Võ Thi Sáu đã dâng cả cuộc đời mình cho dân tộc, cho
tổ quốc yêu thương và cũng cho riêng lí tưởng sống của chị, khi mới trọn đầy cái tuổi 16.
Tôi không so sánh bạn, cũng như không dám so sánh mình với lí tưởng cháy bỗng yêu
thương của tâm hồn thi sĩ Xuân Diệu, với lí tưởng cách mạng cao cả của nữ anh hùng, liệt sỉ Võ
Thị Sáu. Qua đó, tôi chỉ có thể khẳng định rằng mỗi chúng ta đều có thể gắng hết sức vì lí tưởng
sống của bán thân mình để thật sự có một phương hướng sống, phương hướng để tồn tại. Cũng
như từ đầu vẫn nói, lí tưởng khônh hề xa vời,lí tưởng l2 đoạn đường, là lối đi gắn bó với chúng ta
trong suốt cuộc đời.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn L.Tôn-xtôi đã đem đến cho chúng ta cái nhìn tổng quát
vế lí tưởng:"Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng là không có phương hướng kiên
định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống". Con đường hôm qua, hôm
kia của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta đều đã lùi vào quá khgứ một cách mờ nhạt và tiếp tục nhạt
nhoà. Nhưng con đường của hôm nay và của ngày mai còn tuỳ tôi, bạn, chúng ta đi như thế nào,
chọn lựa "ngọn đèn lí tưởng " nào, đi theo phương hướng nào, để tiếp tục phát triển và đi lên cùng
với sự thăng hoa của "ánh sáng lí
tưởng".
Đề 2: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu : “Ôi ! Sống đẹp là thế nào, hỡi
bạn ?”
Bài làm 1
Con người ta sinh ra và lớn lên, ai lại không một lần ước mơ, dù là ước mơ thật bình
thường, thật đơn giản và ai cũng có những khát vọng, có niềm tin và có lý tưởng để sống nhất là
đối với tuổi trẻ của chúng ta, lứa tuổi người ta cho là đẹp nhất thì ước mơ và lý tưởng lại bộc lộ rõ
nét, có lúc lại đan xen với nhau, có lúc lại là một cuộc đấu tranh dằn vặt. Ai cũng biết, tuổi trẻ bao
giờ cũng vươn tới cái hay nhất, cái đẹp nhất. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời biết bao điều
mới lạ đặt ra đòi hỏi phải nhận thức và xử lý. Đâu sẽ là sống đẹp, sống có ích? Tiền đề tươi sáng?
Thế nào là hạnh phúc, là ước mơ cao đẹp?
“Sống đẹp” không phải là một cái gì to lớn lắm, nó rất gần gũi với chúng ta, đó không phải là
những lý lẽ, những lời nói suông, nhưng phương châm trên giấy, sách vở … mà đó là những việc
làm, những hành động cụ thể diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Ðịnh nghĩa về “Sống
đẹp” sẽ có rất nhiều cách khác nhau; Đó là sống có đạo đức trong sáng và bản lĩnh vững vàng, có
lý tưởng và sống hết mình vì lý tưởng, chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật
sự có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Có thể hiểu “Sống đẹp” là sống có ích, là sống có lý tưởng, có bản lĩnh vững vàng, có mục
tiêu phấn đấu rõ ràng, trong sang. Chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự
có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Bản thân tôi nghĩ rằng bản thân mỗi người nên cố gắng
hoàn thành tốt công việc mình đang làm cũng là sống đẹp
Trong thực tế, rất có thể có một số bạn trẻ nghĩ “Sống đẹp” là một khái niệm xa vời, khó
thực hiện; tuy nhiên, nếu nhìn thẳng và sâu vào vấn đề này trong thời kỳ đất nước đổi mới tiến
vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa ta thấy điều đó thật sự không có gì xa lạ, khó thực hiện; mà
trái lại nó tồn tại ngay trong cách nghĩ, cách làm hay nói gần hơn là trong cách ăn nói, ứng xử
trong lao động, công tác, học tập và đời sống thường nhật của mỗi con người. Nếu như trong
chiến tranh, lớp lớp cha anh ta đã sống và cống hiến quên mình cho nền độc lập dân tộc, tính
mạng con người và cuộc sống hạnh phúc cá nhân là rất qúy giá, nhưng tất cả đều được tình
nguyện gác lại, tình nguyện hy sinh, họ sẵn sàng đánh đổi những gì là riêng tư nhất để đổi lấy nền
độc lập dân tộc. Họ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” khi tuổi đời còn rất trẻ và cống hiến xứng
đáng vào sự nghiệp chung của Tổ quốc. Khi Tổ quốc cần, họ đã tự nguyện ra đi, chiến đấu và hy
sinh anh dũng. Đó là sự dấn thân, cống hiến hoàn toàn tự nguyện khi bản thân đã hiểu thế nào là
lẽ sống của một con người và lý tưởng của Người Cộng sản. Họ đã có niềm tin tuyệt đối vào độc
lập tự do, có lý tưởng cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vô tư dâng hiến tuổi trẻ và cuộc đời
cho đất nước. Niềm tin và lý tưởng ấy được bồi đắp và khích lệ mạnh mẽ bởi sự hy sinh lớn lao và
nhân cách cao cả của bộ máy lãnh đạo mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biết bao
nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nghĩ và hành động như vậy. Ngày hôm nay, sống giữa đất trời hoà bình,
khi chiến tranh đã lùi xa, phần lớn mọi sự so sánh giữa thời chiến tranh với thời hiện tại đều có rất
nhiều sự khác biệt, nhưng có một điểm chung rất thống nhất trong tình cảm và lí trí của thế hệ trẻ
chúng tôi hôm nay chính là: lý tưởng cách mạng và khát vọng sống, cống hiến cho quê hương, đất
nước. Bởi tôi nghĩ, ở mỗi con người nhu cầu khẳng định mình là rất lớn; nhất là ở tuổi trẻ, bởi dù
trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn trẻ cũng luôn luôn khát khao được thực hiện những ước mơ và
khát vọng của bản thân. Nếu như những ước mơ, khát vọng, niềm tin và lý tưởng ấy được quan
tâm, chăm sóc, giáo dục và khơi dậy sẽ biến nó thành sức mạnh to lớn để phát triển đất nước và sẽ
là những đoá hoa thơm có ích giữa cuộc đời như lời Bác đã khẳng định khi tham dự Đại hội Đoàn
lần thứ III năm 1961 “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng
thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”.
“Sống đẹp” là chúng ta phải biết dung hoà mọi mặt: môi trường sống và làm việc, quan hệ
xã hội, gia đình … Một hành động giúp đỡ người già cả, tàn tật, người gặp khó khăn hoạn nạn;
một phong trào cứu trợ đồng bào bị thiên tai; một phong trào đền ơn đáp nghĩa rộng khắp; những
lớp học tình thương đem ánh sáng văn hoá đến với trẻ em nghèo … tất cả những việc làm ấy là
kết quả của một cách sống coi trọng nhân nghĩa. Chúng ta thật sự cảm động khi bắt gặp rất nhiều
những hình ảnh thanh niên tình nguyện đang lao động quên mình trên mọi miền đất nước. Đấy là
những thanh niên có lý tưởng cao đẹp, có trái tim nồng nhiệt, xung kích vào những công việc mà
tổ quốc và nhân dân gọi đến.
Tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt và qua chuyện kể của các bạn tình nguyện, ngọn lửa truyền
thống yêu nước nồng nàn và lòng nhân ái cao đẹp của thanh niên ta. Riêng hai chữ “tình nguyện”
đã nói lên những đức tính quên mình vì nước, vì dân của các bạn và một phong cách mới “mình vì
mọi người”, không đòi “mọi người vì mình”
“ Sống đẹp” phải chăng nó cũng giống như lý tưởng và ước mơ, bao giờ nó cũng đi đôi với nhau.
Bởi chỉ sống đẹp, có ước mơ không thôi thì sẽ dễ sản sinh ra một lớp người chỉ thích hưởng thụ,
dễ lầm lạc và dễ sa ngã. Còn sống chỉ có lý tưởng thì con người dễ bi quan, dễ chao đảo khi có cái
gì đó không như họ muốn, họ nghĩ vậy thì chẳng khác nào sống có ích, có lý tưởng là cái gì đó
thật cao qúi, tốt đẹp mà mình mơ ước và hướng tới, coi đó là mục đích phải thực hiện được, dẫu
phải trải qua những khó khăn gian khổ. Có những lúc, chính cái “Sống đẹp” mà mình đang kiên
trì hướng tới lại là cái tạo cho mình sức mạnh để vượt qua khó khăn. “Sống đẹp” cũng là lý tưởng
cao đẹp của một thời, lý tưởng càng đẹp càng cao thì sức mạnh càng nhân lên gấp bội. Thời kháng
chiến gian khổ ác liệt, sống chết trong gang tấc thì cái lý tưởng giải phóng đất nước đánh đuổi kẻ
thù luôn là động lực thúc đẩy để người chiến sỹ cách mạng vượt lên và chiến thắng. Trong hoà
bình xây dựng đất nước, không phải là không có kẻ thù, không có những cản trở đê hèn luôn rình
rập để lôi kéo con người tha hoá, biến chất. Chính cái lý tưởng sống nhân ái, mong muốn dân giàu
nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh lại là niềm cổ vũ, là sức mạnh để những con
người tự khẳng định và trưởng thành.
Chúng ta có thể kể ra rất nhiều những nét tiêu biểu của lối sống đẹp – sống có ích. Nếu như
trong chiến tranh, như đã nói ở trên, cha anh ta đã sống và cống hiến quên mình cho nền độc lập
dân tộc; tính mạng con người và cuộc sống hạnh phúc cá nhân đều được tình nguyện gác lại, tình
nguyện hy sinh, họ sẵn sàng đánh đổi những gì là riêng tư nhất để đổi lấy nền độc lập dân tộc. Họ
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” khi tuổi đời còn rất trẻ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp
chung của Tổ quốc. Khi Tổ quốc cần, họ đã tự nguyện ra đi, chiến đấu và hy sinh anh dũng. Đó là
sự dấn thân, cống hiến hoàn toàn tự nguyện khi bản thân đã hiểu thế nào là lẽ sống của một con
người và lý tưởng của Người Cộng sản. Biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nghĩ và hành động như
vậy, thì ngày hôm nay, sống giữa đất trời hoà bình, khi chiến tranh đã lùi xa, mọi sự so sánh giữa
thời chiến tranh với thời hiện tại phần lớn đều có rất nhiều sự khác biệt, nhưng có một điểm chung
rất thống nhất trong tình cảm và lí trí của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay chính là: lý tưởng sống,
khát vọng sống và cống hiến cho Tổ quốc. Bởi tôi nghĩ, ở mỗi con người nhu cầu khẳng định
mình là rất lớn; nhất là ở tuổi trẻ, chúng tơi luôn luôn khát khao được thực hiện những ước mơ và
khát vọng của bản thân.
Thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương để chúng ta suy nghĩ và học tập
noi theo. Với tôi, đó là tấm gương của em học sinh vượt nghèo khó để học và học rất giỏi Nguyễn
Vũ Hoàng – Trường THPT Bố Trạch – Quảng Bình. Em có thể quá xa tôi về khoảng cách địa lý,
tuy nhiên tôi luôn cảm thấy em rất gần và có nhiều điều để cho tôi học tập.
Sinh ra trong một gia đình nghèo trên mảnh đất nghèo, khô cằn bởi khí hậu và bom đạn,
tưởng rằng như thế cũng đã là thử thách giành cho Hoàng, nhưng không, mẹ Hoàng lại còn bị
bệnh hiểm nghèo, bố là thương binh, sức khoẻ yếu. Trong hoàn cảnh đó em đã biết vượt lên số
phận để vừa lao động mưu sinh vừa học tập. Niềm khát khao được học tập của em đã làm cho bà
ngoại của em đã có một hành động rất đáng nhớ, đó là hàng ngày đi cắt lúa mót, vừa là để ăn, vừa
là để bán, bởi mùa nào thì thức đó, bà đều đặn để vào hũ tiết kiệm tiền cho Hoàng đi học: 1.000
đồng. Điều tôi học được từ Hoàng đó chính là ý chí phấn đấu không mệt mỏi của em. Không cam
chịu, không đầu hàng số phận, không buông xuôi bản thân mình em đã cố gắng và đã là học sinh
giỏi trong 12 năm liền và hơn thế em đã là người vinh dự đội vòng nguyệt quế của chương trình
“Đường lên đỉnh Olympia” với một phần thưởng vô cùng lớn lao đó là được đi du học nước
ngoài. Thành tích của em đã đem lại nghị lực để chiến thắngï bệnh tật cho người mẹ, niềm vui cho
người bà rất mực thương yêu em và là tấm gương cho người em nhỏ trong gia đình và hơn thế, nó
đã nâng cánh cho ước mơ cống hiến cho quê hương, đất nước của em dần trở thành hiện thực.
Và tôi tin, em lớn lên từ nghèo khó và trưởng thành bằng nghị lực, em sẽ tiếp tục gặt hái được
nhiều thành công, sẽ là người thanh niên sống có ích cho xã hội em sẽ luôn là tấm gương sáng về
“Sống đẹp” cho rất nhiều người dù cho hoàn cảnh sống của họ có giống em hay không.
Vâng! Có lẽ vì thế mỗi con người chúng ta, ai cũng đều có riêng cho mình những mục đích
sống, những lý tưởng, ước mơ và hoài bão. Nhưng để “Sống đẹp” thì ai cũng phải tự nhìn lại
chính mình để suy ngẫm về mục đích sống, những lý tưởng, những ước mơ và hoài bão đó. Và có
lẽ còn khó khăn hơn để chúng ta hiểu cặn kẽ thế nào là “Sống đẹp - sống có ích” ?
Riêng bản thân tôi: “Sống đẹp” đó chính là mình phải biết sống vì cái chung của xã hội và
của mọi người, phải biết xa rời cái chủ nghĩa cá nhân, thực dụng. Để từ đó xây dựng cho chính
mình một lối sống “Sống đẹp” cho mọi người và cho xã hội. Một nhà thơ đã từng viết: “Sống là
cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Sống đẹp là nếp sống của một con người có phẩm chất đạo đức
tốt, biết hy sinh và cống hiến, không đơn điệu, cá nhân, mà phải biết hoà mình với cộng đồng, với
tập thể, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn. Sống có ích là lối sông
biết hy sinh, biết gạt bỏ những lợi ích riêng tư để tìm cái chung và chia sẻ những đau thương mất
mát của người khác, biết đóng góp và cống hiến hết sức mình vì lợi ích, tương lai của Tổ quốc,
của dân tộc.
Gần đây, qua hai cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc, chúng ta như
được sống lại không khí thời chống Mỹ. Tôi rất tâm đắc với lời nhận xét của nhà phê bình văn học
Vương Trí Nhàn: “Sự tận tụy làm người của Đặng Thùy Trâm là nhân tố khiến cho những người
lính Mỹ khác hắn về lý tưởng cũng phải kính trọng.”
Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một cô gái Hà Nội nhỏ bé, một nữ bác sĩ trẻ phụ trách một
bệnh viện dã chiến trong rừng sâu Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đêm đêm, sau những lúc mệt mỏi vì
chăm sóc thương binh, chị lại ngồi cặm cụi ghi những dòng nhật ký, ghi lại những khát vọng
sống, khát vọng yêu thương, khát vọng làm người. Chị và đồng đội của chị đã chiến đấu và hy
sinh với mong muốn ngày mai đất nước ta tươi đẹp, hoà bình thống nhất hai miền, để những đứa
em Miền Nam kết nghĩa của chị được ra thăm Miền Bắc, để mọi người dân được sống trong hạnh
phúc, ấm no.
Tôi lại nghĩ đến một số không ít những thanh niên thế hệ chúng tôi ngày nay, sinh ra trong
những gia đình giàu có đang lao vào những cuộc ăn chơi thác loạn, quay cuồng trong những hộp
đêm với thuốc lắc hoặc đua xe gầm rú trên đường phố như những hung thần. Tôi lại nghĩ đến
những cán bộ thoái hoá biến chất đang sống trong nhung lụa, trong những căn hộ cao cấp, thừa
mứa những tiện nghi đắt tiền. Họ còn tìm đủ mọi mánh lới thủ đoạn để tham nhũng tiền bạc của
nhà nước của nhân dân đem cung phụng cho bồ nhí, thư ký riêng… trong khi đó nhiều gia đình
còn đang sống trong những căn nhà dột nát, bữa no, bữa đói, thiếu nước, thiếu điện.
Tóm lại, “Sống đẹp” không là một khái niệm xa vời, khó thực hiện; trái lại nó tồn tại ngay
trong cách nghĩ, cách làm hay nói gần hơn là trong cách ăn nói, ứng xử trong lao động, công tác,
học tập và đời sống thường nhật của mỗi con người. Nói rõ ra. thanh niên ngày nay sống đẹp,
sống có ích trước hết phải là sống có lý tưởng, mục đích rõ ràng, trung thành với mục tiêu của
chính mình. Mỗi người có thể có mục tiêu khác nhau, nhưng nhất thiết không phải là một lối sống
vị kỷ mà luôn hướng tới cộng đồng, như nhà thơ Tố Hữu trong buổi đầu băn khoăn đi kiếm lẽ yêu
đời đã viết:
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
Bài làm 2
Mới đây, tôi được đọc một loạt bài phóng sự điều tra về những tệ nạn xã hội mà chủ yếu là
ở giới trẻ: nghiện ngập, đua xe, cướp của, giết người... Tất cả đều đúng thực hiện bởi những cá
nhân chưa qua tuổi 20. Những con người ấy "sống không niềm tin” không lý tưởng, sống không
hứa hẹn, không nhìn vào ngày mai để khỏi phải giữ lời, ("Bay trên những xa lộ từ thần" - Đinh
Loan - Tập phóng sự điều tra "Lắc - vòng xoáy cuộc đời" - NXB Công an nhân dân - Tr.19). Lại
nhớ đến câu hỏi lớn của nhà thơ Cách mạng Tố Hữu: "Ơi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?" lại càng
là một khái niệm trừu tượng mà mỗi người có một cách hiểu riêng. Những hành động như trên
liệu có phải là "sống đẹp”? Mỗi người phải làm thế nào để "sống cho đẹp"?
Trước hết cần phải hiểu từ “sống" không phải là một khái niệm tồn tại đơn thuần. "Tồn tại
nhưng phải để cho người khác biết có sự tồn tại của mình tức là phải thể hiện rằng "Tôi đang ở
đây! Tôi có mặt trên cõi đời này, bằng hành động trong cuộc sống chứ không phải chỉ lặng lẽ như
một cái bóng qua đêm rồi lại đến ngày". Và mỗi người chọn cho mình những cách thể hiện khác
nhau hình thành lên những cách sống khác nhau: sống đẹp, sống có ích và lối sống ích kỷ, buông
thả thậm chí chìm trong vòng tội lỗi. Như vậy “sống đẹp" là một lối sống tích cực mà mỗi người
cần phải hướng tới. Nhưng sổng thế nào mới là lối "sống đẹp”, còn là điều băn khoăn của rất
nhiều người.
“Đẹp” không phải chỉ là cái đẹp hình thức. Cái "đẹp" thể hiện từ những hành động cư xử
nhỏ nhất trong cuộc sống đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người. "Sống đẹp" trước hết phải
xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người
khác, để bao dung, thứ tha ... Xuất phát từ tình yêu thương nên bất cứ hành động nào dù là nhỏ
nhất cũng đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người. Một sáng đến trường, bạn không sợ
muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ "Vì
người nghèo". Những hành động ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp.
Lại nhớ đến hơn 30 năm trước đây, người con gái Hà Nội Đặng Thuỳ Trâm xung phong
vào chiến trường Quảng Trị gian khổ bản thân chịu những thiệt thòi nhưng chị vẫn dành một tình
thương bao la cho những người quanh chị. Bất lực trước một ca mổ, chị đau đớn, lo lắng cho
người em nuôi giờ này đang đè nặng tang tóc, đêm chị mất ngủ.
Tất cả những điều ấy đều xuất phát từ lòng yêu thương trong trái tim chị! Để chính từ
những lo lắng, đớn đau ấy dân tộc Việt Nam có một người con anh dũng, kiên cường tận tụy làm
người. Đó là chuyện của 30 năm trước, còn giờ đây có biết bao người ngày đêm nhen lên ngọn lửa
tình yêu thương trên cõi đời này. Một nhà giáo già ngày ngày đạp xe khắp chốn bán những bức
hình cụ Rùa Hồ Gươm mà thầy vô tình chụp được để lấy tiền góp vào quỹ "Vì người nghèo". Bao
nhà hảo tâm, bao con người có mỗi năm lại lắng lòng mình nhớ đến những người còn trong đói
khổ bần cùng.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ tạo nên muôn nghìn gương mặt con người khác nhau: có
người tốt, kẻ xấu, có những người từng gây ra tội ác. Nhưng không có ai chưa từng sai lầm. Dẫu
có lầm lạc bước vào ngõ cụt vẫn có thể quay đầu lại. Chúng ta vẫn luôn dang tay chờ đón một con
người mới ở những người từng mắc tội. Mỗi dịp lễ lớn, không chỉ những người ngoài khung sắt
nhà lao mới náo nức chờ đợi mà những người ở trong cũng vui mừng vì mỗi dịp ấy họ lại có cơ
hội được ân xá, được trở về với người thân, bè bạn. Chào đón họ bằng lòng bao dung tha thứ, tin
vào một sự thay đổi ở họ đó cũng là "sống đẹp". Chính nhờ có lòng yêu thương mà không ít người
tìm lại được chính mình. Có một nhà thơ với bút danh "Hoàn Lương" từng nửa đời làm tướng
cướp trên những chuyến tàu Đà Nẵng - Nha Trang, làm đại gia buôn lậu xảo quyệt, thi nhân ấy tên
là "Nguyễn Đức Tân" (Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội). Nửa đời làm việc thất đức nhưng trong
trại giam được nghe lời khuyên nhủ tâm tình của giám thi, như người tỉnh cơn mê anh tâm sự:
“Đêm đêm nghe tiếng vọng vang Tiếng
ngoài xã hội rộn ràng trong đêm Đã
buồn lại thấy buồn thêm
Khát thèm cuộc sống ấm êm ngoài đời”
Và cuộc đời của tên tướng cướp ấy rẽ sang một ngả khác khi mãn hạn tù, anh trở thành một
nhà thơ, một thành viên của đội Công an xã. Khi được hỏi làm thế nào mà cá sự thay đổi lớn trong
anh như vậy, tướng cướp, thi nhân ấy trả lời nhờ có sự bao dung, tình yêu của người vợ hiền và
của tất cả mọi người.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết "Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết
không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…". Gió sẽ cuốn những tấm lòng thảo thơm gieo tình yêu
khắp muôn nơi, mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối, mang lại hạnh phúc cho những người
cùng khổ. Mỗi chúng ta, hãy gửi theo gió tấm lòng mình để cứu giúp bao người và để chính
chứng ta là những con người có lối "sống đẹp”.
“Cuộc sống không có con đường cùng - chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải làm
sao để vượt qua được những ranh giới ấy” (Nguyễn Khải). Cuộc sống luôn chứa đựng những thử
thách, và không ai là không vấp ngã một lần. Vậy nhưng sau cú ngã đau đớn ấy, bạn làm gì mới là
điều đáng nói. Trong đầu tôi cứ thể hiện lên hình ảnh con lật đật nhỏ bé miệng luân nở nụ cười và
lần nào vấp ngã cũng bật dậy, trên môi vẫn là nụ cười lạc quan. Đã bao giờ bạn được như con búp
bê ấy, kiên cường và nghị lực?... Đọc Đặng Thuỳ Trâm, những dòng tâm sự của chị, từng câu
từng chữ bao giờ cũng tràn ngập một lòng ham sống phi thường. "Đời phải trải qua giông tố
nhưng chớ cúi đầu trước giông tố ". Câu nói tâm đắc ấy của chị, giờ đây, mỗi chúng ta cũng phải
lấy đó làm châm ngôn sống cho cuộc sống của mình.
Tôi được nghe thầy dậy Hoá kể câu chuyện về người học trò cũ của thầy. Anh là một học
sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn nằm trong nhóm đầu. Vậy nhưng trong kỳ thi Đại học quan trọng
anh lại trượt điều tưởng như không thể đã xảy ra. Đau buồn, thất vọng về chỉnh mình, cuộc sống
của một thanh niên 18 tuổi lúc ấy chỉ toàn một màu đen khi bao hứa hẹn tương lai, kỳ vọng của
gia đình, thầy cô đều sụp đổ. Không chịu giam mình trong màn đêm, anh tự mình thắp lên ngọn
nến niềm tin và tiếp tục học tập hết mình. Anh đã đỗ vào năm sau với một số điểm cao. Dù so với
bạn bè, anh là người đến sau nhưng anh lại là người đạt được chiến thắng lớn nhất: Chiến thắng
chính mình, cuộc sống với những ranh giới của nó luôn bao quanh bạn. Nếu không có nghị lực
làm sao bạn có thể đi hết được con đường của riêng mình ? Từ số 1 đến số 0 chỉ trong gang tấc
nhưng khoảng cách từ số 0 đến số 1 trên trục đời là cả một quá trình mà nếu không có niềm tin,
nghị lực, bạn sẽ mãi chỉ là con số 0 mà thôi. Hãy là một người bộ hành với đôi chân dẻo dai sẵn
sàng đạp lèn mọi chông gai để bước đi: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng
thấm đau vô vàn những mũi gai” - Lời bài hát của ban nhạc tôi yêu thích cứ văng vẳng bên tai.
Bàn chân có thể sẽ chảy máu vì gai nhọn nhưng đừng ngồi xuống rên xiết, hãy để máu ấy thấm
lên những cánh hồng đỏ thắm trên bước đường vinh quang của bạn! Làm được như vậy tức là bạn
đang "sống đẹp", sống và luôn giữ cho mình một niềm tin vào ngày mai, luôn có một nghị lực
vươn lên hướng đến ánh mặt trời. Tôi từng đọc một bài thơ nghe qua tưởng chỉ là thơ vui nhưng
lại mang một ý nghĩa sâu sắc:
“Khi ạnh sinh ra Mọi
người điều cười Riêng
anh thì khóc tu tu
Hãy sống sao để khi chết đi
Mọi người cùng khóc
Còn môi anh thì nở nụ cười”
Bạn và tôi, hãy tự chiêm nghiệm cho mình lối sống đẹp để khi ở cuối con đường, chúng ta
đều mỉm cười mãn nguyện!
Đề 3: Tình thương là hạnh phúc của con người.
Bài làm 1
Khi còn ở tuổi thiếu niên, dường như mọi người trong chúng ta thường nhìn nhận khái
niệm hạnh phúc rất đơn giản là những điều mình mong muốn. Bước vào cuộc sống, bạn thật sự
đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình, tìm kiếm giá trị cuộc sống và ý nghĩa bản thân,
bạn sẽ nhận ra rằng '' Tình Thương Là Hạnh Phúc của Con Người ''. Đó cũng chính là 1 chân lí
vĩnh hằng của cuộc sống.
Dù mơ hồ hay rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra rằng tình thương là những tình cảm đẹp đẽ và
nồng nhiệt của con người,gắn kết những trái tim đồng cảm. Nó có thể là tình cảm lứa đôi, tình cảm
gia đình, bè bạn và cao hơn cả là tình người nói chung. Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất,
gần gũi nhất từ sự quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống đến những tình cảm lớn lao hơn mang
tính giai cấp, cộng đồng. Tình thương - đó là tấm lòng yêu thương chân thành và trong sáng
- là tình cảm chỉ trao đi mà ko cần nhận lại, không vụ lợi, không toan tính.Có thể nói, tình thương
là 1 thứ tình cảm đẹp đẽ luôn tồn tại trong bản chất của mỗi con người.Và kết quả của sự yêu
thương đó là sự thỏa mãn của con tim - cái được goi là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì ?
Tự bao đời nay, con người luôn khao khát yêu thương, luôn kiếm tìm hạnh phúc. Người ta
có thể cảm nhận được hạnh phúc nhưng để mô tả nó 1 cách rõ ràng thì ko phải là 1 điều đơn giản.
Chỉ có thể nói về hạnh phúc như là 1 trạng thái sung sướng vì cảm thấy thỏa mãn ý nguyện.Nhưng
đó không chỉ đơn thuần là ước muốn vật chất hay sự thành công, mà là cả 1 tổng thể bao gồm
những khái niềm hết sức trừu tượng, nhưng cũng thật đơn giản biết bao. Có đôi lúc, hạnh phúc chỉ
đơn giản là giọt nước mắt nóng hổi của mẹ và tiếng cười ấm áp của cha khi nhìn con ra đời khỏe
mạnh. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là niềm xúc động khi nhận được 1 sự giúp đỡ hay 1 lời chia
sẻ chân thành.Đối với nhiều người, hạnh phúc bắt đầu từ điều đơn giản nhất, khi mỗi sớm mai
thức dậy, thấy mình sống có ích trên cõi đời.
'' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ''
( Trịnh công Sơn )
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản và bình dị thế thôi. Sự thật là có 1 mối liên hệ không thể
tách rời giữa hạnh phúc và tình thương. Con người ko thể sống hạnh phúc mà không có tình
thương. Tình thương mang lại hạnh phúc cho người nhận nó, giúp họ có thêm nghị lực để vượt
qua mọi thử thách, khó khăn; là động lực giúp họ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong '' Những người
khốn khổ'' ( V.Huy-gô ), triết lí tình thương của nhân vật Giăng-Van-Giăng đã có ý nghĩa lớn
lao,thay đổi số phận và giáo hóa con người. Giăng-Van-Giăng đã thay lời Huy-gô để nói lên 1
triết lí:'' Trong đời chỉ có 1 điều, ấy là yêu thương nhau''
Không chỉ với người nhận, sự trao đi tình thương cũng là điều mang lại hạnh phúc. Khi bạn
giúp đỡ 1 bà cụ đi qua đường thì bạn cảm thấy thế nào? Câu trả lời nằm trong tim bạn, có phải bạn
đang vui...??. Thế có nghĩa là bạn đang hạnh phúc đấy. Trao đi yêu thương 1 cách tự nhiên, chúng
ta sẽ nhận lại hạnh phúc xứng đáng. Bởi: khổ đau được san sẻ sẽ với nữa, còn hạnh phúc dc san sẻ
sẽ nhân đôi.Thomas Merton đã từng nhận xét:'' Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình
thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người
khác - 1 tình yêu không vị kỉ, không đòi hỏi phải được đền đáp''
Đúng vậy, được yêu thương là 1 hạnh phúc, nhưng yêu thương người khác còn là 1 hạnh
phúc lớn hơn. Tình thương mang lại hạnh phúc cho con người.Đó chính là lí do tại sao mỗi người,
đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta phải biết rèn luyện bản thân, để tạo nên hạnh phúc cho bản thân, cho
gia đình và xã hội.''Cái đẹp cứu vớt thế giới''(Đốtx-tôi-ép-xki). Tình thương là nét đẹp tiềm ẩn sức
mạnh vĩ đại, là niềm hạnh phúc quý giá của con người.Cần biết trân trọng những gì ta đang có,
yêu thương và san sẻ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Ngày nào ta còn sống, tức là ta còn có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc của cuộc đời. Vì vậy,
chúng ta hãy chia sẻ lòng tốt và lòng nhiệt tình đối với người khác. Một câu ngạn ngữ của Scotland
nói rằng:'' Hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống - Bởi vì bạn chỉ có 1 lần sống duy nhất
mà thôi!'' Thế còn bạn thì sao? Tôi thì sao? Liệu chúng ta có biết nhận ra những điều tương tự? mỗi
ngày chúng ta có 24h để sống, để yêu thương, để phát hiện những điều tuyệt vời
nhất trong cuộc sống. Hãy cho đi tình thương để có thể cảm nhận cuộc sống một cách đầy đủ nhất,
tuyệt vời nhất, tròn vẹn nhất, bạn nhé...
Bài làm 2
"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"
Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta rất yêu thương và quan tâm đến thanh thiếu niên đặc biệt là
các em nhi đồng. Các em luôn tạo mọi điều kiện để vui chơi và học tập, vô tư hồn nhiên như
chính tuổi thơ của mình vậy. Ngày nay, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang nhiều hơn,
trẻ em được đến trường học tập vui chơi cùng bạn bè, thầy cô. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta
không khỏi xót xa thương cảm khi bắt gặp những em bé phải lao động để lo chén cơm, manh áo
từng ngày cùng với những sấp vé số trên tay hay những tờ báo đi khắp phố phường bán rong, và
thấp thoáng ở đâu đó những hình ảnh nhỏ nhắn của các em trong những bãi rác để tìm phế liệu
bán kiếm tiền.
Chúng ta sẽ suy nghĩ gì khi chính chúng ta chứng kiến những cảnh tượng cảm động ấy?
Vâng hình ảnh trẻ em lang thang, cơ nhở, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kiếm
sống ở các thành phố, thị trấn đã và đang được các cơ quan ban ngành chú trọng và quan tâm
nhiều hơn với những trung tâm bão trợ trẻ em, hay làng SOS.... đã được đầu tư xây dựng với quy
mô ngầy càng mở rộng. Chính những nơi đây đã trở thành mái ấm tình thương là "một đại gia
đình" cho các em có thể vui chơi, học tập, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, sống lành
mạnh và không là gánh nặng cho xã hội.
"Trong đêm một bàn chân đứa bé xiếu lang thang trên đường, ánh mắt buồn nghẹn ngào
của em, em rất buồn vì không biết đi, đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng
ngày, vì em không cha vì em đã mất mẹ đau thương vẫn là đau thương". Xa xa đâu đó vẫn còn
văng vẵng lời bài hát "đứa bé" của nhạc sĩ Minh Khang làm cho chúng ta không khỏi xúc động,
lòng người không khỏi da diết với nỗi lòng đau nhói, quặng thắt từng cơn khi những hình ảnh đứa
bé lang thang trong đêm tối để rồi không định hướng được tương lai cũng như không biết đi về
đâu tron đêm tối lạnh giá. Gia đình ư? Người thân ư? không. Em không có gia đình và chẳng có
người thân, ba mẹ đã bỏ em ra đi mà không trở về nữa. Biết trách ai đây! có lẽ các em đã cố nén
đi nỗi bất hạnh để đau thương đêm ngày thành thương đau. Thử hỏi cộc đời này còn có trái tim
nào sắt đá hơn nữa, khi nghe giọng nói cảm động nhưng trong sáng và ấm áp của các em cất
lên:"Bác ơi! mua giúp con vài tấm vé số đi chú" hay "chú ơi! đánh giầy phụ con đi chú"... Thật
khó có lời nào lẽ nào để diễn tả hết những cảm xúc rung động trong trái tim mọi người dù "em có
một ước mơ một vì sao sáng dẫn lối em trong cuộc đời, đã lâu rồi em đã không có tình thương".
Những mái ấm tình thương luôn mở rộng cánh cửa đón chào các em và ngày càng có nhiều cá
nhân, gia đình, các mạnh thường quân tổ chức nhận nuôi dạy các em, kể từ đây khôn còn phải lo
miếng cơm manh áo nữa. Những ước mơ những ước mơ được vui chơi, được học tập của em
không còn là mơ ước. Các em sẽ được đến trường, vui chơi, nô đùa cùng chúng bạn hoà nhập với
thế giới hồn nhiên của trẻ thơ.
Các em sẽ không còn 'co ro trong manh chiếu rách", sẽ không ngủ đầu đường xoá chợ, lang
thang khắp phố phường nữa mà thay vào đó là một tương lai tươi sáng đang đón chào các em, các
em không phải mặc cảm, tự ti và cũng chẳng còn những tháng ngày mưa nắng cùng với mãnh
bánh mì trên tay lót dạ để quên đi cơn đói từng ngày hành hạ thân xác nhỏ nhắn, ốm yếu của em.
Thật vậy, lòng nhân ái của con người không có gì có thể sánh được, mọi người hãy mở
rộng trái tim giúp đỡ và yêu thương các em, để các em có đủ tự tin và nghị lực vượt qua những
khó khăn để trở thành mầm non, một nền tảng tương lai của đất nước. Dân tộc Việt Nam chúng ta
chú trọng nhất truyền thống nhân đạo nên vậy giờ đây chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái
bằng cách giúp đỡ các em nhiều và nhiều hơn nữa để ngày mai tương lai các em được tươi đẹp
hơn. Niềm vui của mọi người sẽ được nhân lên. Có khi nào bạn nghĩ phía sau của những căn nhà
sang trọng, có những đứa trẻ được nương chiều sống buông thả, tron khi sau đó có biết bao các
em bé khác khát khao khát một phần hạnh phúc nhỏ là có nơi che mưa, che nắng, bố mẹ nâng niu
nương chiều hay được nhẹ nhàng đặt lên má những nụ hôn trước những buổi đến lớp.
Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? mà "hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái
của con người mà hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt
Nam".
Một xã hội văn minh tươi đẹp khi xung quanh bạn không còn phải thấy những đứa bé lang
thang, vất vả kiếm sống và chúng ta phải biết sẽ chia tình cảm thân thương chan hoà với mọi
người bằng tất cả những gì mà bạn đang có.
Đề 4: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”.
Ý kiến của M.Xi-xê-rông (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về
việc tu dưỡng và học tập của bản thân.
Bài làm 1
Danh ngôn có câu:
“ Ý nghĩa là nụ hoa
Lời nói là bông hoa
Việc làm là quả ngọt”.
Thật đúng như vậy, cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa như thế nào là tùy thuộc vào cách
thể hiện của mỗi con người. Một quan niệm có nội dung tương tự: “ Mọi phẩm chất của đức hạnh
là ở trong hành động”.Vậy “đức hạnh” là gì? Và tại sao hành động lại là nơi chứa đựng mọi phẩm
chất của đức hạnh?
Trước hết cần phải hiểu “ đức hạnh” là những đức tính tốt đẹp của con người. “Phẩm chất”
có thể hiểu nôm na là những tính cách, tính chất bên trong của con người. Nó có ý nghĩa trái
ngược hoàn toàn với “hành động”, là những cử chỉ việc làm bên ngoài. Như vậy, ta có thể hiểu
câu nói trên như là một lời nhân xét, một kinh nghiệm của M. Xi-xê-rông: những đức tính tốt đẹp
của con người đều được thể hiện qua hành động. Nếu những cử chỉ và hành động của bạn là đúng,
điều đó đồng nghĩa với việc bạn là người có nhân cách tốt, có đức hạnh. Ngược lại, nếu bạn có
những cử chỉ, hành động không đẹp, thì có thể lắm bạn là một người chưa hoàn thiện về nhân cách,
bạn còn cái lối sông ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình.
Nhiều người đã tự hỏi làm thế nào để có thể làm được như câu nói trên. Thật ra câu trả lời
rất đơn giản. Bạn không cần phải làm những việc lớn lao hay hy sinh những thứ quí giá của mình
thì mới gọi là nhưng cử chỉ, hành động đẹp. Mỗi buổi sáng đi học, bạn không sợ trễ học mà dắt
một cụ già qua đường. Mỗi tháng, bạn gom góp báo cũ đem bán để ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.
Ở nhà, bạn quan tâm, giúp đỡ và chăm sóc cho những người thân của mình. Khi đến trường, bạn cố
gắng học tập và cư xử lễ phép với thầy cô, quan tâm đến bạn bè. Tất cả những điều đó thể hiện bạn
là một người có những đức tính tốt và cao đẹp.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt phải còn có những mặt trái của vấn đề. Đôi lúc, những hành động,
cử chỉ đẹp lại không chứa đựng những đức tính tốt đẹp. Có những người làm những điều đó vì
những mục đích không tốt, để qua mặt người khác. Lại cũng có những người không hề có những
đức tính tốt đẹp, nhưng họ giả vờ có những cử chỉ hành động cao đẹp để chiếm lấy trái tim của
người khác. Những việc làm của họ không nói lên họ là những người có đức tính tốt mà ngược lại
họ còn làm cho người khác cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm. Những con người đó rất đáng bị phê
phán vì nếu cứ để họ tồn tại như vậy sẽ gây nên những tổn hại không đáng có cho người khác và
cho xã hội.
Tóm lại, mỗi học sinh chúng ta phải cố gắng rèn luyện đạo đức và trau dồi kiến thức. Hãy
nhìn mọi người bằng con mắt yêu thương, trìu mến. Bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và muốn
hành động, cư xử đẹp hơn. Qua đó, bạn sẽ cảm nhận được những đức tính tốt đẹp của mình.
Bài làm 2
Những phẩm chất cao quí trong tâm hồn con người luôn là một mục tiêu mà chúng ta vươn
tới. Đó chính là đức hạnh. Những phẩm chất đó tô điểm cho tâm hồn chúng ta, làm chúng ta luôn
hoàn thiện bản thân mình. Muốn thế, chúng ta phải thể hiện qua hành động, qua hành vi cử chỉ
hằng ngày của chúng ta. Và vì vậy,”mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”.
Đức hạnh là gì? Đức hạnh là những gì cao quí nhất, trong sáng nhất trong tâm hồn của mỗi
con người chúng ta. Hành động là gì? Hành động là những gì biểu hiện ra bên ngoài, qua đó thể
hiện những tính cách của mỗi người. Những phẩm chất và hành động của con người là khác nhau,
tạo nên sự khác biệt trong tính cách của mỗi thành phần trong xã hội.
Vậy chúng ta phải làm gì để có được những phẩm chất cao quí và trong sáng mà chúng ta
gọi là đức hạnh? Thật ra, đức hạnh là một điều không khó để vươn tới. Nó không quá cao siêu, chỉ
là những gì nhỏ nhất đủ để đánh giá một con người. Giúp một bà cụ qua đường, tìm mẹ cho một
em nhỏ bị lạc, hay đơn giản chỉ là một nụ cười khi ta gặp môt người quen ngoài đường, tất cả đã
góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người chúng ta. Như thế, cuộc sống sẽ
dễ dàng hơn với mọi người, làm cho quan hệ giữa người với người càng trở nên tươi đẹp và góp
phần biến xã hội chúng ta thành một nơi “tốt hơn cho bạn và cho tôi”.
Đức hạnh chỉ đơn giản, không cầu kì, phức tạp để đạt được. Nhưng chúng ta không nên
quá đơn giản nó đi. Đừng chỉ nghĩ mà không làm rồi sau đó ru ngủ bản thân rằng: “những gì mình
làm đã là tốt nhất”. Nghĩ phải đi đôi với hành động, và những phẩm chất đó cũng cần hành động