Tổng quan về công ty cổ phần giày vĩnh phú

  • 43 trang
  • file .doc
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh
tế thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ do có sự
đổi mới kinh tế chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế thị trường xuất hiện với những ưu điểm vượt bậc đã tạo cho nền
kinh tế đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng có nhiều cơ hội phát
triển mới. Tuy nhiên nền kinh tế nước ta cũng đặt ra nhiều khó khăn cho các
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp
phải hết sức linh hoạt trong quá trình tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh để có
hiệu quả cao nhất.
Kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý
các hoạt động của doanh nghiệp, thông qua các số liệu trên sổ sách kế toán mà
người quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp như
thế nào. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán đã và đang cần có sự đổi
mới không chỉ dừng lại ở việc ghi chép và lưu trữ các dữ liệu mà quan trọng hơn
là thiết lập một hệ thống thông tin quản lý. Do đó kế toán về mặt bản chất là hệ
thống đo lường xử lý và truyền đạt những thông tin có ích làm căn cứ cho các
quyết định kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau ở bên trong và cả bên ngoài
doanh nghiệp. Việc thực hiện công tác kế toán tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến
chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.
Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành giữa chúng có
mồi liên hệ mật thiết, hữu cơ gắn bó với nhau tạo nên một hệ thống quản lý có
hiệu quả.
Qua quá trình tực tập kế toán tại Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú, với sự
dẫn dắt và chỉ bảo tận tình của PGS, TS Nguyễn Thị Lời và đội ngũ nhân viên
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 1 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
kế toán của công ty, em đã hoàn thành phần báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện
công tác kế toán của công ty.
Báo cáo gồm gồm 3 chương chính như sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú
Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán
Chương 3: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán
Tuy thời gian thực tập tổng hợp ngắn nhưng em đã hiểu thêm phần nào
công tác tổ chức hạch toán kế toán. Điều đó giúp ích cho em rất nhiều trong công
việc sau này. Mặc dù đã hết sức cố gắng song do trình độ nhận thức còn hạn chế,
thời gian tìm hiểu và thực tập không dài nên không tránh khỏi những khiếm
khuyết và thiều sót. Em rất mong nhận được sự góp ý quý báu của các thầy cô và
Công ty cổ phần giày Vĩnh Phú để báo cáo thực tập tổng hợp được hoàn thiện
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 2 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN
VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần giày Vĩnh Phú
1.1.1. Giới thiệu chung
Tên công ty: Công ty cổ phần giày Vĩnh phú
Tên giao dịch: VINHPHU SHOES JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính của công ty được đặt tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ. Đây vừa là nơi giao dịch vừa là nơi sản xuất cuả công ty.
Diện tích mặt bằng của công ty hiện nay là 15.000m2.trong đó :
- Nhà xưởng : 9000m2
- Văn phòng : 1000m2
- Kho bãi : 4000m2
- Phục vụ công cộng : 1000m2
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Sau 20 năm thành lập, công ty cổ phần giày Vĩnh Phú đã trải qua những
thăng trầm trên con đường phát triển đi lên. Chặng đường đó có thể chia thành
từng giai đoạn cụ thể như sau:
*Giai đoạn I (1989-1991)
Tiền thân của công ty cổ phần giày Vĩnh Phú là xí nghiệp giày da xuất
khẩu Việt Trì thuộc UBND thành phố Việt trì, được thành lập tháng 2 năm 1989
với những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Gia công mũ giày cho Liên Xô theo hiệp định 19/5 ký giữa 2 chính phủ
Việt Nam và Liên xô.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 3 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
- Sản xuất và gia công găng tay bảo hộ lao động cho CHLB Đức và các
nước XHCN Đông Âu.
*Giai đoạn II ( 1992-2000)
Năm 1992 do tình hình biến động tại Liên xô và các nước XHCH Đông
Âu, xí nghiệp giày da xuất khẩu Việt trì không còn thị trường tiêu thụ phải
chuyển hướng sản xuất để duy trì sự tồn tại . Nhiệm vụ chủ yếu thời kỳ 1992-
2000 của xí nghiệp là sản xuất các mặt hàng tiêu thụ tiêu thụ nội địa như găng
tay bảo hộ lao động, túi cặp... nhằm mục đích duy trì sản xuất và nâng cao trình
độ cho công nhân có tay nghề để chờ cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên do hạn chế
về vốn, để thay đổi công nghệ xí nghiệp không có khả năng sản xuất các sản
phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh của
không cao, đời sống của người công nhân thấp.
*Giai đoạn III (2001-2009)
Sau thời kỳ khủng hoảng, lúng túng trong giao dịch ký kết hợp đồng,
trong tổ chức sản xuất. Xí nghiệp đã tìm ra được con đường mới, bước ngoặt
quan trọng trong quá trình phát triển của mình. Đó là việc xí nghiệp đã tự tìm đối
tác kinh doanh là công ty FREEDOM (Hàn Quốc), một công ty có uy tín ở Hàn
Quốc và thế giới với hình thức chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm
trong 5 năm. Đây là quyết định mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với xu thế
mở của hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trên thế giới
Tại quyết định 1149/QĐ-UB ngày 7/7/2001 dự án đầu tư dây chuyền sản
xuất giày đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Tổng mức vốn đầu tư của dự
án: 18.046 triệu đồng trong đó:
Thiết bị : 12.883 triệu đồng
Xây lắp : 5.163 triệu đồng
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 4 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
Ngày 25/12/2001, xí nghiệp đã ký hợp đồng mua bán với công ty
FREEDOM mua 2 dây chuyền đồng bộ để sản xuất giày thể thao.
Tại quyết định số 2087/QĐ-UB ngày 30/12/2001, UBND tỉnh Phú thọ
cho phép “xí nghiệp giày da xuất khẩu Việt Trì” đổi tên gọi thành “Công ty giày
Vĩnh Phú”.
Sau một thời gian xây dựng và cải tạo mới nhà xưởng, lắp đặt 2 dây
chuyền sản xuất giày thể thao, T10/2002 hai dây chuyền này chính thức đi vào
hoạt động.
Thực hiện chủ chương của Nhà nước về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà
nước, tại quyết định số 2903/QĐ-CT ngày 9/9/2003 được sự đồng ý của UBND
tỉnh cho phép Công ty giày Vĩnh phú là một doanh nghiệp nhà nước được
chuyển đổi thành Công ty cổ phần giày Vĩnh phú và được giữ nguyên tên gọi
này cho đến ngày nay.
Quá trình phát triển và trưởng thành của công ty gắn liền với quá trình
phát triển trưởng thành của nghành công nghiệp. Đó là quá trình phát triển từ
nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại, từ tổ chức quản lý hạch toán kinh tế từng
phần đến hạch toán sản xuất và kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
Với những kết quả đạt được sau 20 năm thành lập và phát triển đã cho
thấy sự nỗ lực hết mình của toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty qua các
thời kỳ, cho thấy khả năng điều hành năng động sáng tạo của bộ máy lãnh đạo, là
một chiến lược đầu tư đúng hướng về hệ thống máy móc thiết bị, dây truyền
đồng bộ đi đôi với việc đào tạo và phát triển đội ngũ thợ lành nghề. Hiện nay
công ty đã thực sự khẳng định được vị trí, chỗ đứng của mình trên thị trường, có
khả năng cạnh tranh cao và đáp ứng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm trong
ngành da giày.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 5 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
Cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân công ty, đồng thời là sự giúp
đỡ của bộ công nghiệp, Công ty Cổ phần giày Vĩnh phú đã có những kết quả
thực tế như sau:
Biểu số 1.1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2008
ĐVT: Triệu đồng
TT
Năm
2006 2007 2008
Chỉ tiêu
1 Tổng doanh thu 78.621,965 85.844,340 125.459,535
2 Các khoản giảm trừ
3 Doanh thu thuần 78.621,965 85.844,340 125.459,535
4 Giá vốn hàng bán 74.917,350 81.640,465 120.625,467
5 Lợi nhuận gộp 3.704,615 4.203,874 4.834,068
6 Lợi nhuận trước thuế 157,826 277,434 260,375
6 Nộp ngân sách nhà nước 13,614 25.,618 24,919
7 Lợi nhuận sau thuế 144,212 251,816 235,456
Ngoài ra còn một số chỉ tiêu năm 2008 như sau:
Số lượng lao động 710 lao động
Thu nhập bình quân 1.380.000 đ/tháng
Nguồn dữ liệu:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 6 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
Báo cáo tình hình tổ chức
Doanh thu không ngừng tăng cùng trong 2 năm 2006, 2007 phản ánh tình
hình kinh doanh của công ty đã và đang trên đà phát triển. Qua đó cũng thấy
được những bước đi vững chắc của công ty trên con đường đã lựa chọn. Tuy
nhiên năm 2008 doanh thu giảm do tình hình kinh tế khủng hoảng trong khu vực
cũng như quốc tế.
Để thực hiện mục tiên từng bước khẳng định uy tín của công ty trên thị
trường giày xuất khẩu, toàn bộ cán bộ công nhân viên cần nỗ lực hơn nữa để
hoàn thiện nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của người tiêu dùng. Góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ của
sản phẩm không chỉ dừng lại ở xuất khẩu, mà cần tận dụng cơ hội kinh doanh
trong nước một thị trường tiêu thụ tiềm năng.
1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty
Là một đơn vị sản xuất có qui mô vừa, công ty thực hiện chế độ hạch toán
kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại
ngân hàng công thương tỉnh Phú thọ. Công ty có con dấu riêng để giao dịch và
chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.
Theo giấy phép kinh doanh ngày 5/4/2004, công ty có các nhiệm vụ chủ
yếu sau:
- Sản xuất các loại giày thể thao xuất khẩu thị trường EU và Mỹ theo đơn
đặt hàng của công ty FREEDOM (Hàn Quốc). Bên cạnh đó còn tổ chức thực
hiện sản xuất các loại giày dép và đồ dùng bằng da tiệu thụ trên thị trường nội
địa.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 7 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của công ty.
1.2.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất
Do yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tổ chức hoạt
động sản xuất thành các phân xưởng, mỗi phân xưởng đảm nhiệm một công
đoạn sản xuất cụ thể. Sản phẩm của từng phân xưởng sẽ được ghép lại với nhau
thành một sản phẩm hoàn chỉnh tại phân xưởng hoàn thành. Vì vậy việc sản xuất
của công ty được chia thành từng phân xưởng thực hiện theo dây chuyền như
sau:
- Phân xưởng chuẩn bị : có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện, vật liệu cho sản
xuất giày. Ví dụ như bồi vải(cám bồi), mài đế...
- Phân xưởng chặt: Có nhiệm vụ dùng dao chặt chuyên dùng để chặt vải, da
từng loại theo chi tiết mẫu mã cụ thể của từng lô hàng. Sau đó giao cho phân
xưởng may mũ giày. Đồng thời in các trang trí trên giày theo mẫu đơn đặt hàng.
- Phân xưởng may: Có nhiệm vụ giáp các chi tiết của giày mà phân xưởng chặt
đã chặt thành mũ giày hoàn chỉnh.
- Phân xưởng hoàn thành: Có nhiệm vụ bán thành phẩm của phân xưởng chuẩn
bị (đế giày) và bán thành phẩm của phân xưởng may (mũ giày) giáp với nhau.
Sau đó đưa lên giàn sấy thành giày hoàn chỉnh.
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
Cũng như các ngành sản xuất khác, để tiến hành tổ chức sản xuất, sắp xếp
phân công công tác cho từng người, từng bộ phận cụ thể thì trước hết cần căn cứ
vào quy trình công nghệ sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.
Quy trình sản xuất sản phẩm thực tế tại công ty cổ phần giày Vĩnh Phú
như sau: từ những nguyên vật liệu ban đầu như vải, da ,keo... công nhân tiến
hành bồi vải để tạo độ cứng thích hợp. Sau khi vải đã được bồi tiếp tục công
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 8 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
doạn cắt mũ giày và tạo dang cho mu giày bằng các máy, máy may chuyên dụng.
Rồi tiếp tục đưa mũ giày qua máy hoàn thiện mũ giày để hoàn thiện.
Song với công đoạn tạo và hoàn thiện mũ giày là khâu tạo đế giày, sau khi
đã hoàn thiện cả hai khâu trên các bán thành phẩm tiếp tục được đưa vào phân
xưởng hoàn thành để quét keo giáp đế vào mũ giày và hoàn thiện sản phẩm.
Các công đoạn của quá trình sản xuất giày được khái quát qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất giày
Đế giày Vải, da, hoá chất
Bồi vải và cắt mũ giày
Máy hoàn thiện mũ giày
Quét keo vào đế và mũ giày
giáp đế và hoàn thiện
1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Công ty CP giày Vĩnh phú là một đơn vị hạch toán độc lập, có đầy đủ tư
cách pháp nhân hoạt động theo luật doanh nghiệp. Công ty tổ chức quản lý theo
mô hình trực tuyến và mô hình quản lý gọn nhẹ theo chế độ một thủ trưởng. Mỗi
phòng ban trong công ty nhận quyết định của thủ trưởng cấp trên trực tiếp theo
nguyên tắc trực tuyến và người ra quyết định cuối cùng là giám đốc của công ty.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 9 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
Hiện nay bộ máy quản lý của công ty được tổ chức như sau:
Sơ đồ 1.2.Mô hình tổ chức quản lý của công ty
Đại cổ đông
Hội đồng quản trị
Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng Phòng Phòng tổ Phòng
sản kinh chức hành kế toán –
xuất doanh chính tài vụ
Phân xưởng Phân xưởng Phân xưởng Phân xưởng
chuẩn bị chặt may hoàn thành
*Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận như sau
- Đại cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết
định cao nhất của công ty cổ phần. Công ty tiến hành họp đại hội cổ đông sau
khi năm tài chính kết thúc được 3 tháng.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 10 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, nhân danh công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của đại cổ đông.
Trên cơ sở nội dung của đại hội cổ đông đề ra, hội đồng quản trị tiến hành
họp thường xuyên. Hàng tháng lên phương án phát triển lập kế hoạch sản xuất,
đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của ban giám đốc
- Giám đốc:
Giám đốc là người có quyền quyết định cao nhất trong công tác quản lý
và điều hành mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản
trị về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời giám đốc giữ vai trò là
đại diện pháp nhân của công ty. Trách nhiệm cụ thể của giám đốc như sau:
Quản lý điều hành moi hoạt động của công ty.
Quyết định các phương án sản xuất kinh doanh, phương án đàu tư và phát
triển năng lực sản xuất của công ty.
Quyết định các vấn đề về cán bộ lao động, tiền lương, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức.
Tạo điều kiện cần thiết để kế toán trưởng thực hiện chức năng nhiệm vụ
của mình theo đúng chế độ Tài chính – Kế toán do Nhà nước ban hành.
- Phó giám đốc:
Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc có trách nhiệm hoàn thành
tốt công việc được giao, thay mặt giám đốc giải quyết công việc được giao trong
những lúc giám đốc đi vắng, đồng thời có quyền chỉ đạo các phòng ban, phân
xưởng trong giới hạn của mình.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 11 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
- Phòng tổ chức hành chính:
Có nhiệm vụ xây dựng cơ chế bộ máy quản lý phù hợp với năng lực và
trình độ của công ty. Tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản
lý về số lượng lao động ngày công, giờ công. Thực hiện quy chế tiền lương,
thưởng, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động theo pháp luật hiện
hành; cân đối lao dộng trong và ngoài công ty để có kế hoạch bổ sung khi cần
thiết. Ngoài ra phòng hành chính còn thực hiện các công việc sau: tổ chức hội
nghị,cho cán bộ đi học tập và công tác,... trong và ngoài nước.
- Phòng chỉ đạo sản xuất:
Tham mưu cho giám đốc về các mặt công tác thuộc lĩnh vực kế hoạch
sản xuất, kỹ thuật kiểm tra chất lượng ssản phẩm và các mặt kinh doanh khác.
- Phòng kinh doanh:
Thực hiện công việc thu thập, tổng hợp thông tin, phân tích số liệu trên cơ
sở đó lập kế hoạch kinh doanh. Có trách nhiệm liên hệ và mua các loai nguyên
vật liệu trong và ngoài nước để phục vụ sản xuất chịu trách nhiệm bán hàng theo
các đơn đặt hàng. Ngoài ra còn tìm hiểu nhu cầu của thị trường từ đó thâm nhập
và mở rộng thị trường.
- Phòng kế toán tài vụ:
Quản lý toàn bộ vốn của công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc về
thực hiện chế độ hạch toán kinh tế của nhà nước, kiểm tra thường xuyên việc chi
tiêu của công ty, tăng cường công tác quản lý vốn, sử dụng có hiệu quả để bảo
toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh. Thông qua việc giám đốc bằng đồng
tiền để giúp giám đốc nắm bắt được toàn bộ sản xuất kinh doanh của công ty,
phân tích hoạt động kinh tế hàng tháng để chủ động trong sản xuất kinh doanh .
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 12 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
- Các phân xưởng sản suất:
Quản lý công nghệ thiết bị sản xuất, quản lý nhân công. Thực hiện ghi
chép số liệu ban đàu hoàn thành các kế hoạch tác nghiệp đã đề ra và là bộ phận
có số lượng lao động lớn nhất trong công ty.
Tất cả các phòng ban, phân xưởng của công ty đều có mối liên hệ chặt
chẽ với nhau, phối hợp với nhau để hoàn thành kế hoạch của công ty nhằm
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm giữ chữ tín với khách hàng. Nâng
cao uy tín của công ty trên thị trường, tạo thế cạnh tranh để công ty có thể đứng
vững và phát triển trong cơ chế thị trường.
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 13 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Từ đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tổ chức bộ
máy quản lý công ty, mô hình hoạt động của công ty, bộ máy kế toán của công ty
được tổ chức theo dạng tập trung là phòng kế toán tài vụ.
Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung, toàn bộ công tác kế toán
được tập trung tại phòng kế toán. Ngoài ra, cơ cấu bộ máy tổ chức kế toán của
công ty ở mỗi phân xưởng đều có 1 nhân viên kế toán nhưng chỉ giới hạn ở hạch
toán ghi chép ban đầu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Định kỳ gửi toàn bộ các
chứng từ thông tin liên quan về phòng tài vụ.
Tại phòng kế toán: sau khi nhận được chứng từ ban đầu, theo sự phân
công của các nhân viên kế toán thực hiện các công việc kiểm tra, phân loại, xử lý
chứng từ lập các bảng kê, bảng phân bổ,....... cho tới việc ghi chép sổ chi tiết, sổ
tổng hợp, hệ thống hoá số liệu và cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho yêu
càu quản lý đồng thời dựa trên cơ sở các báo cáo kế toán đã lập tiến hành phân
tích các hoạt động kinh tế để giúp lãnh đạo công ty trong việc điều hành hoạt
động sản xuất.
Hiện nay phòng kế toán tài vụ của Công ty CP giày Vĩnh phú gồm 7
người:
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 14 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
+ Kế toán trưởng
+ Phó phòng kế toán
+ Kế toán vốn bằng tiền, thanh toán
+ Kế toán tổng hợp chi phí, giá thành sản phẩm, kết quả kinh doanh
+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
+ Kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định
+ Thủ quỹ
Mối quan hệ về nhiệm vụ của các cán bộ nhân viên phòng kế toán được phản
ánh bằng sơ đồ bộ máy kế toán.
Sơ đồ 2.1. bộ máy kế toán công ty
Kế toán trưởng
Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán
vốn bằng chi phí hàng tồn tiền
Phó tiền, kế SXKD, kho, tài lương,
phòng kế toán tính giá sản cố BHXH, Thủ
toán thanh thành SP định BHYT, quỹ
toán KPCĐ
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 15 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các kế toán viên
Chức năng và nhiệm vụ của từng người được phân công rõ ràng, mỗi
người phụ trách một phần hành nhất định, cụ thể như sau:s
*Kế toán trưởng:
Chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động kế toán của công ty, tổ chức,
điều hành bộ máy kế toán, kiểm tra ghi chép luân chuyển chứng từ. Hướng dẫn
chỉ đạo việc lưu giữ tài liệu sổ sách kế toán. Lựa chọn và cải tiến hình thức kế
toán cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Chức năng quan
trọng nhất của kế toán trưởng là tham mưu cho giám đốc, giúp giám đốc đưa ra
những quyết định đúng đắn cho sản xuất kinh doanh của đơn vị. Kế toán trưởng
còn chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra các công việc do phó phòng kế
toán và các nhân viên kế toán thực hiện. Kế toán trưởng cùng với phó phong kế
toán tiến hành công tác kế toàn tổng hợp, lập quyết toán báo cáo tài chính. Ngoài
ra kế toán trưởng còn tham gia kí kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng kế hoạch
tài chính cho công ty.
*Phó phòng kế toán:
Phối hợp cùng kế toán trưởng tiến hành công tác kế toán tổng hợp.
Trực tiếp làm công việc kế toán theo dõi các tài khoản nguồn vốn chủ sở
hữu đồng thời làm những công việc của kế toán trưởng khi kế toán trưởng đi
vắng.
*Kế toán vốn bằng tiền, kế toán thanh toán:
Có nhiệm vụ theo dõi các tài khoản vốn bằng tiền, các tài khoản tiền vay.
Lập kế hoạch thu chi bằng tiền mặt
Theo dõi tình hình công nợ
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 16 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
*Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kết quả kinh
doanh:
Tiến hành tập hợp chi phí sản xuất toàn công ty và tính giá thành sản
phẩm, tính kết quả kinh doanh.
*Kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định:
Theo dõi tình hình xuất, nhập, tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm.
Theo dõi sự biến động tăng giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Tiến
hành trích và phân bổ khấu hao cho các đối tượng sử dụng.
*Kế toán tiền lương:
Trên cơ sở số sản phẩm sản xuất cảu từng công nhân do từng phân xưởng
gửi lên và ngày công lao động, kế toán thanh toán kịp thời đầy đủ tiền lương,
BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn và các khoản kháccos liên quan cho cán bộ
công nhân viên
Đồng thời tiến hành hạch toán chi phí tiền lương của các bộ phận vào chi
phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của công ty.
*Thủ quỹ :
Trên cơ sở các phiếu thu phiếu chi có giá trị pháp lý, thủ quỹ thực hiện
thu chi tiền mặt tại quỹ. Thủ quỹ phải theo dõi cập nhật chính xác số tiền đã thu
hoặc chi, đồng thời luôn nắm được số tiền hiện có trong quỹ để tiến hành đối
chiếu số liệu với kế toán tiền mặt, TGNH và cung cấp số liệu kịp thời thường
xuyên.
2.2. Một số chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần giày Vĩnh Phú
Công ty cổ phần giày Vĩnh Phú thực hiện chế độ kế toán theo quyết định
số 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ tài chính. Cụ
thể như sau:
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 17 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
-Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
-Kỳ kế toán: Tính theo từng quý, mỗi năm có 4 quý
-Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
-Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Theo phương pháp nhập trước xuất
trước
-Tính thuế giá trị gia tăng : Theo phương pháp khấu trừ
-Hình thức sổ kế toán : Nhật ký chung
2.3. Đặc diểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
Sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo các quy định trong quyết định
15/2006/QĐ- BTC phù hợp với hình thức ghi sổ tại công ty là nhật ký chung
Một số loại chứng từ sử dụng :
Lao động và tiền lương:
Bảng chấm công
Bảng thanh toán tiền lương
Giấy đi đường
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội,....
Hàn tồn kho:
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Biên bản kiểm nghiệm vật tư
Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ,....
Tiền tệ:
Phiếu thu
Phiếu chi
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 18 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tạm ứng
Biên lai thu tiền, giấy đè nghị thanh toán,...
Tài sản cố định:
Biên bản bàn giao TSCĐ
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ,...
Ngoài các chứng từ ban hành theo QĐ 15 của bộ tài chính, công ty còn sử dụng
các loại chứng từ ban hành theo các văn bản luật khác như:
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
Hóa đơn GTGT
Hóa đơn bán hàng,...
2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
Công ty sử dụng hệ thống tài khoản được qui định theo quyết định số
15/2006/QĐ- BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của bộ tài chính, ngoài ra để
thuận tiện cho việc theo dõi hạch toán công ty còn mở thêm một số tài khoản chi
tiết
Một số tài khoản sử dụng trong công ty cổ phần giày Vĩnh Phú:
Tk 111 ( tiền mặt ) có 2 tk cấp 2: Tk 1111 ( tiền Việt Nam )
Tk 1112 ( ngoại tệ)
Tk 112 ( tiền gửi ngân hàng ) có 2 tk cấp 2:
Tk 1121 ( tiền Việt Nam )
Tk 1122 ( ngoại tệ )
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 19 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh
Tk 131 ( phải thu của khách hàng) lập chi tiết cho từng khách hàng : công ty
FREEDOM ( hàn quốc )
Tk 141 ( tạm ứng)
Tk 152 ( nguyên vật liệu )
Tk 331 ( phải trả người bán), tk 334, tk 338, tk 411, tk 511, tk 621, tk 622,...
2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán
Căn cứ vào qui mô, đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất, trình độ nghiệp
vụ chuyên môn của kế toán viên, công ty CP giày Vĩnh phú đã tổ chức ghi sổ kế
toán theo hình thức nhật kí chung ( NKC )
Hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thể hiện trên các
chứng từ gốc đều được kế toán phân loại và định khoản theo đúng mối quan hệ
đối ứng tài khoản. Theo đó kế toán sẽ phản ánh vào sổ NKC, vào sổ chi tiết đối
với các nghiệp vụ cần theo dõi chi tiết, sau đó từ sổ NKC đưa lên sổ cái tài
khoản liên quan. Kế toán kiểm tra các bút toán có đúng trình tự không trên cơ sở
đối chiếu chứng từ gốc. Cuối kỳ, kế toán tiến hành đối chiếu số liệu ghi trên sổ
caí với bảng tổng hợp chi tiết. Nếu không có sự sai sót kế toán lập bảng cân đối
dựa trên số dư cuối kỳ của các tài khoản, sau đó lập các báo cáo tài chính,
hiện nay ở công ty không thực hiện phần mềm kế toán máy.
Hệ thống sổ kế toán của công ty gồm có:
-Sổ nhật kí chung ( mẫu S01a – DN )
-Sổ cái dùng cho các tài khoản ( mẫu S03b – DN )
-Các sổ chi tiết bao gồm các sổ thể chi tiết như: sổ kho( thẻ kho), thẻ tài
sản cố đinh, sổ thanh toán chi tiết với người mua, sổ thanh toán chi tiết với người
bán, sổ chi tiết bán hàng, thẻ tính giá thành sản phẩm,...
==============================================================
Sv: Hoàng Thu Huyền 20 Lớp liên thông _K8_Như Quỳnh