Tổng quan về công nghệ wimax

  • 77 trang
  • file .pdf
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX
1.1. Giới thiệu chương.
Trong chương này trình bày tổng quát về công nghệ truy nhập vô tuyến băng
rộng, đặc điểm, các chuNn của WiMAX, băng tần sử dụng, cách thức truyền sóng,
các mô hình ứng dụng, lộ trình phát triển và tình hình triển khai WiMAX.
1.2. Khái niệm.
WiMax là một mạng không dây băng thông rộng viết tắt là Worldwide
Interoperability for Microwave Access. WiMax ứng dụng trong thiết bị mạng
Internet dành số lượng người sủ dụng lớn thêm vào đó giá thành rẻ. WiMax được
thiết kế dựa vào tiêu chuNn IEEE 802.16. WiMax đã giải quyết tốt nhất những vấn
đề khó khăn trong việc quản lý đầu cuối.
WiMax sử dụng kỹ thuật sóng vô tuyến để kết nối các máy tính trong mạng
Internet thay vì dùng dây để kết nối như DSL hay cáp modem. WiMax như một
tổng đài trong vùng lân cận hợp lý đến một trạm chủ mà nó được yêu cầu thiết lập
một đường dữ liệu đến Internet. Người sử dụng trong phạm vi từ 3 đến 5 dặm so với
trạm chủ sẽ được thiết lập một đường dẫn công nghệ NLOS (Non-Line-Of-Sight)
với tốc độ truyền dữ liệu rất cao là 75Mbps. Còn nếu người sử dụng trong phạm vi
lớn hơn 30 dặm so với trạm chủ thì sẽ có anten sử dụng công nghệ LOS (Line-Of-
Sight) với tốc độ truyền dữ liệu gần bằng 280Mbps. WiMAX là một chuNn không
dây đang phát triển rất nhanh, hứa hẹn tạo ra khả năng kết nối băng thông rộng tốc
độ cao cho cả mạng cố định lẫn mạng không dây di động, phạm vi phủ sóng được
mở rộng.
1.3. Đặc điểm.
WiMAX đã được thiết kế để chú trọng vào những thách thức gắn với các loại
triển khai truy nhập có dây truyền thống như:
9 Backhaul. Sử dụng các anten điểm – điểm để nối nhiều hotspot với nhau và
đến các trạm gốc qua những khoảng các dài (đường kết nối giữa điểm truy nhập
WLAN và mạng băng rộng cố định).
1
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
9 Last mile. Sử dụng các anten điểm – đa điểm để nối các thuê bao thuộc nhà
riêng hoặc doanh nghiệp tới trạm gốc.
WiMAX đã được phát triển với nhiều mục tiêu quan tâm như:
o Cấu trúc mềm dẻo : WiMAX hỗ trợ các cấu trúc hệ thống bao gồm điểm –
đa điểm, công nghệ lưới (mesh) và phủ sóng khắp mọi nơi. Điều khiển truy
nhập – MAC) phương tiện truyền dẫn hỗ trợ điểm – đa điểm và dịch vụ rộng
khắp bởi lập lịch một khe thời gian cho mỗi trạm di động (MS). Nếu có duy
nhất một MS trong mạng, trạm gốc (BS) sẽ liên lạc với MS trên cơ sở điểm –
điểm. Một BS trong một cấu hình điểm – điểm có thể sử dụng anten chùm hẹp
hơn để bao phủ các khoảng cách xa hơn.
o Chất lượng dịch vụ QoS : WiMAX có thể được tối ưu động đối với hỗn hợp
lưu lượng sẽ được mang. Có 4 loại dịch vụ được hỗ trợ: dịch vụ cấp phát tự
nguyện (UGS), dịch vụ hỏi vòng thời gian thực (rtPS), dịch vụ hỏi vòng không
thời gian thực (nrtPS), nỗ lực tốt nhất (BE).
o Triển khai nhanh: So sánh với triển khai các giải pháp có dây, WiMAX yêu
cầu ít hoặc không có bất cứ sự xây dựng thiết lập bên ngoài. Ví dụ, đào hố để
tạo rãnh các đường cáp thì không yêu cầu. Các nhà vận hành mà đã có được
các đăng ký để sử dụng một trong các dải tần đăng ký, hoặc dự kiến sử dụng
một trong các dải tần không đăng ký, không cần đệ trình các ứng dụng hơn nữa
cho chính phủ.
o Dịch vụ đa mức: Cách thức nơi mà QoS được phân phát nói chung dựa vào sự
thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) giữa nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng
cuối cùng. Chi tiết hơn, một nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các SLA
khác nhau tới các thuê bao khác nhau, thậm chí tới những người dùng khác
nhau sử dụng cùng MS. Cung cấp truy nhập băng rộng cố định trong những
khu vực đô thị và ngoại ô, nơi chất lượng cáp đồng thì kém hoặc đưa vào khó
khăn, khắc phục thiết bị số trong những vùng mật độ thấp nơi mà các nhân tố
công nghệ và kinh tế thực hiện phát triển băng rộng rất thách thức.
2
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
o Tính tương thích: WiMAX dựa vào quốc tế, các chuNn không có tính chất rõ
rệt nhà cung cấp, tạo ra sự dễ dàng đối với người dùng cuối cùng để truyền tải
và sử dụng MS của họ ở các vị trí khác nhau, hoặc với các nhà cung cấp dịch
vụ khác nhau. Tính tương thích bảo vệ sự đầu tư của một nhà vận hành ban
đầu vì nó có thể chọn lựa thiết bị từ các nhà đại lý thiết bị, và nó sẽ tiếp tục đưa
chi phí thiết bị xuống khi có một sự chấp nhận đa số.
o Di động: IEEE 802.16e bổ sung thêm các đặc điểm chính hỗ trợ khả năng di
động. Những cải tiến lớp vật lý OFDM (ghép kênh phân chia tần số trực giao)
và OFDMA (đa truy nhập phân chia tần số trực giao) để hỗ trợ các thiết bị và
các dịch vụ trong một môi trường di động. Những cải tiến này, bao gồm
OFDMA mở rộng được, MIMO (nhiều đầu ra nhiều đầu vào), và hỗ trợ đối với
chế độ idle/sleep và hand – off, sẽ cho phép khả năng di động đầy đủ ở tốc độ
tới 160 km/h. Mạng WiMax di động cho phép người sử dụng có thể truy cập
Internet không dây băng thông rộng tại bất cứ trong thành phố nào.
o Lợi nhuận: WiMAX dựa vào một chuNn quốc tế mở. Sự chấp nhận đa số của
chuNn và sử dụng chi phí thấp, các chip được sản xuất hàng loạt, sẽ đưa chi phí
giảm đột ngột và giá cạnh tranh xảy ra sẽ cung cấp sự tiết kiệm chi phí đáng kể
cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng cuối cùng. Môi trường không
dây được sử dụng bởi WiMAX cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phá vỡ
những chi phí gắn với triển khai có dây, như thời gian và công sức.
o Hoạt động NLOS: Khả năng họat động của mạng WiMAX mà không đòi hỏi
tầm nhìn thắng giữa BS và MS. Khả năng này của nó giúp các sản phNm
WiMAX phân phát dải thông rộng trong một môi trường NLOS.
o Phủ sóng rộng hơn: WiMAX hỗ trợ động nhiều mức điều chế, bao gồm
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Khi yêu cầu với bộ khuếch đại công suất cao
và hoạt động với điều chế mức thấp (ví dụ BPSK hoặc QPSK). Các hệ thống
WiMAX có thể phủ sóng một vùng địa lý rộng khi đường truyền giữa BS và
MS không bị cản trở. Mở rộng phạm vi bị giới hạn hiện tại của WLAN công
cộng (hotspot) đến phạm vi rộng (hotzone) – cùng công nghệ thì có thể sử
3
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
dụng ở nhà và di chuyển. Ở những điều kiện tốt nhất có thể đạt được phạm vi
phủ sóng 50 km với tốc độ dữ liệu bị hạ thấp (một vài Mbit/s), phạm vi phủ
sóng điển hình là gần 5 km với CPE (NLOS) trong nhà và gần 15km với một
CPE được nối với một anten bên ngoài (LOS).
o Dung lượng cao: Có thể đạt được dung lượng 75 Mbit/s cho các trạm gốc với
một kênh 20 MHz trong các điều kiện truyền sóng tốt nhất.
o Tính mở rộng. ChuNn 802.16 -2004 hỗ trợ các dải thông kênh tần số vô tuyến
(RF) mềm dẻo và sử dụng lại các kênh tần số này như là một cách để tăng
dung lượng mạng. ChuNn cũng định rõ hỗ trợ đối với TPC (điều khiển công
suất phát) và các phép đo chất lượng kênh như các công cụ thêm vào để hỗ trợ
sử dụng phổ hiệu quả. ChuNn đã được thiết kế để đạt tỷ lệ lên tới hàng trăm
thậm chí hàng nghìn người sử dụng trong một kênh RF. Các nhà vận hành có
thể cấp phát lại phổ qua hình quạt như số thuê bao gia tăng. Hỗ trợ nhiều kênh
cho phép các nhà chế tạo thiết bị cung cấp một phương tiện để chú trọng vào
phạm vi sử dụng phổ và những quy định cấp phát được nói rõ bởi các nhà vận
hành trong các thị trường quốc tế thay đổi khác nhau.
o Bảo mật: Bằng cách mật hóa các liên kết vô tuyến giữa BS và MS, sử dụng
chuNn mật hóa tiên tiến AES ở chế độ CCM, đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu
trao đổi qua giao diện vô tuyến. Cung cấp cho các nhà vận hành với sự bảo vệ
mạnh chống lại những hành vi đánh cắp dịch vụ.
1.4. Các chuẩn của Wimax.
1.4.1. Chuẩn IEEE 802.16 – 2001.
ChuNn IEEE 802.16-2001 được hoàn thành vào tháng 10/2001 và được công
bố vào 4/2002, định nghĩa đặc tả kỹ thuật giao diện không gian WirelessMAN™
cho các mạng vùng đô thị. Đặc điểm chính của IEEE 802.16 – 2001:
9 Giao diện không gian cho hệ thống truy nhập không dây băng rộng cố định
họat động ở dải tần 10 – 66 GHz, cần thỏa mãn tầm nhìn thẳng.
9 Lớp vật lý PHY: WirelessMAN-SC.
4
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
9 Tốc độ bit: 32 – 134 Mbps với kênh 28 MHz.
9 Điều chế QPSK, 16 QAM và 64 QAM.
9 Các dải thông kênh 20 MHz, 25 MHz, 28 MHz.
9 Bán kính cell: 2 – 5 km.
9 Kết nối có định hướng, MAC TDM/TDMA, QoS, bảo mật.
1.4.2. Chuẩn IEEE 802.16a.
Vì những khó khăn trong triển khai chuNn IEEE 802.16, hướng vào việc sử
dụng tần số từ 10 – 66 GHz, một dự án sửa đổi có tên IEEE 802.16a đã được hoàn
thành vào tháng 11/2002 và được công bố vào tháng 4/2003. ChuNn này được mở
rộng hỗ trợ giao diện không gian cho những tần số trong băng tần 2–11 GHz, bao
gồm cả những phổ cấp phép và không cấp phép và không cần thoả mãn điều kiện
tầm nhìn thẳng. Đặc điểm chính của IEEE 802.16a như sau:
9 Bổ sung 802.16, các hiệu chỉnh MAC và các đặc điểm PHY thêm vào cho
dải 2 – 11 GHz (NLOS).
9 Tốc độ bit : tới 75Mbps với kênh 20 MHz.
9 Điều chế OFDMA với 2048 sóng mang, OFDM 256 sóng mang, QPSK, 16
QAM, 64 QAM.
9 Dải thông kênh có thể thay đổi giữa 1,25MHz và 20MHz.
9 Bán kính cell: 6 – 9 km.
9 Lớp vật lý PHY: WirelessMAN-OFDM, OFDMA, SCa.
9 Các chức năng MAC thêm vào: hỗ trợ PHY OFDM và OFDMA, hỗ trợ
công nghệ Mesh, ARQ.
1.4.3. Chuẩn IEEE 802.16 – 2004.
Tháng 7/2004, chuNn IEEE 802.16 – 2004 hay IEEE 802.16d được chấp
thông qua, kết hợp của các chuNn IEEE 802.16 – 2001, IEEE 802.16a, ứng dụng
LOS ở dải tần số 10- 66 GHz và NLOS ở dải 2- 11 GHz. Khả năng vô tuyến bổ
sung như là “beam forming” và kênh con OFDM.
5
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
1.4.4. Chuẩn IEEE 802.16e.
Đầu năm 2005, chuNn không dây băng thông rộng 802.16e với tên
gọi Mobile WiMax đã được phê chuNn, cho phép trạm gốc kết nối tới những thiết bị
đang di chuyển. ChuNn này giúp cho các thiết bị từ các nhà sản xuất này có thể làm
việc, tương thích tốt với các thiết bị từ các nhà sản xuất khác. 802.16e họat động ở
các băng tần nhỏ hơn 6 GHz, tốc độ lên tới 15 Mbps với kênh 5 MHz, bán kính cell
từ 2 – 5 km.
WiMAX 802.16e có hỗ trợ handoff và roaming. Sử dụng SOFDMA, một
công nghệ điều chế đa sóng mang. Các nhà cung cấp dịch vụ mà triển khai 802.16e
cũng có thể sử dụng mạng để cung cấp dịch vụ cố định. 802.16e hỗ trợ cho
SOFDMA cho phép số sóng mang thay đổi, ngoài các mô hình OFDM và OFDMA.
Sự phân chia sóng mang trong mô hình OFDMA được thiết kế để tối thiểu ảnh
hưởng của nhiễu phía thiết bị người dùng với anten đa hướng. Cụ thể hơn, 802.16e
đưa ra hỗ trợ cải tiến hỗ trợ MIMO và AAS, cũng như các handoff cứng và mềm.
Nó cũng cải tiến các khả năng tiết kiệm công suất cho các thiết bị di động và các
đặc điểm bảo mật linh hoạt hơn.
1.5. Các băng tần của Wimax.
1.5.1. Các băng tần được đề xuất cho WiMAX trên thế giới.
Các băng được Diễn đàn WiMax tập trung xem xét và vận động cơ quan
quản lý tần số các nước phân bổ cho WiMax là:
● Băng tần 2,3-2,4GHz (2,3GHz Band) : được đề xuất sử dụng cho Mobile
WiMAX. Tại Hàn Quốc băng này đã được triển khai cho WBA (WiBro).
● Băng tần 2,4-2,4835GHz: được đề xuất sử dụng cho WiMAX trong tương
lai .
● Băng tần 2,5-2,69GHz (2,5GHz Band): được đề xuất sử dụng cho WiMAX
di động trong giai đoạn đầu .
● Băng tần 3,3-3,4GHz (3,3GHz Band): được đề xuất sử dụng cho WiMAX cố
định.
6
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
● Băng tần 3,4-3,6GHz (3,5GHz Band): được đề xuất sử dụng cho WiMAX cố
định trong giai đoạn đầu : FWA (Fixed Wireless Access)/WBA (WideBand
Access).
● Băng tần 3,6-3,8GHz: được đề xuất sử dụng cho WiMAX cố định (WBA) và
cấp cho Châu Âu. Tuy nhiên, băng 3,7-3,8 GHz đã được dung cho vệ tinh viễn
thông Châu Á, nên băng tần này không được sử dụng cho Wimax Châu Á.
● Băng tần 5,725-5,850GHz: được đề xuất sử dụng cho WiMAX cố định trong
giai đoạn đầu.
● Ngoài ra, một số băng tần khác phân bổ cho BWA cũng được một số nước
xem xét cho BWA/WiMax là: băng tần 700-800MHz (< 1GHz), băng 4,9-5,1GHz.
1.5.2. Các băng tần ở Việt nam có khả năng dành cho WiMAX.
● Băng tần 2,3-2,4GHz :
Có thể dành đoạn băng tần này cho WiMAX. Băng tần 2,3-2,4GHz thích hợp
cho cả WiMAX cố định và di động.
● Băng tần 2,5-2,69GHz :
Băng tần này hiện nay đang được sử dụng nhiều cho vi ba và MMDS (tập trung
chủ yếu ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra, băng tần này là một trong
các băng tần được đề xuất sử dụng cho 3G.
Băng tần này lại là băng tần được đánh giá là thích hợp nhất cho WiMAX di
động và đã được Diễn đàn WiMAX xác nhận chính thức là băng tần WiMAX. Một
số nước cũng đã dành băng tần này cho WiMAX như Mỹ, Mêhicô, Brazil, Canada,
Singapo. Vì vậy, đề nghị dành băng tần 2,5-2,69GHz cho WiMAX.
● Băng tần 3,3-3,4GHz:
Theo Qui hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia, băng tần này được phân bổ cho các
nghiệp vụ Vô tuyến định vị, cố định và lưu động. Hiện nay, về phía dân sự và quân
sự vẫn chưa có hệ thống nào được triển khai trong băng tần này. Do đó, có thể cho
phép sử dụng WiMAX trong băng tần 3,3-3,4GHz.
● Băng tần 3,4-3,6GHz, 3,6-3,8GHz:
7
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
Đối với Việt nam, hệ thống vệ tinh VINASAT dự kiến sẽ sử dụng một số đoạn
băng tần trong băng C và Ku, trong đó cả băng tần 3,4-3,7GHz. Ngoài ra, đoạn băng
tần 3,7-3,8GHz mặc dù chưa sử dụng cho VINASAT nhưng có thể được sử dụng
cho các trạm mặt đất liên lạc với các hệ thống vệ tinh khác. Vì vậy, không nên triển
khai WiMAX trong băng tần 3,4 - 3,8 GHz.
● Băng tần 5,725-5,850GHz:
Hiện nay, băng tần này đã được Bộ qui định dành cho WiFi. Nếu cho phép triển
khai WiMAX trong băng tần này thì cũng sẽ hạn chế băng tần dành cho WiFi. Băng
tần này có thể thích hợp cho các hệ thống WiMAX ở vùng nông thôn, vùng sâu,
vùng xa, ở đó có thể cho phép hệ thống WiMAX phát với công suất cao hơn để
giảm giá thành triển khai hệ thống WiMAX. Vì vậy, đề nghị cho phép triển khai
WiMAX trong băng tần 5,725-5,850GHz nhưng WiMAX phải dùng chung băng tần
và phải bảo vệ các hệ thống WiFi.
Như vậy, với hiện trạng sử dụng băng tần tại Việt Nam như trên, các băng tần
có khả năng dành cho WiMAX ở Việt Nam là:
– Băng tần 2,3-2,4GHz và 3,3-3,4GHz cho các hệ thống truy cập không dây
băng rộng, kể cả WiMAX.
– Băng tần 5,725-5,850GHz cho các hệ thống truy cập không dây băng rộng, kể
cả WiMAX nhưng các hệ thống này phải dùng chung băng tần với các hệ
thống WiFi với điều kiện bảo vệ các hệ thống WiFi hoạt động trong băng tần
này.
– Băng tần 2,5-2,690GHz cho các hệ thống truy cập không dây băng rộng, kể cả
IMT-2000 và WiMAX.
Hiện tại, chính phủ đã cấp phép thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động tại băng
tần 2,3-2,4 GHz; và băng tần 2,5-2,69 GHz. (theo công văn số 5535/VPCP-CN
của Văn phòng Chính phủ).
1.6. Truyền sóng.
Trong khi nhiều công nghệ hiện đang tồn tại cho không dây băng rộng chỉ có
8
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
thể cung cấp phủ sóng LOS, công nghệ WiMAX được tối ưu để cung cấp phủ sóng
NLOS. Công nghệ tiên tiến của WiMAX cung cấp tốt nhất cho cả hai. Cả LOS và
NLOS bị ảnh hưởng bởi các đặc tính đường truyền môi trường của chúng, tổn thất
đường dẫn, và ngân quỹ kết nối vô tuyến.
Trong liên lạc LOS, một tín hiệu đi qua một đường trực tiếp và không bị tắc
nghẽn từ máy phát đến máy thu. Một liên lạc LOS yêu cầu phNn lớn miền Fresnel
thứ nhất thì không bị ngăn cản của bất kì vật cản nào, nếu tiêu chuNn này không
thỏa mãn thì có sự thu nhỏ đáng kể cường độ tín hiệu quan sát. Độ hở Fresnel được
yêu cầu phụ thuộc vào tần số hoạt động và khoảng cách giữa vị trí máy phát và máy
thu.
Trong liên lạc NLOS, tín hiệu đến máy thu qua phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ.
Các tín hiệu đến máy thu bao gồm các thành phần từ đường trực tiếp, các đường
được phản xạ nhiều lần, năng lượng bị tán xạ, và các đường truyền bị nhiễu xạ. Các
tín hiệu này có khoảng trễ khác nhau, suy hao, phân cực, và độ ổn định quan hệ với
đường truyền trực tiếp. Là nguyên nhân gây ra nhiễu ISI và méo tín hiệu. Điều đó
không phải là vấn đề đối với LOS, nhưng với NLOS thì lại là vấn đề chính.
Có nhiều ưu điểm mà những triển khai NLOS tạo ra đáng khao khát. Ví dụ,
các yêu cầu lập kế hoạch chặt chẽ và giới hạn chiều cao anten mà thường không cho
phép anten được bố trí cho LOS. Với những triển khai tế bào kề nhau phạm vi rộng,
nơi tần số được sử dụng lại là tới hạn, hạ thấp anten là thuận lợi để giảm nhiễu kênh
chung giữa các vị trí cell liền kề. Điều này thường có tác dụng thúc đNy các trạm
gốc hoạt động trong các điều kiện NLOS. Các hệ thống LOS không thể giảm chiều
cao anten bởi vì làm như vậy sẽ có tác động đến đường quan sát trực tiếp được yêu
cầu từ CPE đến trạm gốc.
9
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
Hình 1.1. Minh họa họat động WiMAX.
Công nghệ NLOS cũng giảm phí tổn cài đặt bằng cách đặt dưới các mái che thiết
bị CPE đúng như nguyên bản và giảm bớt khó khăn định vị trí các địa điểm đặt CPE
thích hợp. Công nghệ cũng giảm bớt nhu cầu quan sát vị trí thiết bị phía trước và cải
thiện độ chính xác của các công cụ lập kế hoạch NLOS. Xem minh họa trên hình
1.1.
Công nghệ NLOS và những tính năng được nâng cao trong WiMAX tạo khả
năng sử dụng thiết bị phía đầu khách hàng (CPE) trong nhà.
Công nghệ WiMAX, giải quyết và giảm nhẹ các vấn đề do bởi các điều kiện
NLOS bằng cách sử dụng: công nghệ OFDM, OFDMA, điều chế thích nghi, các
công nghệ sửa lỗi, các công nghệ anten, điều khiển công suất, kênh con. Dưới đây
trình bày khái quát về những giải pháp nêu trên.
1.6.1. Công nghệ OFDM.
Công nghệ OFDM (ghép kênh phân chia tần số trực giao), dựa vào FDM là
công nghệ mà sử dụng nhiều tần số để truyền đồng thời nhiều tín hiệu song song,
tăng tốc độ truyền dẫn. Mỗi tín hiệu có dải tần số riêng (sóng mang con) mà sau đó
được điều chế theo dữ liệu. Mỗi sóng mang con được tách biệt bởi một dải bảo vệ
để đảm bảo rằng chúng không chồng lên nhau. Những sóng mang này sau đó được
giải điều chế ở máy thu sử dụng các bộ lọc để tách riêng các dải. OFDM tương tự
với FDM nhưng hiệu quả phổ lớn hơn bởi khoảng cách các kênh con khép gần hơn
10
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
(cho đến khi chúng thực sự chồng nhau). Điều này được thực hiện bởi tìm các tần
số mà chúng trực giao, có nghĩa là chúng vuông góc theo cảm nhận toán học, cho
phép phổ của mỗi dải thông con được giảm đáng kể bằng cách di chuyển các dải
bảo vệ và cho phép các tín hiệu chồng nhau. Để giải điều chế tín hiệu, cần một bộ
biến đổi Fourier rời rạc (DFT). So sánh FDM và OFDM được minh họa trên hình
1.2.
Hình 1.2. So sánh FDM và OFDM.
Trong OFDM chúng ta có 256 sóng mang với 192 sóng mang con dữ liệu, 8
sóng mang con pilot.
Hình 1.3. OFDM với 256 sóng mang.
Các sóng mang con pilot cung cấp một tham chiếu để tối thiểu những dịch
chuyển tần số và pha trong thời gian truyền trong khi các sóng mang null cho phép
các khoảng bảo vệ và sóng mang DC (tần số trung tâm). Tất cả các sóng mang con
được gửi ở cùng thời gian.
OFDM nén nhiều sóng mang được điều chế chặt chẽ cùng nhau, giảm dải
thông yêu cầu nhưng giữ các tín hiệu được điều chế trực giao để chúng không gây
ra nhiễu lẫn nhau. Nó cung cấp các hoạt động với một phương thức hiệu quả khắc
phục các trở ngại của truyền sóng NLOS. Dạng sóng OFDM WiMAX cung cấp
11
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
thuận lợi là có thể hoạt động với khoảng trễ lớn hơn ở môi trường NLOS.
Khả năng khắc phục khoảng trễ, đa đường, và ISI theo cách hiệu quả cho
phép thông lượng tốc độ dữ liệu cao.
1.6.2. Công nghệ OFDMA.
Công nghệ OFDMA cho phép một vài sóng mang con được gán tới những
người dùng khác nhau. Ví dụ các sóng mang con 1, 3 và 7 có thể được gán cho
người dùng 1, và các sóng mang con 2, 5 và 9 cho người dùng 2. Những nhóm sóng
mang con này được xem như các kênh con. OFDMA mở rộng được cho phép các
kích thước FFT nhỏ hơn để cải thiện chất lượng đối với các kênh dải thông thấp
hơn.
Hình 1.4. Các kênh con trong OFDMA.
Để giảm bớt fading lựa chọn tần số, các sóng mang của một trong các kênh
con được trải rộng theo phổ kênh. Hình 1.4 miêu tả nguyên lý của sự phân chia
thành các kênh con. Khoảng sóng mang có thể dùng được được phân thành một số
nhóm liên tiếp. Mỗi nhóm chứa một số các sóng mang liên tiếp NE, sau đó loại trừ
các kênh con pilot được gán ban đầu. Một kênh con có một thành phần từ mỗi nhóm
được định vị qua một quá trình giả ngẫu nhiên dựa vào sự hoán vị, vì vậy NG là số
thành phần kênh con. Với N = 2048, đường xuống NG = 48 và NE =32, đường lên
NG = 53 và NE =32.
12
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
1.6.3. Điều chế thích nghi.
Điều chế thích nghi cho phép hệ thống WiMAX điều chỉnh sơ đồ điều chế
tín hiệu phụ thuộc vào điều kiện SNR của liên kết vô tuyến. Khi liên kết vô tuyến
chất lượng cao, sơ đồ điều chế cao nhất được sử dụng, đưa ra hệ thống dung lượng
lớn hơn.
Hình 1.5. Bán kính cell quan hệ với điều chế thích nghi.
Trong quá trình suy giảm tín hiệu, hệ thống WiMAX có thể dịch đến một sơ
đồ điều chế thấp hơn để duy trì chất lượng kết nối và ổn định liên kết. Đặc điểm này
cho phép hệ thống khắc phục fading lựa chọn thời gian.
1.6.4. Công nghệ sửa lỗi.
Các công nghệ sửa lỗi đã được hợp nhất trong WiMAX để giảm các yêu cầu
tỉ số tín hiệu trên tạp âm hệ thống. Các thuật toán FEC, mã hóa xoắn và chèn được
dùng để phát hiện và sửa các lỗi cải thiện thông lượng. Các công nghệ sửa lỗi mạnh
giúp khôi phục các khung bị lỗi mà có thể bị mất do fading lựa chọn tần số và các
lỗi cụm. Tự động yêu cầu lặp lại (ARQ) được dùng để sửa lỗi mà không thể được
sửa bởi FEC, gửi lại thông tin bị lỗi. Điều này có ý nghĩa cải thiện chất lượng tốc độ
lỗi bit (BER) đối với một mức ngưỡng như nhau.
1.6.5. Điều khiển công suất.
Các thuật toán điều khiển công suất được dùng để cải thiện chất lượng toàn
bộ hệ thống, nó được thực hiện bởi trạm gốc gửi thông tin điều khiển công suất đến
mỗi CPE để điều chỉnh mức công suất truyền sao cho mức đã nhận ở trạm gốc thì ở
13
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
một mức đã xác định trước. Trong môi trường fading thay đổi động, mức chỉ tiêu đã
định trước này có nghĩa là CPE chỉ truyền đủ công suất thỏa mãn yêu cầu này. Điều
khiển công suất giảm sự tiêu thụ công suất tổng thể của CPE và nhiễu với những
trạm gốc cùng vị trí. Với LOS, công suất truyền của CPE gần tương ứng với khoảng
cách của nó đến trạm gốc, với NLOS, tùy thuộc nhiều vào độ hở và vật cản.
1.6.6. Các công nghệ vô tuyến tiên tiến.
1.6.6.1. Phân tập thu và phát.
Các lược đồ phân tập được sử dụng để lợi dụng các tín hiệu đa đường và
phản xạ xảy ra trong các môi trường NLOS. Bằng cách sử dụng nhiều ăng ten
(truyền và/hoặc nhận), fading, nhiễu và tổn hao đường truyền có thể được làm giảm.
Phân tập truyền sử dụng mã thời gian không gian STC. Đối với phân tập nhận, các
công nghệ như kết hợp tỷ lệ tối đa (MRC) mang lại ưu điểm của hai đường thu
riêng biệt. Về MISO (một đầu ra nhiều đầu vào) xem hình 1.6.
Hình 1.6. MISO.
Mở rộng tới MIMO (xem hình 1.7), sử dụng MIMO cũng sẽ nâng cao thông
lượng và tăng các đường tín hiệu. MIMO sử dụng nhiều ăng ten thu và/hoặc phát
cho ghép kênh theo không gian. Mỗi ăng ten có thể truyền dữ liệu khác nhau mà sau
đó có thể được giải mã ở máy thu. Đối với OFDMA, bởi vì mỗi sóng mang con là
các kênh băng hẹp tương tự, fading lựa chọn tần số xuất hiện như là fading phẳng
tới mối sóng mang. Hiệu ứng này có thể sau đó được mô hình hóa như là một sự
14
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
khuếch đại không đổi phức hợp và có thể đơn giản hóa sự thực hiện của một máy
thu MIMO cho OFDMA.
Hình 1.7. MIMO.
1.6.6.2. Các hệ thống ăng ten thích nghi.
AAS là một phần tùy chọn. Các trạm gốc có trang bị AAS có thể tạo ra các
chùm mà có thể được lái, tập trung năng lượng truyền để đạt được phạm vi lớn hơn.
Khi nhận, chúng có thể tập trung ở hướng cụ thể của máy thu. Điều này giúp cho
loại bỏ nhiễu không mong muốn từ các vị trí khác.
1.7. Các ứng dụng.
1.7.1. Các mô hình ứng dụng.
WiMAX tích hợp hoàn toàn vào các mạng cố định và di động đang tồn tại,
bổ sung chúng khi cần thiết.
1.7.1.1. Mô hình ứng dụng cố định (Fixed WiMAX).
Mô hình cố định sử dụng các thiết bị theo tiêu chuNn IEEE 802.16 -2004.
Tiêu chuNn này gọi là “không dây cố định” vì thiết bị thông tin làm việc với các
anten đặt cố định tại nhà các thuê bao. Anten đặt trên nóc nhà hoặc trên cột tháp
tương tự như chảo thông tin vệ tinh.
Tiêu chuNn IEEE 802.16 – 2004 cũng cho phép đặt anten trong nhà nhưng tất
nhiên thu không khỏe bằng anten ngoài trời. Băng tần công tác (theo quy định và
phân bổ của quốc gia) trong băng 2,5 GHz hoặc 3,5 GHz. WiMAX cố định có thể
15
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
phục vụ cho các loại người dùng như: các xí nghiệp, các khu dân cư nhỏ lẻ, mạng
cáp truy nhập WLAN công cộng nối tới mạng đô thị, các trạm gốc BS của mạng
thông tin di động và các mạch điều khiển trạm BS. Về cách phân bố theo địa lý, các
user thì có thể phân tán tại các địa phương như nông thôn và các vùng sâu vùng xa
khó đưa mạng cáp hữu tuyến đến đó.
1.7.1.2. Mô hình ứng dụng WiMAX di động.
Mô hình WiMAX di động sử dụng các thiết bị phù hợp với tiêu chuNn
802.16e bổ sung cho tiêu chuNn IEEE 802.16 – 2004 hướng tới các user cá nhân di
động, làm việc trong băng tần thấp hơn 6 GHz. Mạng lưới này phối hợp cùng
WLAN, mạng di động cellular 3G có thể tạo thành mạng di động có vùng phủ sóng
rộng. ChuNn WiMAX được phát triển mang lại một phạm vi rộng các ứng dụng.
1.7.2. Mô hình hệ thống WiMAX.
Mô hình hệ thống WiMAX cũng giống như các hệ thống thông tin di động tế
bào truyền thống như hình 1.8.
Hình 1.8. Mô hình hệ thống WiMAX.
Hai phần chính của hệ thống WiMAX gồm:
16
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
- Trạm gốc WIMAX : Đây là phần thiết bị giao tiếp với các hệ thống cung
cấp dịch vụ mạng lõi bằng cáp quang, hoặc kết hợp các tuyến vi ba điểm - điểm kết
nối với các nút quang hoặc qua các đường thuê riêng từ các nhà cung cấp dịch vụ
hữu tuyến. Các dịch vụ được chuyển đổi qua anten trạm gốc kết nối với các thiết bị
đầu cuối WiMAX CPE qua môi trường vô tuyến.
- Thiết bị đầu cuối CPE WiMAX : trong hầu hết các trường hợp, một đầu
cuối “plug and play” đơn giản, tương tự với modem DSL, cung cấp khả năng kết
nối. Đối với những khách hàng được đặt ở vị trí vài km từ trạm gốc WiMAX, một
anten bên ngoài tự cài đặt có thể được yêu cầu để cải thiện chất lượng truyền dẫn.
Để phục vụ các khách hàng ở biệt lập, một anten chỉ dẫn trỏ đến trạm gốc WiMAX
có thể được yêu cầu. Với các khách hàng yêu cầu thoại thêm vào các dịch vụ băng
rộng, CPE cụ thể sẽ cho phép kết nối bình thường hoặc các cuộc gọi điện thoại
VoIP. Cuối cùng thì chip WiMAX sẽ được nhúng trong các thiết bị trung tâm dữ
liệu.
1.7.3. Các ứng dụng
Hình 1.9. Các ứng dụng WiMAX.
Các ứng dụng WiMAX như, được minh họa trên hình 1.10 như:
9 Truy nhập băng rộng last-mile cố định như một sự thay thế cho DSL có
dây, cable, hoặc các kết nối T1.
9 Backhaul chi phí rẻ cho các vị trí cell và các hotspot WiFi
9 Khả năng kết nối tốc độ cao cho các doanh nghiệp
17
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
9 VoIP.
1.8. Tình hình triển khai WiMAX.
1.8.1 Tình hình triển khai WiMAX trên thế giới.
Hiện nay, trên thế giới, mới chỉ có các mạng thử nghiệm công nghệ WiMAX
cố định. Việc tiến hành thử nghiệm bùng nổ ở khắp mọi nơi (50 nước trên thế giới)
với mục đích cho vùng thưa dân cư. Dịch vụ cung cấp chủ yếu là truy cập Internet
bang rộng cố định. Theo đánh giá của Maravedis Inc. thì thị trường viễn thông băng
rộng cố định (sub-11GHz) đến năm 2010 có doanh thu vượt 2 tỷ đô. Hiện nay, tốc
độ tăng trưởng hàng năm 30%. Việc xuất hiện một công nghệ truy cập không dây
băng rộng mới như WiMAX 802.16-2004 cho phép triển khai nhanh dịch vụ, với
giá cả thấp sẽ làm bùng nôt thị trường trong những năm tới.
Hiện nay, mạng đã phủ sóng di động có công nghệ tương tự WiMAX là
WiBro của Hàn Quốc là một dạng của WiMAX di động (tính chất di động hạn chế
<60km/h) dự kiến đưa vào thương mại 6/2006. mạng WiBro là mạng cung cấp dịch
vụ Internet băng rộng lưu động cung cấp truy cập vô tuyến tốc độ cao mọi lúc, mọi
nơi. Đặc điểm nổi bật bao gồm 4 điểm chính: Di động; giá thấp; tốc độ truyền dữ
liệu cao; mọi lúc, mọi nơi. Mạng WiBro đáp ứng các xu thế về cung cấp các dịch vụ
đa phương tiện, bản chất là WiBro cung cấp các dịch vụ đa phương tiện - truyền dữ
liệu có tích hợp thoại, hình ảnh, cho nên vai trò của các dịch vụ thoại trong các
mạng này không chiếm tỷ lệ chính (thậm chí được coi là dịch vụ giá trị gia tăng).
Các dịch vụ chính: thoại có hình ảnh (video-phone), tải nhạc, tải video, video theo
yêu cầu, truyền hình hội nghị,...
Đến nay, đã có một số nước đã đi vào triển khai và khai thác hoặc thử
nghiệm các dịch vụ trên nền Mobile WiMAX như Mỹ, Australia, Brazil, Chile, ...
Một số sự kiện được coi là bước ngoặc quan trọng của WiMAX – từ ngày
15-19/10/2007 – Cơ quan viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc ITU đã phê
duyệt công nghệ băng rộng không dây này vào bộ chuNn IMT-2000, mở đường cho
việc triển khai tại những nơi còn đang chờ chuNn hóa WiMAX để tận dụng kinh tế
qui mô toàn cầu về giải pháp và thiết bị. Quyết định này đã đưa WiMAX lên ngang
18
Chương 1: Tổng quan về công nghệ WiMAX http://www.4tech.com.vn
tầm với những kỹ thuật kết nối vô tuyến hàng đầu hiện nay trong bộ chuNn IMT-
2000 gồm có GSM, CDMA và UMTS. Điều này đảm bảo cho các nhà khai thác và
quản lý trên toàn thế giới yên tâm đầu tư vào băng thông rộng di động thực sự dùng
WiMAX, nhất là đối với khu vực Châu Á khi khai thác băng tần 2,5 GHz.
1.8.2. Tình hình triển khai thử nghiệm WiMAX tại Việt Nam.
VNPT triển khai thử nghiệm công nghệ WiMAX tại Lào Cai vào tháng
10/2006 và đã nghiệm thu thành công vào tháng 4/2007. Hiện tại đang triển khai
thử nghiệm giai đoạn hai tại bản Tả Van thuộc huyện Sapa – Tỉnh Lào Cai là khu
vực có địa hình đồi núi phức tạp, đây là một thử thách đối với công nghệ WiMAX
trong môi trường NLOS.
Năm 2006, tại Việt Nam đã có 4 doanh nghiệp được bộ Bưu chính Viễn
thông trao giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ WiMAX cố định: Viettel, VTC,
VNPT và FPT Telecom. Và sau 12 tháng thử nghiệm, Bộ sẽ lựa chọn 3 nhà cung
cấp chính thức loại hình băng rộng không dây này.
Ngoài ra, tiếp sau việc thử nghiệm thành công công nghệ WiMAX tại Lào
Cai, VNPT dự kiến sẽ cung cấp thử nghiệm dịch vụ WiMAX tại hai trung tâm lớn
là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong năm 2007.
Ngày 1/10/2007, Chính phủ đã cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động
3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX (Theo công văn số
5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời, Phó Thủ tướng đã đồng ý
cấp phép thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động cho 4 doanh nghiệp (EVN Telecom,
Viettel, FPT và VTC) thử nghiệm tại băng tần số 2,3 – 2,4 GHz; VNPT thử nghiệm
tại băng tần số 2,5 – 2,69 GHz.
1.9. Kết luận chương.
Qua tìm hiểu những phần trình bày ở trên giúp ta có một cái nhìn tổng quan
về công nghệ Wimax, khả năng ứng dụng và tình hình triển khai của nó trong thực
tế. Từ đó để bắt đầu đi sâu hơn, tìm hiểu về kiến trúc mạng truy cập WiMAX sẽ
được trình bày ở chương tiếp theo.
19
Chương 2: Kiến trúc mạng truy cập WiMAX http://www.4tech.com.vn
Chương 2: KIẾN TRÚC MẠNG TRUY CẬP WIMAX
2.1. Giới thiệu chương.
Nội dung của chương là trình bày mô hình tham chiếu và phạm vi của chuNn
ứng dụng cho WiMAX, bao gồm lớp MAC ( lớp con hội tụ MAC, lớp con phần
chung MAC, lớp con bảo mật ) và lớp PHY (lớp vật lý ).
2.2. Mô hình tham chiếu.
Hình 2.1 minh họa mô hình tham chiếu và phạm vi của chuNn. Trong mô
hình tham chiếu này, lớp PHY tương ứng với lớp 1 (lớp vật lý) và lớp MAC tương
ứng với lớp 2 (lớp liên kết dữ liệu) trong mô hình OSI.
Hình 2.1. Mô hình tham chiếu.
Trên hình ta có thể thấy lớp MAC bao gồm 3 lớp con. Lớp con hội tụ chuyên
biệt dịch vụ cung cấp bất cứ biến đổi hay ánh xạ dữ liệu mạng bên ngoài, mà nhận
được qua điểm truy nhập dịch vụ CS (CS SAP), vào trong các MAC SDU được tiếp
nhận bởi lớp con phần chung MAC (CPS) qua SAP MAC. Tức là phân loại các đơn
vị dữ liệu dịch vụ mạng ngoài (các SDU) và kết hợp chúng với định danh luồng
20