Tóm tắt luận văn thạc sĩ web service và dự đoán hiệu năng web service

  • 22 trang
  • file .pdf
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYÔN V¡N V¢N
WEB SERVICE Vµ Dù §O¸N
HIÖU N¡NG WEB SERVICE
CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH
MÃ SỐ : 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KĨ THUẬT
HÀ NỘI - 2012
Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. HUỲNH QUYẾT THẮNG
Phản biện 1:…………………………… …………………….
Phản biện 2: …………………………………………………
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ......giờ.....ngày.......tháng......năm ..............
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1
I. MỞ ĐẦU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như ngày nay, công nghệ
Web đã trở thành một nền tảng quen thuộc và phát triển rộng khắp. Có
nhiều tổ chức lớn như Facebook, Google, Amazon, Ebay, Paypal,
Youtube,….đang phát triển và thu được những thành tựu nổi bật nhờ phát
triển website của họ cùng với những dịch vụ Web, những tiện ích Web cho
người dùng kèm theo. Dịch vụ Web (Web Service) ra đời giống như một
cuộc cách mạng, đã làm thay đổi cách thức cộng tác trong kinh doanh giữa
các tổ chức với nhau. Giờ đây, một dịch vụ Web không chỉ còn được cung
cấp bởi chỉ một tổ chức nữa mà có thể có nhiều tổ chức khác nhau cùng
cộng tác với nhau trong một môi trường thuận tiện, dễ dàng để cùng nhau
phát triển dịch vụ Web của họ. Dịch vụ Web hoàn toàn độc lập với mọi
nền tảng máy tính, khiến cho hai máy tính bất kì nào, dù chạy hệ điều hành
Windows hay Linux, … cũng đều có thể tương tác, trao đổi dữ liệu với
nhau được dễ dàng thông qua dịch vụ Web. Với hiểu biết phần nào về dịch
vụ Web, trong luận văn này tác giả tìm hiểu về Web Service, những công
nghệ mới đang được áp dụng trong việc phát triển các ứng dụng dịch vụ
Web. Tiếp theo tác giả xây dựng một ứng dụng áp dụng để thấy được quá
trình tương tác giữa hai dịch vụ Web với nhau như thế nào. Và cuối cùng
tác giả sẽ tìm hiểu về hiệu năng của dịch vụ Web, một số phương pháp để
có thể dự đoán được hiệu năng của dịch vụ Web.
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nắm vững các công nghệ Web Services, tìm hiểu dự đoán hiệu năng
Web Services, xây dựng, thử nghiệm ứng dụng cho Web Services
2
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Xây dựng một Web Services trên Linux & PHP, tìm hiểu về dự đoán
hiệu năng Web Service.
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Tìm hiểu về Web Services, các công nghệ sử dụng trong Web
Services
- Tìm hiểu về các phương pháp trong dự đoán hiệu năng Web Service
- Xây dựng một ứng dụng Web Service để tìm hiểu quá trình truyền
thông giữa các dịch vụ Web.
1.5. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU
Ngôn ngữ lập trình PHP, .NET
II. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN WEB SERVICE
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet như hiện nay, các
dịch vụ Web (Web Services) càng dần trở nên phổ biến và đóng vai trò
quan trọng trong các hệ thống thông tin của các công ty, tổ chức. Theo
W3C [7,8,9] thì Web Service là “một phần mềm được thiết kế để hỗ trợ
quá trình tương tác giữa các máy tính tương thích với nhau thông qua
mạng kết nối”. Thuật ngữ Web Service diễn tả một cách thức tích hợp các
ứng dụng trên nền Web lại với nhau bằng cách sử dụng các công nghệ
SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services
Description Language), và UDDI (Universal Description, Discovery and
Integration) trong môi trường phân tán và dựa trên nền tảng các giao thức
Internet với mục tiêu tích hợp ứng dụng dịch vụ và truyền thông điệp [7].
SOAP được dùng để truyền dữ liệu, WSDL là một ngôn ngữ dựa trên định
3
dạng XML được sử dụng để mô tả các dịch vụ và UDDI được sử dụng để
liệt kê các thông tin về những dịch vụ nào hiện tại đang có sẵn để có thể sử
dụng. Với các thành phần trên của Web Service ta nhận thấy Web Service
không cung cấp cho người dùng một giao diện đồ họa nào, mà chỉ đơn
thuần là việc chia sẻ dữ liệu logic và xử lí trên các dữ liệu đó thông qua
ngôn ngữ mô tả về dữ liệu. Tuy vậy, người phát triển các ứng dụng Web
Service có thể hoàn toàn viết chương trình để cung cấp cho người dùng
một giao diện đồ họa thuận tiện thông qua trình duyệt, cung cấp chức năng
cho người dùng. Các dịch vụ Web sẽ được chạy liên tục trên các máy chủ
của nhà cung cấp, mỗi khi người dùng kết nối để sử dụng dịch vụ, các dữ
liệu người dùng nhập thông qua giao diện đồ họa sẽ được gửi đến máy chủ
cung cấp dịch vụ đó, xử lí, lưu trữ và gửi kết quả tương ứng về cho người
dùng. Các dịch vụ cung cấp cho người dùng rất phong phú đa dạng, như
dịch vụ chọn lọc và phân loại tin tức (hệ thống thư viện có kết nối đến web
portal để tìm kiếm các thông tin cần thiết); ứng dụng cho các dịch vụ du
lịch (cung cấp giá vé, thông tin về địa điểm…); các đại lý bán hàng qua
mạng, thông tin thương mại như giá cả, tỷ giá hối đoái, đấu giá qua mạng;
dịch vụ giao dịch trực tuyến như đặt vé máy bay, thông tin thuê xe; dịch vụ
Web cung cấp tiện ích cho việc xử lí văn bản, tài liệu của các công ty, tổ
chức...
Web Service có nhiều ưu điểm nổi bật nên được sử dụng rộng rãi
hiện nay, nhiều công ty lớn đã tích hợp Web Service trong các ứng dụng
của họ. IBM (International Business Machines) hỗ trợ Web Service thông
qua gói WebSphere, Tivoli, Lotus và DB2 và Microsoft với .NET cũng đã
hỗ trợ Web Service. Web Serice mang lại hiệu quả tài chính cho cá nhân,
tổ chức bởi các nhà cung cấp dịch vụ Web sẽ chi trả toàn bộ chi phí bảo trì
4
hệ thống các dịch vụ, chi phí phần cứng máy tính, chi phí sản xuất phần
mềm,… còn người dùng chỉ cần trả phí sử dụng dịch vụ. Web Service
cung cấp các dịch vụ không phụ thuộc vào vị trí địa lí của các công ty, đặc
biệt là các công ty đa quốc gia có nhiều chi nhánh, bởi sự xử lí, lưu trữ tập
trung ở phía các nhà cung cấp dịch vụ, còn người dùng có thể kết nối để sử
dụng dịch vụ ở khắp mọi nơi trên Internet. Một ưu điểm nữa Web Service
có tính tương thích cao trong quá trình tương tác giữa bên người sử dụng
và bên cung cấp dịch vụ [8]. Ví dụ, một dịch vụ được viết bằng ngôn ngữ
Java chạy trên hệ điều hành Linux, trong khi người sử dụng dùng hệ điều
hành Windows, trình duyệt viết bằng ngôn ngữ C/C++ , tuy môi trường
chạy ứng dụng khác nhau nhưng người dùng vẫn có thể kết nối và sử dụng
được dịch vụ bình thường. Điều này đạt được nhờ sử dụng ngôn ngữ
XML, một ngôn ngữ chuẩn được công nhận dùng để định nghĩa các dữ
liệu có cấu trúc, giúp cho việc giao tiếp giữa các máy tính với nhau trên
các môi trường khác nhau. Với tính tương thích như vậy Web Service rất
thích hợp cho các hệ thống phân tán, khi mà các dịch vụ có thể nằm bất cứ
đâu trên mạng, hơn thế nữa một dịch vụ của nhà cung cấp này có thể sử
dụng một dịch vụ bởi nhà cung cấp khác. Tuy vậy, Web Service cũng có
những nhược điểm, có thể kể đến như toàn bộ dữ liệu của cơ quan, tổ chức
được lưu trữ trên Server của nhà cung cấp dịch vụ, không có gì đảm bảo
dữ liệu của cơ quan, tổ chức đó được bảo đảm an toàn với độ tin cậy cao.
Các dịch vụ được cung cấp nhiều khi có thể bị thay đổi phụ thuộc vào điều
kiện của bên cung cấp dịch vụ, hoặc thậm chí có thể bị ngừng cung cấp
dịch vụ đó, từ đó khiến cho tất cả các ứng dụng sử dụng dịch vụ đó cũng bị
tạm dừng hoạt động, hoặc phải thay đổi theo. Nói cách khác đó chính là sự
phụ thuộc của người sử dụng dịch vụ Web vào bên cung cấp dịch Web.
5
1.1. Mô hình hoạt động của web service.
1.1.1. Mô hình hoạt động của web service:
Trong mô hình hoạt động của mỗi web service bao gồm 3 thành
phần[10]:
- Các nhà cung cấp dịch vụ service provider, xây dựng và cài đặt đối
tượng dịch vụ lên một web server và cung cấp bản mô tả dịch vụ để hướng
dẫn mọi người cách khai thác, ngôn ngữ sử dụng cho các mô tả dịch vụ là
SDL với cấu trúc cú pháp XML
- Các nhà khai thác dịch vụ service requester, xem xét các bản mô tả
dịch vụ của nhà cung cấp, dựa vào đó xây dựng các lớp trung gian truy
xuất đối tượng dịch vụ, thiết kế giao diện cho ứng dụng.
- Những người dùng cuối, truy cập trang web của nhà khai thác dịch
vụ, sử dụng một cách gián tiếp dịch vụ web của nhà cung cấp.
1.1.2. Cơ chế hoạt động của web service
Cơ chế hoạt động của Web Service yêu cầu phải có 3 thao tác đó là :
Find, Public, Bind.
Hình 1.3. Mô tả cơ chế hoạt động của web service [7]
Trong kiến trúc Web Service, Service Provider công bố các mô tả về
các service thông qua Service Registry. Service Consumer tìm kiếm trong
6
các Service Registry để tìm ra các service mà họ cần sử dụng. Service
Consumer có thể là một người hoặc cũng có thể là một chương trình.
1.2. Kiến trúc web service
Web Service có kiến trúc phân tầng theo kiểu Stack
Service Negotiation: Tầng đầu tiên trong stack này có nhiệm vụ xử
lí các quy trình logic nghiệp vụ.
Workflow, Discovery, Registries: Tầng này thiết lập nên các quy
trình luồng công việc sử dụng ngôn ngữ Web Services Flow Language
(WSFL) và MS XLANG. Đây là một dạng của ngôn ngữ XML để mô tả
các quy trình luồng công việc và sau đó sinh ra chúng.
Service Description Language: Tầng này sử dụng ngôn ngữ WSDL
để kết nối tới một dịch vụ Web. Ngôn ngữ này có định dạng XML dùng
cho việc mô tả các dịch vụ mạng.
Messaging: Việc thực hiện vận chuyển các dữ liệu Web Service
được thực hiện bởi tầng Transport, tuy nhiên trước khi được vận chuyển,
các dữ liệu cần phải được đóng gói lại theo các định dạng đã định trước để
các thành phần tham gia vào mô hình Web Service có thể hiểu được
Transpot Protocols: Tầng Transport có vai trò đảm nhiệm việc vận
chuyển các Web Service Message, tại đây bao gồm một vài dạng công
nghệ khác nhau cho phép các giao tiếp trực tiếp giữa các Application-to-
Application dựa trên tầng Network
Business Issues: Đây là tầng cuối cùng trong kiến trúc Stack của
Web Service. Tầng này quan tâm tới các vấn đề quản lí dịch vụ, chất lượng
dịch vụ, tính an ninh – bảo mật dịch vụ, các chuẩn mở,….
7
1.3. Các thành phần của web service
1.3.1. Web Service Definition Language (WSDL)
Đây là một ngôn ngữ dựa trên XML được sử dụng để mô tả các dịch
vụ Web và làm thế nào để truy cập các dịch vụ đó.
1.3.2. Universal Description, Discovery and Intergration(UDDI)
Để có thể sử dụng các dịch vụ, trước tiên client phải tìm dịch vụ, ghi
nhận thông tin về cách sử dụng dịch vụ và biết được đối tượng cung cấp
dịch vụ, UDDI định nghĩa một số thành phần cho biết trước các thông tin
này để cho phép các client truy tìm và nhận lại những thông tin yêu cầu sử
dụng web services.
1.3.3. Simple Object Access Protocol (SOAP)
SOAP là một protocol giao tiếp dùng trong Web service được xây
dựng dựa trên XML. SOAP được sử dụng để đặc tả và trao đổi thông tin
về các cấu trúc dữ liệu cũng như các kiểu dữ liệu giữa các thành phần
trong hệ thống. Sử dụng SOAP, ứng dụng có thể yêu cầu thực thi method
trên máy tính ở xa mà không cần quan tâm đến chi tiết về platform cũng
như các phần mềm trên máy tính đó. SOAP có khả năng mở rộng, được
hiểu theo nghĩa cung cấp khả năng mở rộng phục vụ cho nhu cầu đặc thù
của ứng dụng và nhà cung cấp. Các chức năng về bảo mật, tăng độ tin cậy
có thể đưa vào phần mở rộng của SOAP.
1.4. Kết chương.
Qua chương này chúng ta đã có một cách nhìn tổng quan về web
service, cụ thể như mô hình hoạt động, các khái niệm cơ bản về kiến trúc
của một web service và các thành phần chính cấu thành nên web service.
Qua đó ta hình dung được các đặc điểm của web service.
8
CHƯƠNG 2: HIỆU NĂNG CỦA WEB SERVICE
2.1. Mô hình hóa hiệu năng của web service
2.2. Dự đoán hiệu năng web service
2.2.1. Dự đoán sớm hiệu năng của các dịch vụ Web
Để dự đoán hiệu năng của dịch vụ Web trong giai đoạn sớm, phương
pháp luận Software Performance Engineering (SPE)[10] được áp dụng.
Phương pháp này được áp dụng xuyên suốt các giai đoạn thiết kế chi tiết,
coding, kiểm thử để dự đoán và kiểm soát hiệu năng của các phần mềm.
Thể hiện cho phương pháp luận trên, một bộ công cụ được xây dựng với
tên là Simulation of Multi-tiered Queueing Applications (SMTQA)[10].
Đây là bộ công cụ hướng quy trình, được phát triển để đánh giá hiệu năng
của phần mềm theo kiến trúc multi-tier.
2.2.2. Dự đoán hiệu năng dịch vụ Web từ phía client
Nếu như ở phương pháp dự đoán hiệu năng sớm ở trên sử dụng công
cụ SMTQA làm mô phỏng thì ở phương pháp dự đoán từ phía client
này, ta hoàn toàn áp dụng cho các dịch vụ Web trong thực tiễn. Ý tưởng
của phương pháp này là đánh giá hiệu năng của dịch vụ Web trên
phương diện của người sử dụng (Client’s perpective).
Hình dưới đây cho ta cái nhìn tổng quan về mộ hình dự đoán hiệu năng
này:
Hình 2.5. Dự đoán hiệu năng dịch vụ Web[1]
9
2.3. Đánh giá hiệu năng web service.
Trong phần này chúng ta sẽ đề cập đến các tiêu chí để đánh giá chất
lượng của một dịch vụ web.
2.3.1. Chất lượng dịch vụ web service.
Với sự phát triển nhanh phóng và phổ biến của công nghệ Web
Service, Chất lượng các dịch vụ Web Service (QoS – Quality of Service)
sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sự thành công của
các nhà cung cấp dịch vụ web.
2.3.2. Các yêu cầu về chất lượng dịch vụ cho Web Service
Các yêu cầu về chất lượng dịch vụ cho Web Service phải đáp ứng
được các yêu cầu dưới đây[4]
• Tính có sẵn : Tính có sẵn thể hiện một khía cạnh chất lượng của dịch
vụ, tính có sẵn trình bày dịch vụ có sẵn để dùng tại một thời điểm cụ thể
hay không. Tính có sẵn mô tả xác suất mà dịch vụ sẵn sàng phục vụ. Trong
tính có sẵn, một giá trị thời gian được dùng để mô tả liệu một dịch vụ có
sẵn sàng để phục vụ hay không. Giá trị lớn hơn chỉ ra rằng dịch vụ luôn
sẵn sàng để sử dụng trong khi giá trị nhỏ hơn chỉ ra không thể dự đoán
được liệu dịch vụ có sẵn trong khoảng thời gian cụ thể hiện tại hay không.
Thông thường, người ta thường sử dụng một đại luợng thời gian để kết
hợp với tính có sẵn của một dịch vụ, đại lượng thời gian đó được gọi là
TTR (Time to Repair ) - Thời gian phục hồi. TTR mô tả khoảng thời gian
được dùng để phục hồi một dịch vụ web nếu có lỗi xảy ra. Thời gian phục
hồi lý tưởng và được mong đợi là thời gian phục hồi có giá trị nhỏ.
• Tính truy cập được : Tính truy cập được thể hiện khía cạnh chất
lượng dịch vụ qua mức độ, khả năng phục vụ các yêu cầu Web Service.
10
Nó diễn tả khả năng ước lượng bao gồm tốc độ thành công hoặc sự thay
đổi thành công của một dịch vụ cụ thể trong một thời điểm. Tính truy cập
được còn được thể hiện thông qua tính có sẵn của dịch vụ Web. Một Web
Service có tính truy cập cao khi hệ thống triển khai Web Service đó có độ
mềm dẻo cao. Độ mềm dẻo tham chiếu tới khả năng phục vụ các yêu cầu
một cách nhất quán mặc dù có thể có nhiều yêu cầu khác nhau cùng tồn tại
trong một tập hợp các yêu cầu.
• Tính toàn vẹn : Tính toàn vẹn thể hiện chất lượng dịch vụ ở cách
thức mà Web Service đảm bảo sự đúng đắn chính xác trong các tương tác
theo từng khía cạnh cụ thể của tài nguyên. Sự thực thi đúng đắn của các
giao tác Web Service sẽ cung cấp tính đúng đắn trong các tuơng tác. Một
giao tác sẽ tham chiếu tới trình tự làm việc của các thao tác được xử lý như
một đơn vị công việc độc lập. Tất cả các hoạt động được hoàn thành để tạo
sự thành công cho một giao tác. Khi một giao tác không được thực hiện
thành công, tất cả các thay đổi sẽ được phục hồi lại trạng thái ban đầu.
• Khả năng hoạt động : Khả năng hoạt động thể hiện chất lượng dịch
vụ ở khía cạnh đo lường giới hạn của thông lượng và độ trễ. Giá trị thông
lượng cao hơn và độ trễ thấp thể hiện một Web Service hoạt động tốt.
Thông lượng trình bày số lượng yêu cầu Web Service phục vụ tại một đơn
vị thời gian định kì. Đỗ trễ là thời gian xoay vòng giữa việc gửi yêu cầu và
nhận các đáp ứng.
• Tính tin cậy : Tính tin cậy thể hiện khả năng đảm bảo dịch vụ và chất
lượng dịch vụ. Tính tin cậy được tính qua số lượng lỗi trên một tháng hay
một năm. Theo hướng tiếp cận khác tính tin cậy tham chiếu đến việc phân
phát đúng đắn và đảm bảo các thông điệp sẽ được gửi và nhận bởi các dịch
vụ yêu cầu và các dịch vụ đáp ứng.
11
• Tính linh động : Tính linh động thể hiện chất lượng dịch vụ ở khía
cạnh Web Service có thể thích ứng với các luật, các quy tắc và khả năng
kết hợp chuẩn và thiết lập các dịch vụ mức cao hơn. Web Service sử dụng
một số chuẩn như SOAP, UDDI, WSDL. Sự tuân thủ ngặt nghèo các
chuẩn để đảm bảo tính đúng đắn của các phiên bản (VD SOAP V1.2) bởi
các nhà cung cấp dịch vụ web là một yếu tố cần thiết cho các yêu cầu đúng
đắn của Web Service bởi các Web Service request.
• Tính an toàn : Tính an toàn của Web Service thể hiện ở cơ chế bảo
mật, thẩm định quyền, mã hoá thông điệp và cung cấp quyền truy cập. Các
nhà cung cấp dịch vụ Web có thể có các hướng tiếp cận khác nhau để đảm
bảo độ an toàn cho các dịch vụ web.
QoS cho các dịch vụ web yêu cầu một vài ngôn ngữ QoS để trả lời
một số các câu hỏi sau[3][4]:
• Thời gian trễ mong chờ là bao nhiêu
• Khoảng thời gian roundtrip-time chấp nhận được là bao nhiêu
Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Web Service
Đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Web Service
mà nó nằm ngoài quyền điều khiển của ứng dụng Web Service, chẳng hạn
như:
• Thời gian đáp ứng và tính sẵn sàng của Web Server
• Thời gian thực thi ứng dụng như EJB/serverlet trong máy chủ ứng
dụng web.
• Back-end cơ sở dữ liệu và vượt quá khả năng hoạt động của hệ
thống.
Phương pháp tiếp cận để cung cấp chất lượng dịch vụ cho Web Service
12
Các nhà cung cấp dịch vụ trên nền web có thể tuỳ vào nhu cầu về
từng loại dịch vụ mà có phương pháp cung cấp chất lượng dịch vụ web
khác nhau. Hiện tại hai phương pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ đang
được sử dụng rộng rãi đó là cân bằng tải và sử dụng bộ nhớ đệm.
2.4. Kết chương.
Dịch vụ Web đã không còn là xa lạ, đặc biệt trong điều kiện thương
mại điện tử đang bùng nổ và phát triển không ngừng cùng với sự lớn mạnh
của Internet. Bất kì một lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng có thể tích hợp
với dịch vụ Web, đây là cách thức kinh doanh và làm việc có hiệu quả bởi
thời đại ngày nay là thời đại của truyền thông và trao đổi thông tin qua
mạng. Do vậy, việc phát triển và tích hợp các ứng dụng với dịch vụ Web
đang được quan tâm phát triển là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên làm
thế nào để đánh giá được web service đó có hiệu quả, có tốt hay không thì
yếu tố dự đoán hiệu năng của web service đó là hết sức quan trọng, vì nó
sẽ giúp cho các nhà khai thác có được quyết định đầu tư hạ tầng cho phù
hợp, đáp ứng yêu cầu để ra, thúc đẩy hệ thống tích hợp, giảm sự phức tạp
của hệ thống, hạ giá thành hoạt động, phát triển hệ thống nhanh và tương
tác hiệu quả với hệ thống của các doanh nghiệp khác.
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ
HIỆU NĂNG WEB SERVICE
3.1. Môi trường web service
Hiện tại có nhiều framework cho phép xây dựng một ứng dụng chạy
dịch vụ Web dựa trên nền tảng ASP.NET hoặc mã nguồn mở PHP, hoặc
thậm chí Python. Trong phần này chúng ta chọn môi trường để xây dựng
13
một Web Service là PHP. Trong môi trường PHP cũng có nhiều thư viện
mã nguồn mở hỗ trợ phát triển Web Service,
3.1.1. Xây dựng một dịch vụ web.
Có 4 giai đoạn chính để xây dựng một dịch vụ Web là xây dựng,
triển khai, tiến hành và quản lý
Qui trình xây dựng một dịch vụ Web bao gồm các bước sau:
a. Định nghĩa và xây dựng các chức năng, các dịch vụ mà dịch vụ sẽ
cung cấp (sử dụng ngôn ngữ PHP chẳng hạn).
b. Tạo WSDL cho dịch vụ
c. Xây dựng SOAP server
d. Đăng ký WSDL với UDDI registry để cho phép các client có thể
tìm thấy và truy xuất.
e. Client nhận file WSDL và từ đó xây dựng SOAP client để có thể
kết nối với SOAP server
f. Xây dựng ứng dụng phía client (chẳng hạn sử dụng PHP) và sau đó
gọi thực hiện dịch vụ thông qua việc kết nối tới SOAP server.
3.1.2. Quy trình tích hợp dịch vụ web theo chuẩn.
Để có thể thành công với dịch vụ Web chúng ta phải quan tâm đến
khá nhiều vấn đề, bao gồm việc triển khai, giám sát và tích hợp hệ thống
3.1.3. Kỹ thuật đảm bảo an toàn cho dịch vụ web.
Dịch vụ Web liên kết và tương tác với các ứng dụng qua Internet,
chính vì vậy bảo mật là một vấn đề được quan tâm khi các công ty tiến tới
kết hợp ứng dụng với một dịch vụ Web. Việc đảm bảo an toàn cho dịch vụ
Web là một vấn đề quan trọng, đặc biệt đối với những dịch vụ liên quan
đến trao đổi tiền tệ, thông tin từ thị trường chứng khoán hay dịch vụ bán
hàng
14
Như vậy, với một dịch vụ Web, việc giao tiếp và truyền nhận dữ liệu
trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, đồng thời đem lại chi phí thấp hơn và
tăng cường những khả năng giao tiếp thời gian thực, kết nối với mọi người
trên khắp thế giới
3.2. Thử nghiệm cài đặt, đánh giá và phát triển dịch vụ web
3.2.1. Cài đặt và cấu hình HTTP web server.
Khi hoàn thành bài hướng dẫn này:
- Ta có thể cài đặt máy tính của mình thành một máy chủ Web.
- Ta có thể truy cập vào Website của mình nằm ngay trên máy của
mình từ bất kỳ máy tính nào có nối mạng Internet từ bất cứ đâu.
3.2.2. Cài đặt NUSOAP
NuSOAP là một nhóm các lớp PHP cho phép các nhà phát triển tạo
ra và sử dụng các dịch vụ web SOAP.
3.2.3. Đánh giá hiệu năng bài toán
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A. Kết luận
Công nghệ Web Service ngày càng được sử dụng rộng rãi trong việc
giải quyết các bài toán liên quan đến dữ liệu phân tán. Với các ưu điểm
của mình, Web Service đã chứng tỏ được khả năng đáp ứng mạnh mẽ đối
với các quy trình nghiệp vụ ngày càng phức tạp của các tổ chức doanh
nghiệp. Sự phát triển của Web Service sẽ dẫn đến nhu cầu đánh giá chất
lượng dịch vụ Web nào tốt nhất cho người sử dụng, để người sử dụng có
thể lựa chọn dịch vụ thích hợp cho mình. Việc đánh giá chất lượng các
dịch vụ Web đang là một đề tài nhận được sự quan tâm rất sâu sắc của
giới chuyên môn.
15
Đáp ứng với mục tiêu đánh giá chất lượng phục vụ của các dịch vụ
Web luận văn tốt nghiệp của tác giả với đề tài: “Web service và dự đoán
hiệu năng web service” đã cơ bản hoàn thành. Đề tài đã giải quyết được
các vấn đề sau:
1. Trình bày một cách khái quát về mô hình, cơ chế hoạt động của một
dịch vụ web, tìm hiểu những khái niệm về kiến trúc và các thành phần
trong web service, nắm được các công nghệ chuẩn được sử dụng cho Web
Service như SOAP, WSDL, UDDI, và công nghệ dùng để tích hợp các
Web Services.
2. Dựa trên các kiến thức nền tảng của công nghệ Web Service, luận
văn đã tiếp cận đến một hướng nghiên cứu mới đó là dự đoán hiệu năng
của web service bằng các phương pháp như dự đoán sớm hiệu năng web
service hay dự đoán hiệu năng của dịch vụ web từ phía client.
3. Thông qua các bước cơ bản để xây dựng một web service trong
chương thực nghiệm, luận văn đã xây dựng thành công một ứng dụng của
web service và đã tiến hành các bước cài đặt, chạy thử nghiệm để đo lường
thời gian đáp ứng của các Web Services. Từ đó dựa trên các ràng buộc về
thời gian được đặc tả dẫn đến kết luận các Web Services đó có đáp ứng
được tiêu chuẩn đã đặt ra trong phần đánh giá hiệu năng của web service
hay không.
4. Tiến hành lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên và lấy ý kiến
phản hồi của các đồng nghiệp về phương pháp đã triển khai.
Các kết quả chính đạt được trong đề tài:
1. Đề tài tổng hợp những khái niệm cơ bản, những đặc điểm chung về
web service. Trên cơ sở đó nắm bắt được các ưu nhược điểm của một web
service