Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài của hàn quốc vào việt nam

  • 60 trang
  • file .pdf
LUẬN VĂN:
Thực trạng đầu tư Trực tiếp nước
ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam
Lời nói đầu
Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và
nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nước, tận dụng
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là một sự thông minh để rút ngắn thời gian tích
lũy vốn ban đầu, tạo nên tiền đề vững chắc, cho phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các
quốc gia đang phát triển. Chính vì lẽ đó mà FDI được coi như “chiếc chìa khóa vàng” để
mở ra cánh cửa thịnh vượng cho các quốc gia.
Việt Nam cũng không thể đứng ngoài trước luồng xoáy của sự vận động kinh tế thế giới
đang diễn ra từng ngày, từng giờ này. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành năm
1987 đánh dấu bước khởi đầu quá trình mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa
các quan hệ kinh tế đối ngoại, kết hợp chặt chẽ việc phát huy có hiệu quả các nguồn lực
trong nước với việc thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài cho chiến lược phát triển kinh
tế.
Trong những năm gần đây, tốc độ thu hút FDI của Việt Nam đã giảm xuống một cách
đáng lo ngại, một trong những nguyên nhân cơ bản của hiện tượng này là cuộc khủng
hoảng kinh tế khu vực đã làm cho tốc độ đầu tư của các nước NIEs Đông á vào Việt Nam
giảm xuống đáng kể. Ngay từ những năm đầu của quá trình thực hiện thu hút FDI, các
nước và lãnh thổ NIEs là những đối tác đầu tư mạnh nhất cả về số dự án đầu tư cũng như
về quy mô vốn đầu tư trong số 72 nước lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Sự giảm sút đầu tư
trực tiếp của NIEs đã có tác động xấu đến quá trình thu hút và sử dụng vốn FDI tại Việt
Nam, năm 2002 các nền kinh tế nói chung đã phần nào phục hồi trở lại, do đó Việt Nam
cần phải có các giải pháp để tiếp tục thu hút đầu tư nhiều hơn nữa của các nước này.
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư nước ngoài
I. Đầu tư và đầu tư nước ngoài.
1. Khái niệm.
Cho đến nay, đầu tư không phải là một khái niệm mới đối với nhiều người, nhất là đối với
những người hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, thuật ngữ này lại
được hiểu rẩt khác nhau. Có người cho rằng đầu tư là phải bỏ một cái gì đó vào một việc
nhất định để thu lại một lợi ích trong tương lai. Nhưng cũng có người lại quan niệm đầu tư
là các hoạt động sản xuất kinh doanh để thu lợi nhuận. Thậm chí thuật ngữ này thường
được sử dụng rộng rãi, như câu cửa miệng để nói lên chi phí về thời gian, sức lực và tiền
bạc vào mọi hoạt động của con người trong cuộc sống.
Vậy đầu tư theo đúng nghĩa của nó là gì? Những đặc trưng nào quyết định một hoạt động
được gọi là đầu tư? Mặc dù vẫn còn có khá nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này,
nhưng có thể đưa ra một khái niệm cơ bản về đầu tư được nhiều người thừa nhận, đó là
“đầu tư là việc sử dụng một lượng tài sản nhất định như vốn, công nghệ, đất đai, … vào
một hoạt động kinh tế cụ thể nhằm tạo ra một hoặc nhiều sản phẩm cho xã hội để thu lợi
nhuận”. Người bỏ ra một số lượng tài sản được gọi là nhà đầu tư hay chủ đầu tư. Chủ đầu
tư có thể là các tổ chức, cá nhân và cũng có thể là nhà nước.
Có hai đặc trưng quan trọng để phân biệt một hoạt động được gọi là đầu tư hay không, đó
là: tính sinh lãi và độ rủi ro của công cuộc đầu tư. Thực vậy, người ta không thể bỏ ra một
lượng tài sản mà lại không dự tính thu được giá trị cao hơn giá trị ban đầu. Tuy nhiên, nếu
mọi hoạt động đầu tư nào cũng sinh lãi thì trong xã hội thì ai cũng muốn trở thành nhà đầu
tư. Chính hai thuộc tính này đã sàng lọc các nhà đầu tư và thúc đẩy sản xuất – xã hội phát
triển.
Qua hai đặc trưng trên cho thấy, rõ ràng mục đích của hoạt động đầu tư là lợi nhuận. Vì
thế, cần hiểu rằng bất kỳ sự chi phí nào về thời gian, sức lực và tiền bạc vào một hoạt động
nào đó mà không có mục đích thu lợi nhuận thì không thuộc về khái niệm về đầu tư.
2. Đầu tư nước ngoài.
2.1. Khái niệm: Đầu tư nước ngoài là sự dịch chuyển tài sản như vốn, công nghệ, kỹ năng
quản lý từ nước này sang nước khác để kinh doanh nhằm thu lợi nhuận cao trên phạm vi
toàn cầu.
2.2. Các hình thức đầu tư nước ngoài.
a. Theo tính chất quản lý: Đầu tư trực tiếp (FDI-Foreign Direct Investment) và đầu tư gián
tiếp (PFI-Portfolio Foreign Investment).
Đầu tư gián tiếp thường do Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính
phủ của một nước cho một nước khác (thường là nước đang phát triển) vay vốn dưới nhiều
hình thức viện trợ hoàn lại và không hoàn lại. Theo loại hình này bên nhận vốn có toàn
quyền quyết định việc sử dụng vốn như thế nào để đạt được kết quả cao nhất, còn bên cho
vay hoặc viện trợ không chịu rủi ro và hiệu quả vốn vay. Loại hình đầu tư này thường kèm
theo điều kiện ràng buộc về kinh tế hay chính trị cho nước nhận vốn. Do vậy hình thức đầu
tư này không chiếm tỷ trọng lớn trong vốn đầu tư quốc tế, nó thường chỉ dùng cho các
nước đang phát triển có nhu cầu cấp thiết về vốn.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức mà trong đó các tổ chức, cá nhân nước ngoài
đầu tư sang nước khác và trực tiếp quản lý hoặc tham gia quá trình sử dụng và thu hồi số
vốn đầu tư bỏ ra.
FDI được thực hiện theo hai kênh chủ yếu: đầu tư mới (greenfield investment-GI) và mua
lại&sát nhập (Mergers and Acquisitions-M&A). Đầu tư mới là các chủ đầu tư thực hiện
đầu tư ở nước ngoài thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp mới. Đây là kênh đầu tư
truyền thống của FDI và cũng là kênh đầu tư chủ yếu để các nhà đầu tư ở các nước phát
triển đầu tư vào các nước đang phát triển. Ngược lại, không giống như GI, M&A là các
chủ đầu tư tiến hành đầu tư thông qua việc mua lại và sát nhập các doanh nghiệp hiện có ở
nước ngoài. Kênh đầu tư này được thực hiện ở các nước phát triển, các nước mới công
nghiệp hóa và rất phổ biến trong những năm gần đây. ở Việt Nam, FDI được chủ yếu thực
hiện theo kênh GI.
FDI nói chung là việc các thương gia đưa vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý ra nước
ngoài và khống chế nguồn vốn đầu tư trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh theo
lĩnh vực đầu tư đó. Xuất phát từ nhu cầu truy tìm lợi nhuận cao và giành được tiếng nói
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư tiến hành đầu tư sang nước khác mà ở
đó tập trung nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với việc đầu tư trong nước như tranh đoạt thị
trường ở nước sở tại, tranh thủ các ưu đãi về đầu tư, tận dụng nguồn nhân công rẻ, khai
thác tài nguyên thiên nhiên… từ đó tối đa hóa lợi nhuận trên cùng một đồng vốn bỏ ra. Đối
với các nước đang phát triển thì vấn đề vốn là hết sức cần thiết cho sự phát triển kinh tế -
xã hội, trong khi đó việc huy động nguồn vốn trong nước không phải là dễ dàng, lại càng
không thể chỉ dựa vào sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên để tiến hành tích lũy tư bản, do
đó vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói chỉ được phá vỡ khi các nước này mở của để thu hút
đầu tư nước ngoài.
FDI được xem là chất xúc tác không thể thiếu nhằm làm cho nền kinh tế có được sự tăng
trưởng cao. Tuy nhiên, việc thu hút FDI sẽ gặp không ít khó khăn khi các nước đang phát
triển có cơ sở hạ tầng còn yếu kém, luật pháp còn nhiều cản trở … Do đó các quốc gia sẽ
phải cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng hơn nữa tạo sự hấp dẫn hơn nữa để thu hút
các nhà đầu tư nước ngoài.
b. Theo chiến lược đầu tư: Đầu tư mới và Mua lại & Sát nhập
- Đầu tư mới (Greenfield Investment): Là việc các chủ đầu tư thực hiện đầu tư mới ở nước
ngoài thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp mới. Đây là kênh đầu tư truyền thống của
FDI và cũng là kênh chủ yếu để các nhà đầu tư các nước phát triển đầu tư vào nước đang
phát triển.
- Mua lại và sát nhập (Mergers and Accquistions): Là hình thức khi các chủ đầu tư thông
qua việc mua lại và sát nhập các doanh nghiệp hiện có ở nước ngoài. Kênh này chủ yếu ở
các nước phát triển NICs (Các nước công nghiệp mới).
c. Đầu tư theo chiều dọc và đầu tư theo chiều ngang.
- Đầu tư theo chiều dọc (Vertical Intergration – Tích hợp dọc): Các nhà đầu tư đi chuyên
sâu vào một hoặc một vài mặt hàng. ở các loại mặt hàng này các nhà đầu tư sản xuất từ A
đến Z. Đây là hình thức khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư ra nước ngoài với mục đích khai
thác nguồn nhiên liệu tự nhiên và các yếu tố đầu vào rẻ (lao động, đất đai,…). Ưu điểm:
Lợi nhuận cao vì lấy được ở tất cả các khâu nhưng rủi ro cao, thị trường không rộng.
- Đầu tư theo chiều ngang (Horizontal Intergration – Tích hợp ngang): Nhà đầu tư mở rộng
và thôn tính thị trường nước ngoài cùng một loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở nước
ngoài, hình thức này thường dẫn đến độc quyền. Theo hình thức này, nhà đầu tư tổ chức
kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm và hàng hóa trên phạm vi rộng. Hình thức này có ưu
điểm rủi ro thấp nhưng lợi nhuận không cao.
Hình 1: Cơ cấu vốn đầu tư quốc tế.
Vốn đầu tư quốc tế
Đầu tư của doanh Trợ giúp phát triển chính
nghiệp và tư nhân thức của Chính phủ hoặc
tổ chức Quốc tế (ODA)
Đầu tư trực tiếp - Đầu tư tài chính - Tín dụng ưu
nước ngoài (FDI) - Tín dụng thương đãi
mại - Hỗ trợ (cán
cân thanh toán,
dự án, phi dự
án)
Đầu tư gián tiếp
Quan hệ qua lại
Phát triển nền kinh tế của một quốc gia
3. Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày
29/12/1987 và nhiều lần sửa đổi bổ sung cùng với một số lớn các văn bản hướng dẫn thi
hành đã quy định: Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam dưới các
hình thức:
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh
* Doanh nghiệp liên doanh
* Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
3.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hay nhiều bên (gọi là các bên hợp
doanh) quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành
đầu tư kinh doanh tại Việt Nam mà không thành lập pháp nhân mới.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có sự tham gia hay bên hợp doanh là nước ngoài, hợp
đồng này khác với các loại hợp đồng khác đó là nó phân chia kết quả kinh doanh và trách
nhiệm cho các bên cụ thể được ghi trong hợp đồng, không áp dụng đối với hợp đồng
thương mại, hợp đồng giao nhận sản phẩm, mua thiết bị trả chậm và các hợp đồng khác
không phân chia lợi nhuận. Nội dung chính của hợp đồng này bao gồm:
- Quốc tịch, địa chỉ, đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh
- Mục tiêu và phạm vi kinh doanh
- Sản phẩm chủ yếu, tỷ lệ xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nước
- Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp doanh
- Đóng góp của các bên hợp doanh, phân chia kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp
đồng
Trong quá trình kinh doanh các bên hợp doanh các bên hợp doanh được phép thỏa thuận
thành lập ban điều phối để theo dõi giám sát công việc thực hiện hợp đồng, nhưng ban điều
phối không phải là đại diện pháp lý cho các bên hợp doanh. Mỗi bên hợp doanh phải chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật và có các nghiã vụ tài chính không
giống nhau. Bên Việt Nam chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo luật doanh
nghiệp mới ban hành. Bên nước ngoài chịu sự điều chỉnh của luật Đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam. Trong quá trình hoạt động các bên hợp doanh được quyền chuyển nhượng vốn
cho các đối tượng khác những cũng phải ưu tiên cho các đối tượng đang hợp tác.
Ưu điểm:
- Phát huy được năng lực sản xuất, người lao động có thêm việc làm, có thêm sản phẩm và
thu nhập, công nhân và kỹ sư có có hội làm quen và học tập kinh nghiệm của họ.
- Là hình thức sản xuất theo hợp đồng phân chia sản phẩm, phía Việt Nam không chịu rủi
ro.
Nhược điểm:
Hình thức này chỉ nhận được kỹ thuật trung bình, ở trình độ thấp so với nước ngoài, đòi
hỏi hàm lượng lao động sống cao, chủ yếu nhà đầu tư khai thác lao động trẻ.
3.2. Doanh nghiệp liên doanh.
Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai hay nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt
Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc Hiệp định ký giữa Chính phủ nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác
với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng kinh doanh.
Hợp đồng liên doanh là văn bản ký kết giữa các bên Việt Nam với các bên nước ngoài để
thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp liên doanh có sự sở hữu
hỗn hợp giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài, được thành lập theo hình thức Công ty
trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân mang quốc tịch Việt Nam, do đó phải tuân theo
các quy định của pháp luật Việt Nam, chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đóng góp đối
với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.
Vốn góp của bên nước ngoài và bên Việt Nam được gọi là vốn pháp định, theo quy định
của Việt Nam thì tổng vốn pháp định phải lớn hơn hoặc bằng 30% tổng vốn đầu tư. Vốn
góp của nước ngoài do các bên tự thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp
định, tất cả quy định này được ghi cụ thể trong điều lệ của công ty.
Ưu điểm:
- Nhập được kỹ thuật công nghệ tiên tiến của nước ngoài để nâng cao chất lượng sản
phẩm, đổi mới thế hệ sản phẩm, tăng thêm năng lực sản xuất trong nước.
- áp dụng được kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài, nâng cao trình độ quản lý
của nước chủ nhà, đào tạo bồi dưỡng nhân tài.
- Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều
kiện tốt để bảo vệ vốn đầu tư, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm ra
thị trường thế giới trong thời gian liên doanh và sau liên doanh, tiết kiệm vốn đầu tư.
- Xí nghiệp liên doanh góp vốn chịu sự quản lý, kiểm tra của các cơ quan cấp trên tất cả
các mặt hoạt động sản xuất, lưu thông, tài chính, kế hoạch.
- Nước chủ nhà vừa tận dụng được các khoản đầu tư, vừa khai thác được lợi thế trong
nước (nguồn tài nguyên, lao động). Hình thức liên doanh đem lại cho nước chủ nhà không
chỉ ở sự giàu có về tư liệu sản xuất mà còn ở sự lớn khôn nhanh chóng của người lao động.
Nhờ sức mạnh liên doanh quốc tế đã nhanh chóng gắn nền kinh tế trong nước lại với thị
trường thế giới. Kết quả là nền kinh tế không bị khép kín trong phạm vi quốcd gia, sự liên
doanh hợp tác quốc tế ngày càng phát triển càng trở thành động lực cho nền kinh tế trong
nước.
Nhược điểm:
Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài là một hình thức kinh tế hỗn hợp giữa các bên có
chế độ chính trị khác nhau nên dễ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ tranh chấp quyền lợi. Phía
trong nước mà năng lực yếu kém thì liên doanh không tồn tại lâu dài.
3.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
Đây là hình thức doanh nghiệp được thành lập tại nước sở tại, có tư cách pháp nhân riêng
theo luật của nước sở tại với 100% vốn của đối tác nước ngoài. Doanh nghiệp 100% vốn
nước ngoài do phía nước ngoài toàn quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp, tự do tổ chức
hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật nước chủ nhà quy định.
Ưu điểm:
- Dùng hình thức này sẽ không nguy hiểm và không chịu rủi ro, nó làm tăng thêm một số
sản phẩm và lợi nhuận mà nhà nước không phải bỏ vốn và điều hành doanh nghiệp. Nó chỉ
là hợp đồng cho thuê, nhà đầu tư đi thuê không thể trở thành sở hữu tài sản. Quyền sở hữu
vẫn là của nước sở tại.
- Vì không phải chia sẻ quyền sở hữu và lợi nhuận nên hình thức này có ưu điểm là nhà
đầu tư nước ngoài rất tích cực đầu tư, thiết bị, công nghệ mới, tích cực đào tạo nâng cao
tay nghề cho người lao động, cán bộ quản lý xí nghiệp.
Nhược điểm:
Sự kiểm tra, kiểm soát đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bị hạn chế. Nguồn
nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp nằm ngoài hệ thống cân đối quốc gia.
3.4. Hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao.
* Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT): là văn bản ký kết giữa Cơ
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng kinh
doanh công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật (như cầu đường, sân bay, bến cảng, …tại Việt
Nam) trong một khoảng thời gian nhất định. Với hình thức này, các chủ đầu tư chịu trách
nhiệm tiến hành xây dựng và kinh doanh công trình trong một thời gian để thu hồi đủ vốn
đầu tư và có lợi nhuận hợp lý. Sau khi dự án kết thúc, toàn bộ công trình sẽ được chuyển
giao cho nước chủ nhà mà không thu bất cứ khoản tiền nào.
* Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO): với hình thức này, sau khi
xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho nước chủ nhà. Chính phủ nước chủ
nhà giành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong thời gian nhất định để thu
hồi đủ vốn đầu tư và có lợi nhuận hợp lý.
* Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT): với hình thức này, sau khi xây dựng xong,
chủ đầu tư chuyển giao công trình cho nước chủ nhà. Nước chủ nhà sẽ tạo điều kiện cho
nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi đủ vốn đầu tư.
Ưu điểm:
Các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về giá trị sử dụng và độ an toàn đối với công trình
của mình trong một khoảng thời gian do hợp đồng quy định sau khi chuyển giao. Ưu điểm
cơ bản của hợp đồng này là nhà đầu tư sẽ tiêu thụ một khối lượng lớn thiết bị tại nước
ngoài theo các ưu đãi, còn bên nước sở tại thì sẽ được cả công trình hoàn chỉnh mà không
cần phải bỏ vốn ra quá lớn ban đầu. Do không phải bỏ vốn đầu tư ban đầu nên việc xây
dựng các công trình này sẽ không gây hậu quả cho nền tài chính quốc gia. Bù lại, nhà đầu
tư nước ngoài được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, tạo thuận lợi về thủ tục được chính phủ
bảo hộ vốn đầu tư và các quyền lợi hợp pháp khác.
Nhược điểm:
Dự án BOT, BTO, BT có mức độ rủi ro khá cao đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống pháp
lý hoàn thiện và hợp lý để áp dụng cụ thể hình thức này.
3.5. Hình thức khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.
Khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao là khu tập trung các doanh nghiệp
chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp, sản phẩm dùng để xuất khẩu, sản phẩm công nghệ
cao và các hoạt động dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này,
có ranh giới địa lý xác định và không có dân cư sinh sống.
Thông thường các nước đang phát triển muốn thu hút được FDI thì phải đảm bảo các yếu
tố cần thiết cho môi trường đầu tư như môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng … Ưu điểm của
hình thức này: Thuận lợi về vị trí giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tiếp cận thị trường.
Nơi đây có cơ sở hạ tầng tốt, lao động dồi dào, thời gian thuê hợp lý và môi trường pháp lý
thuận lợi, nhất quán.
II. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các nước đang phát triển.
1. Một số mô hình về đầu tư nước ngoài.
1.1. Mô hình MacDougall – Kempt.
Mục tiêu của mô hình chỉ ra rằng, khi thực hiện đầu tư nước ngoài, năng suất cận biên của
việc sử dụng vốn giữa các nước chủ nhà có xu hướng cân bằng. Kết quả là các nguồn lực
kinh tế được sử dụng có hiệu quả, tổng sản phẩm gia tăng và đem lại sự giàu có cho nước
tham gia đầu tư.
Mô hình được xây dựng dựa trên giả định như sau:
+ Nền kinh tế thế giới được thực hiện bởi nước đầu tư và nước chủ nhà, trong đó nước đầu
tư có sự dư thừa vốn còn nước chủ nhà lại khan hiếm về vốn đầu tư.
+ Năng suất cận biên của vốn đầu tư giảm dần và điều kiện cạnh tranh của 2 nước là hoàn
hảo, giá cá của vốn đầu tư được quy định bởi luật này.
Mô hình MacDougall – Kempt
m
M
U
d
Trong đó:
O1M: Năng suất cận biên ở nước đầu tư.
O2 m: Năng suất cận biên ở nước chủ nhà
O1O2 : Tổng vốn đầu tư của cả hai nước.
O1Q: Tổng vốn đầu tư của nướcđầu tư.
O2Q: Tổng vốn đầu tư của nước chủ nhà.
* Trước khi có đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Nước đi đầu tư sản xuất được tổng sản phẩm là O1MTQ và của nước nhận đầu tư là
O2 mUQ. Giá cả sử dụng vốn ở nước nhận đầu tư là QT thấp hơn ở nước chủ nhà là QU,
do đó vốn đầu tư sẽ chảy từ nước đi đầu tư sang nước tiếp nhận đầu tư (Q--> S) cho đến
khi năng suất cận biên của hai nước là bằng nhau:
SP = O1E = O2e
Tổng sản phẩm của hai nước là:
O1MTQ + O2MUQ
* Sau khi có đầu tư trực tiếp nước ngoài:
Tổng sản phẩm của nước đi đầu tư là O1MPS và của nước tiếp nhận đầu tư là O2SPm. Lợi
ích thu được từ hoạt động đầu tư nước ngoài:
- Tổng sản phẩm của hai nước sau khi có đầu tư nước ngoài là (O1MPS + O2mPS) và có
sản lượng tăng thêm là PUTV. Như vậy kết quả là đầu tư nước ngoài đã góp phần làm
tăng sản lượng thế giới.
- Mặc dù sản lượng của nước đi đầu tư giảm xuống một khoản là SPNQ nhưng điều đó
không có nghĩa làm giảm thu nhập quốc dân, trái lại còn cao hơn trước khi thực hiện đầu
tư. Bởi vì nguồn thu nhập gia tăng được gia tăng từ nước chủ nhà:
(Tổng nguồn thu nhập này = Giá cả sử dụng vốn x Tổng vốn đầu tư ở nước chủ nhà
- SPQW)
Tương tự thu nhập của nước chủ nhà cũng tăng thêm một lượng bằng PWU. Một phần
tăng của nước chủ nhà trả cho nước đi đầu tư SPWQ. Như vậy, đầu tư nước ngoài không
chỉ làm tăng sản lượng của thế giới mà còn đem lại lợi ích cho cả nước đầu tư và nước chủ
nhà.
1.2. Mô hình “Vòng luẩn quẩn” của NUSKSE.
Đối với nước đang phát triển thì nguồn vốn đầu tư được hình thành từ hai nguồn chính đó
là: Vốn trong nước và Vốn nước ngoài. Nếu xét trong nội bộ nền kinh tế có thể thấy:
Thu nhập bình quân Tích lũy vốn thấp
thấP
Năng lực sản xuất Thiếu vốn cho đầu
thấp tư
Mô hình vòng luẩn quẩn của các nước đang phát triển
Tiết kiệm ở các nước đang phát triển là không đáng tin cậy. Thật vậy, khi nền kinh tế chưa
có sự tham gia của người nước ngoài thì nguồn tiết kiệm được hình thành bởi: Sd
=Sg + Sc + Sh
Trong đó:
- Sd : là tiết kiệm trong nước
- Sg : là tiết kiệm của khu vực Chính phủ
- Sc : là tiết kiệm từ các công ty
- Sh : là tiết kiệm của các hộ gia đình
Trên thực tế cho thấy rằng, ở các nước đang phát triển thì nguồn thu chủ yếu của Chính
phủ là thuế, thuế ở các nước này mặc dù có tỷ lệ đánh thuế cao nhưng do dung lượng nền
kinh tế nhỏ nên ngân sách thu được từ thuế nhỏ. Bên cạnh đó do nhu cầu phát triển của đất
nước ngày càng cao nên chi tiêu của Chính phủ tại các nước đang phát triển ngày càng lớn,
trợ cấp người dân ngày càng tăng nhằm cải thiện đời sống và hàng năm Chính phủ lại phải
trả một khoản nợ lớn cho nước ngoài. Như vậy, ta có thể kết luận rằng, tiết kiệm từ khu
vực Chính phủ của các nước đang phát triển là thấp không thể tạo ra động lực để phát
triển kinh tế đât nước.
Mặt khác, các công ty ở các nước đang phát triển hoạt động kém hiệu quả. Các doanh
nghiệp nhà nước thường lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu chủ yếu, cơ chế hoạt động kém
linh hoạt, còn phải phụ thuộc nhiều vào Chính phủ. Còn các doanh nghiệp ngoài quốc
doanh có xu hướng ngày càng tăng lên về số lượng, nhưng trong giai đoạn đầu các công ty
này hoạt động mang tính chất đơn lẻ, chưa thực sự sôi động do đó lợi nhuận thu được chưa
đáng là bao. Như vậy, tiết kiệm từ các công ty của các nước đang phát triển cũng rất
thấp.
Xét đến khu vực hộ gia đình, thu nhập bình quân đầu người tại các nước đang phát triển
thấp hơn nhiều so với các nước phát triển và so với mặt bằng chung của thế giới. Đại bộ
phận thu nhập của họ chỉ đủ để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày, do đó
phần dành cho tiết kiệm của các hộ gia đình thấp và việc huyđộng là rất khó khăn.
Từ mô hình trên ta có thể thấy rằng thu nhập thấp đã gây ra ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế:
Khi thu nhập thấp, khả năng tiêu dùng thấp dẫn đến thị trường tiêu thụ không hấp dẫn, tốc
độ chu chuyển hàng hóa chậm do đó sẽ không khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn ra để
đầu tư do lợi nhuận thu được thấp. Nền kinh tế hoạt động trì trệ và năng lực sản xuất giảm
xuống làm cho tích lũy tư bản ở các nước này chưa đủ để phát triển những ngành sản xuất
thiết yếu. Cứ như vậy đến lượt mình năng lực sản xuất giảm làm cho thu nhập của người
lao động cũng thấp, cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói cứ thế tiếp tục.
Tất cả tình trạng trên, phần lớn là do thiếu vốn đầu tư. Theo NUSKSE, để giải quyết vấn
đề này, các nước đang phát triển nên mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là giải pháp
mang tính thực tiễn nhất, giúp các nước này có một lượng vốn lớn đáp ứng đủ nhu cầu
khan hiếm vốn đầu tư. Vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò như một “cú huých” phá vỡ
vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói. Và NUSKSE cho rằng: nguồn vốn đầu tư trực tiếp và
vốn đầu tư gián tiếp đều rất quan trọng, trong đó nguồn vốn ODA tạo ra được một lượng
vốn lớn nhưng nó làm tăng áp lực về chính trị đo đó được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ
tầng, nâng cao đời sống nhân dân và chỉ nên sử dụng trong giai đoạn đầu của quá trình
công nghiệp hóa, còn nguồn vốn FDI giúp cho các nước đang phát triển tiếp cận với nền
kinh tế hiện đại thông qua sự chuyển giao khoa học công nghệ, trình độ kỹ thuật … và nó
có thể sử dụng trong suốt quá trình phát triển đất nước. Học thuyết của NUSKSE đang
được sự ủng hộ của các nhà kinh tế học hiện đại và được một số nước đang phát triển áp
dụng thành công.
2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trong thời đại và bối cảnh thế giới hiện nay, trên cơ sở đem lại lợi ích cho cả hai bên, vai
trò của hoạt động FDI được hiểu là do sự tác động đồng thời của bản thân hoạt động đầu tư
đối với cả nước đi đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư. Bài viết này chủ yếu đề cập tới vai trò
của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các nước đang phát triển khi ở vị trí của nước nhận
đầu tư và các nước phát triển cũng như đang phát triển khi ở vị trí nước đầu tư.
2.1. Đối với nước đi đầu tư.
Thứ nhất, nước đi đầu tư có thể tận dụng được lợi thế so sánh của nước nhận đầu tư. Đối
với các nước đi đầu tư, họ nhận thấy tỷ suất lợi nhuận đầu tư ở trong nước có xu hướng
ngày càng giảm, kèm theo hiện tượng thừa tương đối tư bản. Bằng đầu tư ra nước ngoài,
họ tận dụng được lợi thế về chi phí sản xuất thấp của nước nhận đầu tư (do giá lao động rẻ,
chi phí khai thác nguyên vật liệu tại chỗ thấp bởi các nước nhận đầu tư là các nước đang
phát triển, thường có nguồn tài nguyên phong phú, nhưng do có hạn chế về vốn và công
nghệ nên chưa được khai thác, tiềm năng còn rất lớn) để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi
phí vận chuyển đối với việc sản xuất hàng thay thế nhập khẩu của nước nhận đầu tư, nhờ
đó mà nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư.
Thứ hai, kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm thông qua chuyển giao công nghệ. Thông qua
đầu tư trực tiếp, các công ty của các nước phát triển chuyển được một phần các sản phẩm
công nghiệp (phần lớn là các máy móc thiết bị) ở giai đoạn cuối của chu kỳ sống của
chúng sang nước nhận đầu tư để tiếp tục sử dụng chúng như là sản phẩm mới ở các nước
này hoậc ít ra cũng như các sản phẩm đang có nhu cầu trên thị trường nước nhận đầu tư,
nhờ đó mà tiếp tục duy trì được việc sử dụng các sản phẩm này, tạo thêm lợi nhuận cho
các nhà đầu tư. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật như ngày nay thì bất cứ
một trung tâm kỹ thuật tiên tiến nào cũng cần phải luôn luôn có thị trường tiêu thụ công
nghệ loại hai, có như vậy mới đảm bảo thường xuyên thay đổi công nghệ, kỹ thuật mới.
Thứ ba, thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nhà đầu tư có thể mở rộng thị trường,
tránh được hàng rào bảo hộ mậu dịch của nước nhận đầu tư khi xuất khẩu sản phẩm là máy
móc thiết bị sang đây (để góp vốn) và xuất khẩu sản phẩm tại đây sang các nước khác (do
chính sách ưu đãi của các nước nhận đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư trực tiếp nước
ngoài, chuyển giao công nghệ và sản xuất hàng xuất khẩu của các cơ sở có vốn đầu tư
nước ngoài), nhờ đó mà giảm được giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với hàng nhập
từ các nước.
Thứ tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ khuyến khích xuất khẩu của nước đi đầu tư. Cùng
với việc đem vốn đi đầu tư sản xuất ở các nước khác và nhập khẩu sản phẩm đó về nước
với một số lượng lớn sẽ làm cho đồng nội tệ tăng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối
đoái của đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ có xu hướng giảm dần. Sự giảm tỷ giá hối đoái
này sẽ có tác dụng khuyến khích các nhà sản xuất trong nước tăng cường xuất khẩu, nhờ
đó tăng thu ngoại tệ cho đất nước.
2.2. Đối với nước nhận đầu tư.
Thứ nhất, FDI là một trong những nguồn vốn quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt vốn đầu
tư góp phần tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển. Đối với các nước đang phát
triển, việc tiếp nhận số lượng lớn vốn đầu từ nước ngoài sẽ vừa tác động đến tổng cầu, vừa
tác động đến tổng cung của nền kinh tế. Về mặt cầu, vì đầu tư là một bộ phận lớn và hay
thay đổi chủ chi tiêu nên những thay đổi bất thường về đầu tư có ảnh hưởng lớn đến sản
lượng và thu nhập về mặt ngắn hạn. Về mặt cung, khi thành quả của đầu tư phát huy tác
dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng
lên, kéo theo sản lượng tiềm năng tăng theo, do đó giá cả sản phẩm giảm xuống. Sản lượng
tăng, giá cả giảm cho phép tăng tiêu dùng. Tăng tiêu dùng đến lượt mình lại kích thích sản
xuất hơn nữa. Sản xuất phát triển là nguồn gốc cơ bản để tăng tích lũy, phát triển kinh tế -
xã hội, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho mọi thành viên trong xã
hội.
Thứ hai, đầu tư sẽ tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo mô hình của NUSKSE,
đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ góp phần phá vỡ cái “vòng luẩn quẩn” của các nước đang
phát triển. Bởi chính cái vòng luẩn quẩn đó đã làm hạn chế quy mô đầu tư và đổi mới kỹ
thuật trong điều kiện nền khoa học kỹ thuật cũng như lực lượng sản xuất trên thế giới đang
phát triển mạnh mẽ. Đồng thời qua đó cho chúng ta thấy chỉ có “mở cửa” ra bên ngoài mới
tận dụng được tối đa lợi thế so sánh của nước mình để từ đó phát huy và tăng cường nội
lực của mình. Các nước NICs trong gần 30 năm qua nhờ nhận được trên 50 tỷ USD đầu tư
nước ngoài cho phát triển kinh tế cùng với một chính sách kinh tế năng động và có hiệu
quả đã trở thành những con rồng Châu á .
Thứ ba, đầu tư sẽ làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới
cho thấy, con đường tất yếu có thể tăng trưởng nhanh với tốc độ mong muốn (9-10%) là
tăng cường đầu tư nhằm tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đầu
tư sẽ góp phần giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đưa
những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Phát huy tối đa những lợi thế
so sánh về tài nguyên, địa lý, kinh tế, chính trị, … Cơ cấu ngành, cơ cấu công nghệ, cơ cấu
sản phẩm và lao động, cơ cấu lãnh thổ sẽ được thay đổi theo chiều hướng ngày càng đáp
ứng tốt hớn các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Thứ tư, đầu tư sẽ làm tăng cường khả năng khoa học công nghệ của quốc gia. Thông qua
đầu tư trực tiếp nước ngoài, các công ty (chủ yếu là các công ty đa quốc gia) đã chuyển
giao công nghệ từ nước mình hoặc từ nước khác sang nước nhận đầu tư. Mặc dù còn nhiều
hạn chế do những yếu tố khách quan và chủ quan chi phối, song điều không thể phủ nhận
được là chính nhờ sự chuyển giao này mà các nước chủ nhà nhận được những kỹ thuật tiên
tiến (trong đó có những công nghệ không thể mua được bằng quan hệ thương mại đơn
thuần) cùng với nó là kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động được đào tạo, rèn luyện về
nhiều mặt (trình độ kỹ thuật, phương pháp làm việc, kỷ luật lao động … ).
III. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1. Nhân tố chính trị
Đối với nhân tố chính trị, đây là vấn đề được quan tâm đầu tiên của các nhà đầu tư nước
ngoài khi có ý định đầu tư vào một nước mà đối với họ còn nhiều khác biệt. Khi đó một
đất nước với sự ổn định và nhất quán về chính trị cũng như an ninh và trật tự xã hội được
đảm bảo sẽ bước đầu gây chọ được tâm lý yên tâm tìm kiếm cơ hội làm ăn cũng như có thể
định cư lâu dài. Môi trường chính trị ổn định là điều kiện tiên quyết để kéo theo sự ổn định
của các nhân tố khác như kinh tế, xã hội. Đó cũng chính là lý do tại sao các nhà đầu tư khi
tiến hành đầu tư vào một nước lại coi trọng yếu tố chính trị đến vậy.
2. Nhân tố kinh tế.
Đối với nhân tố kinh tế, bất cứ quốc gia nào dù giàu hay nghèo, phát triển hoặc đang phát
triển đều cần nguồn vốn nước ngoài để phát triển kinh tế trong nước tùy theo các mức độ
khác nhau. Những nước có nền kinh tế năng động, tốc độ tăng trưởng cao, cán cân thương
mại và thanh toán ổn định, chỉ số lạm phát thấp, cơ cấu kinh tế phù hợp thì khả năng thu
hút vốn đầu tư sẽ cao.
Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư thì một quốc gia có lợi thế về vị trí địa lý, thuận lợi cho
lưu thông thương mại, sẽ tạo ra được sự hấp dẫn lớn hơn. Nó sẽ làm giảm chi phí vận
chuyển cũng như khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, rộng hơn. Còn tài nguyên thiên
nhiên, đối với những nước đang phát triển thì đây là một trong những lợi thế so sánh của
họ. Bởi nó còn chứa đựng nhiều tiềm năng do việc khan hiếm vốn và công nghệ nên việc
khai thác và sử dụng còn hạn chế, đặc biệt là những tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt … đó
là những nguồn sinh lời hấp dẫn thu hút nhiều mối qua tâm của các tập đoàn đầu tư lớn
trên thế giới.
3. Nhân tố văn hóa - xã hội.
Môi trường văn hóa – xã hội ở nước nhận đầu tư cũng là một vấn đề được các nhà đầu tư
rất chú ý và coi trọng. Hiểu được phong tục tập quán, thói quen, sở thích tiêu dùng của
người dân nước nhận đầu tư sẽ giúp cho nhà đầu tư thuận lợi trong việc triển khai và thực
hiện một dự án đầu tư. Thông thường mục đích đầu tư là nhằm có chỗ đứng hoặc chiếm
lĩnh thị trường của nước sở tại với kỳ vọng vào sức tiêu thụ tiềm năng của nó. Chính vì
vậy, mà trong cùng một quốc gia, vùng hay miền nào có sức tiêu dùng lớn, thu nhập bình
quân đầu người đi kèm với thị hiếu tiêu dùng tăng thì sẽ thu hút được nhiều dự án đầu tư
hơn.
Ngoài ra để đảm bảo cho hoạt động đầu tư được hiện thực hóa và đi vào hoạt động đòi hỏi
quốc gia tiếp nhận đầu tư phải đảm bảo một cơ sở hạ tầng đủ để đáp ứng tốt nhất các nhu
cầu đầu tư kể từ lúc bắt đầu triển khai, xây dựng dự án cho đến giai đoạn sản xuất kinh
doanh khi dự án đi vào hoạt động. Đó là cơ sở hạ tầng công cộng như giao thông, liên
lạc… các dịch vụ đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất như điện, nước cũng như cácdịch vụ
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như ngân hàng - tài chính. Bên cạnh đó nước
sở tại cũng cần quan tâm đến việc trang bị một cơ sở hạ tầng xã hội tốt, đào tạo đội ngũ
chuyên môn có tay nghề, nâng cao trình độ nhận thức cũng như trình độ dân trí của người