Skkn một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy bộ môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạch

  • 17 trang
  • file .doc
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
--------------------------------------------------*----------------------------------------------------
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN :
- Tên sáng kiến: “Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy bộ môn Mỹ
thuật theo phương pháp Đan Mạch (SAEPS) “
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục và Đào tạo.
- Phạm vi áp dụng sáng kiến: Trường tiểu học ……………………………..
- Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ năm (2000 - 2000)
Trang mạng Violet xin kính chào quí Thầy Cô giáo.
(Đã có GAMT Đan Mạch từ lớp 1 đến lớp 9)
Qúi Thầy Cô vui lòng liên hệ Thầy Thái ĐT: 0905 225088 Đồng hành & Sẻ chia.
- Tác giả: …………………………………..
- Họ và tên: …………………………………….
- Năm sinh: 00/00/0000
- Trình độ chuyên môn: ……………………………….
- Chức vụ công tác: …………………………………………
- Nơi làm việc: Trường tiểu học ……………………………………
- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..
- Điện thoại: …………………
1
Ngày tháng năm 2000
Nguyễn ………………………………………….
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HÌNH THỨC HỌC TẬP NHÓM THEO
PHƯƠNG PHÁP DẠY MĨ THUẬT ĐAN MẠCH (SAEPS)
A/ MỞ ĐẦU:
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
- Tại sao phải tổ chức hình thức học tập theo nhóm?
- Tổ chức hình thức học tập theo nhóm như thế nào cho hiệu quả?
- Ở hoạt động nào thì cần phải tổ chức hình thức học tập hình thức nhóm?
- Khi học tập theo nhóm thì đánh giá học sinh như thế nào để đảm bảo đúng,
chính xác với năng lực thực tế của từng học sinh?...
Với những nỗ lực của bản thân, tôi đã đi sâu vào tìm hiểu và đề ra một số
giải pháp nhằm tổ chức có hiệu quả hình thức học tập nhóm theo phương pháp Mĩ
thuật mới (dự án do Đan Mạch hỗ trợ).
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Chủ thể: Biện pháp tổ chức hình thức học tập nhóm theo phương pháp Mĩ
thuật mới (dự án do Đan Mạch hỗ trợ).
- Khách thể: Học sinh tiểu ……………………………………………..
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu ở bật tiểu học.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Các phương pháp cơ bản được sử dụng vào nghiên cứu đề tài bao gồm:
1. Sưu tầm tài liệu có liên quan.
2. Phương pháp vấn đáp.
3. Phương pháp quan sát.
4. Phương pháp thực nghiệm.
V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:
- Cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hình thức học tập theo nhóm là quản lý
trật tự học sinh. Nếu giáo viên có biện pháp xử lý tốt thì hiệu quả học tập sẽ đạt
được như mục tiêu đề ra.
- Nếu giáo viên tổ chức học tập theo nhóm thường xuyên, tạo nề nếp, thói
quen cho học sinh thì những khó khăn không còn là vấn đề phải lo lắng.
- Giáo viên lập sổ tay theo dõi tinh thần, thái độ và quá trình tham gia của
học sinh trong nhóm, thường xuyên cập nhật những nhận xét thì việc đánh giá học
sinh sẽ chính xác và đảm bảo công bằng.
B/ NỘI DUNG:
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1. Thế nào là hình thức học tập theo nhóm?
2. Mục đích, vai trò của hình thức học tập nhóm trong dạy học ở Tiểu học.
3. Một số vấn đề về phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới.
2
II. THỰC TRẠNG:
1. Thuận lợi.
2. Khó khăn.
III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN:
Giải pháp 1: Phân chia nhóm học sinh một cách khoa học, đảm bảo thành
phần nhóm gồm những học sinh có năng lực, khả năng nhận thức khác nhau.
Giải pháp 2: Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả.
Giải pháp 3: Coi trọng việc đánh giá hoạt động nhóm.
Giải pháp 4: Một số yêu cầu khi tổ chức hình thức học tập nhóm.
IV. KẾT QUẢ SAU ÁP DỤNG GIẢI PHÁP:
* Nề nếp lớp học ổn định do các em đã hình thành được thói quen thực hiện
làm việc theo nhóm.
* Giáo viên không còn mất nhiều thời gian cho việc giữ trật tự lớp.
* Sản phẩm mĩ thuật của học sinh phong phú, đa dạng và có nhiều sáng tạo.
* Học sinh thích thú và tích cực tham gia các hoạt động chung, không còn
tình trạng ỷ lại hoặc làm việc riêng trong giờ học, biết hợp tác và chia sẻ với các
thành viên trong nhóm.
* Học sinh được rèn nhiều kỹ năng quan trọng có ích cho bản thân trong đó
đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng tư duy, được bổ sung kiến
thức nhờ học hỏi lẫn nhau.
C/ KẾT LUẬN:
Qua quá trình tìm hiểu, đúc kết kinh nghiệm bản thân tôi cũng chỉ với mong
muốn được góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào sự nghiệp giáo dục
chung. Có thể giải pháp nêu trên chưa phải là tối ưu nhưng đó chính là một cách
cần thiết và dễ dàng áp dụng, giúp giáo viên thực hiện tốt hơn vai trò của mình khi
giảng dạy bộ môn Mĩ thuật ở Tiểu học theo phương pháp mới. Chẳng có phương
pháp dạy học nào gọi là hay là dở đối với bất kỳ tiết học nào và đối tượng nào. Vấn
đề chỉ là việc vận dụng nó thế nào cho đúng lúc, đúng cách để phát huy hiệu quả
hay không mà thôi.
Phạm vi phổ biến đề tài:
Đề tài này có thể áp dụng phổ biến cho giáo viên chuyên trách trong trường
và có thể làm tài liệu tham khảo để trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp có
nhu cầu.
Hướng nghiên cứu tiếp.
Hướng tới tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về mô hình tổ chức lớp học theo nhóm,
tìm ra những giải pháp hữu hiệu hơn để nâng cao hơn nữa tính khả thi của giải
pháp.
KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HÌNH THỨC HỌC TẬP NHÓM THEO
PHƯƠNG PHÁP DẠY MĨ THUẬT ĐAN MẠCH (SAEPS)
A/ MỞ ĐẦU:
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Giáo dục Mĩ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong việc không chỉ khuyến
khích sự sáng tạo của trẻ em mà giúp phát triển nhân cách và các năng lực xã hội.
3
Chính vì vậy, giáo dục Mĩ thuật là một phần quan trọng trong nỗ lực của Đại sứ
quán Đan Mạch nhằm hỗ trợ quá trình dân chủ và đa nguyên tại Việt Nam. Dự án
này nhằm truyền cảm hứng cho giáo viên dạy Mĩ thuật, khuyến khích giáo viên kết
hợp các kỹ năng mỹ thuật với các phương pháp dạy học lấy người học làm trung
tâm, khuyến khích sự tương tác, kích thích tư duy sáng tạo, kích thích phát triển
nhận thức thông qua hoạt động thực tế.
Trên cơ sở lý thuyết giáo dục và giảng dạy Mĩ thuật, giáo viên sẽ tổ chức
dạy cho các em học Mĩ thuật qua các hoạt động Vẽ cùng nhau, Vẽ theo nhạc, Vẽ
biểu đạt, tạo hình 3D từ các vật tìm được, Xây dựng cốt truyện... Thông qua các
hoạt động tạo hình sẽ khơi gợi và phát huy được năng khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ,
gây hứng thú cho các em trước cái đẹp, tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mỹ của
học sinh trong cuộc sống. Hoạt động giáo dục Mĩ thuật còn góp phần đem lại nhận
thức mới, niềm vui, hứng thú và sáng tạo học tập cho trẻ. Việc sử dụng nền nhạc
trong các hoạt động Mĩ thuật cũng tạo cho học sinh hứng thú, không khí lớp học
vui vẻ, thân thiện.
“Các em học sinh khi tới trường giống như những cây non có rễ cứng cáp và
đầy tiềm năng. Giáo viên chỉ đóng vai trò là những người thúc đẩy, biết cần phải
thêm chất xúc tác gì vào nước tưới để giúp những cây non đó phát triển”, đó là
thông điệp bà Kirsren Fugl, chuyên gia tư vấn Đan Mạch đã nêu tại các buổi tập
huấn cho giáo viên khi thực hiện phương pháp mới của dự án. Điểm nổi bật của
phương pháp dạy học này là giáo viên có thể chủ động theo từng nội dung tiết dạy
mà kết hợp nhiều kỹ thuật trong một bài dạy. Khi giảng dạy, giáo viên Mĩ thuật
phải nắm vững những yêu cầu để xây dựng các nội dung liên kết, đặc biệt lưu ý tới
5 lĩnh vực năng lực: kinh nghiệm; kỹ năng và kỹ thuật; phân tích giải trình; thể
hiện năng lực truyền thông tin và đánh giá với các chủ điểm chung phù hợp với
học sinh tiểu học ở các lứa tuổi khác nhau. Tổ chức lớp học phần lớn được thông
qua hoạt động nhóm theo phương châm: Lấy người học làm trung tâm, khuyến
khích sự tương tác, kích thích tư duy sáng tạo, kích thích phát triển nhận thức
thông qua hoạt động thực tế mà các em được trải nghiệm.
Mặc dù vậy, phương pháp dạy học Mĩ thuật mới được áp dụng trên toàn tỉnh
từ học kì 1 của năm học 2016 - 2017 vẫn còn khá nhiều điểm giáo viên băn khoăn,
lúng túng, không biết thực hiện như thế nào cho đúng tinh thần đổi mới, cho đạt
hiệu quả? Qua 2 đợt tập huấn và dự giờ thực tế, có thể nói hình thức tổ chức của
phương pháp mới này còn quá mơ hồ đối với đại đa số giáo viên chuyên trách.
Ngoài vấn đề thay đổi nội dung phân phối chương trình, sự thay đổi hình thức tổ
chức lớp học phần lớn được thông qua hoạt động nhóm là một trong những vấn đề
trọng tâm khiến giáo viên không khỏi tránh được những khó khăn, vướng mắc.
- Tại sao phải tổ chức hình thức học tập theo nhóm?
- Tổ chức hình thức học tập theo nhóm như thế nào cho hiệu quả?
- Ở hoạt động nào thì cần phải tổ chức hình thức học tập hình thức nhóm?
- Khi học tập theo nhóm thì đánh giá học sinh như thế nào để đảm bảo đúng,
chính xác với năng lực thực tế của từng học sinh?...
Trên đây là một số các câu hỏi đặt ra mà mỗi giáo viên đều mong muốn có
được câu trả lời xác đáng. Như lời thầy chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học,
BGD&ĐT : Cái gì đổi mới, thời gian đầu cũng sẽ không tránh khỏi khó khăn, điều
4
quan trọng chính là ở chỗ, người giáo viên phải biết lấy học sinh làm trung tâm của
quá trình giảng dạy, hiểu trình độ từng em, từ đó có những hành động thiết thực để
cải thiện điều kiện học tập và kết quả học tập của các em. Với những nỗ lực của
bản thân, tôi đã đi sâu vào tìm hiểu và đề ra một số giải pháp nhằm tổ chức có hiệu
quả hình thức học tập nhóm theo phương pháp Mĩ thuật mới (dự án do Đan Mạch
hỗ trợ).
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Chủ thể: Biện pháp tổ chức hình thức học tập nhóm theo phương pháp Mĩ
thuật mới (dự án do Đan Mạch hỗ trợ).
- Khách thể: Học sinh bật tiểu học ……………………………………..
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu ở bật học sinh tiểu học ...........
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Các phương pháp cơ bản được sử dụng vào nghiên cứu đề tài bao gồm:
1. Sưu tầm tài liệu có liên quan: Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề
tài, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác tham khảo tài liệu. Tài liệu
có từ nhiều nguồn khác nhau như: sách, báo, tạp chí, kinh nghiệm từ đồng
nghiệp…Đặc biệt là sử dụng Internet: đây là một công cụ thuận tiện để tiếp cận
nhanh và dễ dàng đến một lượng thông tin khổng lồ và phong phú. Nhưng khi
tham khảo cần phải có kiến thức để sàng lọc những thông tin (vì không phải thông
tin nào cũng là đúng) và kinh nghiệm thì mới tìm được nguồn thông tin phù hợp,
chính xác với nhu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả.
2. Phương pháp vấn đáp: Là phương pháp mà giáo viên sẽ dùng một hệ
thống câu hỏi để học sinh trả lời bằng miệng nhằm thu được những thông tin nói
lên nhận thức hoặc thái độ của cá nhân đối với vấn đề học theo nhóm.
3. Phương pháp quan sát: Quan sát là phương pháp thu thập thông tin về
quá trình giáo dục trên cơ sở tri giác trực tiếp các hoạt động dạy – học cho ta
những tài liệu về thực tiễn để có thể nắm bắt một cách hiệu quả và chính xác.
4. Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên chủ động tác động vào học sinh và
quá trình dạy – học để hướng theo mục tiêu dự kiến của mình.
V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:
Để vấn đề nghiên cứu được thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề
ra, trước khi đi sâu vào giải quyết và tìm ra giải pháp, tôi đã đề ra một số giả
thuyếtt và dự kiến tình huống như sau:
- Cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hình thức học tập theo nhóm là quản lý
trật tự học sinh. Nếu giáo viên có biện pháp xử lý tốt thì hiệu quả học tập sẽ đạt
được như mục tiêu đề ra.
- Tổ chức tốt hình thức học tập theo nhóm không chỉ là để áp dụng theo
đúng tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn là một hình thức học tập
giúp học sinh phát huy được năng lực cá nhân. Nếu giáo viên tổ chức học tập theo
nhóm thường xuyên, tạo nề nếp, thói quen cho học sinh thì những khó khăn không
còn là vấn đề phải lo lắng.
- Giáo viên lập sổ tay theo dõi tinh thần, thái độ và quá trình tham gia của
học sinh trong nhóm, thường xuyên cập nhật những nhận xét thì việc đánh giá học
sinh sẽ chính xác và đảm bảo công bằng.
5
B/ NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Như đã nêu ở trên, các hoạt động giáo dục Mĩ thuật ở Tiểu học theo phương
pháp mới hầu hết là tiến hành theo nhóm, để hiểu rõ hơn vấn đề nghiên cứu trước
hết chúng ta cần tìm hiểu:
1. Thế nào là hình thức học tập theo nhóm?
Trước tiên cần phải hiểu rằng hoạt động nhóm không phải là phương pháp
giảng dạy mà là cách thức tổ chức lớp học. Dạy học theo nhóm là hình thức tổ
chức lớp học mà trong đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh làm việc cùng
nhau trong những nhóm nhỏ để hoàn thành mục đích học tập chung của nhóm,
thực hiện các hoạt động như thảo luận, đóng vai, giải quyết vấn đề... Mỗi thành
viên không chỉ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của nhóm mà còn phải có
trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ các thành viên trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ
được giao. Dạy học theo nhóm là sự tác động trực tiếp giữa học sinh với nhau và
cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập. Mỗi cá nhân phải có ý thức tự hoàn thành
nhiệm vụ của mình. Thành công của cá nhân là thành công chung của cả nhóm.
Dạy học theo nhóm có một số đặc điểm sau:
- Hoạt động dạy học vẫn được tiến hành trên quy mô cả lớp, như mô hình
giờ học truyền thống. Việc phân chia nhóm học sinh vừa tuân theo nhận thức, khả
năng tiếp thu kiến thức của học sinh, vừa phụ thuộc vào nhiệm vụ học tập học sinh
cần phải giải quyết.
- Học sinh phải trực tiếp tham gia các hoạt động, giải quyết các nhiệm vụ
học tập được đặt ra cho mỗi nhóm.
- Trong mỗi nhóm phải có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành
viên, phải cùng hợp tác, trao đổi giải quyết nhiệm vụ chung của nhóm.
- Giáo viên là người thiết kế các nhiệm vụ học tập và đưa ra các hoạt động
cụ thể cho từng nhóm. Giáo viên chỉ đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn chứ không
phải là người đưa ra kiến thức, tìm ra kiến thức.
- Học sinh là chủ thể tích cực chủ động sáng tạo của hoạt động học tập.
Trong giờ học theo nhóm, giáo viên dẫn dắt học sinh khám phá, lĩnh hội kiến thức
qua từng bước. Các nhóm học sinh tự tiến hành các hoạt động, qua những trải
nghiệm cùng bạn, các em sẽ rút ra được kiến thức cần thiết cho mình.
2. Mục đích, vai trò của hình thức học tập nhóm trong dạy học ở Tiểu học.
Nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ
động sáng tạo của học sinh, đảm bảo nguyên tắc “Dạy học thông qua cách tổ chức
các hoạt động học tập của học sinh”, trong những năm gần đây giáo viên Tiểu học
nói chung đã được tập huấn, được triển khai rất nhiều các phương pháp, biện pháp
tổ chức lớp học. Có thể nói hiệu quả của việc đổi mới chưa thật sự đạt được như
mục tiêu đề ra nhưng bước đầu đã khằng định một hướng đi đúng của Ngành Giáo
dục. Qua quá trình đổi mới, giáo viên có nhiều sự lựa chọn trong việc tổ chức các
hoạt động dạy học, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
So với trước đây, giáo viên chỉ tổ chức duy nhất một hình thức học tập được
lặp đi lặp lại ở tất cả các bài, ở tất cả các môn đó là: Cô giảng – trò nghe, cô hỏi –
trò đáp. Giáo viên tốn quá nhiều công sức cho việc truyền tải kiến thức cho học
sinh mà kết quả vẫn không khả quan. Học sinh học trước quên sau, kiến thức bấp
6
bênh, không chắc chắn. Từ khi thay đổi phương pháp dạy học, thay đổi mô hình tổ
chức lớp thì hình thức học tập nhóm được nâng lên hàng đầu. Chúng ta đều biết
mỗi phương pháp dạy học đều có một lợi thế nhất định. Việc dạy học theo nhóm
nhỏ cho phép học sinh có nhiều cơ hội hơn để diễn đạt và khám phá ý tưởng của
mình, mở rộng suy nghĩ, rèn luyện kĩ năng nói, kĩ năng giao tiếp. Học sinh phát
huy được vai trò trách nhiệm cá nhân vừa có cơ hội để học tập từ các bạn qua cách
làm việc hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Như vậy, tổ chức cho học sinh
làm việc theo nhóm chính là đã tạo điều kiện cho tất cả học sinh tham gia vào bài
học một cách chủ động và tạo được một môi trường xã hội thuận lợi để trẻ hình
thành tính cách đồng thời phát triển kĩ năng sống của mình. Hình thành cho các em
tinh thần tự chủ, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau. Song song đó học tập theo nhóm
còn giúp học sinh phát triển năng lực xã hội, phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ,
kỹ năng thảo luận, kỹ năng bảo vệ ý kiến, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn ...Giúp
những học sinh nhút nhát, thiếu tự tin có cơ hội phát biểu, trình bày ý kiến của
mình và từ đó trở nên tự tin, năng động, mạnh dạn hơn trước tập thể. Học sinh có
cơ hội phát huy kỹ năng sáng tạo, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh, biết giải
quyết các vấn để và tình huống, trong học tập một cách phù hợp, hiệu quả và sáng
tạo và từ những vấn đề, tình huống đó học sinh sẽ rút ra được những kinh nghiệm
quý giá cho bản thân.
3. Một số vấn đề về phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới
(thuộc dự án do Đan Mạch hỗ trợ).
a. Mục tiêu: Truyền cảm hứng cho giáo viên Tiểu học, khuyền khích giáo
viên kết hợp các kỹ năng mỹ thuật với các phương pháp dạy học mới. Mục tiêu
chính của phương pháp này nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển các năng
lực:
+ Năng lực trải nghiệm: Cho các em được làm việc với những chủ đề liên
quan đến kinh nghiệm đã có của bản thân.
+ Năng lực kỹ năng và kỹ thuật thông qua các hoạt động : Vẽ cùng nhau,
chân dung biểu đạt, vẽ theo nhạc, tạo hình từ vật tìm được, nặn hoặc uốn tạo dáng,
xây dựng cốt truyện (xây dựng bối cảnh câu chuyện).
+ Năng lực biểu đạt: Có nghĩa là học sinh ứng dụng ngôn ngữ mĩ thuật để
diễn đạt sự trải nghiệm và thái độ của bản thân.
+ Năng lực phân tích và trình bày: Thông qua các hoạt động trình bày về tác
phẩm của mình, tham gia giải thích, phân tích, nhận xét về nghệ thuật, kỹ thuật thể
hiện tác phẩm.
+ Năng lực giao tiếp và đánh giá: Học sinh tham gia giao tiếp, thảo luận và
đánh giá tất cả các hoạt động trong tiết Mĩ thuật, đánh giá những gì đã làm được,
có như mong muốn hay không?...
b. Cách tổ chức các hoạt động:
- Vẽ cùng nhau: Học sinh biến những quan sát của mình thành các bức vẽ
cá nhân. Tất cả các bài vẽ cá nhân sẽ là ngân hàng hình ảnh của nhóm để các em
lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện và vẽ cùng nhau, tạo thành một tác phẩm
lớn hơn.
- Vẽ theo nhạc: Học sinh đứng xung quanh mép bàn theo từng nhóm (có từ
5 em trở lẹn). Trước mỗi học sinh là một bảng màu. Giáo viên lựa chọn nhạc (nhạc
7
không lời, nhạc thiếu nhi..). Tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế có thể dùng nhạc
có lời, tiếng vỗ tay, nghe hát…từ nhẹ nhàng chuyển sang nhanh, mạnh, sôi nổi.
Học sinh lắng nghe và cảm nhận giai điệu, vẽ theo hướng dẫn của giáo viên: thứ tự
các màu từ sáng sang đậm. Ví dụ:Theo thứ tự vàng, đỏ, cam, xanh… và kết thúc
bằng màu đen. Sau khi hoàn thành bức tranh lớn, giáo viên yêu cầu học sinh quan
sát và tưởng tượng theo mức độ cảm nhận: Em nhìn thấy gì trong tranh? Em nghĩ
đến đề tài nào? Từ đó giáo viên gợi ý học sinh sáng tạo từ thế giới tưởng tượng của
mình để bắt đầu quy trình: lựa chọn một phần tranh trong bức tranh lớn làm tác
phẩm của mình. Học sinh có thể vẽ thêm vào để làm nổi bật nội dung chủ đề hoặc
bỏ bớt các chi tiết, để cuối cùng tác phẩm đạt được có thể là: bưu thiếp, thiệp
mừng, bìa sách, họa tiết trang trí đồ vật, tranh đề tài…
- Vẽ biểu đạt: Bao gồm vẽ không nhìn giấy và vẽ theo trí nhớ, cảm nhận
của cá nhân. Vẽ không nhìn giấy là học sinh quan sát người đối diện hoặc đồ vật
trước mặt và vẽ, không nhìn xuống giấy, nét vẽ liền mạch, không nhấc tay lên.
- Tạo hình bằng dây thép và vật dụng tìm được: Khuyến khích học sinh
tạo hình bằng lắp ghép, trang trí từ những vật liệu phế thải thông qua sự liên tưởng
về thế giới xung quanh để tạo thành các tác phẩm biểu đạt 2 chiều hoặc 3 chiều.
c. Nội dung chương trình giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp mới:
Nội dung chương trình giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp mới không theo
trình tự các bài như chương trình hiện hành, mà giáo viên căn cứ vào đó để xây
dựng các chủ đề cho phù hợp. Mỗi chủ đề tạo thành một quy trình mỹ thuật tương
tác và tích hợp giữa 5 nội dung: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh, Tập nặn tạo
dáng, Thường thức Mỹ thuật. Mỗi chủ đề sẽ lồng ghép giáo dục nhiều mục tiêu và
được thực hiện ít nhất là 2 tiết, nhiều nhất là 5 tiết hoặc cũng có thể hơn. Tuy nhiên
tùy điều kiện vật chất của nhà trường, khả năng chuẩn bị đồ dùng học tập của học
sinh mà giáo viên có thể bỏ bớt, thay vào chủ đề khác hoặc xây dựng số lượng tiết
dạy theo từng chủ đề cho phù hợp. Đây là một chương trình giáo dục Mĩ thuật Tiểu
học năng động, phát huy, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho học sinh, đặc biệt là
kỹ năng sống.
Ví dụ: Chủ đề Em và những vật nuôi yêu thích (Mĩ thuật 1) – thực hiện trong 4
tiết. Mục tiêu giáo dục của chủ đề này đó là:
- Học sinh hiểu biết những đặc điểm hình dáng về các con vật thân quen, gần gũi.
- Học sinh vẽ, xé dán, hoặc nặn, tạo dáng được những con vật nuôi quen thuộc
- Học sinh tưởng tượng và sáng tạo được một câu chuyện về những con vật
yêu thích.
- HS phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân
d. Hình thức tổ chức lớp học:
Hình thức tổ chức lớp học: Tùy theo từng chủ đề mà giáo viên chọn và tổ
chức các hoạt động vẽ nào cho phù hợp và hiệu quả. Sản phẩm của học sinh không
còn đơn thuần chỉ là tạo hình 2D, mà là 3D, 4D, xây dựng thành câu chuyện bằng
hình ảnh.
Ví dụ:
+ Chủ đề Ngôi nhà của em: Có thể tổ chức hoạt động vẽ cùng nhau, tạo hình
từ vật dụng tìm được.
8
+ Chủ đề Đồ vật trong gia đình: Tổ chức vẽ biểu đạt hoặc vẽ theo nhạc.
+ Chủ đề Lễ hội: Tổ chức hoạt động vẽ cùng nhau, tạo hình bằng dây thép,
đất nặn, vật dụng tìm được…
e. Cách đánh giá sản phẩm của học sinh:
Giáo viên không được đưa ra bất cứ một nhận xét nào về sản phẩm của các
em. Mà tùy theo từng sản phẩm, giáo viên gợi ý các em có nên thêm vào, hay bỏ
bớt các hình ảnh, nên chỉnh sửa hay thay đổi gì để tác phẩm đẹp hơn, từ đó các em
tự rút ra được kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân ở lần sau. Mặt khác cần theo
dõi, đánh giá học sinh trong suốt quá trình tham gia các hoạt động chứ không chỉ là
dựa trên đánh giá sản phẩm chung của nhóm. Mỗi học sinh có năng lực, sở trường
riêng (em thì vẽ đẹp nhưng tạo hình bằng đất thì chưa đạt và ngược lại…) nên giáo
viên cần quan tâm theo dõi để có những nhận xét, đánh giá cho hợp lý và đảm bảo
khách quan.
Tóm lại: Tổ chức hình thức học tập theo nhóm đã và đang được áp dụng
thường xuyên trong quá trình giảng dạy các môn học ở bậc Tiểu học. Có thể nói
hiệu quả của việc áp dụng hình thức học tập này đáng kể nhất là rèn được nhiều kỹ
năng quan trọng cho học sinh như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng hợp
tác…Vậy khi áp dụng vào giảng dạy môn Mĩ thuật ở Tiểu học (theo phương pháp
mới) thì hình thức học tập theo nhóm được thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng
tìm hiểu thực trạng dạy và học tại Trường tiểu học …………………………..
II. THỰC TRẠNG VIỆC GIẢNG DẠY BỘ MÔN MĨ THUẬT Ở BẬT
TIỂU HỌC :
Năm học 2017 - 2018 là năm chính thức áp dụng phương pháp mới vào
giảng dạy Mĩ thuật ở bậc Tiểu học ở một số tỉnh thành, trong đó có TP……………
T…………… Đây là một phần trong chương trình hợp tác về văn hóa giữa Việt
Nam và Đan Mạch giai đoạn 2011 - 2015. Tính tới thời điểm hiện tại, học sinh đã
quen và thực hiện tương đối tốt mô hình học tập mới này. Áp lực học tập không
còn là vấn đề với các em. Mặt khác, các em được thỏa thích với những sáng tạo thú
vị, được trao đổi, học hỏi từ bạn rất nhiều. Tuy nhiên về phía giáo viên vẫn còn
khá nhiều khó khăn, vướng mắc cần lời giải đáp để hoàn phương pháp dạy thiện
theo đúng tinh thần của việc đổi mới. Qua thời gian thực hiện (từ tháng 8 / 2016
đến nay), bản thân tôi nhận thấy những mặt tích cực và còn hạn chế như sau:
1. Thuận lợi:
Thứ nhất là: Giáo viên chuyên luôn được sự quan tâm của Ngành cấp trên,
đặc biệt là của ban Giám hiệu nhà trường, thường xuyên động viên, khuyến khích
giáo viên áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy. Ban Giám hiệu luôn cố gắng
tạo điều kiện để giáo viên an tâm công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thứ hai là: Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, sạch đẹp. Điều này
giúp cho giáo viên có thể sắp xếp trước vị trí cho các nhóm học sinh mà không
mất thời gian như khi dạy ở tại lớp.
Thứ ba là: Nội dung dạy học Mĩ thuật Tiểu học có một số bài không phù
hợp vì mang yếu tố đặc thù vùng miền, do đó theo phương pháp mới thì giáo viên
có thể xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương,
mà không quá phụ thuộc vào khuôn khổ của chương trình hiện hành. Các hoạt
9
động của mỗi chủ đề nối tiếp liền mạch nhau, làm cho học sinh luôn cảm thấy hào
hứng khi được khám phá, sáng tạo với nhiều trải nghiệm đầy thú vị.
Thứ tư là: Một điểm thuận lợi nữa khi áp dụng phương pháp dạy học mới,
cụ thể là hình thức học tập theo nhóm đó là: không còn hiện tượng học sinh bỏ bài,
không vẽ hoặc vẽ dở dang…
2. Khó khăn:
Có thể nói, từ khi áp dụng phương pháp dạy học mới, giáo viên thoát khỏi
hẳn tâm lý lo lắng vì sợ học sinh không kịp hoàn thành bài vẽ theo đúng phân phối
chương trình (mỗi tiết không quá 35 phút, học sinh vừa tiếp thu kiến thức, cách vẽ,
vừa phải hoàn thành một tranh). Tuy nhiên qua quá trình áp dụng bắt đầu từ học kì
1 của năm học 2017 - 2018, bản thân tôi nhận thấy còn gặp một số khó khăn sau:
- Các em chưa ý thức được việc học theo nhóm. Chia các nhóm nhỏ, lời nói
xì xào nhiều khi lại là cơ hội để các em trò chuyện tán gẫu, lãng phí thời gian. Giáo
viên không thể đến từng nhóm theo dõi sát sao học sinh làm việc. Cũng không
tránh khỏi tình trạng các em chỉ thảo luận một cách đối phó. Lúc này nhìn bề ngoài
có vẻ học tích cực chủ động. Nhưng trong tư duy các em thì chưa chắc. Vậy làm
thế nào để các em thật sự hành động trong tư duy? Làm sao kiểm soát được tư duy
của các em? Đó là câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giải. Vì vậy hầu hết quá trình học
tập theo nhóm còn mang tính chất hình thức, chưa thật sự hiệu quả.
- Hoạt động theo nhóm nhiều lợi thế, nhưng nếu không được tổ chức một
cách khoa học thì vấn đề trật tự lớp học sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của giáo
viên. Vì học nhóm, các em ngồi đối diện nhau hoặc thành vòng tròn nên hay nói
chuyện, đùa giỡn trong giờ học.
- Do hoạt động nhóm có nhiều học sinh tham gia để hoàn thành sản phẩm
nên một số học sinh có tâm lý ỷ lại, không tích cực tham gia nhiệm vụ của nhóm,
lơ là, nói chuyện hoặc làm việc riêng.
- Học sinh có nhiệm vụ phải tự phân công trách nhiệm trong nhóm nên đôi
khi để xảy ra tình trạng phân công không hợp lý, các em giỏi không muốn phân
công các bạn yếu hơn làm vì sợ sản phẩm không đẹp. Do đó nảy sinh vấn đề người
làm không hết việc, người lại ngồi chơi.
- Số học sinh khá, giỏi thường muốn quyết định quy trình, hình thức, nội
dung làm việc của nhóm, chưa thật sự đề cao sự tương tác bình đẳng và tầm quan
trọng của ý kiến từng thành viên trong nhóm. Chính vì vậy gây tâm lý bất hợp tác,
chán nản cho các thành viên còn lại, dẫn đến sản phẩm mĩ thuật thì hoàn thành
nhưng mục tiêu giáo dục của bài học thì chỉ là con số không.
- Một khó khăn lớn phải kể đến đó là đánh giá học sinh. Làm thế nào để đảm
bảo tính công bằng, chính xác, đúng năng lực của từng học sinh trong quá trình
học tập nhóm? Thực tế cho thấy, cách đánh giá của giáo viên còn quá sơ sài, chỉ
dựa trên một số sản phẩm nhóm trong đó có các em tham gia mà hoàn toàn không
chú ý gì đến tinh thần, thái độ… của các em trong suốt quá trình học tập.
Tóm lại: Bất cứ một phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nào cũng có
hai mặt: tích cực và tiêu cực. Cái chính là cách chúng ta làm thế nào để phát huy
được thế mạnh của nó và loại bỏ dần những hạn chế nảy sinh trong quá trình thực
hiện. Sau đây là một số giải pháp để thực hiện thành công mô hình học tập nhóm
theo phương pháp mới.
10
III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN:
Giải pháp 1: Phân chia nhóm học sinh một cách khoa học, đảm bảo
thành phần nhóm gồm những học sinh có năng lực, khả năng nhận thức khác
nhau.
* Mục đích: Giúp học sinh các nhóm có cơ hội ngang bằng nhau trong học
tập và hoàn thành nhiệm vụ nhóm. Thúc đẩy tinh thần thi đua của học sinh giữa
các nhóm với nhau.
* Biện pháp thực hiện: Tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của tiết học mà
ta có nhiều cách chia nhóm, nhiều mô hình nhóm khác nhau. Có khi là nhóm hai,
nhóm bốn (ở hoạt động tìm hiểu chủ đề, Vẽ cùng nhau); nhóm sáu, nhóm bảy hoặc
nhóm tám (ở hoạt động Vẽ theo nhạc, Xây dựng cốt truyện…). Mỗi bàn có hai
học sinh ngồi nên giáo viên không chia thành nhóm ba vì về mặt thẩm mĩ lớp học
nhìn sẽ rất lộn xộn, giữa các nhóm không có “ranh giới” dẫn đến tình trạng nhóm
này làm ảnh hưởng nhóm kia khi cùng làm việc. Khi thành lập nhóm cần lưu ý khả
năng làm việc, năng lực cá nhân và mối quan hệ giữa các thành viên. Điều này là
vô cùng quan trọng, bởi vì:
+ Nếu một nhóm có nhiều học sinh giỏi, các em có khả năng suy đoán,
tưởng tượng, diễn đạt và sáng tạo thì khi hoạt động nhóm các em sẽ mau chóng
hoàn thành tốt công việc được giao. Ngược lại, nhóm có nhiều học sinh chậm tiếp
thu không chỉ khó hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị tâm lý chán nản, mặc cảm do
không bằng nhóm bạn.
+ Đối với những nhóm nhỏ, giáo viên phải chú ý mối quan hệ giữa các thành
viên. Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi ở bậc Tiểu học, các em chỉ thích làm, thích
học cùng với những người bạn mà các em muốn. Nếu trong nhóm có một đối
tượng mà các em không thích là đối tượng đó sẽ bị “tẩy chay” ngay. Thay vì các
em cùng hăng hái học tập thì đổi lại là thái độ dè chừng, mất đoàn kết. Không nên
ép buộc các em phải hoàn toàn theo chủ ý sắp đặt của giáo viên vì như thế các em
sẽ mất đi sự thoải mái, nhịp nhàng trong các hoạt động của nhóm.
Nhưng làm thế nào để chia nhóm được như yêu cầu trên? Có một số biện
pháp sau:
+ Nếu là nhóm hai, nhóm bốn: Giáo viên có thể sắp xếp, phân chia nhóm
theo vị trí các em đang ngồi để không mất thời gian di chuyển. Vấn đề nhiều học
sinh yếu hay nhiều học sinh giỏi trong cùng một nhóm sẽ ít khi xảy ra. Vì đại đa số
giáo viên chủ nhiệm đều sắp xếp học sinh có học lực khác nhau ngồi xen kẽ (theo
hình thức Đôi bạn cùng tiến, các em tự chọn bạn) để các em hỗ trợ, giúp đỡ nhau.
+ Nếu là nhóm sáu, nhóm bảy, nhóm tám: Giáo viên có thể tạo nhóm bằng
hình thức ngẫu nhiên, ghép hai nhóm nhỏ thành một nhóm lớn hơn. Cũng nên thay
đổi thành phần nhóm, cách ghép nhóm theo từng chủ đề, chứ không theo từng tiết,
vì theo phương pháp mới mỗi tiết tiếp theo trong cùng một chủ đề là một phần gắn
kết liền với hoạt động của tiết trước. Cần lưu ý rằng sự thay đổi giữa các hình thức
thành lập nhóm là hết sức cần thiết để tránh sự nhàm chán trong học tập. Cách thực
hiện như sau:
+ Cách 1: Cứ hai nhóm mang số chẵn hoặc hai nhóm mang số lẻ theo thứ tự
từ bé đến lớn ghép lại với nhau ( nhóm 1+3, nhóm 2+4,…);
+ Cách 2: Hai nhóm có thứ tự liên tiếp ghép lại (nhóm 1+2, nhóm 2+3,…).
11
+ Ngoài ra giáo viên cũng có thể cho các em được tự thỏa thuận và chọn
nhóm khác ghép cùng với nhóm mình…Cho dù là cách nào thì giáo viên cũng phải
tạo nề nếp, thói quen ngay từ đầu năm học và duy trì thường xuyên, để khi có yêu
cầu là học sinh biết thực hiện ngay, không làm mất thời gian và gây mất trật tự lớp
học.
Để hoạt động nhóm có hiệu quả, thì một việc không thể thiếu đó là bầu
nhóm trưởng. Giáo viên có thể để các em tự bầu nhóm trưởng cho mình, nhưng
cần lưu ý các em chọn những bạn nhóm trưởng phải là người có kết quả học tập
tốt, có ý thức giúp đỡ các thành viên trong nhóm, có khả năng trình bày lưu loát
vấn đề mà giáo viên đề ra.
Việc phân nhóm cần thực hiện sao cho giáo viên có thể theo dõi, đánh giá
hoạt động nhóm nhưng đồng thời cũng đảm bảo phát huy tính tích cực của mỗi học
sinh. Về lý thuyết, một nhóm lý tưởng nhất gồm từ 4 đến 6 thành viên, vì quá
nhiều nhóm nhỏ thì giáo viên sẽ không kiểm tra hết được, nhóm quá đông thì sẽ
nhiều vấn đề nảy sinh. Trong thực tế, tùy theo từng hoạt động và quy mô lớp học
giáo viên có thể thay đổi linh hoạt sắp nhóm cho phù hợp. Ở đầu năm học, sự phân
nhóm có thể mang tính ngẫu nhiên do giáo viên chưa nắm được năng lực của học
sinh. Tuy nhiên, sau đó giáo viên cần điều chỉnh sao cho có sự cân bằng năng lực
học tập giữa học sinh các nhóm với nhau, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác,
giúp đỡ trong học tập giữa các thành viên trong nhóm.
Ngoài ra giáo viên cũng cần sắp xếp vị trí các nhóm sao cho phù hợp với
từng hoạt động để các em thuận lợi trong quá trình làm việc. Ví dụ: Đối với hoạt
động Vẽ cùng nhau thì chỉ cần sắp xếp bàn theo thứ tự như ở lớp là được vì các em
chỉ cần quay lại với nhau thành một nhóm 4. Ở hoạt động Vẽ theo nhạc, giáo viên
cần sắp xếp khoảng cách giữa các nhóm sao cho các em có thể di chuyển dễ dàng
xung quanh bàn học của nhóm mình, tạo khoảng trống giữa lớp để các em có thể
cắt, dán tranh thuận lợi. Có thể sắp xếp theo mô hình sau:
* Mục đích: Lôi cuốn học sinh tích cực tham gia học tập, tránh gây ồn làm
ảnh hưởng lớp học kế bên.
* Biện pháp thực hiện:
Trong giảng dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới, các hoạt động yêu cầu
phải tổ chức hình thức hoạt động nhóm đó là:
+ Vẽ cùng nhau.
+ Xây dựng mô hình từ vật tìm được.
+ Xây dựng cốt truyện.
Để hoạt động nhóm có hiệu quả, trước tiên giáo viên cần rèn luyện cho học
sinh kỹ năng hợp tác nhóm bao gồm : kỹ năng hiểu được nhu cầu của người khác,
kỹ năng biểu đạt một quan điểm, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thảo luận, kỹ năng
bảo vệ quan điểm, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn … Cần nói rõ cho học sinh rằng
đánh giá kết quả theo nhóm nhưng cũng dựa vào sự phối kết hợp của từng cá nhân.
Học sinh cần nhận thấy mọi thành viên cần phải có trách nhiệm đóng góp, mọi
thành viên đều phải hoàn thành công việc, mọi thành viên đều phải được lĩnh hội
kiến thức. Thành công của nhóm chính là thành công của mỗi cá nhân.
Yêu cầu học sinh khi làm việc nhóm phải thực hiện theo đúng những qui
định sau:
12
+ Mỗi thành viên trong nhóm đều phải có trách nhiệm hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao.
+ Phải biết lắng nghe ý kiến của bạn và xem xét ý kiến nào là hợp lý nhất,
không được cố gắng tự làm theo chủ ý của bản thân.
+ Khi thực hiện việc phân công nhiệm vụ,mỗi cá nhân sẽ tự nhận phần việc
của mình cho phù hợp năng lực cá nhân. Đồng thời các thành viên trong nhóm sẽ
bàn bạc và quyết định ai – việc gì.
+ Nhóm trưởng có nhiệm vụ nhắc nhở các bạn trong nhóm khi trao đổi cần
nói vừa đủ nghe, không ảnh hưởng nhóm bạn và lớp kế bên.
Những yêu cầu đưa ra là vậy, nhưng thực tế khó khăn và phức tạp hơn
nhiều. Nếu tổ chức hoạt động nhóm ở các khối lớp Ba đến lớp Năm ở tất cả các
môn học nói chung thì tương đối nhẹ nhàng và không mất nhiều thời gian. Còn đối
với các khối lớp Một, Hai, quản lý hoạt động nhóm luôn là một vấn đề phức tạp và
gây mất nhiều công sức, thời gian của giáo viên. Do các em chưa có khả năng,
chưa biết phân công công việc hợp lý nên giáo viên phải thường xuyên bao quát
lớp để hỗ trợ. Ví dụ như khi vẽ cùng nhau, thường có tình trạng em vẽ không kịp
giờ - em không biết làm gì. Những trường hợp như thế giáo viên phải giúp các em
dàn trải công việc một cách hợp lý như: nhắc các em phụ bạn vẽ màu vào hình, vẽ
thêm vào những khoảng trống trong tranh, tùy vào khả năng của các em mà giáo
viên có những gợi ý thích hợp. Hay như khi tổ chức trò chơi học tập Vẽ tiếp sức,
học sinh dưới lớp hay hò hét, đứng ngồi rất lộn xộn. Để khắc phục vấn đề này, giáo
viên có thể thực hiện như sau: Trong khi các đội thi vẽ trên bảng thì học sinh dưới
lớp sẽ hát 1 bài (lần 1 hát chậm, lần 2 hát nhanh hơn), khi hát hết bài thì các đội thi
vẽ phải ngừng tay. Đội nào vẽ nhanh, vẽ đẹp nhất là đội thắng cuộc. Qua thực tế áp
dụng cho thấy một kết quả thật khả quan, lớp học đảm bảo được trật tự và sinh
động hơn nhiều.
Bên cạnh những giải pháp trên, để quản lý tốt hoạt động nhóm, để trật tự lớp
học đảm bảo theo yêu cầu thì giáo viên phải có biện pháp để các em tích cực tham
gia học tập, cuốn hút các em vào các hoạt động chung. Có như thế các em sẽ
không còn nói chuyện riêng hay đùa giỡn trong giờ học. Để làm được điều này thì
khi giao việc giáo viên phải chú ý giao công việc vừa sức với học sinh, phù hợp
với số lượng thành viên trong nhóm. Ví dụ như ở lớp Bốn, Năm, giáo viên có thể
yêu cầu các em tạo hình bằng uốn dây thép, nhưng đối với các lớp Một, Hai thì
điều này khó thực hiện. Thay vào đó có thể là hoạt động vẽ cùng nhau. Bên cạnh
đó văn nghệ giữa tiết cũng là một trong những cách để giúp cho học sinh giảm bớt
những mỏi mệt, thêm phần hứng thú với môn học. Nếu giáo viên tập cho các em
một số bài hát quen thuộc kết hợp với múa vận động (mang tính chất tập thể dục là
nhiều) thì các em sẽ vô cùng thích thú.
Trong quá trình học sinh làm việc nhóm, giáo viên không được can thiệp sâu
vào công việc của các em mà chỉ gợi ý để các em thực hiện tốt hơn. Giáo viên có
thể bổ sung những gợi ý và các câu hỏi để giúp học sinh phát hiện vấn đề và tăng
hứng thú làm việc nhóm. Giáo viên theo dõi tổng quát, phát hiện và hỗ trợ cho
nhóm có khó khăn, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những lệch lạc của học sinh. Giáo
viên phải hạn chế đến mức thấp nhất việc nói của mình trong khi các em đang hoạt
động nhóm. Nếu cần, giáo viên cho cả lớp dừng lại để tập trung chú ý nghe giáo
13