Skkn làm thế nào giúp trẻ 5 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái và học đọc, học viết để trẻ tự tin bước vào lớp 1

  • 16 trang
  • file .pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
LÀM THẾ NÀO GIÚP TRẺ 5 TUỔI HỌC
TỐT MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI VÀ
HỌC ĐỌC, HỌC VIẾT ĐỂ TRẺ TỰ TIN
BƯỚC VÀO LỚP 1
Họ và tên: nguyễn thị thủy
GV trường MầM NON cam Thủy
MỤC LỤC
Phần I: Cơ sở chọn đề tài.
1.Lý do chọn đề tài.
2.Cơ sở lý luận.
3.Cơ sở thực tiễn
Phần II: Biện pháp thực hiện
Phần III:Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm
1. Kết quả đạt được.
2.Bài học kinh nghiệm.
Phần IV: Kết luận và kiến nghị.
1. Kết luận.
2. Kiến nghị.
ĐỀ TÀI:
LÀM THẾ NÀO GIÚP TRẺ 5 TUỔI HỌC TỐT MÔN LÀM
QUEN CHỮ CÁI VÀ HỌC ĐỌC, HỌC VIẾT ĐỂ TRẺ TỰ TIN
BƯỚC VÀO LỚP 1
PHẦN I: CƠ SỞ CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết,làm quen chữ cái (LQCC) là một hoạt động rất quan
trọng và thiết thực với trẻ mầm non. Làm quen chữ cái giúp trẻ mẫu giáo phát
triển các thao tác trí tuệ, trí nhớ, tư duy, phân tích, tổng hợp...LQCC góp phần
hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, giúp trẻ mở rộng sự hiểu biết về thế
giíi xung quanh,làm cho ngôn ngữ của trẻ ngày càng phát triển mở rộng. Hơn
nữa hoạt động làm quen chữ cái và cho trẻ làm quen với việc học đọc, học viết
rất quan trọng đối với trẻ. Nếu trẻ không nắm vững chữ cái và học đọc, học viết
thì lên lớp 1 trẻ sẽ không thể tiếp thu bài học nhanh được, bởi vì bước vào lớp 1
trẻ sẽ học kết hợp âm và chữ, âm, vần, nhận diện chữ, dạy ghép vần, tư thế ngồi,
cách cầm bút. Nếu ở mẫu giáo trẻ không nắm vững các chữ cái và học đọc, học
viết thì vào lớp 1 trẻ sẽ không tự tin dẫn đến lúng túng, trong khi học trẻ không
đạt được kết quả tốt, cho nên phải tập cho trẻ nắm vững các chữ cái và học đọc,
học viết để tạo tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1 phổ thông. Do thế phải yêu cầu trẻ
nhận biết và phát âm đúng các chữ cái tiếng việt, trẻ nhận biết chữ cái thông qua
tri giác bằng âm thanh, nhận biết các chữ in hoa, in thường, viết hoa, viết
thường, trẻ biết cách liên hệ các chữ cái với các từ đã học và tìm ra chữ cái có
trong các từ đó, làm quen với cách tách âm, ghép âm thông qua đó cho trẻ làm
quen với các vị trí của các âm trong từ, trẻ biết các kỹ năng ban đầu và tiếp tục
đọc, viết; cách ngồi viết, cách cầm bút, mở sách, đọc…Luyện khả năng chủ ý có
chỉ định, biết tập trung, lắng nghe, yêu cầu những kỹ năng; nghe, nói (tiếp nhận,
viết, biểu lộ), mở rộng vốn hiểu biết để hình thành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
cho trẻ.
Thông qua các buổi tham quan ở trường tiểu học, sinh hoạt, lao động
thông qua các trò chơi…Cô giáo gợi mỡ đọc cho trẻ nghe qua một lần rồi
khuyến khích trẻ đọc một cách rõ ràng, mạnh lạc, không nói ngọng, nói lặp, nói
lí nhí phát âm phải đúng chính xác.
Việc tăng cường cho trẻ nắm vững các chữ cái và học đọc, học viết góp
phần kích thích phát triển tư duy, thể hiện ở trẻ xác định được tính chất đặc điểm
của các chữ đó bằng cách tìm kiếm thông qua đồ vật , trò chơi .Trẻ em nắm vững
các chữ cái và học đọc và học viết để trẻ tự tin chuẩn bị những kỹ năng cần thiết
trước khi bước vào lớp 1.
Làm quen với các chữ cái và học đọc, học viết thông qua các hình ảnh, đồ
dùng dạy học, đồ chơi qua các trò chơi trí tuệ, thông qua các hoạt động khác
như: tạo hình, kể chuyện, hoạt động vui chơi, môi trường xung quanh, không
gian lớp học..để tạo điêu kiện cho trẻ nắm được các chữ cái và học đọc, học viết
được tốt. Đây là cơ sở quan trọng để trẻ tiếp nhận tri thức khi bước vào trường
phổ thông.
2. Cơ sở lý luận:
Trong trường mầm non giáo viên giữ vai trò quan trọng là lực lượng nồng
cốt quyết định chất lượng giáo dục. Là người phát hiện bồi dưỡng cho trẻ, là
người định hướng cho sự phát triển sau này của trẻ, xây đắp tâm hồn lành mạnh
của trẻ.
Ngay từ nhỏ, trẻ được tiếp xúc với người lớn và sự vật hiện tượng xung
quanh. Dần dần trẻ bắt đầu có khái niệm về thế giới xung quanh, rồi có nhu cầu
vốn hiểu biết hơn về tên gọi đặc điểm của các sự vật. Chính vì thế việc dạy trẻ
làm quen với chữ cái và học đọc học viết đóng vai trò hết sức quan trọng, hình
thành và phát triển các năng lực trí tuệ như: Cảm giác, tư duy, ngôn ngữ mạch
lạc và phát triển các khả năng chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng. Hơn nữa việc cho trẻ
làm quen với các chữ cái và học đọc học viết cho trẻ 5 tuổi cũng là một trong
những mục đích chuẩn bị cơ sở cho trẻ bước vào lớp 1 một cách dễ dàng hơn.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trong của bộ môn làm quen chữ cái bản
thân lại được học tập tiếp thu chuyên đề và được nhà trường phân công trực tiếp
phụ trách lớp đổi mới 5 tuổi. Tôi càng cố gắng tìm mọi biện pháp đưa chuyên đề
làm quen chữ cái đến với trẻ một cách nhẹ nhàng có hiệu quả.
Song trong quá trình thực hiện bản thân tôi gặp nhiều thuận lợi cùng
không ít khó khăn.
3. Cơ sở thực tiễn:
Qua nhiều năm thực hiện chuyên đề làm quen văn học chữ viết, bản thân
tôi nhận thấy có một số trẻ ở lớp tôi rất thích đọc chữ và học đọc, học viết nhưng
trẻ nhận mặt chữ qua các đồ dùng, tranh ảnh, sách tranh…còn hạn chế.
Môi trường cho trẻ hoạt động còn nghèo nàn, sách tranh, truyện thơ, tranh
chữ to…còn ít.
Trẻ hay bắt chước đọc theo quán tính đọc vẹt.
Nhận thức của trẻ không đồng đều, có trẻ cô chỉ đọc 1,2 lần thì trẻ đã nhớ
được mặt chữ và phát âm lại đúng chữ, nhưng vẫn còn nhiều cháu phát âm đi
phát âm lại nhiều lần, thông qua các trò chơi mà trẻ vẫn không nhớ được mặt chữ
mà chỉ đọc vẹt.
Số trẻ không nắm được mặt chữ, phát âm không rõ ràng chiếm tỷ lệ nhiều.
Số trẻ chưa mạnh dạng tự tin trong khi đọc viết cũng còn nhiều.
Còn có một số trẻ phát âm chưa chính xác còn nói lắp nói ngọng như: chữ
khó (n, s, p, l, x, b).
Số trẻ nắm được các chữ cái tiếng việt đạt 80%.
Số trẻ nắm được mặt chữ qua các đồ dùng, tranh ảnh qua các trò chơi đạt
60%.
Trẻ phân biệt được các chữ gần giống nhau (p, q, b, d, m, n) đạt 70%.
Trẻ biết cách ghép âm đạt 40%.
Trẻ tập đọc, tập viết, cách ngồi, cách cầm bút, mở sách đọc đạt 50%.
Trẻ nhận biết các kiểu chữ (in hoa, in thường, viết thường, viết hoa) đạt
70%.
Với tình hình trẻ như trên nên khi thực hiện cho trẻ làm quen chữ cái, nắm
được chữ và học đọc, học viết qua các đồ dùng tranh ảnh, qua các trò chơi ở lớp
tôi còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tôi luôn trăn trở, suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu
để có những biện pháp làm thế nào cho trẻ nắm vững các chữ cái và học đọc, học
viết một cách có hiệu quả để tạo tiền đề cho trẻ tự tin bước vào lớp 1 một cách
tốt nhất.
PHẦN II : biÖn PHÁP THỰC HIỆN
1: Làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng góc " Bé làm quen với chữ cái"
tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
Trang trí lớp học cho trẻ 5 tuổi khác hẳn với trang trí ở lớp bé, nhỡ.Trên
mỗi bức tranh, góc đồ chơi đều có chữ viết để trẻ có thể đọc ghi nhớ mặt chữ và
tạo điều kiện ban đầu cho trẻ làm quen với chữ viết .
Xây dựng kế hoạch tuần, tháng theo chủ đề, chủ điểm đúng với hình thức
thực tiển của lớp mình.
Những đồ dùng đồ chơi sản phẩm; vẽ, nặn, xé dán, cắt dán …đều phải viết
chữ để hàng ngày kích thích trẻ quan sát và tìm các chữ cái liên hệ với các chữ
cái đã học, khi trẻ nhớ được các chữ cái đó trẻ có thể đọc dòng chữ một cách rõ
ràng để trẻ làm quen lần sau trẻ sẽ đọc đúng như vậy ( trẻ đọc theo cách riêng
của mình ).
Cô giáo nên xây dựng tạo góc “ thư viện ”,"góc bé làm quen chữ cái" với
những cuốn truyện tranh sách tranh để trẻ tự đọc,những chữ cái ngộ nghĩnh để
trẻ vẽ theo các chữ đó ,có những cuốn sách đen trắng để cho trẻ tô màu, các sách
trò chơi phát triển trí tuệ “ bé vẽ” trò chơi về nét chữ …
Khi trẻ đọc, viết cô giáo luôn quan sát hướng dẫn cách mở sách rồi đọc
từng trang một và bắt đầu đọc từ trang đầu tiên và đến kết thúc trang sách. Khi
cô đọc cho trẻ nghe thì cô hướng sự chú ý của trẻ vào từng bức tranh, một trẻ 1
cuốn sách giống của cô để trẻ dễ theo dõi. Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát . Qua đó
giúp cho trẻ khả năng ghi nhớ, khả năng hiểu biết của trẻ và sau đó cô giáo cho
trẻ đọc theo sự hiểu biết của trẻ. Sau khi trẻ đọc cô giáo gợi ý cho trẻ tìm các chữ
cái đã học trên trang sách,rồi tìm những chữ cái giống nhau dùng bút chì khoanh
tròn hoặc gạch chân những chữ cái đã học hướng dẫn trẻ đoán biết ý nghĩa nội
dung qua các dấu hiệu gợi ý của tranh.
Cho trẻ làm quen với việc người lớn viết chữ.
Hướng dẫn trẻ về tư thế ngồi đúng khi tập tô các chữ cái.
Luôn thay đổi các hình thức cho trẻ hoạt động như tham quan, dạo chơi
tham các con vật nuôi, gọi tên các con vật nuôi, biết được các hiện tượng thiên
nhiên… tham quan trường tiểu học, nhằm tạo môi trường để mở rộng thêm hiểu
biết cho trẻ,
Thông qua việc phát âm đúng các tiếng, các từ nếu chỉ cho trẻ làm quen
với chữ bằng cách nhận mặt chữ thì trẻ mới cảm nhận ở mức cảm tính (thông
qua các cơ quan cảm giác, tri giác) mà cần cho trẻ làm quen với các chữ cái ( đặc
biệt các chữ cái khó) là âm đầu của tiếng , từ giúp cho trẻ phát triển khả năng bắt
âm một cách dể dàng hơn.
Tạo môi trường hoạt động vui chơi cho trẻ thông qua học mà chơi chơi mà
học đặc biệt là trò chơi học tập đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục
trí tuệ và dạy học cho trẻ đối với việc học đọc học viết.Sử dụng trò chơi học tập
là một hình thức tổ chức dạy học cho trẻ làm quen kĩ năng tập đọc tập viết, cách
ngồi cách cầm bút, mở sách. Thông qua các trò chơi giúp trẻ tiếp thu, củng cố
những tri thức và kỹ năng một cách nhẹ nhàng.
Ví dụ: Thông qua hình vẽ, đồ dùng,con vật, đồ vật cho trẻ điền thêm chữ
cái còn thiếu trong từ bằng cách phát âm, gọi tên những đồ dùng, con vật, đồ vật
đó… để trẻ nhận biết những chữ cái vừa học, để trẻ nhận biết vị trí các âm tiết
trong một tiếng hoặc từ và làm quen với việc tách âm, ghép âm trẻ đã làm quen
với trò chơi tạo tiền đề khi trẻ lên lớp 1 trẻ sẽ thuận lợi hơn trong việc tách ghép
âm.
Ngoài ra việc tạo môi trường hoạt động phong phú và phù hợp với trẻ như
chơi xếp hình, xâu hạt, lắp ráp chơi với đất nặn…giúp cho sự phát triển các kỉ
năng sử dụng cho kỹ năng trẻ tập viết sau này đối với trẻ.
Tạo môi trường cho trẻ bằng cách viết tên ở các đồ dùng, đồ chơi, tên của
mình, tên đồ dùng cá nhân,.. khi vui chơi chuẩn bị giấy bút ở mỗi góc chơi cho
trẻ
Ví dụ : Góc phân vai viết tên các mặt hàng, nấu ăn viết thực đơn một số
thực phẩm …để hình thành ở trẻ tính hiếu kỳ đối với ngôn ngữ viết.
2: Tạo điều kiện giúp trẻ mạnh dạn tự tin để trẻ nắm vững các chữ
cái và học đọc học viết:
Qua thực tế của lớp, tôi đã nắm được tâm lý và đặc điểm của từng trẻ,tôi
luôn gần gũi quan tâm hơn đối với những trẻ cá biệt, trò chuyện với trẻ mọi lúc
mọi nơi thông qua các đồ dùng đồ chơi…để hỏi trẻ và cho trẻ đọc theo cô và cho
trẻ đọc lại. Cô hỏi trẻ:" con vừa đọc xong từ hoặc tiếng đó có chữ cái gì mà con
đã học rồi ?'và cho trẻ phát âm lại chữ cái đó, để tạo tự tin cho trẻ khi có cô cùng
tham gia với mình.
Trong khi trẻ hoạt động cô phải tạo cho trẻ cảm xúc thỏa mái để trẻ hứng
thú tham gia.
Ví dụ: Cho trẻ làm quen chữ x-v, thay vì yêu cầu trẻ viết hai nét xiên
phải, trái, giáo viên yêu cầu hoặc gọi ý trẻ vẽ cho cô hai cây kem, hai nét xiên
tạo ra 2 cây kem ngon, hoặc chú hề đội mủ sẽ có dạng chữ ô hoặc vẽ quả trứng
gà có dạng chữ o… Từ bất kỳ đồ vật nào, sự vật nào trẻ quan sát và ghi nhớ
được đều có liên quan đến sự liên tưởng đến những chữ cái trẻ học, giúp cho trẻ
khắc sâu kiến thức hơn.
Luôn giúp đỡ, khuyến khích động viên trẻ tham gia tích cực khi trẻ đã
phát âm đúng chữ rõ ràng, mạch lạc, và khi cầm bút ngồi viết đúng các nét chữ
đúng tư thế để giúp trẻ mạnh dạn hơn trong khi học đọc học viết.
Đối với những trẻ nói lí nhí chưa mạch lạc, rõ ràng, phát âm chưa chính
xác tôi luôn chú ý sửa sai và hướng dẫn trẻ phát âm cùng cô nhiều lần thông qua
mọi lúc mọi nơi để trẻ phát âm đúng và nắm vững được mặt chữ.
Với trẻ nói ngọng, nói lắp trẻ còn rụt rè tôi đến bên trẻ cùng phát âm với
trẻ để trẻ phát âm lại cùng cô chữ cái đó để trẻ ghi nhớ hơn.
Với những trẻ cầm bút chưa được tôi đến bên trẻ cầm tay trẻ cho trẻ viết
theo cô từng nét chữ để trẻ dễ dàng tự tin trong khi tô viết chữ.
3: Tổ chức cho trẻ làm quen các chữ cái học đọc học viết qua các trò
chơi, đồ dùng đồ vật và các góc chơi…:
Chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ chơi đầy đủ phong phú ở các góc chơi
Tổ chức các hoạt động trãi nghiệm hàng ngày cho trẻ làm quen với việc
đọc viết, đọc câu thơ, câu chuyện, viết tên các đồ vật, tên câu chuyện, câu thơ…
Tổ chức môi trường chữ viết phong phú giúp trẻ dần dần nhận thức về chữ
viết, về sự liên quan giữa những gì được viết và những chữ gì trẻ đọc được, luôn
thay đổi nội dung hình thức cho trẻ xem và đọc cho trẻ nghe các loại sách khác
nhau như thơ, tranh có viết chữ to…
Các đồ dùng chơi qua các góc chơi phải viết bằng chữ to.
Cho trẻ làm quen với các từ, tiếng , câu có ý nghĩa đặt biệt đối với cá nhân
trẻ.
Trẻ ngồi viết đúng tư thế, cầm bút bằng tay phải qua các góc chơi
Thông qua các trò chơi "Đồng hồ kì diệu ","Tìm đúng nhà","Thi xem ai
nhanh " Xếp đúng thứ tự","Tìm bạn","Tìm chữ cái qua tranh"," Tai ai tinh-ai tinh
mắt ',"Tìm đúng chỗ "," Đồ Mi Nô" chọn chữ cái cho tranh, xếp chữ bằng hột
hạt, Điền chữ cái còn thiếu trong từ ''. Vẽ nét… Qua những trò chơi đó giúp cho
trẻ rất nhiều trong quá trình chơi trẻ sẽ nắm vững mặt chữ, đọc viết và giúp viết
được các chữ trẻ sẽ ghi nhớ sâu hơn.
4: Kích thích học đọc, học viết hàng ngày cho trẻ:
Tôi luôn tập cho trẻ học nói, tập trả lời câu hỏi, tập cầm bút tô viết chữ
khuyến khích trẻ sử dụng tái tạo lại các chữ cái đã đọc viết hàng ngày của trẻ,
hỏi trẻ những câu hỏi gợi mở.
Ví dụ: Trong từ con gà trống được bắt đầu bằng chữ nào ?
Những trẻ phát triển ngôn ngữ học đọc, học viết tôi luôn dẫn dắt trẻ đọc
hết từ, đọc cả câu, viết từ ghép.
Một số trẻ phát triển chưa tốt trong khi đọc, viết tôi luôn động viên khuyến
khích trẻ để trẻ thực hiện tự tin mạch lạc hơn.
Không nên thúc dục gò ép trẻ đọc viết chữ.
Thông qua các ngày lễ, kích thích trẻ làm thiệp và viết vào đó những lời
chúc của mình gửi đến bạn bè, thầy cô, cha mẹ…những buổi trò chuyện theo các
chủ đề phải nhằm mục đích giúp trẻ phát triển trí nhớ, tập trẻ quan sát có chủ
định để nghe nhớ, tập trẻ trả lời có lôgic luyện đặt câu.
Kích thích trẻ tự tin, mạnh dạn trong khi đọc và viết chữ để tạo tiền đề cho
trẻ bước vào lớp 1 một cách tốt hơn.
5.Tæ chøc cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i mäi lóc mäi n¬i.
Ngoµi giê ho¹t ®éng chung cña bé m«n, t«i lªn kÕ ho¹ch ®­a chuyªn ®Ò
LQCC vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ ho¹t ®éng gãc, ho¹t ®éng ngoµi trêi, ho¹t
®éng chiÒu...lång ghÐp ch÷ c¸i vµo c¸c m«n häc kh¸c: v¨n häc ,m«i tr­êng xung
quanh,thÓ dôc,t¹o h×nh...Lµm quen ch÷ c¸i lµ m«n häc hÕt søc kh« khan nªn t«i
cè t×m tßi ®­a ch÷ c¸i ®Õn víi trÎ b»ng c¸c trß ch¬i míi l¹ hÊp dÉn nh­: TC ''
quay xæ sè", " ®¸nh cê",h¸i hoa trong v­ên"...t×m c¸c ch÷ c¸i cã trong tªn cña
m×nh,tªn cña b¹n, ®å dïng c¸ nh©n...Th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh tæ chøc cho
trÎ dïng hét h¹t, giÊy, cñ qu¶...xÕp, c¾t d¸n t¹o h×nh c¸c ch÷ c¸i.
Víi nh÷ng trÎ kü n¨ng t« viÕt cßn yÕu, t«i dµnh nhiÒu thêi gian luyÖn thªm
ë ho¹t ®éng gãc,sinh ho¹t chiÒu,cho trÎ tËp cÇm bót t« c¸c ®­êng nÐt c¬ b¶n, t«
ch÷ theo c¸c chÊm mê c« ®· chÊm s½n, phèi hîp víi bè mÑ trÎ luyÖn thªm cho
trÎ lóc ë nhµ. Riªng kü n¨ng ph¸t ©m ®óng ®· lµ mét vÊn ®Ò kh¸ nan gi¶n v× mçi
khi trÎ ®· nãi chít, nãi ngäng th× rÊt khã s÷a,do ®ã tr­íc hÕt c« gi¸o ph¶i dïng tõ
ng÷ chÝnh x¸c ph¸t ©m râ rµng ë mäi lóc mäi n¬i.Khi cho trÎ lµm quen mét ch÷
c¸i míi c« ph¶i tËp trÎ ph¸t ©m nhiÒu lÇn,trÎ lµm quen kh«ng chØ lµ ch÷ c¸i ®¬n
thuÇn mµ c¸c ch÷ c¸i ®ã g¾n liÒn víi c¸c tõ ng÷ cã ý nghÜa víi nh÷ng ©m khã dÔ
lÉn lén nh­ s-x, b-p,v-r...t«i chó träng vµo c¸ch so s¸nh ph­¬ng thøc ph¸t ©m ®¬n
gi¶n, dÔ hiÓu,dïng c¸c h×nh ¶nh ®å vËt quen thuéc cã tªn gäi chøa c¸c ch÷ c¸i ®ã
cho trÎ ph¸t ©m.MÆt kh¸c , ë mäi lóc mäi n¬i t«i th­êng chó ý theo dâi luyÖn trÎ
nãi ®óng , s÷a sai kÞp thêi, ®Æc biÖt c¸c giê ho¹t ®éng ngoµi trêi: khi quan s¸t t«i
chó träng vµo viÖc khuyÕn khÝch trÎ dïng c¸c tõ l¸y, tõ míi, nh­: lung lay,lung
linh,nhÌ nhÑ,xanh ng¾t xanh biÕc, r× rµo,µo ¹t...®Ó miªu t¶ hiÖn t­îng phï hîp ®èi
t­îng trÎ quan s¸t.§ång thêi t«i lu«n t×m tßi s­u tÇm c¸c bµi dång dao,ca dao, lêi
h¸t ru , c©u nãi vÇn vÒ trß ch¬i d©n gian ë ®Þa ph­¬ng ®Ó luyÖn thªm cho trÎ,
kh«ng nh÷ng nã gióp trÎ luyÖn ph¸t ©m mµ cßn båi bæ cho t©m hån trÎ ngµy cµng
trong s¸ng hån nhiªn.
6. Vận dụng các phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ
làm quen chữ cái, học đọc học viết tạo sự đồng đều trong lớp.
Đây là vấn đề cơ bản quyết định sự lĩnh hội các biểu tượng về chữ cái của
trẻ. Trước hết, tôi phải nghiên cứu kỹ, lựa chọn phướng pháp trọng tâm với từng
loại tiết, phối hợp nhiều phương pháp mềm dẻo linh hoạt. Khi tổ chức một tiết
hoạt động chung làm quen chữ cái, tôi chỉ gợi mở cho trẻ tự tìm tòi khám phá,
tìm kiếm các chữ cái trong thơ văn, tranh truyện chữ to... Qua đó trẻ được luyện
cách giở vở, liếc mắt khi đọc, được làm quen với nhiều kiểu chữ khác nhau như
chữ in thường, viết thường, biết vị trí từng chữ cái trong từ biết cách đọc cách
viết các từ. Sau đó tôi chỉ tổng hợp các kiến thức cơ bản giúp trẻ lĩnh hội dễ
dàng. Khi đặt hệ thống câu hỏi tôi phải nghiên cứu kỹ câu hỏi đặt cho đối tượng
nào sao cho trong một giờ hoạt động tất cả trẻ trong lớp đều được tham gia trả
lời, đồng thời tôi lên kế hoạch bồi dưỡng cho trẻ yếu cũng như tạo mọi điều kiện
cho trẻ giỏi phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.
7. Phối kết hợp với phụ huynh, nhà trường cùng các ban ngành khác.
Đây là nét đặc trưng của bậc học MN. Gia đình, nhà trường, xã hội đều là
môi trường giáo dục trẻ nên người cần có sự giáo dục đồng bộ, kết hợp chặt chẽ
để thống nhất biện pháp giáo dục có kết quả cao. Trước hết, tôi nhanh chống
nắm bắt tình hình, điều kiện, đặc điểm của lớp mình phụ trách rồi lên kế hoạch
triển khai họp phụ huynh, tuyên truyền tầm quan trọng của việc làm quen chữ
cái, việc đọc, viết. Báo cáo tình hình chất lượng của trẻ qua đợt khảo sát đầu
năm, thông báo chương trình kế hoạch, thời gian hoạt động của trẻ ở lớp, ở nhà,
nội dung mua sắm đầy đủ các loại đồ dùng phục vụ bộ môn. Có thể vận động
mỗi phụ huynh mua bộ chữ cái, vỡ tập tô, sách truyện... để bồi dưỡng thêm cho
trẻ học ở nhà.