Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi

  • 15 trang
  • file .doc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
PHÒNG GD&ĐT KIM SƠN
===========*0*==========
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO
4 -5 TUỔI
LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI
Người thực hiện : Nguyễn Thị Hồi
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị công tác : Trường MN Kim Mỹ
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn
Tháng 4 năm 2019
1
NỘI DUNG SÁNG KIẾN
I. GIẢI PHÁP CŨ THƯỜNG LÀM
Có thể nói rằng đồ chơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với trẻ, đồ chơi
không chỉ là giải trí mà còn có tác dụng giáo dục. Nó phát triển cả về thể chất lẫn
tinh thần.
Để làm được điều này, giáo viên cần phải trang bị cho mình những kiến thức
về chăm sóc giáo giục trẻ, hiểu đặc điểm của trẻ và kiến thức về làm đồ dùng đồ
chơi, có được những kiến thức định hướng một số nguồn vật liệu cần thiết, tiếp
theo phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để biết trước những nguyên vật liệu nào
mà trẻ có thể sưu tầm được. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ giao nhiệm vụ và hướng
dẫn trẻ cách sưu tầm, thu nhặt và bảo quản các nguyên vật liệu. Từ đó trẻ biết được
để làm được ĐDĐC cần phải làm như thế nào, bảo quản nó ra sao và chơi chúng
như thế nào để đạt hiệu quả.
Trường Mầm non Kim Mỹ là một trường chuẩn quốc gia, nhiều năm liền
được công nhận là trường tiên tiến cấp huyện. Được sự quan tâm của phòng giáo
dục Huyện Kim Sơn, các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương tạo điều kiện quan
tâm giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, tạo những điều
kiện thuận lợi để các cháu được và tham gia vào các hoạt động một cách tích cực.
Năm học 2018 - 2019 tôi tiếp tục giảng dạy tại lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi, bản
thân trực tiếp chăm sóc nuôi dạy trẻ, là điều kiện tốt để tôi tìm hiểu và giảng dạy
trẻ một cách phù hợp và hiệu quả hơn.
Đồng thời bản thân đã được tham gia các lớp học chuyên đề, các buổi làm đồ
dùng đồ chơi do nhà trường, phòng giáo dục tổ chức, được tổ chuyên môn, ban
giám hiệu nhà trường cho đi thăm quan học tập ở một số trường trong huyện về
việc thực hiện làm ĐDĐC tự tạo bằng các nguyên vật liệu có sẵn, tạo góc mở cho
trẻ hoạt động. Từ đó tôi có thêm kinh nghiệm làm ĐDĐC cho mình và hướng dẫn
trẻ làm đồ chơi.
Trong lớp được trang bị đồ dùng đồ chơi, 100% trẻ đều là học sinh 3 tuổi,
các cháu luôn chăm học nghe lời cô giáo,
Phụ huynh luôn quan tâm đến việc học tập của con em mình, đây cũng là
điều kiện tốt để giáo viên – phụ huynh – nhà trường có được các biện pháp tốt để
chăm sóc giáo dục trẻ.
Bên cạnh đó trong thực tế trường Mầm non Kim Mỹ cũng còn gặp nhiều khó
khăn về đồ dùng đồ chơi ở các nhóm lớp, mặc dù đã được nhà trường trang bị
nhưng số lượng chưa đáp ứng cho việc dạy và học theo kế hoạch của giáo viên đề
ra.
2
Đầu năm học lớp tôi vẫn còn một số khó khăn như:
- Đồ chơi cho trẻ hoạt động còn thiếu thốn
- Chưa đủ nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi theo ý tưởng
- Giáo viên ít có thời gian để nghiên cứu làm thêm những đồ dùng mới lạ.
- Đồ dùng tạ tạo trong quá trình sử dụng còn dễ bị hư hỏng do các cháu chơi
chưa biết cách gìn giữ cẩn thận.
- Khi làm ĐDĐC giáo viên còn phải tính toán nhiều đến kinh phí và hiệu quả
sử dụng.
- Trong lớp một số trẻ tiếp thu bài còn hạn chế, chưa hứng thú tham gia vào
quá trình sáng tạo ĐDĐC với các bạn nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
* Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy: Tháng 9 năm 2018.
Ý thức thu thập Trẻ hứng thú Trẻ sáng tạo, linh Ý thức biết trân
NVL có sẵn trong việc làm hoạt trong việc trọng và giữ gìn SP
ĐDĐC làm ĐDĐC do mình làm ra
Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ %
5/30 17 15/30 50 7/30 23 18/30 60
Thông qua kết quả của thực trạng trên với tổng số cháu có ý thức về thu thập
nguyên vật liệu sẵn có, trẻ hứng thú trong việc làm đồ dùng đồ chơi, có sáng tạo,
biết giữ gìn sản phẩm chưa cao. Chính vì vậy tôi thấy những giải pháp mà tôi
thường làm thực sự chưa đạt được hiệu quả cao nên tôi đã nghiên cứu và đưa ra
những giải pháp sau.
II. GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN
1. Nâng cao kiến thức cho bản thân về kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi.
Để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi một cách có hiệu quả thì trước hết
cần phải nắm được những kiến thức cơ bản như:
+ Quy trình hướng dẫn trẻ làm ĐDĐC
+ Biết thiết kế hoạt động làm ĐDĐC từ nguyên vật liệu sẵn có phù hợp với
từng chủ đề giáo dục.
+ Biết cách làm một số ĐDĐC bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương,
nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu từ thiên nhiên.
+ Ngoài ra còn phải biết cách tổ chức các hoạt động hướng dẫn trẻ làm
ĐDĐC tự tạo.
Vì vậy bản thân đã thăm quan ở một số trường có phong trào làm đồ dùng đồ
chơi sáng tạo. Ngoài ra tôi còn tham khảo cách hướng dẫn trẻ làm ĐDĐC trên
truyền hình, trên mạng Internet, một số sáng kiến hay của bạn bè đồng nghiệp và
một số tài tạp san, tạp chí giáo dục. Đồng thời tôi luôn tìm kiếm và sưu tầm những
3
hình ảnh “đẹp” được làm từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, từ thiên nhiên, từ
phế liệu...để làm “ngân hàng” ảnh tư liệu, làm cẩm nang cho bản thân mình.
Kết quả:
- Bản thân đã nắm được kiến thức hướng dẫn trẻ làm ĐDĐC cho trẻ mẫu
giáo. Tích lũy được phần nào kinh nghiệm quý báu cho bản thân và tự làm đồ dùng
dạy học phục vụ thiết thực cho các hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, bổ sung nhiều đồ dùng dạy học ở lớp và
hưỡng dẫn cho học sinh tự tay mình làm ra những đồ dùng đồ chơi giúp trẻ hoạt
động một cách tích cực hơn trong các hoạt động học tập và vui chơi.
- Sưu tầm được 120 hình ảnh các loại...
2. Tìm kiếm, thu gom và sử lý nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi.
Đồ chơi tự tạo thường có màu sắc rất đẹp, mới lạ, phong phú và hấp dẫn. Đồ
chơi tự tạo có thể nói là muôn hình muôn vẻ, bởi chúng được tạo ra từ những vật có
săn, dễ kiếm, dễ làm, nguồn đò chơi tự tạo là vô tận có thể dùng luôn những đồ vật
thông thường trong sinh hoạt hàng ngày, trực tiếp làm từ những vật liệu tự nhiên
làm đồ chơi, trò chơi bằng những vật liệu thu lượm được.
Muốn có được những nguồn nguyên vật liệu dồi dào để làm đồ dùng đồ chơi
trước hết tôi đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị sưu tầm, thu gom nguyên vật liệu.
Để tạo hứng thú cho trẻ tham gia vào hoạt động này một cách tích cực tôi đã
tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi như:
Trò chơi 1: “ Nhận dạng nguyên vật liệu qua mẫu”
Để chơi được trò chơi này tôi phải chuẩn bị sẵn 1 mẫu đồ chơi sau đó cho trẻ
chuyền tay nhau khi có hiệu lệnh dừng ở bạn nào thì bạn đó phải nói được một
nguyên vật liệu có trong đồ dùng, đồ chơi đó. Luật chơi là không được nhắc lại
nguyên vật liệu mà bạn đã nói trước.
Trước khi hướng dẫn trẻ làm một số đồ dùng, đồ chơi nào đó chúng ta cần:
- Xác định nguyên vật liệu cần dùng cho một hoạt động hướng dẫn trẻ làm ĐDĐC
để có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, đảm bảo sạch sẽ an toàn và sử
dụng dễ dàng.
Ví dụ: Để chuẩn bị nguyên liệu để hướng dẫn trẻ làm “ Con công” trẻ phải
kể được các nguyên vật liệu đó là: xốp màu, vỏ hộp sữa chua, thìa sữa chua, keo
nến, hột vòng; Hay để làm con “Gà mái” cần có: rơm, keo nến, hạt na, chỉ buộc;
Làm con “Hươu cao cổ” cần có: cói khô, xốp màu, que kem; Làm con bướm, con
cá cần có: vỏ ngao, vỏ trai, hạt vòng, xốp màu ; Làm “Thuyền buồm” cần có: Vỏ
can nước rửa bát, xốp màu, que kem; Làm con trâu cần có lá mít, lá đa; Làm chiếc
đồng hồ đeo tay cần có lá dừa....
- Trong quá trình chuẩn bị nguyên vật liệu để làm đồ chơi tôi cho trẻ quan sát
màu sắc ( xanh, đỏ, vàng...) hình dáng ( tròn, dài, nhọn, bẹt...) tính chất (cứng,
mềm, xốp, ráp...) tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc trực tiếp để nhận biết nguyên vật
liệu cần tìm kiếm và thu gom. Để làm được việc này tôi đã phối hợp chặt chẽ với
phụ huynh để giúp trẻ tìm kiếm. Khi trẻ đã tìm kiếm, sưu tầm nguyên vật liệu sẵn
có ở địa phương mà trẻ có thể tìm kiếm đươc như: vỏ ngao, vỏ hến, hộp giấy, vỏ
4
hộp sữa, viên sỏi các loại hột, hạt…. Tôi tiến hành xử lý (rửa sạch, phơi khô loại bỏ
những nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu). Sau đó cô cùng trẻ phân loại theo
nhóm, theo chất liệu và đưa vào kho bảo quản ( có dán ký hiệu để dễ lấy khi sử
dụng)
Trò chơi 2 : “ Nói nhanh – nói đúng”
Tôi chia lớp ra thành 2 đội.
Cách chơi: Cô nói nhóm nguyên liệu cần sưu tầm sau đó nhiệm vụ của các
đội là phải nói lên được một nguyên liệu có thể sử dụng làm đồ dùng đồ chơi.
Luật chơi: Đội nào kể được nhiều nguyên vật liệu hơn là đội đó thắng. Xác
định mức độ tham gia của trẻ cụ thể ( trẻ tham gia công đoạn nào trong quá trình
chuẩn bị nguyên vật liệu...)
Hình ảnh trẻ mang vật liệu
Phân loại, đóng thùng
Kết quả: Thu gom được: 230 hộp, thìa sữa chua; 317 chai nước khoáng, C2, lọ
sữa; 1350 hột hạt các loại; 120 hộp bánh kẹo, bìa cáttông; 50 cái mo cau;...
3. Phương pháp hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi:
Đặc trưng của trẻ mầm non là thích khám phá. Vì thế ĐDĐC làm ra phải
đảm bảo an toàn, không gây thương tích, có độ bền cao. Đặc biệt, các ĐDĐC phải
đẹp mắt thì trẻ sẽ rất hứng thú khi sử dụng.
Khi tôi làm ĐDĐC tôi thường kết hợp nhiều màu sắc để tạo đồ dùng đẹp,
sinh động, hợp sở thích của trẻ. Chất liệu làm đồ dùng đẹp, bền, giá thành thấp tiết
kiệm, hiệu quả sử dụng cao, nhiều nhất đó là xốp màu. Vì vậy có rất nhiều
ĐDĐC phong phú được tôi làm từ xốp màu
( Hình ảnh được tạo ra từ xốp màu)
Khi hướng dẫn cho trẻ làm, chúng ta phải biết cách gợi ý cho trẻ làm ĐDĐC
sao cho đảm bảo phù hợp với sự phát triển của trẻ, đặc biệt trẻ đã lớn. Cho trẻ làm
5
từ dễ, đơn giản đến phức tạp dần, phù hợp với tình hình lớp, địa phương. Phát huy
được sự sáng tạo, linh hoạt giúp trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
Ví dụ: Tôi đưa ra rất nhiều vỏ chai lọ ( Nước khoáng, C2, lon bia, vỏ thạch,
can nhựa..) và hỏi trẻ có thể làm được những đồ chơi gì? ( trẻ nói làm con lợn, búp
bê, máy bay, thuyền buồm...) Sau đó tôi có thể nói thêm những sản phẩm mà những
nguyên vật liệu trên có thể lam.
( Hình ảnh những chiếc máy bay,ô tô, tàu hoả được tạo ra từ lon bia, các chai, lọ
nhựa, vỏ thạch, xốp màu, keo dán)
Tuy nhiên khi trẻ làm ĐDĐC không yêu cầu trẻ tự làm hết mà cần có người
lớn giúp đỡ, hỗ trợ đặc biệt là cô giáo hay phụ huynh.
6
Ví dụ: Khi làm " Tàu hoả, thuyền buồm " cô giúp trẻ cắt các hình từ chai lọ
hộp giấy, sau đó để trẻ in lên xốp và cắt theo hình cô đã cắt và các chi tiết phụ, cô
tiếp tục gắn keo vào những chỗ khó, tạo thành ô tô, thuyền buồm…
Khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ làm đồ chơi thì đồ chơi cần đơn giản, dễ làm,
rèn luyện được các kỹ năng và phù hợp với khả năng của trẻ. Phát huy được sự
sáng tạo, linh hoạt giúp trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
Ví dụ: Rèn kỹ năng vừa học hoặc rèn kỹ năng phân loại từ đơn giản đến
phức tạp các loại đồ chơi, xắp xếp chúng thành những đồ dùng phục vụ cho việc
học.
Trong khi làm đồ chơi cô phải hướng dẫn các bước làm cụ thể, rõ ràng và dễ
hiểu để trẻ có thể làm được.
Ví dụ : Để làm được đồ chơi đó cần chuẩn bị những nguyên vật liệu gì? đồ
dùng gì? khi thực hiện gồm mấy bước? ( bước nào cần làm trước…)
Sau đây là một số phương pháp thực hiện làm Đồ dùng đồ chơi cho trẻ:
* Làm “Con công"
- Cần chuẩn bị: Vỏ hộp sữa chua, xốp màu, keo, kéo, bút chì
- Cách thực hiện:
+ Bước 1: Vẽ đầu công, 2 cánh, đuôi công ra xốp màu.
+ Bước 2: Cắt rời các mảng đầu, đuôi, cánh, mỏ.
+ Bước 3: Dán 2 cánh công sang 2 bên của vỏ hộp sữa chua, dán tiếp đuôi
công ở phía sau và dán đầu công ở phía trước.
+ Bước 4: Cắt các màu từ xốp thành các hình giọt nước để trang trí lên đuôi
công cho đẹp, sinh động . Như vậy chúng ta đãn hoàn thành xong con công.
Với đồ chơi này bé sử dụng trong hoạt động góc, hoạt động cho trẻ làm quen
với toán, bé khám phá khoa học.
* Làm “Vườn rau của bé”
- Cần chuẩn bị: Vỏ hộp thạch rau câu , xốp màu, keo, kéo, bút chì
- Cách thực hiện:
+ Bước 1: Vẽ lá rau lên xốp màu
+ Bước 2: Cắt rời các mảng đã vẽ thành hình lá rau
+ Bước 3: Lấy vỏ thạch cuộn vào giữa sau đó gắn các lá rau vào với nhau
tạo thành cây ray bắp cải
+ Bước 4: Vẽ thêm các chi tiết phụ để tạo thành gân lá. Cứ như vậy ta thực
hiện ở những cây tiếp theo tạo thành vườn rau.
Với đồ chơi này bé sử dụng trong hoạt động góc, làm mô hình cho hoạt động
có chủ định...
7
( Hình ảnh vườn rau của bé do cô và trẻ cùng làm)
* Thực hiện “Vườn mai - đào”
- Chuẩn bị vật liệu: Cành cây khô to - nhỏ, giấy xốp màu xanh- vàng- hồng - nâu
keo, đế dán, giấy vụn, màu nước
- Thực hiện:
Bước 1: Tìm tạo dáng thân cây dừa qua cành cây khô.
Bước 2: Cắt lá to, nhỏ bằng xốp xanh, lấy kéo tỉa tạo lá.
Bước 3: Cắt sợi xốp nâu, dóc thành dây
Bước 4: Găn lá vào ngọn thân, quấn dây từ trên xuống tạo thân cây rồi gắn
keo lại.
Bước 5: Cắt tỉa các bông hoa tạo thành hoa mai, hoa đào sau đó cắt một đoạn
ống hút nước giải khát gắn vào cuống mỗi bông hoa để khi tham gia trò chơi hoạt
động góc trẻ có thể tự tay gắn những bông hoa đó lên cành
Bước 6: Đặt cây mai, cây đào vào chậu cảnh.
Với các loại cây này vừa dùng đẻ trẻ chơi hoạt động góc vừa dùng để trang trí lớp
học.
* Thực hiện làm “ Quả dứa”
- Cần chuẩn bị: Vỏ hộp thuốc Binamôn, xốp màu, keo, kéo, bút chì
- Cách thực hiện:
+ Bước 1: Kẻ lên miếng xốp màu vàng các dải có chiều rộng 2cm, chiều dài
50cm.
+ Bước 2: Cắt rời thành từng dải
+ Bước 3: Chia dải xốp màu thành các đoạn bằng nhau khoảng 2cm nhưng
không cắt rời mà chỉ cắt khoảng 2/3 của chiều rộng.
+ Bước 4: Lượn các đoạn đã cắt thành hình cánh hoa nhọn, lượn hết các
đoạn cho đến hết dải.
8
+ Bước 5: Cắt miếng xốp màu xanh lá cây rộng 5cm dài 30cm. Sau đó cắt
thành hình quả núi tạo tành lá dứa.
+ Bước 6: Cuộn miếng xốp xanh tạo thành nõn dứa, sau đó lấy keo gắn vào
đầu của lọ thuốc, tiếp tục lấy giải xốp vàng đã cắt cuốn quanh lọ tạo thành mắt dứa.
+ Bước 7: Cắt 1 dải xốp xanh rộng 5cm, dài 10cm cuộn tròn tạo thành cuống
dứa, cắt tiếp lá dứa gắn ở phía dưới và cuối cùng gắn cuống lại tạo thành quả dứa.
Như vậy ta đã hoàn thành xong phương pháp làm quả dứa.
Với đồ chơi này bé sử dụng trong hoạt động góc, Làm quen với toán, khám
phá khoa học...
* Thực hiện làm “Con rùa ”
- Cần chuẩn bị: xốp màu, keo, kéo, bút chì
- Cách thực hiện:
+ Bước 1: Kẻ lên thành các dải rộng 1cm, dài 70cm. ( Làm thân ) Kẻ 0,5cm
dài 25cm ( làm đầu, chân rùa)
+ Bước 2: Cắt rời thành từng dải
+ Bước 3: Cuộn dải đều tay làm thân rùa.
+ Bước 4: Cuộn dải nhỏ làm chân và đầu rùa Lượn các đoạn đã cắt thành
hình cánh hoa nhọn, lượn hết các đoạn cho đến hết dải.
+ Bước 5: Cắt miếng xốp màu xanh lá cây rộng 5cm dài 30cm. Sau đó cắt
thành hình quả núi tạo tành lá dứa.
+ Bước 6: Cuộn miếng xốp xanh tạo thành nõn dứa, sau đó lấy keo gắn vào
đầu của lọ thuốc, tiếp tục lấy giải xốp vàng đã cắt cuốn quanh lọ tạo thành mắt dứa.
+ Bước 7: Cắt 1 dải xốp xanh rộng 5cm, dài 10cm cuộn tròn tạo thành cuống
dứa, cắt tiếp lá dứa gắn ở phía dưới và cuối cùng gắn cuống lại tạo thành quả dứa.
Như vậy ta đã hoàn thành xong phương pháp làm quả dứa.
Với đồ chơi này bé sử dụng trong hoạt động góc, Làm quen với toán, khám
phá khoa học...
* Phương pháp thực hiện mô hình “Vườn cây của bé”
- Chuẩn bị vật liệu: Hàng rào, Các loại cây đã làm, các loại cây hoa, các loại rau,
xốp màu, keo, kéo, đá sỏi nhỏ...
- Thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn trẻ định hướng các khu vực cần sắp xếp ( Ngôi nhà, khu
vực trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng hoa,
Bước 2: Cho trẻ xây dựng hàng rào thành khuôn viên khu vườn
Bước 3: Tạo cây ăn quả, cây hoa, cây rau bằng cách gắn các lá, hoa, quả vào
các thân cây
Bước 4: Sắp xếp và phân chia thành các khu riêng biệt tạo thành vường cây
của bé.
Như vậy từ những sản phẩm trẻ cùng cô đã làm đã tạo thành một khu vườn thật
xinh xắn nó không chỉ giúp trẻ đem lại cảm giác mới lạ mà còn thoả mãn tính tò
mò ham hiểu biết của trẻ khi tham gia các trò chơi.
4. Sử dụng sản phẩm trong các hoạt động của trẻ.
9
Đối với trẻ Mầm non, hoạt động một ngày của trẻ diễn ra từ lúc đón trẻ đến
khi trả trẻ. Vì vậy khi trẻ tự làm ĐDĐC cô cần cho trẻ được hoạt động nhiều trên
sản sẩm của mình ở mọi hoạt động. Hoạt động học, hoạt động góc, trang trí các
mảng tường, lớp học và cho trẻ trải nghiệm thật nhiều trên sản phẩm của mình làm
ra để trẻ thấy được sản phẩm làm ra của mình thật có ích. Khi sử dụng nhiều tạo
cho trẻ động cơ phấn khởi , hứng thú để tiếp tục học làm những đồ chơi về sau và
hứng thú khi khám phá các hoạt động..
Ví dụ: Ở giờ đón trẻ tôi cho trưng bày các sản phẩm của trẻ làm ra theo
từng chủ đề và sắp sếp ở các góc để trẻ chơi và khám phá .qua đó giáo dục trẻ biết
cách giữ gìn bảo vệ đồ chơi trẻ thấy được ý nghĩa của đồ chơi mình làm.
Ví dụ: Trong hoạt động học có chủ định "Khám phá khoa học " về đồ dùng
gia đình. Để trẻ dễ liên hệ đồ dùng trong gia đình tôi đã cho trẻ những vỏ chai nhựa
tìm và đếm những đồ dùng mà trẻ làm được từ những vỏ chai nhựa tìm và cho trẻ
quan sát và nhận xét về đồ dùng đó. Từ đó trẻ được trải nghiệm, sử dụng có hiệu
quả và ghi nhớ đặc điểm của đồ dùng trong gia đình.
Ví dụ: Trong hoạt động góc cho trẻ sử dụng đồ chơi của mình làm ra, xây
dựng mô hình theo chủ đề, từ đó trẻ thấy được các ĐDĐC tuy giống nhau nhưng có
thể sử dụng được với các chủ đề khác nhau, tạo ra các mô hình phù hợp các chủ đề
đó. Trẻ biết cách giữ gìn, biết bảo vệ môi trường, biết tiết kiệm, thấy được ý nghĩa
của đồ chơi mình làm.
Sản phẩm đồ chơi của trẻ cần được trưng bày nơi đẹp, dễ quan sát để trẻ có
thể giới thiệu sản phẩm của mình với người thân, bạn bè.
Ví dụ: Trong hoạt động góc trẻ sử dụng đồ chơi của mình làm ra, xây dựng mô
hình theo chủ đề, từ đó trẻ thấy được các ĐDĐC tuy giống nhau nhưng có thể sử
dụng được với các chủ đề khác nhau, tạo ra các mô hình phù hợp các chủ đề đó.
Trẻ biết cách giữ gìn, biết bảo vệ môi trường, biết tiết kiệm, thấy được ý nghĩa của
đồ chơi mình làm.
Sản phẩm đồ chơi của trẻ cần được trưng bày nơi đẹp, dễ quan sát để trẻ có
thể giới thiệu sản phẩm của mình với người thân, bạn bè.
Ví dụ: Tôi để sản phẩm làm ra ở các góc, trang trí tuỳ nội dung chủ đề, trang
trí các mảng lớn, ứng dụng vào từng nội dung để trẻ có thể tự học như cây hoa- quả
gắn chữ cái, số (trẻ làm cùng cô)
Từ những sản phẩm của trẻ làm ra được chúng ta trân trọng trẻ sẽ cảm thấy
phấn khởi, có ý nghĩa từ đó trẻ có ý thức giữ gìn, tôn trọng sản phẩm của mình làm
ra tốt hơn. Trẻ chú ý học bài đạt kết quả hơn.
Kết quả: 100% trẻ học có hứng thú. Nắm được kiến thức của bài học, tích
cực tham gia các hoạt động.
5. Công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật
liệu phế thải.
Có thể nói được nguồn nguyên vật liệu rất đa dạng và dồi dào nhưng làm thế
nào để tìm kiếm và lấy được chúng một cách dễ dàng nhất để tận dụng các nguyên
vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền để làm đồ dùng giúp giáo viên vừa có điều kiện tiết kiệm
10
chi phí? Đó cũng là một vấn đề không đơn giản. Chính vì vậy tôi đã dùng biện
pháp là tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh để cùng hỗ trợ trong việc sưu tầm,
tìm kiếm các nguyên vật liệu cần thiết cho việc thực hiện các chủ đề giáo dục.
Trong năm học có thể chia làm nhiều đợt huy động phụ huynh, cũng có thể
phụ huynh đem vào ngay. Giáo viên có thể trao đổi trước từ đầu năm học đến các
chủ đề thì huy động thêm. Việc lựa chọn nguyên vật liệu để làm ĐDĐC cần chú ý:
- Lựa chọn các nguyên vật liệu phải sạch, đảm bảo an toàn.
- Tận dụng những nguyên vật liệu phổ biến, rẻ tiền.
- Những vật liệu dễ vận động được từ phụ huynh, học sinh đóng góp.
- Vật liệu có màu sắc đẹp, có kích thước phù hợp vừa với tầm tay trẻ
Ví dụ: + Để làm ngôi nhà bằng cói thì tôi đã tuyên truyền phụ huynh mang cói
khô đến lớp vì đây là sản phẩm sẵn có ở địa phương. Đặc biệt quê tôi nổi tiếng với
vùng chiếu cói Nga Sơn, việc lựa chọn các nguyên vật liệu từ cói, lõi cói để làm ra
các loại đồ chơi rất phong phú, từ đó lồng ghép vào các bài học rất bổ ích cho trẻ.
Cói nhỏ dệt làm mái nhà ( dùng trong hoạt động góc, KPKH…)
11
(Hình ảnh: Chú hươu cao cổ được làm từ thân cói)
+ Để làm các bức tranh phục vụ cho chủ đề giáo dục tôi đã vận động phụ huynh
mang những tờ lịch cũ, hoạ báo, vỏ trai, vỏ ngao, hột hạt,... để làm đồ dùng đồ dạy
học cho trẻ.
( Tranh chủ đề: Thế giới động vật)
+ Làm chiếc thuyền bằng mo cau, chiếc ô tô bằng hộp bánh tôi đề nghị phụ
huynh tìm kiếm và cho tre mang tới lớp.
12