Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành tại công ty chứng khoán thăng long

  • 51 trang
  • file .doc
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả
của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán
ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển
nền kinh tế của đất nước trong tương lai, để đạt đựoc sự phát triển đó các công ty chứng
khoán có một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của cả thị trường chứng khoán.
Thông qua các nghiệp vụ của các công ty chứng khoán như hoạt động mối giới chứng
khoán, nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, nghiệp vụ quản
lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ khác… các
công ty chứng khoán đã tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa những người sử dụng
vốn và những người có tiền nhàn rỗi, cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch, tao ra tính
thanh khoản cao cho chứng khoán, góp phần điều tiết và bình ổn thị trường… Mục tiêu
khi tham gia vào thị trường chứng khoán của các tổ chức phát hành là huy động vốn
thông qua việc phát hành các chứng khoán, vì vậy các TCPH phải cần đến các công ty
chứng khoán tư vấn cho đợt phát hành và thực hiện bảo lãnh, phân phối chứng khoán ra
công chúng, tạo ra cơ chế huy độn vốn phục vụ các nhà phát hành . Đó là vai trò của
nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán góp phần quan trọng cho sự
thành công của các đợt chào báo chứng khoán ra công chúng.
Vì vậy trong thời gian thực tập tại Công ty Chứng khoán Thăng Long chi nhánh
Láng Hạ Hà Nội em xin được nghiên cứu đề tài “ phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành
tại Công ty chứng khoán Thăng Long”. Đề tài của em được nghiên cứu theo cấu trúc
gồm ba chương:
Chương I: Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
Chương II: Thực trạng bảo lãnh phát hành tại Công ty Cổ phần chứng khoán
Thăng Long.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 1
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Nhằm đối chiếu những kiến thức đã học với thực tế, bài viết của em được
nghiên cứu theo phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp với phương pháp so sánh,
phương pháp quy nạp, cùng với các đồ thị, bảng biểu… Tuy nhiên sẽ không thể tránh
khỏi các thiếu sót và sai lầm trong quá trình nghiên cứu, em mong sẽ nhận được sự chỉ
bảo của thầy giáo hướng dẫn và các anh chị trong Công ty chứng khoán Thăng Long nơi
em thực tập.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 2
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
CHƯƠNG I: GIỚI THỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỐ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THĂNG LONG.
1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán Thăng Long.
1.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
Tên tiếng Anh: THANGLONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch chính thức: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
Tên giao dịch viết tắt: TLS
Hội sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37262600 Fax: 04.37262601
Website: www.tls.vn
Logo của Công ty:
Thời gian hoạt động của công ty: 50 năm.
Sứ mệnh của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long
“Là chỗ dựa tin cậy cho khách hàng cho cổ đông và cho người lao động”
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán
Thăng Long.
Tháng 5 năm 2000, Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long được thành lập
bởi Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), với số vốn điều lệ là 9 tỷ đồng –
100% vốn điều lệ được cấp bởi MB, trụ sở của công ty được đặt tại 14C Lý Nam Đế, Hà
Nội.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 3
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Tháng 02 năm 2003, công ty TNHH chứng khoán Thăng Long thực hiện mở
rộng mạng lưới tới các tỉnh phía Nam bằng việc sáng lập chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh.
Ngày 08 tháng 06 năm 2006, công ty tăng số lượng chi nhánh/ phòng giao dịch
lên 2 điểm, đồng thời chuyển trụ sở từ Lý Nam Đế về 273 Kim Mã, Hà Nội. Việc thành
lập trụ sở mới này nằm trong kế hoạch tăng năng lực cạnh tranh và cung cấp các dịch vụ
của TLS.
Tháng 12 năm 2007, công ty chính thức chuyển đổi hình thức sang mô hình công
ty cổ phần.
Từ tháng 8 năm 2003 đến năm 2010, TLS đã 8 lần tăng vốn điều lệ, hiện nay vốn
điều lệ của công ty là 1200 tỷ đồng với tổng tài sản lên tới hơn 6500 tỷ đồng.
Bảng 1.1: Vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long.
Tháng 8 2003 Tăng vốn điều lệ lên 43 tỷ đồng.
Tháng 5 2005 Tăng vốn lên 80 tỷ đồng.
Tháng 12 2006 Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
Tháng 10 2007 Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.
Tháng 12 2007 Chuyển thành CTCP và tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
Tháng 12 2008 Tăng vốn điều lệ lên 420 tỷ đồng.
Tháng 9 2009 Tăng vốn điều lệ lên 650 tỷ đồng.
Tháng 12 2009 Tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.
Tháng 9 2010 Tăng vốn điều lệ lên 1200 tỷ đồng.
(Nguồn: http://www.tls.vn/vi-VN/Chung-toi/Tong-quan/Gioi-thieu-chung/Tong-quan-
Thang-Long_41_40.html)
Biểu đồ 1.1: Thay đổi vốn điều lệ tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 4
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
(Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long)
Hiện nay Công ty Cổ phần chứng khoán Thăng Long có 6 phòng giao dịch tại
Hà Nội, 6 phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, và ngoài ra còn có các phòng
giao dịch tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và công ty vẫn đang tiếp tục
mở rộng thêm nữa trên khắp mọi nơi tại các thành phố lớn trong cả nước.
Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, TLS luôn là một trong các CTCK hàng
đầu về chất lượng dịch vụ đồng thời chiếm thị phần lớn trong hoạt động môi giới. Trong
lĩnh vực môi giới chứng khoán TLS luôn nằm trong nhóm 5 công ty có thị phần môi giới
đứng đầu thị trường. Công ty đã liên tục nhận được các giải thưởng như “Thương hiệu
cạnh tranh năm 2007”, “Thành viên giao dịch tiêu biểu giai đoạn 2005-2007”, “Tập thể
lao động vững mạnh”. Năm 2008, công ty đã vinh dự nhận được bằng khen là một trong
bốn công ty chứng khoán tiêu biểu có thị phần môi giới lớn nhất của Trung tâm giao dịch
Chứng khoán Hà Nội.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 5
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
1.1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
1.1.1.1. Cơ cấu tổ chức CTCK Thăng Long.
CTCK Thăng Long là công ty cổ phần, có mô hình tổ chức như sau:
Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức tại CTCK Thăng Long
Nguồn: http://www.tls.vn/vi-VN/Chung-toi/Tong-quan/So-do-to-chuc/tl.html
1.1.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý CTCK Thăng Long.
Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của CTCK Thăng
Long, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết ; Quyết định những vấn đề được Luật
pháp và điều lệ CTCK Thăng Long quy định; Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm
của CTCK Thăng Long và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị CTCK Thăng Long giữa hai (02) kỳ của
đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), có quyền nhân danh CTCK Thăng Long để quyết định
mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của CTCK Thăng Long, trừ những vấn đề
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 6
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những
người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp, Điều lệ của CTCK
Thăng Long quy định.
1. Ông Lê Văn Bé – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Đình Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trương Quang Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Phan Phương Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Trịnh Khắc Hậu - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Bà Nguyễn Minh Châu - Thành viên Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra để kiểm soát
các hoạt động của CTCK Thăng Long theo Luật pháp và Điều lệ của CTCK Thăng Long.
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động
kinh doanh, báo cáo tài chính của CTCK Thăng Long. Ban kiểm soát hoạt động độc lập
với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, có các quyền và nghĩa vụ quy định trong Điều lệ
tổ chức và hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp.
1. Bà Lê Thu Vân
2. Bà Đoàn Thị Như Ý
3. Bà Đoàn Thị Mỹ Bình
Ban Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc: Chịu trách nhiệm đảm bảo các
báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt
động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong
năm.
1. Ông Lê Đình Ngọc
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 7
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
2. Ông Trịch Khắc Hậu
3. Ông Quách Mạnh Hào
4. Ông Mạc Quang Huy
Các khối phòng ban, chi nhánh, đơn vị chức năng
Chi nhánh: bao gồm các phòng nghiệp vụ: Phòng Kế toán – Lưu ký, Phòng Giao
dịch, Phòng Tin học, Phòng Hỗ trợ kinh doanh, có chức năng tham mưu, giúp việc và
thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban
Giám đốc chi nhánh.
Đơn vị chức năng: Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán
theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc CTCK Thăng Long, nhằm giải
quyết tối đa nhu cầu kinh doanh chứng khoán ngày càng tăng mạnh của các nhà đầu tư.
1.2 . Lĩnh vực hoạt động của công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
1.2.1 Các nghiệp vụ chính của công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng
Long.
Công ty chứng khoán Thăng Long thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh
theo quy định.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 8
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Sơ đồ 1.2: Các hoạt động nghiệp vụ của TLS
( Nguồn: CTCK Thăng Long)
1.2.1.1. Nghiệp vụ tự doanh:
Hoạt động tự doanh của công ty được thực hiện từ nguồn vốn của bản thân TLS
và vì mục tiêu lợi nhuận. Thêm vào đó, đây còn là điều kiện để TLS có thể triển khai
nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, một hoạt động quan trọng liên quan trực tiếp liên quan đến
việc huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Hoạt động tự
doanh được hỗ trợ rất nhiều từ hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành cũng như dịch vụ tư
vấn tài chính của công ty. Những thông tin có được từ các hoạt động này là những yết tố
quan trọng giúp TLS xây dựng được một danh mục tự doanh hợp lý, an toàn. Dựa vào
những am hiểu sâu sắc về thị trường và sự lớn mạnh của các hoạt động tư vấn, TLS đã và
đang xây dựng cho minh một danh mục đầu tư tự doạnh hợp lý và hiệu quả bao gồm các
chứng khoán niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu, trên nguyên tắc đa dạng hóa danh
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Lớp: A3 ĐTCK K46 Page 9
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
mục đầu tư để phân tán rủi ro, đảm bảo cân bằng và tập trung vào các chứng khoán có
tiềm năng tăng trưởng tốt, ổn định.
1.2.1.2. Nghiệp vụ môi giới:
Môi giới chứng khoán là người đại diện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, có
thể là tổ chức , công ty hay cá nhân thông qua việc tư vấn, thực hiện các giao dịch. Vì
vậy, công việc của người môi giới chứng khoán bao gồm thu thập thông tin và thẩm định
thông tin về thị trường cổ phiếu trong nước hoặc ngoài nước, chứng khoán và trái phiếu
chính phủ, trên cơ sở đó đưa ra lời khuyên thích hợp cho khách hàng.
TLS là một trong sáu công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất thị
trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 và 10 tháng năm 2009. Trong nghiệp vụ môi
giới, TLS thực hiện cung cấp nhiều dịch vụ cho khách hàng cá nhân như làm trung gian
mua bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán, cầm cố chứng khoán… TLS cũng cung cấp
các dịch vụ cho tổ chức phát hành như: quản lý cổ đông, chi trả cổ tức… Hoạt động môi
giới tại TLS được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ cao. Đó là phần mềm SmartBroker với
tính năng ưu việt và độ an toàn, bảo mật cao.
1.2.1.3. Nghiệp vụ tư vấn:
Với đội ngũ chuyên viên vững vàng về nghiệp vụ, dày dặn về kinh nghiệm tích
lũy qua nhiều hợp đồng tư vấn với các công ty lớn và uy tín đã được khẳng định, TLS
cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn bao gồm:
- Tư vấn phát hành chứng khoán:
TLS sẽ thực hiện khảo sát nhu cầu vốn của doanh nghiệp và xây dựng phương án
huy động vốn tối ưu thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán
khác. Tùy theo phương án được lựa chọn, TLS sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn
tất quá trình huy đông vốn (như soạn thảo hồ sơ phát hành, xin phép các cơ quan quản lý,
làm đại lý phát hành và đấu giá…)
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
10
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
- Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp:
TLS sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hình thức hoạt động
sang công ty cổ phần, bao gồm tư vấn xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa, xác định giá
trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa để cổ phần hóa thành công…
- Tư vấn mua bán và sát nhập doanh nghiệp (M&A)
TLS sẽ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn đối tác và phương
án M&A cũng như hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết trong giao dịch
này
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập TLS sẽ tư vấn xây dựng cơ cấu tài chính
tối ưu dựa trên các nguồn lực hiện có. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, TLS sẽ
tư vấn cơ cấu tài chính doanh nghiệp phù hợp nhất với hoạt động của ngành. Ngoài ra,
TLS cũng tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động quản lý tài chính theo hướng an toàn và
hiệu quả.
- Tư vấn thực hiện đấu giá cổ phiếu
TLS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng giá khởi điểm hợp lý, cấy dựng
bản công bố thông tin, điều phối trong quá trình đấu giá với các bên liên quan cung như
làm đại lý trong đợt đấu giá cổ phiếu.
Đối với các doanh nghiệp yêu cầu TLS cũng cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá tại
trụ sở của TLS hoặc tại địa bàn doanh nghiệp.
- Tư vấn niêm yết chứng khoán:
TLS sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói nhằm đưa cổ phiếu của doanh nghiệp lên niêm
yết tập trung. Dịch vụ của TLS bao gồm từ quá trình khảo sát và tư vấn cho doanh nghiệp
áp dụng quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
11
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
1.2.1.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành:
TLS là một công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn phát hành cho
các doanh nghiệp, tùy theo yêu cầu của khách hàng, TLS có thể cung cấp dịch vụ bảo
lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức
giá thỏa thuận tối thiểu.. Ngoài việc tư vấn thủ tục chào bán, cung doanh nghiệp lên
phương án phát hành, giúp các doanh nghiệp chào bán và thực hiện làm cầu nối bán
Chứng chỉ để huy động vốn cho doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, TLS còn cung cáp
các dịch vụ khi phát hành và trợ giúp doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án sử
dụng vốn.
TLS có khả năng bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi
chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúp bình ổn giá chứng
khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. Khi một tổ chức muốn phát hành chứng
khoán tổ chức đó gửi yêu cầu bảo lãnh phát hành đến công ty chứng khoán, TLS có thể
ký hợp đồng tư vấn quản lý để tư vấn cho tổ chức phát hành về loại chứng khoán cần
phát hành, số lượng chứng khoán phát hành, định giá chứng khoán và phương thức phân
phối chứng khoán đến các nhà đầu tư thích hợp.
1.2.2Vị thế của công ty trên thị trường
Với sự hậu thuẫn từ cổ đông lớn là Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội,
Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long là một trong các công ty chứng khoán được
thành lập sớm nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (một trong 5 công ty thành lập đầu
tiên). Đến nay, sau 10 năm thành lập và hoạt động, công ty vẫn tiếp tục giữ vững vị thế
của mình.
Những lợi thế của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long.
Thứ nhất, TLS là một trong năm công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam về
chất lượng dịch vụ, thị phần môi giới lớn với hơn 100 nghìn tài khoản giao dịch của cá
nhân. Đây là lợi thế đầu tiên và lớn nhất mà TLS có được trong điều kiện thị trường ngày
càng có sự cạnh tranh cao hơn.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
12
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Bảng 1.2.1 Top 10 thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm
2010 trên HSX
Top 10 thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
năm 2010 trên HSX
STTTên công ty Mã CK Tỷ trọng
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long TLS 10.04%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI 8.94%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM HSC 7.02%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Sài Gòn Thương Tín SBS 6.02%
5 Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS 4.21%
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPTS 4.16%
7 Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct VNDS 2.86%
8 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt BVSC 2.49%
9 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam KEVS 2.32%
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình HBS 2.08%
(Nguồn: http://vneconomy.vn/20110105121257430P0C7/thi-phan-moi-gioi-
chung-khoan-da-co-bat-ngo-lon.htm )
Biểu đồ 1.2.1: Thị phần môi giới cổ phiếu toàn TTCK năm 2010.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
13
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
(Nguồn: vneconomy.vn)
Thứ hai, công ty có nhiều lợi thế về mạng lưới và tiềm lực tài chính từ cổ đông
lớn nhất – Ngân hàng Quân đội.
TLS có một mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp: hơn 6 PGD tại Hà Nôi, 6
PGD tại Tp. Hồ Chí Minh, 2 chi nhánh Hải Phòng, đại lý nhận lệnh tại Đà Nẵng, Bình
Định, Quảng Ninh và Thanh Hóa.
TLS là một công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính, tổng tài sản của công ty
tăng nhanh, hiện nay vốn điều lệ của công ty đã lên tới 1200 tỷ đồng. Đây là lợi thế cho
TLS trong hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Biểu đồ 1.2.2: Vốn điều lệ và tổng tài sản Công ty cổ phần chứng khoán Thăng
Long. ( Đơn vị: tỷ đồng)
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
14
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
(Nguồn: www.tls.vn)
Thứ ba, công ty có lợi thế đặc biệt về kinh nghiệm do là một trong các công ty
chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.
Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long được thành lập tháng 5 năm 2000 và
là một trong năm công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Trải qua 10
năm phát triển cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán
Thăng Long không chỉ có lợi thế về mạng lưới khách hàng và đối tác mà còn có lợi thế
đặc biệt về kinh nghiệm hoạt động trên thị trường.
Uy tín của công ty trên thị trường là yếu tố quan trọng trong đẩy mạnh hoạt động
dịch vụ, khi khách hàng không thể nhìn thấy sản phẩm dịch vụ họ định mua mà phần lớn
dựa vào uy tín công ty, tham khảo ý kiến bạn bè và đánh giá chủ quan về công ty.
Thứ tư, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
được đào tạo tốt trong và ngoài nước.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
15
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Nguồn nhân lực TLS là một trong những nhân tố làm nên thành công cho mọi
công ty và nhân lực trở thành yếu tố quan trọng nhât với một doanh nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực dịch vụ. Với ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên được
đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, mục tiêu chung của công ty là hướng tới lợi ích
của khách hàng và sự phát triển của công ty.
Thứ năm, công ty có nền tảng công nghệ hiện đại đồng bộ và tiên tiến.
Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long chú trọng phát triển công nghệ tiên
tiến, hiện đại theo khuynh hướng thuận tiện, hiệu quả, nhanh chóng và an toàn.
Hiện công ty đang sử dụng phần mềm SmartBroker với các tính năng ưu việt và
độ an toàn cao, bảo mật đáp ứng một cách hoàn hảo nhất nhu cầu đa dạng của các khách
hàng.
Hiện nay Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long đang nỗ lực trở thành một
trong những tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Ngân hàng đầu tư và
Môi giới chứng khoán.
Có thể thấy, tình hình kinh tế trong và ngoài nước nói chung, thị trường chứng
khoán Việt Nam nói riêng trong 2011 sẽ vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên với những điều
kiện thuận lợi kể trên, cũng như chiến lược chuyên nghiệp hóa các nghiệp vụ, phát triển
hợp lý, Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và giữ
được vị thế của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
1.2.3 Mạng lưới hoạt động.
Mạng lưới hoạt động rộng khắp, CTCK Thăng Long có phòng giao dịch tại các
thành phố lớn trên cả nước: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng.
1.2.3.1. Tại Hà Nội
 Trụ sở chính: Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
 Phòng giao dịch Lý Nam Đế: 14C Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
16
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
 Phòng Giao dịch Hoàng Quốc Việt: 126 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
 Phòng Giao dịch Liễu Giai: 16 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
 Phòng Giao dịch Láng Hạ: Tầng 4, Số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
 Phòng Giao dịch Khuất Duy Tiến: Tầng 1, tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy
Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
1.2.3.2. Tại thành phố Hải Phòng
 Chi nhánh Hải Phòng: 28A Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng
Bàng, Tp. Hải Phòng
 Phòng Giao dịch Quang Trung: Tầng 3, tòa nhà Central Tower, số 43
Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
1.2.3.3. Tại Thanh Hóa
 Chi nhánh Thanh Hóa: Tầng 2, 749 Bà Triệu, TP. Thanh Hóa
1.2.3.4. Thành phố Hồ Chí Minh
 Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn,
Quận 1, HCM
 Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng: 02 Tôn Đức Thắng, Quận 1, tp.HCM
 Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ: 86-88 Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, tp.H
 Phòng Giao dịch Bắc Sài Gòn: Số 3 Nguyễn Oanh, phường 10, Quận Gò
Vấp, TP. Hồ Chí Minh
1.3 . Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
1.3.1 Những thành tích tiêu biểu đạt được trong thời gian gần đây.
Năm 2010
 Bằng khen của UBND TP. Hà Nội về thành tích đạt được trong 10 năm
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
17
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
thành lập
 Cúp Thăng Long do UBND thành phố Hà Nội trao tặng năm 2010
 “Doanh nghiệp tiêu biểu” trong chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà
Nội”
 “Thương hiệu chứng khoán uy tín” năm 2010 dành cho các doanh nghiệp
tiêu biểu trên TTCK Việt Nam
 Nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
(VNR500) do Báo VietNamNet bình chọn năm 2010
 Đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010 do Thời báo Kinh tế
Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ
chức
Năm 2009
 Đứng đầu thị phần môi giới năm 2009 tại Sở GDCK TP. HCM và Sở
GDCK Hà Nội
 Công ty chứng khoán được yêu thích nhất năm 2009 tại HNX do Báo Đầu
tư kết hợp với Sở GDCK Hà Nội bình chọn
 Danh hiệu Tin và dùng Việt Nam năm 2009 do Thời báo Kinh tế Việt Nam
bình chọn
Năm 2008
 Công ty chứng khoán tiêu biểu của HNX năm 2008
Từ những thành tích tiêu biểu của công ty Chứng khoán Thăng long đã đạt được
trong thời gian gần đây cho thấy tiềm năng phát triền công ty trong tương lai là rất lớn.
Công ty liên tục mở rộng các hoạt động không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn
trong các hoạt động khác để phát triển tên tuổi của công ty liên tục trên thị trường, điều
đó dần tạo nên một lợi thế cạnh tranh lớn cho công ty trên thị trường.
1.3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
18
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của TLS có thể thấy, lợi nhuận của
công ty tăng nhanh qua các năm 2006, 2007 và sụt giảm mạnh vào năm 2008. Vào năm
2009 phục hồi trở lại mạnh mẽ do có kích thích từ nhà nước giúp thị trường khởi sắc tuy
nhiên sau đó lại giảm xuống năm 2010 do thị trường vẫn chưa thực sự mạnh để quay trở
lại hoạt động mạnh như trước đây.
Bảng 1.3. Kết quả kinh doanh của TLS (ĐV: tỷ đồng)
Kết quả kinh doanh TLS
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Doanh thu 62.908 208.853 344.49 676.922 1311.877
Lợi nhuận 43.667 103.162 0.3732 97.323 44.571
(Nguồn: Báo cáo tài chính 2007-2010 CTCK Thăng Long)
Biểu đồ 1.3: Doanh thu lợi nhuận của TLS
(Đơn vị: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo tài chính CTCK Thăng Long)
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
19
BÁO CÁO THỰC TẬP 2011
Nhìn vào tình hình hoạt động kình doanh của công ty cổ phần chứng khoán
Thăng Long có thể thấy, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam,
CTCK Thăng Long đang từng bước đi lên. Ngay cả thời điểm khó khăn như hiện nay,
công ty vẫn tạo ra lợi nhuận khá cao cho thấy được sức mạnh và của công ty trong mọi
hoàn cảnh đều có thế vượt qua và tồn tại.
Năm 2006 và 2007 đánh dấu sự phát triển vượt bâc của Thị trướng chứng khoán
Việt Nam, cùng với đó, doanh thu và lợi nhuận của TLS cũng có sự gia tăng mạnh.
Doanh thu thuần năm 2006 gấp hơn 4 lần năm 2005 là 13,771 tỷ đồng và năm 2007 gấp
hơn 4.5 lần năm 2006. Lợi nhuận ròng cũng tăng từ khoảng 7 tỷ năm 2005 lên hơn 84 tỷ
năm 2007.
Năm 2008, thị trường chứng khoán gặp rất nhiều khó khăn chao đảo trước khó
khăn chung của nền kinh tế và thị trường chứng khoán thế giới. Theo báo cáo của các
công ty chứng khoán với ủy ban chứng khoán nhà nước, hơn 70% công ty báo cáo lỗ. Tại
TLS doanh thu năm 2008 vẫn tăng 65% so với năm 2007 (đạt hơn 344 tỷ đồng) song lợi
nhuận thu được rất nhỏ (373 triệu đồng). Tuy không phải sự thành công nhưng đây cũng
là sự cố gắng của toàn thể công ty chứng khoán Thăng Long trong khi điều kiện thị
trường khó khăn tác động mạnh tới hoạt động của các công ty chứng khoán trên cả nước.
Năm 2009 đánh dấu sự phục hồi của thị trường chứng khoán, đồng thời cũng
đem lại thành công vượt bậc về doanh thu cho TLS. Năm 2009 doanh thu của công ty là
hơn 676 tỷ đồng lợi nhuận đạt 93.7 tỷ đồng.
Năm 2010 do có nhiều biến động và khó khăn của thị trường trong năm dẫn tới
doanh thu của công ty tăng rất mạnh 1311.877 tỷ đồng nhưng do chi phí trực tiếp hoạt
động kinh doanh chứng khoán cũng tăng đột biến khiến cho lợi nhuận chỉ là 44.571 tỷ
đồng.
1.3.3 Cơ cấu doanh thu lợi nhuận của Công ty Chứng khoán Thăng Long.
Sinh viên thực tập: Đào Mạnh Tuân
Page
Lớp: A3 ĐTCK K46
20