Luận văn tiểu luận nghiên cứu khoa học hiện trạng thức khuya của sinh viên nội trú tại ký túc xá đại học nội vụ hà nội, cơ sở miền trung nguyễn thị dung

  • 33 trang
  • file .pdf
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
NGUYỄN THỊ DUNG
ĐỀ TÀI:
HIỆN TRẠNG THỨC KHUYA CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI KÝ TÚC
XÁ ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI - CƠ SỞ MIỀN TRUNG
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
LỚP: 1305 QTVE
KHÓA HỌC: 2013 – 2017
Quảng Nam - 2015
1
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
NGUYỄN THỊ DUNG
ĐỀ TÀI:
HIỆN TRẠNG THỨC KHUYA CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI KÝ TÚC
XÁ ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI - CƠ SỞ MIỀN TRUNG
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
LỚP: 1305 QTVE
KHÓA HỌC: 2013 – 2017
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
- TS. ĐỒNG VĂN TOÀN
- Ths. NGUYỄN THANH TUẤN
Quảng Nam – 2015
2
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
LỜI CAM KẾT
Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung của đề tài là kết quả nghiên cứu của riêng
tôi. Các kết quả, số liệu trong đề tài là trung thực và hoàn toàn khách quan.Tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.
Người cam kết
NGUYỄN THỊ DUNG
3
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và bạn bè, đặc biệt là thầy hướng dẫn
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn đã hướng dẫn tôi hoàn thành tốt bài tiểu luận nghiên
cứu “Hiện trạng thức khuya của sinh viên nội trú tại ký túc xá Đại học Nội vụ Hà
Nội - Cơ sở Miền Trung”. .
Xin chân thành cảm ơn!
4
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Tên viết tắt Xin đọc là
DHNVHNCSMT Đại học Nội vụ Hà Nội- cơ sở Miền
Trung.
KTX Ký túc xá.
SV Sinh viên.
5
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
MỤC LỤC
LỜI CAM KẾT ................................................................................................... 3
LỜI CẢM ƠN .................................................. Error! Bookmark not defined.4
MỤC LỤC……………………………………………………………………..5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. 6
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 8
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 8
2. Lịch sử nghiên cứu…………………………………………….....................9
3. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 10
4. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 10
5. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 10
6. Vấn đề nghiên cứu........................................................................................ 10
6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 10
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG .......................................................... 12
1.1. Cơ sở lí luận ................................................................................................ 12
1.2. Làm rõ các khái niệm ................................................................................ 12
1.2.1. Khái niệm sinh viên ................................................................................. 12
1.2.2.Khái niệm thức khuya .............................................................................. 13
1.3. Làm rõ nguyên nhân................................................................................... 13
Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 14
2.1. Giới thiệu tổng quan về Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền
Trung .................................................................................................................. 14
2.1.1. Tổng quan về Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung 14
2.1.2. Tổng quan về sinh viên nội trú tại KTX ĐH Nội Vụ cơ sở Miền trung 14
6
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu ............................................................................... 15
2.3. Thực trạng thức khuya của sinh viên nội trú tại KTX DHNVHNCSMT 15
2.3.1. So sánh giữa sinh viên năm IV và năm I ............................................... 18
2.4. Ảnh hưởng của thức khuya đến sinh viên ................................................ 19
2.4.1. Tác động tích cực ..................................................................................... 19
2.4.2. Tác động tiêu cực ..................................................................................... 19
2.5. Tiêủ kết ........................................................................................................ 23
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN HẠN CHẾ VÀ GIỮ GÌN
SỨC KHỎE KHI THỨC KHUYA .................................................................. 25
3.1. Điều chỉnh đồng hồ sinh học ..................................................................... 25
3.2. Thay đổi thói quen ăn uống ...................................................................... 25
3.3. Nghỉ ngơi thư giãn 3.4.Uống đủ nước ...................................................... 25
3.5. Điều chỉnh thời gian học tập hợp lý ......................................................... 25
3.6. Bỏ những trò chơi, giải trí vô bổ ............................................................... 25
KẾT LUẬN……………………………………………………………………26
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………28
PHỤ LỤC ............................................................................................................29
BẢNG HỎI .........................................................................................................30
7
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
LỜI NÓI ĐẦU
1.Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Thức khuya gần như là một thói quen phổ biến của sinh viên hiện nay. Vấn đề
được đặt ra là sinh viên “ thức khuya” để làm gì? “thức khuya như thế nào? Và tần
số ra sao?...những ảnh hưởng tích cực cũng như những khó khăn lớn cho sinh viên
như tốn kém thời gian và công sức, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần học tập
khiến học tập không đạt kết quả cao như mong muốn.
Vấn đề này đã trở thành một trong những trăn trở băn khoăn đối với sinh
viên. Trên thực tế, đây là một vấn đề nan giải và phổ biển trong sinh viên, mặc dù
vấn đề này ít xuất hiện trên mặt báo cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.
Hơn nữa các đề tài tiểu luận nghiên cứu về vấn đề này cũng không nhiều, kết quả
phân tích cũng chưa thấu đáo và thoả đáng. Nếu không biết rõ hiện trạng thức
khuya của sinh viên kí túc xá và những nguyên nhân của nó thì làm sao có cơ sở
đúng đắn để góp phần hạn chế và giải quyết thực trạng này? Ngoài ra vấn đề thức
khuya của sinh viên luôn được các phương tiện truyền thông đại chúng đề cập đến
mỗi khi các kì thi cử cận kề. Qua đó đã phản ánh được thực trạng thức khuya của
sinh viên ngày càng tăng và mức độ thức khuya từ 23h đến qua ngày hôm sau là
chuyện thường ngày của sinh viên. Thế nhưng các biện pháp tuyên truyền tác hại
của việc thức khuya của sinh viên vẫn chưa nhiều và chưa có tác động đáng kể.
Mong muốn khắc phục những hạn chế của đề tài cũng như đưa ra hướng giải quyết
hợp lý cho vấn đề, đó là những lý do chính mà nhóm quyết định chọn đề tài này.
8
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
2 Lịch sử nghiên cứu (tổng quan)
Các công trình nghiên cứu về thức khuya do giảng viên , tiến sĩ , những nhà
nghiên cứu xã hội, nhà tâm lí, bác sĩ … thực hiện cũng có khá nhiều nhưng chủ
yếu xoay quanh tác hại của việc thức khuya hay chỉ đề cập đến yếu tố chủ quan và
khách quan, tìm hiểu cơ chế của thức khuya. Theo bài viết “Người thức khuya sáng
tạo hơn” trên www.express.com thì những người thức khuya có khả năng sáng tạo
hơn những người ngủ theo giờ giấc bình thường. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa
tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể phỏng đoán là do “ thích nghi với lối sống
khác thường”.
Bên cạnh một số mặt tích cực ít ỏi là những mặt tiêu cực rõ ràng mà các nhà
khoa học đã xác định chính xác: Theo bài viết “Thức khuya và ngủ nướng” của tác
giả T.Dương thì: “Trí não và cơ thể hoạt động không "ăn rơ" với nhau suốt cả
ngày. Một "bộ máy định giờ" trong não điều khiển chức năng cơ thể trong 24 giờ.
Vào đêm, nhịp tim hạ, mạch máu chậm và nước tiểu ngừng sản xuất. Khi mặt trời
mọc, cơ thể mới bắt đầu thức dậy. Nếu thiếu ngủ thường xuyên sẽ dẫn đến buồn
rầu ủ rũ, nôn nóng và nặng hơn là trầm cảm .” Ngoài ra , thức khuya còn có hại
cho trí nhớ, dạ dày và tim mạch ( Theo BS. Lê Văn Chất Giadinhnet ) : “Quy luật
tự nhiên ngày và đêm buộc cơ thể phải thích nghi và có những điều chỉnh sinh học
phù hợp. Buổi tối là thời gian dành cho việc đi ngủ, cơ thể nghỉ ngơi và tái sinh,
đảo lộn quy luật này sẽ dẫn đến nhiều thứ bệnh…”
Ngoài những tài liệu tìm được trên internet, tôi đã vào thư viện để nghiên
cứu những đề tài mà các anh chị sinh viên trước đó đã nghiên cứu. Trong khuôn
khổ tài liệu tôi có thì chỉ có một vài đề tài nghiên cứu về việc thức khuya của sinh
viên nói chung và sinh viên nội trú tại Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở
Miền Trung nói riêng. Tuy nhiên các vấn đề chưa thực sự rõ ràng và cụ thể, tôi
muốn làm rõ vấn đề hơn nữa để các bạn sinh viên thấy rõ hơn những tác hại của
9
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
việc thức khuya để có biện pháp phù hợp điều chỉnh thời gian biểu hằng ngày của
bản thân, đảm bảo sức khỏe học tập và làm việc trong thời gian tới.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài đi tìm câu trả lời cho những nghi vấn ban đầu. Tức là phải làm rõ
những vấn đề sau :
 Tìm hiểu hiện trạng thức khuya của sinh viên nội trú tại ký túc xá Đại
học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung.
 Tìm ra nguyên nhân, lý do thức khuya của sinh viên.
 Nêu lên ảnh hưởng của việc thức khuya và biện pháp khắc phục.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là sinh viên nội trú tại KTX Đại học Nội vụ Hà Nội-
Cơ sở Miền Trung.
4. Phạm vi nghiên cứu
 Không gian: Ký túc xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung
 Thời gian: Năm học 2014-2015
 Nội dung:
+ Thống kê tỉ lệ % sinh viên thức khuya trong tổng số đối tượng khảo sát + Tìm
hiểu hiện trạng thức khuya của sinh viên diễn ra với mức độ như thế nào, tần số ra
sao, quy mô rộng hay không …
+ Xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến sinh viên thức khuya.
+ Hệ thống hóa ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của việc thức khuya đối với sinh
viên nội trú tại Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung.
+ Tìm ra mối liên hệ giữa yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan gây ra thói quen
thức khuya.
+ Định hướng cho việc sắp xếp thời gian, học tập một cách khoa học để đảm bảo
sức khoẻ và hiệu quả học tập.
10
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
5. Vấn đề nghiên cứu
Với đề tài về thức khuya của sinh viên nội trú tại Ký Túc Xá Đại học Nội
vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung phải trả lời các câu hỏi sau:
- Tỉ lệ phần trăm số sinh viên Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở
Miền Trung thức khuya là bao nhiêu ?
- Mức độ, tính chất và quy mô của việc thức khuya ?
- Ảnh hưởng của yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan dẫn đến việc thức
khuya như thế nào ?
- Ảnh hưởng của việc thức khuya đối với sức khoẻ con người và giải pháp
khắc phục ?
6. Phương pháp nghiên cứu
- Điều tra bằng bảng hỏi : 1 bảng hỏi (100 bảng hỏi phát cho sinh viên nội
trú tại Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung )
- Phỏng vấn một sinh viên năm I Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở
Miền Trung
- Thống kê, tổng hợp, phân tích, trình bày dữ liệu
- Thu thập thông tin và hình ảnh liên quan đến hiện tượng thức khuya của
sinh viên.
11
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
NỘI DUNG
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Cơ sở lí luận
1.1.1. Điều kiện tâm lý xã hội.
1.1.2. Tình trạng chung của ý thức con người.
1.1.3. Thái độ của họ đối với môi trường xung quanh trực tiếp.
1.1.4. Những điều kiện này bao gồm: những tâm thế xã hội, lợi ích và các định
hướng giá trị quyết định lập trường sống và hành vi.
Tất cả những điều kiện nói trên đều phải được nghiên cứu trên 3 cấp độ:
+ Tổng hợp những cái chung cho mọi thành viên trong xã hội.
+ Nhóm xã hội - những người trong cùng một đặc điểm tùy thuộc vào tiêu
chí nghiên cứu (ví dụ: vùng, nghề nghiệp, lứa tuổi, v.v...).
+ Cá thể - những đặc thù của các cá nhân.
Việc nghiên cứu lối sống phải được thực hiện thông qua việc phân tích những
mối quan hệ qua lại giữa các mặt: điều kiện nhận thức và hoạt động.
1.2. Làm rõ các khái niệm
1.2.1. Khái niệm sinh viên
Sinh viên là những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đang theo học
tại một hoặc hơn một trường Đại học (hay cao đẳng).
Điều làm sinh viên khác với những học sinh trung học là ở chỗ cách học và cách
dạy ở bậc Đại học khác hoàn toàn với cách học trung học. Đa phần các trường Đại
học đào tạo sinh viên theo chế độ tín chỉ.
Sinh viên chỉ việc đăng kí học và hoàn thành hết số lượng tín chỉ bắt buộc trong
chương trình thì được tốt nghiệp.
12
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
Chế độ tín chỉ cũng có nghĩa là sinh viên phải tự học, tự tìm hiểu trong phần lớn
thời gian và thầy cô chỉ giữ vai trò hướng dẫn.
1.2.2. Khái niệm thức khuya
Theo các bác sĩ thì mỗi ngày con người nên ngủ từ 7-8h mỗi ngày.Những
người thức khuya là những người không ngủ trước 11h đêm và hầu như không ngủ
đủ 7-8h mỗi ngày.
1.3. Làm rõ nguyên nhân
Nguyên nhân Nguyên nhân
khách quan chủ quan
Do Thói Nghiện
Bài quen
môi Không Giải trí
tập Làm sống
trường sắp xếp
quá thêm
sống đúng
nhiều
thời
gian
Một trong những yếu tố quan trọng trong điều kiện khách quan là sinh viên học
khuya. Trong điều kiện học tập mới theo tín chỉ, việc tự học của sinh viên trở nên
vô cùng quan trọng, để đạt 1 giờ trên lớp, SV phải tự làm việc 3 giờ ở nhà. Vậy
nên, số lượng bài vở cần giải quyết không ít buộc sinh viên phải thức khuya hơn để
đảm bảo cho bài vở được hoàn thành.
Bên cạnh đó, ảnh hưởng của tài chính đến việc thức khuya của sinh viên cũng
đáng kể. Phần lớn sinh viên đều xuất thân từ các khó khăn, việc làm thêm để có
thêm thu nhập phụ giúp gia đình cũng là điều thường thấy ở sinh viên. Và điều đó
ảnh hưởng không nhỏ đến giờ giấc sinh hoạt của sinh viên. Đó là chưa kể đến sự
ảnh hưởng của môi trường xung quanh, việc sống trong môi trường mà tất cả cùng
13
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
thức khuya thì ta rất dễ theo xu hướng chung.Nhân tố chủ quan cũng có ảnh hưởng
nhất định. Đó có thể là nghiện internet.
Còn phải kể đến yếu tố sắp xếp lịch còn quá kém của sinh viên .
Chương 2
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Giới thiệu tổng quan về Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền
Trung
2.1.1. Tổng quan về Ký Túc Xá Đại học Nội vụ Hà Nội- Cơ sở Miền Trung
Trường Đại học Nội Vụ cơ sở Miền trung nằm trên địa bàn thuộc phường
Điện Ngọc-thị xã Điện Bàn-tỉnh Quảng nam. Trường được thành lập theo Quyết
định số 493 QĐ-BNV ngày 31/5/2012 của Bộ Nội vụ trên cơ sở Trường Cao đẳng
Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng, để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của
Trường Đại học Nội vụ. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình
độ đại học, cao đẳng và trung cấp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp
phần đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực
miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.
Ký túc xá được xây dựng trên nguồn vốn của bộ Nội Vụ và nguồn phí của sinh
viên.Hiện nay, KTX DHNVHNCSMT đã đưa vào sử dụng 2 dãy nhà.
Có nhà ăn để phục vụ nơi ăn sáng và ăn uống hằng ngày của sinh viên.Nhờ
sự quan tâm của Ban lãnh đạo và sự đóng góp từ qũy xây dựng, KTX
ĐHNVHNCSMT đã có cơ sở hạ tầng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và
sinh hoạt của sinh viên nội trú.
2.1.2. Tổng quan về sinh viên nội trú tại KTX ĐH Nội Vụ cơ sở Miền trung
Số lượng sinh viên nội trú tại KTX là hơn 300 sinh viên từ khắp mọi miền
đất nước học tập và sinh hoạt tại đây.
Hiện nay, với cơ sở hạ tầng trang bị khá tốt,an ninh đảm bảo, KTX hứa hẹn
là nơi các sinh viên và các bậc cha mẹ cảm thấy an tâm. Điều kiện về cơ sở vật
chất gần như đáp ứng được mọi nhu cầu cấp thiết của sinh viên nội trú như: nhà ăn
14
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
, phòng ở, phòng tự học, sân vận động , phòng máy … An ninh, trật tự trong KTX
luôn được bảo đảm với đội ngũ nhân viên đông …Hơn nữa, khu vực nam nữ cách
biệt và có những quy tắc nghiêm ngặt trong sinh hoạt và đi lại. Theo thông tin sinh
viên nam qua dãy nhà nữ (hoặc ngược lại) thì sẽ bị phạt. Với những điều kiện hiện
tại, KTXDHNVHNCSMT là một môi trường thuận lợi, tiện nghi đáp ứng nhu cầu
học tập và rèn luyện của sinh viên.
2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu
- Thực hiện nghiên cứu bằng cách phát phiếu điều tra
- Phát phiếu điều tra sinh viên
+Tổng số mẫu: 100 sinh viên
+Đối tượng nghiên cứu: là sinh viên nội trú tại KTX ĐHNVHNCSMT
+Phương pháp: điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn
Bảng 1: Tỉ lệ SV năm nhất, năm tư thức khuya:
Thời gian đi ngủ Số lượng Tỉ lệ
Trước 23h 20 20%
Từ 23h-1h sáng hôm sau 48 48%
Sau 1h sáng 32 32%
2.3. Thực trạng thức khuya của sinh viên nội trú tại KTX DHNVHNCSMT
(kèm biểu đồ, phân tích số liệu, dẫn chứng hình ảnh )
Theo số liệu thống kê cũng như biểu đồ cho thấy thực trạng thức khuya của
sinh viên nội trú tại KTX ĐHNVHNCSMT còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm.
Khảo sát chung với số lượng là 100 sinh thì số sinh viên nữ ít hơn sinh viên
nam.
Qua khảo sát cho thấy rằng số lượng sinh viên thức ở KTX thức khuya,
chiếm đến 80%. Trong đó thức khuya trong khoảng 23h-1h chiếm tỉ lệ cao nhất
(48%).Theo ý kiến của một bác bảo vệ: “Thức khuya là nhu cầu của mỗi người,
nên các bác không thể cấm sinh viên thức khuya, nhưng thức khuya phải bảo đảm
15
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
trật tự không gây ồn ào ảnh hưởng đến các phòng xung quanh và 11h thì sinh viên
phải về phòng.”
Như vậy, hiện tượng thức khuya này giờ đây đã trở nên phổ biến đối với sinh
viên nội trú.
Khi được hỏi thức khuya cùng ai số sinh viên được khảo sát trả lời rằng thức
khuya để lướt web(facebook, zalo, line,skype), chơi game,một số thức khuya để
học bài. Như vậy, xu hướng chung của những sinh viên nội trú là thức khuya là
món ăn hằng ngày không thể thiếu. Qua đó, ta có thể thấy rằng sinh viên nội trú
thức khuya do ảnh hưởng rất nhiều từ mạng xã hội và các trò chơi điện tử (do xu
hướng chung).
Có đến 59% số sinh viên được khảo sát trả lời nguyên nhân thức khuya là
do “thói quen” và còn lại là do nguyên nhân “Bài vở quá nhiều. Ngoài ra, để minh
chứng cho những nguyên nhân chủ quan gây nên thức khuya ở sinh viên nội trú thì
số sinh viên chọn câu trả lời do “Xu hướng chung của cả phòng” và “Sắp xếp thời
gian không hợp lý”.
Tuy rằng sinh viên có thể đổ lỗi cho nguyên nhân khác gây ra việc thức
khuya nhưng quy cho cùng thì họ thức khuya chủ yếu là do “không biết sắp xếp
thời gian”. Hai đáp án có tỷ lệ chọn cao nhất (như trên đã đề cập) là “do thói quen”
và “bài vở quá nhiều” cũng phần nào cho thấy nguyên nhân chủ quan chủ yếu của
hiện tượng thức khuya là do không biết sắp xếp thời gian. Chỉ khi sinh viên không
biết sắp xếp thời gian thì họ mới phải thức khuya để học bài. Vì những lần thức
khuya lặp đi lặp lại nhiều lần nên mới trở thành thói quen. Vì vậy, chúng tôi có thể
kết luận rằng chính việc không biết sắp xếp thời gian hợp lý là nguyên nhân (chủ
quan) chính dẫn đến hiện tượng thức khuya của sinh viên (dĩ nhiên vẫn có những
trường hợp ngoại lệ: dù sắp xếp thời gian hợp lý nhưng vẫn thức khuya…nhưng đó
là những trường hợp thiểu số, chúng ta không đề cập đến trong phạm vi báo cáo
này).
Qua đó, ta có thể thấy ảnh hưởng to lớn của internet đến đời sống của sinh viên
như thế nào. Rõ ràng, ngoài những mặt lợi ích không thể chối cãi, internet đã làm
đảo lộn đời sống vật chất lẫn tinh thần của sinh viên (nói riêng) và các bạn trẻ (nói
chung) ngày nay. Ta có thể thấy tác động mạnh mẽ của internet đến “đời sống về
đêm” của sinh viên qua trích đoạn bài viết “Thức khuya và ngủ nướng” của Thùy
Dương.
16
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
“…Thùy Vân – sinh viên Đại học ngành Quản trị văn phòng thì cứ đến tầm
11h là cô online, đăng nhập nick và tham gia các trang bán hàng với lượng bài
cập nhật mỗi đêm lên đến con số hàng trăm.
Vân mê mẩn với những món đồ các thành viên rao bán, từ móc chìa khóa, bờm
công chúa, quần áo, nước hoa có cả hàng fake và hàng xịn
Được hỏi Vân cũng tâm sự :“Trước mình không thức khuya vậy đâu, cùng lắm là
12h đã đi ngủ và sáng tầm 6 – 7h dậy ngon lành. Nhưng giờ cứ đến đêm, cuộc
sống mạng sôi động quá, list YM cứ sáng rực, các forum tấp nập người truy cập
mình không thể ngủ sớm được”. Chuyện thức khuya ngủ nướng đang là thói quen
cố hữu của những bạn trẻ. Sau một ngày hoạt động nhiều với việc học tập, giải trí,
thể thao…bạn trẻ vẫn cố chong mắt bên chiếc máy tính, tivi hay những quyển
truyện, vùi mình vào những thói quen về đêm.
Không chỉ ngoài quán net đầy ắp học sinh, sinh viên “trọ đêm” mà ngay trong
những phòng riêng, đằng sau cửa sổ là ánh đèn bàn lấp loáng và màn hình vi tính
sáng rực. Hễ ai được hỏi mà nói ngay rằng “Mình thường đi ngủ lúc 11h” sẽ bị
đốp lại rằng “Ngủ sớm thế, đúng là già thật rồi”…”
Nghĩa là ngoài mục đích học ra, sinh viên dành phần lớn thời gian để lướt
web, chat, chơi game, nghe nhạc online… Điều này cho thấy ảnh hưởng từ môi
trường sinh sống và cả xu hướng chung đến thói quen thức khuya của sinh viên.
Đáng chú ý, sinh viên chọn câu trả lời “không ăn gì” đối với câu hỏi “Khi
thức khuya, bạn có dùng thêm thức ăn, đồ uống phụ nào không?”. Điều này cho
thấy mức độ chủ quan đối với sức khoẻ của các bạn là rất cao.
Bảng 2: Khi thức khuya bạn thường ăn gì
Cà phê,
Cháo,
trà..( chất Bánh,
Loại đồ Không phở... (Đồ
kích kẹo... (Đồ Khác
ăn ăn nhanh)
thích) ngọt)
Sinh viên 25 17 17 20 7
Tỉ lệ % 32.1 21.8 21.8 25.6 9.0
17
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
Dù cho đa số sinh viên được hỏi đều trả lời là có nghe nói đến tác hại của
thức khuya và số sinh viên chọn thức khuya là thói quen xấu. Nhưng hầu hết sinh
viên đều không muốn khắc phục. Đối với sinh viên chuyện khắc phục thói quen
thức khuya là rất khó. Vì bài vở nhiều nên không yên tâm đi ngủ, một số sinh viên
còn cho rằng đi ngủ sớm không phải là sinh viên. Như vậy, dù biết rằng thức khuya
gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt về nhiều mặt đến đời sống của sinh viên nhưng
thức khuya ngày nay đã dần trở thành một thói quen khó bỏ của sinh viên nội trú
tại KTX ĐHNVHNCSMT.
Đa số sinh viên đều đã thức khuya khi còn là học sinh : có thức khuya nhưng
ít thường xuyên thức khuya. Như vậy việc thức khuya của sinh viên bây giờ có thể
nói là ảnh hưởng của thói quen vì khi còn là học sinh ít nhiều đã có thức khuya.
Bên cạnh việc cảm thấy tự do và có không gian riêng thì thức khuya ảnh
hưởng xấu nhiều đến sinh viên ( cao nhất là “mệt mỏi ”chiếm tỉ lệ cao và “mắt
thâm quần, da mặt nhợt nhạt, nổi mụn ”. Mặc dù đây chỉ là cảm nhận chủ quan của
sinh viên, nhưng nó cũng cho thấytác hại rõ ràng của việc thức khuya.
2.3.1. So sánh giữa sinh viên năm IV và năm I
Đa số sinh viên năm IV cho rằng thức khuya là không tốt nhưng số sinh viên
thật sự suy nghĩ về tác hại của thức khuya là rất ít. Các bạn chủ yếu quan tâm giải
quyết công việc cho bản thân.
Như tôi đã khẳng định từ đầu là tỉ lệ thức khuya của sinh viên nội trú khá cao
và tỷ lệ sinh viên năm I thức khuya (ngủ sau sau 23h) so với các anh chị sinh viên
năm IV là tương đương nhau. Điều này cũng dễ hiểu. Ngoài yếu tố chủ quan là
không biết sắp xếp thời gian biểu và thói quen thức khuya, sinh viên năm nhất còn
chịu ảnh hưởng từ nguyên nhân khách quan mà các anh chị năm tư phần nào đã
“miễn nhiễm”. Đó là môi trường sống mới lạ, xa gia đình. Các bạn sinh viên năm
nhất phải thích nghi với nơi ở mới, cách học khác hoàn toàn ở cấp trung học phổ
thông… trên hết là nỗi nhớ nhà và cảm giác lạc lõng. Đó là lý do tại sao sinh viên
năm nhất thức khuya cũng nhiều như sinh viên năm tư.
Khi được phỏng vấn viên hỏi “Bạn có nhận xét gì về hiện trạng thức khuya của
sinh viên nội trú ký túc xá?” thì một bạn sinh viên năm I khoa văn phòng,
18
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
ĐHNVHNCSMT - đã trả lời như sau: “Phòng của mình có 8 bạn và tất cả đều
thức khuya . Dường như nó đã trở thành một phần của thói quen sinh hoạt và rất
khó để khắc phục. Bản thân mình biết được tác hại của thức khuya nên chỉ thức
đến 12h khuya là đi ngủ ”.Trong khi đó sinh viên năm IV– khẳng định rằng :“
Phòng mình ai cũng thức khuya như vậy cả … Nếu muốn mình cũng có thể thay
đổi được, nhưng cần phải có thời gian để điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể, vì
bây giờ mình đi ngủ sớm thì mình ngủ cũng không được. Nên có lẽ mình sẽ không
thay đổi thói quen đó, vì như vậy mình thấy thoải mái hơn.”
Rõ ràng, bên cạnh những mặt tích cực thì tác hại của thức khuya rất lớn. Tuy
các bạn biết rõ điều đó nhưng vẫn có ý định tiếp tục tình trạng này.
2.4. Ảnh hưởng của thức khuya đến sinh viên
Xét về khía cạnh nào đó thì thức khuya vẫn có những mặt tích cực nhưng
chiếm phần lớn lại là mặt tiêu cực của nó.
2.4.1. Tác động tích cực
Không thể phủ nhận mặt tốt do thức khuya đem lại. Nhờ thức khuya mà người
ta có thể làm được nhiều thứ, giải quyết được nhiều việc. Nhìn chung thì thức
khuya đem lại những lợi ích sau:
Đối với sinh viên, nhất là những sinh viên có gia đình gặp hoàn cảnh khó
khăn thì ngoài thời gian đi học vào ban ngày, những công việc làm thêm vào ban
đêm giúp những sinh viên có thêm chi phí cung cấp cho học hành, sinh hoạt.
Hơn nữa, lượng kiến thức, bài vở của sinh viên là rất nhiều. Đặc biệt, vào
những mùa thi thì sinh viên phải thức khuya mới có thể giải quyết hết công việc
bài vở của mình được. Đây cũng là lí do tại sao tần số thức khuya của sinh viên khi
học đại học lại nhiều hơn so với khi họ học ở bậc Trung học Phổ thông.
Trong môi trường kí túc xá, do đông người, ồn ào nên sinh viên phải tranh thủ
thời gian đêm khuya để học bài.
Sau một ngày làm việc, học tập mệt nhọc và căng thẳng thì sinh viên thường
chọn thời gian đêm khuya để giải trí, nghe nhạc, đọc truyện, nhắn tin…Và số sinh
viên chọn câu trả lời này rất đông, đây cũng là cách giảm stress của sinh viên.
19
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE
Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
2.4.2. Tác động tiêu cực
 Theo trang báo sống khỏe mỗi ngày:
- Từ 21-23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) bài độc (đào thải
chất độc), lúc này thái yên tĩnh hoặc nghe âm nhạc thư giãn.
- Từ 23h – 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần tiến hành trong khi ngủ
say.
- Từ 1h – 3h sáng là thời gian bài độc của mật, cũng cần thực hiện trong giấc ngủ
say
 Ngủ muộn có nguy cơ gây ra nhiều bệnh tật.
- Từ 3h – 5h sáng là thời gian bài độc của phổi. Cũng chính là lý do tại sao mà
người đang mắc bệnh ho lại hay ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đã
chạy đến phổi. Vì thế, không nên dùng thuốc chống ho để tránh gây cản trở việc
đào thải các chất cặn bã trong người vào lúc này.
- Từ 5h – 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc, cho nên cần đi toalet vào lúc này.
- Từ 7h – 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải
ăn sáng. Những người đang phải trị bệnh tốt nhất ăn sớm hơn, từ trước 6h sáng,
còn với người ăn dưỡng sinh thì ăn trước 7h sáng. Những người không ăn sáng cần
thay đổi thói quen xấu này, dù có đợi đến 9, 10h mới ăn cũng tốt hơn là không ăn.
- Từ nửa đêm cho đến 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, cần phải ngủ say,
không nên thức khuya
 Tác hại của việc thức khuya, ngủ muộn:
1. Giảm trí nhớ.
2. Uể oải, khó tập trung chú ý vào công việc.
3. Ù tai, chóng mặt, mắt mờ.
4. Nóng nảy, cáu bẳn (dù có chú ý để tránh nổi nóng thì cũng vô ích, tới lúc nóng
là không kiềm chế nổi).
5. Đau mỏi cơ, có thể thỉnh thoảng bị chuột rút. Đối với những người tập thể hình
thì việc thức khuya sẽ giảm khả năng phục hồi và phát triển của cơ bắp.
6.Trung khu thần kinh uể oải thì thần kinh vị giác cũng trì trệ, dẫn tới ăn uống
không ngon miệng.
7. Da mặt nhợt nhạt, thiếu sinh khí, nhiều dầu, đôi khi sần sùi và nổi mụn
Thức khuya ảnh hưởng đến làn da, nhất là da mặt. Thông thường là khoảng từ 10-
20
SVTH: Nguyễn Thị Dung - 1305 QTVE