Luận văn sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm violet trong giảng dạy môn hóa học

  • 8 trang
  • file .pdf
-------SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa học”---------
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận
Năm học 2009-2010 được xác định là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi
mới quản lí tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong
những năm gần đây việc ứng dụng CNTT đã rất phổ biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi
lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào dạy học. Đối
với ngành giáo dục đào tạo CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung và
phương pháp dạy học. Mặt khác, ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng
trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Hơn nữa, CNTT là phương tiện để
giúp chúng ta tiến tới một “ xã hội học tập”. Bởi vậy, trong năm học này, ngành giáo
dục đã xác định phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học để tạo bước đột phá
về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển CNTT trong những năm
tiếp theo.
Việc sử dụng CNTT ở nước ta đã trở nên phổ cập và mang tính thường nhật.
Trong công tác giảng dạy, CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp
dạy và học. Nhờ đó mà học sinh hứng thú học tập hơn, kết quả là học sinh tiếp thu bài
tốt hơn.
Ứng dụng CNTT có thể đưa vào tất cả các môn học, đặc biệt là các môn có sử
dụng nhiều tranh ảnh cho bài giảng. Trong 3 năm gần đây, tôi đã mạnh dạn đưa ứng
dụng CNTT vào môn Hóa học và sinh học. Đặc biệt là môn Hóa học tôi đã thiết kế
được nhiều giáo án điện tử để đưa vào giảng dạy. Hoá học là môn học có vai trò quan
trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo ở bậc THCS. Chương trình Hoá học THCS
có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, phổ thông và thói quen
làm việc khoa học. Góp phần hình thành ở học sinh các năng lực nhận thức và các
phẩm chất, nhân cách mà mục tiêu giáo dục đã đề ra.
Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Hoá học ở trường THCS.
Qua nghiên cứu nội dung chương trình và quá trình học tập môn Hoá học của học sinh
tôi nhận thấy: Học sinh tiếp thu môn Hoá học rất chậm, dù rằng đây là môn học còn
mới đối với các em vì đến lớp 8 các em mới được làm quen. Nhưng không phải vì thế
mà chúng ta có thể thờ ơ với mức độ nhận thức của các em. Từ chỗ khó tiếp thu ngay
ban đầu sẽ dẫn đến sự hời hợt của học sinh đối với môn Hoá học về những năm học
sau. Đổi mới phương pháp giáo dục nhằm tích cực hoá quá trình học tập của học
sinh; để thực hiện được điều này, ngoài sự nghiên cứu về phương pháp truyền giảng,
phương pháp tổ chức lớp học thì giáo viên còn phải nghiên cứu sử dụng các thiết bị
công nghệ, các phần mềm hỗ trợ dạy học để ứng dụng. Công nghệ thông tin (CNTT)
trong trường học được đẩy mạnh ứng dụng trong nhiều năm qua đã từng bước nâng
cao chất lượng dạy học, tích cực thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục.
2. Cơ sở thực tiễn:
Là giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học, cùng với sự hỗ trợ của thiết bị, việc tạo
điều kiện thuận lợi từ BGH nhà trường đang công tác, tôi đã tích cực tìm hiểu nghiên
cứu sử dụng các phần mềm và đưa vào thực nghiệm trong dạy học, bước đầu đã có
những kết qủa khả quan. Trong bài viết này tôi không đi sâu vào trình bày các phần
mềm mà chỉ giới thiệu khả năng ứng dụng cụ thể của Violet vào trong bài giảng . Đó
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 1
Phạm Thuỷ Tùng - Trường THCS Hiếu Giang – Đông Hà - Quảng Trị.
-------SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa học”---------
là lí do tôi chọn SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa
học”
II. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục đích:
Mục đích của SKKN này là ứng dụng phần mềm Violet để soạn giảng hỗ trợ
trong công tác soạn giảng của giáo viên nhằm tích cực hóa các hoạt động học tập của
học sinh, làm cho các em có thể chủ động tiếp thu kiến thức, sôi nổi trong học tập và
đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
2.Phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu:
- Đối với đề đề tài này bản thân nhận thấy có thể được áp dụng được trong các môn
học khoa học tự nhiên và khoa học xã hội như: Hóa học, Sinh học, Vật lý, Toán học,
Lịch sử, Địa lý, HĐNGLL….
- Giáo viên và học sinh lớp ở trường THCS
- Máy chiếu (projector), máy vi tính…
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, các loại sách tham khảo khác.
- Việc cung cấp kiến thức cho hoc sinh qua từng bài có sử dụng “ Giáo án điện tử”
- Thực hiện các tiết dạy chuyên đề.
B. PHẦN THỨ II: NỘI DUNG
I. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH:
1.1. Hạn chế
- Giáo viên biết sử dụng tin học cơ bản.
- Phần mềm Violet phải được cài đặt vào máy.
- Trang thiết bị phải đầy đủ: Máy projector, máy vi tính…
1.2. Ưu điểm của phần mềm:
Ứng dụng phần mềm Violet để tạo ra những hình ảnh, mô hình, các đoạn phim,
các bài tập trắc nghiệm…
- Người học dễ hiểu bài, dễ nhớ và dễ làm bài tập hơn cả trong kiểm tra tự luận
cũng như kiểm tra trắc nghiệm; bên cạnh đó giúp học sinh dễ phát hiện ra những vấn
đề, những qui luật mang tính trừu tượng cao, từ đó tạo nên sự hứng thú, say mê, yêu
thích hơn trong môn học và phần nào đã làm thay đổi quan niệm về vị trí bộ môn
trong nhà trường.
- Giải quyết nhiều nội dung trong một tiết dạy, cung cấp kiến thức; kiểm tra, đánh
giá học sinh theo yêu cầu, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tiện lợi trong việc sử
dụng đồ dùng dạy học.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:
2.1. Ứng dụng phần mềm Violet trong bài giảng môn Hóa học:
- Chốt kiến thức cơ bản trong từng bài, từng phần, tiểu mục để giúp các em nắm
vững, hiểu chắc và sâu bài học hơn.
- Bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức giữa bài hoặc cuối bài.
- Bài tập ô chữ nhằm tạo nên tính sinh động và phong phú hơn trong mỗi tiết học.
- Bài tập kéo thả ô chữ nhằm củng cố và hệ thống lại kiến thức sau mỗi phần hoặc
toàn bài.
- Nhập hình ảnh, âm thanh… nhằm tạo nên tính sinh động, trực quan, và giải quyết
những vấn đề nhanh hơn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 2
Phạm Thuỷ Tùng - Trường THCS Hiếu Giang – Đông Hà - Quảng Trị.
-------SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa học”---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 3
Phạm Thuỷ Tùng - Trường THCS Hiếu Giang – Đông Hà - Quảng Trị.
-------SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa học”---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 4
Phạm Thuỷ Tùng - Trường THCS Hiếu Giang – Đông Hà - Quảng Trị.
-------SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa học”---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 5
Phạm Thuỷ Tùng - Trường THCS Hiếu Giang – Đông Hà - Quảng Trị.
-------SKKN: “Ứng dụng phần mềm Violet trong giảng dạy môn hóa học”---------
2.2 Các chức năng của Violet:
- Tạo trang màn hình cơ bản gồm có:
+ Nút ảnh, phim gồm có các chức năng: dịch chuyển, co giãn đối tượng; thiết lập
thuộc tính của đối tượng.
+ Nút văn bản gồm có các chức năng: thay đổi các thuộc tính, nhập công thức.
+ Nút công cụ gồm có các chức năng: vẽ hình, soạn thảo văn bản, bài tập trắc nghiệm
(một đáp án đúng, nhiều đáp án đúng, đúng/sai, câu hỏi ghép đôi), bài tập ô chữ, bài
tập kéo thả ô chữ, vẽ đồ thị hàm số, vẽ hình học, lập trình mô phỏng.
- Ngoài ra Violet còn có các chức năng khác như: xử lí mục dữ liệu, chọn trang bìa,
chọn giao diện bài giảng, soạn thảo hình nền cho các trang bài giảng, đóng gói bài
giảng…
2.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
Phần mềm Violet đơn giản, không cần đòi hỏi cấu hình máy tính cao, chạy khá ổn
định trong mọi môi trường của Windows, ngôn ngữ của Violet bằng tiếng Việt nên rất
dễ sử dụng kể cả những giáo viên dù hiểu biết hạn chế về mặt công nghệ thông tin
cũng dễ dàng sử dụng được.
- Sau khi thiết kế xong có thể xuất tạo nên một file độc lập và sử dụng được tất cả
các máy khi không có phần mềm.
- Là phần mềm công cụ giúp cho giáo viên có thể xây dựng được các bài giảng trên
máy tính một cách nhanh chóng và hiệu quả. So với các công cụ khác, Violet chú
trọng hơn trong việc tạo ra các bài giảng có âm thanh, hình ảnh, chuyển động và tương
tác… rất phù hợp với học sinh .
- Phần mềm Violet có thể dùng cho cả các môn học khác như: Sinh học, Toán học,
Vật lý, Địa lý, Ngữ văn…
III. KẾT QUẢ:
- Hầu hết các em học sinh dễ hiểu bài và hứng thú trong học tập (đây là yếu tố quan
trọng tạo sự thành công của tiết dạy)
- Giải quyết tốt khối lượng kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong một tiết theo yêu cầu.
- Ít tốn chi phí cho việc làm đồ dùng.
Như vậy, qua kết quả khảo sát cho thấy rằng việc áp dụng phương pháp mới
này giúp HS học tốt hơn, tiếp thu bài nhanh chóng và có hiệu quả, phần mềm Violet
cũng giúp HS phát huy được tính tích cực sáng tạo và giúp cho người dạy tích lũy
được nhiều kinh nghiệm và khắc phục sự thiếu hụt về đồ dùng dạy học.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua việc viết sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân nhận thấy có hai vấn đề:
- Muốn đạt được kết quả cao trong giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh,
giáo viên cần phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp và vốn kĩ năng tin học
cơ bản bởi thiết kế một bài giảng điện tử có ứng dụng phần mềm Violet đòi hỏi phải
có sự đầu tư về thời gian, công sức tìm hiểu, sưu tầm tư liệu để thiết kế lên một bài
giảng có chất lượng.
- Tôi thiết nghĩ với lòng tâm huyết, yêu nghề của giáo viên cộng với sự hỗ trợ của các
cấp, các ngành thì việc thiết kế một bài giảng và giảng dạy bằng các phương tiện hiện
đại sẽ trở thành một việc làm quen thuộc trong giảng dạy bộ môn Hóa học nói riêng và
các môn học trong nhà trường nói chung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trang 6
Phạm Thuỷ Tùng - Trường THCS Hiếu Giang – Đông Hà - Quảng Trị.