Luận văn nghiên cứu khoa học sinh viên ngoại thương trong cách nhìn của cộng đồng tp.hcm

  • 60 trang
  • file .pdf
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ 2
TPHCM
Tên Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học:
FTUers Trong Cách Nhìn Của Cộng
Đồng
Nhóm sinh viên thực hiện (lớp K50-CLC.D2)
1. Nguyễn Lê Tiến (MS: 1101017839)
2. Phạm Thanh Phương (MS: 1101017761)
3. Đặng Thanh Thảo (MS: 1101017802)
4. Nguyễn Thị Thanh Trúc (MS: 1101017871)
5. Lương Văn Tính (MS: 1101017841)
6. Hoàng Lê Thanh Thảo (MS: 1101017803)
7. Nguyễn Mai Thúy Vy (MS: 1101017914)
1|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Mục Lục
Chương 0: Lời Mở Đầu ................................................. Trang 4
Chương 1: Cơ Sở Lý Luận: .......................................... Trang 8
1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Ngoại
Thương: ....................................................................................... Trang 8
1.1.1) Khái quát Chung: ...................................................................... Trang 8
1.1.2) Các giai đoạn phát triển: ........................................................... Trang 9
1.2/ Giới thiệu trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 Thành phố
Hồ Chí Minh: ............................................................................ Trang 13
1.2.1) Khái quát Chung: .................................................................... Trang 13
1.2.2) Sự hình thành và phát triển:.................................................... Trang 14
1.2.3) Cơ sở vật chất: ........................................................................ Trang 14
1.2.4) Công tác đào tạo: .................................................................... Trang 14
1.3/ Cơ sở thực tiễn về sinh viên Ngoại Thương: .................. Trang 16
1.3.1) Thành tích nổi bật: .................................................................. Trang 16
1.3.2) Những khuyết điểm: ............................................................... Trang 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG: ....................................Trang 21
2.1/ Giới thiệu chung về thực trạng hiện nay: ....................... Trang 22
2.2/ Đánh giá chung:................................................................. Trang 23
2.3/ Mặt tích cực: ...................................................................... Trang 26
2|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
2.3.1/ Năng lực của sinh viên Ngoại Thương theo đánh chung giá của mọi
người: ........................................................................................................ Trang 26
2.3.2/ Các tính cách nổi bật: ............................................................. Trang 27
2.3.3/ Những ưu điểm được học hỏi: ................................................ Trang 29
2.4/ Mặt tiêu cực ....................................................................... Trang 29
2.4.1/ Sự nhìn nhận thiếu thiện cảm từ các trường bạn: ................... Trang 29
2.4.2/ Ấn tượng không tốt của các nhà tuyển dụng: ......................... Trang 31
CHƯƠNG 3: NGUYÊN NHÂN: ................................. Trang 33
3.1/ Nguyên nhân khách quan: ............................................... Trang 33
3.1.1/ Danh tiếng của trường đại học Ngoại Thương cơ sở II TPHCM:..Trang 33
3.1.2/ Ảnh hưởng từ những thành công của cựu sinh viên:.............. Trang 34
3.1.3) Sự ưu ái của các nhà tuyển dụng: ........................................... Trang 35
3.2/ Nguyên nhân chủ quan: .................................................... Trang 36
3.2.1/ Cảm giác chiến thắng và tự mãn về bản thân: ........................ Trang 36
3.2.1/ Hạn chế trong cách nhìn và thiếu trải nghiệm thực tế: ........... Trang 37
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP: .......................................... Trang 40
KẾT LUẬN: .................................................................. Trang 43
PHỤ LỤC: .....................................................................Trang 44
3|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
CHƯƠNG 0: LỜI MỞ ĐẦU
I/ Lý do:
Xuất phát từ nhu cầu nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía
Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại
thương tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 16/7/1993. Trải
qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ sở II đã không ngừng hoàn thiện và
phát triển, trở thành một trong những trường đại học tiên phong trong cả nước
nói chung và khu vực miền Nam nói riêng, về đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán
bộ trình độ đại học và trên đại học trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc
tế.
Chính vì vậy, sinh viên Ngoại thương được mọi người đánh giá cao về cả kiến
thức chuyên môn lẫn ý thức tìm tòi, học hỏi một cách tích cực, năng động. đặc
biệt, đối với các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, sinh viên ngoại thương
luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu về nguồn nhân lực chất lượng
cao.. “Trong các năm qua, số sinh viên chính quy của Cơ sở II tốt nghiệp bình
quân 600-700 cử nhân/năm ở cả hai bậc đại học và cao đẳng. Tỷ lệ có việc
làm ngay sau khi ra trường là 100%, trong đó tỷ lệ làm việc đúng ngành nghề
đạt trên 90%” ( theo kết quả khảo sát của cơ sở II). Bên cạnh đó, sinh viên
ngoại thương cơ sở II luôn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, tình
nguyện với mong muốn đóng góp sức lực của mình vì lợi ích của cộng đồng.
Thế nhưng, bên cạnh những đánh giá tích cực, những cái nhìn đầy thiện cảm,
vẫn còn những ý kiến phê bình khá tiêu cực và gay gắt về sinh viên trường.
Nhiều người cho rằng sinh viên Ngoại thương có tính cách “tự tin thái quá,
hay đòi hỏi và mức độ cam kết với tổ chức không cao” ( theo báo vietnamnet).
Và đặc biệt, trong vài tháng gần đây, hàng loạt các phương tiện truyền thông
và các diễn đàn mạng đưa tin về việc một số sinh viên năm nhất và năm hai,
đã phát biểu khá chủ quan về vấn đề lương của sinh viên Ngoại Thương sau
4|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
khi tốt nghiệp ra trường. Điều đó đã tạo nên một làn sóng tranh luận với
những ý kiến trái chiều, những lời bình luận gay gắt và khá nặng nề, về Đại
học Ngoại Thương cũng như sinh viên của trường. Danh tiếng của trường và
hình ảnh của gần 3000 sinh viên Ngoại thương cũng như những cựu sinh
viên đã tốt nghiệp từ những khóa trước bỗng xấu đi trong mắt nhiều
người.
Đứng trước tình hình đó, việc nghiên cứu rõ hơn các ý kiến, nhận định về
sinh viên Ngoại Thương từ chính sinh viên của trường ở cơ sở II, từ một
số sinh viên trường bạn trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và quan
trọng hơn, là quan điểm của các nhà tuyển dụng khi chọn lựa sinh viên
Ngoại Thương là vô cùng cần thiết. Từ đó, chúng ta có thể rút ra cái nhìn
tổng quan, toàn diện và đúng đắn hơn về sinh viên Ngoại Thương.
II/Mục đích:
_Mở ra cho mọi người cái nhìn đúng đắn hơn cả về khả năng cũng như phẩm
chất củasinh viên Ngoại Thương.
_Giúp cho bản thân sinh viên Ngoại Thương nhận thức và phát huy những mặt
tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực và thiếu sót.
III/ Nhiệm Vụ
1/ Nghiên cứu về lịch sử và thực trạng của sinh viên Ngoại Thương cơ sở II
Thành phố Hồ Chí Minh.
2/ Khảo sát và thu thập các thông tin liên quan:
+ Lấy ý kiến cá nhân: phát phiếu khảo sát trường đại học Ngoại Thương và
các trường bạn trong thành phố Hồ Chí Minh.
+ Phỏng vấn: thăm dò sự đánh giá của một số nhà tuyển dụng uy tín về sinh
viên Ngoại Thương.
3/ Tổng hợp thông tin: xử lý, phân tích, so sánh số liệu vừa thu thập.
4/ Rút ra kết luận tổng hợp và đánh giá xu hướng chung.
5|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
5/ Vạch ra phương hướng và rèn luyện đúng đắn và toàn diện cho sinh viên
Ngoại Thương.
IV/ Lịch sử nghiên cứu đề tài:
Từ trước đến nay, sinh viên Ngoại thương luôn nhận được nhiều lời khen ngợi
tích cực từ phía các phương tiện truyền thông và xã hội. Năng động, tự tin,
kiến thức tốt và trình độ tiếng Anh của sinh viên trường là điều mà các nhà
tuyển dụng đánh giá rất cao. Ngày 8/4/2011, ông Michael Kennedy, giám đốc
quản lý giáo dục Khoa Kinh tế Trường Đại học Bedfordshire cho biết ông rất
ấn tượng với chuyên môn của giảng viên cũng như kết quả học tập của sinh
viên các khóa của trường đại học Ngoại Thương. Khi nói chuyện với sinh
viên, ông rất ngạc nhiên về trình độ Tiếng Anh của sinh viên trong chương
trình. “Họ có khả năng trình bày rất tốt, thậm chí còn tốt hơn một số sinh viên
quốc tế của Đại học Bedfordshire tại Anh.”(đăng trên trang
http://kdtqt.ftu.edu.vn)
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bên cạnh các ưu điểm nổi trội nêu trên,
đâu đó vẫn còn tồn tại những suy nghĩ chưa chín chắn, những hành động nông
nổi của một bộ phận sinh viên Ngoại thương Điều đó đã tạo nên những ánh
nhìn tiêu cực về cộng đồng sinh viên Ngoại thương và cả danh tiếng của
trường. Sự việc “sinh viên Ngoại thương và lương 1000$” đã tạo nên một làn
sóng tranh luận gay gắt trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí,
diễn đàn, truyền hình…Nhiều ý kiến trái chiều, những câu hỏi nghi vấn xoay
quanh hình ảnh của sinh viên Ngoại thương được đưa ra.
Trên trang blog của mình, với những lời lẽ mạnh mẽ, một nhà tuyển dụng
nhân sự phát biểu: “[…] Với tư cách nhà tuyển dụng cũng như người sử dụng
thì tôi không dám dùng sinh viên Ngoại thương. Họ có vẻ tự tin thái quá. Từ
đó dẫn đến việc ít chịu học hỏi, hay đòi hỏi và cuối cùng là mức độ cam kết
với tổ chức không cao[…]tôi sợ họ không ở được lại với công ty quá sáu
6|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
tháng” (http://kinhcan24.wordpress.com) Đồng tình với ý kiến trên, một số
bạn trẻ ở các trường khác cho rằng: “Suy nghĩ của 1 số sinh viên Ngoại
thương còn non quá – không xứng với “cái danh” của trường. (đăng trên báo
giáo dục Việt Nam)
Bên cạnh những lời phê bình, chỉ trích thiếu thiện chí, nhiều bài viết phản hồi
khẳng định: “[..] Thực sự đây là tâm lý của một vài cá nhân đơn lẻ[…] đừng
nghĩ là sinh viên các trường khác không có gan đòi 1000$ cho khởi điểm sau
khi ra trường, họ có, nhưng có thể họ không nói ra công khai trên forum như
người Ngoại thương…” (Theohttp://ftunews.com)
Nói tóm lại, tất cả những ý kiến trên đều mang cái nhìn chủ quan, chưa thực
sự bao quát, toàn diện từ nhiều khía cạnh. Các bài báo, lời bình luận, dù hợp lý
đến đâu, đều chỉ xuất phát từ phía người viết. Hiện nay, chưa có một đề tài
nào cụ thể, tổng quan và đúng đắn nhất vềsinh viên Ngoại thương.
Với việc tìm tòi và phân tích một cách chi tiết hơn, bài nghiên cứu khoa học
này sẽ phần nào giải tỏa những nghi vấn cũng như tìm ra câu trả lời mang tính
thuyết phục nhất cho vấn đề còn đang trong thời kì tranh cãi này.
7|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Lấy sinh viên Ngoại thương làm đối tượng để nghiên cứu, nhóm chúng tôi nhận
thấy muốn hiểu rõ thêm về sinh viên trường mình, cần phải có cái nhìn khái quát và
toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Ngoại Thương nói
chung và Trường Ngoại thương cơ sở II nói riêng. Chính qua quá trình xây dựng và
phát triển trường, những khó khăn phải trải qua và thành tích đạt được, sinh viên
Ngoại thương đã tạo dựng cho mình những tính cách nổi bật, những hình ảnh tốt
đẹp trong mắt cộng đồng.
1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học
Ngoại Thương
1.1.1/ Khái quát Chung
Trường Đại học Ngoại thương
Trường Đại học Ngoại Thương
(tên tiếng Anh: Foreign Trade
University, tên viết tắt: FTU) là một
trường đại học công lập chuyên ngành
về kinh tế đối ngoại của Việt Nam, trực
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường
Đại học Ngoại Thương là cơ sở đào tạo Năm thành lập 1960
nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho Loại hình Đại học công lập
lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập GS. TS.
kinh tế quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát Hiệu trưởng
Hoàng Văn Châu
triển kinh tế xã hội và công nghiệp hoá,
Website http://www.ftu.edu.vn
hiện đại hoá đất nước.
Đại học Ngoại Thương được coi là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về
kinh tế và chất lượng đào tạo.
Trường Đại học Ngoại Thương có 3 cơ sở đào tạo chính thức, đó là
 Cơ sở 1: tại Hà Nội: 91 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, còn được gọi với tên
không chính thức là "Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội"
8|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
 Cơ sở 2: tại Thành phố Hồ Chí Minh: 15 đường D5, phường 25, quận Bình
Thạnh với tên gọi không chính thức là "Trường Đại học Ngoại thương Thành
phố Hồ Chí Minh".
 Cơ sở 3: Đặt tại 260 - Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh
Quảng Ninh
1.1.2/ Các giai đoạn phát triển
GIAI ĐOẠN 1960-1963:
TỔ CHỨC TIỀN THÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI
THƯƠNG
Trường Đại học Ngoại Thương chính thức ra đời vào năm 1960. Sơ khai là
Bộ môn trong Khoa Quan hệ quốc tế do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý, nhưng đặt
tại trường Đại học Kinh tế-Tài chính (nay là trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Chủ
nhiệm Khoa đều do Bộ Ngoại Giao cử về. Trong Khoa Quan hệ quốc tế có 2 bộ
môn: bộ môn Ngoại giao và bộ môn Ngoại Thương. Khóa 1 sinh viên Ngoại thương
với 42 sinh viên được tuyển vào năm học (1960-1966) và Khóa 3 (1962-1967) sinh
viên Ngoại Thương vẫn do Khoa Quan hệ quốc tế trực tiếp quản lý.
Như vậy, có thể nói Khoa Quan hệ quốc tế của trường Đại học Kinh tế-Tài
chính trước đây là tổ chức tiền thân của trường Đại học Ngoại thương.
GIAI ĐOẠN 1963-1967:
TRƯỜNG CÁN BỘ NGOẠI GIAO-NGOẠI THƯƠNG
Vào năm 1963, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Quan hệ
quốc tế tách khỏi trường Đại học Kinh tế-Tài chính để thành lập trường Đại học
Cán bộ Ngoại giao- Ngoại Thương trực thuộc Bộ Ngoại Giao. Trụ sở của trường
Cán bộ Ngoại giao-Ngoại thương đặt tại phường Láng Thượng, trên khu đất của
Trường Đại học Ngoại Thương và Học Viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện
Ngoại giao Việt Nam). Ngoài các Phòng chức năng ra chỉ có 2 Khoa đào tạo là:
Khoa Ngoại giao và Khoa Ngoại thương.
Trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương thành lập không được bao lâu thì
phải đi sơ tán ra khỏi Hà Nội để chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc
Mỹ. Trong thời gian này, Khoa Ngoại thương trực tiếp quản lý 3 khóa sinh viên cũ
và tuyển thêm khóa 4 và khóa 5. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của Khoa
Ngoại thương đều do Bộ Ngoại Thương (nay là Bộ Công Thương) điều động từ Bộ
về.
9|Page
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Ngoài việc đào tạo sinh viên các khóa chính quy, đội ngũ cán bộ giảng dạy
của Khoa Ngoại thương còn làm nhiệm vụ mở các lớp bồi dưỡng về lý luận và
nghiệp vụ Ngoại thương cho các cán bộ từ Phó Phòng nghiệp vụ trở lên của các
Tổng công ty xuất nhập khẩu, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan. Số lượng
sinh viên chính quy và cán bộ được Khoa Ngoại thương của trường Cán bộ
Ngoại Giao – Ngoại thương đào tạo và bồi dưỡng trong thời gian này đáp ứng
một phần quan trọng lực lượng cán bộ để phát triển quan hệ ngoại thương
giữa nước ta và các nước khác trên thế giới.
GIAI ĐOẠN 1967-1984:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG RA ĐỜI
Năm 1967, theo đề nghị của Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngoại Thương, Thủ tướng
Chính phủ ra Quyết định số 123/CP ngày 5/8/1967 chia tách Trường Cán bộ Ngoại
giao – Ngoại thương thành hai trường: Trường Ngoại Giao trực thuộc Bộ Ngoại
Giao và Trường Ngoại Thương trực thuộc Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Công
thương). Tên hiệu chính thức của trường Đại học Ngoại Thương bắt đầu có từ thời
gian này.
Ngay sau khi thành lập, trường Đại học Ngoại Thương chuyển về địa điểm sơ
tán mới là huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ ( nay thuộc Hà Nội). Đến thời gian này,
trường Đại học Ngoại thương còn 5 khóa sinh viên (từ khóa 3 đến khóa 6), còn sinh
viên khóa 1 và khóa 2 đã tốt nghiệp ra trường.
Năm 1968, lần đầu tiên Trường Đại học Ngoại Thương mới chính thức có
Hiệu Trưởng là đồng chí Lưu Văn Đạt và Phó Hiệu trưởng là đồng chí Lê Văn Ngọ.
Ngoài một số Phòng chức năng, Trường đã có các đơn vị chuyên môn như Khoa
Nghiệp vụ Ngoại thương; Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tại chức và Bộ môn Chính trị.
Công tác đào tạo bắt đầu tăng quy mô và đa dạng loại hình đào tạo. Trước đây, mỗi
khóa chỉ tuyển trên dưới 50 sinh viên, đầu những năm 70 trở đi quy mô mỗi khóa đã
tăng lên 75-100 sinh viên. Ngoài việc đào tạo sinh viên hệ chính quy, Trường còn
mở rộng đào tạo hệ tại chức và phát triển hình thức bồi dưỡng cán bộ.
Cuối năm 1967, tình hình chiến sự tạm yên ổn, Đảng ủy và Ban Giám hiệu
quyết định chuyển Trường từ nơi sơ tán về lại trụ sở cũ tại Hà Nội. Từ thời gian này
10 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
đến năm 1984, trường Đại học Ngoại thương tập trung sức lực vào việc xây dựng cơ
sở vật chất và tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo.
GIAI ĐOẠN 1984 ĐẾN NAY:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NGÀY NAY
Năm 1984, Trường Đại học Ngoại Thương chuyển từ Bộ Ngoại thương sang
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cho đến
cuối những năm 80, cơ cấu tổ chức của Trường như Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công
đoàn, Đoàn Thanh niên, các Phòng chức năng, các Khoa và Bộ môn…tiếp tục được
củng cố.
Năm 1993, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp Hồ Chí Minh (gọi
tắt là Cơ sở II) đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cho đến nay, Đại học Ngoại Thương đã có những bước phát triển mạnh và
trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Trường đại học
Ngoại Thương đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ lọt vào top 200 trường đại học hàng
đầu Châu Á. Những năm gần đây chất lượng tuyển sinh đầu vào của trường Đại
học Ngoại Thương luôn đứng vị trí quán quân trong hơn 200 đại học trong cả
nước, trong đó điểm chuẩn các ngành khối A và khối D luôn cao nhất trong số
các trường đại học tuyển sinh hai khối này. Năm 2010, trường Đại học Ngoại
Thương là trường đại học duy nhất trong cả nước có thí sinh đạt số điểm tuyệt
đối 30/30 điểm và là nơi đầu quân của hơn 400 học sinh đạt giải quốc gia, quốc
tế trong năm học 2009-2010.
Hiện nay, Đại học Ngoại Thương đã được nhiều trường đại học quốc tế công
nhận chương trình đào tạo và thiết lập quan hệ đào tạo, trong đó có Đại học La
Trobe, Queensland (Úc); Đại học Vân Truyền (Đài Loan); Đại học Asia Pacific (
Nhật Bản ); Đại học tổng hợp Colorado( gọi tắt CSU) ( Hoa Kỳ ) ; Đại học
Bedforshire ( Anh ); Đại học Rennes (Pháp ). Nhà trường luôn thực hiện những
chuyến đi tìm hiểu và học tập tại các đại học hàng đầu thế giới. Ttrong tháng 07
năm 2010, lãnh đạo nhà trường đã đến thăm và làm việc với trường đại học Harvard
và học viện MIT Hoa Kỳ để giới thiệu và xúc tiến những chương trình đào tạo liên
kết trong tương lai.
11 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Trường Đại học Ngoại Thương đã được Liên hiệp Hội Khoa học và Công
nghệ Việt Nam (VUSTA) trao tặng Cúp vàng “Thương hiệu Việt” năm 2006 và
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào
tháng 05 năm 2010. Trường đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng
11 năm 2010.
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030:
Chiến lược dài hạn của Trường Đại học Ngoại Thương đã chỉ rõ mục tiêu
phát triển của Trường là “nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Trường Đại học
Ngoại Thương thành một trong những trường hàng đầu trong việc đào tạo nguồn
nhân lực có chất lượng cao trong ngành kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ nhằm đáp
ứng nhu cầu của thị trường lao động của Việt Nam và thế giới; nâng cao khả năng
nghiên cứu để trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín, một trường đại học có
danh tiếng trong khu vực và trên thế giới”.
Tầm nhìn phát triển của trường Đại học Ngoại Thương là đến 2030 trở thành
một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, có danh tiếng trong khu vực
và trên thế giới (cụ thể nằm trong top 100 khu vực châu Á).
Trường có đội ngũ giảng viên có trình độ chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.
Trường sẽ có các trường trực thuộc, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường phổ
thông chất lượng cao. Trụ sở chính của trường đặt tại Hà Nội. Mạng lưới các cơ sở
đào tạo của trường đặt tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các vùng kinh tế trọng
điểm trong cả nước và ở nước ngoài.
(Nguồn: website chính thức của trường Ngoại Thương
http://www1.ftu.edu.vn/index.php)
12 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
1.2/ Giới thiệu trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2
Thành phố Hồ Chí Minh
1.2.1/ Khái quát Chung
Trường Đại Học Ngoại Thương TP.HCM
Trường Đại Học Ngoại Thương
cơ sở 2 tại TP.HCM (tên tiếng Anh:
Foreign Trade University Ho Chi Minh
City Campus, viết tắt: FTU HCMC hay
FTU2; tên gọi tắt thường dùng là "ĐH
Ngoại Thương TP.HCM" hay “ĐH
Ngoại Thương CS2”) là cơ sở đào tạo Chất lượng - Uy tín -
phía Nam của trường Đại học Ngoại Khẩu hiệu Hiệu quả-Chuyên nghiệp
Thương. - Hiện đại
Trường được thành lập vào năm
Năm thành lập 1993
1993, trụ sở của trường tọa lạc tại quận
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình Đại học công lập
Đây là trường có điểm đầu vào khối A
và D1 cao nhất toàn miền Nam, nếu xét G.S - T.S Hoàng Văn
cả nước chỉ đứng sau Đại Học Ngoại Hiệu trưởng
Châu
Thương Cơ sở 1 tại Hà Nội.
Trường có các cấp độ đào tạo: Số 15 đường D5, phường
Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học với 25, quận Bình Thạnh,
Địa chỉ
các loại hình đào tạo chính: chính quy, Thành phố Hồ Chí Minh,
vừa học vừa làm... Năm 2006, được sự Việt Nam
đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trường Đại Học Ngoại Thương Điện thoại (+84) 8 512 7254
TP.HCM đã tuyển bổ sung các chỉ tiêu
vào hệ đào tạo ngoài ngân sách (NNS). Website http://cs2.ftu.edu.vn/
Trường có diện tích khá khiêm
tốn khoảng 5000m2 với hơn 4000 sinh viên các hệ và trang thiết bị vừa phải.
(Nguồn:Wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_N
go%E1%BA%A1i_th%C6%B0%C6%A1ng_c%C6%A1_s%E1%BB%9F_2,_Th%C3%A0nh_ph%E1%B
B%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh)
13 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
1.2.2/ Sự hình thành và phát triển
Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của
Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc
tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là
Cơ sở II) đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ
sở II đã không ngừng hoàn thiện và phát triển về cả lượng và chất, trở thành một
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại
cho khu vực phía Nam.
1.2.3) Cơ sở vật chất
Trong thời gian đầu, do chưa có cơ sở vật chất riêng phục vụ công tác giảng
dạy và học tập, Cơ sở II đã thuê cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kinh tế đối
ngoại. Mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với sự cố gắng vượt bậc của
đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên và sự hợp tác có hiệu quả của Trường Cao
đẳng Kinh tế đối ngoại, Cơ sở II vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu Nhà trường và các cơ quan ban ngành
tại Tp. Hồ Chí Minh, Cơ sở II đã có được cơ sở vật chất mới phục vụ giảng dạy và
học tập tại số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Với
diện tích khuôn viên gần 5.000 m2, cơ sở vật chất hiện tại về cơ bản đã đáp ứng
được nhu cầu của việc dạy và học. Phòng học và các phòng chức năng khác được
trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại.
1.2.4) Công tác đào tạo
Hiện nay, Cơ sở II đang đào tạo khoảng 6.000 học viên và sinh viên thuộc
các loại hình đạo tạo, trong đó có 02 nghiên cứu sinh, 86 học viên cao học, hơn
3.000 sinh viên hệ chính quy và gần 3.000 sinh viên hệ không chính quy. Ngoài
việc đào tạo tại trường, Từ khi thành lập đến nay, Cơ sở II đã phát triển từ đào tạo
đơn ngành sang đa ngành với nhiều chuyên ngành và bậc đào tạo khác nhau.
Bậc Cao đẳng:
Ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.
14 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Bậc Đại học:
1. Ngành Kinh tế: Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (học tiếng Anh, học tiếng
Nhật);
2. Ngành Quản trị kinh doanh: chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế; Luật
kinh doanh quốc tế; Kế toán;
3. Ngành Tài chính - Ngân hàng: Chuyên ngành Tài chính quốc tế;
4. Ngành Tiếng Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.
Bậc Thạc sĩ:
1. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế;
2. Quản trị kinh doanh;
3. Thương mại quốc tế.
Bậc Tiến sĩ:
Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.
Hợp tác quốc tế:
+ Chương trình Thạc sĩ Quản trị dự án, giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với
Trường Đại học Nantes của Pháp.
+ Chương trình liên kết 2 + 2 đào tạo Cử nhân Tài chính, hợp tác với Học viện
Công nghệ Mỹ Hòa, Đài Loan.
+ Chương trình liên kết 3 +1 đào tạo Cử nhân Kinh doanh, hợp tác với Đại học
Bedfordshire của Anh
Bên cạnh đó, Cơ sở II còn đang xúc tiến triển khai một số chương trình hợp
tác với các trường đại học khác trên thế giới như: Trường Đại học Khoa học ứng
dụng quốc gia Cao Hùng (Đài Loan), Trường Đại học Shute (Đài Loan), Trường
15 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Đại học La Trobe (Úc), trường Đại học Queensland ( Úc), một số trường Đại học
của Nhật Bản, …(*)
1.3/ Cơ sở thực tiễn về sinh viên Ngoại Thương
1.3.1) Thành tích nổi bật
Trong các kỳ tuyển sinh đại học từ năm học 2006 cho đến nay, trường
Đại học Ngoại thương luôn có điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào cao nhất cả
nước. Năm học 2008 – 2009, trong số 43 thí sinh đạt điểm thi 30/30 của cả
nước, trường Đại học Ngoại thương có tới 13 người đạt 30/30, chiếm tới 30%.
Năm học 2009 – 2010, nhà trường có 5 trên 11 người của cả nước, 2010 – 2011
duy nhất chỉ có một người đạt điểm tuyệt đối 30/30 là sinh viên của nhà
trường.
Năm 2010, tỷ lệ tốt nghiệp đạt loại khá giỏi chiếm 95% trong tổng số học
viên cao học và 85% trong tổng số sinh viên đại học.
Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương làm việc trong nước cũng
như ở nước ngoài đều được đánh giá cao cả về kiến thức chuyên môn và trình độ
ngoại ngữ. Đặc biệt, sinh viên Đại học Ngoại thương còn nổi tiếng là năng động,
sáng tạo và tự tin.
Tại cơ sở II, trong các năm qua, số sinh viên chính quy tốt nghiệp bình quân
là 400-500 cử nhân/năm. Theo kết quả khảo sát của Nhà trường, tỷ lệ sinh viên có
việc làm ngay sau khi ra trường là 100%, trong đó tỷ lệ làm việc đúng ngành nghề
đạt trên 90%.
Sinh viên của Cơ sở II sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các ngành/lĩnh
vực sau: kinh doanh xuất nhập khẩu; giao nhận vận tải; marketing, quan hệ công
chúng, tổ chức sự kiện; tài chính quốc tế; pháp chế; hải quan; quản lý xuất nhập
khẩu, xúc tiến thương mại; giảng dạy…
Nhiều sinh viên Cơ sở II đã được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh
nghiệp, cơ quan nhà nước hàng đầu như: Sở thương mại Tp. Hồ Chí Minh, Viện
kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh; các công ty xuyên quốc
gia như: Unilever, Proctor & Gamble, APL, Maersk, Leo Burnet. Prudential,
KPMG…(*)
16 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Năm 2009 có 04 đề tài nghiên cứu của cá nhân và nhóm cá nhân của
trường Đại học Ngoại Thương đã xuất sắc được lựa chọn đề trao giải thưởng
sinh viên Nghiên cứu khoa học.
Năm 2010, 3 Sinh viên Ngoại Thương: Lục Thùy Dương, K45C KTDN,
Vương Thủy Hương, K45C KTDN, Đinh Thị Thúy Hằng, K45CLC QTKD đoạt
giải nhì cuộc thi quốc tế “Thách thức dự án kinh doanh Mekong McKinsey” tổ chức
ở Phnom Penh, Campuchia.
(Nguồn: diễn đàn khoa Quản trị kinh doanh-trường ĐH Ngoại Thương
http://qtkd.ftu.edu.vn/index.php/thong-bao/279-sinh-vien-ngoi-thng-ot-gii-cuc-thi-quc-t-thach-thc-d-an-
kinh-doanh-mekong-mckinsey-2010.html)
Năm 2011, 3 sinh viên Ngoại thương trong số 12 sinh viên khắp cả nước
được phong danh 'Đại sứ môi trường Bayer'.
Và nhiều giải thưởng danh giá khác…
Một số gương sáng điển hình:
1. Ông Đinh Phú Định – Đại sứ Việt Nam, Trưởng đoàn Đàm phán Hiệp
định khung về hợp tác Việt Nam- EU năm 1992- 1995.
2. Ông Nguyễn Đình Lương, người đã có gần 20 năm đi đàm phán các
Hiệp định thương mại dài hạn và hàng năm với các nước XHCN cũ, là
Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Song phương Việt nam
- Hoa Kỳ (1996-2000), một Hiệp định khó khăn và phức tạp nhất.
3. Ông Lương Văn Tự, Nhà đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO
(2000- 2005).
4. Ông Phan Thế Ruệ Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đầu tư Việt
Nam- Nhật Bản.
5. Chị Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, sinh viên K29 - Trưởng phòng Văn hóa –
Nghệ thuật Nhà Văn hóa Thanh niên, thành viên tam ca Phù sa, MC
nổi tiếng của nhiều chương trình truyền hình.
6. Anh Phạm Đức Tuấn, sinh viên K37 – Giải nhất tiếng hát sinh viên
Ngoại thương, Giải nhất “Tiếng hát truyền hình 2000”. Ca sĩ triển vọng
của Làn sóng xanh 2005, Nghệ sĩ ăn mặc lịch sự nhất của Tạp chí Mốt,
Album của năm với Đôi mắt người Sơn Tây, giải Cống Hiến 2009.
17 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
7. Chị Hoàng Thanh Huyền, sinh viên K43 – Sinh viên tài năng Đại học
Ngoại thương năm 2007, Giải nhì cuộc thi “Phụ nữ thế kỉ 21” năm
2006.
8. Chị Phan Thị Ngọc Diễm, sinh viên K44 – Hoa khôi “Duyên dáng
Ngoại thương 2008”, sinh viên tài năng Đại học Ngoại thương 2008,
Hoa hậu “Du lịch Việt Nam 2008”, Đại diện Việt Nam tham dự cuộc
thi “Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2008” tại Malaysia.
9. Chị Lê Võ Như Quỳnh, sinh viên K45 – Én vàng cuộc thi “Người dẫn
chương trình truyền hình 2007”, MC cho nhiều chương trình truyền
hình.
10.Chị Nguyễn Võ Lan Trinh: Top 6 Vietnam Idol 2008, top 6 Sao Mai
điểm hẹn 2010, cựu RJ nổi tiếng của kênh radio âm nhạc Xone FM,
giải Nhì Tiếng hát sinh viên Ngoại thương FTUShine 2007.
11.Anh Chung Chí Công giải nhất "Ý tưởng film quảng cáo", lọt vào
vòng Chung kết cuộc thi Young Lions 2010.
12.Anh Hoàng Lê Vinh. Sinh viên 3 tốt năm học 2008-2009; Học bổng
AmCham 2009; Đại biểu chương trình “Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho
thủ lĩnh sinh viên năm 2009”; Giải 3 cuộc thi viết tiếng Anh “Turning
dreams into reality” của Education USA; Giải khuyến khích cuộc thi
viết tiếng Anh “Khởi nghiệp cùng Prudentia…
….
1.3.2) Những khuyết điểm
Không ai là hoàn hảo cả. Bên cạnh những hình ảnh đẹp, những gương sáng
đáng noi theo của sinh viên Ngoại thương, vẫn còn tồn tại những “con sâu làm rầu
nồi canh”, những cá nhân đáng bị chê trách.
Hẳn không ai không biết đến Nguyễn Đức Nghĩa, tên sát nhân đã lạnh lùng
sát hại người bạn gái cũ Nguyễn Phương Linh vì ghen tuông và tài sản của nạn
nhân. Cùng là bạn học khóa K42 của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, y và
Linh đã yêu nhau. Thế nhưng không ai ngờ chàng thanh niên đẹp trai, nói năng dịu
dàng, học trong một ngôi trường danh tiếng, lại biết cả làm thơ ấy là kẻ đã nhẫn tâm
cướp đi sinh mạng của một con người. Bản án tử hình dành cho y không chỉ là một
sự trừng phạt đích đáng mà còn là bài học đắt giá cho xã hội, cho lớp trẻ, những
người dễ dàng bị vể bề ngoài hòa hoa, sự giàu sang làm cho lu mờ đi những giá trị
đạo đức bên trong.
18 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
Tuy không nghiêm trọng như vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng không biết tự
bao giờ, sinh viên Ngoại Thương luôn gắn chung với một tính từ không mấy dễ
chịu: “Chảnh”. Bên cạnh niềm tự hào khi được học tại trường Ngoại thương, ngôi
trường với hơn 50 năm bề dày lịch sử, một trong những trường đại học nằm trong
top đầu của Việt Nam, là nỗi niềm khó nói của không ít sinh viên Ngoại Thương khi
trót có người hỏi: bạn là sinh viên trường nào?
Nhiều người thường râm ran kháo nhau rằng sinh viên Ngoại thương tối ngày
chỉ biết học, toàn là những con người kiêu kì, khó gần, tóm lại một từ là “chảnh”.
Ngay trong chính diễn đàn của sinh viên Ngoại thương cũng tồn tại những nhận
định của sinh viên trường bạn nhận xét về độ “chảnh” của sinh viên Ngoại Thương,
trong đó nữ sinh của trường là những người dễ bị gán cho danh hiệu này hơn cả.
Thậm chí đã từng có một cuộc lời qua tiếng lại giữa diễn đàn trường với một diễn
đàn bên ngoài về nữ sinh Ngoại Thương với tính từ không mấy dễ chịu này. Có lẽ
chính vì vậy mà đôi khi sinh viên Ngoại Thương cảm thấy rất ngại khi nói về trường
mình bởi không muốn người khác nghĩ mình là sinh viên của trường thì chắc chắn
sẽ “chảnh”.
Thực hư thế nào chưa rõ, nhưng 1 chữ “chảnh”, dù vô tình hay hữu ý được
mặc định cho sinh viên Ngoại Thương cũng gây không ít phiền toái đối với những
người trong cuộc. Anh Thư (K46B) chia sẻ: “Nhiều khi mình thấy rất buồn khi
nghe bạn bè mình nhận xét là từ ngày vào Ngoại thương tụi nó thấy mình xa
cách hơn trước. Thực sự việc học và những hoạt động ở trường làm mình ít có
thời gian để gặp gỡ bạn bè hơn, nhưng mình luôn trân trọng những mối quan hệ
đó và có dịp rảnh rỗi là mình lại tụ họp bạn bè ngay, nhưng tụi nó đâu có hiểu và
nhiều khi trách nghe thật là buồn”. Bạn bè hiểu lầm vì không gặp gỡ thường
xuyên đã đành, có những người chưa từng tiếp xúc với sinh viên Ngoại thương, tức
là không hà cớ gì nhưng thoáng nghe hai tiếng “Ngoại thương” thì chẳng hiểu sao
cũng gửi cho một cái nhìn không mấy thiện cảm. Thuý Vy (K49A) bức xúc: “Mình
đã từng nhận được những câu nói cạnh khoé của sinh viên trường bạn khi mình
mặc áo đồng phục Ngoại Thương tham dự một cuộc đi bộ đồng hành cấp thành
phố. Nghe khó chịu lắm!”. Thế là, thay vì tự hào khi được học tập và làm việc dưới
một mái trường giàu thành tích, không ít sinh viên cảm thấy ái ngại chỉ vì những
định kiến mà người ngoài gán ghép.
Vậy những định kiến đó do đâu mà có? Phạm Thành Thiện (K48B) thử giải
thích:“Tin đồn rằng sinh viên trường mình chảnh chắc là do ngày xưa, khi mà
Ngoại thương lúc đó rất có vị thế so với các trường khác. Bởi vì đầu vào rất cao,
học rất bài bản, ngoại ngữ giỏi trội so với sinh viên trường khác cho nên sinh viên
ngoại thương được các doanh nghiệp chào đón nhiệt tình. Và khi được coi trọng
19 | P a g e
Sinh viên Ngoại Thương trong cách nhìn của cộng đồng TPHCM
như vậy thì một số ít quả thật đã có thái độ hơi kiêu kì”. Cô bạn Thanh Thuỷ
(K49E) cũng đưa ra nhận định: “Mình thấy hầu hết sinh viên trường mình đều rất
giỏi, dám nghĩ dám làm, suy nghĩ sáng tạo, không đi vào con đường mòn thuần
túy của hầu hết số đông nên có lẽ bị cho là chảnh chăng?”. Quỳnh Giao
(K49CLC3) lại có cái nhìn khách quan khác: “Mình nghĩ việc nhiều người hiểu
lầm sinh viên Ngoại thương chảnh cũng có lý do riêng của họ. Trường mình vốn
có đầu vào cao, nên mặt bằng chung sinh viên giỏi. Nhiều bạn học cấp 2, cấp 3
đã có nhiều thành tích này nọ nên dễ bị hiểu lầm là những người chỉ biết học,
khó gần”… (Nguồn: http://ftuzone.com)
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng một bộ phận sinh viên Ngoại
Thương đã tự tin quá đà và quên mất mình đang đứng ở đâu. Trong những tháng
gần đây, sự việc “Sinh viên Ngoại Thương lương dưới 1000$ không làm” đã trờ
thành tiêu đề nóng hổi để các diễn đàn mạng, báo chí, cộng đồng người dân bàn
tán. Tất cả bắt nguồn từ những nhận định có phần chủ quan và tự mãn của một số
thành viên trên diễn đàn của trường về mức lương của sinh viên mới ra trường. Chỉ
vì sự nông nổi ấy mà sinh viên Ngoại Thương phải chịu những sự mỉa mai, châm
chích từ dư luận. Đành rằng những bình luận ấy đều theo dạng chụp mũ hay “vơ
đũa cả nắm”, vì thực tế đó chỉ bắt nguồn từ một vài cá nhân nhỏ, nhưng qua đó,
chúng ta thấy được rằng: Muốn xây dựng một thương hiệu thì khó, đạp đổ nó thì
rất dễ. Bản thân sinh viên Ngoại thương không nên tự mãn với mình mà càng phải
cố gắng hơn để chứng tỏ năng lực của bản thân trước các nhà tuyển dụng nói riêng
và toàn xã hội nói chung.
20 | P a g e