Linux-distribution

  • 19 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
Quản trị mạng Linux
Top 10 bản phân phối Linux
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
Top 10 bản phân phối Linux
Tiêu chuẩn xếp loại
• Đề nghị bởi Copyright © 2010 DistroWatch.com
• Dựa vào 2 tiêu chuẩn
– Sử dụng phổ biến trên thế giới
– Tính năng động của forum & mailing list
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 2
Top 10 bản phân phối Linux
Top Ten Linux Distributions
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 3
Top 10 bản phân phối Linux
Ubuntu (1)
• Được công bố vào tháng 9 năm 2004
• Dựa trên Debian (unstable)
• Phát hành định kỳ 6 tháng (4, 10)
• Long Term Support: 3-5 năm
• Non-long Term Support: 18 tháng
• Nhanh chóng trở thành bảng phân phối Linux phổ
biến nhất
• Thúc đẩy mạnh xu hướng phát triển các hệ điều
hành máy trạm tự do dễ sử dụng
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 4
Top 10 bản phân phối Linux
Ubuntu (2)
• Ưu điểm:
– Lịch phát hành và thời gian hỗ trợ cố định
– Giao diện thân thiện cho người mới bắt đầu
– Nhiều tài liệu (chính thức và người dùng đóng góp)
• Khuyết điểm:
– Không tương thích với Debian
• Quản trị gói phần mềm: apt /deb
• Phiên bản: Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu,
Ubuntu Studio and Mythbuntu
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 5
Top 10 bản phân phối Linux
Ubuntu (3)
• Nguyên nhân thành công
– Tài trợ bởi công ty Isle of Man-based Canonical Ltd
của ti phú Mark Shuttleworth
– Rút kinh nghiệm từ sự thất bại của các dự án khác
• Xây dựng wiki tài liệu hỗ trợ tốt
• Xây dựng công cụ quản lý lỗi
• Tiếp cận hướng người sử dụng một cách chuyên nghiệp
– Gởi CD-ROM miễn phí đến người có quan tâm
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 6
Top 10 bản phân phối Linux
Fedora (1)
• Được hình thành từ Red Hat Linux từ năm 2004
• Tài trợ bởi Red Hat
• Chi phối bởi Red Hat
• Là phiên bản có nhiều sáng tạo
– Kernel, glibc, GCC
– Quản lý gói phần mềm RPM (Red hat Package
Management)
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 7
Top 10 bản phân phối Linux
Fedora (2)
• Ưu điểm:
– Tính sáng tạo cao; bảo mật tốt;
– Hỗ trợ nhiều gói phần mềm,
– Tôn trọng triết lý phần mềm tự do
• Khuyết điểm:
– Hướng đến máy chủ hơn là máy trạm
• Quản lý gói phần mềm: yum/rpm
• Phiên bản: 32, 64 bits
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 8
Top 10 bản phân phối Linux
OpenSUSE (1)
• Dựa trên Slackware Linux
• Phát hành phiên bản SuSE độc lập năm 1996
• Sử dụng hệ thống quản lý gói RPM
• Bổ Sung YaST công cụ quản trị đồ họa dễ sử dụng
• Sở hữu bởi công ty Novell năm 2003
• Trở thành phần mềm tự do năm 2005 dưới dự án
OpenSuSE
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 9
Top 10 bản phân phối Linux
OpenSUSE (2)
• Ưu điểm:
– Công cụ cấu hình trực quan, dễ hiểu
– Nhiều kho phần mềm
– Tài liệu phong phú trực tuyến, lẫn bản in
• Khuyến điểm:
– Thừa nhận sở hửu trí tuệ của MicroSoft trên Linux
– Đồ họa năng nề
• Quản lý gói: YaST (đồ họa) và RMP (dòng lệnh)
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 10
Top 10 bản phân phối Linux
Debian GNU/Linux (1)
• Giới thiệu lần đầu vào năm 1993
• Dự án phần mềm phi thương mại lớn nhất
– Hơn 1000 lập trình viên tình nguyện
– Tạo ra 20 000 gói phần mềm
– Hỗ trợ 11 kiến trúc bộ xử lý
– Giúp hình thành hơn 120 bản phân phối và live CD-
ROM dựa trên Debian
• 3 nhánh phát triển: unstable, testing, stable
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 11
Top 10 bản phân phối Linux
Debian GNU/Linux (2)
• Ưu điểm:
– Ổn định, quản lý chất lượng tốt
– Bao gồm hơn 20 000 gói phần mềm
– Hỗ trợ nhiều kiến trúc CPU
• Khuyết điểm
– Chu kỳ phát hành chậm
– Chậm cập nhật công nghệ mới
– Kênh thông tin, tài liệu không được đầy đủ
• Quản lý gói: APT/deb
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 12
Top 10 bản phân phối Linux
Mandriva
• Phát hành năm 1996 với tên Mandrake Linux
• Cải biên Red Hat với giao diện KDE thân thiện hơn
• Đổi tên thành Mandriva 2005
• Ưu điểm:
– Giao diện có độ tiện dụng cao,
– có công cụ cấu hình tập trung tốt
– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, live CD
• Khuyết điểm
– Chiến lược kinh doanh không rõ ràng, thiếu tài liệu in
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 13
Top 10 bản phân phối Linux
Linux Mint
• Phát hành năm 2006
• Bản phân phối dựa trên Ubuntu với các cải tiến
– Desktop, menu, navigation, install, update
– Nhiều multimedia codec
• Tiếp thu ý kiến người sử dụng và nhanh chóng cài
đặt các đề nghị tốt
• Phát hành sau bản Ubuntu Stable
• Không hỗ trợ tư vấn về an ninh hệ thống
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 14
Top 10 bản phân phối Linux
PCLinuxOS
• Phát hành năm 2003
• Dựa trên Mandrake Linux, với nhiều cải tiến
– Out-of-the-box support for graphics drivers, browser
plugins and media codecs; fast boot times; up-to-
date software
• No 64-bit edition offered; no out-of-the-box support
for non-English languages; lacks release planning
07/08/12 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 15