Lecture-02-sangtaomotcachtunhien

  • 14 trang
  • file .pdf
T
e
x
t
Bài 2
Sáng Tạo Một Cách
Tự Nhiên
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Mạng Máy Tính & Truyền Thông
Tư Duy Sáng Tạo
T
e
x
t
• Nghịch lý, nghịch lý và nghịch lý
• Rất quan trọng >< Không được chú ý xứng đáng
• Trong >< Ngoài; Rẻ >< Đắt
• Thô sơ, hiệu quả thấp, điều khiển kém >< Hiện đại, hiệu quả cao,
điều khiển tốt
• Thông minh >< Ít có kết quả sáng tạo
• Học ít dùng nhiều >< Học nhiều Dùng ít
T
e
x
t
Video:
A robot that flies like a bird
Trial & Error
T
e
x
t
Công thức thử & sai
T
e
x
t
T
↵=
P
• T: Tổng số các phép thử có thể có của bài toán cho
trước
• P: tổng số các lời giải có thể có của nó
• VD: a = 100 thì 100 phép thử có 1 lời giải
Ưu điểm
T
e
x
t
• Đơn giản, không cần học
• Phù hợp với bài toán nhỏ
• Phù hợp để viết phần mềm giải bài toán có alpha
rất lớn
• Nó là cơ chế của sự tiến hoá và phát triển trong: tự
nhiên, xã hội, và tư duy.
Nhược điểm
T
e
x
t
• Lãng phí lớn
• Tính ỳ tâm lý cản trở sáng tạo
• Năng suất phát ý tưởng thấp
• Không có tiêu chuẩn đánh giá “đúng”, “sai”
• Thiếu cơ chế định hướng từ bài toán đến lời giải
T
Từ Heuristic đến Creatology e
x
t
• Phương pháp TRIZ - GS. Alshuller,
người Nga
• “Công nghệ mới mang tính cách mạng
được đưa vào nước Mỹ”
PPL Sáng tạo & Đổi Mới
T
e
x
t
• Sáng tạo học có đối tượng nghiên cứu và tác động
là tư duy sáng tạo của con người
• Nghiên cứu cơ bản: phát hiện các quy luật của tư
duy sáng tạo.
• Nghiên cứu ứng dụng: xây dựng và phát triển các
phương pháp nhằm hoàn thiện tư duy sáng tạo
T
e
x
t
Khi mọi người được học cách suy nghĩ
như thế nào chứ không phải suy nghĩ cái
gì, mọi sự hiểu lầm sẽ biến mất.
[Likhtenberg]
PPLSTVĐM T
e
x
t
• Hướng tới xây dựng quá trình suy nghĩ đúng và
lời giải tốt, quyết định đúng là hệ quả tất yếu của
quá trình suy nghĩ đúng.
• Phải xây dựng các phương pháp khắc phục
được các nhược điểm của phương pháp thử và
sai để số lượng các phép thử-sai giảm đi một
cách đáng kể, trong trường hợp lý tưởng, không
còn thử sai nữa.
• Để đổi mới hoàn toàn, con người nghĩ một cách
sáng tạo thôi chưa đủ, phải thực hiện bằng hành
động. Tư duy hướng tới các hành động.