Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng đa năng 9200 dwt tại công ty công nghiệp tàu thủy bến kiền

  • 123 trang
  • file .doc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................................4
CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÔNG TY CNTT BẾN KIỀN.................................6
1.1. Giới thiệu nhà máy...................................................................................................................7
1.2. Sơ đồ nhà máy..........................................................................................................................8
1.3.Sơ đồ quản lý nhà máy............................................................................................................11
1.4 Trang thiết bị..........................................................................................................................15
1.5. Các phương pháp đóng mới tại nhà máy................................................................................21
CHƯƠNG 2: TÀU HÀNG ĐA NĂNG 9200T.............................................................................23
2.1.Giới thiệu chung......................................................................................................................24
2.1.1 Loại tàu và công dụng..........................................................................................................24
2.1.2 Phân cấp...............................................................................................................................24
2.1.3 Các thông số chủ yếu............................................................................................................24
2.1.4. Các quy định........................................................................................................................24
2.1.5. Tiêu chuẩn chất lượng đóng tàu..........................................................................................25
2.1.6.Vật liệu hàn...........................................................................................................................25
2.2 .Bố trí chung............................................................................................................................26
2.3.Kết cấu thân tàu ......................................................................................................................29
2.3.1. Hệ thống kết cấu..................................................................................................................29
2.4.Giới thiệu về phân đoạn...........................................................................................................29
CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO ĐÓNG TÀU..............................................................................39
3.1.Chuẩn bị tại phòng kĩ thuật:....................................................................................................40
3.2. Chuẩn bị tại phòng sản xuất:..................................................................................................40
3.3.Chuẩn bị tại phân xưởng:.........................................................................................................40
3.4. Phóng dạng thân tàu:..............................................................................................................44
3.5.Công nghệ làm dưỡng:............................................................................................................49
CHƯƠNG 4: PHÂN LOẠI CHI TIẾT, CỤM CHI TIẾT THEO NHÓM....................................52
4.1 Phân loại chi tiết :....................................................................................................................53
4.2 Phân loại cụm chi tiết..............................................................................................................53
CHƯƠNG 5:LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT THEO NHÓM....................................54
5.1.Quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình......................................................................55
5.1.1.Nhóm chi tiết tấm.................................................................................................................55
5.1.2. Nhãm chi tiÕt c¬ cÊu thÐp gãc:............................................................................................60
5.1.3. ChÕ t¹o chi tiÕt:....................................................................................................................61
CHƯƠNG 6: LẬP QUY TRÌNH LẮP RÁP.................................................................................65
1
HÀN CỤM CHI TIẾT THEO NHÓM..........................................................................................65
6.1. Chuẩn bị:.................................................................................................................................66
6.2.Quy trình:.................................................................................................................................66
6.3. Yêu cầu...................................................................................................................................66
6.4. Kiểm tra và nghiệm thu..........................................................................................................67
CHƯƠNG 7: LẬP QUY TRÌNH LẮP RÁP, HÀN, SƠN PHÂN ĐOẠN ĐÁY 308...................68
7.1. Phương án thi công.................................................................................................................69
7.2. Khung giàn lắp ráp:................................................................................................................69
7.3.Qui trình lắp ráp và hàn:..........................................................................................................70
7.3.1. Rải tôn đáy trên....................................................................................................................70
7.3.2. Hàn tôn đáy trên:.................................................................................................................72
7.3.3. Lấy dấu:...............................................................................................................................73
7.3.4. Lắp ráp cơ cấu:....................................................................................................................75
7.3.5. Hàn cơ cấu với cơ cấu và hàn cơ cấu với tôn đáy trên:.......................................................77
7.3.6.Lắp ráp và hàn dầm dọc,nẹp gia cường đà ngang đáy dưới.................................................79
7.3.7. Lắp ráp tôn bao đáy:............................................................................................................79
7.3.8. Hàn chính thức tôn bao đáy:................................................................................................80
7.3.9. Cẩu lật phân đoạn:...............................................................................................................82
7.3.10: Hàn hoàn chỉnh phân đoạn:...............................................................................................84
7.3.11: Lấy dấu, kiểm tra và nghiệm thu:......................................................................................84
7.3.12. Làm sạch và sơn:...............................................................................................................85
CHƯƠNG 8: LẬP QUY TRÌNH LẮP RÁP, HÀN SƠN PHÂN ĐOẠN MẠN BOONG 408.....86
8.1. Phương án thi công:................................................................................................................87
8.2. Phần 1: Quy trình lắp ráp và hàn Block 1:............................................................................87
8.2.1. Phương án thi công Block 1...............................................................................................87
8.2.2. Khung giàn lắp ráp:............................................................................................................88
8.2.3. Qui trình lắp ráp và hàn:......................................................................................................88
8.3. Phần 2: Quy trình lắp ráp và hàn Block 2:...........................................................................100
8.3.1. Phương án thi công Block 2..............................................................................................100
8.3.2. Bệ lắp ráp Block 2.............................................................................................................100
8.3.3.Qui trình lắp ráp và hàn:.....................................................................................................101
8.4. Phần 3: Lắp ráp và hàn 2 Block...........................................................................................105
8.4.1. Chuẩn bị:............................................................................................................................105
8.4.2. Quy trình:...........................................................................................................................105
8.4.3. Lấy dấu, kiểm tra và nghiệm thu phân đoạn:.....................................................................106
2
8.4.4. Làm sạch............................................................................................................................108
8.4.5. Sơn.....................................................................................................................................108
CHƯƠNG 9: LẬP QUY TRÌNH ĐẤU ĐÀ TỪ BƯỚC 9 ĐẾN BƯỚC 16...............................109
9.1. Phương pháp đấu tổng thành................................................................................................110
9.2. Công tác chuẩn bị trước khi đấu đà......................................................................................110
9.3. Quy trình đấu đà và hàn thân tàu trên triền..........................................................................110
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................123
3
MỞ ĐẦU
Trong mục tiêu của Đảng và nhà nước để đất nước ta trở thành một nước
công nghiệp vào năm 2020, thì đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của
nền kinh tế đất nước phải kể đến ngành giao giao thông vận tải. Đó là mạch máu
cho sự giao lưu kinh tế, văn hoá chính trị của tất cả các nước nói chung và nước ta
nói riêng. Ngoài đường bộ, đường sắt, đường hàng không thì giao thông vận tải
đường thuỷ giữ một vị trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân cũng như an
ninh quốc phòng của đất nước.
Mặt khác đất nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, lại có hơn 3000 km bờ
biển trải dài từ bắc vào nam. Đó là một lợi thế rất lớn cho sự phát triển giao thông
vận tải thuỷ mà không phải quốc gia nào cũng có được.
Nhận thức ra vai trò và tầm quan trọng của ngành giao thông vận tải đường
thuỷ đối với sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như giao lưu hợp tác quốc tế.
Trong những năm gần đây Đảng và Nhà Nước ta đã đặc biệt quan tâm đầu tư phát
triển ngành công nghiệp đóng tàu, coi công nghiệp đóng tàu là một ngành công
nghiệp mũi nhọn làm động lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong thế kỉ
mới và phấn đấu từng bước đưa ngành công nghiệp đóng tàu của nước ta trên con
đường hội nhập với nền công nghiệp đóng tàu của các nước trong khu vực và trên
thế giới.
Trong thời gian (2010-2015) học tập tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
được sự giúp đỡ dạy bảo nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô
trong khoa Thiết kế và công nghệ Đóng tàu. Em rất vinh dự là 1 trong những sinh
viên lớp ĐTA51-ĐH1 được nhận đề tài thiết kế tốt nghiệp chính thức trong đợt
này.
Đề tài thiết kế tốt nghiệp của em là:lập quy trình công nghệ cho tàu hàng
đa năng 9200 DWT tại công ty công nghiệp tàu thủy BẾN KIỀN.
Với thời gian và sự hiểu biết của một sinh viên, trong 10 tuần làm thiết kế tốt
nghiệp em không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, em rất mong nhận được sự
chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo cũng như các bạn sinh viên để thiết kế tốt
4
nghiệp của em được hoàn thiện hơn, giúp em có một kiến thức tổng hợp vững vàng
hơn khi ra công tác.
Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy, cô giáo trong trường, khoa
Thiết kế và công nghệ Đóng tàu và đặc biệt được sự chỉ bảo, hướng dẫn rất tận tình
của thầy giáo: Nguyễn Văn Hân đã giúp em hoàn thành thiết kế tốt nghiệp này
theo đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất.
Hải Phòng, tháng 11 năm 2015
Sinh viên thực hiện
NGUYỄN VĂN CHÍNH
5
CHƯƠNG 1
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG
TẠI CÔNG TY CNTT BẾN KIỀN
6
1.1. Giới thiệu nhà máy
1.1.1. Vị trí địa lý
Công ty CNTT Bến Kiền là một thành viên của tập đoàn công nghiệp tàu thủy
Việt Nam, nằm ở xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cách cảng Hải Phòng 12 km
về phía tây bắc. Công ty có diện tích mặt bằng chính 15,9 ha với gần 1500 cán bộ công
nhân viên với các nghành nghề kinh doanh.
1.1.2. Lịch sử phát triển của công ty
Ngày 16 tháng 8 năm 2004 có quyết định chuyển nhà máy đóng tàu Bến Kiền-
doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Công Nghiệp tàu thủy
Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thủy
Bến Kiền.
Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu
thuỷ Bến Kiền.
Tên rút gọn tiếng Việt : Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền.
Tên giao dịch quốc tế : BenKien shipbuilding industry company ltd.
Tên viết tắt tiếng Anh : BENKIEN SHIN Co, Ltd.
Những hạn chế của công ty:
Việc đóng mới và sửa chữa các tàu có trọng tải lớn của công ty gặp nhiều khó
khăn vì các tàu lớn không thể qua được cầu Kiền do cầu có độ cao so với mức nước thấp
nhất là 25 m, hệ thống luồng lạch nông và hẹp. Đây là một hạn chế bất lợi cho việc phát
triển, mở rộng sản xuất của công ty.
Lĩnh vực hoạt động:
+ Đóng mới các phương tiện thuỷ.
+ Sửa chữa tàu biển.
+ Kết cấu thép và gia công cơ khí.
Hiện công ty đang tập trung vào đóng mới và sữa chữa các phương tiện thủy.
7
1.2. Sơ đồ nhà máy
Nhµ ¨n Nhµ s¬
KHO
Võ¬n chÕ
c©y
Nhµ B·i PX
CÇu
®iÒu x©y Söa
tµu
hµnh dùng ch÷a
PX B·i triÒn ¢u

Nhµ ®iÖn l¾p r¸p ngang tµu
xe
CNV
PX
PX PX S«ng
WC

vá I èng B·i
Võ¬n
c©y
®iÖn
tËp CÊm
PX vá I WC kÕt
B.VÖ CÇu
PX vá III vËt
Cæng tµu
liÖu
vµo PX vá II
Nhµ
xe
kh¸ch triÒn däc
Tr¹m
B·i Khu
®iÖn phun
l¾p r¸p
c¸t
Hình 1.1: Sơ đồ mặt bằng của nhà máy đóng tàu Bến Kiền
1.2.1 Khu 1: Đà dọc tàu
- Thông số đà trượt
- Chiều dài đà: 194,00 m
- Chiều rộng triền: 30 m
- Chiều rộng mặt đường trượt: 1 m
- Chiều dày đà trượt : 0,6 m
- Chiều rộng giữa hai tâm đường trượt: 7,5 m
- Độ dốc đà: 1/19
- Dùng để hạ thuỷ loại tàu lớn từ 4500T tới 16800T,
- Đà được trang bị cẩu 80T và cần trục 200T để phục vụ tổng lắp thân tàu.
1.2.1: Nhà xưởng gia công chi tiết và lắp ráp vỏ tàu cỡ lớn
- Gồm 2 nhà có diện tích 5832 m2.
8
- Dùng để gia công và lắp ráp các phân đoạn có trọng lượng tới 40T.
1.2.3: Phân xưởng vỏ gia công :
- Có diện tích 1890 m2 và văn phòng phân xưởng (diện tích 60 m2)
- Là phân xưởng hạ liệu, cắt hơi tập trung, gia công các chi tiết kết cấu của tàu
và các chi tiết của sản phẩm khác, tạo phôi phục vụ cho phân xưởng gia công
cơ khí.
1.2.4: Gia công thép hình
- Có diện tích 1170 m2
1.2.5: Nhà rèn dập
- Có diện tích 712 m2
1.2.6: Phân xưởng vỏ lắp ráp
- Có diện tích 2754 m2 và 1 văn phòng phân xưởng có diện tích 144 m2
- Là nơi các chi tiết kết cấu thân tàu đã được gia công từ phân xưởng vỏ gia công
chuyển đến và đấu lắp thành từng phân, tổng đoạn hoàn chỉnh.
1.2.7: Sàn phóng dạng
- Có diện tích 1836 m2
- Mặt đảm bảo bằng phẳng có sai số trung bình ± 1mm, đủ sáng, thông thoáng và
có thể phóng dạng được tàu 6500T. Dưới sàn phóng là kho vật tư nhà máy có
diện tích 1836m2 dùng để tập kết vật tư thiết bị tàu.
1.2.8: Nhà phân xưởng vỏ 3
- Có diện tích 2388 m2 trong đó có một văn phòng và nhà kho diện tích 85 m2
- Toàn bộ công việc gia công và lắp ráp thân tàu vỏ nhôm đều được thực hiện
trong nhà xưởng.
1.2.9: Nhà phân xưởng cơ khí
- Có diện tích 4284 m2 trong đó có một văn phòng và nhà kho diện tích 150 m2
1.2.10: Phân xưởng điện máy
- Có diện tích 1056 m2 trong đó có một văn phòng phân xưởng và nhà kho diện
tích 200 m2
1.2.11: Phân xưởng cơ điện
- Có diện tích 1340 m2 trong đó có một phòng kỹ thuật cơ điện riêng với diện
tích 144 m2
- Sửa chữa lắp ráp các động cơ điện và bảo quản sửa chữa các máy công cụ trong
nhà máy và các động cơ thủy lực
1.2.12: Phân xưởng mộc, sơn trang trí
- Có diện tích 1232 m2 trong đó có một văn phòng phân xưởng diện tích 45 m2
1.2.13: Bãi tổng lắp tàu cỡ nhỏ và khu vực triền ngang , Âu tàu
- Có diện tích 9180 m2 có nền bê tông chống lún có thể tổng lắp được tàu 4500T.
1.2.14: Phân xưởng âu đà và âu tàu
Có kích thước chiều cao -1.9m x rộng 25m x dài 97m.Cửa âu rộng B = 14.8 m, trong
lòng âu có thể chứa tàu rộng 14m dài 90 m, hoặc có thể kê được 2 tàu có kích thước
9
9m x 72m, trọng tải 1000 tấn tiến hành sửa chữa đồng thời, trạm bơm phía bắc của âu
bố trí 6 bơm trục đứng hút đồng thời công suất 1400m 3/h, 2 tàu kéo BK02 có công
suất 135CV và 170 CV
- Văn phòng làm việc của phân xưởng âu triền và nhà kho có diện tích 75m2
1.2.15: Cầu tàu
- Cầu tàu thứ nhất ở phía Tây nhà máy có kích thước 200m x 25m có thể cập
được các loại tàu từ nhỏ tới 4000T, dọc theo cầu tàu bố trí cần cẩu tháp KB100,
sức nâng 5T.
- Cầu tàu thứ 2 nằm ở phía đông nhà máy kích thước 100m x 18m cập tàu từ
4500T đến 8500T.
- Cầu tàu là nơi cập tàu để hoàn thiện các công việc sau khi tàu ra âu, hạ thủy,
chạy thử và bàn giao.
1.2.16: Bãi lắp ráp
- Diện tích 33060m2 là nơi lắp ráp và tập kết các chi tiết phân tổng đoạn phục vụ
đấu tổng thành tàu trên triền dọc.
1.2.17: Nhà làm việc
- Diện tích 1299 m2 gồm nhà 2 tầng và nhà 4 tầng, là nơi bố trí các phòng ban
làm việc ngoài ra còn bố trí 8 phòng cho khách nghỉ lại khi cần.
1.2.18: Khu vực phun cát
- Diện tích 4012 m2 là nơi phun cát làm sạch bề mặt tôn và kết cấu thân tàu, sau
đó sơn 1 lớp sơn bảo quản trước khi đưa sang phân xưởng gia công và lắp ráp.
1.2.19: Nhà ăn ca
- Diện tích 455m 2 là nơi tổ chức bữa an trưa tập trung cho cán bộ công nhân viên
của nhà máy và khách hàng đến giao dịch tại nhà máy.
10
1.3.Sơ đồ quản lý nhà máy
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC KINH DOANH ĐỐC SẢN XUẤT ĐỐC TÀI CHÍNH ĐỐC KỸ THUẬT ĐỐC NỘI CHÍNH
Phòng Phòng Phòng Phòng Phòn Phòng Phòn Ban Phòn Phòn Phòn Phòn Văn Phòng
Kế Hoạch Điều Độ Vật Tư An g Tổng Tổ g Tài Quản g KCS g Thiết g Quả g Dịch Phòng Bảo Vệ
Thị Sản Toàn Hợp Chức Chính Lý Dự Kế Lý Vụ Giám Quân
Trường Xuất Lao Tiền Kế Án CôngN Thiết Đời Đốc Sự
Động Lương Toán ghệ Bị Sống
PX PX PX PX PX PX PX PX PX Phân PX PX sơ
Vỏ Vỏ Vở Vỏ Vỏ Âu Cơ Tran Cơ Xưởng lắp chế
1 2 3 4 5 Đà Khí g Điện Sửa ráp thép
Trí Chữa máy
tàu và
thiết bị
động
lưc
11
1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban phân xưởng
Phòng Kế hoạch thị trường
- Phòng có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu, tiếp thị, duy trì và mở rộng thị trường,
tham mưu soạn thảo các hợp đồng king tế, lập kế hoạch và các dự án đầu tư.
- Thu thập và xử lý các thông tin về thị trường để nắm bắt nhu cầu của khách hàng,
đề xuất các biện pháp tiếp thị và thu hút khách hàng cho tàu vào sửa chữa. Đề xuất
các biện pháp giúp tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, xây dựng chings
sách giá cả.
- Cùng với các phòng ban xây dựng kế hoạch sử dụng vốn tài vụ, kế hoạch cung ứng
vật tư, kế hoạch lao động tiền lương.
1.3.1.1 Phòng Tài chính – kế toán
- Có chức năng tham mưu cho giám đốc công ty về công tác tài chính kế toán
- Thực hiện hoạch toán kinh tế rong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo
quy định hiện hành.
- Tham mưu cho Giám đốc tổ chức bộ máy quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh,
phân tích các hoạt động kinh tế của công ty.
- Lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán, thống kê.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nội bộ, kế toán Nhà nước theo quy định.
1.3.1.2 Phòng vật tư
- Tham mưu cho giám đốc về công tác quản lý, mua bán vật tư, thiết bị máy móc.
- Xây dựng trình giám đốc duyệt kế hoạch cung ứng vật tư, chủng loại vật tư, nguồn
cung cấp và giá mua.
- Tổ chức nhập kho, bảo quản và cấp phát cho các đơn vị sử dụng.
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng bảo quản vật tư…
đảm bảo việc sử dụng vật tư đúng mục đích, đạt chất lượng và hiệu quả cao.
1.3.1.3 Ban quản lý dự án
- Tham lưu cho Giám đốc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nhằm nâng cao cơ sở
hạ tầng hiện có của công ty
- Quan hệ với các cơ quan chức năng nhà nước, các đối tác và các cơ quan chức
năng địa phương để giải quyết thủ tục hồ sơ cũng như các vấn đề vướng mắc trong
quá trình đầu tư.
- Theo dõi, kiểm tra định kỹ đánh giá chất lượng để tiến hành hạng mục công trình.
- Nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình hoàn thành.
1.3.1.4 Phòng Điều độ sản xuất
- Tham mưu cho TGĐ về công tác tổ chức sản xuất.
- Lập tiến độ thi công, phương án thi công, hướng dẫn chi tiết với bộ phận thực hiện
nhiệm vụ sản xuất và giao việc cho từng phân xưởng.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong TCT thực hiện kế hoạch, tiến độ sản
xuất.
12
- Đề nghị các phân xưởng bố trí nhân lực, thiết bị để tập trung giải quyết các hạng
mục trọng điểm để hoàn thành tiến độ. Đề nghị các phòng ban liên quan giải quyết
các vướng mắc và vật tư, thiết bị, phương tiện, thủ tục kiểm tra tài chính… kịp
thời, chính xác để lập kế hoạch và điều phối sản xuất.
1.3.1.5 Văn phòng giám đốc
- Tham mưu cho giám đốc trong công tác: văn thư, lưu trữ, công tác hàn chính quản
trị, quản lý thiết bị văn phòng.
- Nhận các công văn giấy tờ gửi đến và gửi đi.
- Phụ trách việc photo, đóng dấu các văn bản giấy tờ cho công ty.
- Chuẩn bị những cuộc họp của công ty.
1.3.1.6 Phòng đời sống
- Tham mưu cho giám đốc về công tác ăn ca cho CB – CNV
- Phụ trách việc ăn ca cho CB – CNV của công ty
- Phục vụ nước uống cho CB – CNV
1.3.1.7 Phòng công nghệ
- Lập quy trình công nghệ cho các con tàu
- Xuất ra các thông số để chế tạo các chi tiết
- Tham mưu cho giám đốc trước khi ký hợp đồng đóng tàu
- Khảo sát lại các bản vẽ thiết kế, công nghệ
1.3.1.8 Phòng tổ chức tiền lương
- Tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty trong lĩnh vực tổ chức tiền lương, nhân
sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công nhân viên
trong toàn công ty.
- Tổ chức quản lý lao động tiền lương
- Thực hiện chế độ chính sách nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động. Thu và
nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động cong ích, giải quyết chế độ cho
người lao động
1.3.1.9 Phòng An toàn – Lao động
- Tham mưu cho giám đốc về công tác bảo hộ lao động của công ty
- Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động của công ty
- Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra chế độ thực hiện công tác bảo hộ lao động, thực hiện
quy tắc, quy phạm an toàn lao động, tìm mọi biện pháp hạn chế tai nạn lao động.
1.3.1.10 Phòng KCS
- Tham mưu cho giám đốc về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, biện pháp nâng
cao chất lượng sản phẩm.
- Kiểm tra giám sát tất cả các khâu của quá trình sản xuất, quá trình thử nghiệm,
nghiệm thu chất lượng sản phẩm và hoàn thành các hồ sơ kỷ thuật để bàn giao sản
phẩm.
13
- Kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra của quá trình sản
xuất
- Lập quy trình kiểm tra, thử nghiệm
- Kiểm tra việc thực hiện các bước trong quy trình công nghệ
- Lập hồ sơ kỹ thuật
- Làm việc với kỹ thuật bên A và Đăng kiểm
1.3.1.11 Phòng Quản lý thiết bị
- Tham mưu cho Giám đốc về quản lý trang thiết bị máy móc nội bộ, vận hành các
phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất
- Trực tiếp quản lý, vận hành phương tiện vận tải, thiết bị nâng phục vụ cho quá
trình sản xuất. Theo dõi tình trạng kỹ thuật các phương tiện
- Hướng dẫn sử dụng, lập kế hoạch bảo dưỡng, quản lý sửa chữa trang thiết bị nội
bộ, quản lý môi trường và quản lý khoa học kỹ thuật
1.3.1.13. Phân xưởng vỏ 1
Nhiệm vụ của phân xưởng là phóng dạng, hạ liệu, gia công các chi tiết kết cấu của
thân tàu, gia công tôn vỏ, cắt hơi tập trung, tạo phôi các chi tiết của các sản phẩm
khác.
Số công nhân 180
1.3.1.14.Phân xưởng vỏ 2, 3 và vỏ 4
Phân xưởng có nhiệm vụ lắp ráp các chi tiết thành các phân đoạn , tổng đoạn riêng lẻ
và tổng lắp thành con tàu hoàn chỉnh.
Số công nhân :
Vỏ 2 có 124 công nhân
Vỏ 3 có 132 công nhân
Vỏ 4 có 70 công nhân
1.3.1.15.Phân xưởng vỏ 5
Tổng lắp thành con tàu hoàn chỉnh
Số công nhân 64
1.3.1.16. Phân xưởng âu đà
Nhiệm vụ vận chuyển nâng hạ các chi tiết có trọng lượng lớn, kích kéo, căn kê, cẩu
phục vụ lắp ráp, chuyển tàu, hạ thuỷ tàu, đưa tàu ra vào âu, điều động tàu ra vào cảng,
trông coi và trực phòng chống cháy.
1.3.1.17. Phân xưởng cơ khí
Nhiệm vụ gia công cơ khí các chi tiết và lắp ráp các cụm chi tiét như hệ trục, hệ lái,
van ống bơm, các bánh răng, hộp số, hệ cửa phần cơ khí. Và các chi tiết cơ khí khác.
1.3.1.18. Phân xưởng trang trí
Nhiệm vụ gia công đồ nội thất và trang trí nội thất, làm sạch bề mặt tôn, sơn bảo quản
và sơn trang trí tàu.
14
1.3.1.19. Phòng cơ điện
Nhiệm vụ lắp ráp các thiết bị điện trên tàu, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị
điện, các máy công cụ trong Nhà máy và các thiết bị thuỷ lực quản lý hệ thống điện
toàn tàu Nhà máy.
1.3.1.20. Phân xưởng lắp ráp máy và thiết bị động lực
Nhiệm vụ lắp ráp và căn chỉnh máy chính, máy phụ, hệ động lực, hệ trang trí động
lực, hệ lái trên tàu, gia công lắp đặt hệ thống ống toàn tàu. Gia công các chi tiết và lắp
ráp hệ thống điện toàn tàu.
1.3.1.21. Phân xưởng sửa chữa tàu
Hiện nay đang sửa chữa các tàu sau:
+ Tàu UTGLRY-2000T: sửa chữa phần máy
+ Tàu Bình minh 19- 4000T
Ngoài ra phân xưởng còn gia công phân đoạn mạn tàu 4600T đang được đóng tại nhà
máy.
-Thiết bị phân xưởng: cẩu KB100 sức nâng 10T
1.3.1.22. Phân xưởng sơ chế thép
Phân xưởng có 1 dây chuyền làm sạch thép, nắn phẳng và sơn lót thép trước khi đưa
vào gia công chi tiết.
1.4 Trang thiết bị
Phân
Số Thông số
TT Tên thiết bị xưởng sử Công suất
lượng kĩ thuật
dụng
Âu chìm 1.9m x 25m x
1 1
98m Âu đà
Cẩu nâng người kiểu bản
2 1
lề Z45/25IC
3 Cẩu trục cổng 200T 1 đà dọc
4 Cẩu trụ quay 80T 1 đà dọc
Cạnh vỏ
5 Cẩu trụ quay 60T 3
4,cầu tàu
30T,
6 Cầu trục cổng 30T 4 Vỏ 2,3 70
K=14m
20T,
7 Cầu trục cổng 20T 2 Vỏ1, 2 , 38
k=12m
8 Cầu trục treo 10T 2 Vỏ 2,3 17 Q = 8T
Q=3T,
9 Cầu trục treo 3T 2 Vỏ 2,3 7
Q=2T
15
Hạ
Q=2T,h=6
10 Cầu trục treo 2T 6 liệu,vỏ 7
I7m
1,2,3
Hệ thống xe goòng phục
Triền
11 vụ hạ thuỷ trong âu, trọng 1
ngang
tải 4000T
Hệ thống goòng nghiêng
Triền
12 phục vụ hạ thuỷ, tải trọng 1
ngang
2000T x 2
Máy hàn tự động SAF
13 1 16KVA 1000A
(Pháp)
Máy hàn bán tự động 380/24V,
14 2
ESAB (Thuỵ Điển) 180#400A
Máy hàn tự động SAF
15 3 16KVA 250I360A
(Pháp)
16 Máy hàn A1416 (Nga) 1 120 1000A
Máy hàn nhôm SAFMIG
17 2 Vỏ 3 16 250I360A
400BL-3M-10M
18 Máy phát hàn một chiều C Imax500
4 Vỏ 2,3 23
- 24Y2 A
19 Máy hàn xoay chiều IHX Vỏ
46 320A
– 230 1,2,3,4,
(160I200)
20 Máy hàn NERTABLOC 1
A
21 Máy hàn KR - 500 4 Vỏ 2,3
22 Máy hàn TIG Master 5000 1
23 Máy hàn 1 chiều PM5000 1
24 Máy hàn bulông NCD66 1
25 Hàn
Máy hàn bán tự động 250A/
2 Vỏ 2 MIG và
KEMPPI 9.9KVA
TIG
Máy hàn tự động Master
26 9 Vỏ 2,3,4
5000
Máy cắt hơi bán tự động
27 6
(Nhật)
34.9A/
28 Máy cắt Platma ZIP 3.0 2 Hạ liệu 24.5KVA
415V
16
29 Máy lốc tôn UBR - 20 1 Vỏ 3 96 d = 20
30 Máy lốc tôn UBBDA 1 38 PF =400T
F500,d36x
31 Máy lốc tôn XZM500/36 1
5000
Máy ép thuỷ lực CTC -
32 1 Vỏ 1 100 P = 100T
400
33 Máy ép thuỷ lực P4175 1 2.8
34 Máy ép thuỷ lực 1
35 Máy ép vít ma sát F1234 1 40 PF =250T
Máy dập lệch tâm KB -
36 1 20 P = 63T
325C
Máy uốn ngang
37 1 38 P = 250T
PYXWM250
38 Máy cát giường 1 7 d8
39 Máy búa hơi 150TBH 1 14 P = 150
40 Máy lốc đĩa
Q=0.1m3/
Máy nén khí GAPack
41 1 Hạ liệu 110 h,
1108
7kg/cm2
7bar,
42 Máy phun sơn GRA - CG 2 Sơn
4lít/p
43 Máy phun cát PBM - 300B 3 Sơn
44 Máy uốn di động (Nga) 2
45 Máy uốn ống (NaUy) 2 4.5 ỉ60
Máy đo khoảng cách
46 1
quang học (Đức)
Phòng
47 Máy siêu âm (Nhật) 1
KCS
48 Máy thử kéo xích PH1 1 30
49 May phay gỗ C 1 Mộc 1.7
50 Máy bào gỗ BT40 1 4.5
51 Máytiện Rơvolve RT40M 1 Cơ khí 30
52 Máy tiện Rơvolve 1341 1 Cơ khí 5.6 F40
F320-
53 Máy tiện ren T6 - M16 4 Cơ khí 4.6
1200
54 Máy tiện thông dụng 1 Cơ khí 16 F80
17
RT80M
Máy tiện thông dụng T6 – F400-
55 2 Cơ khí 7
20 1400
F630-
56 Máy tiện vạn năng T6 - 30 1 10
1500
Máy tiện nhiều dao 111 – Thanh
57 2 14
365 F80
Máy tiện vạn năng 1M - F630-
58 2 14
63 2800
F630-
59 Máy tiện 1A - 64 1 20
2800
Máy tiện băng dài TR - F670-
60 1 19.5
70B 6000
Máy tiện bằng dài CW6 – F1000-
61 1 14.5
5000 5000
F1000-
62 Máy tiện băng dài 1658 1 36.8
8000
63 Máy tiện cụt OP - 3150 1 35 F3000
Máy tiện băng dài TR - F670-
64 1 19.5
70B 6000
65 Máy tiện đứng C5 -16A 1 34.7 F1600
66 Máy tiện 1516 1 50 F1600
Máy tiện Rơvolve ROC -
67 1 47 F40
40A
68 Máy tiện Rơvolve R16 4 32 F20
Máy tiện vạn năng SU - F500-
69 1 11
50A 1500
70 Thanh
Máy tiện Rơvolve1341 1 5.6
F40
71 F2000-
Máy phay lăn răng ZEWZ 1 98
M20
72 Máy phay lăn răng 5K - 32 F500-
1 10.9
- 4A M10
73 F800-
Máy phay lăn răng FO -10 1 10
M10
74 Máy phay lăn răng F1250-
1
ZFWZ1250X14 M14
18
75 Máy phay thông dụng UF-
1 7.8 400x1600
231A
76 Máy phay thông dụng FIA
1 10 320x1000
– 32
77 Máy phay thông dụng
1 2.5 200x600
FN20
78 Máy phay giường 6608 1 91 800x3000
79 Máy phay vạn năng FB -
1 9 300x1000
25V
80 Máy phay ren 5 D07 1 2.8
81 Máy phay ren 5K63 1 5.2
82 Máy phay ren 5K63 1 5.2
83 Máy vê đầu răng 1 6.2
84 Máy cà đầu răng 5702 1 5
85 Máy nghiềng răng ZRK –
1 7
500
86 Máy kiểm tra thân khai
1 3.6
56725
87 Máy cắt ren J83 1 2.8
88 Máy phay chu trình FC -
1 10
50H
89 Máy phay thông dụng
1 11.9
UF222
90 Máy mài tròn ngoài
1 8.7 800x200
SU200
91 Máy mài tròn ngoài 3A
1 2.3 360x1800
16A
92 Máy mài tròn trong SOC
1 5
100
93 Máy mài phẳng BPH20 1 4.6 200x600
94 Máy mài công cụ M60250 1 8
95 Máy mài tròn bánh răng
1 7
584M
96 Máy mài tròn bánh răng
1 2.2
584M
97 Máy mài dao chuốt 360M 1 4.5
98 Máy mài dao côn xoắn 1 7.6
19
3666
99 Máy mài vạn năng 36 - 12 1 1.7
Máy cưa cần C10 2 2.8 F300
100 Máy mài lưới bào TW
2 1.7
H12
101 Fmax90
Máy doa ngang 2 - 635 1 47.5 (1200x12
00)
102 Fmax110
Máy doa ngang HWCA –
103 1 14.2.2 (1200x12
110
00)
104 Máy doa đứng BKF
1 1.7 F(354240)
240450
105 Máy doa đứng 278H 1 7.8 F(654165)
106 Máy sọc 7M430 1 9.8 Lh = 320
107 F800-
Máy sọc răng 56 - 150 1 6.3
M12
108 Máy bào răng côn 5A250 1 6.3 F500-M8
109 Máy bào răng côn 5A250 1 7 F500-M8
110 Máy bào ngang B665 1 28 L = 650
111 Máy sọc 745A 1 5.5 L = 1000
112 Máy khoan cần CR6 - 4 1 10 F65
113 Máy khoan cần RF51B 1 F100
114 Máy khoan đứng 2A150T 1 7 F50
115 Máy khoan đứng Z550 1 7 F50
116 Máy khoan đứng K125 1 2.8 F25
117 Máy vít ma sát F1234 1 40
118 Máy búa hơi TBH150 1 20
119 Máy biến áp điện lực 35KV/6
1 1800KVA
35/6KV 1800KVA
120 Máy biến áp điện lực 35KV/6
1 1000KVA
35/6KV 1000KVA
121 Máy biến áp điện lực 35KV/0.4
4 560KVA
6/0.4KV 1800KVA
122 Máy biến áp điện lực 35KV/0.4
1 320KVA
6/0.4KV 1800KVA
20