Khóa luận giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất xuất khẩu hàng tinh bột sắn tại công ty tnhh sunchung

  • 64 trang
  • file .pdf
Thành phố Hồ Chí Minh - 2016
........................................................................................
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Ngành
Kinh Kế Đối Ngoại
Đề tài
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất xuất khẩu
hàng tinh bột sắn tại công ty TNHH SunChung
Giảng viên hướng dẫn
Th.S Nguyễn Mỹ Chương
Sinh viên
Trần Thị Thu Thảo
MSSV: 64011200713
LỜI CẢM ƠN
Trong khoảng thời gian 02 tháng thực tập, tôi có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập này
chính là nhờ sự hướng dẫn tận tình của quí thầy cô trong trường Đại học Quốc Tế Sài
Gòn và công ty TNHH SunChung.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường đã tạo cho tôi
một nền tãng vững chắc. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Mỹ
Chương, là người đã theo dõi tôi cũng như giúp đỡ, giải đáp thắc mắc của tôi trong quá
trình làm bài khóa luận này.
Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ban lãnh đạo và anh em nhân
viên trong công ty TNHH SunChung . Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn đến trưởng phòng
xuất nhập khẩu Võ Thị Hồng Trong, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi và truyền đạt cho
tôi những kinh nghiệm thực tế của ngành xuất nhập khẩu.
Tôi xin chân thành cảm ơn đến những người đã tạo cho tôi cơ hội, giúp đỡ tôi để tôi có
được những kinh nghiệm hữu ích để vận dụng vào công việc trong tương lai.
Kính chúc Th.S Nguyễn Mỹ Chương dồi dào sức khỏe.
Kính chúc Công ty TNHH SunChung ngày càng phát triển.
Trân trọng
TPHCM, ngày 16 tháng 07năm 2016
Sinh viên
Trần Thị Thu Thảo
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Người hướng dẫn Tp. HCM, Ngày tháng năm 2016
Ký tên
NHẬN XÉT CỦA GV PHẢN BIỆN
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Người hướng dẫn Tp. HCM, Ngày tháng năm 2016
Ký tên
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH
Sơ đồ 4.1: Phương thức này có thể mô tả khái quát theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 4.2: Các bước thực hiện trong L/C
Hình 1.1 Công ty TNHH Sunchung
Hình 1.2 - Văn phòng tổng Công ty
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy lãnh đạo tại Công ty TNHH SunChung
Hình 1.3: Hình ảnh tại nhà máy SunChun.
Hình 1.4. Hình ảnh tinh bột sắn
Hình 1.5 : Loại bao Jumbo và bao 50kg/PE.PP
Hình 1.6: Bã mì sấy dạng bột
Hình 1.7: bã mì sấy dạng phơi
Hình 1.8: Sắn lát
Hình 1.9: Giấy chứng nhận VSATTP và HALAL
Biểu đồ 2.1 Quá trình thay đổi nguồn vốn tại Công ty TNHH SunChung.
Biểu đồ 2.2 Năng suất sản xuất của nhà máy SC1 (%)
Hình 2.1: Hình ảnh củ mì tươi
Bảng 2.1: Giá và số lượng nhập của mì những tháng cuối năm 2015
Bảng 2.2. Tình hình kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của công ty từ 2013 đến quí I 2016
Biểu đồ 2.2 Doanh thu bán hàng các năm 2013, 2014, 2015 và 03 tháng đầu năm
2016
Biểu đồ 2.3: Doanh thu hoạt tài chính từ năm 2013 đến quí I năm 2016
Biểu đồ 2.4 Lợi nhuận thuần các năm từ 2013 đến quí I năm 2016
Bảng 2.4: Thị trường xuất khẩu sắn
Biểu đồ 2.7. Biểu đồ cột chồng thể hiện sự nhập khẩu của thị trường sắn và các sản phẩm
về sắn tháng 8 năm 2015
Hình 2.1: Sơ đồ sản xuất tinh bột sắn
Bảng 3.1: Thể hiện năng suất thu hổi của từng loại củ mì
Bảng 3.2: So sánh giữ củ mì Việt và củ mì Miêng
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ SWOT
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................................................. 4
1. Khái niệm..................................................................................................................................... 4
1.1. Xuất nhập khẩu. .................................................................................................................... 4
1.2. Incoterms. ............................................................................................................................. 4
1.3. UCP...................................................................................................................................... 5
2. Vai trò .......................................................................................................................................... 5
2.1. Xuất nhập khẩu. .................................................................................................................... 5
2.2. Incoterms. ........................................................................................................................... 10
2.3. UCP.................................................................................................................................... 10
3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu. ............................................................................................... 10
3.1. Xuất khẩu trực tiếp ............................................................................................................. 11
3.2. Xuất khẩu ủy thác. .............................................................................................................. 12
4. Các phương thức thanh toán. ...................................................................................................... 12
4.1. Chuyển tiền . ...................................................................................................................... 12
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SUNCHUNG......... 19
2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SUNCHUNG ...................................................................... 19
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................................................. 19
- Tổng quan về công ty ............................................................................................................. 19
2.2. Bộ máy lãnh đạo và năng lực quản trị của công ty. ................................................................. 22
2.3. Lĩnh vực sản xuất.............................................................................................................. 23
2.4. Lĩnh vực kinh doanh. ........................................................................................................ 24
2.5. Danh mục sản phẩm của Công ty TNHH SunChung. ..................................................... 24
2.6. Đối tượng khách hàng....................................................................................................... 26
2.7. Thị trường kinh doanh ..................................................................................................... 26
2.8. Các chứng nhận. ....................................................................................................................... 26
2.9. Thành tựu đạt được. ................................................................................................................. 27
2.10. Sự biến đổi về nguồn vốn. ................................................................................................. 28
2.11. Tình hình sản xuất. ........................................................................................................... 29
2.12. Thu mua nguyên vật liệu .................................................................................................. 30
2.13. Tình hình kinh doanh của công ty từ năm 2013 đến quí I năm 2016 .............................. 31
2.14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. ....................................................................... 32
2.15. Doanh thu hoạt động tài chính ......................................................................................... 33
2.16. Lợi nhuận thuần ............................................................................................................... 34
2.17. Thi trường xuất khẩu sắn ................................................................................................. 35
2.18. Phương thức thanh toán ................................................................................................... 37
2.19. Phương thức sản xuất xuất khẩu. ..................................................................................... 37
2.20. Chiến lược sản xuất và kinh doanh trong thời gian tới. .................................................. 39
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU HÀNG
TINH BỘT SẮN TẠI CÔNG TY TNHH SUNCHUNG. .................................................................... 40
3.1. Đánh giá chung về tình hình sản xuất – xuất khẩu hiện nay tại Công ty TNHH SunChung. . 40
3.2.1. Ưu điểm.............................................................................................................................. 42
3.2.1. Hạn chế. ............................................................................................................................... 43
3.2. Những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng tinh bột sắn tại Công ty TNHH
SunChung. ........................................................................................................................................ 44
3.2.1. Sản phẩm, giá thành và xuất hàng . .................................................................................. 44
3.2.2. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp thị. .................................................... 45
3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực. ........................................................................................... 45
3.2.4. Chính sách của nhà nước và nhà cung cấp nguyên liệu ............................................... 45
KẾT LUẬN .......................................................................................................................................... 47
LỜI NÓI ĐẦU
- Lý do chọn đề tài
Việt Nam là nước chuyên xuất khẩu với nhiều loại mặt hàng đa dạng như: Cá tra - cá
basa, Cà phê, Chè, Gạo, Tinh bột sắn,…Và trong những năm gần đây, Trái ngược với tình
trạng xuất khẩu ảm đạm của nhiều mặt hàng nông sản khác thì ngành sản xuát và xuất
khẩu sắn vẫn liên tục tăng trưởng mạnh. Sau khi thuế xuất khẩu mặt hàng sắn về 0% từ
5/9/2015, mặt hàng này đã trở thành nông sản xuất khẩu có giá trị tăng mạnh nhất.
Với vị thế xuất khẩu hàng tinh bột sắn đứng thứ 2 thế giới chỉ sau thái Lan, diện tích trồng
sắn năm 2012 là 560.000 ha, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2012 và 1,1 tỷ
USD vào năm 2013.
Tuy nhiên cây sắn ở Việt Nam vẫn chưa bền vững vì khỏang cách chênh lệch năng suất
thuộc loại lớn trên thế giới, khi mà năng suất sắn tại Tây Ninh đạt 30 tấn/ha (với diện tích
không tưới) và 50 tấn/ha (với diện tích có tưới bổ sung) thì nhiều nơi khác chỉ đạt 15-17
tấn/ha.
Cùng với sự gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO là bàn đạp cho các doanh
nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là
sau khi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết, đây chính là cơ hội
đồng thời cũng thử thách cho các doanh nghiệp để khẳng định vị thế của mình trên thị
trường quốc tế.
Chính vì vậy, các doanh nghiệp và nhà máy sản xuất cũng đối mặt với không ít khó khăn
từ sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong và ngoài nước. Ngoài ra, yêu cầu và đòi hỏi
về chất lượng của sản phẩm, giá cả, dịch vụ… của nguời tiêu dùng ngày càng cao, và phải
đáp ứng đươc các tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu.Theo báo Hải Quan “khoảng 80% sắn
vẫn được XK sang Trung Quốc. Việc phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc quá
lớn là điểm yếu nổi cộm của ngành sắn Việt bởi thị trường này bấp bênh, tiềm ẩn nhiều
1
rủi ro. Chỉ cần có sự biến động nhẹ từ thị trường Trung Quốc đã đủ khiến các DN trong
ngành sắn lao đao”
Qua 2 tháng học hỏi, thực tập ở công ty Sun Chung, một trong những công ty hàng đầu
trong lĩnh vực xuất khẩu hàng tinh bột sắn với thị truờng không ngừng đưọc mở rộng.
Nhận thấy đưọc xu huớng ngày càng phát triển của ngành xuất khẩu Việt Nam nói chung,
và những tiềm năng xuất khẩu hàng tin bột sắn nói chung. Làm thế nào để công ty có thể
trụ vững trên nền kinh tế mở với những khó khăn như hiện nay. Tôi quyết định chọn đề
tài: “giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, xuất khẩu hàng tinh bột sắn tại
SunChun”.
Do thời gian tôi thực tập chưa đủ lâu, kiến thức của bản thân còn hạn chế, nên sai sót là
điều không thể tránh khỏi. Mong đưọc các thầy cô thông cảm, góp ý để tôi có thể sửa
chữa và hoàn thiện bài khóa luận này cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm.
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nêu ra thực trạng hoạt động sản xuất xuất nhập khẩu tại công ty TNHH SunChung
trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015
- Nắm bắt được quá trình xuất khẩu tại công ty
Phân tích, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty
- Đề xuất ra những phương án và giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế cũng
như nâng cao những ưu điểm lợi thế của công ty.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp diễn dịch, qui nạp
- Phương pháp thống kê, phân tích số liệu
Phạm vi nghiên cứu
- Phân tích hoạt động sản xuất - xuất khẩu của công ty ở các khía cạnh: sản xuất
hàng tinh bột sắn, thị trường xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, doanh
thu xuất khẩu, phương thức thanh toán. Bài báo cáo sử dụng số liệu từ năm bởi vì
2
đây là thời gian gần nhất có thể phân tích đúng nhất với thực trạng sản xuất và xuất
khẩu tại công ty.
Nguồn số liệu
- Nguồn số liệu, dữ liệu của bài báo cáo thực tập được lấy từ: phòng tài chính kế
toán, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, báo cáo thường niên, các các nguồn
phương tiện thông tin đại chúng như sách báo, internet,..
- Kết cấu để tài
Bài báo cáo gồm các phần và nội dung sau:
- Phần mở đầu: Nêu lý do vì sao chọn đề tài này song song với việc trình bày các
mục tiêu, phương pháp, phạm vi nghiên cứu cũng như nguồn số liệu, dữ liệu phù
hợp với đề tài đã chọn
- Phần nội dung
Chương 1: Cơ sở lý luận.
Chương 2: Thực trạng sản xuất, xuất khẩu tại Công ty.
Chương 3: Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất – xuất tinh bột sắn
tại Công ty TNHH SunChung.
- Kết luận.
- Phụ lục
- Tài liệu tham khảo.
3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm
1.1. Xuất nhập khẩu.
Hoạt động xuất khẩu là hoạt động xuất khẩu là hoạt động cơ bản của hoạt động ngoại
thương . Nó đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử phát triển của xã hội và ngày càng phát
triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Hình thức sơ khai của chúng chỉ là hoạt
động trao đổi hàng hoá nhưng cho đến nay nó đã phát triển rất mạnh và đước biểu hiện
dưới nhiều hình thức.
Ngoài ra, còn có thể định nghĩa là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác
trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiên thanh toán, với mục tiêu là lợi nhuận. Tiền tệ ở
đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt
động này là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế.
Khi việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia đều có lợi thì các quốc gia đều tích cực tham
gia mở rộng hoạt động này.
Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, trong mọi điều kiện của nền kinh tế, từ
xuất khẩu hàng tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất, máy móc hàng hoá thiết bị công nghệ
cao. Tất cả các hoạt động này đều nhằm mục tiêu đem lại lợi ích cho quốc gia nói chung
và các doanh nghiệp tham gia nói riêng.
Hoạt động xuất khẩu diễn ra rất rộng về không gian và thời gian. Nó có thể diễn ra trong
thời gian rất ngắn song cũng có thể kéo dài hàng năm, có thể đước diễn ra trên phậm vi
một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau.
1.2. Incoterms.
Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc
tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên
toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của
các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.
4
Nó quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên: Ai sẽ trả
tiền vận tải, ai sẽ đảm trách các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hoá, ai chịu
trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hoá trong quá trình vận chuyển...thời
điểm chuyển giao trách nhiệm về hàng hoá.
1.3. UCP.
UCP là viết tắt của “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credit” (Quy tắc
thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ), là ấn phẩm của phòng thương mại quốc
tế (International Chambel of Commerce – ICC). Trong đó quy định quyền hạn của các
bên liên quan trong giao dịch tín dụng chứng từ, nhằm đáp ứng nhu cầu của giới tài chính,
ngân hàng cũng như các doanh nghiệp, các nhà xuất nhập khẩu về một văn bản quy định
đầy đủ, dễ áp dụng và được chấp nhận một cách thống nhất trong việc mở và xử lý một
thư tín dụng (Letter of Credit – L/C).
Sự ra đời của UCP đã đánh dấu một bước đột phá mới trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế,
bởi UCP là cơ sở pháp lý duy nhất quy định một cách cụ thể trách nhiệm của các bên
tham gia phương thức tín dụng chứng từ, mà chú trọng nhất là trách nhiệm của ngân hàng.
2. Vai trò
2.1. Xuất nhập khẩu.
Như chúng ta đã biết xuất khẩu hàng hoá xuất hiện từ rất sớm. Nó là hoạt động buôn bán
trên phạm vi giữa các quốc gia với nhau(quốc tế). Nó không phải là hành vi buôn bán
riêng lẻ, đơn phương mà ta có cả một hệ thống các quan hệ buôn bán trong tổ chức
thương mại toàn cầu. Với mục tiêu là tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp nói riêng
cả quốc gia nói chung.
❖ Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia
Xuất khẩu là một trong những tố tạo đà, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của
mỗi quốc gia.
5