Giáo án chủ đề lớp 9 MĨ NHẬT BẢN TÂY ÂU

  • 13 trang
  • file .doc
Tuaàn 9-10-11:
Tiết 10-11-12:
CHỦ ĐỀ:
SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA CÁC NƯỚC TƯ BẢN MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ SAU
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY (1945  NAY) (3 tiết)
Ngày soạn: 28/10/2016
Ngày dạy: 04/11/2016
A/ Xác định vấn đề cần giải quyết (xác định tên chủ đề).
- Tên chủ đề: Sự chuyển biến của các nước tư bản Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ sau CTTG thứ II đến nay
(1945 nay).
- Căn cứ chương trình môn Lịch sử hiện hành, chuẩn KT, KN (Chương III: Bài 8, 9,10 SGK LS 9).
- Chủ thể học tập: Học sinh lớp 9 cấp THCS.
- Mục II. Sự phát triển về KHKT của Mĩ sau chiến tranh lạnh (SGKLS9/ trang 34) sẽ cho HS tìm hiểu
ở Bài 12: Cuộc cách mạng KHKT từ 1945 đến nay (nội dung Chương V - SGK Lịch sử 9).
B/ XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC:
I/ MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
1. Kiến thức:
- Trình bày được sự phát triển của kinh tế Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai,
nguyên nhân của sự phát triển đó.
- Trình bày được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ, Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu.
2. Kỹ năng:
- Luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, lập bảng so sánh trong HTLS;
- Kĩ năng thu thập và khai thác thông tin, tư liệu phục vụ học tập.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện.
3. Thái độ, tình cảm:
- Giáo dục lòng yêu thích môn học thông qua hứng thú trong giờ học;
- Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong giờ học;
- Bồi dưỡng tinh thần học tập, sáng tạo và hội nhập quốc tế;
- Có ý chí vươn lên, tinh thần lao động hết mình và tôn trọng kỉ luật của người Nhật Bản.
4. Tích hợp:
- Môn Địa lí:
+ Sử dụng bản đồ thế giới để xác định vị trí các Mĩ, Nhật Bản và các nước thuộc Tây Âu.
+ Giới thiệu chung về đất nước và con người của các nước: ĐKTN, vị trí địa lí ...
- Liên hệ thực tế: Vấn đề thời sự liên quan đến chính sách đối ngoại của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu và chủ
trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chính sách đối ngoại hiện nay.
II/ NĂNG LỰC CẦN HƯỚNG TỚI:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp.
- Năng lực chuyên biệt của bộ môn: Tái hiện sự kiện, hiện tượng, thực hành bộ môn lịch sử; so sánh,
quan sát, phản biện, khái quát hóa; vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn
đề thực tiễn đặt ra; thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử.
III/ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- PP dạy học: Trực quan, thực hành bộ môn, thảo luận, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết giảng.
- Kĩ thuật dạy học: Động não, tia chớp, công đoạn, mảnh ghép, khăn trải bàn.
III/ CHUẨN BỊ THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC:
- GV: máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, sưu tầm và chọn lọc tư liệu dạy học.
- HS: Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo nhóm (Sưu tầm tài liệu; tìm hiểu trước thông tin kiến thức
liên quan đến chủ đề; vở ghi,…)
C/ XÂY DỰNG NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:
- Căn cứ vào Mục tiêu, chuẩn KT, KN, TĐ để xây dựng nội dung của chủ đề: Sự chuyển biến của các
nước tư bản Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay (1945 nay)
- Thời lượng dạy học: 03 tiết với gồm 3 nội dung chính, cụ thể:
I. Những II. Chính sách
chuyển biến đối nội, đối III. Quá trình
kinh tế của các ngoại của Mĩ và liên kết khu
nước tư bản Mĩ, các nước Tây vực của các
NB, Tây Âu sau Âu sau CTTG nước Tây Âu
CTTG II (1945 II (1945 
 nay) nay)
D/ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ:
I. Phần khởi động:
- GV: Sử dụng PP trực quan và kĩ thuật tia chớp. HS quan sát tranh và trả lời nội dung bức tranh.
Tòa nhà Quốc hội Mĩ Tổng thống nước Mĩ: Barack Obama
Quốc kì Nhật Bản Thủ tướng Nhật: Shinzo Abe
Quốc kì của Liên Minh Châu Âu (EU) Đồng EURO
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung. GVKL: Những hình ảnh trên có liên quan đế nội dung của chủ đề bài
học hôm nay.
II/ Tổ chức các hoạt động:
* Hoạt động 1:
I. Những chuyển biến kinh tế của các nước tư bản Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu sau chiến tranh thế giới
thứ hai (1945  nay).
- GV treo lược đồ HS xác định vị trí địa lí của Mĩ, Nhật Bản và các nước Tây Âu.
- HS nhận xét, bổ sung (nếu có). GVKL và giới thiệu khái quát chung về đất nước và con người của
nước Mĩ, Nhật Bàn, các nước Tây Âu.
- GV thuyết trình: Vậy từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay các nước tư bản Mĩ, Nhật Bản và các
nước Tây Âu có sự chuyển biến như thế nào về kinh tế, các em thảo luận vấn đề sau.
- GV lớp thành 3 nhóm dựa vào tư liệu SGK, thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số 1
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
Câu hỏi: Trình bày những nét chính về kinh tế của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau chiến tranh thế
giới thứ hai (1945  nay).
+ Nhóm 1: Nước Mĩ
+ Nhóm 2: Nhật Bản
+ Nhóm 3: Các nước Tây Âu.
- Đại diện HS của nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết quả làm việc các nhóm và chốt các nội dung chính (qua bảng dưới đây).
Nội
Mĩ Nhật Bản Các nước Tây Âu
dung
- Trở thành nước tư bản - Là nước bại trận, bị tàn - Bị chiến tranh tàn phá nặng
giàu mạnh nhất thế giới: phá nặng nề, bị nước ngoài nề  nhận viện trợ kinh tế của
(19451950, chiếm hơn 1/2 chiếm đóng  tiến hành các Mĩ.
sản lượng công nghiệp cải cách dân chủ.
toàn thế giới ....).
- Những thập niên sau đó - Từ đầu những năm 50  - Từ đầu những năm 50  đầu
Kinh tế kinh tế có sự suy giảm do: đầu những năm 70 của TK những năm 70 của TK XX
sự cạnh tranh, khủng XX, kinh tế có sự phát triển nền kinh tế có sự phát triển
hoảng, chi phí cho quân "thần kì". Đứng thứ 2 thế nhanh, trở thành một trong
sự, sự chênh lệch giàu giới sau Mĩ. ba trung tâm kinh tế – tài
nghèo. - Thập niên 90 của thế kỉ chính của thế giới.
XX, kinh tế Nhật Bản có sự
suy thoái.
+ So sánh sự giống nhau và khác nhau về kinh tế của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau năm 1945 đến
nay?
- HS trình bày, nhận xét. GVKL và nhấn mạnh:
+ Giống nhau: Kinh tế các nước đều phát triển, đều trở thành những trung tâm kinh tế, tài chính thế
giới.
+ Khác nhau: Sau chiến tranh thế giới thứ 2 kinh tế nước Mĩ có sự phát triển nhanh chóng, còn kinh tế
Nhật Bản và các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề ...
- GV giảng: Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển đó HS tiến hành thảo luận.
- HS thực hiện phiếu học tập số 2. HS thảo luận (kĩ thuật công đoạn)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
Câu hỏi: Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế.
+ Nhóm 1, 3: Nước Mĩ.
+ Nhóm 2, 4: Nhật Bản
- HS thảo luận xong các nhóm đổi bài chấm chéo cho nhau, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết quả làm việc các nhóm và chốt các nội dung chính (qua bảng dưới đây).
Nội dung Mĩ Nhật Bản
- Đất nước hòa bình, không - Tiếp thu giá trị tiến bộ của thế giới.
bị chiến tranh tàn phá. - Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của
- Ứng dụng những tiến bộ công ti, xí nghiệp.
Nguyên nhân
của khoa học kĩ thuật vào - Vai trò của Nhà nước trong việc đề ra các
phát triển kinh tế
sản xuất. chiến lược phát triển.
- Buôn bán vũ khí cho các - Người Nhật được đào tạo chu đáo, cần cù
nước tham chiến. lao động, đề cao kỉ luật.
- GV cho HS tìm hiểu về sự phát triển của các nước Tây Âu.
+ Nguyên nhân làm cho nền kinh tế của các nước Tây Âu có sự phát triển?
- HS trình bày, nhận xét. GVKL.
Các nước Tây Âu
- Được nhận viện trợ kinh tế từ nước ngoài (Mĩ).
- Ứng dụng thành tựu của khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
- HS quan sát một số thành tựu nổi bật của Mĩ, Nhật Bản và các nước Tây Âu.
Trung tâm thương mại Một thế Đất nước Nhật Bản ngày nay Trụ sở của Liên minh Châu Âu
giới (nước Mĩ) (EU)
+ Từ những hình ảnh trên là HS em học tập được điều gì cho bản thân mình để thành công trong cuộc
sống và góp phần xây dựng đất nước?
- HS trả lời, nhận xét. GVKL: Các em phải cố gắng ra sức thi đua học tập, rèn luyện hạnh kiểm, tiếp
thu những tri thức của nhân loại .... trở thành người công dân có ích cho gđ, xã hội.
* Củng cố - hướng dẫn HS về nhà.
- Củng cố:
+ Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?
- HS trình bày, nhận xét, bổ sung. GVKL.
- Hướng dẫn học sinh về nhà:
+ Tìm hiểu chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mĩ và các nước Tây Âu?
+ Sưu tầm tư liệu về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Mĩ và các nước Tây Âu trong giai đoạn
hiện nay.
Tiết 11 - CHỦ ĐỀ: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA CÁC NƯỚC TƯ BẢN MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY (1945  NAY) (tt)
Ngày dạy: 11/11/2016
1. GV giới thiệu GV về dự giờ. Kiểm tra sĩ số HS.
2. Kiểm tra bài cũ:
+ Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?
3. Giới thiệu bài: HS quan sát các bức tranh, nêu nội dung tranh. GV vào bài mới.
* Hoạt động 2: II. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ và các nước Tây Âu sau chiến tranh thế
giới thứ hai (1945  nay).
- HS nghiên cứu tài liệu (SGK) tiến hành thảo luận (kĩ thuật mảnh ghép)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
+ Nhóm 1,3: Trình bày chính sách đối nội của Mĩ và các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới
thứ hai (từ 1945  nay)?
+ Nhóm 2,4: Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ và các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới
thứ hai (từ 1945  nay)?
- Sau khi thảo luận xong (vòng 1) HS các nhóm sẽ di chuyển tạo thành nhóm mới và hoàn thành câu
hỏi:
+ Trình bày chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ và các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới
thứ hai (từ 1945  nay)?
- HS thảo luận, trình bày nhận xét, bổ sung. GVKL qua bảng dưới đây.
Nội dung Mĩ Các nước Tây Âu
Ban hành các đạo luật phản động - Thu hẹp quyền tự do dân chủ.
nhằm chống lại Đảng Cộng sản Mĩ, - Xóa bỏ các cải cách dân chủ.
phong trào công nhân và phong trào - Ngăn cản phong trào công nhân,
Chính Đối nội
dân chủ  Bùng nổ phong trào đấu phong trào dân chủ.
sách
tranh của các tầng lớp nhân dân Mĩ.
đối
nội,
- Đề ra chiến lược toàn cầu nhằm - Tiến hành chiến tranh xâm lược các
đối
chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, thuộc địa trước đây.
ngoại
Đội ngoại đẩy lùi phong trào dân tộc - Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây
- Lập khối quân sự và gây ra cuộc Dương (Nato) nhằm chống lại Liên Xô
chiến tranh xâm lược Việt Nam. và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
- GV treo lược đồ, HS lên bảng xác định sự xâm lược trở lại của các nước Tây Âu và Mĩ đối với khu
vực Đông Nam Á.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ và các nước Tây Âu.
Cuộc biểu tình của người da màu Ngày 15/11/1969, hơn 500.000 người Giai cấp tư sản các nước Tây Âu họp
ở Mĩ (1963) tham gia cuộc biểu tình lên án hành bàn về việc thu hẹp các quyền tự do
động quân sự của Mĩ tại Việt Nam. dân chủ
Các tàu trong hạm đội Hải quân Mĩ Quân đội Mĩ trong chiến dịch Quân đội Pháp ở Việt Nam (1950)
Gian-xơn City ở Việt Nam
- GV đặt câu hỏi:
+ Từ những hình ảnh trên em có nhận xét gì về chính sách đội nội, đối ngoại của Mĩ và các nước Tây
Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?
- HS trình bày, nhận xét, bổ sung. GVKL: Đó là chính sách phản động, phi nghĩa vì quyền lợi của giai
cấp tư sản.
- GV mở rộng HS về chính sách đối ngoại hiện nay kết hợp với quan sát ảnh minh họa:
+ Đối với nước Mĩ: Từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 cho thấy, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện và là yếu
tố khiến Mĩ phải thay đổi chính sách đối ngoại khi bước vào thế kỉ XXI.
+ Đối với các nước Tây Âu: Hiện nay các nước Tây Âu đều chú ý mở rộng quan hệ quốc tế với các
nước tư bản khác, các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh…
- GV thuyết trình: Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Hiện nay Mĩ và các nước Tây Âu đã nối
lại quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam.
+ Hãy nêu mối quan hệ giữa Việt Nam với Mĩ và các nước Tây Âu?
- HS liên hệ trình bày, nhận xét. GVKL: Giữa Việt Nam và Mĩ cùng các nước Tây Âu đã thiết lập mối
quan hệ ngoại giao thân thiết.
+ Năm 1995, Mĩ tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
+ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990 và đến
năm 1995, Việt Nam - EU với việc ký kết Hiệp định khung nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế
thương mại giữa hai bên.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về mối quan hệ giữa Việt Nam với Mĩ và các nước Tây Âu.
Tổng thống Bill Clinton đã trở TBT Nguyễn Phú Trọng hội đàm Tổng thống Mĩ Barack Obama
thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới với Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam (5-2016)
thăm Việt Nam vào năm 2010 tại Nhà Trắng ngày 7/7/2015
Tổng thống Pháp Francois Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và
Hollande đón Thủ tướng Nguyễn Thủ tướng Đức Angela Merkel Thủ tướng Anh David Cameron
Tấn Dũng tại Hội nghị COP21
+ Để phát huy tốt mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Mĩ và các nước Tây Âu, mỗi học sinh
chúng ta cần phải làm gì?
- Củng cố: GV nêu 2 bài tập trắc nghiệm khách quan.
- Dặn dò: Học bài: Đọc và chuẩn bị trước Phần III của chủ đề: III. Quá trình liên kết khu vực của các
nước Tây Âu - SGK trang 42,43. Chuẩn bị câu hỏi:
+ Hãy liệt kê những sự kiện chính của quá trình liên kết khu vực ở các nước Tây Âu? Hiện nay Liên
minh châu Âu (EU) gồm bao nhiêu nước?
+ Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về sự hợp tác trong quan hệ phát triển đất nước giữa Việt Nam và các
nước Tây Âu trong giai đoạn hiện nay.
- Ra bài tập: Trình bày chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ và các nước Tây Âu sau chiến tranh thế
giới thứ hai? Em có nhận xét gì về các chính sách đó?
-
* Hoạt động 3: III. Quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu.
Ngày dạy: 18/11/2016
1. GV giới thiệu GV về dự giờ. Kiểm tra sĩ số HS.
2. Kiểm tra bài cũ:
+ Trình bày chính sách đối ngoại, đối nội của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Từ sau vụ khủng
11-9-2001 (ở Mĩ), Mĩ đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?
3. Giới thiệu bài: GV tiến hành tổ chức trò chơi "Ai nhanh hơn".
- Thể loại: GV chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử 3 HS tham gia thi. Thời gian 3 phút.
+ Câu hỏi: Hãy kể tên các tổ chức quốc tế hoặc liên minh khu vực trong chương trình môn Lịch sử 9
(HKI)?
- Hai đội thi với nhau đội nào ghi được nhiều đáp án đội đó sẽ thắng cuộc.
- GVKL: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
Khối quân sự Nato.
Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va.
Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
Liên minh Châu Phi (AU).
Liên minh Châu Âu (EU).
- GV chiếu hình ảnh về liên minh Châu Âu
Trụ sở của Liên minh Châu Âu (EU)
Quốc kì của Liên minh Châu Âu (EU)
Bruxelles (Vương quốc Bỉ)
+ Xu hướng nổi bật ở các nước Tây Âu sau khi khôi phục kinh tế là gì?
- GV giao nhiệm vụ HS thảo luận (kĩ thuật khăn trải bàn):
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
+ Hãy liệt kê những sự kiện chính của quá trình liên kết khu vực ở các nước Tây Âu?
- HS thực hiện và trình bày kết quả thảo luận, nhận xét. GVKL.
- GV treo lược đồ yêu cầu HS lên bảng xác định vị trí 6 nước đầu tiên thành lập cộng đồng than thép
Châu Âu gồm: Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan và Lúc-xem-bua. GV nhấn mạnh: Đánh dấu cho
sự ra đời của Liên minh Châu Âu.
+ Nguyên nhân nào dẫn đến sự liên kết giữa các nước Tây Âu?
- HS trình bày, nhận xét. GVKL:
_ Chung một nền văn minh, nền kinh tế không cách biệt nhau lắm ... để mở rộng thị trường.
_ Từ năm 1950 kinh tế có sự phát triển nhanh các nước Tây Âu muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ,
cạnh tranh với các nước ngoài khu vực ....
+ Đến năm (1999, 2004 và hiện nay) số nước thành viên của EU là bao nhiêu nước?
- HS trả lời, nhận xét. GVKL: Năm 1999 số nước thành viên là 15 nước; năm 2004 là 25 nước; hiện
nay là 28 nước. Liên minh Châu Âu là một liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất thế giới.
Danh sách 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU)
Áo Đức Hà Lan
Bỉ Hi Lạp Ba Lan
Bulgaria Hungary Bồ Đào Nha
Croatia Ai Len Romania
Cyprus Ý Slovakia
Cộng Hòa Séc Latvia Slovenia
Đan Mạch Lithuania Tây Ban Nha
Estonia Luxembourg Thụy Điển
Phần Lan Malta LH Vương Quốc Anh
Pháp
- GV liên hệ về tình hình khu vực Đông Nam Á: Ngày 31/12/2015 các nước ASEAN cũng tiến hành
thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN và trở thành đối tác quan trọng của tổ chức này.
- GV giảng: Tuy nhiên khó khăn hiện nay của Liên minh châu Âu: Sự khủng hoảng tài chính ở Hy
Lạp, sự ra khỏi Liên minh của nước Anh (đang chờ sự bỏ phiếu phán quyết của Quốc hội nước nay.
Trong khi đó khoảng 52% dân số nước Anh đồng ý Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU).
- Tháng 4-1951, thành lập "Cộng đồng than, thép Châu Âu" gồm 6 nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan
và Lúc-xem-bua.
- Tháng 3-1957, thành lập "Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu " rồi " Cộng đồng kinh tế
Châu Âu".
- Tháng 7-1967, "Cộng đồng Châu Âu" (EC) ra đời.
- Tháng 12 -1991, tại Hội nghị Ma-xtrich (Hà Lan) thông qua 2 quyết định:
+ Xây dựng nhà nước chung châu Âu.
+ Cộng đồng châu Âu (EC) đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)
- Tới nay Liên minh Châu Âu là một liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất thế giới. Năm 2004 gồm 25
nước thành viên, nay là 28 nước thành viên.
+ Trình bày mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh Châu Âu (EU)
mà em biết?
- HS trình bày, nhận xét. GVKL.
+ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990 và đến
năm 1995, Việt Nam - EU với việc ký kết Hiệp định khung nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế
thương mại giữa hai bên.
- HS quan sát hình ảnh về sự hợp tác trong quan hệ Việt Nam và các nước EU.
Lễ kí kết Hiệp định Thương mại tự Việt Nam và EU ký “Hiệp định đối Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh
do giữa Việt Nam và EU tác và hợp tác toàn diện” (10-2015) Sơn (bên trái) ký Hiệp định PCA
(02-12-2015) Việt Nam – EU (2015)
Da giày- mặt hàng chủ lực Chế biến cá da trơn để xuất khẩu Chế biến tôm để xuất khẩu vào
Việt Nam vào EU vào thị trường EU thị trường EU
+ Để phát huy tốt mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong Liên minh Châu Âu
(EU), nếu em là một doanh nhân Việt Nam em cần phải làm gì?
- Củng cố: GV nêu bài tập trắc nghiệm khách quan.
Bài tập 1: Sự kiện mở đầu đánh dấu sự liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu là:
A. Sự thành lập "Cộng đồng kinh tế châu Âu"
B. Sự thành lập "Cộng đồng than, thép châu Âu"
C. Sự thành lập "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu"
D. Sự thành lập "Cộng đồng châu Âu"
Bài tập 2: Hiện nay Liên minh Châu Âu (EU) gồm bao nhiêu quốc gia?
Dặn dò:
Học bài; Đọc và chuẩn bị trước Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Chuẩn bị câu hỏi:
+ Sự thành lập Liên hợp quốc (Nhiệm vụ, vai trò)?
+ Trình bày xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh? Tại sao nói "hòa bình, ổn định và hợp tác phát
triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với dân tộc Việt Nam?
- Ra bài tập:
+ Trình bày các mốc thới gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu?
+ Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?