Giám sát công tác hoàn thiện công trình lê kiều

  • 35 trang
  • file .pdf
BỘ XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ SƯ
TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG
BÀI GIẢNG
Môn Học
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH
Người soạn :
PGs LÊ KIỀU
Trường Đại học Kiến trúc Hà nội
HÀ NỘI, 12-2002
1
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH
Người soạn bài giảng và trình bày:
PGs Lê Kiều
Chủ nhiệm Bộ môn
Công nghệ Xây dựng
Trường Đại học Kiến trúc Hà nội
I. Phần mở đầu
1.1 Nhiệm vụ chung của giám sát thi công và nghiệm thu các công tác
hoàn thiện công trình
Hoàn thiện công trình là công tác phải tiến hành nhằm tạo cho công trình
đáp ứng được các mục tiêu sử dụng tiện nghi, mỹ quan.
Hoàn thiện công trình bao gồm nhiều công tác khác nhau như trát hoặc bả
bề mặt phủ ngoài kết cấu, láng hoặc lát mặt nền , ốp tường, sơn hoặc
quét vôi lên tường, trần nhà, cắt và lắp kính, đánh bóng đồ gỗ và kim loại,
chèn kẽ các khe , mạch, trải các lớp phủ thảm . . . Hoàn thiện công trình
là khâu cuối cùng của các công tác xây lắp nên chất lượng mỹ quan cũng
như tiện nghi cuả công trình sẽ do chất lượng công tác hoàn thiện quyết
định khá nhiều.
Cũng như qui trình giám sát và nghiệm thu các công tác xây lắp khác, giám
sát và nghiệm thu công tác hoàn thiện cần được giám sát như là một khâu
trong tổng thể quá trình tạo ra sản phẩm xây dựng. Không thể tách rời
riêng một khâu hoàn thiện mà cần thiết gắn kết khâu hoàn thiện với mọi
khâu trong quá trình tạo sản phẩm xây dựng.
Quá trình giám sát cần chú ý vào các bước sau đây:
• Kiểm tra vật liệu sử dụng trong từng công tác hoàn thiện, đối chiếu
giữa các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu với catalogues của
vật liệu được cung ứng, đối chiếu giữa vật liệu được giới thiệu
trong catalogues với hiện vật sẽ sử dụng. Nếu thấy khác biệt hay
có điều gì nghi ngờ về chất lượng cần có giải trình của nhà thầu
xây lắp và người cung ứng vật tư.
• Vật tư sẽ sử dụng trong khâu hoàn thiện cần có nguồn gốc rõ ràng
về nhà sản xuất, người bán hàng và các chỉ tiêu kỹ thuật ghi rõ
trong catalogues. Chất lượng vật liệu phải phù hợp với catalogues
2
và catalogues phải phù hợp với các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời
thầu.
• Vật tư sử dụng cho hoàn thiện cần được vận chuyển từ nguồn
cung cấp đến công trình theo đúng chỉ dẫn về vận chuyển và bốc
rỡ. Quá trình vận chuyển vật tư không được làm cho sản phẩm bị
biến đổi tính chất , thay đổi hình dạng, kích thước hình học cũng
như các tác động khác làm biến đổi chất lượng của sản phẩm. Khi
bốc xếp phải đảm bảo nhẹ nhàng, vật tư không bị các tác động va
đập cơ học, các thay đổi tính chất hoá học, sinh học so với các tiêu
chí chất lượng đã thoả thuận khi thương lượng hợp đồng mua bán.
• Vật tư cần lưu giữ, cất chứa thì nơi cất chứa, lưu giữ phải phù hợp
với các yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu , các qui định về
cất chứa trong catalogues. Không để lẫn lộn vật tư gây ra những
thay đổi về tính chất của vật tư trong quá trình bảo quản và lưu
giữ.
• Cần kiểm tra chất lượng các khâu công tác tạo ra kết cấu nền
trước khi hoàn thiện. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện mặt bằng để tiếp
nhận các khâu hoàn thiện. Mặt tiếp nhận các công tác hoàn thiện
phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công tác hoàn thiện đề ra
như mặt dán phải đủ nhám để bám chất dính kết, đảm bảo phẳng,
không có gồ ghề làm giảm chất lượng bề mặt lớp hoàn thiện
chẳng hạn.
• Các công việc phải tiến hành trước khi hoàn thiện phải được làm
xong để sau khi tiếp nhận công tác hoàn thiện không được đục, phá
làm hỏng các lớp hoàn thiện. Những việc này rất đa dạng và dễ
quên nên người kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng cần yêu cầu nhà
thầu lập biện pháp thi công hoàn thiện trong đó chú ý đến việc
chuẩn bị cho khâu hoàn thiện , qui trình hoàn thiện, các tiêu chí phải
đạt, phương pháp kiểm tra để nhận biết chất lượng hoàn thiện ,
công cụ kiểm tra cũng như qui trình kiểm tra.
Những khâu cần lưu ý cơ bản có thể được gợi ý trước khi thi công
hoàn thiện :
* Chèn kín những khe do phần thiết kế kiến trúc tạo nên
trong các kết cấu bằng vật liệu thích hợp và các yêu cầu về độ kín
khít, độ chặt của vật liệu nhồi, vật liệu gắn kết.
* Khe kẽ giữa những cấu kiện như khe giữa kết cấu nhà và
khuôn cửa, sự chống ẩm, chống gỉ, chống mục, mọt của các loại
3
vật liệu kim loại, gỗ, nhựa, độ gắn chắc của khuôn với công
trình…
* Kiểm tra các lớp chống thấm trước khi lát, ốp hay tạo các
lớp phủ.
* Kiểm tra sự hoàn chỉnh các đường ống phải đặt ngầm như
ống dẫn dây điện, ống nước, ống chứa dây dẫn chuyên dùng, các
hốc cần chừa cho công tác sau, các chi tiết đặt sẵn cho dạng công
tác về sau…
• Cần lưu ý đến các yêu cầu về an toàn lao động trong công tác hoàn
thiện như biện pháp dàn giáo, sàn công tác, biện pháp chống cháy
nổ, biện pháp chống độc, chống tác hại của hoá chất …
• Trước khi tiến hành từng khâu hoàn thiện nhà thầu cũng phải lập
biện pháp thi công và tư vấn giám sát chất lượng bên cạnh chủ đầu
tư phải xem xét kỹ và trình cho chủ nhiệm dự án duyệt trước khi thi
công. Không tiến hành hoàn thiện khi chưa duyệt biện pháp thi
công hoàn thiện.
Công tác hoàn thiện cần gắn kết với đảm bảo an toàn lao động, phòng
chống cháy và các qui định khác của Nhà nước như bảo vệ môi trường,
hài hoà về màu sắc cũng như các yếu tố khác về truyền thống văn hoá,
tính dân tộc. Quá trình thi công không gây phiền phức, mất an toàn cho nhà
lân cận cũng như bảo đảm không toả hơi khó chịu, khói , bụi, nước bẩn
cho môi trường và khu vực xây dựng.
Sự tuân thủ các qui định của bộ hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn thi công
hoàn thiện đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc
xây dựng và hoàn thiện công trình.
1.2 Công việc của cán bộ tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng của
một đơn vị xây dựng
1.2.1 Nhiệm vụ của giám sát bảo đảm chất lượng nói chung :
Tư vấn giám sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho , thông qua
hợp đồng kinh tế , thay mặt chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng
công trình. Nhiệm vụ của giám sát thi công của chủ đầu tư :
(1) Về công tác giám sát thi công phải chấp hành các qui định của
thiết kế công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt , các tiêu
chuẩn kỹ thuật , các cam kết về chất lượng theo hợp đồng giao nhận
thầu. Nếu các cơ quan tư vấn và thiết kế làm tốt khâu hồ sơ mời thầu
4
thì các điều kiện kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu là cơ sở để giám sát
kỹ thuật.
(2) Trong giai đoạn chuẩn bị thi công : các bộ tư vấn giám sát phải
kiểm tra vật tư , vật liệu đem về công trường . Mọi vật tư , vật liệu
không đúng tính năng sử dụng , phải đưa khỏi phạm vi công trường mà
không được phép lưu giữ trên công trường . Những thiết bị không phù
hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định không được đưa vào sử dụng
hay lắp đặt. Khi thấy cần thiết , có thể yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại
chất lượng vật liệu , cấu kiện và chế phẩm xây dựng .
(3) Trong giai đoạn xây lắp : theo dõi , giám sát thường xuyên
công tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị . Kiểm tra hệ thống đảm
bảo chất lượng , kế hoạch chất lượng của nhà thầu nhằm đảm bảo
việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt.
Kiểm tra biện pháp thi công , tiến độ thi công , biện pháp an toàn
lao động mà nhà thầu đề xuất . Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn
thành , chất lượng công tác đạt được và tiến độ thực hiện các công tác .
Lập báo cáo tình hình chất lượng và tiến độ phục vụ giao ban thường kỳ
của chủ đầu tư . Phối hợp các bên thi công và các bên liên quan giải
quyết những phát sinh trong quá trình thi công . Thực hiện nghiệm thu
các công tác xây lắp . Lập biên bản nghiệm thu theo bảng biểu qui định .
Những hạng mục , bộ phận công trình mà khi thi công có những
dấu hiệu chất lượng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đã định trong
tiêu chí chất lượng của bộ hồ sơ mời thầu hoặc những tiêu chí mới phát
sinh ngoài dự kiến như độ lún quá qui định , trước khi nghiệm thu phải
lập văn bản đánh giá tổng thể về sự cố đề xuất của đơn vị thiết kế và
của các cơ quan chuyên môn được phép .
(4) Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình : Tổ chức giám sát
của chủ đầu tư phải kiểm tra , tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu
về quản lý chất lượng . Lập danh mục hồ sơ , tài liệu hoàn thành công
trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất
lượng , phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu
công trình , chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu lập thành biên bản .
Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để làm bàn giao đưa công
trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.
1.2.2. Nhiệm vụ của giám sát bảo đảm chất lượng trong công tác hoàn
thiện công trình và an toàn :
(i) Quan hệ giữa các bên trong công trường : Giám sát
bảo đảm chất lượng trong công tác hoàn thiện và an toàn cho công trình
5
nằm trong nhiệm vụ chung của giám sát bảo đảm chất lượng công trình
là nhiệm vụ của bên chủ đầu tư. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ
nhiệm dự án đại diện cho chủ đầu tư có các cán bộ giám sát bảo đảm
chất lượng công trình . Những người này là cán bộ của Công ty Tư vấn
và Thiết kế ký hợp đồng với chủ đầu tư , giúp chủ đầu tư thực hiện
nhiệm vụ này. Thông thường chỉ có người chịu trách nhiệm đảm bảo
chất lượng xây lắp nói chung , còn khi cần đến chuyên môn nào thì Công
ty tư vấn điều động người có chuyên môn theo ngành hẹp đến tham gia
hỗ trợ cho người chịu trách nhiệm chung.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ ĐIỂN HÌNH MỘT CÔNG
TRƯỜNG
Chủ đầu
*Chủ nhi ệm
dự án
Nhà th ầu *Tư vấn đảm
Thầu phụ bảo chất
Hoặc Nhà l ượng
máy *Các t ư vấn
chuyên môn
Chỉ huy
Công
Giám sát chất
l ượng và
Phòng ban kỹ
Đội Đội ******* Đội
thi thi thi công
6
(ii) Phối hợp tiến độ là nhiệm vụ trước hết của chủ nhiệm dự
án mà người đề xuất chính là giám sát bảo đảm chất lượng . Trước khi
bắt đầu tiến hành các công tác xây lắp cần lập tổng tiến độ . Tổng tiến
độ chỉ cần vạch ra những việc thuộc bên thi công nào vào thời điểm nào
mà mức chi tiết có thể tính theo tầng nhà . Tổng tiến độ cho biết vào
thời gian nào công tác nào phải bắt đầu để các thành viên tham gia xây
dựng toàn bộ công trình biết và phối hợp . Từ tổng tiến độ mà các thành
viên tham gia xây lắp và cung ứng lập ra bảng tiến độ thi công cho đơn
vị mình trong đó hết sức chú ý đến sự phối hợp đồng bộ tạo diện thi
công cho đơn vị bạn .
(iii) Chủ trì thông qua biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo
chất lượng.
Trước khi khởi công , Chủ nhiệm dự án và tư vấn đảm bảo chất lượng
cần thông qua biện pháp xây dựng tổng thể của công trình như phương
pháp đào đất nói chung , phương pháp xây dựng phần thân nói chung ,
giải pháp chung về vận chuyển theo phương đứng , giải pháp an toàn
lao động chung, biện pháp thi công các công tác hoàn thiện, công tác lắp
đặt trang thiết bị, các yêu cầu phối hợp và điều kiện phối hợp chung .
Nếu đơn vị thi công thực hiện công tác theo ISO 9000 thì cán bộ tư vấn
sẽ giúp Chủ nhiệm dự án tham gia xét duyệt chính sách đảm bảo chất
lượng của Nhà thầu và duyệt sổ tay chất lượng của Nhà thầu và của các
đợn vị thi công cấp đội .
(iv) Chủ trì kiểm tra chất lượng , xem xét các công việc xây lắp
làm từng ngày . Trước khi thi công bất kỳ công tác nào , nhà thầu cần
thông báo để tư vấn đảm bảo chất lượng kiểm tra việc chuẩn bị . Quá
trình thi công phải có sự chứng kiến của tư vấn đảm bảo chất lượng .
Khi thi công xong cần tiến hành nghiệm thu chất lượng và số lượng
công tác xây lắp đã hoàn thành.
1.3. Phương pháp kiểm tra chất lượng trên công trường :
Thực chất thì người tư vấn kiểm tra chất lượng là người thay
mặt chủ đầu tư chấp nhận hay không chấp nhận sản phẩm xây lắp thực
hiện trên công trường mà kiểm tra chất lượng là một biện pháp giúp cho
sự khẳng định chấp nhận hay từ chối .
Một quan điểm hết sức cần lưu tâm trong kinh tế thị trường là :
người có tiền bỏ ra mua sản phẩm phải mua được chính phẩm , được
sản phẩm đáp ứng yêu cầu của mình. Do tính chất của công tác xây
7
dựng khó khăn , phức tạp nên chủ đầu tư phải thuê tư vấn đảm báo
chất lượng.
Cơ sở để nhận biết và kiểm tra chất lượng sản phẩm là sự đáp
ứng các Yêu cầu chất lượng ghi trong bộ Hồ sơ mời thầu . Hiện nay
chúng ta viết các yêu cầu chất lượng trong bộ Hồ sơ mời thầu còn
chung chung vì các cơ quan tư vấn chưa quen với cách làm mới này của
kinh tế thị trường .
Những phương pháp chủ yếu của kiểm tra chất lượng trên công trường
là :
1.3.1. Người cung ứng hàng hoá là người phải chịu trách nhiệm về chất
lượng sản phẩm trước hết .
Đây là điều kiện được ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu
tư và nhà thầu . Từ điều này mà mọi hàng hoá cung ứng đưa vào công
trình phải có các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng với yêu cầu của công tác.
Trước khi đưa vật tư , thiết bị vào tạo nên sản phẩm xây dựng nhà thầu
phải đưa mẫu và các chỉ tiêu cho Chủ nhiệm dự án duyệt và mẫu cũng
như các chỉ tiêu phải lưu trữ tại nơi làm việc của Chủ đầu tư ở công
trường. Chỉ tiêu kỹ thuật (tính năng ) cần được in thành văn bản như là
chứng chỉ xuất xưởng của nhà cung ứng và thường yêu cầu là bản in
chính thức của nhà cung ứng . Khi dùng bản sao thì đại diện nhà cung
ứng phải ký xác nhận và có dấu đóng xác nhận màu đỏ và có sự chấp
thuận của Chủ đầu tư bằng văn bản. Mọi sự thay đổi trong quá trình thi
công cần được Chủ đầu tư duyệt lại trên cơ sở xem xét của tư vấn bảo
đảm chất lượng nghiên cứu đề xuất đồng ý. Nhà cung ứng và nhà thầu
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự tương thích của hàng hoá
mà mình cung cấp với các chỉ tiêu yêu cầu và phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về chất lượng và sự phù hợp của sản phẩm này.
Cán bộ tư vấn đảm bảo chất lượng là người có trách nhiệm duy
nhất giúp Chủ nhiệm dự án kết luận rằng sản phẩm do nhà thầu cung
ứng là phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng của công trình . Cán bộ tư
vấn giám sát bảo đảm chất lượng được Chủ đầu tư uỷ nhiệm cho
nhiệm vụ đảm bảo chất lượng công trình và thay mặt Chủ đầu tư trong
việc đề xuất chấp nhận này .
1.3.2. Kiểm tra của tư vấn kỹ thuật chủ yếu bằng mắt và dụng cụ đơn
giản có ngay tại hiện trường :
Một phương pháp luận hiện đại là mỗi công tác được tiến hành
thì ứng với nó có một ( hay nhiều ) phương pháp kiểm tra tương ứng.
8
Nhà thầu tiến hành thực hiện một công tác thì yêu cầu giải trình đồng
thời là dùng phương pháp nào để biết được chỉ tiêu chất lượng đạt bao
nhiêu và dùng dụng cụ hay phương tiện gì cho biết chỉ tiêu ấy . Biện
pháp thi công cũng như biện pháp kiểm tra chất lượng ấy được tư vấn
trình Chủ nhiệm dự án duyệt trước khi thi công . Quá trình thi công , kỹ
sư của nhà thầu phải kiểm tra chất lượng của sản phẩm mà công nhân
làm ra . Vậy trên công trường phải có các dụng cụ kiểm tra để biết các
chỉ tiêu đã thực hiện. Thí dụ : người cung cấp bê tông hoặc vữa thương
phẩm phải chịu trách nhiệm kiểm tra cường độ chịu nén mẫu khi mẫu
đạt 7 ngày tuổi . Nếu kết quả bình thường thì nhà thầu kiểm tra nén
mẫu 28 ngày . Nếu kết quả của 7 ngày có nghi vấn thì nhà thầu phải
thử cường độ nén ở 14 ngày và 28 ngày để xác định chất lượng bê tông .
Nếu ba loại mẫu 7 , 14 , 28 có kết quả gây ra nghi vấn thì tư vấn kiểm
tra yêu cầu làm các thí nghiệm bổ sung để khẳng định chất lượng cuối
cùng. Khi thi công cọc nhồi, nhất thiết tại nơi làm việc phải có tỷ trọng
kế để biết dung trọng của bentonite , phải có phễu March và đồng hồ
bấm giây để kiểm tra độ nhớt của dung dịch khoan , phải có ống
nghiệm để đo tốc độ phân tách nước của dung dịch . . .
Nói chung thì tư vấn đảm bảo chất lượng phải chứng kiến quá
trình thi công và quá trình kiểm tra của người thi công và nhận định qua
hiểu biết của mình thông qua quan sát bằng mắt với sản phẩm làm ra .
Khi nào qui trình bắt buộc hay có nghi ngờ thì tư vấn yêu cầu nhà thầu
thuê phòng thí nghiệm kiểm tra và phòng thí nghiệm có nghĩa vụ báo số
liệu đạt được qua kiểm tra cho tư vấn để tư vấn kết luận việc đạt hay
không đạt yêu cầu chất lượng. Để tránh tranh chấp , tư vấn không nên
trực tiếp kiểm tra mà chỉ nên chứng kiến sự kiểm tra của nhà thầu và
tiếp nhận số liệu để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận chất
lượng sản phẩm . Khi có nghi ngờ , tư vấn sẽ chỉ định người kiểm tra
và nhà thầu phải thực hiện yêu cầu này .
1.3.3. Kiểm tra bằng dụng cụ tại chỗ :
Trong quá trình thi công , cán bộ , kỹ sư của nhà thầu phải thường
xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm của công nhân làm ra sau mỗi công
đoạn hay giữa công đoạn khi thấy cần thiết . Những lần kiểm tra này
cần có sự chứng kiến của tư vấn đảm bảo chất lượng. Mọi việc kiểm
tra và thi công không có sự báo trước và yêu cầu tư vấn đảm bảo chất
lượng chứng kiến , người tư vấn có quyền từ chối việc thanh toán khối
lượng đã hoàn thành này . Kiểm tra kích thước công trình thường dùng
các loại thước như thước tầm , thước cuộn 5 mét và thước cuộn dài hơn
9
. Kiểm tra độ cao , độ thẳng đứng thường sử dụng máy đo đạc như máy
thuỷ bình , máy kinh vĩ .
Ngoài ra , trên công trường còn nên có súng bật nảy để kiểm tra sơ bộ
cường độ bê tông . Những dụng cụ như quả dọi chuẩn , dọi laze , ống
nghiệm , tỷ trọng kế , cân tiểu ly , lò xấy , viên bi thép , . . . cần được
trang bị . Nói chung trên công trường phải có đầy đủ các dụng cụ kiểm
tra các việc thông thường .
Những dụng cụ kiểm tra trên công trường phải được kiểm chuẩn
theo đúng định kỳ . Việc kiểm chuẩn định kỳ là cách làm tiên tiến để
tránh những sai số và nghi ngờ xảy ra qua quá trình đánh giá chất lượng.
Trong việc kiểm tra thì nội bộ nhà thầu kiểm tra là chính và tư
vấn bảo đảm chất lượng chỉ chứng kiến những phép kiểm tra của nhà
thầu . Khi nào nghi ngờ kết quả kiểm tra thì nhà thầu có quyền yêu cầu
nhà thầu thuê đơn vị kiểm tra khác . Khi thật cần thiết , tư vấn bảo đảm
chất lượng có quyền chỉ định đơn vị kiểm tra và nhà thầu phải đáp ứng
yêu cầu này .
1.3.4. Kiểm tra nhờ các phòng thí nghiệm :
Việc thuê các phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra một số chỉ
tiêu đánh giá chất lượng trên công trường được thực hiện theo qui định
của tiêu chuẩn kỹ thuật và khi tại công trường có sự không nhất trí về
sự đánh giá chỉ tiêu chất lượng mà bản thân nhà thầu tiến hành .
Nói chung việc lựa chọn đơn vị thí nghiệm , nhà thầu chỉ cần đảm
bảo rằng đơn vị thí nghiệm ấy có tư cách pháp nhân để tiến hành thử
các chỉ tiêu cụ thể được chỉ định. Còn khi nghi ngờ hay cần đảm bảo độ
tin cậy cần thiết thì tư vấn đảm bảo chất lượng dành quyền chỉ định
đơn vị thí nghiệm .
Nhà thầu là bên đặt ra các yêu cầu thí nghiệm và những yêu cầu
này phải được Chủ nhiệm dự án dựa vào tham mưu của tư vấn đảm
bảo chất lượng kiểm tra và đề nghị thông qua bằng văn bản . Đơn vị thí
nghiệm phải đảm bảo tính bí mật của các số liệu thí nghiệm và người
công bố chấp nhận hay không chấp nhận chất lượng sản phẩm làm ra
phải là chủ nhiệm dự án qua tham mưu của tư vấn đảm bảo chất lượng
.
Cần lưu ý về tư cách pháp nhân của đơn vị thí nghiệm và tính hợp
pháp của công cụ thí nghiệm . Để tránh sự cung cấp số liệu sai lệch do
dụng cụ thí nghiệm chưa được kiểm chuẩn , yêu cầu mọi công cụ thí
nghiệm sử dụng phải nằm trong phạm vi cho phép của văn bản xác
nhận đã kiểm chuẩn .
1
0
Đơn vị thí nghiệm chỉ có nhiệm vụ cung cấp số liệu của các chỉ
tiêu được yêu cầu kiểm định còn việc những chỉ tiêu ấy có đạt yêu cầu
hay có phù hợp với chất lượng sản phẩm yêu cầu phải do tư vấn đảm
bảo chất lượng phát biểu và ghi thành văn bản trong tờ nghiệm thu khối
lượng và chất lượng hoàn thành.
1.3.5. Kết luận và lập hồ sơ chất lượng
(i) Nhiệm vụ của tư vấn đảm bảo chất lượng là phải kết luận
từng công tác , từng kết cấu , từng bộ phận hoàn thành được thực hiện
là có chất lượng phù hợp với yêu cầu hay chưa phù hợp với yêu cầu .
Đính kèm với văn bản kết luận cuối cùng về chất lượng sản
phẩm cho từng kết cấu , từng tầng nhà , từng hạng mục là các văn bản
xác nhận từng chi tiết , từng vật liệu cấu thành sản phẩm và hồ sơ
kiểm tra chất lượng các quá trình thi công. Lâu nay các văn bản xác nhận
chất lượng vật liệu , chất lượng thi công ghi rất chung chung . Cần lưu
ý rằng mỗi bản xác nhận phải có địa chỉ kết cấu sử dụng , không thể
ghi chất lượng đảm bảo chung chung.
Tất cả những hồ sơ này đóng thành tập theo trình tự thi công để
khi tra cứu thuận tiện.
(ii) Đi đôi với các văn bản nghiệm thu , văn bản chấp nhận chất
lượng kết cấu là nhật ký thi công . Nhật ký thi công ghi chép những dữ
kiện cơ bản xảy ra trong từng ngày như thời tiết , diễn biến công tác ở
từng vị trí, nhận xét qua sự chứng kiến công tác về tính hình chất lượng
công trình.
Ý kiến của những người liên quan đến công tác thi công khi họ
chứng kiến việc thi công , những ý kiến đề nghị , đề xuất qua quá trình
thi công và ý kiến giải quyết của tư vấn đảm bảo chất lượng và ý kiến
của giám sát của nhà thầu . . .
(iii) Bản vẽ hoàn công cho từng kết cấu và bộ phận công trình
được lập theo đúng qui định.
Tất cả những hồ sơ này dùng làm cơ sở cho việc thanh toán khối
lượng hoàn thành và cơ sở để lập biên bản tổng nghiệm thu , bàn giao
công trình cho sử dụng.
1.3.6. Phối hợp trình tự thi công các công tác hoàn thiện:
Công tác hoàn thiện là công tác cuối cùng của một công đoạn, một khu
vực thi công của ngôi nhà nên trình tự thi công công tác hoàn thiện cần cân
1
1
nhắc, tính toán sao cho quá trình thi công toàn nhà, không còn bất kỳ công
tác nào khác gây ra sự hư hỏng nơi đã được hoàn thiện. Quá trình thực
hiện các công tác thi công thường đan xen nên xảy ra hiện tượng việc sau
làm hư hỏng hoặc cản trở lẫn nhau nên người tư vấn giám sát chất lượng
bên cạnh chủ đầu tư là người phải tổ chức phối hợp các thành viên tham
gia thi công cho nhịp nhàng, ăn ý, không để đục đẽo, làm ảnh hưởng công
việc của nhau trong những đơn vị phải thi công trên một mặt bằng. Muốn
đạt được sự ăn ý, nhịp nhàng trong quá trình thi công hoàn thiện, người tư
vấn giám sát chất lượng bên cạnh chủ đầu tư phải đưa ra phương án phối
hợp trong tiến độ phối hợp ( master schedule ) và bàn bạc với các bên hữu
quan để cùng thực hiện, tránh kéo dài thời gian thi công, lãng phí công đục
đẽo cũng như làm đi, làm lại do sự thiếu phối hợp gây ra.
Một số qui trình khá kinh điển có thể tham khảo như sau:
• Nhà có số tầng dưới 6 , thi công phần thô nên tiến hành từ tầng
dưới lên tầng trên mà thi công hoàn thiện lại nên làm từ tầng trên
xuống thấp với lý do là khi đã hoàn thiện thì không phải đi qua lại
nơi đã làm hoàn thiện rồi.
• Đối với nhà nhiều tầng thì trình tự sẽ được cân nhắc cẩn trọng
hơn, có thể phân một số tầng, có thể là ba hay bốn tầng thành một
phân đoạn để thi công hoàn thiện. Có thể tiến hành hoàn thiện từ
dưới lên vì thi công nhà cao tầng, việc di chuyển cao thường dùng
thang máy ngoài trời, không phải thường xuyên qua lại các tầng từ
dưới lên.
• Cần kiểm tra các điều kiện để bắt đầu tiến hành được công tác
hoàn thiện. Sự nóng vội hay sự thiếu thận trọng là nguyên nhân gây
ra lãng phí trong quá trình phối hợp trình tự thi công hoàn thiện. Các
khâu chuẩn bị cho công tác hoàn thiện như vạch tim, trục, vạch dấu
cao độ phải tiến hành xong, việc tạo độ phẳng của các lớp nền cho
trát, bả, láng, lát, ốp cũng như chuẩn bị cho mặt để quét vôi, lắp
kính, sơn phủ phải được kiểm tra trước khi cho phép tiến hành hoàn
thiện.
• Trên một mặt bằng thi công chỉ được tiến hành một công tác hoàn
thiện, tránh chồng chéo công việc lên nhau gây lộn xộn và mất an
toàn lao động. Theo phương thẳng đứng không tiến hành nhiều
công tác hoàn thiện, tránh tai nạn do người thi công bên trên gây ra
cho người thi công dưới thấp .
• Thi công hoàn thiện với những việc phát toả ra hơi khí khó chịu như
mùi sơn , mùi các dung môi của sơn, của nhựa , hơi cacbua hydro
1
2
nồng độ vượt qui định, công nhân phải được trang bị khẩu trang,
đôi khi cần thiết , công nhân cần được trang bị mặt nạ phòng độc
có bộ phận lọc khí.
• Quá trình thi công có hiệu ứng toả nhiệt hay thu nhiệt làm cho môi
trường lao động có nhiệt độ không thích nghi cho người lao động,
công nhân cần được trang bị quần áo thích hợp với điều kiện lao
động.
Nếu cần thiết đảm bảo môi trường lao động thích hợp, phải tổ
chức thông gió, điều hoà không khí.
II. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác trát, bả và láng :
2.1 Khái niệm :
(i) Thuật ngữ :
Lớp trát, lớp bả, lớp láng bao phủ bên ngoài kết cấu, bảo vệ cho kết cấu
nhằm chống các tác động của sự va đập cơ học, sự ăn mòn hoá học và
sinh học, làm chậm tác hại của nhiệt độ cao do ngọn lửa cháy đồng thời
tạo ra vẻ đẹp cho công trình.
Lớp trát là lớp phủ kết cấu nằm trên độ cao nền nhà hoặc nền buồng như
lớp trát tường, trát cột, trát dầm, trát trần nhà.
Trát có bề mặt phẳng, nhưng cũng có bề mặt trên đó gắn những gờ chỉ
theo mỹ quan tạo ra phân vị khi nhìn. Có nhiều mặt trát trên đó gắn những
đường gờ, đường viền hoặc hoa văn hoặc hình phù điêu, nhất là các lớp
trát trần của các gian buồng.
Lớp bả là lớp phủ bên ngoài lớp trát hoặc ngay chính kết cấu cần bảo vệ
và có độ dày nhỏ hơn chiều dày lớp trát khá nhiều.
Lớp láng là lớp phủ nằm trên mặt phẳng nằm ngang, đó chính là lớp mặt
trên của kết cấu nền nhà, nền lối đi lại. Lớp láng thường nằm ở chân của
tư thế đứng của người ta.
Trát, bả, láng là các công tác được thi công theo quá trình ướt . Sau khi thi
công cần có thời gian để vật liệu đóng rắn , đạt độ cứng và sự ổn định
theo yêu cầu.
Tuỳ thuộc vào vật liệu tạo nên lớp trát, bả, láng và biện pháp thi công mà
những lớp này có tên gọi:
Lớp trát vữa vôi, trát vữa xi măng cát, trát thạch cao.
Lớp trát granito còn gọi là trát đá mài, trát đá rửa hay còn gọi là trát lộ đá,
trát granitine còn gọi là trát đá mài hạt nhỏ mịn, trát đá băm.
1
3
Bả lớp vữa hạt mịn.
Láng nền nhà, láng lối đi, láng lòng rãnh . . .
Tuỳ thuộc vào vị trí và hình dạng của lớp trát mà lớp trát có tên : trát
tường, trát trần, trát phào, trát gờ chỉ.
(ii) Các tiêu chuẩn liên quan đến công tác hoàn thiện :
TCVN 1450 : 1986 “Gạch rỗng đất sét nung”
TCVN 1451 : 1986 “Gạch đặc đất sét nung”
TCVN 6065 : 1995 “Gạch xi măng lát nền”
TCVN 6074 : 1995 “Gạch lát granito”
TCVN 6414 : 1998 “Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật”
TCVN 6476 : 1999 “Gạch bê tông tự chèn”
TCXD 85 : 1981 “Gạch lát lá dừa”
TCXD 90 : 1981 “Gạch lát đất sét nung”
TCVN 4340 : 1994 “Ván sàn bằng gỗ”
TCVN 4314 : 1986 “Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật”
(ii) Vật liệu làm lớp trát:
Vật liệu chứa trong vữa dùng để trát có :
Vữa vôi, cát : trong thành phần vữa chỉ có cát và vôi
Vữa tam hợp : có cát , vôi, xi măng
Vữa xi măng cát: có cát và xi măng
Vữa thạch cao có thạch cao, bột đá hoặc chỉ đơn thuần thạch cao.
Vữa để bả : xi măng trắng, bột đá hạt mịn và chất tạo màu
Vữa granito, vữa trát đá rửa, vữa trát đá băm, vữa trát granitine : xi măng
trắng, bột đá, đá hạt và chất tạo màu.
Vữa trát chống phóng xạ : xi măng, bột ôxyt bôric và cát thạch anh.
Vữa trát chịu lửa : xi măng, bột chịu lửa như bột samốt, bột ôxyt
manhê . . .
Vữa trát chịu axit : thuỷ tinh lỏng, chất đóng rắn cho thuỷ tinh lỏng, cát
thạch anh.
1
4
Vữa thường được chế tạo tại chỗ. Trên thị trường hiện nay đã có các
loại vữa trộn sẵn, khi dùng chỉ thêm lượng nước theo hướng dẫn.
Vật liệu để bả có tên gọi là mát tít nhưng nhiều người vẫn gọi chung là
vữa để trát bả.
2.2 Các yêu cầu kỹ thuật của lớp trát, bả, láng :
Lớp che phủ trát, bả, láng phải gắn chặt với lớp nằm dưới được gọi là
lớp nền. Từ yêu cầu này, lớp nền phải sạch sẽ để có thể bám dính với
vật liệu dán lớp trát, bả , láng .
Mặt hoàn thiện của các lớp che phủ kết cấu phải phẳng. Nếu có độ dốc
thì mặt hoàn thiện phải đổ dốc đúng theo yêu cầu. Từ yêu cầu này mà lớp
nền phải được chuẩn bị trước khi tiến hành công việc chính là trát, bả hay
láng. Cần tạo cho lớp nền đủ phẳng hoặc đạt độ dốc theo yêu cầu bằng
cách phụ thêm vữa xi măng cát có thành phần 1:3 vào những chỗ bị thấp ,
lõm hơn mặt nền chung. Khi những chỗ vữa phụ thêm này đủ cứng mới
thi công lớp hoàn thiện bên ngoài. Nếu lớp nền bị cao quá để lớp vữa
hoặc keo gắn kết lớp hoàn thiện bị quá mỏng, phải tẩy bỏ chiều dày của
lớp nền đảm bảo cho lớp vữa hoặc keo dán, dính kết đủ chiều dày quy
định.
Mặt hoàn thiện của lớp che phủ phải đạt các yêu cầu mỹ quan như mạch
nối, gờ chỉ phải thẳng, đều đặn, vuông vức hoặc được vê tròn theo yêu
cầu thiết kế, có độ rộng khe mạch hoặc đường gờ như thiết kế quy định,
màu sắc hài hoà đúng như bản vẽ hoàn thiện đã ghi.
2.3 Kiểm tra khâu chuẩn bị thi công:
(i) Chuẩn bị lớp nền :
- Kiểm tra độ sạch sẽ của lớp nền. Phải lấy bỏ hết vật liệu hữu cơ
như vải, gỗ, phoi bào, vết dầu, mỡ.
- Mặt nền đủ nhám để đạt độ gắn kết tốt với các lớp trên.
- Kiểm tra vật chôn ngầm như đường điện, ống nối, hộp nối, ổ vít,
ống dẫn nước đặt chìm, …đặt dưới lớp hoàn thiện về vị trí , số
lượng và chất lượng mà vật chôn ngầm sẽ bị lớp hoàn thiện trát,
bả, láng che khuất khi thi công xong.
- Kiểm tra các công việc đã làm trước có liên quan đến chất lượng
lớp trát, bả, láng làm về sau thí dụ như việc chèn khuôn cửa, việc
1
5
gắn bật, gắn bản lề chờ, lớp chống thấm, khe chèn chỗ nối của các
đường ống sẽ nằm trong lớp che phủ này.
- Kiểm tra độ cứng của lớp nền.
- Kiểm tra cao trình , sự vạch mốc tim, trục cho lớp hoàn thiện.
- Khi nền có chỗ lõm quá 20 mm phải bù lấp bằng vật liệu tương
ứng trước khi thi công lớp phủ ngoài.
- Khi sử dụng lớp gắn kết nền có xi măng, nên tưới ẩm mặt nền
trước khi thi công để lớp nền không hút nhanh nước của lớp vữa có
xi măng.
- Ký biên bản cho phép tiến hành công tác hoàn thiện cho khu vực yêu
cầu thi công.
(ii) Kiểm tra vật liệu sắp thi công:
- Kiểm tra chất lượng các vật liệu thành phần như cát, vôi, đá hạt,
bột đá và nước. Với các vật liệu hạt cần chú ý đến thành phần hạt,
các tiêu chí thạch học. Nếu thi công ở vùng ven biển, cần chú ý đến
độ nhiễm muối của cát. Với các loại chất dính kết, cần chú ý đến
điều kiện bảo trì. Hạt cát trát không nên quá to, cũng không nên quá
mịn. Kích thước hạt cát trát nên từ 0,3 ~ 1,2 mm. Cần có kết quả
thí nghiệm chất lượng xi măng.
- Kiểm tra mặt bằng nơi chế trộn vữa. Yêu cầu không được trộn vữa
ngay trên mặt bằng sắp láng mà phải trộn tại vị trí bằng phẳng
khác rồi chuyển vữa đền nơi thi công.
- Nền để trộn vữa phải phẳng , không hút nước khi nhào trộn vữa.
Nên được lát dưới là tấm tôn phẳng.
- Vữa phải được trộn thật đều.Trộn các vật liệu khô trước, khi thật
đều mới cho nước để trộn. Tại nhiều thành phố lớn hiện nay đang
bán loại vữa đã trộn khô và đóng bao. Các bao vữa trộn khô phải
chứa trong vỏ bao chống ẩm giống như bao xi măng, phải được
bảo quản theo chế độ chống ẩm . Thời hạn sử dụng trên bao còn có
giá trị. Lưu ý là xi măng giảm chất lượng theo thời gian và điều
kiện lưu giữ .
- Vật liệu sử dụng phải phù hợp với thiết kế và được chủ đầu tư
thông qua trước khi thi công. Mẫu của vật liệu sử dụng vào công
trình phải được lưu giữ tại phòng kỹ thuật thi công của nhà thầu.
Nếu là vật liệu có màu phải có mẫu màu được tạo khi khô và khi
nền chứa các độ ẩm khác nhau để khi cần thiết, có thể đối chứng
với vật liệu tại hiện trường vào bất kỳ thời gian nào.
1
6
- Nước dùng cho thi công phải sạch, không nhiễm mặn. Nhiều nơi
tại vùng ven biển nước ta, nếu nước thi công bị nhiễm mặn , không
được dùng.
- Cần có phương tiện kiểm tra chất lượng vật liệu và chất lượng thi
công để tại phòng kỹ thuật thi công của nhà thầu . Việc kiểm tra
vật liệu được tiến hành tại chỗ khi có nghi ngờ về chất lượng. Nếu
nhà thầu không có phòng thí nghiệm nhỏ bên cạnh phòng kỹ thuật
thi công thì phải có những dụng cụ kiểm tra giản đơn để tại phòng
kỹ thuật. Không có dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra vật liệu và
thi công phổ biến, không được bắt đầu công tác thi công.
2.4 Kiểm tra quá trình thi công:
Người công nhân phải thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc đã
làm trong xuốt quá trình thi công. Phải tạo dựng cữ, mốc, dây lèo làm
chuẩn mực cho công tác. Cần kiểm tra chính ngay cữ, mốc, dây lèo định
kỳ không ít hơn vài ba lần trong một buổi thi công.
Người tổ trưởng, đội trưởng, kỹ sư giám sát của nhà thầu phải thường
xuyên theo dõi chất lượng thi công của công nhân dưới quyền và uốn
chỉnh, rút kinh nghiệm thường xuyên về chất lượng trong quá trình thi
công. Không để quá lâu mới kiểm tra hoặc để đến khi xong công tác mới
kiểm tra. Nếu chất lượng sản phẩm, bán thành phẩm làm ra chưa đạt yêu
cầu, phải phá bỏ và làm lại. Vật liệu đã dùng tại những nơi phải phá do
công tác chưa đạt yêu cầu không được dùng lại. Những vật liệu này phải
dọn sạch sẽ ngay và chuyển khỏi khu vực thi công.
Công nhân tiến hành từng công tác trên từng công đoạn phải được phổ
biến các yêu cầu kỹ thuật cần tuân thủ, qui trình thi công và kiểm tra chất
lượng trong quá trình thi công cũng như khi hoàn thành.
Bản thân người công nhân thi công phải kiểm tra chất lượng lớp nền trát,
bả, láng về các yêu cầu độ phẳng, độ cứng và độ bám dính. Với mặt
nhẵn phải có giải pháp tạo nhám và làm nhám trước khi trát, láng, bả. Khi
cần thiết, phải trát, láng thử để kiểm tra độ bám của vữa lên mặt trát, bả,
láng.
Tại những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu nền cho trát, bả, láng bằng vật
liệu khác nhau cần đặt một băng lưới thép nối khe mạch nền trong lớp
vữa để tránh vết nứt khi vữa đã khô và nền biến dạng do sự hấp phụ
nhiệt khác nhau của nền. Sợi tạo lưới này thường là 1 mm, đan mắt lưới
1
7
không quá 40~50 mm. Bề rộng băng lưới này phủ về mỗi bên của khe là
150~200 mm.
Nên dùng loại lưới mắt cáo dùng phổ biến bán ở thị trường để làm rào
ngăn trong nơi nuôi gia cầm, nuôi chim cảnh.
Lớp vữa trát, láng thi công trong một lần không nên dày quá 12 mm. Nếu
cần trát hay láng lớp vữa trên 12 mm cần chia việc thi công thành hai hay
nhiều lớp mà mỗi lớp khoảng 8 ~ 12 mm. Từng lớp này đã se mặt , lấy
mũi bay vạch thành các ô trám tạo bám dính cho lớp sau rồi mới trát tiếp
cho đủ chiều dày qui định. Lý do là để lớp nằm dưới đã bay bớt nước,
tránh cho lớp vữa bị co, gây hiện tượng nứt nẻ bề mặt lớp trát, láng và
hiện tượng lớp vữa trát, láng bị bong khi khô dần.
Trát vữa xi măng lớp trát mỗi lớp cần mỏng hơn 8 mm vì vữa xi măng
mau bị khô hơn vữa có vôi nên co nhanh hơn. Trát vữa có đá như trát
granito , mỗi lớp trát có thể đến 12 mm như thông thường.
Trát vảy là biện pháp thi công trát, lấy tay cầm bay hắt vữa cho bám vào
mặt tường. Lớp vữa vảy lên mặt tường cần đều và có độ dày theo qui
định. Lớp vảy lót se mặt mới trát lớp mạng cán phẳng.
Trát đá rửa hay lộ sỏi chú ý thời gian rửa không sớm hơn 4 giờ từ khi cho
nước vào xi măng của vữa. Chổi rửa phải có lông mềm, mịn tránh làm
bong hạt đá. Nếu trời ẩm và nhiệt độ không khí dưới 25oC, thời gian
được rửa phải trên 5 giờ từ khi cho nước vào trộn vữa.
Trát mài ( granito ) theo trình tự : trát lót bằng vữa xi măng cát tạo độ bám
và độ phẳng theo yêu cầu. Trát lớp vữa có đá hạt, bột đá , xi măng và chất
tạo màu. Khi trát phải miết mạnh bằng bàn xoa sắt và vỗ nhẹ cho lớp vữa
dàn đều và bám vào mặt lớp nền. Nên làm cữ độ dày bằng các thanh nẹp
có chiều dày theo qui định.
Phải mài tối thiểu hai lần : lần mài thô và lần mài tinh. Mài thô sau khi trát
mạng đựoc 24 giờ. Nếu chậm hơn 24 giờ sẽ khó mài vì xi măng đã quá
cứng.
Mài tinh tiến hành 5~6 ngày sau khi mài thô. Trước khi mài tinh phải lấy
bột đá trộn xi măng trắng và chất tạo màu xoa đều mặt đã mài tinh để lấp
những chỗ bị khuyết do động tác mài thô gây ra. Khi trộn vữa có hạt để
làm lớp mạng nên bớt lại một số bột đá trộn xi măng và chất tạo màu
1
8
dùng xoa mặt sau mài thô thì những nốt được lấp khuyết sau mài thô sẽ có
màu sắc đồng đều với lớp trát chung.
Trong khi mài thô cũng như mài tinh phải dùng nước sạch xối nhẹ lên mặt
mài để rửa trôi bột đá do mài chỗ vừa mài thải ra.
Sau khi mài tinh, đợi mặt trát khô , lấy miếng dạ hay nỉ xốp mài kỹ tạo độ
bóng. Dùng xi không màu xoa xát để cho xi thấm sâu trong lớp ngoài,
nhằm giữ bóng và chống nước xâm nhập, duy trì vẻ đẹp cho mặt trát.
Trát rửa cần lưu ý chọn thời gian bắt đầu rửa thích hợp. Nên làm thí điểm
để xác định thời gian bắt đầu rửa. Thông thường thời gian này là từ 2 giờ
đến 4 giờ, tuỳ theo độ ẩm và nhiệt độ môi trường. Rửa muộn thì độ lộ đá
kém, rửa sớm đá lại bị trôi.
Lớp bả có chiều dày từ 1mm đến 3 mm. Vật liệu bả thường là loại vữa,
mát tít có hạt nhỏ như xi măng, bột đá, không có cát. Vữa để bả dẻo
nhưng không nhão. Dụng cụ để bả là dao bả có lưỡi rộng 8 ~ 12 mm. Dao
bả nên làm bằng thép cứng có đàn tính cao hoặc làm bằng thép silic. Khi
bả phải miết đủ mạnh để tạo độ bám và độ phẳng. Khi miết phải chọn
chiều miết thích hợp và các vết miết theo cùng một chiều, tránh bị gợn.
Miết đều tay trong lúc vữa còn dẻo. Khi vữa bị khô mà vẫn miết, mặt bả
sẽ vết đen nhạt do dao bị mòn vạch nên.
Các thao tác láng và lát cần dùng thước tầm cán và ướm độ phẳng thường
xuyên. Khi xoa tạo độ phẳng và độ nhẵn cho mặt trát, mặt láng phải xoa
nhẹ tay và đều . Mặt vữa đã quá khô phải dùng chổi mềm bổ sung nước
để xoa. Xoa khi mặt vữa khô, cát bong ra gọi là mặt trát bị cháy, cần tránh.
Láng trên mặt đường, trên diện dài cần ngắt lớp láng bằng các mạch co
dãn nhiệt. Chiều rộng của mạch co dãn nhỏ nhất là 20 mm rộng nhất là
30 mm. Theo chiều dài lớp láng, cứ 4 mét ~ 5 mét lại chia thành khe co
dãn. Nếu lớp láng phơi trực tiếp dưới mặt trời thì khoảng cách giữa khe
co dãn nên ngắn lại, nhưng không ngắn quá 3 mét. Khi vữa láng đủ cứng,
trong khe co dãn nên lấp đầy bằng bitum nấu chảy trộn sợi đay ngắn để
nhồi lấp kín.
Láng đánh màu là sử dụng xi măng nguyên chất rắc trên mặt láng rồi xoa
tạo độ nhẵn mặt láng. Nên rắc xi măng nguyên chất khô lên mặt vữa láng
khi mặt vữa còn ướt nhưng không sũng nước rồi dùng bay miết nhẹ. Mặt
hoàn thiện của lớp trát khô quá dễ bị xước do bay quệt tạo nên, không đạt
yêu cầu. Xoa mặt khi lớp xi măng trên mặt sũng nước , mặt hoàn thiện sẽ
có vết bay, cũng không đạt yêu cầu. Tránh đánh màu khi mặt vữa đã cứng
1
9
vì lớp màu sẽ bị bong. Việc kẻ vạch tạo ô trên mặt láng tiến hành ngay
sau khi đánh màu.
2.5 Nghiệm thu công tác trát, bả, láng:
- Mặt trát, bả, láng không được có vết nứt nhỏ do hiện tượng co ngót vữa
sinh ra .
- Gõ nhẹ lên mặt trát, bả, láng không được có tiếng bộp chứng tỏ lớp vữa
bị bong, không bám dính mặt nền. Chỗ bộp phải cậy bỏ.
- Mặt trát phải phẳng, nhẵn. Không có vết lồi, lõm cục bộ.
- Gờ chỉ, cạnh phải đều về chiều dày, thẳng hàng liền dãy, sắc nét.
- Mặt láng phải đảm bảo độ dốc theo yêu cầu thiết kế. Nếu thiết kế
không chỉ rõ thì độ dốc phải đổ ra lối thoát, để trường hợp có nước thì
nước không chảy vào trong buồng hoặc gây đọng ứ .
Cần dùng mắt thường kiểm tra tổng thể. Khi có nghi ngờ, dùng dụng cụ
như thước tầm, dây căng, quả dọi, máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để kiểm tra
lại. Kiểm tra hướng dốc có thể dùng viên bi sắt.
Độ lệch so với các yêu cầu theo bảng sau:
Bảng cho độ sai lệch được phép của mặt trát, bả, láng
( trích TCVN 5674 : 1992 )
Tên mặt trát hay các Trị số sai lệch mặt trát ( mm )
chi tiết Trát đơn giản Trát kĩ Trát chất lượng
cao
Độ không bằng phẳng Số chỗ lồi lõm Số chỗ lồi lõm Số chỗ lồi lõm
kiểm tra bằng thước dài không quá 3, độ không quá 2, độ không quá 2, độ sâu
2 mét sâu vết lồi lõm sâu vết lồi lõm < 3 vết lồi lõm < 2
<5
Độ sai lệch theo < 15 suốt chiều < 2 trên 1 mét dài < 1 chiều cao hay
phương thẳng đứng của dài hay chiều chiều cao và chiều chiều dàI và < 5 trên
mặt tường và trần nhà rộng phòng rộng và 10 mm trên suốt chiều cao hay
toàn chiều cao và chiều dài phòng
chiều rộng phòng
Đường nghiêng của < 10 trên suốt < 2 trên 1 mét < 1 trên 1 mét chiều
đường gờ , mép tường chiều cao kết chiều cao và 5 mm cao và 3 mm trên
cột cấu trên toàn bộ chiều toàn bộ chiều cao
cao kết cấu kết cấu
Độ sai lệch bán kính
của các phòng lượn 10 7 5
cong
2
0