Đề thi thử thptqg 2016 mới nhất từ các trường, file word + lời giải

  • 24 trang
  • file .doc
+ Mình đang có bộ hơn 100 đề thi thử THPT QG mới nhất năm 2016
từ các trường THPT chuyên và không chuyên trên cả nước
+ Đề thi mới nhất không trùng lặp với đề năm 2015.
+ Toàn bộ là file word, có lời giải chi tiết từng câu.
+ Nội dung cực hay, theo tinh thần cấu trúc mới của bộ, kiến thức bám
sát chương trình
____________________________________________________
ĐẶT MUA BỘ ĐỀ BẰNG 2 CÁCH SAU:
CÁCH 1: Nhắn tin với nội dung “Tôi muốn đặt mua bộ đề thi
THPTQG môn ………. năm 2016. Gmail của tôi là…………..”
gửi đến số 0982.563.365 để được hướng dẫn qua điện thoại
CÁCH 2: Đặt mua trực tuyến tại website http://dethithpt.com .
Vào mục “Hướng dẫn đặt mua” trên website để được hướng dẫn cụ
thể.
HOÀN TRẢ 100% TIỀN NẾU KHÔNG HÀI LÒNG
ĐẶT MUA CÀNG SỚM – GIÁ CÀNG RẺ
----------------------------------------
zzzzdsasadasdasdsa
zzzzzzzzzzzzzzzzcccccccCCCcccccccccccccccccccccccfds
TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM HỌC 2015 – 2016
……………o0o…………… Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ và tên thí sinh:………………………………………Số báo danh:………………..
Câu 1: Đặt điện áp u =U cos(ωt + )(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn
cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos
(ωt + )(A) và công suất tiêu thị của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị của U bằng
A. 100 V B. 100 V C. 100V D. 120V
Câu 2: Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng của hai lò xo lần lượt là k1 và k2 =2 k1 ,
khối lượng của hai vật nặng lần lượt là m1 và m2 =m1 . Kích thích cho hai con lắc lò xo dao động
điều hòa. Biết rằng trong mỗi chu kì dao động , mỗi con lắc qua vị trí lò xo không biến dạng chỉ
có một lần.Tỉ số cơ năng giữa con lắc thứ nhất đối với con lắc thứ hai bằng
A. 2 B. 8 C. 0,5 D. 0,25
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện dung C thay đổi
được. Khi C =C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 40 V và trễ pha hơn điện áp giữa
hai đầu đoạn mạch góc φ1 . Khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ là 40V và trễ pha hơn
điện ap giữa hai đầu đoạn mạch góc φ2 = φ1 + . Khi C = C3 thì điện áp giữa hai đầu tụ đạt cực
đại và mạch thực hiện công suất bằng 50% công suất cực đại mà mạch xoay chiều đạt được .
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị
A. B. C. D.
Câu 4: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng và có công
suất không đổi. Điểm A cách O một khoảng d (m)có mức cường độ âm là LA = 40dB . Trên tia
vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A một khoảng 6 (m) . Điểm M thuộc đoạn AB sao cho
MA = 4,5m và góc MOB có giá trị lớn nhất.Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần phải đặt
thêm tại O bao nhuieeu nguồn âm nữa
A. 15 B. 35 C. 25 D. 33
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ ?
A. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.
C. Sóng điện từ được truyền trong chân không.
D. Trong sóng điện từ khi dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng
pha với nhau.
Câu 6: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. Li độ và tốc độ B. Biên độ và năng lượng
C. Biên độ và tốc độ D. biên độ và gia tốc
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = Acos(ωt+ φ ) .
Biết cơ năng dao động là 0,125J và vật có khối lượng m = 1kg. Tại thời điểm ban đầu vật có vận
tốc 0,25m/s và có gia tốc - 6,25m/s2 .Tần số góc của dao động có giá trị.
A. 25 rad/s B. rad/s C. 50 rad/s D. 25 rad/s
Câu 8: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc . Biết khoảng cách
giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là
0,8m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6
mm . Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là :
A. 0,55.10-6 mB. 0,50.10-6 m C. 0,45.10-6 m D. 0,60.10-6 m
Câu 9: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng , ánh sáng trắng chiếu vào khe S có
bước sóng từ 415nm đến 760nm . M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 4 bức xạ cho
vân sáng và một trong bốn bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580nm. Ở M là vân sáng
bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên ?
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
Câu 10: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T . Thời gian để khối lượng chất phóng xạ còn lại
bằng lần khối lượng chất phóng xạ ban đầu là
A. 0,5T B. 1,5T C. 2,5T D. T
Câu 11: Cho hai con lắc lò xo giống nhau.Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên
độ lần lượt là nA,A ( với n nguyên dương ) dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân
bằng của hai con lắc. Khi động năng cảu con lắc thứ nhất là a thì thế năng của con lắc thứ hai là
b. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là b thì động năng của con lắc thứ hai được tính bởi biểu
thức
A. B. C. D.
Câu 12: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k =
50N/m . Khối lượng của vật treo là m = 200g . Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo
thẳng đứng xuống dước để lò xo giãn tổng cộng 12cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Lấy
g = 10m/s2 và π2 = 10 . Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực hồi phục
trong một chu kỳ dao động là
A. B. C. D.
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đỏi, tần số thay đổi được vào hai đầu
đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C sao cho R = . Thay đổi tần
số đến các giá trị f1 và f2 thì hệ số công suất trong mạch là như nhau và bằng cosφ. Thay đổi tần
số đến f3 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, biết rằng f1 = f2 + f3 . Giá trị của cosφ gần
với giá trị nào nhất sau đây ?
A. 0,56 B. 0,35 C. 0,86 D. 0,45
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu
đoạn mạch ổn định và có biểu thức u =220 cos100πt (V) .Điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM
sớm pha hơn cương độ dòng điện một góc . Đoạn mạch MB chỉ có một tụ điện có điện dung
C thay đổi được.Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB có giá trị lớn nhất. Khi độ
điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có giá trị
A. 220V B. 220 V C. 220 V D. 440V
Câu 15: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng; hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn
sắc . Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai bên
vân sáng trung tâm là
A. 5i B. 4i C. 8i D. 3i
Câu 16: Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc
có bước sóng λ1 . Trên màn quan sát , trên đoạn thẳng MN dài 20mm (MN vuông sóc với hệ vân
giao thoa ) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng
đơn sắc có bước sóng thì tại M là vị trí của một vân giao thoa. Số vân sáng trên đoạn
MN lúc này là
A. 6 B. 8 C. 7 D. 5
Câu 17: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian
B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian
C. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian
D. Động năng của vật biến thiên tuần goàn theo thời gian.
Câu 18: Hạt nhân đang đứng yên phóng xạ ɑ , ngay sau phóng xạ đó động năng của hạt
ɑ.
A. Lớn hơn động năng của hạt nhân con.
B. Chỉ có thẻ nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
C. Bằng động năng của hạt nhân con.
D. Nhỏ hơn động năng của hạt nhân con
Câu 19: Tại một vị trí trên trái đất, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 ,
con lắc đơn có chiều dài l2 (l2 > l1 ) dao động điều hòa với chu kì T2 , cũng tại vị trí đó con lắc
đơn có chiều dài l2 - l1 dao động điều hòa với chu kì là
A. B. C. D.
Câu 20: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L và một bộ tụ gồm tụ
C0 ghép song song với tụ xoay CX có điên dung biến thiên từ C1 =10pF. Đến C2 = 310pF khi góc
xoay biến thiên từ 00 đến 1500 . Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ λ1 =10m đến λ2
=40m . Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu sóng điện từ có
bước sóng λ = 20m thì góc xoay của bản tụ là
A. 750 B. 300 C. 450 D. 600
Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp, tần số có thể thay đổi được, khi tần
số là f1 và 4f1 thì công suất trong mạch bằng nhau và bằng 80% công suất cực đại mà mạch có
thể đạt được . Khi tần số là 3f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
A. 0,47 B. 0,96 C. 0,8 D. 0,53
Câu 22: Điện năng từ nhà máy điện được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn, tại nơi tiêu thụ
cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% . Muốn hiệu suất tải điện là 96%
thì phải giảm bớt cường độ dòng điện trên dây tải đi bao nhiêu phần trăm so với cường độ dòng
điện lúc đầu?
A. 40,2% B. 42,2% C. 38,8% D. 36,8%
Câu 23: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Tia γ không mang điện
B. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X
C. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X
D. Tia γ không phải là song điện từ.
Câu 24: Dùng hạt proton có động năng 1,6MeV bắn vào hạt nhân liti đứng yên. Giả sử sau
phản ứng thu được hai hạt nhân giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ . Biết
năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là
A. 15,8MeV B. 9,5MeV C. 19,0MeV D. 7,9MeV
Câu 25: Cho mach điện coay chiều RLC mắc nối tiếp , trong đó RC2 < 2L . Đặt vào hai đàu
đoạn mạch điện áp xoay chiều u =U cosωt (V) , trong đó U có giá trị không đổi, f có thể thay
đổi được. Khi f =f1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại và mạch tiêu thụ công suất
bằng công suất cực đại. Khi tần số của dòng điện là f2 = f1 + 100Hz thì điện áp hiệu dụng
trên cuộc cảm có giá trị cực đại. Tính tần số của dòng điện khi điện áp hiệu dụng của tụ đạt cực
đại.
A. 75 Hz B. 150Hz C. 75 Hz D. 125Hz
Câu 26: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5 cm cách
điểm nút gần nó nhất 6cm. Bước sóng trên dây có giá trị là
A. 18cm B. 36cm C. 108cm D. 72cm
Câu 27: Quang phổ vạch phát xạ
A. Là một hệ thống những vạch sáng ( vạch màu ) riêng lẻ , ngăn cách nhau bởi những khoảng
tối.
B. Là một dải có màu từ đỏ đế tím nối liền nhau một cách liên tục.
C. Do các chất rắn , chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
D. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các
vạch.
Câu 28: Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm đang thực hiện dao động tự do. Điện
tích cực đại trên bản tụ là Q0 = 2.10-6 C và dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 0,314A. Lấy π2 =
10 .Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là.
A. 2,5 MHz B. 50kHz C. 25kHz D. 3MHz
Câu 29: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,30µm. Công thoát của electron khỏi kim loại
này là
A. 6,625.10-18J B. 6,625.10-17J C. 6,625.10-19J D. 6,625.10-20 J
Câu 30: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp
dụng rộng rãi nhất là
A. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải. B. tăng tiết diện dây dẫn
C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải D. Chọn dây có điện trở suất nhỏ.
Câu 31: Hai mạch dao động điện từ giống nhau có hiệu điện thế cực đại trên các tụ lần lượt là
2V và 1V . Dòng điện trong hai mạch dao động cùng pha. Biết khi năng lượng điện trường trong
mạch dao động thứ nhất bằng 40µJ thì năng lượng từ trường trong mạch dao động thứ hai bằng
20µJ. khi năng lượng từ trường trong mạch giao động thứ nhất bằng 20µJ thì năng lượng điện
trường trong mạch thứ hai bằng.
A. 30µJ B. 40µJ C. 25µJ D. 10µJ
Câu 32: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần,cuộn dây thuần cảm và tụ điện
có điện rung thay đổi được điều chỉnh điện rung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực
đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100V . Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu
đoạn mạch là 100 V thì điện áp tức thời trên tụ là .Tính điện áp hiệu dụng hai
đầu đoạn mạch ?
A. 200 (V) B. 400 (V) C. 240 (V) D.
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11cm và
dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình u1 =u2
=5cos100πt (mm). Tốc độ truyền sóng v=0,5m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi . Chọn
hệ chục xOy thuộc mặt phẳng mặt nươc khi yên lặng , gốc O trùng với S1 ,Ox trùng S1S2 . Trong
không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó với mặt
nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x +2 và có tốc độ v1 = 5 cm/s. Trong thời
gian t=2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x= 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa
sóng?
A. 13 B. 22 C. 14 D. 15
Câu 34: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp ( coi như một tia
sáng ) gồm 5 phần đơn sắc ; tím, lam, đỏ, lục , vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước
( sát với mặt phân cách giữa hai môi trường ) . không kể tia đơn sắc màu lục, các tia không ló ra
ngoài không khí là các tia đơn sắc màu
A. tím, lam, đỏ B. đỏ, vàng, lam C. đỏ, vàng D. lam , tím
Câu 35: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực
của máy phát với một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi roto
của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/s thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng 3A và
hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5. Nếu roto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng
A. 3A B. A C. 2 A D. 2A
Câu 36: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai
đầu đoạn mạch phụ thuộc vào
A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C. Cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu.
D. Đặc tính của mạch điện và tần số cảu dòng điện xoay chiều.
Câu 37: Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của
nguồn sóng ( đặt tại O ) là u0 = 4cos (100πt ) (cm) . Ở điểm M ( theo hướng Ox) cách O một
phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là
A. uM =4cos(100πt + π ) (cm) B. uM = 4cos(100πt + 0,5π ) (cm)
C. uM = 4cos(100πt) (cm ) D. UM =4cos(100πt – 0,5π ) (cm)
Câu 38: Cho mạch điện không phân nhánh RLC có R = 60Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm
L= , tụ điện cso điện dung C= , Tần số dòng điện 50Hz .Tại thời điểm t , hiệu điện
thế tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL =20V, u =40V. Dòng
điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại bằng bao nhiêu ?
A. B. 1A C. D. A
Câu 39: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có khối lượng không đáng kể . Khi vật
nằm cân bằng, lò xo gian một đoạn ∆l . Tỉ số giữa lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình vật dao
động là . Biên độ dao động của vật được tính bởi biểu thức nào dưới đây ?
A. B. C. A = ∆l(a2 – 1) D.
Câu 40: Cho mạch dao động LC lý tưởng với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9mH. Trong
quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên
bản tụ có độ lớn q = 24nC thì dòng điện trong mạch có cường độ I = 4 mA. Chu kỳ dao động
riêng của mạch bằng.
A. 12π(µs) B. 6π(µs) C. 12π(µs) D. 6π(µs)
Câu 41: Cho một nguyên tử Hidro có mức năng lượng thứ n tuân theo công thức
và nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo của
electron tăng 9 lần . Tìm tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất
mà nguyên tử này có thể phát ra ?
A. 33,4 B. 18,2 C. 5,5.10-2 D. 2,3.10-3
Câu 42: Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và
tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp . Đặt điện áp u =U cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch
AB ; Hình vẽ là đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong hai trường hợp ;
mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nói tiếp với R . Hỏi giá trị
(x + y) gần với giá trị nào nhất sau đây ?
A. 300W B. 350W C. 250W D. 400W
Câu 43: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau , giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất
phát từ hai nguồn dao động.
A. cùng tần số , cùng phương.
B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ
D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 44: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz , tạo ra sóng
ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so
với nguồn , gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là
A. 25m/s B. 15m/s C. 30m/s D. 12m/s
Câu 45: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần và
tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 2 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời
điểm t , điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị
tương ứng là 60V và 20V . Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 10 V B. 20 V C. 140V D. 40V
Câu 46: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S1 , S2 có phương trình lần lượt u1 =u2 =4cos40πt
(mm) , tốc độ truyền sóng là 120cm/s . Gọi I là trung điểm của S1S2 lần lượt cách I một khoảng
0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t gia tốc của điểm A là 12cm/s2 thì gia tốc dao động tại điểm B có
giá trị là
A. 12 cm/s2 B. -4 cm/s2 C. -12cm/s2 D. 4 cm/s2
Câu 47: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 0,1kg và lò xo có
độ cứng 40N/m đang dao động điều hòa . Năng lượng của vật là 18.10-3 J. Lấy g = 10m/s2 . Lực
đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn
A. 2N B. 1N C. 0,2N D. 2,2N
Câu 48: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị đứt ra khỏi tấm kim loại khi
A. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.
B. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.
C. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân Heli.
D. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.
Câu 49: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo vật nhỏ có khổi lượng m . Từ
vị trí cân bằng O , kéo vật thẳng đứng xuống dưới đến vị trí B rồi thả không vận tốc ban đầu. Gọi
M là vị trí nằm trên OB , thời gian ngắn nhất để vật đi từ O đến M gấp hai lần nhau. Biết tốc độ
trung bình của vật trên các quãng đường này chênh lệch nhau 60 cm/s / Tốc độ cực đại của vật
có giá trị xấp xỉ bằng
A. 62,8 cm/s B. 20,0cm/s C. 40,0cm/s D. 125,7cm/s
Câu 50: Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân lần lượt là : 1,0073u ; 1,0087u và
4,0015u . Biết 1uc2 =931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân là
A. 28,41 MeV B. 30,21 MeV C. 14,21MeV D. 18,3eV
ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án : C
Câu 2: Đáp án : A
Câu 3: Đáp án : C
Câu 4: Đáp án : D
Câu 5: Đáp án : A
Câu 6: Đáp án : B
Câu 7: Đáp án : B
Câu 8: Đáp án : D
Câu 9: Đáp án : C
Câu 10: Đáp án : B
Câu 11: Đáp án : D
Câu 12: Đáp án : A
Câu 13: Đáp án : D
Câu 14: Đáp án : A
\
Câu 15: Đáp án : C
Câu 16: Đáp án : C
Câu 17: Đáp án : C
Câu 18: Đáp án : A
Câu 19: Đáp án : A
Câu 20: Đáp án : B
Câu 21: Đáp án : B
Câu 22: Đáp án : C
Câu 23: Đáp án : D
Câu 24: Đáp án : B
Câu 25: Đáp án : B
\
Câu 26: Đáp án : D
Câu 27: Đáp án : A
Câu 28: Đáp án : C
Câu 29: Đáp án : C
Câu 30: Đáp án : C
Câu 31: Đáp án : C
Câu 32: Đáp án : A
Câu 33: Đáp án : A
Câu 34: Đáp án : D