Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sử dụng thiết bị hi class trong việc giảng dạy tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinh

  • 21 trang
  • file .pdf
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Đề tài:
“SỬ DỤNG THIẾT BỊ HI_CLASS TRONG VIỆC GIẢNG DẠY
TIN HỌC 10 NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC CHO HỌC SINH ”
Người nghiên cứu: Tống Trần Đức
Tổ: Toán – Tin
Năm học 2013-2014
MỤC LỤC
Trang
1. Mục lục ………………………………………………………………………………...… 1
2. Tóm tắt đề tài ………………………………………………………………………… 2
3. Giới thiệu ……………………………………………………………………………….. 3
3.1. Hiện trạng ………………………………………………………………………… 3
3.2. Giải pháp thay thế ……………………………………………………………. 3
3.3. Vấn đề nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu …………………………... 3
3.3.1. Vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………… 3
3.3.2. Giả thiết nghiên cứu ………………………………………………………. 4
3.4. Phương pháp ……………………………………………………………………. 4
3.4.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………….. 4
3.4.2. Thiết kế …………………………………………………………………………. 4
3.4.3. Quy trình nghiên cứu …………………………………………………….. 5
3.5. Đo lường …………………………………………………………………………… 6
3.6. Kết luận và khuyến nghị …………………………………………………... 8
3.6.1. Kết luận …………………………………………………………………………. 8
3.6.2. Khuyến nghị ………………………………………………………………….. 8
4. Tài liệu tham khảo …………………………………………………………………. 10
5. Phụ lục …………………………………………………………………………………… 10
5.1 Phụ lục 1 ….………………………………………………………………………… 10
5.2 Phụ lục 2 ….………………………………………………………………………… 17
5.3 Phụ lục 3 ….…………………….……………………………………...…………… 18
5.4 Phụ lục 4 ….………………………………………………………………………… 20
1
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Tin học là một ngành khoa học được ứng dụng hầu hết trong mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội (như học tập, nghiên cứu, quản lí, kinh danh,…). Bởi vậy
Đảng và nhà nước ta xem CNTT là một ngành mũi nhọn để đầu tư, cho nên tin học
được đưa vào giảng dạy ở các trường THPT, nhằm trang bị cho các em học sinh có
được kiến thức cơ bản để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và lao động.
Trong chương trình tin học phổ thông có trang bị cho các em học sinh một số
kiến thức về lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu…học sinh phải nắm vững các thao tác
để giải các bài tập trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập một cách hiệu quả
trong tiết thực hành trên phần mềm.
Với chương trình Tin học lớp 10 ban cơ bản, khi dạy học thì học sinh chỉ
được tiếp cận qua các hình vẽ trong sách giáo khoa và lý thuyết. Trong khi dó các
bài kiểm tra định kỳ thì yêu cầu thực hiện trực tiếp trên máy tính, nên kết quả học
tập môn tin học của lớp 10A7 ở học kì I năm học 2013-2014 không cao.
Để nâng cao kết quả học tập của học sinh thì giáo viên phải tìm ra những giải
pháp cho học sinh tiếp cận và thực hành trực tiếp trên máy tính nhiều hơn. Khi học
và thực hành tại phòng thực hành, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh một cách
trực quan hơn qua thiết bị Hi_Class. Giải pháp mà tôi đưa ra trong đề tài: “ Sử dụng
thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho
học sinh ”, cụ thể dùng thiết bị HI_Class mà Sở giáo dục đã cấp cho trường để
hướng dẫn học sinh trong giờ học lý thuyết cũng như trong giờ học thực hành nhằm
gây được hứng thú học cho học sinh, khi thao tác trực tiếp trên máy tính học sinh sẽ
tiếp thu bài tốt hơn.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp: 10A7 và 10A8 của trường THPT
Trần Phú. Lớp thực nghiệm 10A7 được chọn dạy thực nghiệm.
Lựa chọn thiết kế nghiên cứu: kiểm tra trước và sau tác động với hai lớp có
nhiều điểm tương đồng. Sử dụng phép kiểm chứng TTEST độc lập không có hướng
phương sai khác nhau và độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD.
Kết quả đạt được trước tác động: lớp 10A8 có điểm trung bình 5.59, cao hơn
điểm trung bình của lớp 10A7 (4.88). Sau tác động lớp thực nghiệm 10A7 có điểm
trung bình là 6.64, cao hơn điểm trung bình của lớp đối chứng 10A8 (5.66).
Kết quả kiểm chứng sau tác động bằng phép T-TEST cho thấy P2 =
0.0002<0.05 cho thấy sự chênh lệch giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và
lớp đối chứng có ý nghĩa. Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0.823 >
0.8 chứng tỏ giải pháp mà đề tài nghiên cứu có tác động lớn trong việc nâng cao kết
quả học tập của học sinh.
2
GIỚI THIỆU
1. HIỆN TRẠNG
Thông thường việc tổ chức dạy thực hành cho học sinh là tại phòng máy cụ
thể đối với bộn môn Tin học, đặc biệt ở những tiết thực hành. Qua quá trình giảng
dạy tôi thấy những tiết thực hành tại phòng máy học sinh lớp 10A7 làm sai xót khá
nhiều, khi thực hành thì học sinh có nhiều lỗi sai như nhau. Qua thực tế giảng dạy
và kết quả khảo sát tôi nhận thấy học sinh ít hứng thú học tập, khi học tập tại lớp
thì hầu hết các em chỉ ngồi nghe và ghi chép một cách thụ động.
Nguyên nhân: Về phía học sinh, đa số các em đều không có máy tính tại nhà
và học một cách thụ động từ đó học sinh không có hứng thú rèn luyện thực hành.
Về phần giáo viên: với một số lượng tiết thực hành ít và chưa thật sự sử dụng hiệu
quả các thiết bị hỗ trợ trong giảng dạy. Nên kết quả điểm thi các bài kiểm tra định
kỳ của học sinh không cao.
2. GIẢI PHÁP THAY THẾ
Việc dạy thực hành các phần mềm ứng dụng nói chung và tiết học lý thuyết
nói riêng cần phải có sự đổi mới trong dạy học. Giáo viên hướng dẫn trực tiếp trên
giao diện phần mềm cụ thể thông qua máy chiếu còn học sinh thao tác theo trên
chính máy tính của mình. Giáo viên cần tổ chức dạy học trực tiếp tại phòng máy
thực hành hệ thống Hi_Class và có máy chiếu để hướng dẫn thay vì dạy theo
phương pháp thông thường ngay trên lớp.
Trong thực tế học sinh của trường THPT Trần Phú, phần lớn học sinh không
có máy vi tính tại nhà nên ít có điều kiện tiếp xúc với máy tính, nên trong quá trình
dạy học giáo viên cần chủ động tăng thời gian thực hành cho học sinh đến mức tối
đa, có thể trong những tiết dạy lý thuyết cũng nên cho học sinh học tại phòng thực
hành, qua đó học sinh sẽ có cái nhìn trực quan hơn và tạo sự cảm hứng cho học
sinh. Chính vì điều đó tôi đã tổ chức dạy học lý thuyết và thực hành tại phòng máy
với thiết bị Hi_Class nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh và gây hứng thú
học tập ở bộ môn Tin học 10.
Với giải pháp như vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu: Sử dụng thiết bị Hi_Class
trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinh.
Phương tiện tổ chức giảng dạy: phòng máy đa chức năng hay phòng máy có
thiết bị Hi_Class và máy chiếu.
3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU
a. Vấn đề nghiên cứu: Việc “Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng
dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinh” có làm tăng hứng
thú và kết quả học tập của học sinh lớp 10A7 trường THPT Trần Phú không?
3
b. Giả thiết nghiên cứu: Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin
học 10 có nâng cao hứng thú học tập và kết quả học tập cho học sinh lớp 10A7
trường THPT Trần.
4. PHƯƠNG PHÁP
a. Đối tượng nghiên cứu:
Giáo viên:
1. Tống Trần Đức: giảng dạy bộ môn Tin học lớp 10A7 trường THPT
Trần Phú. Lớp thực nghiệm.
2. Nguyễn Ngọc Sơn: giảng dạy bộ môn Tin học lớp 10A8 trường
THPT Trần Phú. Lớp đối chứng.
Học sinh hai lớp Cơ bản:
1.10A7 (lớp thực nghiệm).
2.10A8 (Lớp đối chứng).
Học sinh: Học sinh hai lớp chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm
tương đồng nhau về sĩ số, giới tính, dân tộc và điều kiện học tập.
Bảng1. Thông tin học sinh hai lớp:
Số học sinh Dân tộc
Lớp
Tổng số Nam Nữ Kinh
Lớp 10A7 40 21 19 x
Lớp 10A8 38 20 18 x
- Ý thức học tập hai lớp: Tích cực và có ý thức hợp tác.
- Điều kiện học tập của các em tương đối tốt. Địa bàn cư trú của học
sinh hai lớp phân bố đều ở các xã, thị trấn trên địa bàn tuyển sinh nhà trường. Điểm
đầu vào của hai lớp là tương đương nhau.
b. Thiết kế:
Chọn tất cả học sinh hai lớp 10A7 và 10A8 thuộc ban Cơ bản của trường
THPT Trần Phú để khảo sát. Dùng phép kiểm chứng TTEST độc lập không có
hướng phương sai khác nhau và mức độ ảnh hưởng SMD.
4
Bảng 2.So sánh điểm trung bình bài kiểm tra trước tác động
Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng
Điểm trung bình 4.88 5.58
p 0.02
P=0.02< 0.05 điều này cho thấy kết quả chênh lệch giữa lớp thực nghiệm và
đối chứng là có ý nghĩa, lớp thực nghiệm có điểm trung bình thấp hơn so với lớp
đối chứng.
Thiết kế nghiên cứu
Bảng 3.
Kiểm tra trước Kiểm tra sau
Lớp Tác động
tác động. tác động.
dạy học và thực hành sử
Thực nghiệm
O1 dụng thiết bị Hi-Class với O3
10A7
hệ thống máy chiếu
thực hành với hệ thống sử
Đối chứng
O2 dụng thiết bị Hi-Class và O4
10A8
máy chiếu
c. Quy trình nghiên cứu:
Tiến hành tổ chức dạy học:
+ Lớp đối chứng dùng máy chiếu tổ chức dạy học tại lớp.
Ngày thực hiện Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy
Làm quen với
12,13/1/2014 Tin 41-42
Microsoft Word
10/02/2014 Tin 46 Định dạng văn bản
+ Lớp thực nghiệm sử dụng thiết bị Hi_Class và máy chiếu tổ chức
dạy học trực tiếp trên phần mềm Word, học sinh nắm rõ từng thao tác trong bài học
của giáo viên ngay trên máy học sinh đang ngồi. Sau đó học sinh thực hành lại
những nội dung vừa học của bài học, trong quá trình thực hành nếu có học sinh nào
làm sai hoặc thao tác không được thì giáo viên có thể trực tiếp hướng dẫn hoặc sửa
lỗi cho bất kỳ máy vi tính của học sinh nào đó, và sẽ dùng chính máy vi tính của
học sinh đó làm học viên mẫu cho tất cả các học sinh còn lại xem học hỏi để tránh
5
bị những lỗi tương tự hoặc giúp những học sinh khác nắm rõ hơn các thao tác thực
hiện.
Ngày thực hiện Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy
Làm quen với
13,14/1/2014 Tin 41-42
Microsoft Word
12/02/2014 Tin 46 Định dạng văn bản
5. ĐO LƯỜNG
Phân tích dữ liệu:
Bảng 4. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động.
Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm
10A8 10A7
Trước Sau Trước
Sau TĐ
TĐ TĐ TĐ
Mốt = 5.6 5.5 5.2 6.5
Trung vị = 5.6 5.5 5 6.5
Giá trị trung bình = 5.58 5.66 4.88 6.64
Độ lệch chuẩn = 1.29 1.19 1.529 1.525
TTEST độc lập trước TĐ: P1= 0.02
TTEST độc lập sau TĐ: P2= 0.0002
Chênh lệch giá trị TB chuẩn ( SMD) 0.82
Ta thấy hai lớp trước tác động tương đương nhau về điểm trung bình, nhưng
sau khi tác động kiểm chứng, đã có sự chênh lệch điểm trung bình bằng hàm
TTEST cho giá trị P2 = 0.0002. Do đó chênh lệch điểm trung bình của hai lớp thực
nghiệm và lớp đối chứng là rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch về điểm trung bình của
lớp thực nghiệm cao hơn điểm trung bình của lớp đối chứng là không ngẫu nhiên,
là do kết quả của việc tác động tổ chức dạy học trực tiếp tại phòng máy thực hành.
Cụ thể như sau:
6,64  5,66
Chênh lệch giá trị trung bình SMD =  0,823
1,19
Theo bảng tiêu chí của Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn
SMD = 0.82 cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc tổ chức dạy học trực tiếp trên
6
phòng máy thực hành có sử dụng thiết bị Hi_Class đến kết quả học tập của hai lớp
là lớn.
Vì vậy giả thiết nghiên cứu: “ Dạy học và thực hành sử dụng thiết bị Hi-
Class có nâng cao hứng thú học và kết quả học tập cho học sinh” của lớp 10A7
trường THPT Trần Phú đã được kiểm chứng.
Biểu đồ
10
8
6
Lớp đối chứng
4 Lớp thực nghiệm
2
0
Trước tác Sau tác
động động
Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của lớp thực
nghiệm và lớp đối chứng
Nhận xét chung
- Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có điểm trung
bình bằng 6.64, kết quả bài kiểm tra của lớp đối chứng có điểm trung bình bằng
5.66.
- Độ lệch điểm số của hai nhóm sau tác động là │O4 – O3│= 0.98. Điều đó
cho thấy điểm trung bình của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm có sự khác nhau
lớn. Lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng.
- Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0.82. Điều này cho thấy
phương pháp sử dụng thiết bị Hi_class trong việc giảng dạy môn tin học 10 có tác
động lớn đến sự hứng thú và kết quả học tập của học sinh.
- Lớp 10A7 lớp thực nghiệm được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp
10A8 lớp đối chứng và điểm số chênh lệch này có ý nghĩa thực tiễn.
7
- Phép kiểm chứng TTEST về điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của
hai lớp là: P = 0.0002 < 0.001. Kết quả này một lần nữa khẳng định sự chênh lệch
về điểm trung bình của hai lớp không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động thiên
về lớp thực nghiệm.
Hạn chế
- Để thực hiện nghiên cứu khoa học này, bản thân người thực hiện phải linh
hoạt và sáng tạo một cách thực sự cần thiết:
+ Giáo viên phải lên kế hoạch hợp lí để đăng ký phòng máy tổ chức
dạy học trực tiếp tại phòng máy, nhằm tránh trường hợp trùng với các giáo viên
khác.
+ Đây là phương pháp nghiên cứu mới nên sẽ gặp không ít khó khăn
trong việc nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin và xử lí số liệu.
+ Số lượng máy tính tại phòng máy không đủ cung cấp cho mỗi học
sinh một máy để học và thực hành.
6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
a. Kết luận:
- Việc tổ chức dạy học soạn thảo văn bản Microsoft Word trực tiếp trên
phòng máy thực hành có thiết bị Hi_Class và máy chiếu thay thế dạy học tại phòng
học trên lớp đã tạo sự hứng thú học tập và nâng cao kết quả học tập cho học sinh.
- Đề tài có tính khoa học và sư phạm rất cao các số liệu được minh chứng cụ
thể và được xử lý dựa vào các hàm tính toán, khắc phục được các hạn chế của sáng
kiến kinh nghiệm lâu nay hay làm ở các trường THPT.
- Có thể áp dụng vào việc giảng dạy tất cả các phần mềm ứng dụng dạy học
cấp THPT môn Tin học 10 chứ không chỉ riêng đối với Microsoft Word .
- Tổ chức dạy học này có thể được áp dụng vào việc giảng dạy ở tất cả các
trường học phổ thông, cao đẳng, đại học, đặc biệt là ở các trung tâm tin học.
- Lớp 10A7 lớp thực nghiệm được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp
10A8 lớp đối chứng và điểm số chênh lệch này có ý nghĩa thực tiễn.
- Kết quả đối với vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn. Đề tài có thể áp
dụng cho các phần của chương trình, áp dụng rộng rãi cho các khối lớp.
b. Khuyến nghị:
- Đầu tư về số lượng và chất lượng máy tính, nâng cấp phòng máy vi tính ở
các trường THPT.
- Trang bị cho các phòng máy vi tính thiết bị Hi_Class và máy chiếu để phục
vụ cho việc tổ chức dạy học tại phòng máy.
8
- Khuyến khích giáo viên tổ chức dạy học trực tiếp tại phòng máy cho các
phần mềm ứng dụng.
- Giáo viên tin học cần sáng tạo ra phương pháp dạy học phù hợp khác để
nâng cao kết quả học tập của học sinh tại trường mình.
Tuy An, ngày 27 tháng 03 năm 2014
Người thực hiện
Tống Trần Đức
9
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại mail chuyên môn
trường THPT Trần Phú.
2. TH.s Đoàn Văn Tam “Bài giảng tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng” Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tổ chức.
3. Các bài mẫu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trên mạng.
4. Sách giáo khoa tin học 10.
5. Chuẩn kiến thức môn tin học.
6. Mạng internet: www.giaoan.violet.vn, www.ddth.com, ...
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tiết số: 41-42 ( Theo phân phối chương trình).
Bài 15: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách khởi động và kết thúc hệ soạn thảo văn bản.
- Biết một số thành phần chính trên màn hình làm việc của hệ soạn
thảo văn bản.
- Biết cách soạn thảo văn bản đơn giản: Tạo văn bản mới, mở văn bản
đã có, lưu văn bản trên đĩa.
2. Kỹ năng:
- Thao tác trực tiếp được trên giao diện của hệ soạn thảo.
- Tạo được văn bản đơn giản.
10
3. Thái độ:
- Gây được hứng thú, khả năng khám phá, cần cù cho học sinh.
II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của học sinh: SGK, xem trước bài học.
2. Chuẩn bị giáo viên: SGK, phòng máy thực hành có máy chiếu.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định lớp.
2. Giới thiệu bài.
3. Trình bày bài.
Nội dung Hoạt động của thầy và trò
1. Màn hình làm việc của Word GV: KHởi động máy chiếu, chiếu
Khởi động Word: máy GV lên nàm ảnh rộng trước
- Khởi động Word có hai cách cơ bản phòng máy và hướng dẫn HS khởi
sau: động máy của mình
C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng HS: Khởi động máy tính lên để thao
của Word trên màn hình mền. tác theo GV.
C2: Từ Start→All Programs → GV: Để làm việc với Word đầu tiên
Microsoft Word. ta phải khởi động để vào phần mềm
soạn thảo Word. Vậy em nào biết
cách khởi động Word , mời em khởi
động giúp thầy?
HS: Lên khởi động phần mềm
Word, HS khác quan sát.
GV: Em còn biết cách nào khác để
khởi động Word nữa không? Nếu
biết thì thực hiện giúp thầy.
GV: Hướng dẫn cụ thể lại hai cách
khởi động Word lên máy chiếu để
HS quan sát và thao tác theo trên
máy tính của HS.
Màn hình làm việc của Word. GV: Chiếu nội dung cách thực hiện
để HS chép bài.
HS: Tự thao tác lại trên máy.
a. Các thành phần chính trên màn GV: Chiếu và giới thiệu đến các em
hình. về các thành phần chính trên màn
Thành phần chính trên màn hình gồm hình nền và chức năng của chúng.
có: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn,
11
thanh công cụ chuẩn, thanh công cụ định HS: Quan sát qua máy chiếu kết hợp
dạng, thanh công cụ vẽ, vùng soạn thảo, với giao diện trên máy của mình.
thanh trạng thái, …
b. Thanh bảng chọn. GV: Giới thiệu HS tên các bảng
Thanh bảng chọn chứa tên các bảng chọn trên thanh bảng chọn cùng
chọn: File, Edit, View, Insert, Format, …
chức năng các thành phần.
HS: Kích chọn tên các bảng chọn để
quan sát các thành phần.
c. Thang công cụ: (SGK trang 101). GV: Tượng tự giới thiêu thanh công
- Chứa các nút lệnh để thực hiện. cụ đến HS.
HS: quan sát và lắng nghe.
2. Kết thúc phiên làm việc với Word. GV: Hướng dẫn HS 3 cách để lưu
a. Lưu nội dung văn bản: Để lưu nội nội dung văn bản cũng như mở hộp
dung văn bản thực hiện một trong 3 cách thoại Save as để tiến hành lưu.
cơ bản sau:
C1: Chọn File→ Save (hoặc Save as);
C2: Nháy chuột vào nút lệnh Save
trên thanh công cụ.
C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S.
HS: Được GV hướng dẫn mở hộp
thoại Save as để gõ tên tệp văn bản
vào File Name và chọn thư mục để
lưu ở Save in rồi kích nút lệnh Save
để lưu.
b. Dóng tệp văn bản: Để đóng tệp văn
bản ta thực hiện như sau: Chọn File→
Close hay kích nút lệnh trên thanh
GV: Hướng dẫn HS để đóng văn
bảng chọn.
bản và thoát Word thông qua máy
c. Thoát Word: Khi kết thúc phiên làm
chiếu.
việc ta thực hiện thoát Word như sau:
HS: quan sát làm theo sau đó thực
File → Exit hay kích nút lệnh trên
hiện lại trên máy và chép bài.
thanh tiêu đề.
3. Soạn thảo văn bản đơn giản (Tiết 2)
GV: Hướng dẫn trực tiếp trên máy
a. Mở tệp văn bản
chiếu 3 cách để mở tệp văn bản mới.
+ Để mở tệp văn bản mới ta có 3 cách
HS: thực hiện theo trên chính máy
thực hiện như sau:
của mình sau đó thao tác lại rồi chép
C1: Chọn File → New;
bài.
C2: Kích nút lệnh New trên thanh
công cụ chuẩn;
GV: Hướng dẫn HS 3 cách mở hộp
C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N;
thoại Open để mở tệp văn bản đã có.
+ Để mở tệp văn bản đã lưu ta thực
12
hiện 1 trong 3 cách sau:
C1: Chọn File → Open;
C2: Kích vào nút lệnh Open trên
thanh công cụ;
C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O;
Từ hộp thoại Open chọn tệp cần mở rồi
nhấn nút lệnh Open.
b. Con trỏ văn bản con trỏ chuột: GV: Từ màn hình GV cho các em
- Di chuyển con trỏ văn bản: thấy đâu là con trỏ văn bản đâu là
+ Dùng chuột: Di chuyển con trỏ con trỏ chuột và di chuyển con trỏ
chuột đến vị trí nháy chuột. văn bản.
+ Dùng phím: Dùng các phím mũi HS:Quan sát và thực hiện theo.
tên và Home, End, Page Up, Page Down,
tổ hộp phím Ctrl với các phím đó.
c. Gõ văn bản
- Sử dụng kiểu gõ văn bản để tao ra văn GV: Hướng dẫn HS gõ đoạn văn
bản, trong đó có chế độ ghi chèn và ghi bản.
đè. HS: Tiến hành gõ thông tin bản thân
d. Các thao tác biên tập văn bản mình.
+ Chọn văn bản: Có hai cách cơ bản
để chọn văn bản: GV: Hướng dẫn HS chọn văn bản
C1: - Đặt con trỏ văn bản vào vị trí theo hai cách .
bắt đầu chọn; HS: Thực hiện chọn văn bản trên
- Nhấn giữ phím Shift rồi đặt con văn bản đã soạn.
trỏ văn bản vào vị trí kết thúc;
C2: - Nháy chuột vào vị trí bắt đầu
cần chọn;
- Kéo thả chuột trên phần văn bản
cần chọn.
+ Xóa văn bản:
- Phím Delete: Xóa kí tự bên phải GV: Giúp HS xóa nội dung văn bản.
con trỏ hay văn bản đã chọn. HS: Thực hiện trên máy.
- Phím Backspace: Xóa kí tự bên
trái con trỏ hay văn bản đã chọn.
+ Sao chép nội dung văn bản: Để sao
chép nội dung văn bản ta thực hiện các GV: Hướng dẫn HS thực hiện sao
thao tác sau: chép nội dung văn bản.
1. Chọn phần văn bản cần sao chép; HS: Quan sát, thực hiện theo hướng
2. Chọn Edit → Copy( Ctrl + C, ); dẫn của GV rồi thực hiện lại trên
3. Đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần máy.
sao chép ;
13
4. Chọn Edit → Paste( Ctrl +V, );
+ Di chuyển nội dung văn bản: Để di
chuyển nội dung văn bản ta thực hiện các
thao tác sau:
1. Chọn phần văn bản cần di chuyển; GV: Tương tự Gv hướng dẫn HS di
2. Chọn Edit → Cut( Ctrl + X, ); chuyển nội dung văn bản thông qua
3. Đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần di máy chiếu.
chuyển đến; HS: Thực hiện trên máy tính đang
4. Chọn Edit → Paste( Ctrl +V, ); làm.
4. Áp dụng: Học sinh thực hành để soạn văn bản với nội dung của giấy xin
phép, sau đó lưu vào ổ đĩa D và cuối cùng là thoát Word.
Tiết số: 46 (Theo phân phối chương trình).
Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hiểu khái niệm định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang
văn bản.
- Biết cách định dạng kí tự, đoạn và trang văn bản.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng được nút lệnh, bảng chọn định kí tự, đoạn và trang văn bản.
3. Thái độ:
- Gây được hứng thú, khả năng khám phá,cần cù cho học sinh.
II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của học sinh: SGK, xem trước bài học ở nhà.
2. Chuẩn bị giáo viên: SGK, giáo án, phòng máy thực hành có máy chiếu.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổ định lớp.
2. Giới thiệu bài.
3. Trình bày bài.
14
Nội dung Hoạt động của thầy và trò
* Khái niệm định dạng văn GV: Theo các em thế nào là định dạng văn bản?
bản: (sgk). HS: Định dạng văn bản là trình bày văn bản lại
cho rõ ràng và đẹp nhấn mạnh nội dung trọng tâm
của văn bản.
1. Định dạng kí tự
Để định dạng kí tự đầu tiên ta GV: Chiếu nội dung văn bản sau đó thực hiện
chọn kí tự cần định dạng sau chọn kí tự cần định dạng, hướng dẫn HS mở hộp
đó thực hiện một trong các thoại Font thiết đặt thuộc tính định dạng cho kí tự
cách sau : từ hộp thoại (về font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu
C1: Chọn Format →Font … sắc, …).
+ Font: chọn font chữ.
+ Font Style: chọn kiểu
chữ.
+ Size: chọn cỡ chữ.
+ Font Color: chọn màu
chữ.
+ Superscript: chỉ số trên.
+ Subscript: chỉ số dưới.
→OK (Default).
HS: Thực hiện theo giáo GV trêm máy của mình
để định dạng kí tự.
C2: Sử dụng các nút lệnh trên Font chữ Cỡ chữ Kiểu chữ
thanh công cụ định dạng. GV: Hướng dẫn HS sử dụng nút lệnh để định dạng
kí tự.
HS: Thao tác theo GV sau đó ghi bài và thực hành
lại.
GV: Để định dạng đoạn văn bản ta đặt con trỏ vào
đoạn văn bản hay chọn một phần của đoạn văn
2. Định dạng đoạn văn bản bản hay chọn toàn bộ đoạn văn bản rồi thực hiện
Để định dạng đoạn văn bản một trong hai cách sau:
ta đặt con trỏ vào đoạn văn Chọn Format→ Paragraph …
bản hay chọn một phần của
đoạn văn bản hay chọn toàn
bộ đoạn văn bản rồi thực hiện
15