Đánh giá năng suất, phẩm chất và khả năng chịu mặn của 14 giống lúa tc (tân châu) vụ đông xuân 2011 – 2012

  • 96 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
…o0o…
NGÔ VĂN NHIỀU
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KHẢ NĂNG
CHỊU MẶN CỦA 14 GIỐNG LÚA TC (TÂN CHÂU)
VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 – 2012
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CẦN THƠ – 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
…o0o…
NGÔ VĂN NHIỀU
ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KHẢ NĂNG
CHỊU MẶN CỦA 14 GIỐNG LÚA TC (TÂN CHÂU)
VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 – 2012
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mã ngành: 52 62 01 01
Cán bộ hướng dẫn
TS. HUỲNH QUANG TÍN
CẦN THƠ – 2012
LỜI CAM ĐOAN
…o0o…
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả
nghiên cứu trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công
bố trong bất kỳ nghiên cứu nào trước đó.
Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Ngô Văn Nhiều
i
TIỂU SỬ CÁ NHÂN
…o0o…
LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Ngô Văn Nhiều Giới tính: Nam
Năm sinh: Ngày 08 tháng 09 năm 1989.
Quê quán: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Nghề nghiệp: Là sinh viên ngành Phát triển nông thôn, khóa 35 niên khóa 2009 – 2013
Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Cần Thơ.
Chỗ ở hiện nay: Phòng 01 nhà C12, ký túc xá sinh viên An Giang, khu II, trường
Đại học Cần Thơ, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Từ năm 1997 – 2002 (cấp I): Học tại Trường Tiểu học “C” Tân An – nay là trường
Tiểu học “B” Tân Thạnh, thuộc xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Từ năm 2002 – 2006 (cấp II): Học tại Trường Trung học cơ sở Tân An, thuộc xã
Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Từ năm 2006 – 2009 (cấp III): Học tại Trường Trung học phổ thông
Nguyễn Quang Diêu, thuộc xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Từ năm 2009 đến nay là sinh viên ngành Phát triển nông thôn, khóa 35, Viện
Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long – trường Đại học Cần Thơ.
HỌ TÊN CHA MẸ
Họ tên cha: Ngô Văn Lợi Năm sinh: 1958
Nghề nghiệp: Làm ruộng
Chỗ ở hiện nay: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tròn Năm sinh: 1963
Nghề nghiệp: Làm ruộng
Chỗ ở hiện nay: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
ii
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
…o0o…
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn về đề tài luận văn: “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT,
PHẨM CHẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 14 GIỐNG LÚA TC
(TÂN CHÂU) VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 – 2012” do sinh viên Ngô Văn Nhiều – lớp
Phát triển nông thôn 2 khóa 35 – Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu
Long, trường Đại học Cần Thơ thực hiện từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm
2012.
Ý kiến của cán bộ hướng dẫn: ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
TS. Huỳnh Quang Tín
iii
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN
…o0o…
Xác nhận của cán bộ phản biện về đề tài luận văn: “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT,
PHẨM CHẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 14 GIỐNG LÚA TC
(TÂN CHÂU) VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 – 2012” do sinh viên Ngô Văn Nhiều – lớp
Phát triển nông thôn 2 khóa 35 – Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu
Long, trường Đại học Cần Thơ thực hiện từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm
2012.
Ý kiến của cán bộ phản biện: ...........................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2012
Cán bộ phản biện
………………………
iv
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG
…o0o…
Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp nhận báo cáo đề tài với tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA
14 GIỐNG LÚA TC (TÂN CHÂU) VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 – 2012” do sinh viên
Ngô Văn Nhiều – lớp Phát triển nông thôn 2 khóa 35 – Viện Nghiên cứu Phát triển
đồng bằng sông Cửu Long, trường Đại học Cần Thơ thực hiện từ tháng 12 năm 2011
đến tháng 11 năm 2012 và bảo vệ trước hội đồng.
Ý kiến hội đồng: ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2012
Chủ tịch hội đồng
..………………….
v
LỜI CẢM TẠ
…o0o…
Trong khoảng thời gian 4 năm học tập, nghiên cứu, tôi đã học được rất nhiều kiến thức
từ Thầy, Cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý Thầy, Cô Viện Nghiên cứu Phát
triển đồng bằng sông Cửu Long. Xin cảm ơn những kiến thức quý báu đó của Thầy,
Cô và nó sẽ là hành trang giúp tôi vững bước trong công việc và cuộc sống sau này.
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy cố vấn Nguyễn Thành Tâm, Thầy đã giúp đỡ,
hướng dẫn và chỉ dạy trong suốt thời gian tôi học ở trường. Cảm ơn các bạn lớp
Phát triển nông thôn 2 khóa 35 đã động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học
tập và khi thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực của bản thân, tôi xin chân
thành cảm ơn TS. Huỳnh Quang Tín – người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức
chuyên môn hữu ích, đồng thời tạo động lực lớn lao từ đó giúp tôi hoàn thành tốt luận
văn tốt nghiệp.
Chân thành biết ơn đến chú Hoa Sĩ Hiền – nông dân xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh
An Giang cũng là tác giả bộ giống lúa TC. Chú đã giúp đỡ rất nhiều về các phương
tiện, vật tư,… để tôi thực hiện thí nghiệm ngoài ruộng. Chú còn là người Thầy luôn chỉ
bảo, truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm quý báu và kiến thức hữu ích trên đồng
ruộng. Cảm ơn chị Hồng Huế đã giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực
hiện tốt các thí nghiệm trong phòng và ở nhà lưới.
Đây là công trình nghiên cứu khoa học quan trọng đầu tiên và được thực hiện một
cách nghiêm túc, trung thực, bằng chính năng lực của bản thân. Con xin thành kính
dâng lên cha mẹ, cha mẹ đã vất vả, gian lao, suốt đời tận tụy chăm lo cho tương lai của
con. Cảm ơn các anh, chị trong gia đình đã luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt cho em
trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
vi
TÓM LƯỢC
Xuất phát từ mục tiêu chọn những giống lúa cao sản cho năng suất cao, phẩm chất tốt
góp phần đa dạng giống lúa phục vụ sản xuất. Đồng thời, thanh lọc ra những giống lúa
có khả năng chịu mặn tốt trong điều kiện phòng thí nghiệm, từ đó làm cơ sở cho những
thí nghiệm nghiên cứu về giống lúa chịu mặn trong điều kiện sản xuất thực tế để ứng
phó với biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL. Từ đó, đề tài:
“Đánh giá năng suất, phẩm chất và khả năng chịu mặn của 14 giống lúa TC
(Tân Châu) vụ Đông Xuân 2011 – 2012” được thực hiện để đáp ứng mục tiêu trên.
Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại của
14 nghiệm thức mỗi nghiệm thức là một giống gồm: TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6,
TC7, TC8, TC9, TC12, TC13, TC14, TC16 và TC17; sử dụng giống OM4218 làm đối
chứng. Mạ được gieo theo phương pháp mạ ướt, cấy khi mạ 15 ngày tuổi, 1 tép/bụi,
bón phân theo công thức 90N-50P2O5-40K2O được chia làm 3 lần bón. Thu thập các
chỉ tiêu nông học, năng suất và các thành phần năng suất, phẩm chất gạo, tính chống
chịu sâu bệnh và tính chống chịu mặn được đánh giá theo thang đánh giá của IRRI
(1996) và Graham (2002).
Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A1 (93
– 102 ngày), chiều cao cây thấp đến trung bình (84 – 104 cm), cứng cây (cấp 1) phù
hợp với điều kiện canh tác ở ĐBSCL. Các giống lúa có năng suất cao (6,5 – 8,8
tấn/ha), phẩm chất gạo tốt với hàm lượng amylose trung bình (20,2 – 24,6%), gạo
mềm cơm. Các giống có hạt gạo dài (6,8 – 7,2 mm) là TC1, TC2, TC3, TC4, TC5,
TC6, TC7, TC9, TC13, TC14, TC16 và TC17 phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Tuy
nhiên, các giống lúa TC có tỷ lệ bạc bụng cao làm ảnh hưởng đến nhu cầu xuất khẩu.
Giống TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC8, TC9, TC12, TC13, TC16 và TC17 ít bị ảnh
hưởng bởi rầy nâu (cấp 3); TC14 không bị rầy nâu gây hại (cấp 1). Giống TC1, TC4,
TC5, TC8, TC13, TC14 và TC17 không biểu hiện sự nhiễm với bệnh đạo ôn (cấp 1).
Về tính chống chịu mặn, tất cả các giống đều sống được qua ba tuần ở nồng độ 4‰,
nhưng ở nồng độ 6‰ sau ba tuần chỉ có 7 giống sống được là TC1, TC3, TC4, TC5,
TC6, TC7 và TC9. Ở nồng độ 8‰, có 5 giống TC1, TC4, TC6, TC7, TC9 sống được
sau ba tuần. Đến nồng độ 10‰ hầu hết giống lúa đều chết, chỉ vài chồi còn sống
nhưng ở cấp nhiễm (cấp 7). Cho thấy các giống lúa TC phản ứng với mặn ở các cấp
khác nhau và khi nồng độ mặn càng cao thì thời gian sống của mạ càng ngắn. Các
giống biểu hiện tính chống chịu mặn tốt là TC1, TC6, TC7 và TC9.
vii
MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .........................................................................................................i
TIỂU SỬ CÁ NHÂN...................................................................................................ii
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN .............................................................iii
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN ................................................................iv
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG...................................................................................v
LỜI CẢM TẠ .............................................................................................................vi
TÓM LƯỢC ..............................................................................................................vii
MỤC LỤC ................................................................................................................viii
DANH SÁCH BẢNG...............................................................................................xiii
DANH SÁCH HÌNH .................................................................................................xv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................xvi
Chương 1: GIỚI THIỆU...........................................................................................1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung ........................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................2
Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU......................................................................3
2.1 VAI TRÒ CỦA GIỐNG TRONG SẢN XUẤT.................................................3
2.2 CÁC QUAN ĐIỂM VỀ KIỂU HÌNH CÂY LÚA LÝ TƯỞNG.......................4
2.3 ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC ....................................................................................5
2.3.1 Chiều cao cây ..........................................................................................5
2.3.2 Tỷ lệ chồi hữu hiệu..................................................................................6
2.3.3 Thời gian sinh trưởng ..............................................................................6
2.3.4 Chiều dài bông.........................................................................................7
2.3.5 Tính chống đổ ngã ...................................................................................7
2.3.6 Tính kháng sâu bệnh................................................................................8
2.4 NĂNG SUẤT VÀ CÁC THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT..................................9
2.4.1 Các thành phần năng suất ........................................................................9
2.4.1.1 Số bông/m2 .................................................................................9
2.4.1.2 Số hạt chắc/bông .....................................................................10
2.4.1.3 Tỷ lệ hạt chắc ..........................................................................10
viii
2.4.1.4 Trọng lượng 1000 hạt..............................................................11
2.4.1.5 Mối quan hệ giữa các thành phần năng suất ..........................12
2.4.2 Năng suất thực tế ...................................................................................12
2.5 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT ...............13
2.5.1 Nhiệt độ .................................................................................................13
2.5.2 Ánh sáng ................................................................................................13
2.5.3 Lượng mưa ............................................................................................14
2.5.4 Gió .........................................................................................................14
2.6 PHẨM CHẤT GẠO ..........................................................................................14
2.6.1 Tỷ lệ xay chà .........................................................................................15
2.6.2 Chiều dài và hình dạng hạt gạo .............................................................16
2.6.3 Độ bạc bụng...........................................................................................16
2.6.4 Hàm lượng amylose...............................................................................17
2.7 TỔNG QUAN VỀ ĐẤT MẶN VÀ SỰ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG .................................................................................................17
2.7.1 Đất mặn .................................................................................................17
2.7.2 Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ........................18
2.8 KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU MẶN CỦA CÂY LÚA ....................................19
2.8.1 Sự mặn...................................................................................................19
2.8.2 Ảnh hưởng của mặn đến cây trồng........................................................20
2.8.3 Cơ chế chống chịu mặn của lúa.............................................................21
2.8.4 Di truyền tính chống chịu mặn ..............................................................22
Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP..............................................24
3.1 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU .....................................................................24
3.1.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu .........................................................24
3.1.2 Vật liệu thí nghiệm ................................................................................24
3.1.2.1 Giống lúa .................................................................................24
3.1.2.2 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất...................25
3.1.2.3 Các phương tiện khác..............................................................25
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................25
3.2.1 Thí nghiệm so sánh sinh trưởng, năng suất, phẩm chất của 14
giống lúa TC ..............................................................................................................25
3.2.1.1 Phương pháp thực hiện ...........................................................25
3.2.1.2 Phương pháp canh tác ............................................................26
ix
3.2.1.3 Phương pháp thu thập số liệu chỉ tiêu nông học.....................27
3.2.1.4 Phương pháp thu thập số liệu sâu, bệnh hại...........................28
3.2.1.5 Phương pháp thu thập số liệu năng suất và các
thành phần năng suất ................................................................................................29
3.2.1.6 Phương pháp thu thập số liệu phẩm chất gạo ........................30
3.2.2 Thí nghiệm đánh giá khả năng chống chịu mặn của 14 giống lúa TC...33
3.2.2.1 Bố trí thí nghiệm......................................................................33
3.2.2.2 Phương pháp thực hiện ...........................................................33
3.2.2.3 Phân cấp khả năng chịu mặn ..................................................35
3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu ..............................................................35
Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN ....................................................................36
4.1 TÌNH HÌNH TỔNG QUÁT CỦA THÍ NGHIỆM..........................................36
4.2 ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH CỦA
BỘ GIỐNG.............................................................................................................. 36
4.2.1 Đặc tính nông học..................................................................................36
4.2.1.1 Chiều cao cây ..........................................................................36
4.2.1.2 Số chồi .....................................................................................37
4.2.1.3 Thời gian sinh trưởng..............................................................38
4.2.1.4 Chiều dài bông ........................................................................39
4.2.1.5 Tính chống đổ ngã...................................................................39
4.2.2 Thiệt hại do sâu bệnh.............................................................................40
4.2.2.1 Rầy nâu....................................................................................40
4.2.2.2 Bệnh đạo ôn.............................................................................41
4.3 CÁC THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUẤT THỰC TẾ .............42
4.3.1 Các thành phần năng suất ......................................................................42
4.3.1.1 Số bông/m2 ...............................................................................42
4.3.1.2 Số hạt chắc trên bông..............................................................43
4.3.1.3 Tỷ lệ hạt chắc ..........................................................................43
4.3.1.4 Trọng lượng 1000 hạt..............................................................43
4.3.2 Năng suất thực tế ...................................................................................44
4.4 PHẨM CHẤT GẠO ..........................................................................................45
4.4.1 Phẩm chất xay chà .................................................................................45
4.4.1.1 Tỷ lệ gạo lức ............................................................................45
4.4.1.2 Tỷ lệ gạo trắng ........................................................................45
x
4.4.1.3 Tỷ lệ gạo nguyên......................................................................46
4.4.2 Chiều dài và hình dạng hạt gạo .............................................................47
4.4.3 Tỷ lệ bạc bụng .......................................................................................49
4.4.3.1 Tỷ lệ bạc bụng cấp1 ................................................................49
4.4.3.2 Tỷ lệ bạc bụng cấp 5 ...............................................................49
4.4.3.3 Tỷ lệ bạc bụng cấp 9 ...............................................................49
4.4.3.4 Tổng tỷ lệ bạc bụng .................................................................50
4.4.4 Hàm lượng amylose...............................................................................50
4.5 KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU MẶN CỦA BỘ GIỐNG LÚA
TRONG GIAI ĐOẠN MẠ 14 NGÀY ....................................................................52
4.5.1 Nồng độ mặn 4‰ ..................................................................................52
4.5.1.1 Chiều cao cây ..........................................................................52
4.5.1.2 Đánh giá, phân cấp khả năng chịu mặn..................................54
4.5.2 Nồng độ mặn 6‰ ..................................................................................55
4.5.2.1 Chiều cao cây ..........................................................................55
4.5.2.2 Đánh giá, phân cấp khả năng chịu mặn..................................56
4.5.3 Nồng độ mặn 8‰ ..................................................................................57
4.5.3.1 Chiều cao cây ..........................................................................57
4.5.3.2 Đánh giá, phân cấp khả năng chịu mặn..................................59
4.5.4 Nồng độ mặn 10‰ ................................................................................60
4.5.4.1 Chiều cao cây ..........................................................................60
4.5.4.2 Đánh giá, phân cấp khả năng chịu mặn..................................61
4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG ............................63
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................64
5.1 KẾT LUẬN ........................................................................................................64
5.2 KIẾN NGHỊ .......................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................65
PHỤ CHƯƠNG
xi
DANH SÁCH BẢNG
Bảng Tên bảng Trang
Bảng 3.1 Danh sách 14 giống lúa TC..........................................................................25
Bảng 3.2 Đánh giá khả năng nẩy chồi theo IRRI (1996)......................................28
Bảng 3.3 Đánh giá tính chống đổ ngã của các giống lúa theo IRRI (1996)..........28
Bảng 3.4 Đánh giá thiệt hại do rầy nâu theo IRRI (1996).....................................28
Bảng 3.5 Đánh giá tính chống chịu bệnh đạo ôn theo IRRI (1996)......................29
Bảng 3.6 Phân loại tỷ lệ gạo lức theo IRRI (1996)...............................................31
Bảng 3.7 Phân loại tỷ lệ gạo trắng theo IRRI (1996)............................................31
Bảng 3.8 Phân loại tỷ lệ gạo nguyên theo IRRI (1996).........................................31
Bảng 3.9 Phân loại chiều dài hạt gạo theo IRRI (1996)........................................31
Bảng 3.10 Phân loại hình dạng hạt gạo theo IRRI (1996).......................................31
Bảng 3.11 Phân cấp độ bạc bụng theo IRRI (1996)................................................32
Bảng 3.12 Thang điểm đánh giá hàm lượng amylose theo IRRI (1996).................33
Bảng 3.13 Chuẩn bị dung dịch gốc theo Shouichi Yoshida và ctv., (1976)............34
Bảng 3.14 Thành phần dung dịch dinh dưỡng theo Yoshida và ctv., (1976)..........34
Bảng 3.15 Đánh giá tính chống chịu mặn của lúa ở giai đoạn tăng trưởng và
phát triển................................................................................................35
Bảng 4.1 Đặc tính nông học của các giống lúa thí nghiệm tại Tân Châu, An Giang
vụ Đông Xuân 2011 – 2012...................................................................40
Bảng 4.2 Ghi nhận cấp thiệt hại do sâu, bệnh ở các giống lúa thí nghiệm tại
Tân Châu, An Giang vụ Đông Xuân 2011 – 2012.................................42
Bảng 4.3 Năng suất và các thành phần năng suất của các giống lúa thí nghiệm tại
Tân Châu, An Giang vụ Đông Xuân 2011 – 2012.................................44
Bảng 4.4 Phẩm chất xay chà của các giống lúa thí nghiệm tại Tân Châu,
An Giang vụ Đông Xuân 2011 – 2012..................................................47
Bảng 4.5 Chiều dài và hình dạng hạt gạo của các giống lúa thí nghiệm tại
Tân Châu, An Giang vụ Đông Xuân 2011 – 2012.................................48
Bảng 4.6 Tỷ lệ bạc bụng của các giống lúa thí nghiệm tại Tân Châu, An Giang vụ
Đông Xuân 2011 – 2012........................................................................50
Bảng 4.7 Đánh giá hàm lượng amylose của các giống lúa thí nghiệm tại
Tân Châu, An Giang vụ Đông Xuân 2011 – 2012.................................51
xii
Bảng 4.8 Chiều cao mạ của bộ giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 4‰ tại 7 ngày,
14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn.................................................53
Bảng 4.9 Khả năng chịu mặn của các giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 4‰ tại
7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn....................................54
Bảng 4.10 Chiều cao mạ của các giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 6‰ tại 7 ngày,
14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn.................................................56
Bảng 4.11 Khả năng chịu mặn của các giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 6‰ tại
7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn....................................57
Bảng 4.12 Chiều cao mạ của các giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 8‰ tại 7 ngày,
14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn.................................................59
Bảng 4.13 Khả năng chịu mặn của các giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 8‰ tại
7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn....................................60
Bảng 4.14 Chiều cao mạ của các giống lúa thí nghiệm ở nông độ 10‰ tại
7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn....................................61
Bảng 4.15 Khả năng chịu mặn của các giống lúa thí nghiệm ở nồng độ 10‰ tại
7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sau khi chủng mặn....................................62
Bảng 4.16 Tóm tắt kết quả thí nghiệm các giống lúa TC được chọn......................63
xiii
DANH SÁCH HÌNH
Hình Tên hình Trang
Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên 15 giống lúa….26
Hình 3.2 Phương pháp làm mạ ướt.........................................................................26
Hình 4.1 Biểu đồ diễn biến chiều cao cây trung bình của các giống lúa
thí nghiệm qua từng giai đoạn……………………………………….....37
Hình 4.2 Biểu đồ biến động số chồi tối đa và chồi hữu hiệu của các giống lúa
thí nghiệm................................................................................................38
xiv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BVTV Bảo vệ thực vật
CBDC Commonity Bodiversity Development and Conservation
(Dự án Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cộng đồng)
dl dương lịch
EC Electrical Conductivity (độ dẫn điện)
ESP Exchangeable Sodium Percentage
(Phần trăm natri trao đổi)
ĐBSCL đồng bằng sông Cửu Long
ĐC Đối chứng
ĐX Đông Xuân
IPM Integrated Pest Management (Quản lý dịch hại tổng hợp)
IRRI International Rice Research Institute
(Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế)
NSKC Ngày sau khi cấy
NSKCM Ngày sau khi chủng mặn
NSTT Năng suất thực tế
SES Standard Evaluation System for Rice
(Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa)
TC Tân Châu
TGST Thời gian sinh trưởng
xv
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích tự nhiên khoảng bốn triệu ha,
khoảng hai triệu ha đang được trồng lúa. Trong đó diện tích trồng lúa cao sản mỗi vụ
khoảng 1,6 – 1,7 triệu ha, hằng năm vùng này đóng góp trên 50% sản lượng lúa và trên
90% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước ta. Cây lúa hiện nay và trong những năm tới
vẫn là cây trồng chủ lực của vùng ĐBSCL (Nguyễn Trung Tiền, 2011). Từ năm 2002
đến nay, năng suất lúa tại Việt Nam luôn dẫn đầu các nước Đông Nam Á, đạt được
thành tích đó là nhờ rất nhiều yếu tố đóng góp, trong đó có yếu tố giống lúa mới. Xuất
phát từ xã hội hóa công tác giống lúa, người nông dân đã trở thành những nhà khoa
học ngay trên mảnh ruộng của họ. Những giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao,
phẩm chất tốt được nông dân lai tạo như HĐ1, NV1, TC,... đang được sản xuất trên
diện rộng ở một số tỉnh ĐBSCL. Với sự hỗ trợ từ các Viện, Trường hệ thống sản xuất
lúa giống ở các địa phương ngày một hoàn chỉnh và An Giang là một trong những địa
phương dẫn đầu (Nguyễn Văn Luật, 2001).
An Giang với diện tích canh tác lúa mỗi năm khoảng 550 nghìn ha, nhiều năm qua sản
lượng lúa của tỉnh đã đóng góp lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực và xuất
khẩu của vùng. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân cộng với xã hội hóa
công tác giống lúa đã mang lại thành công đáng kể – năm 2007 đáp ứng 75% nhu cầu
giống cho sản xuất của tỉnh, nông dân hiểu được tầm quan trọng của giống lúa và lúa
giống trong sản xuất (Trung tâm Khuyến nông An Giang, 2009).
Tuy nhiên, các nhà khoa học thế giới dự báo Việt Nam là một trong những nước sẽ
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu như lũ lụt, ngập mặn, nhất là tác
động của sự dâng cao mực nước biển và vùng ĐBSCL sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất,
diện tích đất trồng trọt sẽ bị giảm do bị xâm nhập mặn (Lê Văn Bảnh, 2011). Thách
thức đặt ra cho nhân loại hiện nay là diện tích đất nông nghiệp giảm, dân số thế giới
đang tăng nhanh, trong khi sản lượng lương thực phải tăng gấp đôi vào năm 2050 so
với năm 2000 (Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 2011).
Để giải quyết được khó khăn do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra, con người không thể
chống lại tác động của biến đổi khí hậu mà phải thích ứng với nó. Trong nông nghiệp
sản xuất lúa cũng vậy, để hạn chế tác động của xâm nhập mặn thì biện pháp bền vững
là sản xuất giống lúa ngắn ngày chịu được mặn đồng thời cho năng suất cao và phẩm
chất tốt. Dù vậy, hiện nay An Giang cũng như các tỉnh ĐBSCL vẫn chưa có nhiều
giống lúa cao sản ngắn ngày chống chịu mặn tốt, cho năng suất cao, phù hợp với tình
1
hình sản xuất trước thềm biến đổi khí hậu. Do đó, đề tài: “Đánh giá năng suất,
phẩm chất và khả năng chịu mặn của 14 giống lúa TC (Tân Châu) vụ Đông Xuân
2011 – 2012” được thực hiện nhằm tìm ra giống lúa đáp ứng yêu cầu trên.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra những giống lúa ngắn ngày, có năng suất cao và
phẩm chất gạo tốt để sản xuất trên quy mô lớn tỉnh An Giang và hướng tới sản xuất
trên diện rộng ở ĐBSCL. Đồng thời, đề tài còn đánh giá và chọn ra những giống lúa có
khả năng chống chịu mặn tốt trong bộ giống. Từ đó, làm cơ sở cho những nghiên cứu
sau này về giống lúa chống chịu mặn một cách toàn diện để giới thiệu cho nông dân
sản xuất lúa ở vùng nhiễm mặn ĐBSCL.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Đề tài sẽ chọn ra các giống lúa đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Đánh giá tiềm năng năng suất: Năng suất tương đương hoặc cao hơn giống đối chứng
OM4218.
- Chất lượng gạo: Hạt thon dài, không hoặc ít bạc bụng, tỷ lệ gạo nguyên cao, hàm
lượng amylose trung bình.
- Khả năng chịu mặn ở giai đoạn mạ 14 ngày: Ở mỗi mức độ mặn 4‰, 6‰, 8‰, 10‰
mạ phải sống được đến 21 ngày và có khả năng phục hồi khi được rửa mặn.
2
CHƯƠNG 2
LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
2.1 VAI TRÒ CỦA GIỐNG TRONG SẢN XUẤT
Từ khi xã hội loài người từ bỏ phương thức kiếm sống bằng cách săn bắt, hái lượm để
bắt đầu cuộc sống định canh, định cư với trồng trọt, chăn nuôi thì loài người đã biết sử
dụng giống vào sản xuất. Từ đó, giống trở thành yếu tố quan trọng trong sản xuất nông
nghiệp. Tuy nhiên, việc chọn giống lúc bấy giờ chủ yếu xuất phát từ việc chọn lọc
những cá thể tốt trong quần thể tự nhiên.
Với những tiến bộ vượt bậc trong chọn tạo giống cây trồng, nhiều loại giống cây trồng
mới ra đời như giống cải tiến, giống ưu thế lai, giống chuyển gen,... những giống cây
trồng này có nhiều khác biệt với giống địa phương cổ truyền về kỹ thuật canh tác và
thu hoạch (Vũ Văn Liết, 2004).
Nhận định về vai trò của giống cây trồng, Trần Thượng Tuấn (1992) cho rằng: Giống
là sản phẩm của sức lao động sáng tạo của con người và là một loại tư liệu sản xuất
đặc biệt, sản sinh ra mọi thứ nông sản. Vì lý do đó giống giữ vai trò quan trọng trong
sản xuất nông nghiệp. Việc chọn đúng các giống tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên và
canh tác giúp cho người sản xuất thu được năng suất cao và ổn định với phẩm chất tốt
và mức chi phí sản xuất thấp trên đơn vị sản phẩm.
Đào Duy Cầu (2004) cũng cho rằng: Giống cây trồng tốt là loại giống có năng suất cao
ổn định, có phẩm chất tốt, có khả năng chịu phân, chống chịu được nhiều loại sâu bệnh
có hại và các điều kiện ngoại cảnh bất thuận khác hoặc thích ứng với một số điều kiện
canh tác nhất định. Có được giống tốt thì năng suất đã tăng được tối thiểu 5 – 10%.
Ở khía cạnh thâm canh, Đỗ Khắc Thịnh (2011) nhận định: Giống là vật tư nông nghiệp
“sống”, không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp; là tiền đề cho mọi biện pháp kỹ
thuật khác và là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng nông sản. Không có giống
tốt thì lợi ích và hiệu quả của các biện pháp canh tác không đạt tối đa.
Ngày nay giống vẫn được xem là một trong những yếu tố hàng đầu trong việc không
ngừng nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, trước tình hình biến đổi khí hậu toàn
cầu, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là
trong sản xuất lúa. Vì vậy, việc chọn tạo giống phải đảm bảo giống thích nghi tốt với
điều kiện thời tiết, có thời gian sinh trưởng ngắn nhưng vẫn cho năng suất cao và ổn
định để có thể trồng hai đến ba vụ mỗi năm. Giống kháng được với nhiều loài sâu,
bệnh hại, chống chịu với những bất lợi của môi trường như khô hạn, phèn, mặn,… và
có phẩm chất tốt để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
3