Câu hỏi về đồ án đường

  • 64 trang
  • file .pdf
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
Câu 1. Trình tự và nội dung thi công cống?
1-Chuẩn bị: vật liệu, ống cống đến hiện trường thi công
2-Căm cọc tim cống, giác móng, xác định phạm vi thi công
3-Đào móng cống
4-Xây móng
5-Đặt ống cống: đặt từ hạ -> thượng lưu để đễ điều chỉnh
6-Làm mối nối
7-Xây tường đầu hoặc tường cánh, hố tụ, gia cố
8-Đắp đất 2 bên cống: đắp đều 2 bên, và đắp thành từng lớp
9-Thông dòng.
Câu 2.Các loại đất thường sử dụng để đắp nền đường?
Các loại đất thường sử dụng để đắp nền đường là
-Đất cát : kém dính, c = 0. Sử dụng được cho mọi loại nền đường, nhất là các đoạn đường
chịu ảnh hưởng nhiều của nước.
-Đất sét: c lớn, cường độ cao tuy nhiên kém ổn định nước.
-Cấp phối, sỏi đồi:Cường độ cao, trong thành phần vẫn chứa sét nên cũng kém ổn định
nc. Thường làm lớp trên cùng của nền đường( thay đất).
-Đất á sét, á cát: Là loại đất có tính chất ở mức độ trung bình giữa đất cát và đất sét.
Căn cứ để phân loại đất là chỉ số dẻo Ip.( 1->7: á cát; 7->17: á sét; >17 : sét)
Câu 3. Căn cứ chọn tốc độ thi công mặt đường?
Đầu tiên dựa vào tính toán tốc độ của dây chuyền mặt:
L
V=
TKT + THT
(Thđ − ( )).n
2
Trong đó L: chiều dài đoạn công tác của dây chuyền,m
Thđ: thời gian hoạt động của dây chuyền, ngày
Tkt: thời gian triển khai của dây chuyền,ngày
Tht:: thời gian hoàn tất của dây chuyền
N, số ca thi công trong 1 ngày.
Sau đó căn cứ vào loại vật liệu thi công mặt đường có các thời gian giãn cách mà ng ta
chọn tốc độ thi công lớp móng và lớp mặt bằng nhau hoạc khác nhau.
Câu 4. Lên khuôn đường? cách tính khối lượng nền?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 1
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
*Lên khuôn đường nhằm xác định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang đảm bao thi
công đúng thiết kế.
Đối với nền đắp, công tác lên khuôn đường bao gồm việc xác định cao độ đắp đất tại trục
đường và mép đường, xác định chân ta luy.
Đối với nền đào, các cọc lên khuôn đường phải rời khỏi phạm vị thi công, trên các cọc
này phải ghi lý trình và chiều sâu đào đất, sau đó phải định được mép taluy nền đào.
*cách tính khối lượng nền: Khối lượng đào đắp của nền được tính theo nguyên tắc: Khối
lượng thi công của đoạn có chiều dài từ mặt cắt A đến mặt cắt B bằng giá trị trung bình
thi công của 2 mặt cắt A và B nhân với chiều dài đoạn AB.
Câu 5. Căn cứ chọn dốc mái taluy?
Đối với nền đường đào hoặc đắp căn cứ vào loại vật liệu đắp(đào) và chiều cao đắp(đào)
mà ng ta chọn các độ dốc mái taluy khác nhau. Đc quy định rõ trong bảng 24, 25 quy
trình 4054-2005.
Câu 6.Căn cứ chọn máy thi công nền đường?
Chọn máy thi công nền đường phải theo các căn cứ sau :
1,Khi chọn máy phải chọn máy chính trước, máy phụ sau, máy phụ phải đảm bảo phát
huy tối đa năng suất của máy chính.
2,Khi chọn máy phải xét 1 cách tổng hợp: tính chất công trình, điều kiện thi công khả
năng cung cấp máy móc đồng thời phải tiến hành so sánh kinh tế kỹ thuật.
-TC công trình bao gồm: Loại nền đường( đào hay đắp); chiều cao đắp; cự ly vận chuyển;
khối lượng công việc
-Đk thi công bao gồm: Loại đất; Đk địa chất thủy văn; Đk thoát nước mặt; Đk vận
chuyển; Đk khí hậu; ĐK cung cấp vật liệu cho máy làm việc.
3,Khi chọn máy nên giảm số loại máy khác nhau trong cùng 1 đội máy và nên dùng loại
máy làm được nhiều công việc khác nhau.
4,Khi sử dụng máy thì phải tìm mọi biện pháp để máy làm việc với năng suất cao nhất.
(Tăng số ca làm việc trong 1 ngày; Tăng hệ số sử dụng thời gian; Tăng khối lượng hoàn
thành trong 1 chu kỳ làm việc; Rút ngắn thời gian cuẩ 1 chu kỳ làm việc để hoàn thành
khối lượng công việc Q)
Câu 7. Giải thích tiến độ thi công theo giờ?
Câu 8. Căn cứ chọn tốc độ thi công nền đường?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 2
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
: Khác với mặt đường, nền đường có đặc thù có cả đào và đắp, khối lượng không bằng
nhau trên toàn tuyến, vì vậy tốc độ thi công nền đường tại từng đoạn khác nhau là khác
nhau. Để định ra một tốc độ thi công nền đường tương đối cần căn cứ vào các yếu tố sau:
-Khối lượng thi công(đào, đắp)
-Máy móc trang thiết bị có
-ĐK vận chuyển.
-Tính chất của đất nền.
Câu 9.Mục đích tác dụng của việc đầm nén đất nền đường?
-Tăng cường độ, tăng độ chặt , giảm khả năng thấm nước cho các lớp kết cấu.
-Giảm thiểu ảnh hưởng của chế độ thủy nhiệt đến mặt đường.
Câu 10.Nêu phương pháp xác định độ chặt tốt nhất ?
-Dùng thí nghiệm Proctor ( có 2 loại là Proctor tiêu chuẩn và Proctor cải tiến )
Điểm khác nhau giữa 2 loại : Công đầm khác nhau ; số lớp đầm ( 3 và 5); thể tích cối
Câu 11.Kỹ thuật đầm nén đất nền đường?
-San rải đất đã đc đổ đống ra nền đường thành lớp theo chiều dày yêu cầu với độ dốc 1-
2% kể từ tim ra lề đường.kiểm tra đổ ẩm của đất nền và so sánh với độ ẩm tốt nhất( ướt
quá thì phải hong, khô quá thì tưới thêm nước).
-Nếu dùng lu do máy kéo theo thì cho chạy theo sơ đồ khép kín di chuyển từ lề đường
vào tim đường. Nếu dùng lu tự hành thì cho chạy theo sơ đồ con thoi và trường hợp đặc
biệt cũng có thể đi theo sơ đồ khép kín.
-Vệt lu sau đè lên vệt lu trước tối thiểu 20cm.
-Sử dụng lu nhẹ trước, lu nặng sau.
-Nếu khi dùng lu bánh lốp mà đất dưới bánh lu bị trồi lên thì nên cho các bánh nhje đi
trước trong các lượt lu đầu tiên.
-Đất do máy san hoặc nhân lực san thì rất tơi nên cần tăng số lần lu lèn lên 25-30% so với
số lần lu tính toán.Nếu dùng ô tô tự đổ, mãy xúc chuyển hoặc các máy bánh lốp để đắp
đất thì độ chặt ban đầu khá cao nên có thể giảm số lần lu so với tính toán.
Năng suất lu phụ thuộc: Chiều dài đoạn công tác(xác định thông qua tính toán và so
sánh kỹ thuật)
Tốc độ lu lèn; Bề rộng vệt lu; các hệ số sử dụng thời gian…
Câu 12.Trình bày các pp kiểm tra độ chặt, độ ẩm nhanh tại hiện trường?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 3
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
P1 − P 2 γw
-PP dao đai đốt cồn: γ w = ( g / cm3) ; δ = (g/cm3)
V 1+ W
-PP dùng phao Covalep: Dựa vào sức đẩy của nước để xác định trọng lượng. Nghiền nhỏ
đất cho vào phao rồi cho vào bình dựa vào số ngấn chìm đọc số vạch ta xác định đc dung
trọng khô( có 3 loại đất tương ứng với 3 thang đọc khác nhau Cát, sét và đất đen).
γ w −δ
W= .100%
δ
-PP rót cát :
-PP dùng chất đồng vị phóng xạ:
PP đo phóng xạ trực tiếp : độ chặt của đất đc xác định trên cơ sở sự giảm yếu của chùm
tia γ phóng qua đất.
PP đo phóng xạ phân tán: Đc xác định theo sự ghi nhận các tia γ phân tán.
Câu 13. Nêu PP xác định độ chặt theo Kavaliep?
-PP dùng phao Covalep: Dựa vào sức đẩy của nước để xác định trọng lượng. Lấy mẫu
nguyên dạng đổ vào phao rồi thả phao chìm vào trong nước căn cứ vào số ngấn nước mà
phao chìm xuống ta đọc được dung trọng ẩm của mẫu đất γ w
Nghiền nhỏ đất cho vào phao rồi cho vào bình dựa vào số ngấn chìm đọc số vạch ta xác
định đc dung trọng khô( có 3 loại đất tương ứng với 3 thang đọc khác nhau Cát, sét và đất
đen).
γ w −δ
W= .100% .
δ
Câu 14. Nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường?
-Kiểm tra độ chặt, kiểm tra cường độ đất nền ( E), kiểm tra độ bằng phẳng. kiểm tra kích
thước nền đường(bề rộng,cao độ,dốc dọc,dốc taluy); đo CBR nếu cần
Câu 15.Dùng ống cống như thế nào ?
Cống bao gồm 2 loại : Cống địa hình và cống cấu tạo
-Cống địa hình được bố trí tại các vị trí cắt qua các dòng suối nhr hay cắt qua khe tụ thủy
mà khi mưa sẽ hình thành dòng chảy.
-Cống cấu tạo được bố trí chủ yếu để thoát nước trên mặt đường và trên mái taluy có lưu
lượng nhỏ, cống cấu tạo bố trí theo quy trình mà không cần tính toán.
- Cố gắng đi tuyến sao cho cắt vuông góc với dòng chảy.
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 4
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
- Vai nền đường phải cao mực nước dâng trước cống tối thiểu 0.5m với cống không
có áp và bán áp có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cao hơn 1m với cống có khẩu độ lớn hơn 2m.
- Đường có cấp hạng cao thì hướng cống và cầu nhỏ phụ thuộc hướng tuyến. Khi
vượt qua các dòng suối mà địa chất chắc và ổn định thì có thể chuyển vị trí cống lên lưng
chừng suối để giảm bớt chiều dài và dễ thi công.
- Phải đảm bảo chiều dày đất đắp trên cống tối thiểu là 0.5m hoặc phải đủ bố trí
chiều dày của lớp kết cấu mặt đường nếu chiều dày kết cấu lớn hơn 0.5m.
- Cống để thoát nước rãnh dọc gọi là cống cấu tạo. Cự ly cống cấu tạo không lớn
hơn 300 - 350m đối với rãnh hình thang, không > 250m đối với rãnh hình tam giác.
- Nên dùng cống tròn là BTCT vì rẻ và tiện cho thi công cơ giới. Cống vuông dùng
cho lưu lượng lớn hơn cao độ nền đắp hạn chế.
Câu 16.Nguyên lý sử dụng vật liệu làm mặt đường?
-Nguyên lý đá chèn đá :( đá có kích cỡ tương đối đồng đều) Nhờ vào tác dụng chèn móc ,
ma sát giữa các hòn đá để tạo nên cấu trúc tiế xúc có cường độ nhất định
+Ưu: rẻ, thi công đơn giản,dễ kiểm tra, khống chế.
+Nhược: Chịu lực ngang kém, tốn công lu, yêu cầu đá gốc phải có cường độ cao
-Nguyên lý lát xếp: Sử dụng vật liệu đúc sẵn hay gia công sẵn để xếp lại với nhau
+Ưu:đẹp, vật liệu cung ứng đầy đủ và kịp thời.
+Nhược : Phụ thuộc vào cường độ và độ bằng phẳng của vật liệu sẵn, thi công bằng thủ
công=> tốn kém.
-Nguyên lý cấp phối: hạt nhỏ chèn lấp vào lỗ rỗng các hạt to tạo nên 1 kết cấu đặc chắc,
đồng thời nhờ vào ma sát hình thành nên cường độ .
+Cấp phối liên tục : d1/d2 = d2/d3 = …. = ½
G1/g2 = g2/g3 = …….= 0,81.
+Cấp phối gián đoạn : hạt lớn lớn hơn 4-6 lần hạt nhỏ.
+Các loại vl theo nguyên lý cấp phối : CPĐD, BTN, BTXM, CPĐ, CPĐ D gia cố XM.
-Nguyên lý đất gia cố :Vật liệu đất đc làm nhỏ và trộn thêm một lượng chất vô cơ hoặc
hữu cơ nhằm thay đổi một cách cơ bản cấu trúc và tính chất cơ lý của đất theo hướng có
lợi .
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 5
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
Câu 176.Nguyên lý đắp nền đường bằng đất?
-Nếu chỉ dùng 1 loại đất thì về nguyên tắc đắp đấ theo từng lớp từ dưới lên trên. Trước
khi đắp lớp trên phải đầm nén lớp dưới đến độ chặt yêu cầu.
-Nếu dùng nhiều loại đất để đắp phải tuân thủ theo nguyên tắc sau :
+Không dùng loại đất khó thoát nước bao kín đất dễ thoát nước.
+Các loại đất khác nhau nên đắp thành từng lớp khác nhau
+Nếu lớp thoát nước tốt ở trên lớp khó thoát nước thì bề mặt lớp KTN làm dốc 2-
3%.Nếu ngược lại thì bề mạt lớp TNT có thể làm bằng phẳng.
+Đất đắp ở cống phải đều 2 bên để tránh xê dịch cống, chiều dày tối thiểu trên đỉnh cống
là 0,5m. Tốt nhất nên dùng loại khó thoát nước. Nếu đắp bằng đá phải loại các viên đá có
d>15cm ra khỏi khu vực cống mỗi bên 1,5D ( D là đường kính cống ).
+Trong 1 lớp nếu có 2 loại đất thì bề mặt tiếp xúc phải được đánh vát.
+Sau mố cầu dùng đất TNT để đắp .
+Khi thi công nền đường nâng cấp cải tạo tốt nhất dùng loại đất giống đất nền đường cũ
để đắp hoặc dùng đất TNT để đắp. bề mặt tiếp xúc nên đánh cấp.
Câu 17. Cách chọn lu đầm nén mặt đường?
-Trong quá trình lu lèn thì giữa các hạt hình thành cường độ chống lại sự biến dạng,
cường độ đó tăng dần theo thời gian và được gọi là sức cản đầm nén. Vì vậy khi lu cần
chọn lu nhẹ trước, lu nặng sau
……..
Câu 18.Xác định chiều dày lớp mặt đường?
-Trong thiết kế chiều dày lớp mặt đường đc xác định thông qua việc chọn và kiểm toán
-Trong thi công: chiều dày lớp mặt đường đc xác định thông qua thể tích vật liệu rải, hệ
số rời rạc của vật liệu rải và diện tích của lớp vật liệu cần xác định chiều dày .
-Trong nghiệm thu : Người ta khoan mẫu và kiểm tra chiều dày các lớp.
Câu 19.Tại sao quy định chiều dày lớn nhất, nhỏ nhất của lớp kết cấu mặt đường?
ĐÓ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt vµ ®¶m b¶o thi c«ng thuËn lîi, bÒ dµy c¸c líp kÕt cÊu
thiÕt kÕ kh«ng ®−îc nhá h¬n bÒ dµy tèi thiÓu, ®ång thêi thÝch hîp víi viÖc ph©n chia líp
sao cho kh«ng v−ît qu¸ bÒ dµy lín nhÊt ®Çm nÐn cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng ph¶i chia thµnh
nhiÒu líp ®Ó thi c«ng.
Câu 20.Nghiệm thu mặt đường đá dăm?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 6
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-Kích thước : đào hố kiểm tra ở tim đơpngf cà 2 bên mép lùi vào 0,6m để kiểm tra các
nội dung :
Bề rộng ± 10cm; chiều dày ± 10% và không quá 2cm; cao độ; dốc dọc; dốc taluy; độ
bằng phẳng
-Cường độ: + Đo E ( đo bằng tấm ép tĩnh)
+ CBR ( nếu cần )
Câu 21+22. Yêu cầu vật liệu,trình tự thi công mặt đường cấp phối?
1/Cấp phối đá dăm:
*Yêu cầu vật liệu :
-Thành phần hạt đảm bảo yêu cầu ( nằm trong cu khoai tiêu chuẩn). Chỉ số LA ≤ 40
(CPĐD I) và
LA ≤ 30 ( CPĐD II)
-Chỉ số dẻo ( chỉ dùng cho cpđd loại II : IP ≤ 6%
-Chỉ số CBR ≥ 80 %( cũ) và ≥ 100% ( mới ).
-Modun đàn hồi E ≥ 250 Mpa ( II) và ≥ 320 Mpa (I)
-Hàm lượng hạt dẹt ko quá 5% theo khối lượng.
*Trình tự thi công :
-Chuẩn bị lòng đường
-Vận chuyển vật liệu : Chú ý không để phân tầng(chiều cao đổ VL ko quá 0,5m)
-San rải vl :CP loại I bắt buộc phải dùng máy rải, CP loại II có thể dùng máy san .
-Đầm nén: đầm 2 gđ( lu sơ bộ, lu chặt) đối với lớp móng; và đầm 3 gđ( thêm hoàn thiện )
đvới lớp mặt hoặc móng trên.
-Bảo dưỡng: Tưới nhựa và té cát. Nếu là CPĐD gia cố xm thì 7 ngày mới đc thi công tiếp
và 14 ngày mới cho xe bắt đầu chạy chậm đc.
2/Cấp phối tự nhiên:
*Yêu cầu vật liệu :
-Thành phần hạt nằm trong phạm vi cho phép
-Chỉ số dẻo và giới hạn chảy để khống chế thành phần hạt sét
-Chỉ số LA đánh giá độ mài mòn của VL.
*Trình tự thi công: giống CPĐD.
3/Cấp phối đá dăm gia cố XM:
*Yêu cầu vật liệu :
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 7
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-CPĐD giống như ở trên
-Xi măng: +XM pooc lăng mác 30- 40 Mpa
+Thời gian ninh kết tối thiểu 2h.
-Nước : nước sạch, ko lẫn hữu cơ, dầu mỡ
*Trình tự thi công:
-Chuẩn bị lòng đường.
-Vận chuyển vl:dùng ô tô tự đổ có dụng cụ che( bạt)
-San rải: dùng máy rải để rải, chỉ đc rải khi đã lắp dựng ván khuôn, lớp phía dưới lớp
CPĐD gia cố XM phải đc tưới đẫm nc.
-Đầm nén : Đầm nén CPĐD gcxm ở độ ẩm tốt nhất; hh rải ra ko được để quá 30p rồi mới
lu; có thể bỏ qua gđ lu sơ bộ mà tiến hành lu chặt luôn; kết thúc lu khi XM bắt đầu ninh
kết.
-Bảo dưỡng : Sau tối đa 4h kể từ lúc lu xong phải phủ kín bề mặt CPĐD gcxm để bảo
dưỡng( tưới nhựa hoặc phủ cát dày 5cm); Sau ít nhất 7 ngày mới đc thi công lớp tiếp
theo; Sau tối thiểu 14 ngày mới đc thông xe với V<= 30km/h cho đến 28 ngày.
Câu 23. Các giai đoạn lu lèn mặt đường đá dăm?
*Đá dăm tiêu chuẩn : Lu sơ bộ( lu 5-6T, V = 1.5km/h, 10-15% công lu) => Lu chặt(lu
bánh thép 8 -10T, V = 2-3km/h,65-75% công lu) => Lu hoàn thiện(lu 8-12T, V =
3km/h,10-15% công lu) ( chỉ đùng khi làm lớp móng trên hoặc lớp mặt)
*CPĐD : Lu sơ bộ(lu tĩnh 6-8T, V = 2-3km/h, lu 3-4 lượt/điểm) => Lu chặt(Lu rung 6-
8T,6-8 lượt/điểm,V=2-4km/h, sau đó lu lốp 10-16T,10-12 lượt/điểm,V =2-4km/h) => Lu
hoàn thiện (Lu bánh thép 6-10T,lu 3-4 lượt/điểm,V=3-6km/h, chỉ đùng khi làm lớp móng
trên hoặc lớp mặt)
Câu 24. So sánh 3 loại thấm nhập nhựa (sâu,nông, bán thấm nhập)?
-Mặt đường thấm nhập nhựa nông: lớp mặt dày 4-5cm và tưới thấm hết chiều dày lớp mặt
đường
-Mặt đường thấm nhập nhựa sâu: mặt đường dày 6-8cm và tưới thấm hết chiều dày lớp
mặt đường.
-Bán thấm nhập nhựa: Lớp mặt dày 8-15cm, chỉ tưới nhựa thấm 4-8cm.
Câu 25. Căn cứ chọn tốc độ thi công dây chuyền mặt đường BT nhựa nóng?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 8
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-Vận tốc lớp móng được xác định thông qua tính toán vận tốc dây chuyền, để đảm bảo
tiến độ vận tốc thi công thường được lấy lớn hơn giá trị tính toán và phù hợp với tình
hình thực tế. Vận tốc lớp mặt >= vận tốc lớp móng.
Câu 26. Cấu tạo mặt đường BTXM?
Gồm 3 lớp:lớp móng,lớp tạo phẳng,lớp mặt
Câu 27. Nguyên tắc chung chọn cấu tạo mặt đường?
1/Về mặt kỹ thuật:
-Căn cứ vào cấp đường tính toán đc( thời gian tk, số trục xe tích lũy,..)
-Do ứng suất tải trọng giảm dần theo chiều sau nên để phù hợp với sơ đồ chịu lực thì
KCAD nên làm bằng nhiều lớp VL và có cường độ giảm dần theo chiều sâu.
-Lớp trên chịu lực thẳng đứng cũng như lực ngang lớn, đồng thời cũng là lớp chịu sự tác
dụng trực tiếp của các tác nhân khác như khí hậu nên thường làm bằng vl có cường độ
cao và có chất dính kết.
-Chọn KCAD sao cho công nghệ thi công là đơn giản nhất.
-Đảm bảo các đk bằng phẳng,êm thuận,thoát nước…
-KCAD phù hợp với đk làm việc thực tế tại vị trí đường đi qua( khí hậu, chế độ thủy
nhiệt..)
2/Về kinh tế :
-VL lớp trên đắt tiền nên thường thiết kế với chiều dày nhỏ(tối thiểu)
-VL các lớp dưới cố gắng tận dụng vật liệu địa phương( CPĐD đồi)
Câu 28. Xác định độ chặt mặt đường cấp phối?
Kiểm tra bằng pp rót cát.
Câu 29. Nêu nội dung và giải thích các chi phí khác trong toán XDCB?
Trả lời:
Bao gồm: -Chi phí làm lán trại ( chỗ ăn ở cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi
công tuyến)
-Chi phí ks lập DA
-Chi phí lập DA
-Chi phí khởi công
-Chi ban QLDA khác
-Chi phí lập hồ sơ hoàn công
-Mua bảo hiểm CT
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 9
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-Chi phí thẩm tra
Câu 30. Cách xác định E0 đưa vào thiết kế?
1/PP nén mẫu nở hông tự do:
-Mẫu tn hìn trụ dxh = 5x5cm đc lấy nguyên dạng từ nền đường vưa thi công xong hoặc
tại nền đường cũ(đv đường nâng cấp cải tạo) tương ứng với trạng thái bất lợi nhất vè độ
ẩm( lấy mẫu bằng dao đai).
-Cũng có thể chế bị mẫu ở trong phog với độ chặt bằng độ chặt thực tế khi nền đường
làm việc và có độ ẩm tương ứng độ ẩm bất lợi.
-Nén với bàn nén 5cm,nén tĩnh.
-Tăng tải 1 cấp cho đến 2-2,5daN/cm2 và chờ cho bd của mẫu coi như dừng, đọc trị số
trên đồng hồ đo bd L1, dỡ tải hoàn toàn và theo dõi sự phục hồi bd,khi phục hồi coi như
dừng đọc đc L2.
P.H
Eđh = (daN/cm2), λ = L1-L2, cm
λ
Thí nghiệm với 3 mẫu rồi lấy giá trị TB, để đưa vào tính toán Eo = Kn.Eđh, Kn là hệ số
chuyển đổi
2/PP hạn chế nở hông:
Đúc mẫu trong cối CBR, độ chặt tương ứng độ chặt đất ngoài hiện trường.
Gia tải 4-5 cấp đến 2-2,5daN/cm2. Xác định bd tại áp lực lớn nhất (2-2,5daN/cm2) ta đc
λ = L1-L2
π P.D (1 − µ 2 )
Eđh = . , hs pooat xông = 0,35.
4 λ
3/PP xác định Eđh ngoài hiện trường:
Câu 31. Tại sao phải mở rộng bụng đường cong. Cách bố trí mở rộng?
*Khi xe chạy trên đường cong mỗi bánh xe chuyển động theo một quĩ đạo riêng: trục sau
cố định luôn luôn hướng tâm còn bánh trước hợp với trục sau một góc, nên xe yêu cầu
một chiều rộng lớn hơn trên đương thẳng. Vì vậy để đảm bảo trên đường cong tương
đương như trên đường thẳng ở các đường cong có bán kính nhỏ ([ 250 m theo TCVN
4054 - 05) sẽ phải mở rộng thêm phần xe chạy.
*Cách bố trí:
-Bố trí mở rộng trên suốt chiều dài đường cong tròn.
-Bố trí ở lưng đường cong(TH khó khăn cho phép bố trí ở bụng)
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 10
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-Bố trí đoạn nối mở rộng trùng với đoạn chuyển tiếp của đường cong, nếu ko có đc
chuyển tiếp thì bố trí 1 nửa trên đt, một nửa trên đường cong.
Câu 32. Nguyên tắc chung thiết kế trắc dọc đường?
-Dùng các độ dốc bé và ít thay đổi độ dốc( 0,5% <= id <= 5% )
-Độ dốc trong nền đào không nhỏ hơn 0.5%. Vai đường cao hơn mực nước ngập thường
xuyên 0.5m
-Khối lượng đào đắp ít và xấp sỉ bằng nhau.
-Phối hợp chặt chẽ giữa bình đồ, trắc dọc, trắc ngang để quyết định cao độ đường đỏ.
-Phải đảm bảo cao độ của các điểm khống chế trên tuyết gồm:
+Điểm đầu,điểm cuối.
+Điểm giao cắt với đường sắt, đường ô tô cấp cao hơn
+Các vị trí công trình thoát nước.
Câu 33. Biện pháp xử lý khi thiết kế thi công nền đắp cao?
-Khi in < 20% : rẫy cỏ và đào bỏ lớp hữu cơ sau đó đắp đất lên
-Khi 20% <= in <= 50% thì đánh cấp để đảm bảo cho nền đất ổn định.
-Khi in >= 50% : xây tường chắn.
Câu 34. Các pp xác định độ nhám của mặt đường?
Độ nhám có độ nhám vĩ mô( đc hình thành bởi thế nằm của các viên đá và kích cỡ,hình
dạng của chúng) và độ nhám vi mô( là độ nhám bề mặt của từng hạt cốt liệu)
1/Nhóm các PP đánh giá cấu trúc mặt đường:
-PP rắc cát : dùng cát khô sạch, dùng bàn xoa xoa cát thành dạng hình tròn sao cho cát
lấp đầy các lỗ rỗng của mặt đường đến ngang với đá, đo đường kính vòng tròn, ta tính đc
chiều sâu TB cát H(mm)
-PP dùng thiết bị đo cấu trúc bề mặt MTM: dùng ánh sáng
2/Nhóm các PP xác định hệ số sức cản ma sát của mặt đường:
-PP đo cự ly hãm xe:
-PP hãm bánh xe rơ mooc kéo theo
-PP dùng rơ mooc kéo theo có bánh chuyển động lệch
-PP dùng con lắc Anh.
3/Đánh giá qua chỉ số kháng trượt quốc tế IFI
Câu 35. Nội dung KS địa chất trong thiết kế kỹ thuật?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 11
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
1/Chuẩn bị KS : Nghiên cứu các VB đã phê duyệt, Hệ thống hóa các tài liệu gđ trước,
Nghiên cứu các vấn đề còn tồn tại ở gđ trước, lập kế hoạch KS.
2/KS nền đường:
*Nền đường thông thường:
-P.vi đo vẽ:trên dải băng rộng 100 m
-Thăm dò bằng các lỗ khoan,thông thường 1km bố trí 2 lỗ khoan xen kẽ vào các lỗ khoan
ở gđ trước, chiều sâu 5-7m
*Nền đường đặc biệt:
-Sau khi khoanh vùng,cần t.hành đtra:thăm dò bằng các lỗ khoan cách nhau 50-100m
trên tim tuyến(t.hợp đặc biệt có thể ngắn hơn). Cứ 200m t.hành 1 m/c ĐCCT trên đó có 3
lỗ khoan.Độ sâu lỗ khoan phải sâu hết lớp đất yếu. Khi có đk có thể t.hành TN cắt cánh
h.trường
-Việc lấy mẫu và TN các chỉ tiêu cơ lí của đất yếu phải thận trọng BV tính nguyên dạng
của mẫu & chọn sđ TN cắt cho phù hợp
*Nền đường ngập nước & đường qua bãi sông
-T.hành như nền đường đắp thông thường nhưng chú ý các vđ sau:
XĐ độ bền vững của đất nền
XĐ các yếu tố TV có a/hưởng đến độ ổn định cảu mái dốc
Tìm kiếm các đất đắp có CL t.hợp khi ngâm nước,cũng như các giải pháp kè,CT phòng
hộ
*Nền đường đào sâu:
-Nền đào sâu là nền khi t/công mái dốc có chiêu cao hơn 12 m đã đc chỉ ra trong gđ
DAKT
MĐKS:phát hiện xem phải t/công trong tầng đất đá có độ ổn định ntn?
Các ND cần sáng tỏ:
• Đ.với vùng đá cứng,ổn định: XĐ chiều dày tầng phủ,độ ổn định của tầng phủ,đ2
đ/chất,t/văn
• Đ/với vùng đá cứng & nửa cứng nứt nẻ,vỡ vụn: XĐ thế nằm của đá,mđ nứt nẻ &
hướng nứt nẻ…
• Đ/với những đoạn đất sét ko ổn định: xem xét các đk địa mạo,ĐC,TV,tính ổn định
nước và đặc biệt là tính trương nở
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 12
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-C.tác thăm dò đc t.hành đặc biệt với các lỗ khoan cách nhau từ 50-100 m. Cách 100 m
bố trí 1 m/cắt ĐCCT với 3 lỗ khoan. C.sâu lỗ khoan tùy thuộc vào bề dày tầng phủ. Ko
cần thiết phải khoan tới cao độ đường đỏ
*Nền đường đắp cao
-Nền đắp cao là nền có chiều cao đắp trên 12 m
-C.tác đo vẽ ĐCCT như với nền đường thông thường,việc thăm dò các lỗ khoan trên tim
tuyến với cự li 50-100 m
MĐ chủ yếu của c.tác khoan là phát hiện tầng đất yếu
*Đoạn đường dự kiến XD tường chắn & tường phòng hộ
-MĐ:
• XĐ k/năng chịu tải của nền TN
• XĐ c/sâu đá gốc & độ sâu đặt móng công trình
-Việc thăm dò đc t.hành bằng những lỗ khoan trên tim công trình dụ kiến & trên các
MCN ĐCCT. Cự li giữa các lỗ khoan từ 10-15m trên tim CT. Trên MCN,cự ly lỗ khoan
từ 5-10m. Độ sâu lỗ khoan phải tới đá gốc hoặc vào tần chịu lực 5m
……
Câu 36. Căn cứ chọn cấp hạng đường?
-chức năng, ý nghĩa
-địa hình
-lưu lượng xe thiết kế( là số xe con quy đổi từ các loại xe khác)
-tốc độ tính toán
Câu 37. Đặc điểm của tuyến qua vùng dân cư?
-Đ.bảo GT t.lợi & nhanh nhất giữa các KV dân cư
-Phải có MCN đủ rộng để b.trí h.thống KT(điện,thông tin,cấp thoát nước…)
-Phải phối hợp hài hòa với các CT k.trúc xung quanh
Câu 38. Nguyên tắc chung định tuyến qua đèo?
Phải đặt 1 đỉnh của đường cong đứng lồi trên đỉnh đèo
Câu 39. Thế nào là tần suất thiết kế thủy văn, quy định trong cầu, cống, nền?
Tần suất thiết kế thủy văn P% là chỉ trong thời gian 100/P năm sẽ có 1 hiện tượng thủy
văn( mưa, lũ) đạt mức nước như thiết kế.
Câu 40. Cách xác định lưu lượng?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 13
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
Áp dụng quy trình 22TCN 220-95 để xác định lưu lượng dòng chảy thông qua diện tích
lưu vực và lượng mưa.
Câu 41. Các PP khảo sát thủy văn?
1/ Điều tra tại các trạm khí tượng thủy văn
2/Hỏi những người cao tuổi còn độ minh mẫn
ND điều tra: Mực nước cao nhất, thời gian xuất hiện, nguyên nhân xuất hiện, điều tra
mực nước thường xuyên.
Câu 42. Các điểm khống chế khi thiết kế đường đỏ?
1/Điểm khống chế bắt buộc: +điểm đầu, điểm cuối tuyến
+Điểm giao cắt với đường sắt, đường ô tô cấp cao hơn
+Cao độ khu dân cư, đô thị
+Điểm vượt đèo yên ngựa (!!!!)
2/Điểm khống chế giới hạn:
Cao độ đường đỏ phải đảm bảo giới hạn nhất định:
+Vùng ngập nước
+Vị trí đặt các công trình thoát nước
Câu 43. Các PP nâng siêu cao, ưu nhược điểm?
Có 3 PP:
-Quay quanh tim đường:
+Ưu: cao độ tim đường giữ nguyên
+Nhược: Giảm cao độ vai đường, khó khăn nơi có nc ngập, sử dụng nhiều cho
đường thành phố.
-Quay quanh mép lề xe chạy:
+Ưu: không phải đào bỏ vai đường
+Nhược: tạo độ dốc dọc( vì thay đổi cao độ tim tuyến)
-Quay quanh trục ảo: ít sử dụng trong đường có giải phân cách.
*** Khi sử dụng PP quay quanh mép cao độ đường đỏ lấy ở mép,khi vẽ trắc dọc phải xét
đến yếu tố thay đổi cao độ trên trắc dọc.
Câu 44. Trình tự thi công? Những chú ý khi thi công mặt đường BTN nóng?
*Trình tự thi công:
A,Chế tạo BTN:
+Nhựa đc đun lên 140o – 150oC
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 14
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
+Bột đá để nguội
+Đá, cát sấy nóng: 180 – 200oC
B,ĐK thi công: không mưa và nhiệt độ ngoài trời ko nhỏ hơn 5oC
C,Chuẩn bị lớp móng :
+Làm sạch và khô và bằng phẳng lớp móng
+Sửa chữa,vá ổ gà,bù vênh mặt đường cũ
+Tưới nhựa dính bám.
D,Vận chuyển:
-Xe vận chuyển phải có bạt che
-Dùng ô tô tự đổ để vận chuyển
-Trước khi đổ hh vào máy rải phải kt nhiệt độ bằng nhiệt kế.
E,San rải vật liệu:
-Chỉ đc rải bằng máy rải( trừ TH phạm vi thi công quá hẹp)
-Nên sd 2-3 máy rải hoạt động đồng thời trên 2-3 vệt rải, các máy rải cách nhau trước sau
15m
-Nếu dùng 1 máy rải thì nên rải theo PP so le, chiều dài mỗi đoạn rải 25-80m tùy thuộc
nhiệt độ lúc rải.
-Khe nối dọc giữa BTN lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất 20cm, khe nối ngang cách
nhau ít nhất 1m.
F, Lu lèn:
Sử dụng các tổ hợp lu: Bánh cứng + lu rung
Lu lốp + lu rung
Lu lốp + bánh cứng ( hay dùng)
*Những lưu ý khi thi công:
-Nhiệt độ thi công: chỉ thi công khi trời ko mưa, nhiệt độ ngoài trời ko nhỏ hơn 5oC;
-Chú ý thi công tốt mối nối ngang và mối nối dọc
-Đảm bảo dính bám giữa 2 lớp liền kề.
Câu 45. Các bước đo cao, dụng cụ đo cao, độ chính xác?
1/Đo cao tổng quát: Xác định cao độ các mốc trên tuyến đường. Đo 2 lần đi và về. sử
dụng pp đo cao từ giữa.
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 15
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
Sai số cho phép : fhđo ≤ fhcp. Trong đó : fhcp = ± 20 L(km) (mm) Đối với địa hình đồng
bằng
fhcp = ± 30 L(km) (mm) Đối với địa hình phức tạo
2/Đo cao chi tiết: Nhằm xác định cao độ các cọc trên tim tuyến.
PP đo: Ngắm tỏa ( số đọc sau, trước, tỏa)
Sai số cho phép: fhđo ≤ fhcp . Trong đó : fhcp = ± 50 L(km) (mm)
*Dụng cụ đo : Máy thủy bình, Mia nhôm.
Thực tế bây h ng ta có thể dùng máy kinh vĩ.
Câu 46. Các bước khảo sát thiết kế tuyến?
1/Các bước khảo sát:
-Công tác chuẩn bị trong phòng
-Công tác thị sát, đo đạc ngoài thực địa: thị sát, đo đạc(định đỉnh, đo góc, đo dài, đo
cao…)
-Công tác khảo sát: +Công trình trên tuyến
+Thủy văn dọc tuyến
+Khảo sát địa chất
+Khảo sát mỏ vật liệu
+Khảo sát môi trường
2/Công tác thiết kế:
-Từ các thông số đầu vào xác định chỉ tiêu kỹ thuật, cấp hạng của đường
-Thiết kế tuyến trên bình đồ
-Thiết kế trắc dọc: Các điểm khống chế, độ dốc, ….
-Thiết kế trắc ngang:
-Thiết kế KC mặt đường:
-Thiết kế các công trình phụ trợ, an toàn GT.
Câu 47. Các bước KSĐC công trình ?
1/Chuẩn bị khảo sát: ( chỉ có trong KSTKKT hoặc TKKT-TC)
2/Khảo sát địa chất nền đường: Nền đường thông thường. nền đất yếu, nền đường ngập
nước và đường qua bãi sông, nền đường đào sâu, nền đường đắp cao, đoạn dự kiến xây
tường chắn, tường phòng hộ
3/KSĐC cho cống : lấy mẫu theo quy định thông thường
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 16
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
4/KSĐC cho cầu nhỏ:Khoan lấy mẫu, tận dụng các lỗ khoan trong gđ trước
5/KSĐC cho cầu trung và cầu lớn
6/KS các mỏ vật liệu xây dựng.
Câu 48.Các bước thi công cống?
(giống câu 1 )
Câu 49. Trình tự thiết kế cống ?
-Dựa trên bình đồ xác định đường phân thủy
-Khoanh và tính diện tíh lưu vực
-Xác định lưu lượng Q
-Chọn loại cống( có áp hay ko áp) tròn hay chữ nhật
-Áp cống vào trắc ngang .
-Thiết kế chi tiết cấu tạo( tk gia cố cống, sân cống, cấu tạo cốt thép, móng cống..)
(Chú ý: đối với cống vòm,cống hộp thì ta phải xác định sơ bộ ròi chọn loại cống)
Sử dụng cống bản khi lưu lượng nước lớn và sử dụng cống tròn khi lưu lượng nước nhỏ.
Câu 50. Tại sao phải bố trí đường cong chuyển tiếp ?
Khi xe chạy trên đường thẳng thì bán kính quỹ đạo của xe là vô cùng nên lực ly tâm bằng
0.Khi xe chạy vào đường cong bán kính R thì lực ly tâm đột ngột thay đổi khác 0. Đường
cong chuyển tiếp có tác dụng làm cho bán kính quỹ đạo của xe thay đổi dần từ vô cùng
về R làm cho lực ly tâm tác dụng lên xe tăng 1 cách từ từ xe sẽ di chuyển êm thuận và an
toàn.
Câu 51. Mục đích, tác dụng của đường cong chuyển tiếp ( trùng câu 50)
Câu 52. Quy định bố trí nối tiếp trong đường cong chuyển tiếp?
- Khi Vtk ≥ 60 km/h ph¶i bè trÝ ®−êng cong chuyÓn tiÕp ®Ó nèi tõ ®−êng th¼ng vµo ®−êng
cong trßn vµ ng−îc l¹i.
-Bố trí đường cong chuyển tiếp phải đảm bảo:
+Vận tốc xe chạy trên đường thẳng và đường cong phải ko đổi
+Quỹ đạo đường cong chuyển tiếp phải trùng quỹ đạo xe chạy trên đường cong.
Câu 53. Tại sao phải triết giảm dốc trên đường cong?
Trên đường cong bằng có bk nhỏ,độ dốc thực tế sẽ tăng lên,bởi vì:
• Trong ĐC có b.trí siêu cao,tổng hình học của độ dốc scao & độ dốc dọc sẽ lớn hơn
độ dốc dự định ad
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 17
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
• Cùng khắc phục độ chênh cao độ nhưng chiều dài ở bụng ĐC ngắn hơn ở tim
đường nên độ dốc dọc ở mép trong sẽ lớn hơn độ dốc dọc tim đường
Câu 54. PP khảo sát trữ lượng mỏ vật liệu?
-PP Trung bình số học: Lấy bề dày trung bình của các lớp vật liệu đo đc ở các lỗ khoan
nhân với diện tích của nó.
-PP mặt cắt song song: Chia mỏ bằng các mặt cắt song song, ở mỗi mặt cắt có bố trí các
hố đào, khối lượng các bằng diện tích hữu ích ở mỗi mặt cắt nhân với khoảng cách giữa
chúng.
-PP đa giác: diện tích mỏ đc chia thành các tam giác có đỉnh là các lỗ khoan, thể tích mồi
khối mỏ tam giác đc xác định bằng diện tích của tam giác nhân với bề dày trung bình của
lớp hữu ích.
Câu 55. Cách đánh giá một cấp phối mang ra thi công?
-Đánh giá về mặt cấp phối( thành phần hạt)
-Đánh giá về các chỉ tiêu cơ lý ( LA, chỉ số chảy,dẻo, cường độ, ….)
-Đánh giá về độ sạch
……
Câu 56. Có mấy PP xác định tầm nhìn?
Có 4 PP xác định tầm nhìn:
-Xác định tầm nhìn theo sơ đồ 1(tầm nhìn 1 chiều): S1 = lpư + Sh + lo
-Xác định tầm nhìn theo sơ đồ 2 ( tầm nhìn 2 chiều): S2 = lpư1 + Sh1 +lpư2 + Sh2+ lo
V
-Xác định tầm nhìn theo sơ đồ 3(tầm nhìn tránh xe ngược chiều): S3 = + 4 a.r + l0 , m
1,8
-Xác định tầm nhìn theo sơ đồ 4(tầm nhìn vượt xe): TH bình thường S4 =6.V;Cưỡng bức
S4=4.V
Câu 57. Sử dụng tầm nhìn 2 chiều trong thiết kế?
Áp dụng cho các đường không có dải phân cách trung tâm và để tính toán bán kính
đường cong đường.(đường cong đứng).
Câu 58. Khi nào dùng phương pháp đường bao tia nhìn?
Câu 59. Các bước đo dài?
1/Đo dài tổng quát: cắm các cọc đỉnh của góc chuyển hướng tuyến, đo 2 lần đi và về
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 18
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
1
Sai số cho phép: ∆ L ≤ L ( đồng bằng)
1000
1
∆L≤ L ( miền núi )
500
∆ L: sai số 2 lần đo
2/Đo dài chi tiết: xác định khoảng cách giữa các cọc chi tiết trên tuyến: đo 1 lần
Sai số cho phép:
∆S 1

S TQ 500
Trong đó: ∆S = |STQ – SCT|
Câu 60. Hồ sơ cần lập trong bước thiết kế kỹ thuật?
*Tổng luận
*Đánh giá kinh tế-kỹ thuật
*Hồ sơ thiết kế nền đường
*Hồ sơ thiết kế mặt đường
*Hồ sơ công trình thoát nước
*Hồ sơ các công trình khác
*Lập tổng dự toán.
-Thuyết minh chung về công tác khảo sát tuyến
-Thuyết minh về khảo sát ĐCCT
-Thuyết minh về KS thủy văn
-Thuyết minh về các mỏ vật liệu xây dựng
-Bình đồ cao độ tuyến tỷ lệ 1/1000-1/2000
-Trắc dọc tuyến tỷ lệ 1/100-1/1000 hoặc 1/200-1/2000 cơ mặt cắt địa chất
-Trắc ngang tỷ lệ 1/200
-Bản đồ tổng hợp khu vực tụ nước.
-Bảng tính các lưu lượng, khẩu độ các công trình thoát nước nhỏ
-Thống kê cọc dấu
-Bình đồ duỗi thẳng các vị trí các mỏ vật liệu xây dựng
-Thống kê ruộng đất bị chiếm dụng
-Thống kê nhà cửa và các loại công trình phải di chuyển
-Thống kê khối lượng chặt cây, dẫy cỏ
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 19
ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG BỘ - K47 2011
-Thống kê mốc cao độ
-Thống kê các đường giao
-Thống kê các loại công trình thoát nước
-Thống kê các vị trí dự kiến làm nhà phục vụ khai thác.
Câu 61. Hồ sơ cần lập trong bước thiết kế bản vẽ thi công?
-Báo cáo thuyết minh tổng hợp
-Các bản vẽ thi công
-Phụ lục
Bổ sung và chi tiết hóa bước TKKT.
Câu 62. Hồ sơ cần lập trong bước lập dự án khả thi ?
Câu 63. Các biện pháp xử lý nền đất yếu?
-Xây dựng nền đắp theo giai đoạn
-Tăng chiều rộng nền đường, làm bệ phản áp
-Đào bỏ 1 phần đất yếu
-Giảm trọng lượng nền đắp: giảm chiều cao đắp, dùng vật liệu nhẹ để đắp
-Gia tải tạm thời: chỉ áp dụng khi chiều cao tới hạn cao hơn nhiều so với chiều cao thiết
kế.
-Làm lớp đệm cát
-Đắp đất trên bè
-Các biện pháp tăng tốc độ cố kết cho đất nền : cọc cát, bấc thấm, rãnh cát…
Câu 64. Khi nào không sử dụng được biện pháp cọc cát?
Khi có lớp than bùn dày hoặc có nước ngầm.
Câu 65. ĐK sử dụng cọc cát bấc thấm?
. Các g.pháp dùng PT thoát nước cố kết thẳng đứng thường chỉ ad khi tầng đất yếu dày(
bề dày tầng đất yếu vượt quá bề rộng đáy nền đắp) & nền đắp cao. Vì giá thành XD cao
nên thường ad khi các g.pháp khác ko thể b.đảm đc t/chuẩn về phần độ lún cố kết còn lại
∆S trong thời hạn thi công
Câu 66. Các chỉ tiêu so sánh phương án tuyến chỉ tiêu nào quan trọng nhất?
Chỉ tiêu về kỹ thuật kaf qua trọng nhất( đảm bảo qua các điểm khống chế 1 cách hợp lý,
có đc các thông số kỹ thuật phù hợp, hướng tuyến đẹp..)
Câu 67. Thế nào là chiều dài ảo?
Nguyễn Viết Cường-Hoàng Trọng Nghĩa-Nguyễn Văn Sơn Page 20