Can 15 y annual reports (1)

  • 26 trang
  • file .pdf
Signature Not Verified
Được ký bởi TRƯƠNG SỸ TOÀN
Ngày ký: 20.04.2016 20:12 1
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Hải Phòng, tháng 4/2016
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Giấy CNĐKDN số : 0200344752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
cấp ngày 05/3/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/3/2014
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ : Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Số điện thoại : 84.31.3 836 692
- Số fax : 84.31.3 836 155
- Website : http://www.canfoco.com.vn
- Mã cổ phiếu : CAN
Quá trình hình thành và phát triển:
- Thành lập: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nguyên là Công ty Đồ hộp Hạ Long - doanh
nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1957.
- Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 31/12/1998 của Thủ
tướng Chính phủ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200344752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hải Phòng cấp ngày 05/3/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/03/2014.
- Niêm yết: Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 08/GPPH ngày
03/10/2001 và giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán - Sở Giao dịch chứng khoán thành
phố Hồ Chí Minh. Cho đến ngày 01/6/2009 đã chuyển ra niêm yết tại Sàn giao dịch chứng
khoán - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 38/QĐ-SGDHCM ngày
19/5/2009. Ngày 08/6/2009, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng
khoán - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 216/QĐ-TTGDHN ngày
26/5/2009.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm gồm: Thịt hột, cá hộp, rau quả hộp; Xúc
xích tiệt trùng và xúc xích đông lạnh; Chả giò và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh.
- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam và Châu Âu
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
3.1 Mô hình quản trị: Công ty mẹ, Công ty con
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3
3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT
BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG: PHÒNG: PHÒNG: PHÒNG: PHÒNG: PHÒNG: PHÒNG: PHÒNG: CHI CHI CHI TRƯỜNG CTY:
TỔ KẾ QUẢN MKT & KẾ KỸ QUẢN SẢN NHÁNH: NHÁNH: NHÁNH: MẦM TNHH
CHỨC - TOÁN - LÝ BÁN HOẠCH - THUẬT - LÝ CÔNG XUẤT HÀ NỘI ĐÀ HCM NON HẠ MTV
HÀNH TÀI CHẤT HÀNG CUNG BẢO TRÌ NGHỆ NẴNG LONG ĐHHL
CHÍNH CHÍNH LƯỢNG ỨNG ĐÀ
NẴNG
3.3 Công ty con : Công ty có 01 Công ty con hoạt động độc lập là:
- Tên giao dịch : Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng
- Địa chỉ : Lô C3-4, C3-5 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang,
Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
- Lĩnh vực SXKD : Sản xuất, chế biến hải sản, đồ hộp và thực phẩm khác.
- Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu vốn đăng ký: 100%.
4. Định hướng phát triển:
4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Năm 2016, Ha Long Canfoco với mục tiêu là trở thành một trong những doanh nghiệp thực
phẩm hàng đầu tại Việt Nam đặt kế hoạch tăng trưởng bền vững bằng xây dựng uy tín thương
hiệu thực phẩm an toàn, phát triển nghiên cứu sản phẩm mới, đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến,
đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường theo chiều sâu đồng thời đẩy mạnh xúc tiến tiếp thị
xuất khẩu sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế
Với quyết tâm đạt được những mục tiêu đề ra trong 3 năm tới, Ha Long Canfoco sẽ:
- Có nhiều sáng kiến trong việc phát triển các sản phẩm mới song song với việc nâng cao
chất lượng sản phẩm hiện tại;
- Tăng hiệu quả, giảm chi phí sản xuất nhằm cung cấp các sản phẩm cạnh tranh phù hợp với
thu nhập của người tiêu dùng;
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
4
- Xây dựng hệ thống bán hàng vững mạnh bằng việc cung cấp các dịch vụ tận tâm, chu đáo
và hiệu quả trên mọi phương diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình với các
nhà phân phối, người bán lẻ.
- Tiếp tục cấu trúc hệ thống tổ chức hoạt động của công ty nhằm hoạt động hiệu quả với chế
độ lương thưởng cùng các quyền lợi khác hấp dẫn cho cán bộ, công nhân viên công ty
4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Hạ Long Canfoco đã đề ra tầm nhìn chiến lược của mình trở thành nhà sản xuất thực phẩm hàng
đầu tại Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Ha Long Canfoco đã đặt ra chiến lược gồm 3
giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1 - Tiêp tục tái cấu trúc mô hình sản xuất kinh doanh và ổn định hoạt động
sản xuất kinh doanh hiện tại, tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý ERP mới:
Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ Marketing và bán hàng nhằm mở rộng thị phần và
tiếp tục xây dựng vững chắc các kênh phân phối. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và
nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới. Triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP) mới
để đáp ứng các yêu cầu trong cả sản xuất, kinh doanh và tài chính.
- Giai đoạn 2 – Phát triển thị trường và mở rộng hệ thống phân phối:
Ha Long Canfoco tiếp tục phát triển thông qua việc đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu,
khẩu vị của người tiêu dung khắp mọi vùng miền Việt Nam, tăng cường đội ngũ bán hàng
từ các siêu thị đến các chợ truyền thống. Ha Long Canfoco tiếp tục chú trọng công tác xuất
khẩu và đầu tư nâng cấp các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- Giai đoạn 3 - Tăng trưởng và mở rộng:
Khai phá mở rộng quy mô phát triển các phân khúc sản phẩm đóng hộp, xúc xích, đồ
nguội, nhất là các sản phẩm có mức đóng góp lợi nhuận cao. Tiếp tục nghiên cứu khả khi
việc xây dựng nhà máy ở miền Nam.
4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững:
- Từng bước đầu tư thay thế công nghệ, máy móc cũ bằng công nghệ và máy móc thiết bị
sản xuất mới từ các nước có nền công nghiệp phát triển như: Mỹ, Chấu Âu nhằm tăng năng
suất, hiệu quả, giảm tiêu hao năng lượng, bảo vệ mội trường.
- Tiếp tục nâng cấp các hệ thống quản lý chất lượng: ISO, HACCP, IFS…phần mềm quản lý
doanh nghiệp mới như Sale-up ERP.
- Tăng cường đào tạo, huấn luyện cho CBCNV cập nhật với các tiểu chuẩn, quy trình, công
nghệ mới, kỹ năng quản lý hiện đại để phát triển nguồn nhân lực công ty.
5. Các rủi ro:
Ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản trong nước cũng đang gặp nhiều
khó khăn do dịch bệnh, thiên tai: hạn hán, gió bão, ngập lụt….chưa có sự gắn kết chắt chẽ giữa
nông dân, ngư dân và nhà máy sản xuất dẫn đến nguồn cung nguyên liệu trong nước bấp bênh và
giá cả không ổn định.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5
Nguyên liệu đầu vào sản xuất chế biến thực phẩm trên thi trường còn tồn tại nhiều vấn đề về an
toàn vệ sinh thực phẩm đòi hỏi công ty luộn phải tập trung tăng cường kiểm soát gắt gao để đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến người tiêu dùng.
Nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất
độc hại, nguyên liệu hết date không được phép sử dụng…..đe dọa sức khỏe người tiêu dùng gây
mất uy tín và ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm.
Giá đồng Việt Nam cao so với đô-la Mỹ làm cho giá sản phẩm xuất khẩu của công ty cao khó
cạnh trên trên thị trường thế giới khi nhiều tiền tệ các nước lớn đồng loạt được thả nổi, bị phá giá
so với đô-la Mỹ từ 10 – 50% như: Euro, Yên Nhật, Nhân Dân Tệ Trung Quốc, Won Hàn Quốc,
Rúp Nga, Bath Thái Lan, Rupi Indonesia, Peso Philippin….
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
1.1 Tình hình chung:
Nhìn chung thì kinh tế thế giới 2015 tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, nhiều yếu tố thiếu
chắc chắn và tiềm ẩn nhiều bất ổn đã phần nào ảnh hưởng đến kinh tế trong Việt Nam. Mặc dù
gặp phải nhiều khó khăn thách thức, tập thể CB-CNV Hạ Long Canfoco đã nỗ lực sáng tạo đổi
mới, tích cực hành động không mệt mỏi thực hiện hoàn thành các chiến lược, chỉ tiêu năm 2015
do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra.
1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
Thực % so
% so với
Kế hoạch hiện với
Chỉ tiêu ĐVT năm
năm 2015 năm KH
2014
2015 2015
I. Doanh thu Triệu đồng 420.000 439.460 105,48 104,63
- Doanh thu hàng Công ty Triệu đồng 360.000 339.014 103,76 94,17
- Doanh thu hàng xuất khẩu Triệu đồng 58.000 98.940 111,18 170,59
- Doanh thu khác Triệu đồng 2.000 1.506 162,28 75,30
II. Lợi nhuận
- Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 18.000 18.445 80,16 102,47
- Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 13.686 13.722 77,72 100,26
III. Tỉ suất lợi nhuận/VĐL
- Lợi nhuận trước thuế/VĐL % 36 36,89 80,16 102,47
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL % 27,37 27,44 77,72 100,26
IV. Cổ tức 15% 15%
b. Doanh thu Công ty năm 2015:
Năm 2015, Công ty đã đạt được doanh thu 439 tỷ đồng, cao hơn mức doanh số 416 tỷ đồng trong
năm 2014. Kết quả này tương ứng với 104,63% so với kế hoạch năm 2015 và bằng 105,48% so
với doanh thu năm 2014.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6
Nguyên nhân:
- Năm 2015 Công ty đã xây dựng nhiều chính sách để tăng doanh số, mở rộng thị phần như
như đưa ra các mức chiết khấu, các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhắm kích thích nhu
cầu của người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh, tìm kiếm phát các địa bàn, mở rộng thị phần ngành hàng Công ty sản xuất, mở
rộng thị trường xuất khẩu nên doanh thu hàng xuất khẩu trong năm Công ty tăng 11,18% so
với cùng kỳ năm trước và đạt 170,59% so với kế hoạch đề ra.
- Công ty tích cực đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới như xúc xích tươi Halo,
đóng góp đáng kể vào phần tăng trưởng doanh thu của năm 2015.
c. Lợi nhuận Công ty năm 2015:
d. Khả năng sinh lời:
Trong năm 2015, Công ty đã đạt 102,47% lợi nhuận trước thuế và 100,26% lợi nhuận sau thuế so
với kế hoạch.
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ năm 2015 là 36,89%.
 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2015 là 27,44%.
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) năm 2015 là 7,88%.
2. Tổ chức và nhân sự:
2.1 Danh sách Ban điều hành:
a. Tổng Giám Đốc:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
- Sinh ngày: 11/03/1972
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Northumbria, Anh
Quốc.
- Số cổ phần sở hữu: 85.500
- Quá trình công tác: Ông Bình được bầu vào HĐQT Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
nhiệm kỳ năm 2011- 2016 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo Công ty như Phó Tổng
Giám Đốc, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng. Từ ngày
01/07/2014 đến nay Ông Bình đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty.
b. Phó Tổng Giám Đốc:
- Họ và tên: Phạm Thị Thu Nga
- Sinh ngày: 19/12/1965; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán; Bà Nga có đã có chứng chỉ
đào tạo quản trị Công ty của trường Đại học kinh tế quốc dân cấp năm 2009.
- Số cổ phần sở hữu: 2.000
- Quá trình công tác: Bà Nga gia nhập Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long năm 1987 và đã
đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như nhân viên kế toán, Phó Phòng Kế toán - Tài chính,
Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty, Kế toán trưởng. Từ
10/03/2015 đến nay, Ba Nga đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7
c. Kế toán trưởng:
- Họ và tên: Vũ Thị Thảo
- Sinh ngày: 10/03/1982; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán; Bà Thảo đã có
chứng chỉ đào tạo Kế toan trưởng do trường Đại học kinh tế quốc dân cấp năm 2008.
- Quá trình công tác: Trước khi gia nhập Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Bà Thảo công
tác tại ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Hải Phòng đảm nhiệm các chức vụ: Nhân viên
kế toán, kiểm soát kế toán. Từ khi gia nhập Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Bà Thảo
kinh qua các vị trí Trợ lý Tổng Giám Đốc về tài chính, quyền Trưởng phòng Kế hoạch -
Cung ứng. Từ 30/09/2015 đến nay bà Thảo đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty.
2.1 Những thay đổi trong Ban điều hành:
- Bà Lê Thị Xuân Mai được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho Ông Nguyễn Hồng Nam từ
ngày 16/09/2015.
- Bà Vũ Thị Thảo được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho Bà Lê Thị Xuân Mai từ ngày
30/09/2015.
2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
- Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2015 là 829 người, trong đó nam là 269
người, nữ là 560 người.
- Trong năm, Công ty đã xây dựng, đăng ký và đưa vào áp dụng Hệ thống thang lương, bảng
lương mới theo Nghị Định số 49/2013/NĐ-CP theo đó lương của CBCNV Công ty tăng
khoảng 10% - 30%.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:
3.1 Các khoản đầu tư lớn:
- Trong năm 2015 Công ty mẹ đã thực hiện kế hoạch đầu tư cho các danh mục như sau:
Đơn vị tính: VNĐ
Stt Tên hạng mục Đơn vị sử dụng Thành tiền
1 Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP Toàn công ty 450.000.000
2 Máy massage thịt Bộ phận xưởng 1.196.000.000
3 Máy đóng màng gói xúc xích Bộ phận xưởng 550.000.000
4 Máy xay thịt Bộ phận xưởng 263.928.834
5 Máy nhồi xúc xích tươi Bộ phận xưởng 1.067.000.000
6 Buồng xông khói xúc xích UKM2001E Bộ phận xưởng 1.212.500.000
7 Thiết bị sản xuất cá sốt cà Bộ phận xưởng 524.000.000
8 Máy nhồi xúc xích tiệt trùng ZAP2008 Bộ phận xưởng 1.605.375.000
9 Máy xay băm thịt Đức Bộ phận xưởng 507.721.743
10 Nồi tiệt trùng 1200*360 Bộ phận xưởng 1.636.255.000
11 Máy móc thiết bị khác Bộ phận xưởng 726.855.000
12 Tổng 9.739.635.577
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
8
3.2 Công ty con:
Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng: Doanh thu năm 2015 đạt 139,149 tỉ đồng tăng
18,32% so với năm 2014, trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu đạt 98,94 tỉ đổng, tăng gần 10 tỷ
so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,528 tỉ đồng.
4. Tình hình tài chính hợp nhất toàn Công ty:
a. Tình hình tài chính: Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2014 Tỷ lệ %
Tổng giá trị tài sản 234.128.769.364 196.221.401.194 119,32
Doanh thu thuần 431.571.603.320 405.312.835.334 106,48
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 14.141.801.202 23.161.767.065 61,06
Lọi nhuận trước thuế 18.445.729.107 23.010.711.524 80,16
Lợi nhuận sau thuế 13.722.364.125 17.655.654.032 77,72
b. Các chỉ tiêu tài chính:
CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2014
1. Vốn lưu động 57,1 tỷ 56,3 tỷ
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,5 1,7
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,17 0,2
3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản (%) 48,37 41,07
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 93,70 69,69
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho (Vòng) 2,95 3,14
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,84 2,07
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 3,18 4,36
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 11,35 15,27
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 5,86 9
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%) 3,28 5,71
(Theo số liệu báo cáo hợp nhất toàn Công ty đã được kiểm toán)
5. Cơ cấu cổ đông:
5.1 Cổ phần:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
9
- Tổng số cổ phần phổ thông đã niêm yết: 5.000.000 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ
phần).
5.2 Cơ cấu cổ đông:
Stt Loại cổ đông Số cổ đông Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%)
I TRONG NƯỚC 677 4.133.370 82,67
1 Cổ đông là tổ chức 23 1.390.750 27.82%
2 Cổ đông là cá nhân 654 2.742.620 54.85%
II NƯỚC NGOÀI 50 866.630 17,33%
1 Cổ đông là tổ chức 7 232.930 4,66%
2 Cổ đông là cá nhân 43 633.700 12,67%
TỔNG CỘNG 727 5.000.000 100%
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội:
6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ
chính trong năm: 2.206,6 tấn.
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và
dịch vụ chính: 1,28%.
6.2 Tiêu thu năng lượng:
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:
- Điện : 1.621.930 Kw
- Than đá : 500 tấn
- Dầu Diesel : Không đáng kể
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:
- Điện : Tiết kiệm được khoảng 10% qua việc bố trí lại kế hoạch làm việc của các
hầm đông, kho lạnh và hệ thống chiếu sáng tại Công ty. Số tiền tiết kiệm
được tương đương 20 triệu đồng/tháng.
- Than đá : Tiết kiệm được 20% do sáng kiến thu hồi và sử dụng nước nóng từ các
thiết bị thanh trùng. Số tiền tiết kiệm được khoảng 45 triệu/tháng.
6.3 Tiêu thụ nước:
a. Nguồn cung cấp nước và lượng sử dụng: 60.000 m3
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
10
b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 16%, tiết kiệm được khoảng 15
triệu đồng/tháng.
6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
a) Số lần bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không
b) Tổng số tiền do vị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi
trường: Không
6.5 Chính sách liên quan đến người lao động:
a) Số lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
- Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2015 là 829 người, trong đó nam là 269
người, nữ là 560 người.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2015: 5.437.000 đồng/người/tháng;
- Công ty đóng Bảo hiểm xã hội (bao gồm: BHXH, BHYT và BHTN) cho toàn bộ lao động
hợp đồng từ 01 năm trở lên. Tổng số tiền đóng năm 2015 là 6.858.851.353 đồng;
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
- Công ty có tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Năm 2015 đã chi khám
sức khoẻ định kỳ cho người lao động tại Công ty với số tiền là 49.788.000 đồng. Mua bảo
hiểm thân thể 24/24 cho Cán bộ công nhân viên qua Bảo Việt với số tiền là 35.560.000
đồng;
- Công ty thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động cho người lao động: Năm 2015 đã chi mua
trang bị phòng hộ cá nhân cho người lao động là 135,2 triệu đồng. Năm 2015, Công ty đã
tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 326 công nhân viên và kiến thức về ATTP cho 348
công nhân viên…
- Các chế độ ăn bồi dưỡng độc hại, ca 3, chè nước, xà phòng bảo hộ… được thực hiện đủ
với tổng chi phí trong năm 2015 là 339,7 triệu đồng. Ăn giữa ca là 1,77 tỉ đồng.
c) Hoạt động đào tạo người lao động:
- Trong năm 2015, Công ty đã tổ chức cho CBCNV tham nhiều khóa đào tạo do Công ty tổ
chức cũng như các cơ quan chức năng tổ chức:
(i) Tập huấn về kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho gần 400 CBCNV
(04 ngày).
(ii) Tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 350 CBCNV (03 ngày).
(iii) Tập huấn quy trình đào tạo hệ thống thanh trùng cho 22 công nhân trực tiếp làm
việc với Hệ thống thanh trùng (06 ngày).
(iv) Tập huấn an toàn thực phẩm cho cán bộ chủ chốt (02 ngày).
(v) Khóa tập huấn về quản lý và sử dụng phụ gia, hóa chất trong doanh nghiếp chế
biến thủy sản cho CBCNV thuộc Phòng Quản lý công nghệ (01 ngày).
(vi) Khóa học về các chính sách thuế mới cho CBCNV thuộc Phòng Kế toán - Tài
chính (02 ngày).
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
11
(vii) Tập huấn về xử lý các sai phạm trong quản lý hóa đơn cho CBCNV thuộc Phòng
Kế toán - Tài chính (01 ngày).
(viii) Khóa đào tạo về các thay đổi trong quản lý chi phí SXKD theo chính sách thuế
TNDN 2015 cho CBCNV thuộc Phòng Kế toán - Tài chính (01 ngày).
(ix) Tập huấn về pháp luật lao động cho CBCNV thuôc Phòng Tổ chức - Hành chính
(02 ngày).
(x) Các khóa tập huấn, đào tạo cho đội ngũ nhân viên bán hàng để giúp đội ngũ đáp
ứng đòi hỏi của công việc (thường xuyên 02 ngày/tháng).
6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:
- Là một doanh nghiệp có truyền thống tích cực tham gia các hoạt động hướng tới và vì
cộng đồng, Công ty đã và luôn chủ động thực hiện các trách nhiệm đối với cộng đồng địa
phương như tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh
Hùng, tặng quà cho cựu chiến sỹ Hải Quân Nhân Dân Việt Nam; các hoạt động từ thiện;
các hoạt động hướng về cộng đồng do địa phương tổ chức.
- Chi tiết các khoản từ thiện (VNĐ):
1 Tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ 27/7 tại Hải Phòng 30.000.000
2 Tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ 27/7 qua tại Ban chỉ huy 22.500.000
Quân sự TP. Hải Phòng
3 Tặng quà cho thương binh liệt sỹ bằng sản phẩm 921.888
4 Tặng qua cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Vy tại Hải Phòng 500.000
5 Tặng quà cho chiến sỹ làm nhiệm vụ đặc biệt qua Ban chỉ huy Quân 2.000.000
sự Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Tặng quà cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM 29.292.879
Ủng hộ quỹ nhân đạo thuộc Phòng LĐTBXH Quận Ngô Quyền, TP. 2.000.000
Hải Phòng
6 Tặng quà cho đối tượng từ thiện bằng sản phẩm tại TP. HCM 599.445
Tổng cộng 87.814.212
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
1. Tổng quan kinh tế năm 2015
Nhìn chung thì kinh tế thế giới 2015 tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, nhiều yếu tố thiếu
chắc chắn và tiềm ẩn nhiều bất ổn đã phần nào ảnh hưởng đến kinh tế trong Việt Nam. Đối với
những nước phát triển, ngoại trừ Mỹ có tăng trưởng tích cực tương đối tốt, khu vực châu Âu thì
có sự hồi phục nhẹ, còn lại các nền kinh tế lớn khác như: Trung Quốc, Nhật Bản, Nga thì đều có
tăng trưởng âm hoặc rất thấp hơn so với kỳ vọng đầu năm ngay cả khi các ngân hàng trung ương
tiếp tục bơm thanh khoản, giá dầu mỏ, cũng như giá nguyên vật liệu thô trên thế giới giảm rất
sâu
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
12
Mặc dù vậy triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến có thể đạt ở mức khoảng 6,6% đến
6,7% cho cả năm 2015, mức này là mức cao hơn so với kỳ vọng đầu năm. Sự hồi phục diễn ra
trên nhiều ngành nghề, tuy nhiên đáng chủ yếu nhất vẫn là hồi phục ở ngành xây dựng và những
ngành liên quan kinh doanh bất động sản, chênh lệch so với ngành các nghành khác như sản xuất
có hồi phục so với năm trước, nhưng không phải là cao.
Chỉ số quản trị nhà mua hàng (chỉ số PMI) của Việt Nam, đối với ngành sản xuất của Việt Nam,
thì lại xấu đi; trong Quí 4/2015 đều ở dưới ngưỡng trung lập 50 điểm. Điều đáng lo ngại đó phản
ánh triển vọng kinh tế trong những năm tới có vẻ là sẽ xấu đi, không được tốt như những tháng
đầu năm hay giữa năm, đà hồi phục tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có thể là hụt hơi.
Về thương mại hay đầu tư quốc tế thì chưa có gì nổi bật, mặc dù trong năm qua Việt Nam đã
hoàn thành đàm phán ký kết các hợp tác thương mại tự do với EU, TPP, Việt Nam - Hàn Quốc…
tuy nhiên tác động tích cực của các hiệp định này chưa đến ngay, mà nó có thể trong một hai
năm tới, và Việt Nam có tận dụng được các cơ hội đó hay không thì vẫn đang là một câu hỏi.
2. Tổng quan thị trường thực phẩm
Năm 2015, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam tăng trưởng khoảng 5%. Dưới
góc độ sinh lời, theo thống kê của Vietnam Rort cho thấy, ngành thực phẩm – đồ uống có chỉ số
ROE và ROA cao thứ hai trong các ngành kinh doanh, chỉ sau ngành viễn thông. Chính vì vậy
trong mức độ cạnh tranh ngành chế biến thực phẩm giữa ngày một gay gắt, quyết liệt.
Năm 2016, đối với Việt Nam, là năm bắt đầu của cộng đồng kinh tế Asean, có nghĩa là thị
trường nội địa của Việt Nam không còn là thị trường riêng của các doanh nghiệp Việt Nam, mà
hàng hóa của các nước Asean sẽ tràn vào thị trường Việt Nam và mở ra các cơ hội về xuất khẩu
thì ít, nhưng mà đưa ra những các thách thức rất rõ ràng, khắc nghiệt đối với các hàng hóa của
Việt Nam trên thị trường nội địa.
Các nước lớn đồng loạt được thả nổi, phá giá tiền tệ so với đô-la Mỹ từ 10 – 50% như: Euro, Yên
Nhật, Nhân Dân Tệ Trung Quốc, Won Hàn Quốc, Rúp Nga, Bath Thái Lan, Rupi Indonesia,
Peso Philippin…. ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm chủ lực công ty: cá ngừ
đóng hộp xuất khẩu khi khó cạnh trên trên thị trường thế giới.
Nhiều nước Asean như: Indonesia, Philippin và đặt biệt là Thái Lan với biệt danh là nhà bếp của
thế giới đều là các cường quốc sản xuất nông sản, thủy hải sản và chế biến thực phẩm hàng đầu
trên thế giới với sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Nếu như các doanh nghiệp
Việt Nam không năng động, không đẩy mạnh được xuất khẩu đi sang các nước khác, thì lại có
thể làm mất ngay thị phần ở trên thị trường trong nước.
Trong khi đó thị trường thực phẩm trong nước đang phải đương đầu với vấn đề an an toàn vệ
sinh thực phẩm: thực phẩm bẩn tràn lan ngoài thị trường, nhiều đơn vị sản xuất thực phẩm không
đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất độc hại, nguyên liệu hết date không được phép sử dụng
trong khi người dân không biết hoặc biết rất ít thông tin để lựa chọn thực phẩm,…..đe dọa
nghiêm trọng sức khỏe, gây hoang mang mất uy tín đối với người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thị
trường thực phẩm sản xuất trong nước.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
13
Ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản trong nước cũng đang gặp nhiều
khó khăn do dịch bệnh, thiên tai: hạn hán, gió bão, ngập lụt….chưa có sự gắn kết chắt chẽ giữa
nông dân, ngư dân và nhà máy sản xuất dẫn đến nguồn cung nguyên liệu trong nước bấp bênh và
giá cả không ổn định.
Do tình hình kinh tế chưa ổn định, thu nhập đại đa số người dân chưa cao, dẫn đến sức mua thấp,
phân khúc thị trường thực phẩm giá rẻ vẫn chiếm tỉ trọng lớn. Đây là một thách thức rất khó
khăn đối với các nhà sản xuất chân chính trong việc đem đến cho người tiêu dung các thực phẩm
bổ dưỡng, an toàn với chi phí và giá cạnh tranh
3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
3.1 Đánh giá chung:
Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn thách thức, tập thể CB-CNV Hạ Long Canfoco đã nỗ lực sáng
tạo đổi mới, tích cực hành động không mệt mỏi thực hiện hoàn thành các chiến lược, chỉ tiêu
năm 2015 do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị công ty đã đề ra.
Công ty chú trọng triển khai nhiều các biện pháp để giữ vững thị phần đồ hộp và xúc xích tiệt
trùng trong nước, đồng thời phát triển và tung ra thị trường nhiều dòng xúc xích tươi đông lạnh
mới từ đầu năm 2015 như: xúc xích Uwin, xúc xích Đức, xúc xích xông khói, xúc xích hotdog,
xúc xích cooktail đã liên tục tăng sản lượng tiêu thụ ổn định từ số 0 cho đến bình quân 40 tấn/
tháng hiện nay, từng bước chiếm lĩnh thị trường xúc xích tươi khá hấp dẫn.
Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng mặc dù lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,528 tỉ đồng
thấp hơn năm 2014. Tuy nhiên, doanh thu năm 2015 của hàng xuất khẩu và hàng tiêu thụ trong
nước đều tăng, tổng doanh thu đạt 139,149 tỉ đồng tăng gần 20% so với năm 2014, chứng tỏ nỗ
lực của CB-CNV Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng trong việc duy trì ổn định sản
xuất, sáng tạo đa dạng hóa sản phẩm như: cá ngừ đóng túi nhôm, cá ngừ sốt chua cay, cá ngừ
Mexican salad…., nâng cao chất lượng với kết quả đánh giá chứng chỉ IFS đạt hơn 90%, đạt tiêu
chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ với chứng nhận đăng ký FDA, chứng chỉ Kosher, mở rộng
qui mô thị trường xuất khẩu và tạo dựng được uy tín tốt, được nhiều khách hàng tại nhiều nước
trên thế giới biết đến.
Doanh thu hợp nhất toàn công ty Công ty năm 2015 đã tăng 4.63% so với kế hoạch và lợi nhuận
trước thuế tăng 2.47%; lợi nhuận sau thuế tăng 0.26% so với KH do Đại hội đồng cổ đông năm
2015 của Công ty đã đề ra
3.2 Về công tác thị trường:
Để giữ vững và phát triển thị trường trong nước Công ty đã và đang nỗ lực thiết lập và hoàn
thiện một hệ thống phân phối chuyên nghiệp với các nhà phân phối đủ năng lực, kiến thức, kinh
nghiệm, tâm huyết với sản phẩm, gắn bó với hệ thống bán hàng, đồng thời Công ty tiếp tục xây
dựng đội ngũ nhân sự bán hàng trên toàn quốc có năng lực về chuyên môn, có kinh nghiệm, kiến
thức về thị trường hàng tiêu dùng - thực phẩm, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực,
nhiệt tình.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
14
Công ty đã đưa ra các chính sách linh hoạt, phù hợp như: tăng hỗ trợ chi phí vận chuyển, lương
nhân viên bán hàng trực tiếp cho Nhà phân phối; tăng lương thưởng, công tác phí nhằm thúc đẩy,
khuyến khích và động viên cho nhân viên Sales yên tâm bán hàng và mở rộng thị trường. Nhờ đó
doanh số bán hàng của công ty kênh siêu thị & trực tiếp, đồng thời tại hều hết các tỉnh miền Bắc
là thị trường trọng điểm của công ty đều có sự tăng trưởng ở tất cả các mặt hàng chủ lực như: đồ
hộp thị, dồ hộp cá, xúc xích tiệt trùng, xúc xích tươi.
Với thị trường xuất khẩu nước ngoài Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng đã tiến
hành hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia một số hội chợ thực phẩm nước ngoài và đang
xuất khẩu ổn định sang các nước: Đức, Áo, Hà Lan, Đông Âu và Hàn Quốc trong năm 2015.
Tiếp tục để đẩy mạnh công tác Marketing như quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tham
gia các chương trình hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, hỗ trợ đầu tư máy nướng xúc
xích, tủ đông lạnh cho Nhà Phân Phối và các điểm bán lẻ…
3.3 Về công tác sản phẩm và quản lý sản xuất:
Công ty tiếp tục đầu tư và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: Xúc xích tươi, mắm tép; ứng
dụng các công nghệ mới cải các sản phẩm hiện tại như: xúc xích tiệt trùng, pate, thịt xay, thịt heo
hầm, vải ngâm nước đường, chả giò đặt biệt, chả giò hải sản…. nhằm nâng cao chất lượng sản
phẩm, tối ưu hóa công thức chế biến.
Năm 2015 là năm bản lề để các doanh nghiệp bước đầu có sự chuẩn bị cho bước hội nhập kinh tế
quốc tế. Công ty đã chú trọng vào đầu tư sâu hơn về công nghệ sản phẩm, đầu tư thêm máy móc
thiết bị sản xuất mới như: máy xay băm, nồi tiệt trùng xúc xích, máy đóng gói xúc xích tự động,
máy cắt xếp cá vào hộp tự động đã đưa vào sử dụng hoạt động hiệu quả.
Hợp nhất hoàn toàn các phân xưởng chế biến để tăng chủ động trong công tác điều hành sản xuất
tập trung, giảm nhân sự quản lý sản xuất gián tiếp nhằm giảm thiểu chi phí trong khâu sản xuất
(chi phí nhân công, chi phí quản lý) nâng cao năng suất lao động, hiệt suất sử dụng máy móc
thiết bị, đảm bảo chi phí nguyên vật liệu tiêu hao theo định mức, tránh lãng phí các khâu phụ trợ,
giảm giá thành công xưởng của sản phẩm.
3.4 Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:
Công ty đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh
liên tục, dự trữ tồn kho đầy đủ các nguyên liệu chính như: thịt heo, bò, mỡ heo, gan heo, gà xay,
ức gà….ổn định và giá tốt cho từ 3 – 6 tháng sản xuất.
Chi phí tài chính công ty mẹ giảm mạnh từ 504 triệu đồng trong năm 2014 xuống còn 129 triệu
đồng năm 2015. Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng vay hoàn toàn bằng USD với
lãi suất thấp 2,8%/ năm nên chi phí tài chính năm 2015 cũng không cao chỉ 469 triệu.
Tổ chức công ty được điều chỉnh theo hướng tinh giảm nhân sự gián tiếp, quản lý tiết kiệm năng
lượng, thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị đã giúp công ty tiết giảm được
chi phí quản lý doanh nghiệp gần 5 tỉ đồng từ 34,43 tỉ đồng năm 2014 xuống 29,47 tỉ dồng năm
2015
Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp mới
ERP SalesUp từ khâu sản xuất đến bán hàng, tiến hành kiểm kê thường xuyên…nhằm quản lý
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
15
đối chiếu chính xác số liệu kế toán, giá thành, tồn kho nguyên liệu, thành phẩm của Công ty một
cách chính xác, rõ ràng, minh bạch … tránh nhầm lẫn, thất thoát.
Luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm
tìm ra các bất cập, đưa ra các biện pháp điều chỉnh, quản lý kịp thời hoàn thiện các quy trình
quản lý hướng tới xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, khoa học.
3.5 Một số thành tích đã đạt được trong năm 2015:
Trong năm 2015, Canfoco đã đạt được những thành tích nhất định như sau:
- Chứng nhận doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng cao 20 năm liên tục.
- Được cấp các chứng chỉ ISO 9001:2008, HACCP, IFS, FDA, Halal, Kosher…
- Chứng nhận top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam
- Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nộp ngân sách nhà nước năm 2015 do
UBND TP. Hải Phòng tng,
- Băng khen vì đã hoàn thành xuât sắc nghĩa vụ nộp thuế do UBND TP. Đà Nẵng tặng,
4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016
4.1 Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016:
Theo nhận định kinh tế Thế giới năm 2016 sẽ diễn biến phức tạp bởi tác động đan xen chính sách
của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố. Theo dự báo của các chuyên gia kinh
tế quốc tế cho rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh của kinh tế thế giới sắp chấm dứt và kinh tế Thế
giới lại bước vào chu kỳ suy thoái và tăng trưởng đan xen. Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ mở
thuộc diện cao nhất Thế giới, do đó biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động trực tiếp đến
nền kinh tế Việt Nam.
Theo dự báo của Chính phủ từ đầu năm 2016 nếu ổn định được kinh tế vĩ mô thì mới đạt được
mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5% có nghĩa là nên kinh
tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao. Tuy nhiên như chúng ta đã biết Q1/2016 các nền kinh tế
lớn trên thế giới suy giảm dẫn đến nền kinh tế Việt Nam cũng suy giảm theo, cụ thể mức tăng
trưởng kinh tế Q1/2016 của Việt Nam chỉ đạt 5.46% (Q1/2015: 6.12%).
Năm 2015 lãi suất Ngân hàng ổn định, cuối Q1/ 2016 lãi suất Ngân hàng đã bắt đầu tăng và theo
dự định lãi suất trong năm 2016 có thể sẽ tăng tới 3%/năm. Cũng trong Q1/2016 sức tiêu thụ sản
phẩm tại các doanh nghiệp sụt giảm nhiều, trong quý có tới 23.000 doanh nghiệp nhỏ ngừng hoạt
động và giải thể…
Hạn hán là yếu tố quan trọng khiến tỉ lệ tăng trưởng của lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và
thủy sản suy giảm 1.23%. Giá cả các mặt hàng thiết yếu có dấu hiệu gia tăng mặc dù Chính phủ
đã đưa ra các biện pháp kiềm chế lạm phát khi có dấu hiệu gia tăng, tránh lạm phát tâm lý làm
lạm phát tăng cao.
Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới như đã nêu tại
phần trên, Hạ Long Canfoco không con con đường nào khác ngoài việc thay đổi, tăng năng lực
canh tranh với các Doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua đầu tư công nghệ, máy móc
thiết bị và nhà xưởng sản xuất mới.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
16
4.2 Mục tiêu cụ thể năm 2016 của Công ty:
- Duy trì, phát triển và mở rộng mặt hàng đồ hộp, xúc xích tiệt trùng.
- Đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xúc xích tươi thành
sản phẩm chiếm doanh số chủ lực của công ty.
- Nghiên cứu - đầu tư hoặc liên kết theo chuỗi khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi đến sản xuất
và phân phối đến người tiêu dùng nhằm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Hoàn chỉnh hệ thống phân phối, giao nhận tại miền Bắc. Chấn chỉnh thiết lập hệ thống
phân phối tại một số các tỉnh miền Trung và miền Nam còn yếu nhằm xây dựng hệ thống
phân phối sản phẩm của Công ty trong toàn quốc mang tính hiện đại, chuyên nghiệp, bền
vững.
- Duy trì và phát triển thị trường EU và Hàn Quốc, Công ty sẽ tìm kiếm thêm các khách
hàng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Trung Đông, Châu Phi…
- Tìm kiếm cơ hội, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực, nghành hàng mới ngằm đa dạng hóa hoạt
động kinh doanh.
4.3 Kế hoạch doanh số và lợi nhuận năm 2016:
Kế hoạch doanh số lợi nhuận hợp nhất Công ty mẹ và Công ty con như sau:
II. Đơn vị tính: Tỷ đồng
Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch
ĐVT
năm 2015 năm 2015 năm 2016
Chỉ tiêu
I. Doanh thu 439 420 440
- Doanh thu hàng Công ty Tỷ đồng 338,5 360 360
- Doanh thu hàng xuất khẩu Tỷ đồng 99 58 78
- Doanh thu khác Tỷ đồng 1,5 2 2
II. Lợi nhuận
- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 18,4 18 15
- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 13,7 13,7 11.5
III. Cổ tức % 15 15 10 - 15
4.4 Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị:
- Trong năm 2016, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường
do một số đối thủ đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Do đó, Công ty sẽ củng cố
và tăng cường đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối
cho tương ứng với các chiến lược đã vạch ra trong năm 2015 của Công ty. Công ty sẽ tập
trung và thay đổi mô hình kinh doanh, Chính sách kinh doanh để phù hợp với tình hình
hiện nay.
- Đồng thời, Canfoco sẽ tập trung vào việc quảng bá nhận diện thương hiệu nhằm tạo sức
đẩy cho việc tăng trưởng và mở rộng thị phần.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
17
4.5 Kế hoạch đầu tư:
Trong năm 2016, Canfoco có kế hoạch triển khai các đầu tư sau:
Stt Hạng mục đầu tư Ngân sách dự kiến (đồng)
1 Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP 300,000,000
2 Đầu tư cải tạo xưởng SX xúc xích và kho lạnh 3,500,000,000
3 Đầu tư buồng xông khói xúc xích tươi 4,000,000,000
4 Đầu tư máy nhồi xúc xích tiệt trùng 2,200,000,000
5 Đầu tư máy móc thiết bị khác 2,000,000,000
Tổng cộng 12,000,000,000
5 Tình hình tài chính:
5.1 Tình hình tài sản:
Căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2015: Tổng tài sản là
234.128.769.364 đồng, tăng 37.907.368.170 đồng tương ứng tăng 19,32%. Nguyên nhân
chủ yếu hàng tồn kho tăng gần 22 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng 9 tỷ và nguyên
giá tài sản cố định tăng hơn 3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng do trong kỳ công ty thực hiện
việc dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đảm bảo giá nguyên vật liệu đầu vào ổn
định, không chịu ảnh hưởng biến động tăng của thị trường (nhất là thời điểm cuối năm), từ
đó đảm bảo tính ổn định của giá thành sản phẩm công ty sản xuất kinh doanh.
5.2 Tình hình nợ phải trả:
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015: Tổng các khoản vay ngắn
hạn của toàn công ty là 21,7 tỷ là khoản vay của công ty con mua nguyên vật liệu phục vụ
cho hoạt động sản xuất chủ yếu là hoạt động xuất khẩu đã đóng góp vào 99 tỷ doanh thu
của năm 2015, tăng gần 10 tỷ doanh thu hàng xuất khẩu so với năm 2014.
6 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: Đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ vào
các vị trí quản lý, các bộ phận.
Tiếp tục cải thiện chức năng nhiệm vụ, qui trình, qui chế hoạt động, quản lý của công ty.
Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến khoa học.
7 Kế hoạch phát triển trong tương lai:
8 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán (nếu có):
Ban Tổng Giám Đốc đồng ý hoàn toàn với ý kiến của kiểm toán về công tác soát xét, kiểm
toán các báo cáo tài chính năm 2015.
9 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:
9.1 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải…):
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
18
Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng nên Công ty đã triển khai nhiều giải
pháp nhằm giảm thiểu những tác động từ hoạt động SXKD đến môi trường như nước thải,
khí thải, tiếng ồn….thông qua việc áp dụng công nghệ mới, thiết bị mới, cắt giảm tiêu thụ
năng lượng, điện, nước….Công ty thường xuyên thực hiện công tác kiểm định máy móc,
thiết bị đo… đảm bảo việc đo đạc, xác định các chỉ tiêu về môi trường tại Công ty được
chính xác. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện đúng và đủ việc quan chắc môi trường theo
quy định của pháp luật. Công ty thường xuyên tiếp xúc với chính quyền địa phương, dân
cư tại khu vực để lắng nghe những ý kiến của họ về vấn đề môi trường qua đó cải thiện và
duy trình chất lượng môi trường tại Công ty và khu vực lân cận
9.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:
Năm 2015, để tiếp tục duy trì đà phát triển cũng như củng cố vị thế của Công ty trên thị
trường, tạo thế cạnh tranh vững vàng …vì vậy Hạ Long Canfoco xác định cần tiếp tục
thực hiện định hướng về công tác nhân sự như :
- Tinh giảm cơ cấu, bộ máy tổ chức, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý am
hiểu về pháp luật có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm, trung thực, nhiệt huyết, đam
mê công việc, sẵn sàng gắn bó với sự phát triển của Công ty.
- Đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân sản xuất. chú trọng phát triển
đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thợ lãnh nghề …nhằm tăng năng suất lao động,
giảm chi phí SX.
- Củng cố và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tiến tiến, phù hợp.
9.3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:
 Đóng trên địa bàn đông dân cư tại thành phố Hải Phòng, Công ty luôn xem quyền lợi và
trách nhiệm hướng đến cộng đồng địa phương là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo
tính ổn định lâu dài trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với tinh thần đó,
Công ty đã luôn và sẽ làm hết sức mình giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty và cộng
động thông qua việc tôn trọng cộng động, vì cộng đồng…
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty:
1.1 Công tác sản xuất kinh doanh:
Năm 2015, Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn
nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt
động hoặc giải thể. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến sức mua của các mặt hàng thiết yếu kể cả
lương thực, thực phẩm nói chung và các sản phẩm đồ hộp, xúc xích nói riêng. Tuy nhiên với
những nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty đã cố gắng hoàn thành và vượt chỉ
tiêu doanh số năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Theo đánh giá của Hội động quản trị, các khó khăn, tồn đọng và có thể ảnh hưởng đến kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2016:
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
19
 Giá thành còn cao nên mặc dù chất lượng đã được cải thiện nhiều nhưng sức cạnh tranh về
giá yếu nên ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.
 Công tác quản lý chi phí đã giảm nhưng vẫn còn phải tiếp tục cải thiện.
 Hệ thống phân phối tuy đã được cải thiện tuy nhiên vẫn chưa ổn định tại một số tỉnh ở Miền
Nam và Miền Trung và Tây Nguyên.
 Chưa có các hoạt động marketing thật sự hiệu quả giúp cải thiện doanh thu.
1.2 Công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn:
Thị trường tiêu thụ hàng hóa tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn rất hạn chế gây tồn kho ở mức
cao. Bên cạnh đó, các nguồn nguyên liệu trong nước luôn thiếu hụt, bấp bênh đã ảnh hưởng
không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị
đã có nhiều chỉ đạo mang tính chiến lược và sát cánh cùng Ban tổng giám đốc đẩy mạnh việc
bán hàng, giải quyết hàng tồn kho, ổn định nguồn nguyên liệu, cải tiến quy trình sản xuất giúp
giảm chi phí sản xuất, tích cực thu hồi công nợ, nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm trong khi
vẫn duy trì hoặc thậm trí giảm giá sản phẩm, thực hiện quay vòng vốn tốt hơn. Nhìn chung công
tác quản lý tài chính đang thực hiện tốt.
1.3 Công tác quản trị nhân sự:
Thấy được tầm quan trọng của công tác nhân sự trong công cuộc xây dựng và phát triển Công ty,
Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã phối hợp kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ
CBCNV Công ty: thực hiện tái cơ cấu Công ty làm tinh gọn bộ máy các phòng ban, làm gọn nhẹ
bộ máy quản lý, bố trí cán bộ có năng lực và chuyên môn đảm nhiệm nhưng vị trí quản lý. Bộ
máy quản lý và gián tiếp của Công ty giảm tiếp 17% sau khi đã giảm 35% trong năm 2014.
2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:
HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của BTGĐ và các cán bộ quản lý khác nhằm
đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện
theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. HĐQT thường xuyên yêu cầu
BTGĐ lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT,
cung cấp thông tin và giải trình các vấ n đề liên quan; nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong
công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, thẩm định,
kiến nghị, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, ban hành Nghị quyết khắc
phục và triển khai các công việc liên quan.
Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát và BTGĐ,
công việc điều hành sản xuất kinh doanh của BTGĐ có nhiều thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ giải
quyết công việc. Việc giám sát của HĐQT và BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm
bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết
HĐQT.
Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hoá các quy trình, quy chế quản
trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong hoạt động của Công
ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của đố i tác, của
cổ đông, Công ty cũng như quyền lợi của người lao động.
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
20
Công ty Cổ phần Đồ Hô ̣p Ha ̣ Long đang từng bước hướng đến nghiên cứu quy chế quản trị Công
ty theo mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến để từng bước chuẩn hoá công tác quản lý,
điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính
minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện
tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội Đồng Quản Trị:
Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Đồ Hô ̣p Ha ̣ Long sẽ tiếp tục phát triển theo hướng lấy kinh
doanh thực phẩ m làm hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín và vị thế của một
trong những thương hiệu Việt hàng đầu trong ngành. Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016
được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn kể cả đối với ngành sản xuất thực phẩm. Vì vậy, sau khi xem
xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, căn cứ và tình hình thực tế
hiện nay năm 2015, Công ty dự kiến sẽ sẽ đầu tư vào công tác thị trường bao gồm marketing,
xây dựng thương hiệu, củng cố hệ thống phân phối…. nên đề ra kế hoạch của Công Ty trong
năm 2016 với doanh thu là: 440 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng.
Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2016 là nỗ lực triển khai công
tác thi ̣trường bao gồ m các yế u tố như: đầ u tư sản phẩ m mới, mở rộng thị trường phía Nam, củng
cố và mở rô ̣ng hê ̣ thố ng phân phố i, tâ ̣p trung chuyên sâu chiế n lươc̣ quảng bá thương hiê ̣u,…;
song song tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực mới, đa da ̣ng hóa sản
phẩ m. Công ty cũng sẽ tận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh từ các nô ̣i lực hiện tại để vượt qua
giai đoạn kinh tế khó khăn.
Từng bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý điề u hành, kế t hơ ̣p sử dụng các đơn vị tư
vấn chuyên môn cao có uy tín và chuyên nghiê ̣p để hỗ trơ ̣ trong chiế n lươc̣ , ứng dụng các công
nghệ sản xuấ t và tin ho ̣c tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, tiế p tu ̣c củng cố, kiê ̣n
toàn bộ máy nhân sự, lâ ̣p kế hoa ̣ch đào ta ̣o, huấ n luyê ̣n bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực
lượng lao động, đặc biệt là nhân sự cấp trung và cấ p cao. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng
phát triển Công ty theo mô hình quản tri ̣tiên tiế n dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty.
Để hoàn thành trách nhiệm trước cổ đông, trong năm 2016, HĐQT theo Điều lệ Công ty sẽ ban
hành Nghị quyết giao cho các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trách nhiệm, phân công, phân cấp
quản lý, quy chế, quy định cụ thể nhằm thực hiện quản trị Công ty theo những chuẩn mực về
hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ và các cán bộ quản lý,
đảm bảo hoạt động Công ty được ổn định và phát triển vì quyền lợi của cổ đông Công ty. Vì thế
công ty xác định quyết tâm thực hiện các giải pháp sau đây:
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy
định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt
động của HĐQT đối với BTGĐ, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- BTGĐ phải kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của
HĐQT HĐQT về hoạt động điều hành năm 2015.
- Yêu cầu BTGĐ phải tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Tìm mọi
biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, kỷ cương, công nghệ, đầu tư nâng
cao năng lực công tác nhân lực chuyên môn, tay nghề cho công nhân. Lựa chọn sản phẩm
_________________________
Halong Canfoco: Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015