Các đặt tả kỹ thuật đến mạng không dây

  • 80 trang
  • file .pdf
Việt Hàn
Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
Mạng Không Dây
GVHD: Ninh Khánh Chi
Lớp: CCMM03A
Thực hiện: Nhóm 2
Thành viên nhóm
• Hà Xuân Hải
• Lê Quang Hà
• Trần Ngọc Khải
• Phan Bình Minh
• Ngô Viết Minh Trí
• Vương Đình Khoa
• Nguyễn Lương Bằng
• Hà Ngô Phước Thuận
• Đặng Hưu Quốc Nhân (NT)
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 2
Nội Dung
1 Giới Thiệu Chuẩn 802.11
2 Lớp Mac & Khung Dữ Liệu
3 Nguyên Lý Hoạt Động
4 Các Mô Hình Mạng
5 Kết Luận
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 3
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Giới thiệu
– Chuẩn 802.11 là một tập các chuẩn của tổ
chức IEEE (Institute of Electrical and Electronic
Engineers).
– Bao gồm các đặt tả kỹ thuật đến mạng không dây
• 802.11(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,x,n)
– Mô tả giao tiếp truyền qua không khí giữa thiết bị
không dây và tổng đài hoặc AP và laptop,…
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 4
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Lịch sử hình thành
– Năm 1997, chuẩn 802.11 được IEEE công bố
– Năm 1999, chuẩn 802.11 được cập nhật thành
802.11a và 802.11b (802.11b sử dụng rộng rãi)
– Khi tốc độ Ethernet tăng. Năm 2003 phê duyệt
chuẩn 802.11g
– 802.11n là chuẩn mới nhất hiện nạy
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 5
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Kiến trúc chuẩn mạng không dây 802.11
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 6
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Kiến trúc chuẩn mạng không dây 802.11
– Dựa vào kiến trúc tế bào
– Hệ thống chia nhỏ thành các Cell
– Mỗi Cell được gọi là tập hợp các dịch vụ cơ bản
hoặc BSS
– Có thể kết nối nhiều Cell đơn thông qua mạng
xương sống (hệ phân phối hay DS)
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 7
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Các công nghệ trải phổ
– FHSS hoạt động trong băng tần 2.4 GHz
– DSSS hoạt động trong băng tần 2.4 Ghz và hồng
ngoại
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 8
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Phân loại các chuẩn 802.11
– 802.11 a
• Tần số: 5 – 6 GHz
• Phương pháp: OFDM
• Tốc độ lý thuyết: 54 Mbps
• Tốc độ thực tế: 21 – 22 Mbps
• Phạm vi: 25 – 75 feet (1 feet ~ 0.3 m)
• Ứng dụng: Truyền hình ảnh hoặc truyền tập tin lớn
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 9
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Phân loại các chuẩn 802.11
– 802.11 b
• Tần số: 2.4 GHz
• Phương pháp: DSSS
• Tốc độ lý thuyết: 11 Mbps
• Tốc độ thực tế: 4 – 6 Mbps
• Phạm vi: 100 – 150 feet (1 feet ~ 0.3 m)
• Ứng dụng: Trao đổi thông tin hoặc truyền các file nhỏ
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 10
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Phân loại các chuẩn 802.11
– 802.11 e
• Cải tiến tầng Mac của các chuẩn 802.11 a,b,c
• Nhằm nâng cao chất lượng của dịch vụ
– 802.11 f
• Cho phép các AP khác hãng với nhau có thể làm việc
được với nhau
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 11
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Phân loại các chuẩn 802.11
– 802.11 g
• Tần số: 2.4 GHz
• Phương pháp: OFDM
• Tốc độ lý thuyết: 54 Mbps
• Tốc độ thực tế: 15 – 20 Mbps
• Phạm vi: 100 – 150 feet (1 feet ~ 0.3 m)
• Ứng dụng: Truyền hình ảnh, âm thanh và lướt web
nhanh hơn
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 12
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Phân loại các chuẩn 802.11
– 802.11 n
• Tần số: 2.4 GHz và 5 GHz
• Phương pháp:
• Tốc độ lý thuyết: 600 Mbps
• Tốc độ thực tế:
• Phạm vi: 250 m
• Ứng dụng: Phục vụ nhu cầu giải trí đa phương tiện, tải
tập tin lớn, xem phim chất lượng cao (HD, Full HD,…)
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 13
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Các thiết bị trong WLAN – Điểm truy cập
– AP (Access Point)
• Là thiết bị giống kết nối tập trung giống hub (phát sóng)
• Cung cấp cho các client một điểm truy cập vào mạng
• Hoạt động ở 3 mode:
– Root mode
– Brigde mode
– Repeater mode
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 14
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
Access Point
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 15
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Các thiết bị trong WLAN – Điểm truy cập
– Router Wireless (RW)
• Là thiết bị giống kết nối tập trung giống SW (phát sóng)
• Hoạt động Full Duplex
• Cung cấp cho các client một điểm truy cập vào mạng
• Định tuyến
• Thiết bị đang được sử dụng rộng rãi hiện nay
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 16
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Các thiết bị trong WLAN – Máy khách
– Laptop
• Là một thiết bị Terminal có card wifi
• Card wifi hỗ trợ chuẩn 802.11
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 17
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
• Các thiết bị trong WLAN – Máy khách
– Personal Computer (PC)
• Là một thiết bị Terminal nhưng ko hỗ trợ card wifi
• PC cần 1 trong số thiết bị sau:
– Card PCI Wireless
– Card USB Wireless
– 3G
– Personal Digital Assistant (PDA)
• Là thiết bị kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật cá nhân
• Như điện thoại thông minh
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 18
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
PCI Wireless
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 19
I. Giới thiệu chuẩn 802.11
USB Wireless
08/12/2015 www.viethanit.edu.vn 20