Bộ đề thi thpt quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo sinh học thầy thịnh nam file word có lời giải chi tiết đề số (5)

  • 18 trang
  • file .pdf
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của đột biến?
A. Sản lượng sữa của một giống bò giữa các kì vắt sữa thay đổi theo chế độ dinh dưỡng.
B. Lợn con mới sinh ra có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.
C. Một bé trai có ngón tay trỏ dài hơn ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé.
D. Một cành hoa giấy màu trắng xuất hiện trên cây hoa giấy màu đỏ.
Câu 2: Câu nào sau đây là không chính xác:
A. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây
B. Dịch mạch gỗ được vận chuyển theo chiều từ dưới lên.
C. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.
D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ là động lực đẩy nước từ
dưới lên trên.
Câu 3: Phương pháp tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên nguồn biến dị
tổ hợp gồm các bước sau:
(1) Cho các cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua một số
thế hệ để tạo ra các giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
(2) Lai các dòng thuần chủng khác nhau để chọn ra các tổ hợp gen mong muốn.
(3) Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
Trình tự đúng của các bước là:
A. (1) → (2) → (3). B. (3) → (1) → (2). C. (3) → (2) → (1). D. (2) → (3) → (1).
Câu 4: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định
thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây
thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỷ lệ: 37,5% cây thân
cao, hoa trắng: 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ: 12,5% cây thân cao, hoa đỏ: 12,5% cây thân
thấp, hoa trắng. Cho biết không có có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép
lai trên là
AB ab Ab ab
A. AaBB x aabb. B.  C. AaBb x aabb. D. 
ab ab aB ab
Câu 5: Ví dụ nào sau đây là cách ly sau hợp tử?
A. Một cây bụi Ceanothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm.
B. Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối.
C. Con lai giữa lừa và ngựa là con la không có khả năng sinh sản.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. Phấn của loài thuốc lá này không thể thụ phấn cho loài thuốc lá khác.
Câu 6: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P: 0,45AA : 0,3Aa :
0,25aa. Biết rằng cây có kiểu gen aa không có khả năng kết hạt. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây
không kết hạt ở thế hệ F1 là bao nhiêu?
A. 0,1. B. 0,25. C. 0,001. D. 0,16.
Câu 7: Các nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ quần thể là
A. sức sinh sản và mức độ tử vong.
B. sự xuất-nhập cư các cá thể trong quần thể.
C. ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.
D. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt.
Câu 8: Đặc điểm nào không đúng với mã di truyền:
A. Mã di truyền là mã bộ ba.
B. Mã di truyền có tính phổ biến tức là tất cả các loài sinh vật đều dùng chung bộ mã di
truyền trừ một vài ngoại lệ.
C. Mã di truyền mang tính thoái hóa tức mỗi bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin.
D. Mã di truyền mang tính đặc hiệu tức là mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin.
Câu 9: Mô phân sinh bên chỉ có ở nhóm cây nào sau:
A. Phượng, keo, bạch đàn B. Lúa, ngô, mía.
C. Sắn, ngô, dừa. D. Phượng, cau, lúa
Câu 10: Tại sao khi gà trống bị cắt bỏ tinh hoàn lạiphats triển không bình thường, mào nhỏ,
không có cựa, không biết gáy, mất bản năng sinh dục, béo nên?
A. Vì không còn hoocmôn nào nên không hình thành được đặc điểm sinh dục thứ cấp
B. Vì không còn hoocmôn testostêrôn nên không hình thành được đặc điểm sinh dục thứ cấp
C. Vì không còn hoocmôn ơstrôgen nên không hình thành được đặc điểm sinh dục thứ cấp
D. Vì không còn hoocmôn prôgestêrôn nên không hình thành được đặc điểm sinh dục thứ cấp
Câu 11: Xét các mối quan hệ sinh thái:
1. Cộng sinh. 2. Vật kí sinh và vật chủ. 3. Hội sinh.
4. Hợp tác. 5. Vật ăn thịt và con mồi.
Có bao nhiêu mối quan hệ mà có ít nhất một loài có lợi?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 12: Sự hoán vị gen khi xảy ra chỉ có ý nghĩa khi
A. các gen di truyền độc lập với nhau.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
B. tạo ra sự đột biến của các gen trên NST.
C. có ít nhất hai cặp gen dị hợp cùng trên một cặp nhiễm sắc thể.
D. tạo biến dị tổ hợp.
Câu 13: Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên.
B. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì.
C. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.
D. Những con cá sống trong Hồ Tây.
Câu 14: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau
đây không đúng?
A. chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen lặn có hại ra khỏi quần thể.
B. chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen.
C. chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.
D. chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần
thể.
Câu 15: Khi nói về tính đa dạng của quần xã, điều nào sau đây không đúng?
A. Quần xã ở vùng nhiệt đới có độ đa dạng cao hơn quần xã ở vùng ôn đới.
B. Điều kiện tự nhiên càng thuận lợi thì độ đa dạng của quần thể càng cao.
C. Trong quần xã, số lượng quần thể càng nhiều thì kích thước của mỗi quần thể càng lớn.
D. Thành phần quần thể và kích thước của mỗi quần thể thay đổi theo các mùa trong năm.
Câu 16: Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?
A. Hướng đất B. Hướng sáng. C. Hướng nước. D. Hướng tiếp xúc.
Câu 17: Các ví dụ nào sau đây thuộc về cơ chế cách li sau hợp tử:
(1) Hai loài rắn sọc sống trong cùng một khu vực địa lí, một loài chủ yếu sống dưới nước, loài
kia sống trên cạn.
(2) Một số loài kì giông sống trong một khu vực vẫn giao phối với nhau, tuy nhiên phần lớn con
lai phát triển không hoàn chỉnh.
(3) Ngựa lai với lừa đẻ ra con la bất thụ.
(4) Trong cùng một khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn
đốm phương tây giao phối vào cuối hè.
(5) Các phân tử prôtêin bề mặt của trứng và tinh trùng nhím biển tím và nhím biển đỏ không
tương thích nên không thể kết hợp được với nhau.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(6) Hai dòng lúa tích lũy các alen đột biến lặn ở một số locut khác nhau, hai dòng vẫn phát triển
bình thường, hữu thụ nhưng con lai giữa hai dòng mang nhiều alen đột biến lặn nên có kích
thước rất nhỏ và cho hạt lép.
Đáp án đúng là :
A. (2), (3), (6). B. (1), (3), (6). C. (2), (3), (5). D. (2), (4), (5).
Câu 18: Cây tầm gửi sống trên cây bưởi, sán lá gan sống trong ống tiêu hoá của chó, mèo.
Các sinh vật đó có loại môi trường sống là
A. môi trường nước. B. môi trường trên cạn. C. môi trường đất. D. môi trường sinh vật.
Câu 19: Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với hạt xanh, vỏ nhăn được F1
toàn hạt vàng, vỏ trơn. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 4 loại kiểu hình. Loại kiểu hình
thuộc biến dị tổ hợp là
A. hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ nhăn. B. hạt vàng, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn.
C. hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ trơn. D. hạt xanh, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn.
Câu 20: Ở ngô bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Trong nguyên phân nếu thoi vô sắc
không được hình thành có thể tạo ra.
A. thể ba, 2n + 1. B. thể bốn, 2n + 2. C. thể không, 2n – 2. D. thể tứ bội, 4n = 40.
Câu 21: Ở một loài thực vật, khi thực hiện phép lai giữa hai cơ thể P: ♂ AaBbDdEe x ♀
AabbDDee, thu được 1200 cây F1. Tính theo lí thuyết, trong số các các thể tạo ra ở thế hệ F1
số cá thể mang biến dị tổ hợp là bao nhiêu? Biết rằng, các cặp gen qui định các tính trạng
nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng.
A. 2225. B. 1125. C. 2625. D. 750.
Câu 22: Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?
A. Bào tử phát triển thành cơ thể mới.
B. Chồi con sau khi được hình thnành trên cơ thể mẹ sẽ được tách ra thành cơ thể mới.
C. Trứng không thụ tinh (trinh sinh) phát triển thành cơ thể.
D. Mảnh vụn từ cơ thể phát triển thành cơ thể mới.
Câu 23: Các gen tiền khối u có thể chuyển thành gen gây khối u dẫn đến phát sinh ung thư.
Nguyên nhân nào sau đây là phù hợp nhất để giải thích cho sự xuất hiện của những “trái
bom hẹn giờ tiềm ẩn” này trong tế bào sinh vật nhân thực?
A. Các gen tiền khối u là các dạng đột biến của các gen bình thường.
B. Các gen tiền khối u bắt nguồn từ sự lây nhiễm của virut.
C. Các tế bào tạo ra các gen tiền khối u khi tuổi của cơ thể tăng lên.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. Các gen tiền khối u bình thường có vai trò giúp điều hòa sự phân chia tế bào.
Câu 24: Testostêrôn có vai trò:
A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
B. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
C. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích
thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
D. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
Câu 25: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định
thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây
thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% cây thân
cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân
thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra . Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai
trên là
Ab ab Ab ab
A. AaBb x Aabb. B.  C.  D. AaBb x aabb.
ab ab aB ab
Câu 26: Giả sử một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Xét các trường
hợp tác động của các nhân tố tiến hoá sau đây:
(1) Sự giao phối không ngẫu nhiên.
(2) Đột biến làm cho A thành a.
(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen đồng hợp lặn.
(4) Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen dị hợp.
Có bao nhiêu trường hợp làm tăng tần số alen trội?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 27: Cho các nhận định sau:
1. Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để giảm sự thoát hơi
nước
2. Cây trên đồi thường có cường độ thoát hơi nước qua lớp cutin mạnh hơn so với cây trong
vườn
3. Độ mở của khí khổng tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất vào lúc chiều tối, ban đêm khí khổng
đóng lại.
4. Con đường thoát hơi nước qua cutin có vận tốc lớn và không được điều tiết.
Số nhận định sai là:
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 28: Câu nào dưới đây nói về hoạt động của enzim ADN pôlimezara trong quá trình
nhân đôi là đúng?
A. Enzim ADN pôlimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3’ đến 5’ và
tổng hợp mạch mới theo chiều từ 5’ → 3’.
B. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch mã gốc theo chiều từ 3’ đến 5’ và trên mạch
bổ sung theo chiều theo chiều từ 5’đến 3’.
C. Enzim ADN pôlimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 5’ đến 3’ và
tổng hợp mạch mới theo chiều từ 5’ → 3’.
D. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch mã gốc theo chiều từ 5’ đến 3’ và trên mạch
bổ sung theo chiều theo chiều từ 3’đến 5’.
Câu 29: Cho các phát biểu sau nói về tháp sinh thái, số phát biểu đúng là:
(1) Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đỉnh nhỏ.
(2) Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
(3) Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng.
(4) Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 30: Tính trạng hình dạng hạt của một loài do tác động cộng gộp của 2 cặp gen phân li
độc lập quy định. Thể đồng hợp lặn cả hai cặp gen biểu hiện hạt dài, các tổ hợp gen khác
đều biểu hiện hạt tròn. Khi đang ở trạng thái cân bằng di truyền, một quần thể có tần số alen
B là 0,1. Tỉ lệ cây hạt dài chiếm 20,25%. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu có
nội dung đúng?
(1) Trong quần thể, tần số alen a là 0,4.
(2) Tần số kiểu gen AAbb trong quần thể là 0,25%.
(3) Trong quần thể số cá thể có ít nhất một cặp alen dị hợp chiếm tỉ lệ 59%.
(4) Cây quả tròn trong quần thể chiếm tỉ lệ 79,75%.
(5) Lấy ngẫu nhiên 2 cây gồm 1 cây quả tròn, 1 cây quả dài cho giao phấn. Muốn kết quả đời sau
phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 1 thì xác suất là 11,29%.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 31: Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang
kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau
(1) xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(2) cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.
(3) cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.
(4) chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.
Quy trình tạo giống theo thứ tự
A. 2, 3, 4, 1. B. 1, 2, 4, 3. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 3, 4, 2.
Câu 32: Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến được
kí hiệu từ (1) đến (5) mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng
của mỗi thể đột biến là
(1) 21 NST. (2) 18NST. (3) 9 NST.
(4) 15 NST. (5) 42 NST.
Số đáp áp đúng cho thể đột biến đa bội lẻ là:
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 33: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi:
A. Kích thích của môi trường kéo dài.
B. Kích thích của môi trường mạnh mẽ.
C. Kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần.
D. Số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên.
Câu 34: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên
nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng
không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con trai
đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là
A. 8/9. B. 1/9. C. 1/18. D. 4/9.
Câu 35: Ở một loài thực vật, cho cây quả dẹt, hoa đỏ dị hợp tử về các cặp gen (P) tự thụ
phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
6 cây quả dẹt, hoa đỏ; 5 cây quả tròn, hoa đỏ
3 cây quả dẹt, hoa trắng; 1 cây quả tròn, hoa trắng
1 cây quả dài, hoa đỏ
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:
(1) Tính trạng hình dạng quả di truyền theo quy luật tương tác gen bổ trợ.
(2) Một trong hai cặp gen quy định tính trạng hình dạng quả di truyền liên kết với cặp gen quy
định màu sắc hoa.
(3) Có xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.
Ad Bd
(4) Kiểu gen của P là Bb hoặc Aa .
ad bD
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 36: Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ theo những con
đường
I. Qua gian bào II. Qua thành tế bào
III. Qua các tế bào sống IV. Qua chất nguyên sinh
V. Qua không bào
Số phương án trả lời đúng là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 37: Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E. coli:
(1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau.
(2) Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.
(3) Các gen đều có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.
(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất.
Số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 38: Khi nói về quá trình di truyền các tính trạng, có hiện tượng một số tính trạng luôn
đi cùng nhau và không xảy ra đột biến. Có các nội dung giải thích cho hiện tượng trên:
(1) các gen quy định các tính trạng trên cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng và xảy
ra trao đổi đoạn tương ứng.
(2) các tính trạng trên do một gen quy định.
(3) các gen quy định các tính trạng trên liên kết hoàn hoàn.
(4) nhiều gen quy định 1 tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung.
Số nội dung giải thích đúng là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 39: Ở 1 loài chim, 2 tính trạng chiều cao chân và độ dài lông đc chi phối bởi hiện tượng
1 gen quy định 1 tính trạng. Giả sử: A: chân cao, a: chân thấp, B: đuôi dài, b: đuôi ngắn.
Cho chim thuần chủng chân cao, lông đuôi dài lai với chim thuần chủng chân thấp lông đuôi
ngắn. F1 thu đc đồng loạt chân cao, lông đuôi dài.
Cho chim mái F1 lai với chim trống chân thấp, lông đuôi ngắn đc :
25% trống chân cao, đuôi dài; 25% trống chân thấp, đuôi dài
25% mái chân cao, đuôi ngắn; 25%mái chân thấp, đuôi ngắn
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:
(1) Tính trạng chiều cao chân và tính trạng hình dạng đuôi cùng nằm trên 1 cặp NST.
(2) Có xảy ra hiện tượng hoán vị gen với tần số 25%.
(3) Chim mái F1 có kiểu gen AaXBXb.
(4) Khi cho chim trống F1 lai với mái chưa biết kiểu gen đc tỷ lệ sau: 37,5% chân cao, đuôi dài :
37,5% chân cao, đuôi ngắn : 12,5% chân thấp, đuôi dài : 12,5% chân thấp, đuôi ngắn thì chi mái
F1 có kiểu gen AaXbY
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 40: Cho các phát biểu sau:
I. Sự tạo quả được hình thành từ bầu noãn.
II. Khi quả chin, màu sắc quả biến đổi do chức năng của các sắc tố bị thay đổi.
III. Khi quả chin, mùi xuất hiện do sự biến đổi tinh bột thành đường tạo mùi thơm.
IV. Khi quả chin, vỏ và ruột quả mềm ra vì có sự biến đổi mạnh mẽ của tinh bột thành đường.
V. Muốn bảo quản quả được lâu, làm chậm sự chin, người ta thường xử lí khí etilen.
Số phát biểu có nội dung đúng là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Đáp án
1-A 2-D 3-C 4-D 5-C 6-A 7-C 8-C 9-A 10-B
11-B 12-C 13-A 14-C 15-C 16-D 17-A 18-D 19-B 20-D
21-D 22-A 23-D 24-A 25-C 26-B 27-A 28-A 29-A 30-A
31-B 32-B 33-D 34-D 35-D 36-C 37-C 38-C 39-C 40-D
Câu 1: Đáp án A
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Nội dung A không phải là biểu hiện của đột biến, sự thay đổi sản lượng sữa của một giống bò
giữa các kì vắt sữa thay đổi theo chế độ dinh dưỡng là thường biến, sự biến đổi này chỉ liên
quan đến kiểu hình, không biến đổi ở kiểu gen
Câu 2: Đáp án D
Trong các kết luận trên, D sai động lực đẩy nước từ dưới lên gồm có: Động lực dòng mạch
gỗ:
 Lực hút của lá (động lực chính)
 Áp suất rễ - lực đẩy từ gốc lên thân
 Lực trung gian: sự liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch dẫn
Câu 3: Đáp án C
Trình tự các bước phương pháp tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên
nguồn biến dị tổ hợp là:
+ Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
+ Lai các dòng thuần chủng khác nhau để chọn ra các tổ hợp gen mong muốn.
+ Cho các cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua một số
thế hệ để tạo ra các giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
Câu 4: Đáp án D
Xét riêng từng cặp tính trạng:
Thân cao : thân thấp = 1 : 1.
Hoa đỏ : hoa trắng = 1 : 1.
Tỉ lệ phân li kiểu hình chung lớn hơn tích tỉ lệ phân li kiểu hình riêng nên có hoán vị gen xảy
ra.
Đây là phép lai phân tích nên tỉ lệ phân li kiểu hình phản ánh tỉ lệ giao tử sinh ra ở cơ thể
mang kiểu hình trội.
Cây thân thấp, hoa trắng (aabb) chiếm tỉ lệ 12,5% => Tỉ lệ giao tử ab là 12,5% < 25% =>
Đây là giao tử hoán vị.
Vậy kiểu gen ở cơ thể có kiểu hình trội là dị hợp tử chéo: Ab//aB x ab//ab.
Câu 5: Đáp án C
Cách li sau hợp tử là dạng cách li xảy ra sau khi hợp tử đã được hình thành.
Trong các ví dụ trên thì con lai giữa lừa và ngựa là con la không có khả năng sinh sản là dạng
cách li sau hợp tử.
Các đáp án A (cách li nơi ở), B (cách li tập tính), C (cách li cơ học) là dạng cách li trước hợp tử.
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 6: Đáp án A
Vì cây aa không có khả năng kết hạt nên sẽ không tham gia vào quá trình sinh sản tạo ra thế
hệ sau.
Lúc náy cấu trúc di truyền của thế hệ P là: 0,45AA : 0,3Aa = 0,6AA : 0,4Aa.
Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1 là: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.
Vậy tỉ lệ cây không kết hạt ở thể hệ F1 là 0,1.
Câu 7: Đáp án C
Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên
đời sống sinh vật. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành 1 tổ hợp sinh
thái tác động lên sinh vật.
Nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ quần thể (nhân tố hữu sinh) là thế giới hữu cơ của
môi trường và là mối quan hệ giữa 1 sinh vật (nhóm sinh vật) này với 1 sinh vật (nhóm sinh
vật) khác sống xung quanh.
Trong các nhân tố trên thì nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ quần thể là: ánh sáng,
nhiệt độ, độ ẩm.
Câu 8: Đáp án C
Mã di truyền có các đặc điểm: phổ biến, đặc hiệu, thoái hóa và liên tục.
Tính đặc hiệu của mã di truyền là mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một acid amine.
Câu 9: Đáp án A
Mô phân sinh bên chỉ có ở cây 2 lá mầm. Các câu lúa, dừa, ngô, mía là các cây 1 lá mầm →
Chỉ có A đúng
Câu 10: Đáp án B
Tinh hoàn ở giống đực là nơi chủ yếu điều khiển khả năng tiết testosteron, hoocmon sinh dục
của giống đực. Testosteron có khả năng thúc đẩy giống đực phát huy hết tiềm năng sinh sản
của mình ra ngoài để thu hút bạn tình. Ở gà đó là kích thước mào, giọng gáy, dáng vẻ, móng
và cựa. Khi cắt đi tinh hoàn đòng nghĩa với việc không còn kích thích của testosteron đối với
cơ thể, gà sẽ béo ra, không còn gáy được, không có cựa, móng nhỏ, ít mào và không còn bản
năng sinh dục.
Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án C
Câu 13: Đáp án A
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Các đáp án: những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì, những con cá sống trong Hồ Tây, những
con chim sống trong rừng Cúc Phương đều không cùng loài nên không phải quần thể.
Chỉ có đáp án: Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên là quần thể
do thỏa mãn các điều kiện:
- Cùng loài
- Cùng sống trong 1 khoảng không gian
- Tại 1 thời điểm
- Có khả năng sinh sản sinh ra thế hệ mơi hữu thụ.
Câu 14: Đáp án C
Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động vào vốn gen có sẵn của quần thể chứ không có khả năng tạo ra
các alen mới và kiểu gen mới trong quần thể.
Nội dung A đúng. Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen lặn có hại ra khỏi quần
thể do các alen lặn luôn tồn tại trong quần thể với một tần số rất thấp trong các cá thể dị hợp.
Nội dung B đúng.
Nội dung D đúng. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần
số alen của quần thể vì tất cả các cá thể mang gen trội đều được biểu hiện ở kiểu hình, không
giống như alen lặn, có thể tồn tại ở trạng thái dị hợp tử.
Câu 15: Đáp án C
Nội dung A, B, D đúng.
Nội dung C sai. Trong quần xã, số lượng quần thể càng nhiều thì kích thước của mỗi quần thể
càng nhỏ.
Câu 16: Đáp án D
Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng tiếp xúc.
Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với
bộ phận của cây.
Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào ở phía không tiếp xúc làm cho
tua của nó quấn quanh giá thể.
Vai trò: Hướng động giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi và tránh
xa các tác nhân không thuận lợi của môi trường => giúp cây thích ứng với những biến động
của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.
Câu 17: Đáp án A
Câu 18: Đáp án D
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Có 4 loại môi trường sống là: Môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường đất và môi
trường sinh vật.
Cây tầm gửi sống trên cây bưởi, sán lá gan sống trong ống tiêu hóa của chó mèo là những ví
dụ về môi trường sinh vật.
Môi trường sinh vật bao gồm thực vật, động vật và con người, nơi sinh sống của những sinh
vật kí sinh...
Câu 19: Đáp án B
Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng vỏ trơn với hạt xanhm vỏ nhăn → F1 toàn hạt vàng,
vỏ trơn → vàng, trơn là tính trạng trội. Tự thụ phấn, F2 thu được 4 loại kiểu hình: vàng trơn,
vàng nhăn, xanh trơn, xanh nhăn.
Kiểu hình thuộc biến dị tổ hợp: Biến dị tổ hợp là tổ hợp lại đặc tính di truyền của bố mẹ khác
so với bố mẹ là : vàng, nhăn; xanh,trơn.
Câu 20: Đáp án D
Ngô 2n = 20, nếu trong nguyên phân thoi vô sắc không hình thành NST nhân đôi nhưng
không phân li về 2 cực của tế bào sẽ tạo thành thể tứ bội 4n = 40
Câu 21: Đáp án D
♂AaBbDdEe x ♀AabbDDee
Cá thể mang biến dị tổ hợp là cá thể có kiểu hình khác với bố và mẹ (khác A_B_D_E_ và
A_bbD_ee)
Tỉ lệ cá thể có kiểu hình A_B_D_E_ ở đời con là: 3/4 x 1/2 x 1 x 1/2 = 3/16.
Tỉ lệ cá thể có kiểu hình A_bbD_ee ở đời con là: 3/4 x 1/2 x 1 x 1/2 = 3/16.
Trong số các các thể tạo ra ở thế hệ F1 số cá thể mang biến dị tổ hợp chiếm tỉ lệ:
1 – 3/16 – 3/16 = 10/16.
Vậy trong số các các thể tạo ra ở thế hệ F1 số cá thể mang biến dị tổ hợp là 10/16 x 1200 =
750.
Câu 22: Đáp án A
Câu 23: Đáp án D
Các gen tiền khối u bình thường có vai trò giúp điều hòa sự phân chia tế bào. Khi các gen này
nếu bị đột biến sẽ làm tế bào mất khả năng kiểm soát sự phân chia tế bào, tạo thành các khối u
Câu 24: Đáp án A
Testosteron: - Nơi sản sinh: Tinh hoàn.
Tác dụng sinh lý: Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+ Tăng phát triển xương.
+ Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
+ Tăng tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.
Câu 25: Đáp án C
Đây là phép lai phân tích nên tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con chính là tỉ lệ giao tử ở cơ thể
mang kiểu hình trội.
Cây thân thấp, hoa trắng (aabb) chiếm tỉ lệ 12,5% => Tỉ lệ giao tử ab chiếm tỉ lệ 12,5% <
25% => Đây là giao tử hoán vị => Cây có cao, hoa đỏ có kiểu gen Ab//aB.
Vậy kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là: Ab//aB x ab//ab
Câu 26: Đáp án B
Nội dung (3) đúng
Câu 27: Đáp án A
I – Đúng.
II – Sai. Cây trong vườn thường có cường độ thoát hơi nước qua lớp cutin mạnh hơn so với
cây trên đồi.
III – Sai. Độ mở của khí khổng tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất lúc chiều tối, ban đêm khí
khổng vẫn hé mở.
IV – Sai. Con đường thoát hơi nước qua cutin có vận tốc nhỏ và không được điều tiết.
Câu 28: Đáp án A
Enzim ADN pôlimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3’ đến 5’ và tổng
hợp mạch mới theo chiều từ 5’ → 3’
Câu 29: Đáp án A
Nội dung (1); (3); (4) đúng
Câu 30: Đáp án A
Theo bài ra ta thấy tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp 15 : 1.
Quy ước aabb quy định hạt dài, các kiểu gen còn lại quy định hạt tròn.
Gọi p, q lần lượt là tần số alen A và a.
Tần số alen b là: 1 – 0,1 = 0,9.
Quần thể cân bằng di truyền nên tỉ lệ cây hạt dài aabb chiếm tỉ lệ là: q2 x 0,92 = 20,25 => q2 =
0,25
=> q = 0,5 => p = 1 – 0,5 = 0,5.
Nội dung 1 sai. Tần số alen a là 0,5.