Biện pháp đào tạo vận hành và bảo trì toà nhà cao tầng tiếng anh

  • 5 trang
  • file .doc
VICEM MANAGEMENT AND TRANSACTION BUILDING
MỤC LỤC
1. PROJECT OVERVIEW.............................................................................................................2
2. SCOPE OF APPLICATION.......................................................................................................2
3. BASIS FOR ESTABLISHING MEASURES AND MAINTENANCE....................................2
4. TRAINING AND OPERATION................................................................................................2
5. CONTENTS MAINTENANCE WORK....................................................................................2
5.1 Checking...................................................................................................................................2
5.1.1 Frequently check...........................................................................................................2
5.1.2 Periodical check............................................................................................................3
5.1.3 Unexpected check.........................................................................................................3
5.2 Phân tích mức độ xuống cấp của hạng mục.............................................................................4
5.3 Xác định giải pháp sửa chữa....................................................................................................4
5.4 Sửa chữa...................................................................................................................................4
Ha Noi, November 10th, 2012.............................................................................................................5
Phi Kha Trading- Services and Production Co., Ltd..........................................................................5
METHOD OF TRAINING, OPERATION INSTRUCTION AND MAINTENANCE Page 1
VICEM MANAGEMENT AND TRANSACTION BUILDING
METHOD OF TRAINING, OPERATION
INTRUCTION AND MAINTENANCE
1. PROJECT OVERVIEW
The project Vicem Management and Transaction Building at land plot 10E6_ Cau Giay
new urban area_Cau giay district, Ha noi city, conducted by employer Vietnam Cement
Industry Corporatin. The construction has 31 over ground floors and with the height of
139.6m, and total area around 8450m2, construction area 2800m2 and total floor area
81060m2.
The maintenance building an important contribution in the effective use of the works.
Maintenance work is the building work carried out after the project was handed over, put into
use in order to exploit all the features work and beyond expected life. Maintenance work in
order to maintain the characteristics of architecture, works to ensure that the work is
appropriate operation and exploitation of the design requirements during the operational use
2. SCOPE OF APPLICATION
- Applies to all construction work using the product aluminum and glass doors and walls in
general
- There is currently no official documents of state regulations on maintenance time for
aluminum doors and glass walls that category depending on the requirements used to
determine the maintenance period, in particular, we time of inspection every 06 months /
time.
- This document is not part of the economic contract.
3. BASIS FOR ESTABLISHING MEASURES AND MAINTENANCE
- Decree No. 209/2004/ND-CP dated 16/12/2004 of the Government issued on quality
management of construction works
- Decree 114/2010/ND-CP on building maintenance
- File the completed work, check the document control process, general construction
procedures and other related documents
4. TRAINING AND OPERATION
- After finishing work put into use, the construction contractor is responsible for training and
maintenance manuals for the building management system in the use of aluminum and glass
products, the training of maintenance procedures contractor's, work instructions directly in
the site
- Operation of buildings for aluminum items shall comply with the use of contractors provide
5. CONTENTS MAINTENANCE WORK
METHOD OF TRAINING, OPERATION INSTRUCTION AND MAINTENANCE Page 2
VICEM MANAGEMENT AND TRANSACTION BUILDING
5.1 Checking
5.1.1 Frequently check
By the owner, the management and use of timely performed to detect signs of deterioration
5.1.2 Periodical check
Due to the specialized institutions and experts qualified in accordance with the type and level of
work done at the request of the investor, the management and use. To periodically check the time
specified in the regulations of the state or in a maintenance plan that contractors implementing
sent to the previous building management
5.1.3 Unexpected check
Be carried out after any incident (flood, storm, fire, earthquake, collapse, etc.), repair, cast doubt
on the ability to exploit after detailed examination without specifying the cause or the need to
exploit larger load. This work by the qualified contractors carrying to make.
 Detailed content of the examination:
Là quá trình khỏa sát bằng trực quan hoặc bằng các thiết bị đơn giản để phát hiện các lỗi xảy
trong quá trình sử dụng
- Kiểm tra các thanh nhôm đứng, thanh nhôm ngang, chi tiết liên kết các hệ khung với nhau và
chi tiết liên kết hệ khung với tường bê tông
- Kiểm tra bề mặt kính, độ đồng đều màu kính, các khuyết tật xảy ra trong quá trình sử dụng
- Kiểm tra về bề mặt sơn trên cấu kiện, độ đồng đều màu sơn, tốc độ phai màu (nếu có)
- Kiểm tra tính chống thấm của keo, các đường ron tại vị trí nối các module kính, đảm bảo tính
chống thấm tốt cho công trình
- Vệ sinh định kỳ bề mặt kính, nhôm
 Kiểm tra từng hạng mục của hệ thống:
- Kiểm tra tình trạng chung của cửa sổ, cửa đi
 Kiểm tra khớp bản lề, tay nắm cửa, những chỗ bị lõm của khung kim loại,những hư
hỏng của khung cửa. Kiểm tra tình trạng của kính và keo kết dính.
 Kiểm tra sự vận hành của hệ thống khóa cửa, sửa chữa, thay thế những hư hỏng nếu
cần thiết.
 Đóng - mở cửa sổ để kiểm tra hành trình của cửa
 Tra dầu ( để bôi trơn) các khớp nếu cần. Xiết chặt lại các khớp, các liên kết nếu cần
thiết.
- Kiểm tra tình trạng chung của khung nhôm, kính và các tấm ốp nhôm
METHOD OF TRAINING, OPERATION INSTRUCTION AND MAINTENANCE Page 3
VICEM MANAGEMENT AND TRANSACTION BUILDING
 Mục đích của việc kiểm tra phát hiện những hư hỏng trên bề mặt kính. Kiểm tra xem
các tấm ốp bị cong, vênh, lồi,lõm, khung bao nhôm co bị biến dạng do ngoại cảnh thời tiết
hay không.
 Kiểm tra các liên kết giữa kính và khung nhôm đứng, ngang, giữa các tấm ốp nhôm
o Kiểm tra các vít liên kết nẹp kính với khung xương
o Kiểm tra gioăng cao su có bị co giãn
o Kiểm tra các đường keo có bị hở
o Sửa chữa, thay thế nếu cần. xiết chặt lại các vít liên kết
 Thay thế những tấm kính bị hư hỏng bằng các thiết bị chuyên dùng
 Thay thế những tấm ốp bị cong, vênh tách bật khỏi liên kết
 Bắn keo làm kín những mối liên kết giữa tấm với tấm, giữa khung nhôm kính với
khung nhôm kính
Hình 1. Công tác bảo trì vách kính
5.2 Phân tích mức độ xuống cấp của hạng mục
Trên cơ sở các số liệu kiểm tra, cần xác định xem xuống cấp đang xảy ra theo mức độ nào. Từ đó
xác định hướng giải quyết khắc phục
5.3 Xác định giải pháp sửa chữa
Xuất phát từ yêu cầu của mức độ sửa chữa để đưa ra giải pháp sửa chữa cụ thể
5.4 Sửa chữa
Bao gồm quá trình thực thi thiết kế và thi công sửa chữa hoặc gia cường kết cấu, thay thế hư
hỏng…
 Sau thời gian bảo trì, bảo hành của nhà thầu thi công, tùy theo mức độ, yêu cầu của công tác
bảo trì, chủ công trình có thể tự thực hiện những nội dung bảo trì nêu trên hoặc thuê một đơn vị
chuyên ngành thiết kế hoặc thi công thực hiện.
METHOD OF TRAINING, OPERATION INSTRUCTION AND MAINTENANCE Page 4
VICEM MANAGEMENT AND TRANSACTION BUILDING
 Công tác bảo trì phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, vệ sinh và môi trường. Tuyệt đối đảm
bảo an toàn cho các công trình lân cận, cho người thi công, người sử dụng và các phương tiện
giao thông, vận hành trên công trình. Lựa chọn các biện pháp và thời gian thi công hợp lý nhằm
hạn chế tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn, khói, bụi, rung động,... do xe, máy và các thiết bị thi công
khác khi thực hiện các hoạt động bảo trì gây ra, tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ môi
trường, các quy phạm an toàn lao động, an toàn trong thi công, an toàn trong sử dụng máy móc,
thiết bị thi công
Ha Noi, November 10th, 2012
Phi Kha Trading- Services and Production Co., Ltd
METHOD OF TRAINING, OPERATION INSTRUCTION AND MAINTENANCE Page 5