Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần dệt hà đông hanosimex

  • 10 trang
  • file .pdf
Báo cáo thực tập tổng hợp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
KẾT LUẬN.............................................................................................................. 40
SV: Nguyễn Thị Phương Anh
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Từ viết tắt Từ viết đầy đủ
BCTC Báo cáo tài chính
BHXH Bảo hiểm xã hội
BTC Bộ tài chính
CPSX Chi phí sản xuất
GTGT Giá trị gia tăng
KHSX Kế hoạch sản xuất
KHTSCĐ Khấu hao tài sản cổ định
NKCT Nhật ký­ chứng từ
NVL Nguyên vật liệu
SXKD Sản xuất kinh doanh
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TSCĐ Tài sản cố định
XDCB Xây dựng cơ bản
DT Doanh thu
DTT Doanh thu thuần
BGĐ Ban giám đốc
XK Xuất khẩu
SV: Nguyễn Thị Phương Anh
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
Tên bảng biểu và sơ đồ Trang
Sơ đồ 1: Quy trình công nghệ sản xuất khăn 6
Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty cồ phần dệt Hà Đông­
9
Hanosimex
Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần dệt Hà Đông
13
Hanosimex
Sơ đồ 4: Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty cổ phần dệt Hà
18
Đông
Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ của hình thức kế toán Nhật Ký chứng từ 20
Sơ đồ 6: Trình tự luân chuyển chứng từ NVL tại công ty cổ phần Dệt Hà
23
Đông
Sơ đồ 7: Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo
24
hình thức Nhật ký­ Chứng từ
Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo
26
phương pháp Nhật ký­ chứng từ
Sơ đồ 9 : Quy trình ghi sổ TSCĐ tại công ty cổ phẩn dệt Hà Đông. 27
Sơ đồ 10:Tổ chức hạch toán tổng hợp TSCĐ theo hình thức Nhật ký chứng
từ 28
Sơ đồ 11: Hạch toán tổng hợp thanh toán với nhà cung cấp theo hình thức
29
Nhật ký­ chứng từ
Sơ đồ 12: Hạch toán tổng hợp bán hàng và thanh toán với khách hàng theo
30
phương pháp Nhật ký­ chứng từ.
Sơ đồ 13: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo hình thức Nhật ký­
32
chứng từ
Sơ đồ 14: Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương­ BHXH theo hình thức Nhật
33
ký­ chứng từ
Bảng 1: Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông 11
SV: Nguyễn Thị Phương Anh
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
Bảng 2: Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty 12
SV: Nguyễn Thị Phương Anh
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Trải qua hơn 20 năm xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đi theo nền
kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế nước ta không ngừng phát
triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Các ngành nghề kinh doanh ngày càng
đa dạng và hiệu quả. Cũng từ đó mà nảy sinh sự cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp,mọi doanh nghiệp đều phải xây dựng một bộ máy quản lý hoàn thiện, khoa
học, chuyên nghiệp thì mới có thể điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả, có
sức cạnh tranh.
HTKT là một bộ phận không thể thiếu được trong bộ máy quản lý của mọi
doanh nghiệp. Công tác kế toán không chỉ thực hiện chức năng xử lý, ghi chép một
cách chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mà còn biến dữ liệu thành thông
tin, cung cấp và tham mưu cho BGĐ trong việc ra quyết định. Vì vậy việc tổ chức
bộ máy kế toán và công tác HTKT càng hợp lý, gọn nhẹ thì càng tạo điều kiện cho
công tác kế toán được thực hiện chính xác và hiệu quả hơn, cung cấp kịp thời
những thông tin hữu ích cho BGD. Qua bốn năm học tập chuyên ngành kế toán tại
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi đã có được đầy đủ kiến thức về kế toán
DN. Tuy nhiên, thực tế và lý thuyết luôn có sự khác biệt. Mỗi DN có những đặc
thù riêng về quy mô, ngành nghề kinh doanh, do đó cũng khác nhau về tổ chức bộ
máy kế toán và công tác HTKT. Với phương châm học đi đôi với hành, nhà trường
đã tổ chức cho sinh viên cuối khóa đi thực tập tại các DN để có được những hiểu
biết thực tế hơn, toàn diện hơn về công tác kế toán. Sau một thời gian thực tập tại
công ty cổ phần dệt Hà Đông Hanosimex tôi đã tìm hiểu được những thông tin
chung về hoạt động, ngành nghề của công ty cũng như tổ chức bộ máy, công tác
HTKT. Từ đó tôi viết: “ Báo cáo thực tập tổng hợp” để tập hợp lại những thông
tin này.Do vốn kiến thức thực tế có hạn và thời gian thực tập chưa nhiều nên bài
viết của tôi còn chưa được chi tiết và có nhiều thiếu sót. Kính mong thầy cô giúp
đỡ, chỉ bảo để bài viết hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cám ơn các cán bộ, nhân viên công ty cổ phần dệt Hà
SV: Nguyễn Thị Phương Anh 1
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
Đông.
Tôi xin chân thành cám ơn cô Phạm Thị Minh Hồng đã giúp đỡ tôi hoàn thành
báo cáo thực tập tổng hợp này.
Sinh viên
Nguyễn Thị Phương Anh
PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ­KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ
MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG ­ HANOSIMEX
1.1/Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Dệt Hà Đông
Hanosimex.
1.1.1 Đôi nét chung nhất về công ty cổ phần dệt Hà Đông
Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX là một công ty trực thuộc tổng
công ty Dệt may Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
0303000404 – ngày 21 tháng 12 năm 2005 – do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây
( nay thuộc Hà Nội) cấp.Công ty hiện có diện tích đất sử dụng là 17.210 m2, số cán
bộ công nhân viện hiện có khoảng 500 người. Loại hình sản xuất kinh doanh chủ
yếu là sản xuất, gia công các mặt hàng khăn bông xuất khẩu.
­ Tên gọi hiện tại: Công ty cổ phần dệt Hà Đông HANOSIMEX
­ Tên giao dịch quốc tế: HANOSIMEX Hadong Textile Joint Stock Company.
­ Tên viết tắt: HANOSIMEX ­ HDT
­ Địa chỉ: Đường 430 – Cầu Am – Phường Vạn Phúc – Thành phố Hà Đông –
Hà nội.
­ Mã số thuế: 0500476693
­ Vốn điều lệ: 13 tỷ đồng Việt Nam
­ Điện thoại: 0343.824403 – Fax: 0343.824505
­ Email: [email protected]
SV: Nguyễn Thị Phương Anh 2
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
Tiền thân của công ty cổ phần dệt hà Đông là công ty công nghiệp Hà Đông
thuộc thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Công ty được thành lập cách đây 52 năm,
đã trải qua quá trình phát triển lâu dài với nhiều lần đổi tên.
Năm 1982 công ty công nghiệp Hà Đông được đổi tên thành xí nghiệp gia
công dệt và sửa chữa thiết bị đo lường Hà Đông, hình thức kinh doanh chủ yếu là
quản lý hợp tác xã dệt trong địa bàn tỉnh Hà Tây.
Năm 1987, Bộ Công nghiệp nhẹ quyết định đổi tên công ty thành nhà máy
Dệt Hà Đông. Công ty bắt đầu phát triển theo hướng sản xuất tập trung với máy
móc thiết bị công nghiệp hiện đại.
Năm 1992, nhà máy dệt Hà Đông đổi tên thành công ty dệt Hà Đông, là một
doanh nghiệp nhà nước – đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty
dệt may Việt Nam.
Năm 1995 công ty dệt Hà Đông được sáp nhập về Công ty dệt­ may Hà Nội,
trở thành nhà máy thành viên của công ty dệt may Hà Nội với tên gọi là nhà máy
Dệt Hà Đông hạch toán phụ thuộc và không có tư cách pháp nhân.
Năm 2006 nhà máy được cổ phần hóa lấy tên là Công ty cổ phần Dệt Hà
Đông­ HANOSIMEX với số vốn điều lệ là 13 tỷ đồng Việt Nam, vẫn là một công
ty con thuộc tổng công ty dệt may Hà Nội.
Trải qua giai đoạn phấn đấu và phát triển hơn 50 năm, hiện nay công ty có
một cơ sở vật chất vững mạnh với diện tích công ty vào khoảng 17.210m2. Về
trang thiết bị: công ty đã tập trung trang bị những máy móc thiết bị tương đối hiện
đại, được nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc….
Số cổ phiếu đang lưu hành: 1.300.000 cổ phiếu. Hiện tại công ty có trên 1000
cổ đông, trong đó Tổng công ty Dệt may Hà Nôi nắm giữ 52% cổ phần, các cổ
đông khác nắm giữ 48% cổ phần còn lại.
Không ngừng lớn mạnh và phát triển, công ty đã khắc phục mọi khó khăn,
vươn lên bằng sự chỉ đạo sáng suốt của ban giám đốc, lãnh đạo công ty, công ty cổ
SV: Nguyễn Thị Phương Anh 3
Lớp: Kế toán 48C
Báo cáo thực tập tổng hợp
phần dệt Hà Đông HANOSIMEX đã đạt được một số thành tựu đáng kể, tạo niềm
tin đối với toàn thể nhân viên trong công ty, đồng thời xây dựng được uy tín đối
với khách hàng và chiếm được vị thế trong ngành dệt may Việt Nam.
1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất­ kinh doanh của công ty cổ phần dệt
Hà Đông.
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần Dệt Hà Đông.
Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu:
Lĩnh vực kinh doanh được nêu trong điều lệ công ty là:
a. Sản xuất kinh doanh, gia công các sản phẩm dệt may
b. Kinh doanh siêu thị, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng.
c. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy đinh của pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ của công ty: Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả
trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực trên, trong đó hoạt
động dệt may là then chốt nhằm đạt lợi nhuận cao nhất, tăng lợi tức cho các cổ
đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước,
phát triển công ty và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Hiện tại công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may với tư cách là công ty
cổ phần thuộc tổng công ty dệt may Hà Nội. Công ty chuyên sản xuất – kinh
doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng khăn bông: Khăn ăn, khăn mặt, khăn tắm,
khăn thảm.
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất­ kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà
Đông.
­ Công ty cổ phần dệt Hà Đông chuyên sản xuất và kinh doanh xuất nhập
khẩu các mặt hàng khăn bông. Hoạt động sản xuất bao gồm 2 loại sau:
Tự sản xuất từ đầu đến khi tạo thành phẩm hoàn chỉnh.
Mua nhập khăn thô rồi gia công chế biến thành thành phẩm hoàn chỉnh.
­ Do có 2 cách sản xuất sản phẩm khác nhau nên cũng có sự khác nhau về
các loại nguyên vật liệu, nhân công và các công đoạn sản xuất. Vì vậy việc tập
SV: Nguyễn Thị Phương Anh 4
Lớp: Kế toán 48C