Báo cáo thực tập phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo biên hòa (bibica)

  • 33 trang
  • file .doc
Phân tích hoạt động kinh doanh
Bài này e lấy hoàn toàn trên mạng
Nói chung là khá chi tiểt rùi đó
Anh tham khảo lấy dàn bài còn số liệu hơi cũ toàn dùng từ năm 2007
Còn mấy số liệu bài bibica thì gần đây hơn
Ah đây không phải là mục lục tự động, anh sửa rùi gửi lại cho e
E làm mục lục tự động cho nhé
Mục lục
Mục lục......................................................................................................................................1
Lời mở đầu.................................................................................................................................2
I. Giới thiệu khái quát:...............................................................................................................3
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica:....................................3
1.1. Quá trình hình thành:..................................................................................................3
1.2. Chức năng hoạt động:.................................................................................................3
1.3. Quá trình phát triển của Công ty có những nét chính như sau:..................................3
1.4. Thị phần của Bibica:...................................................................................................5
2. Tổng quan về thị trường và một số đối thủ cạnh tranh:.....................................................6
2.1. Tổng quan thị trường:.................................................................................................6
2.2. Một số đối thủ cạnh tranh:..........................................................................................7
2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước:............................................................................7
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài :...........................................................................8
Bảng cân đối kế toán..................................................................................................................9
Báo cáo kết quả kinh doanh.....................................................................................................10
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica):.......11
1. Phân tích doanh thu của doanh nghiệp:...........................................................................11
2. Phân tích chi phí của doanh nghiệp:................................................................................13
3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp:.............................................................14
4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp:....................................................................17
4.1. Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp:.......................................17
4.1.1. Tỷ suất đầu tư:...................................................................................................17
4.1.2. Tỷ suất tự tài trợ:................................................................................................18
4.1.3. Hệ số đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:........................18
4.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp:....................................................19
4.2.1. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn:...........................................................................19
4.2.2. Hệ số thanh toán nhanh:....................................................................................20
4.2.3. Hệ số thanh toán tức thời:..................................................................................20
4.2.4. Hệ số thanh toán toàn bộ:..................................................................................21
4.2.5. Hệ số nợ:............................................................................................................21
4.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản:.............................................................................22
4.3.1. Vòng quay tài sản cố định:................................................................................22
4.3.2. Vòng quay tổng tài sản:.....................................................................................23
4.3.3. Vòng quay khoản phải thu:................................................................................23
4.3.4. Vòng quay hàng tồn kho:...................................................................................24
1
Phân tích hoạt động kinh doanh
4.4. Phân tích chỉ tiêu sinh lời của doanh nghiệp:...........................................................24
4.4.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản:...............................................................................24
4.4.2. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu:.................................................................25
III. Kết luận:.............................................................................................................................25
1. Kết luận:...........................................................................................................................25
1.1. Điểm mạnh:..............................................................................................................26
1.2. Điểm yếu:..................................................................................................................26
2. Đề xuất:............................................................................................................................27
Tài liệu tham khảo...................................................................................................................29
Phụ lục.....................................................................................................................................30
2
Phân tích hoạt động kinh doanh
I.
Lời mở đầu
Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của
doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng
quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất
phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tích kinh
doanh có ý nghĩa rất quan trọng.
Nhiệm vụ chính của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá chính xác hiệu
quả kinh doanh thông qua hệ thống chỉ tiêu đã được xây dựng, đồng thời xác
định các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình và kết quả kinh hoạt động kinh doanh.
Từ đó các số liệu phân tích trên sẽ đưa ra các đề xuất, giải pháp cụ thể, chi tiết
phù hợp với thực tế của doanh nghiệp để có thể khai thác các tiềm năng và khắc
phục yếu kém. Bên cạnh đó dựa vào kết quả phân tích còn có thể hoạch định
phương án kinh doanh và dự báo kinh doanh.
Nhóm chúng tôi chọn Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa để phân tích là vì:
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica) được người tiêu dùng bình chọn
là doanh nghiệp nằm trong danh sách năm Công ty hàng đầu của ngành bánh
kẹo Việt Nam. Bibica đã 10 năm liên tiếp đạt được danh hiệu " Hàng Việt Nam
chất lượng cao " (từ 1997-2006). Công ty có một hệ thống sản phẩm rất đa dạng
và phong phú gồm các chủng loại chính : Bánh quy, bánh cookies, bánh layer
cake, chocolate, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo, snack, bột ngũ cốc dinh dưỡng,
bánh trung thu, mạch nha… Ngày 17/12/2001 Bibica chính thức niêm yết cổ
phiếu tại trung tâm chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng
khoán là BBC.
Chúng tôi hy vọng rằng phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần
Bánh Kẹo Biên Hòa trong 3 năm 2005, 2006, 2007 sẽ phần nào giúp chúng ta
thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, sự phát triển của Bibica trong những
năm qua cũng như tiềm năng của công ty.
3
Phân tích hoạt động kinh doanh
I. Giới thiệu khái quát:
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica:
1.1. Quá trình hình thành:
Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa có tiền thân là phân xưởng kẹo của nhà
máy Đường Biên Hòa( nay là công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa) được thành
lập từ năm 1990, Tháng 12/1998,theo quyếnt định số 234/1998/QĐ-TTG của
Thủ tướng Chính phủ, phân xưởng Bánh- Kẹo-Nha được chuyển thành Công ty
Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa. Với năng lực sản xuất lúc mới thành lập là 5 tấn
kẹo/ ngày Công ty đã dần dần mở rộng hoạt động, nâng công suất và đa dạng
hóa sản phẩm. Hiện nay, Công ty là một trong những đơn vị sản xuất bánh kẹo
lớn nhât Việt Nam với công suất thiết kế là 18 tấn bánh/ ngày, 18 tấn nha/ ngày
và 29.5 tấn kẹo/ ngày.
1.2. Chức năng hoạt động:
- Sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trong các lĩnh vực về công nghệ chế
biến bánh-kẹo-nha.
- Xuất khẩu các sản phẩm bánh -kẹo-nha và các loại hàng hóa khác.
- Nhập khẩu các thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của
công ty.
1.3. Quá trình phát triển của Công ty có những nét chính như sau:
- Giai đoạn 1990-1993,phân xưởng bánh được thành lập và mở rộng dần đến
năng suất 5 tấn/ ngày.
- Năm 1994 phân xưởng bánh được thành lập với dây chuyền sản xuất bánh
bích quy hiện đại đồng bộ nhập từ Anh quốc có năng suất 8 tấn/ ngày.
- Năm 1995 đầu tư mới cho phân xưởng sản xuất mạch nha năng suất 18 tấn/
ngày, với công nghệ tiên tiến thủy phân tinh bột bằng enzym, nhắm chủ động
nguồn nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất bánh kẹo, ngoài ra còn cung cấp cho
thị trường loại mạch nha chất lượng cao.
4
Phân tích hoạt động kinh doanh
- Năm 1996: Phân xưởng bánh kẹo được đầu tư mở rộng nâng năng suất lên đến
21 tấn/ ngày. Để phù hợp với yêu cầu về quản lý, phân xưởng kẹo được tách
thành 2 phân xưởng: phân xưởng kẹo cứng 12 tấn/ ngày, phân xưởng kẹo mềm
9 tấn/ ngày.
- Năm 1997:
+ Đầu tư mới dây chuyền sản xuất kẹo dẻo theo công nghệ hiện đại của Úc với
năng suất 2 tấn/ ngày.
+ Đầu tư mở rộng nâng năng lực sản xuất phân xưởng kẹo cứng đến 16 tấn/
ngày.
- Ngày 01/12/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 234/1998 QĐ-
TTg, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển phân xưởng bánh kẹo và nha
của Công ty Đường Biên Hòa tử một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước thành
Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa.
- Năm 1999:
+ Ngày 09/01/1999, đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa
đã tiến hành, thông qua “ Điệu lệ tổ chức và hoạt động” của Công ty Cổ phần
Bánh Kẹo Biên Hòa.
+ Đầu tư mở rộng phân xưởng bánh kẹo mềm nâng cao công suất lên đến 11
tấn/ ngày
+ Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thùng carton và dây chuyến sản xuất khay
nhựa, nhằm chủ động cung cấp một phần bao bì cho sản xuất bánh kẹo
- Năm 2000:
+ Tháng 02/2000 Công ty Bibica đã vinh dự là công ty bánh kẹo đầu tiên của
Việt Nam chính thức nhận giáy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9002 của tổ chức
BVQI_Anh quốc.
+Đầu tư mới dây chuyền sản xuất snack với công suất 2 tấn/ ngày
- Năm 2001
+ Tháng 3/2001, đại hội cổ đông nhất trí tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 35
tỷ dồng từ vốn tích lũy có được sau hơn 2 năm hoạt động dưới pháp nhân công
ty cổ phần.
+Tháng 7/2001, Công ty gọi thêm vốn cổ dông , nâng vốn điều lệ của Công ty
lên con số 56 tỷ đồng để chủ dộng nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh, tạo
thêm sức mạnh về tài chính, dông thời dáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc đổi
mới công nghệ nhà máy hiện có như đầu tư thiết bị dây chuyền bánh cake, dây
chuyền socola, thiết bị sản xuất bánh Trung thi và bánh cooloes nhân, thiết bị
đóng gói bánh… với tổng đầu tư 40,8 tỷ đồng và đầu tư xây dựng thêm một
5
Phân tích hoạt động kinh doanh
nhà máy mới ở Hà Nội với tổng đầu tư trị giá 13,3 tỷ đồng. Những thành tích
đạt được trong các năm qua:
-Bằng khen của Bộ Tài Chính, UBND tỉnh Đồng Nai về việc nộp ngân sách cho
nhà nước.
-Năm năm liền được người tiêu dùng bình chọn “ Hàng Việt Nam chất lượng
cao”
-Giấy chứng nhận ISO9002 do tổ chức BVQI-Vương Quôc Anh cấp
-Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giám đốc Công ty.
1.4. Thị phần của Bibica:
Sản phẩm của công ty được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong nước. Doanh
thu tiêu thụ trong nước chiếm 96-97% tổng doanh thu của Công ty, doanh thu
từ xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 3%-4% tổng doanh thu với sản phẩm xuất khẩu
phần lớn là các sản phẩm nha. Trong thời gian sắp đến Công ty tiếp tục đinh
hướng phát triển theo hướng khai thác , mở rộng thị trường nội địa.
Với doanh thu tiêu thụ năm 2000 đạt 187,26 tỷ đồng, công ty hiện chiếm
khoảng 7% thị trường bánh kẹo được sản xuất trong nước.
Với hệ thống phân phối được xáy dựng từ năm 1994 và được mở rộng dần,
Công ty hiện có 108 nhà phân phối, trong đó 13 nhà phân phối tại khu vực đồng
bắng sông Cửu Long, 42 nhà phân phối tại khu vực Đông Nam Bộ, 23 nhà phân
phối tại khu vực miền Trung, 30 nhà phân phối tại khu vực miền Bắc. Đến nay,
sản phẩm của Công ty đã đựợc tiêu thụ trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thị
trường chính của Công ty là khu vực miền Nam, chiếm 70% doanh thu của
Công ty . Khu vực miền Trung-Cao nguyên và khu vực miền Bắc có tỷ trọng
doanh thu ngang nhau, mỗi khu vực chiếm 15% doanh thu của Công ty. Bên
cạnh đó thị trường tại các tỉnh thành phố, công ty đã đưa được sản phẩm của
mình đến với người tiêu dùng ở các vùng nông thôn. Doanh thu từ khu vực
nông thôn đã vượt xa khu vực thành thị.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của Công ty là thành phố Hô Chí
Minh, chiếm 27,36% tổng doanh thu. Kế tiếp là Đồng Nai, 8,77% và Hà Nội
5,28% tổng doanh thu. Một số khu vực thị trường lớn của Công ty được trình
bày trong bảng dưới đây:
6
Phân tích hoạt động kinh doanh
Số NPP-ĐL Doanh thu Tỷ trọng
TPHCM * 25 51.237 27,36%
Đồng Nai * 14 16.426 8,77%
Hà Nội 9 9.896 5,28%
Đà Nẵng 2 6.146 3,28%
Cần Thơ 2 5.048 2,70%
Đắc Lắc 1 4.823 2,58%
(*) Bao gồm cả cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty
Theo kế hoạch tài chính, doanh thu năm2001 của Công ty là 181 tỷ đồng, giảm
3,4% so với năm 2000. Tuy nhiên, theo dự kiến sang năm 2002 doanh thu của
Công ty sẽ phục hồi và tăng lên 327 tỷ đồng nhờ vào các dây chuyền đầu tư
mới đưa vào sản xuât. Song song với việc phát triển sản phẩm mới thì Công ty
còn đẩy mạnh công tác tiếp thị và mở rộng phân phối để đạt mục tiêu tăng
trưởng như trên.
2. Tổng quan về thị trường và một số đối thủ cạnh tranh:
2.1. Tổng quan thị trường:
Hiện nay Việt Nam tiêu thụ khoảng 100.000 tấn bánh kẹo một năm bình quân
khoảng 1,25kg/người/năm. Với khối lượng tiêu thụ như trên tồng giá trị của thị
trường bánh kẹo Việt Nam vào khoảng 3.800 tỷ đồng…
Trước giai đọan đổi mới, các cơ sở sản xuất bánh kẹo lớn trong cả nước chủ yếu
là các đơn vị kinh tế quốc doanh, với hai loại sản phẩm chính là kẹo cứng
không nhân và bánh bích quy.Giai đoạn đổi mới bắt đầu kéo theo việc nhập
khẩu nhiều loại bánh kẹo từ bên ngoài do năng lực sản xuất trong nước không
đáp ứng được nhu cầu tăng lên nhanh chóng từ việc cải thiện thu nhập người
dân. Sản phẩm bánh kẹo đa dạng dần. Tuy nhiên, đến những năm cuối của thập
kỷ 90, sản phẩm trong nước đã giành lại đa số thị phần đã mất và hiện chiếm
khoảng trên 70% giá thị trường.
Tham gia thị trường hiện nay có khoảng trên 30 DN sản xuất bánh kẹo có tên
tuổi trên thị trường, Số lượng các cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ không có thống
kê chính xác, với sản phẩm là bánh kẹo có phẩm chất thấp, được tiêu thụ tại các
địa phương riêng lẻ. Các cơ sở này ước tính chiếm khoảng 35%-40% thị phần
bánh kẹo cả nước.
7
Phân tích hoạt động kinh doanh
2.2. Một số đối thủ cạnh tranh:
2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước:
- Công ty Xây Dựng và Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô(Kinh Đô): cạnh tranh
với Công ty về các sản phẩm bánh cracker tại các tỉnh phía Nam. Với hệ thống
phân phối gồm 130 đại lý, sản phẩm của Kinh Đô được phân phối trên khắp thị
trường Việt Nam, đặc biệt tại thành phố HCM. Kinh Đô rất chú trọng đến các
hoạt động tiếp thị với nhiều biện pháp như quảng cáo, khuyến mãi, tỷ lệ chiết
khấu cho các đại lý cao và đặc biệt là thiết lập hệ thống các bakery tại thành
phố HCM, thị trường chính của Công ty. Kinh Đô cũng đang tiến hành xây
dựng hệ thống các Bakery tại Hà Nội. Tháng 9 năm 2001, nhà máy sản xuất tại
Hưng Yên của Kinh Đô bắt đầu đi vào sản xuất,. phục vụ cho thị trường miền
Bắc và Bắc Trung Bộ, Tuy nhiên, giá bán sản phẩm của công ty Kinh Đô ở mức
trung bình đến khá cao so với các sản phẩm của các công ty khác trên thị
trường, Hiện nay, Kinh Đô chiếm khoảng 10% thị trường bánh kẹo trong nước.
-Công ty Bánh Kẹo Hải Hà sản xuất các sản phẩm ở cả năm nhóm cookies,
bánh quy, kẹo cứng, kẹo mềm và kẹo dẻo nhưng có thế mạnh chủ yếu ở các sản
phẩm kẹo. Sản phẩm của Hải Hà phục vụ cho thị trường bình dân với mức giá
trung bình thấp. Với hơn 100 đại lý, Hải Hà đã thiết lập được một hệ thống
phân phối ở 34 tỉnh thành trong cả nước, tập trung chủ yếu ở các khu vực miền
Bắc và miền Trung. Chủ trương của Hải Hà là đa dạng hóa sản phẩm đặc biệt là
những sản phẩm mang hương vị đặc trưng của hoa quả miền Bắc như kẹo
chanh, mận…đồng thời bảo đảm ổn định chất lượng sản phẩm hiện hành, Về
chiến lược tiếp thị của Công ty chiếm khoảng 6,5% thị trường bánh kẹo trong
nước.
- Công ty Bánh Kẹo Hải Châu: cũng tương tự như Hải Hà, thị trường chính của
Hải Châu là các tỉnh phía Bắc, sản phẩm phục vụ cho thị trường bình dân với
giá bán trung bình và thấp, Hải Châu đang chiếm khoảng 3% thị trường bánh
kẹo,
- Công ty Đường Quảng Ngãi: bắt đầu tham gia vào thị trường bánh kẹo từ năm
1994, đến nay Công ty đã có hơn 60 sản phẩm bánh kẹo các loại. Thị trường
chính của các sản phẩm bánh kẹo của công ty là khu vực miền Trung, Tuy
nhiên, do bánh kẹo chỉ là một trong nhiều ngành hàng của Công ty Đường
Quảng Ngãi, mức độ tập trung đầu tư cho bánh kẹo không lớn. Thị phần của
Công ty Đường Quảng Ngãi vào khoảng 2,5 %
8
Phân tích hoạt động kinh doanh
- Ngoài ra còn có Công ty Đường Lam Sơn, Xí nghiệp bánh Lubico, Công ty
Bánh kẹo Tràng An…
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài :
Là các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty Liên doanh Vinabico-
Kotobuki, Công ty Liên doanh sản xuất Kẹo perfetti… các doanh nghiệp này
đều có lợi thế về công nghệ do mới được thành lập khoảng bốn năm trở lại đây,
Trong đó Công ty Liên doanh Vinaco-Kotobuki được thành lập ngày
12/11/1992 với vốn đăng kí kinh doanh là 3.740.000 USD, tập trung vào sản
xuất các loại bánh cookies và bánh bích quy. Tuy nhiên, do thị trường chính của
Vinabico-Kotobuki là thị trường xuất nhập khẩu nên công ty ít đầu tư, không
quảng cáo để mở rộng thị phần trong nước. Vinabico-Kotobuki chỉ chiếm
khoảng 1% thị trường bánh kẹo trong nước.
Công ty Liên doanh Sản xuất Kẹo Perfetti- Việt Nam được hình thành vào ngày
22/8/1995 với vốn đăng ký kinh doanh là 5.600.000 USD, tập trung sản xuất
các lọai kẹo cứng cao cấp Perfetti tập trung vào công tác tiếp thị và phân phố .
Sản phẩm của Perfetti được ổn định chất lượng ở mức cao, Perfetti đang chiếm
khoảng 60% thị trường bánh kẹo sản xuất trong nước.
Bên cạnh các công ty sản xuất lớn, các cơ sở sản xuất bánh kẹo nhở chiếm một
thì phần lớn, khoảng 35%-40% tổng sản lượng bánh kẹo sản xuất trong nước.
Sản phẩm nhập khẩu chiếm 30% thị phần ( bao gồm chính thức và chưa chính
thức) chủ yế từ Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông và Trung Quốc… Một số sản
phẩm bánh kẹo nhập khẩu hiện nay các đơn vị trong nước vẫn chưa sản xuất
được
9
Phân tích hoạt động kinh doanh
Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: VNĐ
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
Tài sản
A. Tài sản ngắn hạn 100.830.486.720 156.306.589.247 179.079.163.900
I. Tiền và các khoản tương đương 11.158.972.479 22.569.254.239 44.423.027.953
tiền
II. Các khoản ĐT tài chính ngắn - 35.000.000.000 14.055.000.000
hạn
III. Các khoản phải thu 27.896.506.491 33.166.654.300 30.318.114.546
IV. Hàng tồn kho 61.414.409.410 63.822.664.865 86.850.781.794
1. Hàng tồn kho 61.749.553.063 64.157.808.518 86.850.781.794
2. Dự phòng giảm giá HTK (335.143.653) (335.143.653) 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 360.598.340 1.748.015.843 3.432.239.607
B. Tài sản dài hạn 77.821.142.178 86.670.014.998 200.623.326.337
I. Tài sản cố định 65.831.998.937 64.626.860.632 149.255.710.813
1. Tài sản cố định hữu hình 63.905.528.141 58.548.317.000 81.826.656.838
2. Tài sản cố định vô hình 538.934.796 1.098.989.728 921.324760
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.387.536.000 4.979.553.904 66.507.729.215
II. Các khoản đầu tư tài chính dài 3.719.805.000 9.753.219.388 39.208.289.669
hạn
1. Đầu tư vào công ty con - - -
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên - - -
doanh
3. Đầu tư dài hạn khác 3.719.805.000 10.319.224.388 39.208.289.669
4. Dự phòng giảm giá ĐT dài hạn - (566.005.000) -
IV. Tài sản dài hạn khác 8.269.338.241 12.289.934.978 12.159.325.855
Tổng cộng tài sản 178.651.626.898 242.976.604.245 379.702.490.237
Nguồn vốn
A. Nợ phải trả 86.886.793.280 59.617.754.851 172.154.628.620
I. Nợ ngắn hạn 83.286.318.749 56.438.880.320 141.006.261.516
II. Nợ dài hạn 3.600.474.531 3.178.874.531 31.570.329.740
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 91.764.835.618 183.358.849.394 207.547.861.617
I. Vốn chủ sở hữu 90.184.590.235 182.493.104.011 205.924.166.234
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 56.000.000.000 89.900.000.000 107.707.820.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 27.382.833.351 70.258.833.351 70.226.583.351
3. Quỹ đầu tư phát triển 5.539.809.276 5.539.809.276 7.458.322.848
4. Quỹ dự phòng tài chính 1.110.231.382 1.110.231.382 2.069.231.382
5. Quỹ khác thuộc VCSH - - -
6. Lợi nhuận chưa phân phối 151.716.226 15.684.230.002 18.040.246.016
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.580.245.383 865.745.383 1.623.695.383
Tổng cộng nguồn vốn 178.651.628.898 242.976.604.245 379.702.490.237
10
Phân tích hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1. DT bán hàng và cung
287.091.873.695 343.061.150.267 456.850.115.543
cấp DV
2. Các khoản giảm trừ 1.729.630.268 1.730.500.189 2.874.617.047
3. DTT bán hàng và
285.362.243.427 341.330.650.078 453.975.498.496
cung cấp DV
4. GVHB 216.296.053.953 254.908.885.176 335.662.124.255
5. Lợi nhuận gộp 69.066.189.474 86.421.764.902 118.313.374.241
6. DT từ hoạt động tài
219.830.271 9.011.374.278 14.189.899.449
chính
7. Chi phí tài chính 3.152.731.691 3.323.504.266 3.717.954.055
Trong đó: chi phí lãi vay 3.094.576.229 2.478.137.604 3.297.174.121
8. Chi phí bán hàng 35.855.608.472 51.307.969.400 74.254.015.306
9. Chi phí quản lý doanh
14.356.957.577 16.092.048.926 21.060.872.607
nghiệp
10. LNT từ hoạt động
15.920.722.005 24.709.616.588 33.470.431.722
KD
11. Thu nhập khác 560.727.081 1.160.267.499 1.222.964.533
12. Chi phí khác 390.346.920 538.102.347 659.430.628
13. Lợi nhuận khác 170.380.161 622.165.152 563.533.905
14. Tổng lợi nhuận trước
16.091.102.166 25.331.781.740 34.033.965.627
thuế
15. Thuế thu nhập DN 3.772.985.317 6.149.268.168 9.038.734.795
16. Lợi nhuận sau thuế 12.318.116.849 19.182.513.572 24.995.221.832
17. Lãi cơ bản trên cổ
1.989 2.593 2.541
phiếu
11
Phân tích hoạt động kinh doanh
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần
Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica):
1. Phân tích doanh thu của doanh nghiệp:
Biến động 06/05 Biến động 07/06
Chỉ tiêu
ST TT TL ST TT TL
Tổng DT 55,969,276,572 19.50 113,788,965,276 33.17
Các khoản
869,921 (0.10) 0.05 1,144,116,858 0.12 66.11
giảm trừ
DT thuần 55,968,406,651 0.10 19.61 112,644,848,418 (0.12) 33.00
(trích bảng phân tích biến động doanh thu năm 2006-2005 và 2007-2006)
Năm 2005, doanh thu của công ty đạt 287 tỷ đồng, năm 2006 đạt hơn 343 tỷ
đồng, tăng 19,5%, tương ứng với khoảng 56 tỷ đồng. Năm 2007, doanh thu đột
nhiên tăng cao hơn gần gấp rưỡi, khoảng 456 tỷ đồng, tăng 33,17% so với năm
2006, tương ứng với 113 tỷ đồng.
Có thể nói, doanh thu của công ty có sự tăng trưởng tương đối nhanh. Điều đó
chứng tỏ công ty đã không ngừng nỗ lực đàm phán, tìm kiếm mở rộng các mối
quan hệ kinh tế nhằm làm tăng doanh thu, đồng thời cũng thể hiện chất lượng
sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, tạo dựng được uy tín
trên thị trường. Năm 2005, doanh thu của công ty là 287,091,873,695 triệu
đồng. Đây là năm Bibica hoàn tất các công việc chuẩn bị và chính thức xuất
khẩu lô hàng bánh trung thu đầu tiên sang thị trường Mỹ. Việc xuất khẩu sản
phẩm vào thị trường Mỹ, một thị trường nổi tiếng khắt khe về yêu cầu chất
lượng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm một lần nữa khẳng định uy
tín về chất lượng sản phẩm của Bibica. Nhờ bước tiến về mặt xuất khẩu này,
doanh thu của Bibica sang năm 2006 đã tăng 19,5%. Thêm một lý do nữa khiến
doanh thu không ngừng tăng trường là do Bibica rất chịu khó nghiên cứu, tìm
hiểu thị hiếu của khách hàng để tung ra các sản phẩm mới vào các ngày lễ đặc
biệt. Không những thế, các sản phẩm của Bibica cũng không ngừng đổi mới về
mẫu mã nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Valentine năm 2006,
công ty Bibica lần đầu tiên đưa ra thị trường Việt Nam sản phẩm Choco Bella
Light sử dụng đường Isomalt thay thế hoàn toàn cho đường Sacharose bình
thường, nhờ đó nhắm tới được đối tượng khách hàng là những người ăn kiêng,
người e ngại thừa cân béo phì – những người tưởng chừng không bao giờ chạm
tới thỏi socola. Thị trường Socola phục vụ cho nhu cầu dịp Valentine day’s
những năm qua cho thấy thương hiệu Choco Bella của Bibica luôn là sự lựa
chọn ưu tiên của người tiêu dùng do đảm bảo được chất lượng, mẫu mã đẹp,
12
Phân tích hoạt động kinh doanh
sang trọng, phù hợp thị hiếu thẩm mĩ. Ngày Tết thiếu nhi 01/06, Bibica cũng
tung ra thị trường sản phẩm mới, đón nhu cầu mua sắm của các hộ gia đình, các
cơ quan tổ chức chăm lo cho trẻ em. Có thể nói, Bibica đã chịu khó cung cấp
nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng ở mọi độ tuổi, giúp đẩy mạnh tốc độ tiêu
thụ sản phẩm, đem lại doanh thu ngày càng lớn.
Nhắc đến những nguyên nhân khiến doanh thu của công ty không ngừng tăng,
còn phải kể đến nỗ lực vươn ra ngoài biên giới Việt Nam của Bibica. Đã 2 lần
được tín nhiệm chọn làm nhãn hàng bánh kẹo phục vụ các hội nghị quốc tế :
ASEM 5 ( năm 2004) và gần đây nhất là hội nghị APEC 2006. Sản phẩm bánh
kẹo Bibica phục vụ cho hội nghị APEC là những sản phẩm có chất lượng cao
đã được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao
trong nhiều năm liền. Đồng thời với việc quảng bá hình ảnh cho bạn bè quốc tế,
Bibica cũng rất chịu khó tạo dựng uy tín và củng cố hình ảnh một doanh nghiệp
thành đạt vì cộng đồng ở trong nước. Điều này được thể hiện bằng một loạt các
hoạt động xã hội có sự tham gia của Bibica như: Tài trợ sản phẩm dinh dưỡng
cho bệnh nhân nghèo bị bão số 6 ; Bibica với chương trình “ Trái tim nhân ái”;
các hoạt động tài trợ cho dịp tết Trung Thu; hay tài trợ 70 triệu đồng cho trẻ em
bị teo hóa cơ Delta…Tất cả những hoạt động xã hội nay giúp Bibica không
ngừng củng cố thương hiệu và uy tín của mình, trở thành doanh nghiệp sản xuất
bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam, tạo dựng được sự tín nhiệm đối với khách
hàng, giúp tăng doanh thu.
Năm 2007, doanh thu của công ty là 456,850,115,543 VNĐ, tăng hơn 113
tỷtương ứng với 33,17%. Lý giải điều này, bên cạnh những lý do đã nêu trên,
còn phải kể đến việc Bibica chính thức khởi công xây dựng nhà máy Bibica
Bình Dương vào ngày 22/01/07. Dự án Nhà máy Bibica Bình Dương trên diện
tích 40.000 m2, trong đó gồm 79 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư giai đoạn 1, gồm
xây dựng nhà xưởng và đầu tư dây chuyền sản xuất bánh bông lan kem cao cấp
từ Ý, Châu Âu có năng suất 2.500 tấn sản phẩm/năm. Việc đầu tư giai đoạn 1
Nhà máy Bibica Bình Dương dự kiến sẽ góp phần tăng thêm doanh thu bình
quân hàng năm của Bibica hơn 90 tỷ đồng/năm và thực tế là doanh thu năm
2007 đã tăng thêm tới hơn 113 tỷ so với năm 2006.
13
Phân tích hoạt động kinh doanh
2. Phân tích chi phí của doanh nghiệp:
Biến động 06/05 Biến động 07/06
Chỉ tiêu
ST TL TT Tsf ST TL TT Tsf
Doanh
55,968,406,651 19.61 112,644,848,418 33.00
thu
Tổng
17,187,452,277 34.23 2.15 27,914,869,587 41.42 1.25
CPKD
CP bán
15,452,360,928 43.10 4.72 2.47 22,946,045,906 44.72 1.78 1.32
hàng
CP
1,735,091,349 12.09 (4.72) (0.32) 4,968,823,681 30.88 (1.78) (0.08)
quản lý
(trích bảng phân tích chi phí doanh thu năm 2006-2005 và 2007-2006)
Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy, tổng chi phí kinh doanh của công ty tăng
tương đối nhanh, năm 2005 chỉ là 50 tỷ, chiếm 17,6 % tổng doanh thu nhưng
năm 2006 đã là 67,4 tỷ, chiếm 19,75% tổng doanh thu, biến động 2005-2006 là
34,23% tương ứng với gần 17, 2 tỷ đồng. Năm 2007, tổng chi phí kinh doanh
của công ty là 95,3 tỷ đồng, chiếm tới 21 % tổng doanh thu, biến động 2006 –
2007 là 41,42 %,tương ứng với gần 28 tỷ. Cụ thể biến động về chi phí bán hàng
và chi phí quản lí như sau:
- Chi phí bán hàng:
Trong giai đoạn 2005 – 2007: tỉ trọng chi phí bán hàng trong tổng doanh thu
tăng liên tục. Năm 2005 chi phí bán hàng là 35,8 tỷ đồng, chiếm 12,56 % doanh
thu, năm 2006 chiếm 76,12% tổng chi phí kinh doanh. Năm 2007, chi phí bán
hàng xấp xỉ 74, 2 tỷ, chiếm 77,9% tổng chi phí kinh doanh. Biến động chi phí
bán hàng 2005 – 2006 là 43,10%, tương ứng với 15, 45 tỷ đồng. Biến động chi
phí bán hàng năm 2006 – 2007 là 44,72 %, tương ứng với xấp xỉ 23 tỷ đồng.
Tuy chi phí bán hàng tăng, nhưng tỉ suất phí lại giảm.
- Chi phí quản lí:
Năm 2005, chi phí quản lí đạt 14, 35 tỷ đồng, chiếm 28,59% tổng chi phí kinh
doanh. Năm 2006, chi phí quản lí chiếm 23,88 % tổng chi phí kinh doanh và
năm 2007 chiếm 22,1% tổng chi phí kinh doanh. Biến động 2005 – 2006 là
12,09%, tương ứng với 1, 73 tỷ. Biến động 2006 – 2007 là 30,88%, tương ứng
với xấp xỉ 5 tỷ. Tương tự như chi phí bán hàng, dù chi phí quản lí qua các năm
là tăng, nhưng tỉ suất phí vẫn giảm.
Để lý giải điều này, phải nhìn vào thực tế là công ty đã không ngừng cải thiện
để nâng cao doanh thu, do đó lượng hàng bán ra ngày càng nhiều, nên chi phí
14
Phân tích hoạt động kinh doanh
bán hàng tăng. Kể từ năm 2005, Bibica đã trở thành doanh nghiệp sản xuất
Socola đi đầu của Việt Nam, doanh số bán hàng bán ra tăng không ngừng với
đủ các loại mẫu mã, điều này lý giải cho việc chi phí bán hàng không ngừng
tăng từ năm 2005 đến năm 2007.
Chi phí quản lý năm 2006 chỉ tăng so với năm 2005 là 1, 73 tỷ, nhưng đến năm
2007 đã vọt tăng gấp 4 lần con số này, xấp xỉ 5 tỷ. Đó là do đầu năm 2007,
công ty khởi công xây dựng nhà máy Bibica Bình Dương, một dự án lớn cầu
đầu tư cả vốn và nhân lực, do đó công tác quản lý phải được đẩy mạnh. Chính
vì vậy mà chi phí quản lý tăng cao.
Tuy nhiên, mặc dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tổng chi phí kinh doanh
tăng, nhưng tỷ suất phí vẫn giảm. Đó là do năm 2006, công ty đạt giải thưởng
Sao khuê của Hiệp hội Phần Mềm Việt Nam VINASA nhờ sự quyết tâm trong
ứng dụng và ứng dụng có hiệu quả giả pháp phần mềm ERP ( phần mềm giúp
hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp). Công ty đã ứng dụng đầy đủ các tính
năng của bộ phần mềm bao gồm : Quản lý Tài Chính Kế toán, Quản lý bán
hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý kho, Quản Lý sản xuất. Điều này giúp Bibica
quản lý hoạt động doanh nghiệp khoa học hơn. Do vậy, tuy chi phí bán hàng và
chi phí quản lý vẫn tăng nhưng công ty quản lý tốt nên tỷ suất phí qua các năm
vẫn giảm.
3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp:
Biến động 06/05 Biến động 07/06
Chỉ tiêu
ST TL TT ST TL TT
Tổng LN
9,240,679,574 57.43 8,702,183,887 34.35
trước thuế
LNT từ HĐ
8,788,894,583 55.20 (1.40) 8,760,815,134 35.46 0.80
SXKD
LN khác 451,784,991 265.16 1.40 (58,631,247) (9.42) (0.80)
(trích bảng phân tích biến động lợi nhuận theo kết cấu năm 2005-2006 và 2006-
2007)
Năm 2005, tổng lợi nhuận trước thuế của Bibica đạt 16 tỷ đồng. Năm 2006, con
số này đã đạt trên 25 tỷ đồng và tăng 57.43% so với năm 2005. Từ năm 2006
đến 2007 tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp có tốc độ tăng chậm hơn
giai đoạn 2005-2006 (34.35%) nhưng vẫn đạt mức cao, 34 tỷ đồng.
15
Phân tích hoạt động kinh doanh
Nhìn chung cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp không có nhiều biến động đáng
kể. Năm 2005 lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỉ trọng
98.94% và lợi nhuận khác chiếm 1.06% tổng lợi nhuận trước thuế. Năm 2005 tỷ
trọng của lợi nhuận khác tăng 1.4% lên mức 2.46%, lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh giảm xuống còn 97.57%. Tuy nhiên đến năm 2007 mức tỷ
trọng của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác lại gần
giống với năm 2005, là 98.34% và 1.66%.
Giai đoạn 2005-2006 lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng gần 8.8
tỷ đồng tương đương 55.20%. Bên cạnh đó lợi nhuận khác tăng 265.16% từ hơn
170 triệu đồng lên đến hơn 622 triệu đồng. Tuy nhiên vì chiếm tỷ trọn nhỏ
trong tổng lợi nhuận nên con số này dù lớn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều
đến sức tăng của tổng lợi nhuận.
Từ năm 2006 đến 2007 lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tăng,
tuy mức độ có chậm hơn 35.46%. Ngược lại, lợi nhuận khác lại giảm hơn 58
triệu đồng (9.42%) tương đương với mức giảm tỷ trọng là 0.8%.
Biến động 06/05 Biến động 07/06
Chỉ tiêu
ST TL ST TL
1. DTT bán hàng và cung cấp
55,968,406,651 19.61 112,644,848,418 33.00
DV
2. GVHB 38,612,831,223 17.85 80,753,239,079 31.68
3. LN gộp bán hàng và cung
17,355,275,428 25.13 31,891,609,339 36.90
cấp DV
4. Tỷ lệ LNG/DTT 1.12 0.74
5. Chi phí bán hàng 15,452,360,928 43.10 22,946,045,906 44.72
6. Chi phí quản lý 1,705,091,349 11.88 4,998,823,681 31.12
7. Tỷ suất phí CFBH
8. Tỷ suất phí CFQL
9. LNT hoạt động bán hàng,
8,788,894,583 55.20 8,760,815,134 35.46
cung cấp DV
10. Tỷ lệ LNT/DTT 1.66 0.13
11. Tỷ lệ LNT/GVĐĐ 1.69 0.10
12. Thuế TNDN phải nộp 2,376,528,255 62.99 2,889,221,223 46.98
13. Lợi nhuận sau thuế 6,864,396,723 55.73 5,812,708,260 30.30
(trích bảng phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần năm 2005-
2006 và 2006-2007)
16
Phân tích hoạt động kinh doanh
Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp
tăng dần qua các năm từ 2005 đến 2007. Năm 2005 doanh thu thuần là hơn 285
tỷ thì đến năm 2006 con số này đã tăng lên mức hơn 341 tỷ và gần 453 tỷ vào
năm 2007. So với năm 2005 doanh thu thuần năm 2006 tăng gần 55 tỷ tương
đương với 19.61%. Năm 2007 so với năm 2006 mức tăng lên tới hơn 112 tỷ
đồng (33.00%). Nhìn vào các con số trên ta có thể thấy rõ hoạt động sản xuất
kinh doanh của Bibica có sự tăng trưởng rất ấn tượng: biến động doanh thu
thuần 07/06 gấp đôi so với 06/05.
Lợi nhận gộp hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2006 cao hơn năm
2005 hơn 38 tỷ tương ứng với mức tăng 25.13%. Biến động lợi nhuận gộp năm
2007-2006 ở mức lớn hơn hẳn so với năm 2006-2005: 36.90%. Điều này có thể
lý giải qua sự gia tăng của doanh thu thuần năm 2007 so với năm 2006.
Năm 2005, 100 đồng doanh thu thu về có 24.20 đồng là lợi nhuận gộp. Tỷ lệ
LNG/DTT này tăng nhẹ trong 2 năm 2006 và 2007. Cho đến năm 2007, 100
đồng doanh thu thu về đã có tới 26.06 đồng lợi nhuận gộp. Tỷ lệ này cho thấy
kết quả kinh doanh của Bibica trên cơ sở giá vốn hàng bán cũng như hiệu quả
của việc điều chỉnh giá và quản lý giá vốn hàng bán của doanh nghiệp đều tăng.
Chi phí bán hàng năm 2006 so với năm 2005 tăng 43.10%. Năm 2007 mức tăng
này không có sự thay đổi đáng kể và đạt mức 44.72% nhưng chi phí quản lý lại
có sự gia tăng đột biến. Biến động chi phí quản lý 07/06 cao gấp 2.6 lần so với
biến động 06/05. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới mức tăng của lợi nhuận
thuần. Tăng trưởng lợi nhuận thần giai đoạn 2005-2006 đạt 55.20% nhưng đến
thời kì 2006-2007 lại chỉ ở mức 35.46%. Tuy nhiên nếu nhìn vào tỷ suất phí chi
phí quản lý ta lại thấy tỷ suất phí giảm từ 5.03% (2005) xuống 4.64% (2007).
Tăng chi phí quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng Bibica cũng đồng
thời nâng cao được hiệu quả quản lý. Đó là do Bibica đã ứng dụng có hiệu quả
giải pháp phần mềm ERP ( Enterprise Resources Planning- Hoạch định các
nguồn lực doanh nghiệp) trong quản lý các khâu mua hàng, bán hàng sản
xuất…
Bên cạnh đó, tỷ lệ LNT/DTT và tỷ lệ LNT/GVĐĐ từ năm 2005 đến 2007 đều
tăng. Năm 2005, 1 đồng chi phí bỏ ra thu được 5.97 đồng lợi nhuận thuần trong
khi năm 2007, 1 đồng chi phí bỏ ra thu về được 7.77 đồng lợi nhuận thuần. 2 tỷ
lệ trên cho thấy hoạt động sản suất kinh doanh nói chung cũng như khả năng
kiểm soát của chủ doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động này và hiệu quả sử
dụng đồng vốn đều được nâng cao.
Với mức lợi nhuận thuần trên trong năm 2007 Bibica đã lọt vào top 500 doanh
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo lợi nhuận với vị trí thứ 78 (Theo
17
Phân tích hoạt động kinh doanh
www.vnr500.com.vn). Trong các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận thuần thì
doanh thu thuần là nhân tố có ảnh hưởng tích cực nhất tới lợi nhuận thuần. Mức
tăng 33% của doanh thu thuần năm 2007 so với 2006 nhờ việc đảm bảo chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm… ảnh hưởng lớn
nhất tới việc gia tăng lợi nhuận thuần. Bên cạnh đó, việc chi phí quản lý tăng
nhanh lại là ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận thuần do đó Bibica cần phải có
những biện pháp để giảm chi phí này.
4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp:
4.1. Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp:
Bibica Kinh Đô Hải Hà
Các chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Tỷ suất đầu
0.37 0.27 0.39 0.29 0.28 0.14 0.31 0.26 0.41

Tỷ suất tự tài
0.50 0.75 0.54 0.65 0.63 0.80 0.40 0.44 0.51
trợ
TSLĐ/NNH 1.35 3.16 1.63 2.68 2.23 5.70 1.49 1.61 1.45
TSCĐ/NVTX 1.90 1.31 1.60 0.40 0.41 0.51 0.58 0.47 0.68
4.1.1. Tỷ suất đầu tư:
Bibica Kinh Đô Hải Hà
Các chỉ
Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
tiêu
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Tỷ suất đầu
0.37 0.27 0.39 0.29 0.28 0.14 0.31 0.26 0.41

Tỷ suất đầu tư của Bibica năm 2005 là 0.37, năm 2006 đã giảm 37% tức là ở
mức 0.27 nhưng sang năm 2007 lại tăng lên 0.39. Như vậy là qua năm tỷ suất
đầu tư vào tài sản cố định của Bibica đă tăng 5.4%, trong khi đó tài sản lưu
động của doanh nghiệp đã không ngừng tăng chứng tỏ nhìn chung qua 3 năm
thì doanh nghiệp đã đầu tư ngày càng nhiều hơn vào nhà xưởng, trang thiết bị,
máy móc… và năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tăng
lên nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong số hai doanh nghiệp cùng
ngành thì Hải hà có diễn biến về tỷ suất đầu tư qua 3 năm cũng khá là giống với
18
Phân tích hoạt động kinh doanh
Bibica, Kinh Đô thì lại có tỷ suất đầu tư giảm dần trong 3 năm và ở mức thấp
hơn nhiều so với Bibica cũng như là Hải Hà.
4.1.2. Tỷ suất tự tài trợ:
Bibica Kinh đô Hải hà
Các chỉ
Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
tiêu
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Tỷ suất tự
0.50 0.75 0.54 0.65 0.63 0.80 0.40 0.44 0.51
tài trợ
Tỷ suất tự tài trợ của Bibica năm 2007 là 0.54, nghĩa là vốn chủ sở hữu chiếm
54% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, mặc dù so với năm 2006 thì chỉ số này
đã giảm tới 0.39% nhưng mặt khác do tỷ lệ Nợ/VCSH của Bibica năm 2007 là
0.84 chứng tỏ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vẫn đủ khả năng thanh
toán các khoản nợ và vì thế doanh nghiệp vẫn có khả năng kiểm soát được mức
độ rủi ro trong kinh doanh. Nếu so cả 3 doanh nghiệp cùng ngành với nhau thì
Hải Hà có khả năng tự chủ về tài chính là thấp nhất và cũng bởi vì tỷ lệ
nợ/VCSH (năm 2007) là 0.96 (cao hơn so với Bibica) cho nên mức độ rủi ro
trong kinh doanh của Hải Hà là lớn hơn so với Bibica. Nhưng nhìn chung cơ
cấu nguồn vốn của cả 3 doanh nghiệp đều ở mức chấp nhận được (vốn chủ sở
hữu chiếm 30-70% tổng nguồn vốn) và vì thế mức độ rủi ro trong kinh doanh là
hoàn toàn có thể kiểm soát được.
4.1.3. Hệ số đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh:
Bibica Kinh Đô Hải Hà
Các chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
TSLĐ/NNH 1.21 2.32 1.27 1.83 1.52 3.8 1.50 1.60 1.40
TSCĐ/NVTX 0.70 0.35 0.63 0.40 0.41 0.18 0.58 0.47 0.68
Nhìn vào các chỉ tiêu trên của Bibica, ta thấy rằng qua 3 năm thì tỷ lệ
TSLĐ/NNH đều lớn hơn 1 và tỷ lệ TSCĐ/NVTX đều nhỏ hơn 1 vì vậy trong
quá trình kinh doanh trong suốt 3 năm qua thì vốn lưu động ròng của Bibica
đều dương (vì VLĐR=TSLĐ-NNH=NVTX-TSCĐ) cho nên doanh nghiệp có
khả năng tài trợ tốt cho các hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn cũng như có
khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Tương tự như Bibica, Kinh Đô và Hải Hà
đều có những con số khả quan như vậy. Ngoài ra thì vốn chủ sở hữu của cả 3
19
Phân tích hoạt động kinh doanh
doanh nghiệp đều tăng đều đặn qua 3 năm nên ta cũng thấy được mức độ bền
vững trong việc tăng vốn lưu động ròng của các doanh nghiệp.
4.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp:
Bibica Kinh Đô Hải Hà
Các chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Hệ số thanh
1.21 2.32 1.27 1.83 1.52 3.8 1.50 1.60 1.40
ngắn hạn
Hệ số thanh
toán nợ 0.47 1.37 0.53 1.25 0.81 2.37 0.60 0.7 0.70
nhanh
Hệ số thanh
0.13 0.86 0.32 0.22 0.17 1.15 0.20 0.30 0.30
tức thời
Hệ số thanh
2.06 4.08 2.21 2.91 2.67 5.22 1.67 1.77 2.04
toán toàn bộ
Hệ số nợ 0.50 0.25 0.45 0.34 0.37 0.19 0.60 0.57 0.49
4.2.1. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn:
Bibica Kinh Đô Hải Hà
Các chỉ
Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
tiêu
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
HSTTNH 1.21 2.32 1.27 1.83 1.52 3.8 1.50 1.60 1.40
Năm 2005 hệ số thanh toán ngắn hạn của Bibica là 1.21, năm 2006 là 2.32 tức
là tăng 1.92 lần nhưng năm 2007 giảm xuống mức 1.27. Cả 3 năm hệ số thanh
toán đều lớn hơn 1 cho thấy tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có khả năng
thanh toán tốt các khoản nợ ngắn hạn.
Năm 2006, mỗi 1 VNĐ nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 2.32 VNĐ tài sản
ngắn hạn. Hệ số thanh toán ngắn hạn cao như vậy là bởi vì tài sản ngắn hạn
chiếm một tỷ lệ cao trong tổng tài sản là 64.33%. Trong khi đó Kinh Đô có hệ
số thanh toán ngắn hạn là 1.52 do tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 49.15% tổng tài
sản. hệ số này của Hải Hà là 1.60 mặc dù tài sản ngắn hạn chiếm tới 72% tổng
tài sản nhưng con số nợ ngắn hạn của Hải hà là khá cao, cao nhất trong 3 năm.
20