Báo cáo phân tích độc lập

  • 38 trang
  • file .pdf
Tháng 4 năm 2011
Ngành Ô tô và Phụ tùng I HOSE
Báo cáo Phân tích Cổ phiếu SVC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP
SÀI GÒN - SAVICO
Savico hiện là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam, chiếm 8.5% thị phần
tiêu thụ của VAMA. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập
đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty và dự án trên
3 lĩnh vực có tính tương hỗ cao là dịch vụ thương mại, bất động sản và
tài chính.
StoxPlus Corporation
Tầng 5, Tòa nhà Indovina Bank
Báo cáo Phân tích Độc lập 36 Hoang Cau, Hanoi, Việt nam
[email protected]
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
Nội dung báo cáo
Phần Nội dung Trang
1 Điểm nhấn Đầu tư 3-4
2 Mô hình Kinh doanh 5-16
2.1 Tổng quan 5-6
2.2 Dịch vụ Thương mại 7-12
2.3 Dịch vụ Bất động sản 13-15
2.4 Dịch vụ Đầu tư tài chính 16
3 Kết quả kinh doanh 17-23
3.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất 18-23
4 Dự báo Lợi nhuận và So sánh Định giá SVC 24-28
4.1 Dự báo Lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 25-27
4.2 So sánh Định giá Cổ phiếu SVC 27-28
5 Cổ phiếu SVC trên HOSE 29-32
5.1 Cơ cấu sở hữu 30
5.2 Diễn biến giá và thanh khoản 31
5.3 Rủi ro đầu tư 32
6 Tổng quan về SVC 34-36
6.1 Quá trình Phát triển 34
6.2 Chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020 35
6.3 Ban lãnh đạo SVC 36
Phụ lục Báo cáo Tài chính SVC 37
Báo cáo phân tích này được thực hiện bởi StoxPlus.
Giới thiệu về StoxPlus:
Các báo cáo phân tích của chúng tôi cung cấp các thông tin chuyên sâu, phân tích và dự báo
StoxPlus tự hào là công ty hàng đầu Việt nam chuyên cung cấp các
cũng như thể hiện quan điểm của chúng tôi về công ty mà chúng tôi phân tích. StoxPlus không
giải pháp dữ liệu và thông tin tài chính thông minh đã được chuẩn
cung cấp hoặc đưa ra các khuyến nghị mua bán cổ phiếu, môi giới hoặc tư vấn đầu tư dưới bất
hóa cao và đáng tin cậy; và các công cụ phân tích đầu tư cực kỳ
kỳ hình thức nào.
hữu ích cho các công ty chứng khoán, các hãng quản lý quỹ, và nhà
đầu tư chuyên nghiệp.
Những thông tin trong báo cáo này được trình bài thể hiện quan điểm độc lập của StoxPlus về
công ty mà chúng tôi phân tích. Các dự báo và ước tính mà chúng tôi đưa ra được tiến hành dựa
Ban Phân tích Độc lập của StoxPlus cung cấp hai nhóm sản phẩm
trên các chuẩn mực phân tích thông thường phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng
phân tích có chất lượng cao: (i) phân tích thị trường cho khách hàng
nhưng không đảm bảo những dự báo và ước tính này là đáng tin cậy hoàn toàn. Và do vậy,
cá nhân qua phần mềm StoxPro, trang web Stox.vn và (ii) thực hiện
người đọc báo cáo này không nên dựa hoàn toàn vào các dự báo và phân tích của chúng tôi để
phân tích cổ phiếu theo yêu cầu của doanh nghiệp và khách hàng.
ra quyết định đầu tư.
StoxPlus và Ban Phân tích Độc lập không cung cấp các khuyến nghị
Các báo cáo phân tích của StoxPlus được soạn lập phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư có kiến
mua bán cổ phiếu mà chúng tôi tập trung vào những đánh giá khách
thức nhất định về tài chính và đầu tư và có thu nhập cao hoặc là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
quan về tình hình tài chính, triển vọng và rủi ro của các cổ phiếu mà
chúng tôi phân tích. Và do vậy, báo cáo phân tích của chúng tôi phù
Mặc dù không đảm bảo và cam kết nhưng chúng tôi tin tưởng thông tin trong báo cáo này là
hợp hơn với các nhà đầu tư giá trị hoặc có thiên hướng nghiên cứu
chính xác và đáng tính cậy. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ hay tổn thất
kỹ doanh nghiệp trong các đầu tư chứng khoán.
nào có thể phát sinh từ việc chính xác, đầy đủ, sai sót của thông tin dùng trong báo cáo này.
Mặc dù doanh nghiệp có thể tài trợ cho các phân tích của StoxPlus,
StoxPlus (bao gồm giám đốc, quản lý và nhân viên) hoặc những bên liên quan đến công ty của
chúng tôi luôn hướng về lợi ích của nhà đầu tư và độc giả của
chúng tôi có thể sở hữu, có ý định đầu tư hoặc có ý định bán cổ phiếu của công ty mà chúng tôi
chúng tôi và đảm bảo tính độc lập trong các nhận định và đánh giá
phân tích trong báo cáo này tuân theo các quy định nội bộ của StoxPlus. StoxPlus và các chuyên
dựa trên các thủ tục rà soát số liệu và dựa trên kinh nghiệm và hiểu
viên phân tích không được phép mua bán các cổ phiếu của công ty mà chúng tôi phân tích. Quý
biết của chúng tôi về công ty và ngành mà chúng tôi thực hiện phân
nhà đầu tư cũng có thể biết rằng giá cổ phiếu của một công ty có thể lên hay xuống tùy theo diễn
tích.
biến thị trường và sức hấp dẫn của cổ phiếu. Biến động giá cổ phiếu trong quá khứ không nhất
thiết phản ánh xu hướng tương lai của nó.
Trang 2
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
1
Điểm nhấn đầu tư Giá 27/04/2011: 24.100 đồng
• SVC tiếp tục giữ vững vị thế số 1 về phân phối ô tô Giá cổ phiếu SVC từ khi niêm yết tại HOSE
trong VAMA: Năm 2010, SVC đã tiêu thụ 9.881 xe trên
toàn hệ thống và chiếm 8.5% thị phần. Hoạt động phân
phối ô tô đạt tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 5% cho SVC,
đây cùng là nguồn lợi nhuận chủ yếu của công ty trong
các năm qua.
Trong khi sản lượng xe của VAMA giảm 6% trong năm
2010, SVC vẫn bán ra 9.881 xe ô tô các loại, tăng 7% so
với năm 2009. Việc đầu tư thêm các đại lý khiến cho lợi
nhuận trước thuế năm 2010 của hoạt động phân phối ô tô
giảm 31% xuống còn 97 tỷ đồng. Trong năm SVC cũng đã
tiêu thụ 15.880 xe máy các loại, tăng 16% so với năm
2009.
Năm 2010, SVC đã tăng thêm 4 đại lý xe máy và 7 đại lý ô Thông tin cơ bản về cổ phiếu SVC
tô 3S nâng tổng số đại lý xe máy lên 18 và đại lý phân
phối ô tô lên con số 21. Mục tiêu đến năm 2015, SVC sẽ Cổ phiếu SVC
nâng tổng số đại lý ô tô 2S/3S thêm 15 đại lý và 10 -12 đại Sàn giao dịch HOSE
Ngày niêm yết HOSE 01/06/2009
lý xe máy.
Giá ngày niêm yết (VND’000) 25.9
• Hiện thực hóa đóng góp doanh số và lợi nhuận từ các Ngày niêm yết HNX 21/12/2006
Giá ngày niêm yết (VND’000) 146.9
dự án mới trong 2011: EPS năm 2010 đạt 2.900 đồng/cp
và chưa có đóng góp doanh số và lợi nhuân của mảng Giá cao nhất 52 tuần (VND’000) 40.1
kinh doanh bất động sản. Chúng tôi ước tính rằng lợi Giá thấp nhất 52 tuần (VND’000) 19.4
nhuận của Savico từ năm 2011 sẽ được cải thiện đáng kể
trong năm 2011 nhờ đóng góp của dịch vụ sửa chữa, phụ KLGD hàng ngày 3 tháng (cp) 7.606
tùng vụ kiện và dịch vụ bất động sản:
Giá cổ phiếu 27/04/2011 (VND’000) 24.1
Dự án Savico Mega Mall, Hà Nội đã có hai khách hàng Số cổ phiếu lưu hành (triệu cổ) 25.0
Vốn hóa (Tỷ VND) 586.9
lớn là Big C (thuê toàn bộ tầng hầm) và Trần Anh
Computer (thuê một phần tầng 2). Doanh thu từ các EPS 2010 (VND) 2.900
khách hàng này, dự kiến khoảng 5.6 triệu USD, sẽ bắt P/E 2010 (lần) 8.3
đầu được ghi nhận từ năm 2011. PB 2010 (lần) 0.8
Dự án Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng: Mặc dù dự báo sẽ có Thông tin tài chính 2010
nhiều khó khăn trong thị trường bất động sản ở phân khúc
biệt thự ven biển, Savico đã ủy quyền cho Savills tiếp thị Doanh thu (tỷ VND) 4.173
Lãi ròng (tỷ VND) 88
và bán 22 biệt thự. Đây sẽ là nguồn lợi nhuận đột biến khi
Tổng tải sản (tỷ VND) 2.357
doanh thu các biệt thự được ghi nhận. Vốn chủ sở hữu (tỷ VND) 732
Nguồn: StoxPlus
• Savico đã kiên quyết giảm tỷ trọng đầu tư tài chính và
chuyển nhượng một số dự án bất động sản: nhằm
hướng tới cơ cấu tài sản năm đầu tiên thực hiện kế hoạch Chuyên gia phân tích
2015 và tầm nhìn 2020, SVC đã tái cấu trúc mạnh mẽ cơ Tuấn Nguyễn
cấu tài sản theo hướng tăng đầu tư dịch vụ thương mại [email protected]
lên 50%, giảm các lĩnh vực đầu tư bất động sản xuống 40
– 45% và đầu tư tài chính xuống 10%. SVC đã thanh lý Thuân Nguyễn FCCA
[email protected]
khoản đầu tư tài chính vào cổ phiếu VietA Bank thu về 60
tỷ, giảm tỷ trọng đầu tư tài chính xuống 11% tổng tài sản
ở thời điểm cuối năm.
Trang 3
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
1
Điểm nhấn đầu tư Giá 27/04/2011: 24.100 đồng
• Mô hình kinh doanh dựa trên thế 3 chân:
• Rủi ro đầu tư: Việc đầu tư vào cổ phiếu SVC hiện
thương mại – bất động sản – tài chính. SVC
tại sẽ phải đối mặt với cả rủi ro kinh doanh và rủi ro
đang hướng đến một hình kinh doanh holdings
thị trường. Trong lĩnh vực phân phối ô tô và xe
với hệ thống các công ty con và công ty liên kết
máy, SVC phụ thuộc nhiều vào các chính sách của
trài dài trên cả nước hoạt động trong 3 lĩnh vực
Chính phủ cả trong hoạt động tiêu thụ xe trong
là phân phối ô tô, xe máy; đầu tư bất động sản
nước và nhập khẩu xe nguyên chiếc. Đối với các
và đầu tư tài chính. Cơ cấu tài sản mà SVC
nhà sản xuất, SVC không nắm giữ quyền điều
đang hướng tới là 50%:40%:10% cho mỗi lĩnh
chỉnh mặt bằng giá bán xe, thay vào đó là phụ
vực. SVC cũng đặt ra mục tiêu các hoạt động
thuộc vào chính sách giá của nhà sản xuẩt.
đầu tư vào bất động sản và tài chính phải gắn
liền với dịch vụ thương mại để phát huy lợi thế Thanh khoản cổ phiếu SVC hiện ở mức rất thấp là
sẵn có như đầu tư bất động sản phải kèm với một rào cản lớn đối với nhà đầu tư có ý định đầu tư
phát triển các đại lý phân phối hay đầu tư tài vào cổ phiếu này. Hiện SVC chỉ giao dịch trung
chính dài hạn phải đi kèm các lợi ích cho đơn vị bình khoảng 7.600 cổ phiếu/ phiên trong vòng 3
phân phối và khách hàng. tháng qua. Với mức thanh khoản này, việc mua
vào/bán ra sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhà
• Danh mục bất động sản tiềm năng và triển
đầu tư lớn ngay cả khi họ đánh giá tốt về giá trị cổ
vọng: SVC hiện đang nắm giữ hoặc liên kết một
phiếu SVC. Hơn nữa, cơ cấu cổ đông hiện tại của
danh mục 16 dự án khá triển vọng bao gồm cả 4
SVC bao gồm một số cổ đông lớn nhưng có tính
phân khúc: Khu phức hợp, Căn hộ, Văn Phòng
“lướt sóng” nên rủi ro đối với cổ đông nhỏ lẻ vẫn là
cho thuê và Khu khách sạn & nghỉ dưỡng. Trong
hiện hữu.
16 dự án thì Savico làm chủ đầu tư 9 dự án và
tham gia góp vốn dưới chủ yếu hình thức giá trị Tóm lại, với mô hình kinh doanh và cơ sở hệ
quyền sử dụng đất với các đối tác có kinh thống tài sàn và đặc biệt là các danh mục bất
nghiệm triển khai. Savico Mega Mall là dự án có động sản có giá trị cao, theo chúng tôi, giá cổ
tiến độ tốt nhất của SVC và đã bắt đầu tạo phiếu hiện tại của Savico chủ yếu phản ánh
doanh thu từ năm 2011. phần kết quả kinh doanh của mảng dịch vụ
thương mại của Công ty. Chỉ với riêng mảng
• Định giá: SVC đang được định giá ở mức
dịch vụ thương mại bao gồm bán ô tô và xe
tương đồng so với thị trường và nhóm ngành
gắn máy cũng như các dịch vụ sửa chữa, bảo
liên quan đến phân phối ô tô. SVC ở mức
dưỡng, kinh doanh phụ tùng phụ kiện liên quan
24.100 đồng/cổ phiếu tương đương với định giá
có thể duy trì được mức lãi trên cổ phiếu (EPS)
ở mức 8,3 lần EPS 2010 và 0,8 lần giá trị sổ
hàng năm khoảng 3 ngàn đồng. Toàn bộ nguồn
sách. Tuy nhiên điểm lợi thế lớn nhất ở quy mô
thu tiềm năng từ các dự án sẽ phụ thuộc vào
công ty và thị phần số 1 về phân phối ô tô tại
khả năng hiện thực hóa và triển khai cũng như
Việt Nam và đặc biệt là danh mục các khu đất có
bài toán cơ cấu tài chính và vốn được giải
giá trị thị trường cao. Mức độ cải thiện về định
quyết một cách hiệu quả.
giá sẽ do nguồn lợi nhuận từ các dự án này
trong các năm tới.
Trang 4
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.1: Tổng quan về mô hình kinh doanh Savico
Mô hình kinh doanh chính của Savico là phân phối ô tô và xe gắn máy và
các dịch vụ liên quan. Bất động sản và đầu tư tài chính có tính tương hỗ
chiến lược cho mảng dịch vụ thương mại.
Lĩnh vực kinh doanh Sản phẩm và Dịch vụ
LĨNH VỰC DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI
Phân phối ô tô: Savico hiện là nhà phân phối ô tô số
1 tại Việt Nam hơn 10 năm qua và hiện chiếm 8.5%
thị phần VAMA. Savico hiện phân phối 22% tổng sản
lượng bán ra của Toyota, 26% của Ford, 19% của
Suzuki và nhiều thương hiệu ô tô phổ biến tại Việt
Nam qua 21 đại lý và trung tâm phân phối trên toàn
quốc.
Phân phối xe gắn máy: Savico phân phối gần 16
ngàn xe gắn máy các loại năm 2010 các thương hiệu
xe máy phổ biến tại Việt Nam bao gồm Yamaha,
Suzuki, SYM. Savico hiện chiếm khoảng 0.45% thị
phần phân phối xe máy trên cả nước và đứng đầu thị
phần tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Dịch vụ sửa chữa và Phụ tùng phụ kiện: Đây là
mảng kinh doanh gắn liền với hoạt động phân phối ô
tô và xe gắn máy. Savico hiện có 6 sưởng sửa chữa
và bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn 2S trở lên. Kinh doanh
phụ tùng phụ kiện luôn có tốc độ tăng trưởng và tỷ
suất lợi nhuận biên cao hơn phân phối.
Đầu tư bất động sản: Savico hiện đang sở hữu và
DỊCH VỤ
BẤT ĐỘNG SẢN
phát triển 9 dự án bất động sản dưới bốn mô hình
phát triển chính: trung tâm thương mại, tòa nhà văn
phòng, khu dân cư và khách sạn nghỉ dưỡng. Các dự
án tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại phần
lớn có vị trí tốt tại trung tâm thành phố hoặc có lợi thế
tốt để làm đại lý ô ô xe máy. Savico cũng tham gia
góp vốn và hợp tác 7 dự án với các đối tác công ty
bất động sản khác trong một số dự án.
Đầu tư tài chính: Danh mục đầu tư tài chính của
DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
Savico chủ yếu là các khoản đầu tư dài hạn vào các
doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp tốt và đặc biệt
có khả năng đóng góp chiến lược cho hai lĩnh vực
kinh doanh còn lại của Savico là thương mại và bất
động sản.
Trang 5
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.1: Tổng quan về mô hình kinh doanh Savico
Savico hướng đến mô hình tập đoàn hoạt động trên 3 lĩnh vực phân phối ô tô
xe máy trên phạm vi cả nước, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính trên
nguyên tắc có mối quan hệ tương hỗ cao giữa các mảng kinh doanh.
Savico đặt mục tiêu đến 2015 trở thành tập đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty, dự
án trên cơ sở nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ thương mại trên phạm vi cả nước và khu vực. Thực
hiện chiến lược trong mối liên kết liên ngành, lĩnh vực kinh doanh. Kiểm soát thị phần thông qua việc
thành lập thêm hai công ty cổ phần Savico tại Đà Nẵng và Cần Thơ đến 2015 và các công ty cổ phần
chuyên ngành :
Dịch vụ Thương mại Dịch vụ BĐS Dịch vụ Tài chính
Phát triển hệ thống vững chắc  Xây dựng hệ thống phục vụ Xây dựng hệ thống tài chính: đảm
trên nền tảng: đắc lực cho hoạt động dịch bảo an toàn và phát triển bền vững
 Giữ vững vị trí số 1 về phân vụ thương mại; đầu tư hệ thông qua:
phối ô tô và: thống văn phòng, trung tâm  Củng cố nguồn vốn cho đầu tư
 Tổ chức hệ thống phân phối thương mại và căn hộ cho vào các công ty thành viên, đầu
và bán lẻ xe gắn máy hàng thuê cũng như hệ thống tư tài chính dài hạn chiến lược
đầu Việt Nam khách sạn và resorts. với cơ cấu vốn hợp hiệu quả,
 Xây dựng 4 khu phức hợp
lành mạnh và ổn định
trung tâm thương mại tại 4
thành phố lớn Hà Nội, Đà  Cơ cấu tài sản3 lĩnh vực thương
Nẵng, TP HCM và Cần Thơ mại, bất động sản và đầu tư tài
 Xây dựng hệ thống AutoMall, chính là 50%, 35-40% và 10-
AutoCare và phát triển thêm 15%.
10-15 đại lý 2S/3S trong toàn  Luân chuyển vốn hiệu quả trong
hệ thống. tập đoàn.
Trang 6
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.2: Dịch vụ Thương mại – Phân phối Ô tô
Phân phối ô tô : Savico giữ vị trí số 1 với 9.881 xe phân phối trong năm 2010
tương đương 8.5% thị phần VAMA. Toyota và Ford vẫn là hai thương hiệu
chính, chiếm phần lớn tổng doanh thu bán ô tô của toàn hệ thống Savico.
Dòng xe ô tô
• Hệ thống Saivco hiện đang phân phối 5 dòng xe ô
tô bao gồm: Toyota, Ford, Huyndai, GM-Deawo và
Suzuki. Các dòng xe Savico phân phối chủ yếu là
dòng xe hạng trung. Ví dụ Camry, Altis, Innova,…
của thương hiệu Toyota.
Hệ thống đại lý
• Số đã tăng số đại lý lên 21 vào cuối năm 2010. 7
đại lý được đưa vào sử dụng phối ô tô bao gồm:
Toyota Pháp Vân, Toyota Long Biên, Bến Thành
Ford, Huyndai Thành Phố, Huyndai Sông Hàn,
Trung tâm Xe cũ và Đại lý Xe tải SYM.
• Trong 21 đại lý phân phối ô tô có 17 đại lý 3S và 4 Biểu đồ 1: Phân phối ô tô chiếm 94% tổng
đại lý 2S tại các thành phối lớn của Việt Nam bao doanh số năm 2010
gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.
Dịch vụ và
phụ tùng
SL Đại lý Cuối 2009 Phát triển mới Cuối 2010 5%
3S 10 7 17
2S 4 - 4
Tổng số 14 7 21 Ô tô & xe gắn
máy
Nguồn: Savico
Dịch vụ và phụ
Kết quả kinh doanh năm 2010 tùng
Cho thuê bất
• Trong năm 2010, hệ thống của Savico phân phối Ô tô & xe gắn
động sản
9.881 (2009: 9.225) xe ô tô các loại và đạt doanh máy Chuyển
94% nhượng BĐS
thu 5.978 tỷ đồng (bao gồm cả dịch vụ) và lợi
nhuận gộp đạt 302 tỷ đồng. Trong đó doanh thu
hợp nhất đạt 3.783 tỷ, lợi nhuận gộp hợp nhất đạt Nguồn: Savico, StoxPlus
195 tỷ đồng. Biểu đồ 2 : Doanh số và lợi nhuận gộp phân
phối ô tô và xe máy
4,500 7%
Chiến lược ngành ô tô 6% 3,939
4,000
6% 6%
 Giữ vững vị trí số 1 về phân phối ô tô thông qua 3,500
5% 5%
việc xây dựng 4 khu phức hợp trung tâm thương 3,000
mại tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM 2,500 4% 4%
và Cần Thơ và hệ thống AutoMall, AutoCare và 2,000 3%
phát triển thêm 10-15 đại lý 2S/3S trong toàn hệ 1,500
2%
thống đến 2015. 1,000
1%
500 162
 Mở rộng thị trường sang dòng xe cao cấp và xe tải - 0%
vốn đang có tốc độ tăng trưởng mạnh hơn dòng xe 2007 2008 2009 2010
hạng trung. Doanh số ô tô xe máy Lợi nhuận gộp
Tỷ suất LN ô tô xe máy
Nguồn: Savico, StoxPlus
Trang 7
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.2: Dịch vụ Thương mại – Phân phối Ô tô (tiếp theo)
Phân phối ô tô : Thị trường ô tô sẽ còn tiếp tục tăng trưởng hai con số trong
nhiều năm nữa do tỷ lệ sở hữu ô tô/đầu người vẫn còn rất thấp cùng với sự
phát triển và mở rộng hạ tầng của Việt Nam.
Thị phần các nhà phân phối Bảng 1: Thị phần của SVC ở 4 thương hiệu ô tô
lớn đang phân phối
• SVC hiện có 21/114 đại lý phân phối ô tô trên
toàn quốc và đang chiếm hơn 20% thị phần Số đại lý Tổng số
Loại xe Thị phần của SVC đại lý
phân phối của 3 dòng xe Toyota, Ford và
Suzuki tại Việt Nam. Xem chi tiết Bảng 2 bên 20% - 23% 7 25
phải.
22% - 25% 5 22
• Trong chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020, SVC
sẽ tăng thêm số đại lý 2S/3S từ 10 đến 15 đại
lý. Đồng thời mở rộng dòng sản phẩm sang các 4% - 6% 1 19
thương hiệu hạng sang. Riêng trong năm 2010,
SVC phát triển mới 7 đại lý 3S. 19% - 22% 1 18
Thị phần các nhà sản xuất Nguồn: Savico
• Toyota nhà sản xuất chủ yếu mà SVC đang Biểu đồ 3: Tốc độ tăng trưởng thị trường ô tô
phân phối hiện đang đứng đầu thị phần tiêu thụ Việt Nam đến năm 2015
của VAMA với 28%. Trong 5 năm qua, thương 300,000 120.0%
hiệu này luôn duy trì vị trí số một với thị phần 250,000
250,000 100.0%
trung bình khoảng 27%. 216,557
190,831
200,000 80.0%
• Sau Toyota là các nhà sản xuất Trường Hải 167,090
145,725
Auto và VinaMotor với thị phần tương ứng là 150,000 60.0%
23% và 11%. Đây là hai nhà sản xuất và lắp
100,000 40.0%
ráp các dòng xe du lịch và thương mại Savico
chưa tham gia phân phối. 50,000 5.6% 20.0%
• Ford đứng thứ 6 trong top 10 của VAMA năm 0 0.0%
2010 với thị phần chiếm từ 6 – 7%.
Xe nhập khẩu Sản lương Tăng trưởng
Nguồn:VAMA, BMI
• Theo Tổng cục Hải quan, thị trường xe nhập
khẩu năm 2010 đạt 53.800 chiếc, giảm 33% về
lượng xe và 23% về giá trị nhập sau khi tăng Biểu đồ 4: Thị phần phân phối ô tô theo nhà
trưởng 57% trong năm 2009. Nguyên nhân là sản xuất 2010
do các chính sách hạn chế nhập khẩu của
Chính phủ và Bộ công thương để bảo vệ các 2%
Toyota
3%
nhà lắp ráp và sản xuất trong nước và giảm 5% Truong Hai
nhập siêu. 3% Vinamotor*
3%
GM Daewoo
Toyota, 28%
Ford, 6%
Vinaxuki
Vinaxuki, 8% Ford
Visuco (Suzuki)
GM Daewoo,
9% Honda
Truong Hai,
23% Mercedes-Benz Vietnam
Vinamotor*,
11% VinaStar (Mitsubishi)
Khác
Nguồn: VAMA
Trang 8
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.2: Dịch vụ Thương mại – Phân phối Ô tô (tiếp theo)
Thị trường ô tô (VAMA) sẽ tiếp tục tăng trưởng 2 con số mỗi năm. Savico
đặt mục tiêu tăng trưởng thị phần lên mức 15% vào năm 2015.
• Tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường ô Biểu đồ 5: Tiêu thụ ô tô hàng năm của VAMA và
tô theo VAMA là 15% trong vòng năm năm từ dự báo của BMI
2006 đến 2010. Business Monitor International
(BMI) dự báo trong năm năm tới, sản lượng
tiêu thụ của VAMA sẽ tiếp tục tăng trưởng 13-
15% và đạt khoảng 250 ngàn xe tiêu thụ hàng
năm vào năm 2015.
• Theo BMI, tỷ lệ sử dụng xe hơi hiện tại khoảng
1,15% dân số, tức là có khoảng hơn 1 triệu xe
đang lưu hành tại Việt Nam và con số này dự
kiến sẽ tăng lên 1,4% vào cuối năm 2015 tức là
tổng số xe lưu hành sẽ lên hơn 2 triệu xe vào
cuối 2015.
• Tỷ lệ dân số toàn cầu sở hữu ô tô hiện vào
khoảng 1,2%. Tại Trung Quốc khoảng 2,2%
(2008) và tại các thị trường phát triển vào
khoảng 40%. Riêng thị trường Mỹ có tới 60% Nguồn: BMI,VAMA
dân số sử dụng ô tô.
• SVC là nhà phân phối số một với 8.5% thị phần
• Mức độ tiêu thụ ô tô trong nước biến động VAMA trong năm 2010, với 9.881 xe được tiêu
mạnh qua các năm do ảnh hưởng của các thụ. Xếp sau thị phần của SVC là các công ty có
chính sách thuế liên quan. Như Biểu đồ 4 bên mô hình tổ chức tương tự kiểu tổ hợp các đại lý
phải, năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế như GAMI, SAMCO, Auto Hùng Phát. Ngoài ra
nhưng chính sách kích cầu với việc giảm 50% còn có các đại lý phân phối xe nhập khẩu như
thuế VAT và giảm 50% mức thuế trước bạ đã Auto Chương Dương, Cxoto, Auto World; các đại
tạo nên mức tăng trưởng 37% so với năm lý độc quyền cho từng hãng ô tô như THACO
2007. (Trường Hải), Toyota Mỹ Đình, Haxaco
• Sản lượng phân phối ô tô trên thị trường thuộc (Mercedes Benz).
VAMA cả năm 2010 là 112.224 xe, giảm 6% so
với năm 2009. VAMA hiện có 17 đơn vị thành
viên sản xuất và lắp ráp ô tô với năng lực sản
xuất 240 ngàn xe/năm.
• Ngược lại, thị trường tiêu thụ ô tô nhập khẩu
năm 2010 giảm đến 33% với 53.841 xe (theo
Tổng cục Hải quan). Nguyên nhân là do chính
sách hạn chế nhập khẩu của Bộ Công thương,
hạn chế cho vay ngoại tệ…
Trang 9
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.2: Dịch vụ Thương mại – Phân phối xe gắn máy
Savico tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu
Long và phát triển các dòng xe cao cấp tại các thành phố lớn.
Thương hiệu xe gắn máy Vị thế của Savico
• Savico đang phân phối 4 dòng xe chủ yếu là •Với lượng tiêu thụ khoảng 16.000 xe trong năm
Yamaha, Suzuki, Honda và SYM tập trung tại thị 2010, Savico hiện chiếm khoảng 0.45% thị phần
trường khu vực phía Nam ( TP.HCM và Cần tiêu thụ xe máy. Do thị trường phân phối xe máy có
Thơ). tính phân tán cao và các doanh nghiệp nhỏ, các
cửa hàng cá nhân tham gia rất lớn.
• Hiện tại Savico chưa đẩy mạnh phân phối xe gắn
máy của Honda, thương hiệu hiện đang chiếm •Savico đã có kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động
thị phần lớn nhất, trên 50% lương tiêu thụ hàng trong lĩnh vực phân phối ô tô và xe gắn máy.
năm của thị trường xe gắn máy Việt nam, đạt
khoảng 3,5 triệu xe năm 2010. Kết quả kinh doanh năm 2010
• Trong năm 2010, 4 đại lý được mở mới 4 đại lý •Toàn hệ thống Savico tiêu thụ 15.880 xe, tăng 16%
3S tại TP HCM, An Giang và Cần Thơ. và so với năm 2009. Doanh thu đạt khoảng 400 tỷ
Savico hiện có 18 đại lý xe gắn máy. đồng.
•Lợi nhuận trước thuế hoạt động phân phối xe máy
SL Đại lý Cuối 2009 Phát triển mới Cuối 2010 đạt đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2009.
Theo đánh giá của Savico, năm 2010 thị trường xe
3S 17 4 18 gắn máy gặp không ít khó khăn đặc biệt là nhãn
2S - - - hiệu Suzuki. Khách hàng vẫn ưa chuộng xe tay ga
Tổng số 17 4 18 nên tiêu thụ xe số đang tăng chậm lại.
(Năm 2010: SVC ngưng hoạt động 3 đại lý) Nguồn: Savico
Chiến lược của Savico
Tiềm năng thị trường •Savico có kế hoạch phân phối dòng xe có giá trị
• Thị trường xe máy Việt nam tăng trưởng 6% cao như Piagio, Harley Davidson tại các thành phố
trong 5 năm qua. Bộ công thương nhận định nhu lớn.
cầu xe tại các thành phố lớn đã bão hòa do đạt •Do các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đã ở
tỷ lệ 2 người/ 1 xe máy. Tốc độ tăng trưởng chủ gần điểm bão hòa về sản phẩm xe máy nên trong
yếu ở các thành phố nhỏ hoặc khu vực nông các năm tới Savico sẽ tập trung nâng cao vị thế
thôn. cạnh tranh, mở rộng hệ thống đại lý với các thương
• Xu hướng tiêu dùng ở các thành phố lớn được hiệu lớn như Honda, Yamaha, đặc biệt tập trung
dự báo sẽ chuyển sang các dòng xe sang, có giá vào các khu vực, thành phố như Cần Thơ, Đà
trị cao như Piagio, Harley Davidson, v.v. Nẵng.
•Savico đặt mục tiêu sản lượng tiêu thu 19.500 xe
trong năm 2011.
Biểu đồ 6: Tiêu thụ xe máy năm 2010 hệ Biểu đồ 7: Doanh thu và LNTT ngành xe máy
thống Savico năm 2010
450
400
400
350 307
300
242
250
200 178
150
100
50 7.5
0
2007 2008 2009 2010
Nguồn: Savico, StoxPlus Doanh thu LNTT
Nguồn: Savico, StoxPlus
Trang 10
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.2: Dịch vụ Thương mại – Phân phối xe gắn máy (tiếp theo)
Thị trường xe máy rất phân tán tại Việt Nam với nhiều cửa hàng dân doanh.
Savico phân phối chính Suzuki và Yamaha và hiện chiếm khoảng 0,45% thị
phần tiêu thụ xe máy trong năm 2010.
• Tốc độ tiêu thụ xe máy ở Việt nam tăng Biểu đồ 8: Tiêu thụ xe máy hàng năm và dự báo
6%/năm trong 5 năm qua. Riêng năm 2010 tiêu của BMI
thụ 3,5 triệu chiếc, tăng 14,5% so với năm
2009. Năm 2008 có tốc độ tăng trưởng mạnh
nhất (28%) do người mua có xu hướng chờ
giảm thuế nhập khẩu sau khi gia nhập WTO.
• Hiện có tổng cộng 24 triệu xe máy đang lưu
hành tại Việt nam. Theo dự báo của Bộ công
thương, trong 5 năm tới, thị trường xe máy sẽ
dừng ở mức 2,5 triệu xe/ năm. Trong đó tăng
trưởng chủ yếu tại các thành phố nhỏ do các
thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đã gần
bão hòa.
• Thị trường phân phối xe máy Việt nam bị phân
tán do có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và các
cửa hàng tư nhân tham gia phân phối 5 dòng
xe chủ yếu gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, SYM Nguồn: BMI. StoxPlus
và Piaggio.
• Honda là nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất
(khoảng 50%: 2009). Yamaha chiếm gần 30%
thị phần. Các dòng xe còn lại (Suzuki, SYM,
Piaggio) chiếm hơn 20%.
• Xu hướng tiêu dùng của người dân đang tăng
trưởng mạnh ở các dòng sản phẩm xe tay ga.
Năm 2010, xe tay ga chiếm gần 30% tổng
lượng xe trên thị trường.
• SVC hiện là nhà phân phối các dòng xe
Yamaha, SYM, Suzuki, Honda với sản lượng
15.800 xe trong năm 2010, tăng 16% so với
2009, chiếm 0,45% thị phần.
Trang 11
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.2: Dịch vụ Thương mại – Dịch vụ và phụ tùng phụ kiện
Dịch vụ sửa chữa và phụ tùng phụ kiện có tốc độ tăng trưởng cao và tỷ suất
lợi nhuận gộp trên 20%. Chiến lược của Savico là gia tăng lợi nhuận từ dịch
vụ này qua phát triển các trung tâm kinh doanh xe đã qua sử dụng.
Nội dung dịch vụ
• Hệ thống đại lý của Savico cung cấp dịch vụ sửa
chửa và bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn của các nhà
sản xuất như Quality Care của Ford.
• Kinh doanh phụ tùng phụ kiện thay thế chính hiệu
quả tất cả các hãng xe do Savico đang phân phối.
Tiềm năng thị trường
• Hiện có khoảng hơn 1 triệu xe ô tô đang lưu hành
tại Việt Nam, và dự kiến sẽ đạt con số 2 triệu xe
vào năm 2015. Đây được đánh giá là thị trường
tiềm năng cho dịch vụ sửa chữa và kinh doanh phụ
tùng của Savico với nền tảng là hệ thống đại lý
2S/3S sẵn có trên cả nước.
Biểu đồ 9: Doanh số và lợi nhuận gộp Dịch
Vị thế của Savico vụ sửa chữa và kinh doanh phụ tùng ô tô
• Hệ thống phân phối xe với 21 đại lý, Savico có lợi 250 60%
52%
thế để phát triển dịch vụ sửa chữa và kinh doanh 195 50%
phụ tùng đi kèm theo xe. 200
40%
150
• Kinh nghiệm và vị trí nhà phân phối số 1 những 25%
102 30%
năm qua mang lại cho Savico uy tín về dịch vụ sửa 100 19% 20%
chữa chất lượng và phụ tùng chính hãng 100%. 10%
50
-11%
0%
Chiến lược của Savico -
2007 2008 2009 2010 -10%
• Thị trường phân phối xe mới gặp khó khăn trong (50) -20%
năm 2010, bằng chứng là tiêu thụ xe của VAMA đã Doanh thu Dịch vụ Lợi nhuận gộp dịch vụ
giảm 6%. Savico chuyển hướng tập trung phát triển Tỷ suất LN gộp dịch vụ
mạnh mẽ mảng dịch vụ và coi đây là một hoạt động
Nguồn: Savico, StoxPlus
kinh doanh mang lại lợi nhuận quan trọng.
• Đặc biệt Savico xác định sẽ phát triển các trung tâm
kinh doanh xe đã qua sử dụng nhằm tăng cường
khả năng cung cấp xe cho người có thu nhập trung
bình. Năm 2010, Savico đã khai trường trung tâm
đầu tiên của Toyota tại TP.HCM.
Trang 12
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.3: Dịch vụ bất động sản
Savico đang sở hữu 9 dự án tại nhiều vị trí đẹp tại 3 thành phố Hà Nội,
TP.HCM và Đà Nẵng với tổng quỹ đất hơn 300 ngàn m2. Thách thức của
công ty sẽ là đẩy mạnh triển khai, vốn hóa và đi vào khai thác các dự án
hiệu quả và chuyển nhượng các dự án không có tính tương hỗ cho lĩnh vực
dịch vụ thương mại của công ty.
Danh mục dự án bất động sản Điểm nhấn trong mảng bất động sản năm 2010
Savico hiện đầu tư 9 dự án và tham gia góp vốn 7 •Các khu văn phòng và kho bãi vẫn tạo nguồn thu
dự án bất động sản TP.HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng ổn định với doanh số 64 tỷ đồng và lợi nhuận gộp
và Vũng Tàu. Mô hình kinh doanh ở 4 phân khúc 50 tỷ đồng năm 2010. Trong đó, riêng tòa nhà 91
lớn của thị trường bất động sản bao gồm: Pasteur ghi nhận doanh thu hàng năm khoảng 16 tỷ
mỗi năm.
• Trung tâm thương mại
•Dự án Savico Mega Mall đã có hai khách hàng lớn
• Tòa nhà văn phòng cho thuê là Big C (thuê toàn bộ tầng hầm) và Trần Anh
• Khu dân cư; và Computer (thuê một phần tầng 2). Doanh thu từ các
khách hàng này, dự kiến khoảng 5.6 triệu USD, sẽ
• Khu khách sạn nghỉ dưỡng. bắt đầu được ghi nhận từ năm 2011.
Danh mục dự án được trình bày ở Bảng 2 phía •Dự án Mercure Sơn Trà với 1 khách sạn 119
dưới. phòng chuẩn 4 sao, 22 căn biệt thự bãi biển đang
tiến hành thi công nhà mẫu. Savico đang cùng
Savills tiếp thị và sẽ bán Villa từ quý II/2011.
Bảng 2: Danh mục dự án bất động sản do Savico làm chủ đầu tư
Savico Vốn ĐT dự XDCBDD
Stt Tên dự án Địa điểm DT đất DTKD sở hữu kiến 31/12/2010
m2 m2 % Tỷ VND Tỷ VND
A - Savico Plaza
1 Savico Mega Mall Hà Nội 46,400 42,659 100% 444 115
2 104 Phổ Quang HCMC 9,028 46,494 100% 805 19
3 Nam Cẩm Lệ Đà Nẵng 21,822 - 100% - 73
77,250 89,153 1,249 207
B - Office Building
4 279-279 Lý Tự Trọng HCMC 450 4,099 100% 58 4
5 68 Nam Kỳ KN HCMC 563 4,000 100% 200 10
1,013 8,099 258 14
C - Savico Residence
6 QL 13 Thủ Đức HCMC 18,247 93,899 100% 1,100 171
7 Hiệp Bình Phước HCMC 57,233 16,844 100% 1,200 97
75,480 110,743 2,300 268
D - Hotel & Resort
8 Mercure Bãi Trẹm Đà Nẵng 57,650 19,800 100% 266 24
9 Hồ Tràm Vũng Tàu 96,335 33,086 100% 84 0
153,985 52,886 350 24
TỔNG DANH MỤC 307,728 260,881 4,157 513
Nguồn: Savico, StoxPlus
Trang 13
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.3: Dịch vụ bất động sản (tiếp theo)
Việc khai trương Khu B Tổ hợp Thương mại Savico Mega Mall Hà Nội đã
tạo điểm nhấn trong các dự án bất động sản của Savico và tạo nguồn thu ổn
định từ năm 2011 trở đi. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc quyết liệt thực thi
chuyển nhượng các dự án không hiệu quả của Savico.
Dự án Plaza
• Savico Mega Mall tại Long Biên Hà Nội là dự Bảng 3: Danh mục dự án bất động sản do
án có tiến độ tốt nhất. Đã khai thác kinh doanh Savico làm chủ đầu tư
1 phần (Khu B) vào cuối tháng 12/2010. Khu A XDCBDD
đã có hai khách hàng lớn là Big C (thuê toàn bộ Stt Tên dự án Địa điểm DT đất 31/12/2010
tầng hầm) và Trần Anh Computer (thuê một m2 Tỷ VND
phần tầng 2). Doanh thu từ các khách hàng A - Savico Plaza
này, dự kiến khoảng 5.6 triệu USD, sẽ bắt đầu 1 Savico Mega Mall Hanoi 46,400 115
được ghi nhận từ năm 2011. 2 104 Phổ Quang HCMC 9,028 19
3 Nam Cẩm Lệ Đà Nẵng 21,822 73
Khu A của Savico Mega Mall với hơn 13 ngàn 77,250 207
m2 đang xây thô, hiện tại đã cho thuê được B - Office Building
tầng hầm làm đại siêu thị & tầng 3 làm trung 4 279 Lý Tự Trọng HCMC 450 4
tâm điện máy. Toàn bộ dự án sẽ đưa vào hoạt 5 68 Nam Kỳ KN HCMC 563 10
động cuối 2011. 1,013 14
C - Savico Residence
• 104 Phổ Quang: Dự án được thiết kế 13 tầng 6 QL 13 Thủ Đức HCMC 18,247 171
với tổng diện tích kinh doanh 46 ngàn m2 văn 7 Hiệp Bình Phước HCMC 57,233 97
phòng, thương mại, căn hộ và khách sạn. Dự 75,480 268
án đã xong quy hoạch 1/500. D - Hotel & Resort
8 Mercure Bãi Trẹm Đà Nẵng 57,650 24
• Nam Cẩm Lệ: Đây là dự án mới trong năm 9 Hồ Tràm V. Tàu 96,335 0
2010, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 153,985 24
với quy mô 2,1 ha, đang trình xin phê duyệt quy
hoạch 1/500. TỔNG DANH MỤC 307,728 513
Dự án cao ốc văn phòng Nguồn: Savico, StoxPlus
• 277-279 Lý Tự Trọng: Đã hoàn tất việc xin Dự án khách sạn nghỉ dưỡng
giấy phép xây dựng, dự kiến sẽ tiến hành khởi
• Dự án Mercure Sơn Trà đang tiến hành thi công
công xây dựng phần móng – tầng hầm trong
nhà mẫu, dự kiến sẽ bán Villa từ quý II/2011.
Q2/2011.
• Dự án Hồ Tràm tại Vũng Tàu hiện tạm dừng
• Cao ốc 66-68 Nam Kỳ Khởi nghĩa: Đây hiện
triển khai sau khi công ty đánh giá lại tình hình và
là trụ sở của Savico. Cao ốc có chức năng căn
chi phí vốn.
hộ và văn phòng cho thuê. Dự án đã hoàn tất
hồ sơ pháp lý, đang thực hiện chuyển đổi công Mặc dù về tổng thể tiến độ triển khai một số dự
năng, đã có chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. án còn chậm, việc khai trương Khu B của Tổ
hợp Thương mại Savico Mega Mall Hà Nội đã
Dự án khu dân cư
tạo điểm nhấn trong các dự án bất động sản
• Dự án Quốc lộ 13 Thủ Đức: Công ty đã ký của Savico và tạo nguồn thu ổn định từ năm
hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho 2011 trở đi.
một đối tác trong nước. Việc chuyển nhượng
Chúng tôi cũng đánh giá cao việc quyết liệt thực
này nằm trong chủ trương giảm tỷ trọng mảng
thi chiến lược chuyển nhượng các dự án
bất động sản trong tổng cơ cấu tài sản đến
không có tính tương hỗ cao cho mảng dịch
2015 về 40%.
vụ thương mại. Savico đã thông qua việc
• Hiệp Bình Phước-Tam Bình: Hiện đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án Quốc Lộ 13,
san lấp mặt bằng, được phê duyệt quy hoạch đối tác sẽ thanh toán trước cho Savico 20%,
1/500, dự án trong giai đoạn xây dựng cơ sở khoảng 36 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp giảm
hạ tầng và nền móng cho khu nhà liên kế nhằm vốn lưu động cho dịch vụ thương mại và giúp
mục tiêu triển khai bán nhà liên kế trong giảm áp lực chi phí lãi vay trong năm 2011
Q2/2011. này.
Trang 14
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.3: Dịch vụ bất động sản (tiếp theo)
Các dự án Savico góp vốn đầu tư bất động sản: Savico hầu hết đã góp đủ
vốn đầu tư qua quyền sử dụng đất hoặc tiền mặt dựa trên cơ cấu vốn tự có
và vốn vay của dự án là 30/70.
Danh mục dự án góp vốn đầu tư Cập nhật tiến độ dự án
Savico tham gia góp vốn với một số đối tác để đầu • Savico 115-117 Hồ Tùng Mậu: Đã thực hiện
tư các dự án bất động sản và đơn vị đối tác là xong việc đền bù giải tỏa, tập trung khảo sát địa
chủ đầu tư. Đối tác chính mà Savico góp vốn chất, bổ sung chuyển đổi công năng điều chỉnh
bao gồm Công ty Xuất nhập Khẩu Khánh hội thiết kế, dự kiến triển khai xây dựng trong năm
(KHA), Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH), FIDECO 2011.
(FDC) và Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà
Thành Phố. Đây là các đơn vị được đánh giá là • 56 Bến Vân Đồn: Đã hoàn tất việc chuyển đổi
có kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản công năng và đang gấp rút hoàn tất phần móng
trên địa bàn TP.HCM. và hầm. Việc kinh doanh tiếp thị cho thuê 150
căn hộ dịch vụ đã được triển khai từ cuối năm
Điểm nhấn năm 2010 2010.
• 91 Pasteur: Tòa nhà văn phòng 7 tầng + 2 tầng • 91 Pasteur: Savico hiện đang sở hữu 51% vốn
hầm tiêu chuẩn hạng B với 5.300 m2 sử dụng tại dự án 91 Pasteur và ghi nhận doanh thu hàng
trên khu đất 1.604 m2 tại trung tâm Quận 1 đã năm khoảng 16 tỷ mỗi năm.
hoàn thành đầu năm 2010 và tạo nguồn thu
khoảng 16 tỷ/năm. Savico sở hữu 51% vốn tại • Dự án Cần Giờ Residence và Bình An Quận
dự án này. 2: Dự án đã tạm dừng. Công ty đang rà soát rà
soát với các đối tác tiến độ các dự án này.
• 56 Bến Vân Đồn: liên danh với đối tác XNK
Khánh Hội với 150 căn hộ dịch vụ (9.340 m2) và
khu văn phòng cho thuê (12.300 m2) tại Quận 4,
TP.HCM đang trong giai đọan hoàn tất móng
hầm. Dự án đang có tiến độ rất tốt và sẽ hoàn
thành vào giữa năm sau 2012.
Bảng 4: Danh mục dự án bất động sản Savico góp vốn đầu tư
Stt Tên dự án Địa điểm Đối tác DT đất DTKD Sở hữu Vốn ĐT XDCB 31/12
m2 m2 % Tỷ VND Tỷ VND
1 Hồ Tùng Mậu Plaza HCMC Vinaland 3,059 12,103 50.5% 912 162
2 56 Bến Vân Đồn Building HCMC KHA 3,010 29,695 49.0% 414 73
3 Cần Giờ Residence Cần Thơ TDH 298,390 44,759 50.0% 640 58
4 91 Pasteur HCMC TITCO & KHA 1,604 8,030 51.0% 108 51
5 Bình An Q2 HCMC TITCO & KHA 41
6 9-15 Lê Minh Xuân Bld HCMC FDC 993 8,101 30.0% 76 1
7 104 Toại Ngọc Hầu HCMC QLKD Nhà TP 10,814 53,316 30.0% 988 -
GÓP VỐN VỚI ĐỐI TÁC 317,870 156,004 3,137 388
Nguồn: Savico, StoxPlus
Trang 15
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
2
Phần 2.4: Đầu tư Tài chính
Savico đã quyết liệt thanh lý các khoản đầu tư tài chính nhằm chuyển dịch
nguồn lực sang mảng dịch vụ thương mại. Tỷ trọng đầu tư tài chính giảm
còn 11% tổng tài sản vào 31/12/2010 (2009: 16%).
Danh mục đầu tư
Bảng 5: Tổng hợp danh mục đầu tư tài chính
• Đến 31/12/2010, tổng giá trị danh mục đầu tư tài Tổng đầu tư
chính của Savico là 269 tỷ, giảm gần 90 tỷ so với Phân loại
31.12.09 31.12.10 +/-
đầu năm do công ty đã thanh lý 6.4 triệu cổ
Đơn vị: Tỷ VND
phiếu Ngân hàng Việt Á, thu về 91 tỷ đồng. Do
Savico đã trích lập dự phòng đầy đủ nên lỗ từ Dài hạn chiến lược 181.3 186.4 5.1
khoản đầu tư này không ảnh hướng đến kết quả Dài hạn thanh khoản
124.9 33.8 -91.1
kinh doanh của công ty. Đầu tư ngắn hạn 52.9 49.1 -3.8
• Riêng danh mục dài hạn chiến lược tăng là do Tổng cộng
359.1 269.3 -89.8
mua thêm 5% cổ phiếu Ngân hàng Phương
Nguồn: Savico, StoxPlus
Đông OCB từ nguồn tiền cổ tức năm 2010.
Biểu đồ 10: Cơ cấu tổng tài sản tại 31.12.2010
• Danh mục ngắn hạn: giá trị đầu tư giảm là do
Cty đã giảm bớt giá trị đầu tư trading ngắn hạn
Dịch vụ tài
trước diễn biến không thuận lợi của thị trường chính,
chứng khoán trong thời gian gần đây. 11%
Dịch vụ -
Kết quả kinh doanh năm 2010 thương
mại , 41%
• Riêng hoạt động kinh doanh chứng khoán năm
2010 của Savico lỗ 32 tỷ, tuy nhiên nhờ hoàn
nhập dự phòng 43 tỷ nên hoạt động tài chính có Dịch vụ
lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng (chưa tính đến các bất động
chi phí phân bổ cho bộ phận này). sản, 48%
Chiến lược phát triển
• Năm 2009, đầu tư tài chính chiếm hơn 16% tổng
tài sản của Savico. Trong năm 2010, công ty đã Nguồn: Savico, StoxPlus
quyết liệt cơ cấu lại danh mục và giảm tỷ trọng Bảng 6: Tóm tắt kết quả đầu tư tài chính
này xuống còn 11%. 2007 2008 2009 2010
Lãi/lỗ Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND
• Trong năm 2011 và các năm tới, Savico tiếp tục
giảm tỷ trọng đầu tư tài chính xuống mức 10% Lãi KDCK 2 12 10 10
Doanh thu khác - - - 1
thông qua việc cơ cấu danh mục làm 2 nhóm: (i)
Thu nhập tài
Nhóm đầu tư dài hạn (khoảng 140 tỷ) và (ii) chính 2 12 10 11
Nhóm thanh khoản và tái cơ cấu ( khoảng 270
tỷ) và thực hiện bán ra khi có điều kiện. Lỗ KDCK - 17 37 32
Phí giao dịch 1 - 0 2
Hoàn nhập dự
phòng - 1 (45) (43)
Chi phí khác 2 121 - 1
Chi phí tài chính 3 139 (8) (8)
Lãi/lỗ 5 151 2 3
Danh mục ĐTTC
Đầu tư dài hạn 219 319 307 220
Đầu tư ngắn hạn 84 43 53 49
Tổng đầu tư 303 362 360 270
Dự phòng (3) (120) (70) (37)
Giá trị ròng 300 242 290 233
Nguồn: Savico, StoxPlus
Trang 16
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
Phần 3: Kết quả kinh doanh
Báo cáo Phân tích Độc lập Trang 17
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
3
Phần 3: Kết quả Kinh doanh
Savico tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao năm 2010 nhờ mở
rộng thêm 7 đại lý ô tô. Doanh số tăng trưởng 36% so với 2009 và đạt 105%
kế hoạch.
Doanh số
Bảng 7: Kết quả kinh doanh hợp nhất SVC
• Doanh thu hợp nhất năm 2010 tăng 36% so với
2009 và đã tăng trung bình 38% trong 5 năm 2008 2009 2010
qua. Đây là mức tăng gấp 2 lần mức bình quân Đơn vị Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND
của ngành. Doanh thu thuần 2,118 3,079 4,193
• Doanh số của Savico chủ yếu là phân phối ô tô Tăng trưởng doanh thu 21% 45% 36%
nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách Giá vốn hàng bán (1,945) (2,822) (3,920)
liên quan như thuế (VAT, trước bạ, nhập khẩu) Lãi gộp 173 257 273
và đặc biệt là chính sách tài chính tiền tệ liên Tỷ suất lãi gộp 8% 8% 7%
quan đến cho vay nói chung và mua xe trả góp
Thu nhập tài chính 78 28 58
nói riêng.
Chi phí tài chính (203) (26) (59)
• Năm 2009, các chính sách kích thích kinh tế của Chi phí bán hàng (62) (72) (106)
Chính phủ qua (i) giảm 50% thuế trước bạ và (ii)
Chi phí QLDN (49) (79) (91)
giảm 50% thuế VAT đã giúp doanh thu tăng
Lãi/lỗ từ HĐ Kinh doanh (63) 108 75
45%.
Tỷ suất lãi HĐKD -3% 4% 2%
Lợi nhuận gộp Lãi/lỗ từ cty con, liên kết 11 14 9
• Mặc dù doanh số tăng 36% nhưng tỷ suất lợi Thu nhập/(chi phí) khác 115 4 24
nhuận gộp giảm 1% so với 2009 về mức 7%. Lãi/(lỗ) trước thuế 62 126 107
Theo Savico, năm 2010 thị trường ôtô bước vào Thuế TNDN-hiện thời 21 24 20
thời điểm nhiều khó khăn khi các chính sách ưu
Thuế TNDN-hoãn lại (15) 2 (1)
đãi về thuế, phí không còn như năm 2009, cùng
Lãi/(lỗ) ròng 55 100 88
với đó áp lực lãi suất, tăng giá, tâm lý khách
hàng chờ biểu thuế mới. Tỷ suất lãi ròng 3% 3% 2%
Trừ: lợi ích cổ đông thiểu số (15) (28) (10)
Lợi nhuận hoạt động
Lãi/(lỗ) cổ đông công ty mẹ 40 72 78
• Lợi nhuận hoạt động giảm 33 tỷ so với 2009 chủ Nguồn: Savico, StoxPlus
yếu do gia tăng chi phí lãi vay (tăng 33 tỷ) và chi
phí bán hàng (34 tỷ).
• Chi phí lãi vay tăng do Savico tăng quy mô tài trợ
vốn lưu động và gia tăng lãi suất vay. Số dư bình
quân vay ngắn và dài hạn trong năm 2010 là 375
tỷ đồng. Với mức lãi suất bình quân 20% thì chi
phí lãi vay 65 tỷ đồng trong năm là hợp lý.
• Chi phí bán hàng tăng 39% so với 2009, tương
đương mức tăng 36% của doanh thu.
Chi phí tài chính
• Chi phí tài chính bao gồm hai khoản mục chính
là chi phí lãi vay và lỗ đầu tư tài chính. Chí phí lãi
vay (65 tỷ đồng) tăng gấp đôi so với năm 2009,
do chương trình hỗ trợ lãi suất 4% đã kết thúc.
Savico tiếp tục lỗ từ đầu tư chứng khoán 32 tỷ
đồng, giảm so với mức 36.7 tỷ đồng năm 2009.
Trang 18
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
3
Phần 3: Kết quả Kinh doanh (tiếp theo)
Lợi nhuận ròng năm 2010 giảm do chi phí lãi vay gia tăng và lợi nhuận gộp
bán xe giảm. EPS 2010 đạt 2.900 đồng/cp.
Thu nhập từ công ty liên kết
Bảng 8: Kết quả kinh doanh hợp nhất SVC
• Thu nhập từ công ty liên kết chủ yếu phản ảnh
các khoản thu tiền cổ tức nhận được từ các công 2008 2009 2010
ty liên kết. Đơn vị Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND
Doanh thu thuần 2,118 3,079 4,193
• Trong năm 2010, công ty nhận 9,9 tỷ tiền cổ tức
từ 6 công ty con và công ty liên kết bao gồm: Tăng trưởng doanh thu 21% 45% 36%
SaiGon Ford (3,4 tỷ), DaNa Ford (0.6 tỷ), Toyota Giá vốn hàng bán (1,945) (2,822) (3,920)
Đông SaiGon (3,4 tỷ), SaiGon Ngôi Sao (1,4 tỷ), Lãi gộp 173 257 273
BenThanh Savico (0,3 tỷ) và Công ty Tỷ suất lãi gộp 8% 8% 7%
TNHHTMDV SaiGon (0,6 tỷ).
Thu nhập tài chính 78 28 58
Thu nhập khác Chi phí tài chính (203) (26) (59)
Chi phí bán hàng (62) (72) (106)
• Thu nhập khác 24 tỷ năm 2010 chủ yếu là khoản
thu hỗ trợ từ nhà cung cấp (các hãng xe) 14,5 tỷ Chi phí QLDN (49) (79) (91)
đồng và thanh lý tài sản 4,9 tỷ đồng. Lãi/lỗ từ HĐ Kinh doanh (63) 108 75
Tỷ suất lãi HĐKD -3% 4% 2%
• Riêng trong năm 2008, SVC phát sinh khoản lãi
Lãi/lỗ từ cty con, liên kết 11 14 9
101 tỷ hạch toán vào thu nhập khác do đánh giá
lại tài sản dự án từ công ty liên kết Savico – Thu nhập/(chi phí) khác 115 4 24
Vinaland. Lãi/(lỗ) trước thuế 62 126 107
Thuế TNDN-hiện thời 21 24 20
Lãi sau thuế
Thuế TNDN-hoãn lại (15) 2 (1)
• Do gia tăng chi phí tài chính và chi phí bán hàng Lãi/(lỗ) ròng 55 100 88
cũng như tỷ suất lợi nhuận gộp giảm như phân Tỷ suất lãi ròng 3% 3% 2%
tích ở trên nên lợi nhuận sau thuế năm 2010 chỉ
Trừ: lợi ích cổ đông thiểu số (15) (28) (17)
đạt 88 tỷ so với 100 tỷ năm 2009. Tương ứng, tỷ
suất lãi ròng năm nay đạt 2%. Lãi/(lỗ) cổ đông công ty mẹ 40 72 71
Nguồn: Savico, StoxPlus
Lãi ròng cho cổ đông công ty mẹ
• Sau khi trừ 17 tỷ phần lợi nhuận của cổ đông
thiểu số (trong các công ty còn mà Savico chi
phối), lợi nhuận để lại cho cổ đông công ty mẹ
đạt 71 tỷ.
• Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành cuối năm
2010, EPS đạt 2.900 đồng/cổ phiếu.
Trang 19
Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011
3
Phần 3: Kết quả Kinh doanh (tiếp theo)
Cơ cấu doanh số: Phân phối ô tô và xe gắn máy chiếm 94% tổng doanh số.
Doanh số dịch vụ và phụ tùng mặc dù còn chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng dự kiến sẽ
tăng trưởng mạnh trong các năm tới.
Doanh thu ô tô và xe gắn máy
Bảng 9: Cơ cấu doanh thu các năm của Savico
• Hệ thống Saivco hiện đang phân phối 5 dòng xe
ô tô bao gồm: Toyota, Ford, Huyndai, GM-
2007 2008 2009 2010
Deawo và Suzuki. Các thương hiệu xe máy phân
phối chủ yếu là SYM, Yamaha, Suzuki. Đơn vị Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND
• Doanh thu phân phối ô tô xe máy chiếm hơn Phân phối ô tô xe máy 1,654 1,927 2,877 3,939
90% tổng doanh thu của SVC qua các năm. Doanh thu Dịch vụ 77 132 141 195
Phần còn lại dịch vụ sửa chữa và bán phụ kiện
và kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng dưới Doanh thu cho thuê BĐS 19 62 76
10% trong vòng 5 năm qua. Doanh thu BĐS đầu tư - 37 50 54
Doanh thu dịch vụ Trừ: các khoản giảm trừ (5) (3) (14) (15)
• Doanh thu dịch vụ năm 2010 đạt 272 tỷ đồng chủ TỔNG DOANH SỐ 1,745 2,155 3,129 4,174
yếu đến từ dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng Nguồn: Savico, StoxPlus
phụ kiện cho các khách hàng đã sở hữu ô tô.
• Trong năm, hệ thống đại lý của Savico đã tiếp
nhận hơn 120.000 lượt sửa chữa, sơn đồng và
Doanh thu chuyển nhượng bất động sản
đạt doanh số 186 tỷ đồng.
• Trong năm 2010, công ty không thực hiện vốn
• Doanh số bán phụ tùng phụ kiện đạt 86 tỷ đồng
hóa dự án bất động sản nào.
• Năm 2010, SVC đưa vào khai thác một trung
• Dự án Quốc lộ 13 Thủ Đức: Công ty đã ký hợp
tâm phân phối xe Toyota đã qua sử dụng tại
đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một đối
TP.HCM, đại lý đầu tiên tại Việt Nam của Toyota.
tác trong nước dự kiến thu về 180 tỷ đồng. Việc
SVC đánh giá đây là dịch vụ có hiệu quả kinh
chuyển nhượng này nằm trong chủ trương giảm
doanh cao và cần được phát triển rộng trong hệ
tỷ trọng mảng bất động sản trong tổng cơ cấu tài
thống.
sản đến 2015 về 40%.
Doanh thu dịch vụ bất động sản
• Theo Savico, đối tác sẽ thanh toán trước cho
Doanh thu dịch vụ bất động sản của Savico năm công ty 20% giá trị chuyển nhượng dự án,
2010 đạt 83 tỷ đồng trong năm 2010, đến từ 4 khoảng 36 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở
hoạt động chính: dang của dự án Quốc Lộ 13 tại thời điểm ngày
31/12/2010 là 172 tỷ đồng.
• Trung tâm thương mại: đạt doanh số 35.9 tỷ
đồng.
• Văn phòng cho thuê: đạt doanh số 26.7 tỷ đồng.
Riêng tòa nhà 91 Pasteur đóng góp doanh thu
hàng năm khoảng 16 tỷ đồng .
• Dịch vụ thương mại khác, bao gồm cả cho thuê
kho bãi: doanh thu 20.4 tỷ đồng
Trang 20