Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm 2013 công ty tnhh tân hà nam

  • 29 trang
  • file .pdf
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
MỤC LỤC ( hđ thu gom CTNH, đánh giá lại và biện pháp phòng tiếng ồn
máy phát điện, đánh giá lại và biện pháp phòng nhiệt của máy lạnh)
MỤC LỤC .......................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................2
DANH MỤC HÌNH ........................................................................................................2
I THÔNG TIN CHUNG ................................................................................................4
1.1 Thông tin liên lạc .......................................................................................................4
1.2 Cơ sở hoạt động .........................................................................................................5
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động .................................................................................6
1.4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu .......................................................................................8
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................9
2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến
chất thải.............................................................................................................................9
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan
đến chất thải ....................................................................................................................16
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU
ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG. ...........................................................17
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đã áp dụng ......................17
3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường .....................21
IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................25
PHỤ LỤC ......................................................................................................................28
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 1
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
MỤC LỤC BẢNG
Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của KS .................................................................5
Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trung bình trong 1 tháng ............................... 6
Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn .................................................................7
Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn ................................................................ 7
Bảng 5. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng ...............................................13
Bảng 6. Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của máy phát điện .....................................13
Bảng 7. Danh sách các chất thải nguy hại phát sinh trung bình 1 tháng ....................... 14
Bảng 8. Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường không khí ............................... 21
Bảng 9. Kết quả đo tiếng ồn của khách sạn ................................................................... 22
Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của khách sạn..............22
Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng khí thải của máy phát điện ............................. 22
Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý sơ bộ của KS ................... 23
MỤC LỤC HÌNH
Hình 1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn ................................................................................... 17
Hình 2. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại khách sạn ......................................................... 19
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 2
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT : Bảo vệ môi trường
NTSH : Nước thải sinh hoạt
COD : Nhu cầu ôxy hóa học
CTNH : Chất thải nguy hại
CTR : Chất thải rắn
BOD : Nhu cầu ôxy sinh hóa
KCX : Khu chế xuất
HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải
N : Nitơ
P : Photpho
TSS : Tổng chất rắn lơ lửng
NĐ-CP : Nghị định Chính phủ
PCCC : Phòng cháy chữa cháy
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh
VN : Việt Nam
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 3
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂN HÀ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2013
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2013
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TÂN HÀ NAM
- Địa chỉ: số 43 đường 20, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3740 6477
- Người đại diện: Bà Hồ Thiên Nga Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0302212434, thay đổi lần 6 ngày 21 tháng
11 năm 2011
- Ngành nghề hoạt động:
 Hoạt động của các điểm truy cập internet. Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)
 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ
quán rượu, bia, quầy bar)
 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Các mặt tiếp giáp của Khách sạn cụ thể như sau:
+ Phía trái giáp nhà dân
+ Phía phải giáp nhà dân
+ Phía trước giáp đường 20
+ Phía sau giáp nhà dân
 Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất
- Diện tích sàn xây dựng của khách sạn: 270 m2
- Diện tích hoạt động: 1.400 m2
- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép
- Diện tích sàn xây dựng bao gồm:
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 4
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
 01 tầng hầm dùng làm nhà để bồn chứa nước, nhà để xe với diện tích 150
m2
 01 tầng trệt làm khu vực tiếp tân, khu văn phòng, nhà giặt ủi với diện tích
150 m2
 03 tầng lầu, mỗi tầng lầu có diện tích 270 m2
 Sân thượng có diện tích 270 m2
- Khách sạn có 3 tầng lầu, mỗi tầng lầu có 08 phòng, vậy tổng số phòng của KS
là 24 phòng. Trong đó, có 8 phòng đơn (mỗi phòng có 1 giường, sức chứa tối
đa là 2 người), 08 phòng đôi (mỗi phòng có 02 giường, sức chứa tối đa là 04
người), 08 phòng Vip (mỗi phòng có 1 giường, sức chứa tối đa là 2 người). Sức
chứa tối đa của Khách sạn khoảng 64 người,
- Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha;
- Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax…
Tòa nhà tọa lạc tại khu vực quận 2, vị trí thông thoáng, hệ thống thông tin liên
lạc hiện đại cùng với các lối đi rộng rãi, khu vực vệ sinh rộng, riêng biệt và bãi đậu xe
được bố trí hợp lý.
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt động
- Vốn điều lệ của KS: 2.200.000 VNĐ (Hai tỷ hai trăm triệu đồng).
- Lượng khách lưu trú tại Khách sạn: khoảng 10 người/ngày
b. Danh mục các thiết bị của Khách sạn
Một số máy móc thiết bị chính sử dụng trong quá trình hoạt động của KS bao
gồm 1 máy phát điện có công suất 45 KVA, máy bơm, hệ thống điều hòa không
khí…Danh mục các thiết bị của KS được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của KS
STT Máy móc và thiết bị ĐVT Số lượng Tình trạng
1 Máy lạnh cái 27 70%
2 Máy vi tính cái 03 70%
3 Máy photo và máy in cái 02 80%
4 Máy giặt cái 03 60%
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 5
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
5 Tủ lạnh cái 24 70%
6 Máy bơm cái 02 70%
7 Ti vi cái 25 60%
8 Máy phát điện cái 01 60%
9 Quạt máy cái 03 60%
10 Camera cái 06 60%
11 Điện thoại cái 27 60%
12 Máy nước nóng cái 01 70%
1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu
1.3.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu
- Lượng dầu DO trung bình cung cấp cho máy phát điện khoảng 6 lít/tháng
- Khách sạn sử dụng 13 kg gas/tháng cho việc chế biến thực phẩm phục vụ khách
hàng vào buổi sáng tùy theo nhu cầu của khách hàng
- Ngoài ra, Công ty còn sử dụng một số nguyên liệu khác trong quá trình hoạt
động, cụ thể được nêu trong bảng bên dưới;
Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trung bình trong 01 tháng
STT Tên Nguyên Liệu Số lượng Đơn vị
1 Khăn giấy 100 cuộn
2 Bột giặt 24 kg
3 Nước lau nhà 10 lít
4 Kem- bàn chải đánh răng 300 bộ
5 Dầu tắm – dầu gội 10 Lít
6 Tăm bông 300 Hộp
7 Nước hoa xịt phòng 1 lít
8 Nước tẩy 10 lít
9 Nước rửa chén 4 Lít
10 Rau củ quả các loại 40 kg
11 Thịt, xương 28 Kg
12 Cá 10 kg
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 6
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
13 Trứng 30 Quả
1.3.2. Nhu cầu sử dụng điện
- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ khách sạn được lấy từ
lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực Thủ Thiêm.
- Nhu cầu sử dụng điện: Điện được sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động
của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng và chạy máy điều hòa không khí...
- Lượng điện sử dụng trung bình trong 01 tháng của khách sạn được thể hiện trong
bảng sau:
Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn
STT Thời gian Lượng điện sử dụng (KWh/tháng)
1 Tháng 07/2013 9.748
2 Tháng 08/2013 8.203
3 Tháng 09/2013 10.924
Trung bình 270.005
Nguồn: Khách sạn Tân Hà Nam, 2013
1.3.3. Nhu cầu sử dụng nước
- Nguồn cung cấp nước: Mạng lưới cấp nước cho khách sạn Tân Hà Nam được lấy
từ Công ty cấp nước TP.HCM – Chi nhánh Thủ Đức.
- Nhu cầu sử dụng nước: Nước chủ yếu sử dụng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt
của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn, nước phục
vụ cho giặt quần áo, chăn ra, màn …
- Ước tính nhu cầu sử dụng nước là 100 L/người/ngày đêm. Tổng số nhân viên và
lượng khách tối đa của khách sạn là 78 người. Vậy lưu lượng nước cấp phục vụ cho
nhu cầu sinh hoạt ước tính là 7,8 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước
thực tế trung bình 1 tháng của Khách sạn được liệt kê trong bảng dưới đây;
Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn
STT Tháng Lưu lượng (m3/tháng)
1 28/05-28/06/2013 339
2 28/06-30/07/2013 347
3 30/07-29/08/2013 316
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 7
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
Trung Bình 334
Nguồn: Khách sạn Tân Hà Nam, 2013
1.4. Nhu cầu sử dụng lao động
Tổng số lao động hiện tại của khách sạn là 14 người. Khách sạn phục vụ khách
24/24 giờ.
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 8
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan
đến chất thải
2.1.1. Nước thải
a. Nguồn phát sinh
Căn cứ thành phần nước thải và nguồn gốc phát sinh, nước thải chủ yếu của Khách
sạn gồm các nguồn với các đặc điểm như sau:
- Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc
tại khách sạn và các du khách có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các
chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật;
- Nước thải từ khu vực bếp nấu trong khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh
dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa;
- Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt.
- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Khách
sạn, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất
xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất
dinh dưỡng, các loại rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn…
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải
 Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
- Nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất
hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Khi thải ra
ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm nặng đến nguồn tiếp nhận, phân huỷ tạo khí,
mùi đặc trưng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phát triển phát tán các vi trùng
gây bệnh, gây hại đến con người và động vật làm lan truyền dịch bệnh trong
khu vực.
- Nước thải từ khu vực bếp nấu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn
thừa… Nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây hiện tượng phú dưỡng
nguồn nước, làm ô nhiễm hữu cơ cho nơi tiếp nhận nước thải.
- Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt sẽ làm
cho nguồn nước bị nhiễm hoá chất khó phân huỷ, làm chết vi sinh vật có ích
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 9
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
trong nước, hạn chế quá trình phân huỷ chất hữu cơ và khả năng tự làm sạch
của nguồn nước.
Với tính chất là kinh doanh khách sạn, nên lượng nước thải phát sinh của khách sạn
chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải sinh hoạt của công ty bằng 100%
lượng nước cấp là 334 m3/tháng ≈ 11m3/ngày. Tuy nhiên, lượng nước thải này luôn
dao động tuỳ theo lượng khách mỗi ngày ;
 Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn
- Nước mưa chảy tràn qua các khu vực của khách sạn sẽ cuốn theo đất cát và các
chất rơi vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt
cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.
c. Tác động của nước thải
- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều
kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng
quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Nếu lượng nước thải này không
được xử lý triệt để cũng sẽ gây ra các tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải.
- Vi khuẩn: Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật.
Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương
hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột.
E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân
người.
- Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành
màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ
tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy.
- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu
hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn
đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này
để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh
hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.
- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực
gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan,
làm tăng độ đục nguồn nước.
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 10
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
 Nhận xét chung
- Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân viên
và khách lưu trú.
- Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây
dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho
việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình
bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.
2.1.2. Khí thải
a. Nguồn phát sinh khí thải
- Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử
dụng nhiên liệu (xe ra vào khách sạn) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng
kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao
gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu
lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;
- Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;
- Khí thải từ vận hành máy phát điện: Loại khí này là khí thiên nhiên (Dầu DO)
dùng để vận hành máy phát điện (trong trường hợp gặp sự cố mất điện)…,
- Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng
hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn,
không thể tránh khỏi;
- Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải
tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung CTR thực phẩm.
- Bụi phát sinh từ công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu, thực phẩm; chế biến
thức ăn và vệ sinh phòng ở. Tuy nhiên lượng bụi phát sinh này không lớn.
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải
 Khí thải từ hoạt động giao thông
- Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự
hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và khách hàng ra
vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu chủ yếu là
xăng và dầu diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô
nhiễm đến không khí.
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 11
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
- Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi…
Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian
phân bố rộng.
 Khí thải sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ
Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) thường đặt tại các tầng, khu văn phòng nhằm
làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động
lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí
quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này.
 Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi
tập trung chất thải rắn thực phẩm.
- Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.
- Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ
khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong
đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.
- Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động
của dự án nào. Tuy nhiên, nếu Khách sạn bố trí các thùng rác phù hợp và thu gom
theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí.
Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của khách sạn và được xây kín. Mặt
khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế
đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.
 Bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng
Trong giai đoạn vận hành, một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí là hoạt
động của máy phát điện dự phòng. Tiếng ồn và khí thải từ máy phát điện sẽ gây ảnh
hưởng đến người dân ở khu vực xung quanh. Máy phát điện dự phòng được trang bị để
sử dụng trong trường hợp cúp điện. Hoạt động của máy phát điện sẽ gây phát sinh bụi,
khí thải và tiếng ồn. Các đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng được trình bày
trong bảng bên dưới:
Bảng 5. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng
STT Đặc điểm Đơn vị Giá trị
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 12
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
1 Số lượng Cái 01
2 Công suất KVA 45
3 Nhiên liệu - DO
Nguồn: Khách sạn Tân Hà Nam, 2013
Dựa vào hệ số ô nhiễm không khí do đốt dầu diesel để chạy máy phát điện của cơ quan
Quản Lý Môi Trường Mỹ (EPA), ta có thể tính tải lượng ô nhiễm từ hoạt động của
máy phát điện dự phòng công suất 45 KVA của khách sạn như sau:
Bảng 6. Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của máy phát điện
Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/KVA.h) Tải lượng ô nhiễm (kg/h)
NO2 0,0146 0,657
CO 0,0033 0,1485
SO2 0,0049 x S 0,0001
Bụi 0,0004 0,018
Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO. Lấy S = 0,05%
 Khí thải từ hoạt động nấu nướng
Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô
nhiễm môi trường. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi. Tác động này được
giảm thiểu đáng kể do không sử dụng than, củi để nấu nướng mà chỉ sử dụng chủ yếu
là gas hay điện
c. Tác động của các loại khí thải
- Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây
nên những bệnh hô hấp.
- Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với
niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa
tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn.
- Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp
khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận
chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO trong không khí lớn hơn
1000 ppm. Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây nguy hiểm lâu dài đối với con
người. Nồng độ tối đa cho phép của CO2 là 0,1 %.
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 13
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
Nhận xét chung
Ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh
hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh
như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất
lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải,
hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.
2.1.3. Chất thải rắn
a. Nguồn phát sinh
 Chất thải rắn sinh hoạt
- CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng, khách
lưu trú bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải
khát...
- CTR phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của khách hàng và nhân viên trong
khách sạn: các loại CTR thực phẩm như thức ăn thừa…
- Khối lượng CTR sinh hoạt trung bình trong một tháng khoảng 30 kg/ngày.
Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm mất mỹ
quan trong khách sạn, gây ô nhiễm môi trường.
 Chất thải nguy hại
Khách sạn Tân Hà Nam là loại hình kinh doanh dịch vụ, do đó CTNH phát sinh
trong quá trình hoạt động chủ yếu là: CTR dính dầu mỡ, dầu ăn đã qua sử dụng, bóng
đèn huỳnh quang… Các loại CTNH có tên trong danh mục kèm theo của thông tư số
12/2011/TT-BTNMT được trình bày trong bảng bên dưới;
Bảng 7. Danh sách các CTNH phát sinh trung bình 06 tháng
Trạng thái Số lượng
STT Tên CTNH Mã CTNH
tồn tại (kg)
1 Pin, ắc quy Rắn 2 16 01 12
2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 2 16 01 06
3 Giẻ lau dính thành phần nguy hại Rắn 2 18 02 01
4 Dầu nhớt bảo trì Lỏng 2 17 02 03
5 Hộp mực in thải Rắn 1 08 02 04
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 14
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
Tổng 9
Nguồn: Khách sạn Tân Hà Nam, 2013
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của Chất thải rắn
 CTR sinh hoạt
CTR sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi khó chịu.
Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi
trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành
phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất
như nilon, nhựa…
Ước tính hệ số rác thải của nhân viên và khách tại Công ty là 0,5 kg/người/ngày;
tổng số nhân viên và khách tối đa của Khách sạn là 78 người
Lượng rác thải được tính theo công thức sau: Q = m*D
Trong đó:
Q: lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)
m: Số người phát thải (người), m= 78 người
D: định mức phát thải của một người (kg/người/ngày); D= 0,5÷1,05
Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày: Q = 78 *0,5= 39 (kg/ngày)
Nhưng thực tế, lượng rác thải phát sinh trung bình mỗi ngày của Khách sạn khoảng
30 kg/ngày. Ngoài ra còn có lượng rác thải trong quá trình chế biến thực phẩm cũng
như hoạt động nhà hàng của KS. Lượng rác này có thể gây ô nhiễm do vậy cần được
tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử lý
 Chất thải nguy hại
CTNH của khách sạn không nhiều, thải ra môi trường không thường xuyên, được
thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng
2.1.4. Tiếng ồn, độ rung
a. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn sẽ phát sinh từ các hoạt động sau:
- Hoạt động của máy điều hòa; máy giặt;
- Hoạt động của các máy bơm nước cấp; máy phát điện dự phòng;
- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào và dừng đỗ tại bãi...
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 15
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
loại thiết bị, tình trạng chất lượng của thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn…
b. Tác động của tiếng ồn, độ rung
- Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người.
Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể
người. Tiếng ồn trên 80 dBA bắt đầu có tác động đến con người. Trước hết là
cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của
tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp.
- Do khách sạn chỉ có một vài nguồn gây ồn lớn (phòng giặt, máy phát điện dự
phòng) nhưng hoạt động không thường xuyên, chỉ trong thời gian 5h – 18h nên
ít gây ảnh đến khách và người dân xung quanh.
Tuy nhiên, khách sạn luôn kiểm soát và hạn chế các nguồn gây ồn để đảm bảo sức
khoẻ cho nhân viên cũng như người dân xung quanh khu vực khách sạn.
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên
quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…)
2.2.1. Tai nạn lao động
Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong
việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Tuy
nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.
2.2.2. Sự cố cháy nổ
Một trong những nguồn có khả năng gây ra sự cố môi trường của khách sạn là sự
cố hỏa hoạn vì trong quá trình hoạt động, Khách sạn sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu
dễ cháy nổ như dầu DO, gas…Ngoài ra các thiết bị trong khu vực phục vụ của khách
sạn đều sử dụng điện năng để hoạt động, đây là mối nguy cơ gây cháy nổ do sự cố
chập điện nếu như khách sạn không có hệ thống dây dẫn và quản lý tốt.
Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp,
nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản. Vì thế
Khách sạn cần phải tăng cường các biện pháp PCCC;
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 16
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG ĐANG VÀ SẼ ÁP DỤNG; KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH,
LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang áp dụng
3.1.1. Đối với nước thải
a. Đối với nước mưa
Nước mưa, nước từ hệ thống điều hoà không khí được quy ước là nước sạch và
được phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố
ga, thanh lọc rác sơ bộ. Khách sạn đã có hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt;
b. Đối với nước thải sinh hoạt
- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa được tách rời nhau
- Mạng luới thoát nước mưa được thiết kế với các hố ga nhằm loại bỏ các cặn
bẩn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Thành Phố
- Tất cả nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của toàn bộ khách sạn đều
phải đuợc xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hố ga nằm
trên đường 20. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong hình bên dưới.
Hình 1 Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn
1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.
 Tính toán bể tự hoại
Lượng nước thải sinh hoạt tối đa = 100% lượng nước cấp ước tính tối đa
Q thải = 7,8 m3/ngày.đêm, K = 1,1: hệ số dùng nước không điều hòa
W nước = K x Q thải = 1,1 x 7,8 = 8,58 m3/ngày.đêm
W bùn = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2/(100 – P2) x 1000
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 17
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
= 0,45 x 78 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2/(100 – 90) x 1000
= 2,65 m3/ngày.đêm
Trong đó:
a = 0,4 – 0,5 L/ngày.đêm : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người;
N : số người tối đa của Công ty;
t = 180 – 360 ngày: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại;
0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy;
1,2 : hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn
cho cặn tươi;
P1 = 95% : Độ ẩm của cặn tươi;
P2 = 90% : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại;
W = Wbùn + Wnước = 2,65 + 8,58 = 11,23 m3/ngày.đêm
Thể tích bể tự hoại tối đa: 12 m3 (Dài x Rộng x Cao = 3 x 2 x 2)
Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại
- Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử
lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ
lửng sẽ lắng xuống đáy bể.
- Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật
kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và
một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.
- Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới
chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có
ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại
thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước
sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
3.1.2. Đối với khí thải
 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông
- Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của khách lưu trú, nhân viên khách sạn,
Chủ đầu tư đã bố trí 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy và xe ô tô khi ra vào
khách sạn.
- Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm để giảm lượng bụi phát
sinh.
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 18
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
- Bố trí hệ thống cây xanh thích hợp trong KS.
 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các máy lạnh như sau:
- Lựa chọn thiết bị phù hợp, tiết kiệm điện.
- Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị cản
gió.
- Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng
không bị cản trở.
- Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2 dàn
càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.
- Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.
- Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.
 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác
Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:
- Bố trí 2 loại thùng rác kín, có nắp đậy tại từng tầng của tòa nhà;
- Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận
chuyển đi xử lý;
3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
Khách sạn quản lý CTR theo sơ đồ sau:
Chất thải không nguy
Bán
hại có khả năng tái
phế liệu
chế
Thu gom, CTR sinh hoạt Hợp đồng với các
CTR tại
Phân loại, không tái chế đơn vị có chức năng
KS
lưu trữ để thu gom
Lưu trữ và hợp đồng với
các đơn vị có chức năng
CTNH
để thu gom
Hình 2. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại khách sạn
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 19
Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Công ty TNHH Tân Hà Nam
 Chất thải rắn sinh hoạt
CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Lượng rác này khoảng 30
kg/ngày. Khách sạn thu gom rác thải vào các thùng chứa có dung tích 150 lít bằng
nhựa có nắp đậy và bố trí khu vực tập trung rác tại tầng hầm của Khách sạn. Thành
phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó
phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh được phân loại và lưu trữ riêng:
- Chất thải có khả năng tái sử dụng sẽ được bán lại cho các đơn vị tái chế chất
thải trong thành phố.
- Các loại chất thải không thể tận dụng được khách sạn sẽ hợp đồng với đơn vị có
chức năng để thu gom, vận chuyển và chôn lấp đúng quy định. (Hợp đồng được
đính kèm tại phụ lục).
 Chất thải nguy hại
Đối với CTNH như đã liệt kê trong bảng trên, Khách sạn thu gom vào một khu vực
riêng và đến khi đủ số lượng sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và
xử lý;
3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung
Khách sạn áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ồn như:
- Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan
truyền của sóng âm.
- Hạn chế hoạt động vào ban đêm.
3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải:
 Tác động do cháy nổ
Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần,
dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn
đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của công nhân viên như
vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng.
Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người
dân. Do đó, Khách sạn đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường
như sau:
- Hệ thống cấp điện cho khách sạn và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập,
an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 20