Bản báo cáo phân tích đầu tư cổ phiếu ctcp dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí

  • 11 trang
  • file .doc
MỤC LỤC
Phần I: Giới thiệu về CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí……………………2
Phần II: Định giá chứng khoán PVC……………………………………………………..6
Phần III: Phân tích kỹ thuật………………………………………………………………6
Phần IV: Khuyến nghị đối với các nhà đầu tư……………………………………………8
Phụ lục…………………………………………………………………………………….9
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………….10
1
BẢN BÁO CÁO PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
CTCP DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ
Phần I: Giới thiệu về CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (PVC)
1 Lĩnh vực hoạt động và phát triển:
Khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh các loại khoáng sản, hoá
chất, hoá phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ khoan thăm
dò, khai thác dầu khí. Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp
các chuyên gia và dịch vụ kỹ thuật về dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa
giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu.
Tên giao dịch:
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - CTCP
Tên giao dịch tiếng Anh: DRILLING MUD CORPORATION
Tên viết tắt: DMC.,CORP
Địa chỉ: Số 32 & 34 - Ngõ Thái Thịnh 2 - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa –
Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 35.14.03.50
Fax: (84.4) 38.56.25.52.
Website: www. pvdmc.com.vn
Email: [email protected]
2
Vốn điều lệ: 145.199.980.000 VNĐ
Mã số thuế: 0100150873
Số tài khoản:
* Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: 0011000222894D (VNĐ)
* Ngân hàng Công thương Ba Đình: 102 010 000 000 422 (VNĐ)
* Ngân hàng Công thương Ba Đình:102 020 000 000 078 (USD)
2. Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 8/3/1990, theo Quyết định số 182/ QĐ-TCDK của Tổng Cục
Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), Công ty
Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí đã được thành lập với
nhiệm vụ cung cấp các hoá phẩm và dịch vụ dung dịch khoan cho
các nhà thầu Dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực. Mục tiêu của công ty là từng bước
vươn lên trở thành nhà thầu phụ dung dịch khoan ở Việt Nam , khu vực Đông Nam Á và
thế giới.
Sản phẩm của Công ty bao gồm nhiều loại vật tư hoá phẩm được sản xuất từ nguyên liệu
sẵn có trong nước và các dịch vụ kỹ thuật công nghệ do lực lượng cán bộ khoa học kỹ
thuật của Công ty nghiên cứu và triển khai áp dụng. Các sản phẩm truyền thống của Công
ty như Barite API DAK, Bentonite API DAK, Ximăng giếng khoan G DAK, Calcium
Carbonate DAK mang thương hiệu DMC có mặt tại 12 nước khu vực Châu Á Thái Bình
Dương (Úc, Newzealand, Malayxia, Indonesia, Singapore, Philippin, Brunei, Nga, Nhật,
3
Hàn Quốc,Thái Lan, Băngladesh...) Trung Đông và Trung Mỹ. Khả năng tiêu thụ hàng
trăm ngàn tấn sản phẩm mỗi năm.
Ngày 28/04/2005, theo quyết định số 1544/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp, Công ty
Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm nâng
cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Ngày 30/5/2008, Công ty chính thức chuyển đổi
thành Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP.
3. Một số mốc chính đánh dấu quá trình phát triển của Công ty:
- Ngày 8/3/1990 thành lập Công ty Dung dịch khoan và
Hoá phẩm Dầu khí với một chi nhánh DMC - Vũng tàu;
- Tháng 12/1990, thành lập Xí nghiệp Hoá Phẩm Dầu khí
Yên Viên ;
- Ngày 12/8/1991 thành lập Công ty ADF - Việt Nam (nay là Công ty Liên doanh M-I
Viet Nam) , là liên doanh giữa Công ty Dung dịch khoan và Hoá Phẩm Dầu khí với Công
ty Anchor Drilling Fluids A/S Na Uy (năm 1996 ADF A/S Nauy đã chuyển 50% vốn sở
hữu trong ADF- Việt Nam cho M-I Hoa Kỳ).
- Tháng 6/1999, thành lập Xí nghiệp Hoá Phẩm Dầu khí Quảng Ngãi;
- Ngày 28/4/2005, Công ty Dung dịch khoan và Hoá
Phẩm Dầu khí được chuyển thành Công ty Cổ phần theo
Quyết định số 1544/QĐ-TCCB của Bộ Công Nghiệp.
4
- Ngày 18/10/2005, Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá Phẩm Dầu khí chính thức
hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103009579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2005.
- Tháng 6/2007, thành lập Công ty cổ phần CNG Việt Nam với các đối tác :
+ Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí : 51% vốn điều lệ
+ Công ty IEV Energy SDN.BHD: 42% vốn điều lệ
+ Công ty TNHH Sơn Anh: 7% vốn điều lệ
- Ngày 15/11/2007, cổ phiếu của CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)
chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại TTGDCK Hà Nội với mã chứng khoán PVC.
- Ngày 4/1/2008, chuyển đổi chi nhánh DMC – Yên Viên thành Công ty TNHH 1 thành
viên DMC – Yên Viên.
- Ngày 24/1/2008, thành lập Công ty TNHH 1 thành viên DMC – Hà Nội.
- Ngày 29/1/2008, chuyển đổi chi nhánh DMC – Quảng Ngãi thành Công ty TNHH 1
thành viên DMC – Quảng Ngãi.
- Ngày 20/2/2008, chuyển đổi chi nhánh DMC – Vũng tàu thành Công ty TNHH 1 thành
viên DMC – Vũng Tàu.
- Ngày 30/5/2008, Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá Phẩm Dầu khí chính thức
chuyển đổi thành Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP
4. Một số thông tin gần đây nhất trong tháng 6 và tháng 7:
_15/06/2009: đăng ký bán phần vốn nhà nước 1.792.200 cổ phiếu.
_02/07/2009: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt (10%/cp) và cổ
phiếu (10%)
5
_02/07/2009: Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
_17/07/2009: Ông Đỗ Xuân Vịnh - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 5.000 cổ
phiếu.
_29/07/2009: Công bố bản báo cáo tài chính tóm tắt quý II 2009
Phần II: Định giá chứng khoán PVC:
1. Định giá theo P/E:
Net income 2008: 69165000
Số lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường: 14520000
P/E = 5.2
P = NI * P/E = 69165000000 * 5.2 / 14520000 = 24769 đồng
* Đánh giá: Phương pháp phân tích cơ bản ở Việt Nam chưa được ứng dụng rỗng
rãi, nên độ chính xác sẽ không cao. Hơn nữa, PVC lên sàn chưa đầy 2 năm, trên đây
là cách định giá cổ phiếu đơn giản nhất, các phương thức còn lại theo ý kiến cá nhân
chưa phù hợp. Trong thời gian này nên chú trọng vào phương pháp phân tích kỹ
thuật.
Phần III: Phân tích kỹ thuật:
6
Qua đồ thị bên dưới ta sử dụng các chỉ số phân tích kỹ thuật sau;
_Đường xu thế đang có dấu hiệu đổi chiều: từ xu thế giảm sang xu thế lưng chứng
giá xung quanh mức 31-32
_MA5 cắt MA25, dấu hiệu của thay đổi xu thế
_ Divergence có giá trị dương từ 1 số phiên trước, củng cố quan điểm sẽ có sự thay
đổi về xu thế cổ phiếu PVA
7
Tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn chưa có sự tăng đáng kể, vì vậy theo ý kiến
người làm, giá cổ phiếu PVC trong thời gian ngắn tới sẽ ổn định và khả năng tăng
phụ thuộc vào thị trường cũng như kết quả trong quý 3 sắp tới
Phần IV: Khuyến nghị đối với các nhà đầu tư:
8