Bài dự thi dạy học tích hợp môn ngữ văn 9 ôn tập văn bản “chuyện người con gái nam xương” của nguyễn dữ thông qua hoạt động ngoại khóa.

  • 20 trang
  • file .doc
PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC.
I. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC:
ÔN TẬP VĂN BẢN: “CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG”
CỦA NGUYỄN DỮ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA.
( NGỮ VĂN 9).
II. MỤC TIÊU DẠY HỌC:
1. Về kiến thức:
* Với môn Ngữ văn 9: Học sinh khắc sâu được các kiến thức cơ bản sau:
+ Thể truyền kì là gì?
+ Tác giả, tác phẩm, thời gian của tác phẩm.
+ Nhân vật Vũ Nương, Trương Sinh.
+ Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vũ Nương.
+ Các địa danh, con sông được nhắc đến trong văn bản.
+ Nội dung, ý nghĩa và các chi tiết nghệ thuật trong truyện.
+ Liên hệ thực tế và bản thân,…
* Với môn Địa lí 9:
+ Xác định được vị trí địa lí con sông Hoàng Giang (nơi Vũ Nương tự vẫn)
thuộc xã Lí Nhân, Huyện Chân Lí, tỉnh Hà Nam.
+ Xác định được vị trí địa lí của tỉnh Hà Nam thuộc khu vực Đồng bằng sông
Hồng.
* Với môn Lịch sử 7:
+ Xác định được tác phẩm ra đời vào thế kỉ XVI - thời kì phong kiến nhà Lê ở
nước ta.
+ Xác định đúng giặc Chiêm được nhắc tới trong tác phẩm đánh chiếm nước
ta vào thế kỉ XIII, XIV, XV.
+ Nắm bắt được tỉnh Hà Nam được tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh (ngày 26- 12-
1991).
* Với môn Giáo dục công dân 9:
+ Xác định được hành vi của Trương Sinh: nghi oan, đánh, mắng chửi thậm tệ,
đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà là hành vi bạo lực ra đình, vi phạm luật Hôn nhân
gia đình hiện nay.
+ Xác định được nghĩa vụ của công dân trong việc chứng kiến hành vi bạo lực
gia đình thì phải có trách nhiệm ngăn cản và báo cho chính quyền nơi gần nhất
để bảo vệ người bị hại.
2. Về kỹ năng:
- Rèn thành thạo khả năng tư duy, nhận nhiệm vụ, thu thập thông tin, phân tích
kênh hình, xử lí thông tin, liên hệ thực tế.
1
- Cảm nhận được nỗi bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến và
sẵn lòng giúp đỡ người có hoàn cảnh bất hạnh.
- Xử lí tình huống trong tác phẩm gắn với thực tế đời sống bản thân và địa
phương. Từ đó rút ra được cách xử lí tình huống theo chiều hướng tích cực
nhất.
3. Về thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ cuộc sống tình cảm và hạnh phúc gia đình.
- Khơi gợi lòng đồng cảm với những số phận bất hạnh.
- Có ý thức bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt
Nam.
4. Các năng lực hướng tới của bài học.
4.1. Các năng lực chung:
* Năng lực giải quyết vấn đề:
- Tìm hiểu thông tin kiến thức văn bản “ Chuyện người con gái Nam Xương”
và các kiến thức có liên quan đến môn Địa lí, Lịch sử và GDCD.
- Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau về nội dung kiến thức của văn bản
thông qua sách giáo khoa, sách tham khảo và mạnh Internet.
* Năng lực hợp tác:
- Làm việc cùng nhau, thống nhất, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin kiến thức
trong các nhóm chuẩn bị và ghi nhớ cá nhân.
* Năng lực tự quản lý:
- Quản lí bản thân: Thực hiện công việc theo đúng thời gian, nhiệm vụ của mỗi
nhóm.
- Quản lí nhóm: Biết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong
nhóm.
* Năng lực tự học:
- Học sinh xác định được mục tiêu học tập của bài học là: ôn tập - ngoại khóa
văn bản “ Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ.
- Học sinh lập và thực hiện được kế hoạch học tập bài học:
Nội dung công việc Người thực hiện Sản phẩm
- Nghiên cứu tài liệu về: Học sinh cả lớp( 4 Ghi chép kết quả
+ Thể truyền kì là gì? nhóm/ lớp): về những nội
+ Tác giả, tác phẩm, thời gian. + Tham khảo sách dung kiến thức
+ Nhân vật Vũ Nương, Trương giáo khoa và sách thu thập được
Sinh. tham khảo Ngữ văn trong quá trình
+ Nguyên nhân dẫn đến cái chết 9, Địa lí 9, Lịch sử 7, tìm hiểu mà
của Vũ Nương. GDCD 9 và mạng nhóm đã phân
2
+ Các địa danh, con sông được Internet để hoàn công.
nhắc đến trong văn bản. thành các nội dung
+ Luật pháp liên quan đến bạo lực theo nhóm.
gia đình.
+ Nội dung, ý nghĩa và các chi tiết
nghệ thuật trong truyện.
+ Liên hệ thực tế và bản thân,…
- Tập trung nhóm trao đổi, thống - Học sinh theo - Ghi chép.
nhất các nội dung đã tìm hiểu. nhóm.
- Thống nhất nội dung giữa các - Học sinh cả lớp.
nhóm trước lớp. - Ghi nhớ cá nhân.
* Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:
- HS biết khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là mạng
internet.
4.2. Các năng lực chuyên biệt ( Đặc thù của môn Ngữ Văn):
Các năng lực cần sử dụng thực hiện bài học:
- Năng lực tiếp nhận văn bản( Năng lực nghe, đọc): Tiếp thu, nắm bắt các
thông tin, câu hỏi.
- Năng lực giao tiếp: Sử dụng các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, quan sát và
phản hồi thông tin một cách chính xác, nhanh chóng.
+ Quan sát trên máy chiếu.
+ Nghe, nhìn, đọc yêu cầu câu hỏi.
+ Phản hồi thông tin bằng cách đưa ra đáp án chính xác.
+ Viết đáp án, nội dung câu trả lời vào bảng con.
III. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC:
* Đối tượng dạy học của chuyên đề là học sinh.
Số lượng học sinh: 74 em
Số lớp thực hiện: 2 lớp .
Khối lớp: 9
* Một số đặc điểm cần thiết khác của học sinh:
Bài học mà tôi thực hiện là một chương trình ngoại khóa dùng để ôn tập
kiến thức của một tác phẩm văn học Trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp
9. Đồng thời, bản than trực tiếp giảng dạy với các em học sinh lớp 9 nên có
nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện:
Thứ nhất: Các em học sinh lớp 9 đã tiếp cận 4 năm học với kiến thức
chương trình bậc THCS. Không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm với những hình thức kiểm
tra, đánh giá mà giáo viên đề ra.
3
Thứ hai: Đối với bộ môn Ngữ văn các em đã được học rất nhiều bài từ
lớp 6 có liên quan đến vấn đề Lịch sử, Địa lí, GDCD, các tình huống liên quan
thực tế mang tính giáo dục kĩ năng sống.
Thứ ba: Đối với các môn học khác cũng vậy như môn Lịch sử, Địa lí,
GDCD… các em đã được tìm hiểu về kiến thức liên quan đến kĩ năng sống,
những phẩm chất tốt đẹp, những địa danh, những thời điểm lịch sử có liên
quan đên tác phẩm văn học được tích hợp trong các bài học. Vì vậy nên khi
cần thiết kết hợp kiến thức của một môn học nào đó vào bộ môn Ngữ văn để
giải quyết một vấn đề trong bài học, các em sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ.
IV. Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC:
Qua thực tế dạy học nhiều năm tôi thấy rằng việc kết hợp kiến thức giữa
các môn học “tích hợp” vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn
học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó không chỉ đòi hỏi người giáo viên
giảng dạy bộ môn không chỉ nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức bộ môn mình
giảng dạy mà còn cần phải không ngừng trau dồi kiến thức của những môn học
khác để giúp các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn
học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tôi đã trình bày và thực hiện thử
nghiệm một bài học nhỏ đối với môn Ngữ văn lớp 9, học kỳ I năm học 2015 -
2016.
Đồng thời tôi thấy rằng “tích hợp” vận dụng kiến thức liên môn là một
khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong giáo dục tích hợp
kiến thức các môn học vào để giải quyết các vấn đề trong một môn học sẽ giúp
học sinh hiểu rộng hơn, sâu hơn về vấn đề trong môn học đó.
Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh phát huy sự suy nghĩ, tư duy,
sự sáng tạo trong học tập và ứng dụng vào thực tiễn. Tích hợp kiến thức liên
môn đòi hỏi người giáo viên bộ môn thật khéo léo. Nếu không thì vô hình
chung người thầy biến giờ dạy văn thành giờ dạy Lịch sử, Địa lí hay Giáo dục
công dân.
Cụ thể:
- Đối với bài học này, khi thực hiện sẽ giúp các em học sinh nắm được,
hiểu rõ được mối liên hệ giữa sự việc trong tác phẩm với di tích đền thờ Vũ
Nương trong truyện Vợ chàng Trương ở Hà Nam. Giúp các em hiểu được
những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ qua nhân vật Vũ Nương, hiểu được
phần nào về hiện thực xã hội phong kiến ở nước ta thời kì Trung đại.
- Từ nội dung, ý nghĩa tác phẩm, giúp các em tự tìm hiểu được tình hình
thực tế ở địa phương có liên quan như: bạo lực gia đình, tư tưởng Trọng nam
khinh nữ, tình huống cụ thể giáo dục kĩ năng sống cho bản thân và mọi người
xung quanh.
4
* Trong thực tế:
Tôi thấy khi bài soạn có kết hợp với kiến thức của các môn học khác sẽ
giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đặt ra trong
sách giáo khoa. Từ đó bài dạy sẽ trở nên sâu sắc, sinh động hơn. Học sinh có
hứng thú học bài, được tìm tòi, khám phá nhiều kiến thức và được suy nghĩ
sáng tạo nhiều hơn. Từ đó vận dụng kiến thức vào thực tế tốt hơn.
V. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU:
* Tài liệu tham khảo:Sách giáo khoa Ngữ văn 9,Địa lí 9, Lịch sử 7, GDCD 9.
* Các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu được sử dụng trong bài học:
- Thiết bị dạy học:
+ Máy tính, máy chiếu: Được sử dụng vào việc hỗ trợ giảng dạy bài học
nhằm góp phần giải quyết nhanh, gọn các câu hỏi đặt ra và hỗ trợ hình ảnh làm
bài giảng sinh động, hấp dẫn với người học.
- Đồ dùng dạy học:
+ Lược đồ Việt Nam: dùng để giúp học sinh xác định được vị trí địa lí của
một số địa danh liên quan trong tác phẩm ( Thể hiện trên máy chiếu).
- Học liệu dạy học:
+ Kiến thức lịch sử: Giúp người dạy và người học nắm được một số sự
kiện lịch sử dân tộc thế kỉ XIII, XIV, XV, XVI; năm tách tỉnh Hà Nam từ tỉnh
Hà Nam Ninh (1991).
+ Kiến thức Địa lí: Học sinh xác định được vị trí địa lí tỉnh Hà Nam trên
bản đồ và khu vực địa lí.
+ Kiến thức môn GDCD: Giúp học sinh thấy được những phẩm chất tốt
đẹp của Vũ Nương. Chỉ ra được hành vi của Trương Sinh là hành vi bạo lực
gia đình, thuộc quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
+ Kĩ năng giải quyết tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
* Các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của bài học:
- Công nghệ thông tin được sử dụng trong bài học chủ yếu là phần mềm
Word, Powerpoint, phần mềm Violet để tạo các hiệu ứng đặt ra các câu hỏi,
đưa ra đáp án và âm thanh sôi động cho mỗi đáp án đúng nhằm cổ vũ tinh thần
tích cực cho người học.
VI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Khắc sâu các kiến thức về:
+ Thể loại truyền kì là gì?
+ Tác giả, tác phẩm, thời gian.
+ Nhân vật Vũ Nương, Trương Sinh.
5
+ Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vũ Nương.
+ Các địa danh, con sông được nhắc đến trong văn bản.
+ Nội dung, ý nghĩa và các chi tiết nghệ thuật trong truyện.
+ Liên hệ thực tế và bản thân,…
- Xác định được vị trí địa lí con sông Hoàng Giang (nơi Vũ Nương tự vẫn)
thuộc xã Lí Nhân, Huyện Chân Lí, tỉnh Hà Nam.
- Xác định được vị trí địa lí của tỉnh Hà Nam thuộc khu vực Đồng bằng sông
Hồng.
- Xác định được tác phẩm ra đời vào thế kỉ XVI - thời kì phong kiến nhà Lê ở
nước ta.
- Xác định đúng giặc Chiêm được nhắc tới trong tác phẩm đánh chiếm nước ta
vào thế kỉ XIII, XIV, XV.
- Nắm bắt được tỉnh Hà Nam được tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh (ngày 26- 12-
1991).
- Xác định được hành vi của Trương Sinh: nghi oan, đánh, mắng chửi thậm tệ,
đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà là hành vi bạo lực ra đình, vi phạm luật Hôn nhân
gia đình hiện nay.
- Xác định được nghĩa vụ của công dân trong việc chứng kiến hành vi bạo lực
gia đình thì phải có trách nhiệm ngăn cản và báo cho chính quyền nơi gần nhất
để bảo vệ người bị hại.
* Kỹ năng:
- Rèn thành thạo khả năng tư duy, nhận nhiệm vụ, thu thập thông tin, phân tích
kênh hình, xử lí thông tin, liên hệ thực tế.
- Cảm nhận được nỗi bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến và
sẵn lòng giúp đỡ người có hoàn cảnh bất hạnh.
- Xử lí tình huống trong tác phẩm gắn với thực tế đời sống bản thân và địa
phương. Từ đó rút ra được cách xử lí tình huống theo chiều hướng tích cực
nhất.
* Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ cuộc sống tình cảm và hạnh phúc gia đình.
- Khơi gợi lòng đồng cảm với những số phận bất hạnh.
- Có ý thức bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt
Nam.
2. Nội dung:
- Thông qua hệ thống câu hỏi ôn tập văn bản " Chuyện người con gái Nam
Xương" của Nguyễn Dữ.
- Tổ chức cuộc thi " Rung chuông vàng".
6
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà do các nhóm học sinh tự phân công. Tổng
hợp ghép các nội dung đã chuẩn bị của các nhóm. Thống nhất trước lớp và mỗi
cá nhân cùng khắc ghi để dự thi.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua bài học.
3. Phương pháp sử dụng: Phương pháp dạy học theo dự án.
4. Tổ chức giờ học.
Bước 1: Xây dựng kế hoạch:
( Thực hiện trong 1 tiết ngoại khóa)
Thời Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động Đồ dùng
gian dung của học sinh. học tập.
5 phút Xác định - Giáo viên nêu nội dung - Lắng nghe. -Ghi chép
nội dung của bài học: Ôn tập văn vào vở.
và hình bản “ Chuyện người con
thức của gái Nam Xương” của
bài học. Nguyễn Dữ.
- Hình thức thực hiện bài
học: Tổ chức ngoại khóa “
Rung chuông vàng”
10 phút Xác định - Giáo viên giới thiệu khái - Lắng nghe. -Ghi chép.
mục tiêu, quát mục tiêu, ý nghĩa của
ý nghĩa bài học.
của bài
học.
30 phút Lập kế - Yêu cầu học sinh thực - Căn cứ vào - Dùng
hoạch hiện các nhiệm vụ của bài nội dung bài phấn viết
thực học. học, học sinh các gợi ý
hiện bài - Giáo viên gợi ý các đưa ra các lên bảng.
học. nhiệm vụ cần thực hiện: nhiệm vụ
Ôn tập các kiến thức của phải thực
văn bản “ Chuyện người hiện..
con gái Nam Xương” của - Học sinh
Nguyễn Dữ: hình thành
+ Trình bày được khái các nhóm học
niệm về thể loại truyện sinh để tìm
truyền kì. hiểu các kiến
+ Tác giả, tác phẩm, thời thức có liên
gian của tác phẩm. quan.
+ Phân tích được đặc điểm
7
nhân vật: Vũ Nương,
Trương Sinh.
+ Các địa danh, con sông
được nhắc đến trong
truyện.
+ Nắm chắc và hiểu rõ nội
dung ý nghĩa và các yếu tố
nghệ thuật của tác phẩm.
+ Liên hệ thực tế và bản
thân,…
- Tích hợp với các môn
Địa lí 9, Lịch sử 7, Giáo
dục công dân 9 để giải
quyết một số nội dung liên
quan đến nội dung văn
bản “ Chuyện người con
gái Nam Xương”, như:
+ Xác định được vị trí địa
lí con sông Hoàng Giang.
+ Xác định được vị trí địa
lí của tỉnh Hà Nam.
+ Xác định được hoàn
cảnh tác phẩm ra đời.
+ Xác định đúng giặc
ngoại xâm được nhắc tới
trong tác phẩm đánh
chiếm nước ta vào thế kỉ
XIII, XIV, XV.
+ Xác định được hành vi
của Trương Sinh.
+ Xác định được nghĩa vụ
của công dân có liên quan
đến tình huống trong tác
phẩm…
Bước 2: Thực hiện kế hoạch bài học và xây dựng sản phẩm:
( Học sinh thực hiện ở nhà)
Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Đồ dùng
học sinh. học tập.
8
1.Tìm - Giáo viên yêu cầu học sinh - Thực hiện theo - Giấy A4,
hiểu, ôn nghiên cứu sách giáo khoa các kế hoạch ( chia 4 bút.
tập kiến môn có liên quan đến nội dung nhóm/ lớp).
thức và văn bản “ Chuyện người con - Các nhóm cùng
thu thập gái Nam Xương” của Nguyễn chung một
thông tin. Dữ: nhiệm vụ.
+ Ngữ văn 9: Tiết 16,17- “
Chuyện người con gái Nam
Xương”.
+ Địa lí 9: Bài 20- Vùng đồng
bằng sông Hồng.
+ Lịch sử 7: Bài 14- Ba lần
kháng chiến chống quân xâm
lược Mông – Nguyên ( Thế kỉ
XIII); Bài 20- Nước Đại Việt
thời Lê sơ( 1428-1527)
+ GDCD 9: Bài 12- Quyền và
nghĩa vụ của công dân trong
hôn nhân; Bài 15- Vi phạm
pháp luật và trách nhiệm pháp
lí của công dân.
2. Giao - Yêu cầu học sinh chuẩn bị - Học sinh hình - Vở, hoặc
nhiệm vụ. các kiến thức có liên quan đến thành nhóm -> giấy A4, bút,
bài học ( GV gợi ý cho học sinh chia nội dung ôn máy tính kết
hình thành nhóm chuẩn bị). tập, tìm hiểu. nối mạng.
3. Tổng Các nhóm thực - Ghi chép.
hợp thông hiện nhiệm vụ
tin và hình và cá nhân khắc
thành báo sâu kiến thức:
cáo của - Tập hợp nhóm,
nhóm. thống nhất nội
dung theo kế
hoạch.
- Cá nhân học
sinh tự ghi nhớ
kiến thức để
tham gia thi.
Bước 3: Báo cáo kết quả thông qua cuộc thi “ Rung chuông vàng”:
9
( Thực hiện trong 60 phút ngoại khóa)
Thời gian Trợ giúp của giáo viên Hoạt động Nội dung cần
của học đạt.
sinh
3 phút Hoạt động 1: GV Nêu mục tiêu I. Mục tiêu
cần đạt trong bài dạy học liên cần đạt qua
môn giúp học sinh định hướng cuộc thi.
được kiến thức trong bài học.
GV yêu cầu HS quan sát trên * Nhận
màn hình, giáo viên nêu mục tiêu nhiệm vụ:
bài học: - Quan sát.
* Về kiến thức:
- Môn Ngữ văn 9: - Lắng
+ Thể truyền kì là gì? nghe.
+ Tác giả, tác phẩm, thời gian.
+ Nhân vật Vũ Nương, Trương - Định
Sinh. hướng nội
+ Nguyên nhân dẫn đến cái chết của dung và
Vũ Nương. mục tiêu
+ Các địa danh, con sông được nhắc cần đạt về:
đến trong văn bản. kiến thức,
+ Nội dung, ý nghĩa và các chi tiết kĩ năng,
nghệ thuật trong truyện. thái độ.
+ Liên hệ thực tế và bản thân,…
- Môn Địa lí 9:
+ Xác định được vị trí địa lí con
sông Hoàng Giang.
+ Xác định được vị trí địa lí của tỉnh
Hà Nam.
- Môn Lịch sử 7:
+ Xác định được hoàn cảnh tác
phẩm ra đời.
+ Xác định đúng giặc Chiêm được
nhắc tới trong tác phẩm đánh chiếm
nước ta vào thế kỉ XIII, XIV, XV.
+ Nắm bắt được tỉnh Hà Nam được
tách ra từ tỉnh nào?
10
- Môn GDCD 9:
+ Xác định được hành vi của
Trương Sinh.
+ Xác định được nghĩa vụ của công
dân có liên quan đến tình huống
trong tác phẩm.
* Về kỹ năng:
- Rèn thành thạo khả năng tư duy,
nhận nhiệm vụ, thu thập thông tin,
phân tích kênh hình, xử lí thông tin,
liên hệ thực tế.
- Cảm nhận được nỗi bất hạnh của
người phụ nữ trong xã hội phong
kiến và sẵn lòng giúp đỡ người có
hoàn cảnh bất hạnh.
- Xử lí tình huống trong tác phẩm
gắn với thực tế.
* Về thái độ:
- Giáo dục ý thức tuân thủ thể lệ
cuộc thi.
- Bảo vệ cuộc sống tình cảm và
hạnh phúc gia đình.
- Khơi gợi lòng đồng cảm với
những số phận bất hạnh.
- Có ý thức bảo vệ và phát huy
truyền thống tốt đẹp của người phụ
nữ Việt Nam.
5 phút. Hoạt động 2: GV Nêu cách thức, II. Thể lệ cuộc
thể lệ cuộc thi Rung chuông vàng, thi.
kiến thức liên môn để HS nắm
bắt thể lệ cuộc thi và có ý thức
tích cực, tự giác thực hiện:
* GV yêu cầu HS quan sát trên màn * Nhận
hình, gọi 1 HS đọc thể lệ cuộc thi: nhiệm vụ:
Cuộc thi gồm 74 thí sinh tham dự - Quan sát.
ở khối lớp 9 (02 lớp).Các thí sinh - Đọc.
được ngồi vào các dãy bàn xen kẽ - Lắng
giữa các lớp. Thí sinh chuẩn bị nghe.
11
bảng, bút lông, khăn lau. Chương
trình sẽ lần lượt đưa ra 30 câu hỏi. - Thực
Thí sinh trả lời vào bảng. Nếu trả hiện.
lời đúng thì được tiếp tục ngồi thi
đấu và trả lời câu tiếp theo. Nếu sai
bị loại và bước ra khỏi bàn. Trong
trường hợp vẫn còn 10 câu hỏi mà
chỉ còn 5 thí sinh thì 10 thí sinh bị
loại có số điểm cao nhất sẽ được
thày cô trợ giúp bằng câu hỏi phụ
để tiếp tục vào thi. Thí sinh còn lại
cuối cùng là người chiến thắng .
(Cuộc thi sẽ trao 3 giải: Nhất, nhì,
ba).
45 phút Hoạt động 3: Giáo viên tổ chức, III. Phần thi
hướng dẫn học sinh thi tìm hiểu “Rung chuông
kiến thức bằng hệ thống câu hỏi vàng”.
trắc nghiệm, đan xen một số câu
hỏi dành cho khán giả (có phần
thưởng kèm theo dành cho khán
giả là một chiếc bút bi).
* Giáo viên giao nhiêm vụ cho học * Nhận
sinh quan sát câu hỏi theo hệ thống nhiệm vụ:
đưa ra trên máy, mỗi câu hỏi có 15 quan sát
giây chọn đáp án. câu hỏi
trên máy.
* Giáo viên chốt đáp án lần lượt * Thu
cho từng câu hỏi đã nêu và loại dần thập
thí sinh dự thi theo câu trả lời mà thông tin
các em đã lựa chọn. và xử lí
* GV trợ giúp HS thu thập thông tin thông tin:
(TTTT) và xử lí thông tin (XLTT) - Hoạt
bằng hệ thống câu hỏi: động cá
nhân:
1. Chuyện người con gái Nam +Đọc 1. Nguyễn Dữ,
Xương của tác giả nào? Ra đời vào thầm câu thế kỉ XVI.
thế kỉ bao nhiêu? hỏi, các
2. Thế kỉ XVI, khi Chuyện người đáp án 2. Nhà Lê.
12
con gái Nam Xương ra đời, nước ta được đưa
đang dưới triều đại phong kiến nào? ra theo
3. Chuyện người con gái Nam từng câu 3. Truyền kì
xương được trích trong tập truyện và lựa mạn lục.
nào của Nguyễn Dữ? chọn đáp
4. Truyền kì mạn lục là gì? án đúng 4. Ghi chép
bằng cách những điều tản
viết chữ mạn vẫn được
cái có đáp lưu truyền
án đã chọn trong dân gian.
vào bảng
5. Vũ Nương trong truyện nổi bật con. 5. Đẹp người,
với đặc điểm nào? + Đưa ra đẹp nết.
6. Khi về nhà chồng, Vũ Nương đã đáp án lựa 6. Người vợ
thể hiện vai trò của mình như thế chọn trước thủy chung,
nào? khi hết 15 người con hiếu
giây theo thảo, người mẹ
yêu cầu rất mực yêu
của thời con.
7. Vũ Nương đã bị chồng nghi oan gian đối 7. Nỗi oan thất
đánh, mắng và đuổi nàng đi. Nàng với mỗi tiết.
đã phải nhảy xuống sông tự tử. Vậy câu hỏi.
nỗi oan của nàng là gì? - HS trả
8. Khi Vũ Nương muôn nói lời lời sai câu 8. Trọng nam
minh oan và gặng hỏi nguyên nhân hỏi, tự khinh nữ.
thì Trương Sinh gạt đi, nhất định giác rời
không nghe. Theo em, đó là thói khỏi vị trí
tục nào của chế độ phong kiến? dự thi và
9. Thói Trọng nam khinh nữ vẫn ra ngoài. 9. Đẻ cố cho
còn tồn tại trọng xã hội ngày nay, bằng được con
theo em nó được thể hiện ở việc làm trai để nối dõi
nào? tông đường.
10. Tên con sông mà Vũ Nương đã 10. Hoàng
tự vẫn? Giang.
11. Con sông Hoàng Giang ở địa 11. Xã Nhân
phận xã nào, huyện nào, tỉnh nào Lí, huyện Lí
hiện nay ở nước ta? Nhân, tỉnh Hà
Nam.
13
12. Hiện nay, đền thờ Vũ Nương 12. Tỉnh Hà
đang ở tỉnh nào? Nam.
13. Tỉnh Hà Nam nơi đang có đền 13. Tỉnh Hà
thờ Vũ Nương. Theo em, tỉnh này Nam Ninh,
đã được tách ra từ tỉnh nào, năm 1991.
nào? 14. Đồng bằng
14. Tỉnh Hà Nam hiện nay thuộc sông Hồng.
khu vực địa lí nào của nước ta? 15. Do Trương
15. Nguyên nhân nào trực tiếp dẫn Sinh đa nghi,
đến cái chết của Vũ nương? hay ghen, thất
học.
16. Trương Sinh đã đánh, mắng 16. Luật Hôn
đuổi Vũ Nương đi, trực tiếp gây ra nhân và gia
cái chết của nàng. Theo em, trong đình.
xã hội ngày nay thì Trương Sinh đã
vi phạm luật nào?
17. Nếu em là người chứng kiến 17. Báo cho
cảnh bạo lực gia đình xảy ra ở địa chính quyền
phương em như hoàn cảnh trong bi nơi gần nhất.
kịch gia đình của vũ Nương, em sẽ
làm gì?
18. Vũ Nương vì bị oan không thể 18. Tạm đến
minh oan với chồng mà nàng phải nhà người thân
chọn cái chết để giải thoát cho chờ cơ hội
mình. Nếu em bị một nỗi oan nào minh oan.
đó mà bị cha mẹ đánh ,mắng đuổi
đi. Em sẽ làm gì?
19. Trương Sinh đã tạm biệt mẹ già, 19. Giặc
vợ trẻ để đi lính đánh giặc nào? Chiêm.
20. Theo dòng lịch sử dân tộc, hãy 20. Thế kỉ
cho biết: giặc Chiêm đánh nước ta XIII, XIV, XV.
vào thế kỉ nào ?
21. Cái chết của Vũ Nương đã tố 21. XHPK
cáo XHPK là một xã hội như thế không đem lại
nào? hạnh phúc cho
người phụ nữ.
22. Theo em, để giúp Vũ Nương 22. Tạm đi nơi
14
tránh khỏi cái chết bi thương, em sẽ khác để sống
chọn cho nàng con đường nào? chờ ngày minh
oan.
23. Trong truyện, chi tiết “cái bóng” 23. “Cái bóng”
hiện lên mấy lần? hiện lên 3 lần.
24. Chi tiết “cái bóng” trong tác 24. “Cái bóng”
phẩm có vai trò gì? có ý nghĩa thắt
nút, cởi nút cho
câu chuyện bi
kịch gia đình
Vũ Nương.
25. Khi được chồng lập đàn giải 25. Lòng bao
oan, Vũ Nương trở về nói lời đa tạ dung, vị tha
Trương Sinh rồi biến đi mất. Chi của Vũ Nương.
tiết đó thể hiện nét đẹp nào ở nàng?
26. Nếu một người nào đó đã gây ra 26. Rộng lòng
lỗi lầm với em, khi họ biết lỗi, em tha thứ khi họ
sẽ làm gì? thực sự biết hối
lỗi.
27. Từ những phẩm chất tốt đẹp của 27. Đảm đang,
Vũ Nương, em học được những gì ở tháo vát, thùy
nàng? mị nết na,
chung thủy,
hiếu thảo, hết
lòng yêu con.
28. Số phận của người phụ nữ Việt 28. Lời rằng
Nam trong xã hội phong kiến, điển bạc mệnh
hình là Vũ Nương đã được Nguyễn chính là lời
Dữ khái quát bằng nhận định nào? chung.
29. Từ số phận bất hạnh của Vũ 29. Xây dựng
Nương (nói riêng) và của người phụ xã hội nam –
nữ trong xã hội phong kiến (nói nữ thực sự bình
chung). Em có ước mong xây dựng đẳng.
một xã hội như thế nào?
30. Chuyện người con gái Nam 30. Truyện phê
Xương có ý nghĩa gì? phán thói ghen
tuông mù
quáng và ca
15
ngợi vẻ đẹp
truyền thống
của người phụ
nữ Việt Nam.
7 phút. Hoạt động 4: Giáo viên tổng kết IV. Tổng kết
cuộc thi và trao giải thưởng nhất, trao giải
nhì, ba cho HS dành chiến thắng. thưởng.
* Giáo viên nhận xét cuộc thi:
- Ưu điểm: Các em đều tuân thủ luật
chơi nghiêm túc, trả lời câu hỏi - Lắng
nhanh, có nhiều em chọn đáp án nghe, rút
chính xác, làm chủ kiến thức. kinh
- Hạn chế: Một số em còn mất bình nghiệm.
tĩnh cho nên lựa chọn đáp án còn
chưa đúng và có em còn để lộ đáp
án. - 3 HS lên 1, Giải nhất.
* GV mời ba học sinh có số điểm nhận giải 2. Giải nhì.
cao nhất lên nhận giải thưởng: nhất, thưởng. 3. Giải ba.
nhì, ba.
5. Phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động của học sinh và của giáo
viên.
- §èi víi häc sinh:
+ Đánh giá thông qua các hoạt động học tập theo nhóm của học sinh chuẩn bị.
+ Đánh giá thông qua kết quả cuộc thi “ Rung chuông vàng”.
- Đối với giao viên:
+ Th«ng qua dù giê rót kinh nghiÖm cña tæ bé m«n.
+ Th«ng qua b¶ng tù ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chÝ:
Nội Mức độ
dung Tiêu chí đánh giá Rất Tốt Khá Đạt Chưa
tốt đạt
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt
1. Kế hoạch và tài
động học với mục tiêu, nội dung
liệu dạy học.
và phương pháp được sử dụng.
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội
dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm
cần đạt được của mỗi nhiệm vụ
học tập.
16